renvika
238
#105116 2004-09-08 21:04 renvika
Įmonės pertvarkymo į UAB akte parašyta, kad įstatinis kapitas 10000Lt bus formuojamas is IĮ sąskaitoje esančių piniginių lėšų.

Kokia tai galėtų būti sąskaitų korespondencija?

Modestas
7023
#105118 2004-09-08 21:08 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-29

renvika rašė:

Įmonės pertvarkymo į UAB akte parašyta, kad įstatinis kapitas 10000Lt bus formuojamas is IĮ sąskaitoje esančių piniginių lėšų.

Kokia tai galėtų būti sąskaitų korespondencija?galvoju smile

www.valdymoapskaita.lt

renvika
238
#105120 2004-09-08 21:12 renvika
Bet pinigu is banko gi niekas neišėmė. Tai kodel K 271. Ar aš jau visai nusišneku?

Modestas
7023
#105122 2004-09-08 21:32 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-29
Pirmais juodai nusišnekėjau smile
čia iš 8
Įstatinis kapitalas gali būti padidinamas iš įmonės lėšų, tai yra iš nepaskirstytojo pelno,akcijų priedų ir rezervų, išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus. Įstatinis kapitalas iš įmonės lėšų didinamas išleidžiant naujas akcijas, kurios akcininkams išduodamos nemokamai, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominaliąsias vertes.

Pavyzdys
20X4 m. kovo 20 d. akcininkų susirinkimas patvirtino 20X3 metų finansinę
atskaitomybę ir paskirstė pelną. Buvo nutarta 20 000 Lt iš paskirstytinojo pelno skirti įstatiniam kapitalui didinti, išleidžiant 200 akcijų, kurių vienos nominalioji vertė – 100 Lt, kurios nemokamai išduodamos įmonės akcininkams, proporcingai jų turimų akcijų skaičiui. Patikslinti įmonės įstatai įregistruoti juridinių asmenų registre 20X4 m. gegužės 15 d.
Registruojant pelno paskirstymą, į apskaitą įrašoma:
D 692 Pervedimai į kitus rezervus 20 000
K 333 Kiti rezervai – įstatinio kapitalo didinimui 20 000
Įregistravus įstatų pakeitimą 20X4m. gegužės 15 d., į apskaitą įrašoma:
D 333 Kiti rezervai – įstatinio kapitalo didinimui 20 000
K 301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas arba
K3011 Paprastosios akcijos 20 000

www.valdymoapskaita.lt

Tiesi
4093
#105123 2004-09-08 21:35 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-29
Pinigų jau nebelieti, jie jau yra (turi būti) įmonės kasoje. Vienas įrašas: formuoji įstatinį kapitalą ir fiksuoji akcininko skolą, kitas įrašas - akcininkas skolą dengia iš savininko nuosavybės, esančios įmonėje.
To sakinuko apie pinigus kasoje esmė turbūt ta, kad pinigėliai privalo likti kasoje, t.y. savininkas savo nuosavybės likutį, jei toks yra, pasiims kita forma, ne pinigais.


renvika rašė:

Įmonės pertvarkymo į UAB akte parašyta, kad įstatinis kapitas 10000Lt bus formuojamas is IĮ sąskaitoje esančių piniginių lėšų.

Kokia tai galėtų būti sąskaitų korespondencija?


Modestas
7023
#105124 2004-09-08 21:44 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-29

Tiesi rašė:

Pinigų jau nebelieti, jie jau yra (turi būti) įmonės kasoje. Vienas įrašas: formuoji įstatinį kapitalą ir fiksuoji akcininko skolą, kitas įrašas - akcininkas skolą dengia iš savininko nuosavybės, esančios įmonėje.renvika rašė:

Įmonės pertvarkymo į UAB akte parašyta, kad įstatinis kapitas 10000Lt bus formuojamas is IĮ sąskaitoje esančių piniginių lėšų.

Kokia tai galėtų būti sąskaitų korespondencija?

Tiesi ar taip?

K301
D2434
ir
K2434
D3XX

www.valdymoapskaita.lt

renvika
238
#105125 2004-09-08 21:48 renvika
Šis atvejis aiškus. Galbūt ne visiškai tiksliai aprašiau kaip yra pas mus . Įmonė reorganizuojama 2003-10.Pertvarkymo akte parašyta , kad įmonės savininkas privalo kapitalo suformavimui įnešti 10000 LT. Pinigai į sąskaitą buvo įnešti ĮĮ vardu. Tai korespondencija rašau D271-K272. Ką daryti toliau? Kaip suformuoti K301 , ką rašyti i D ?

Tiesi
4093
#105132 2004-09-08 22:06 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-29
Juk ne naują įmonę kuriat, formuojama turėtų būt iš esamo įmonėje turto. Nesuprantu prasmės, kam įnešt į įmonės kasą pinigus, nebent turto įmonėje, iš kurio būtų galima formuot įstatinį kapitalą, elementariai nėra.
Jei netingi, perrašyk pastraipą iš pertvarkymo akto.
Dėl D271-K272. : - tai tik įnešimas iš kasos į banką, ką tai keičia?


renvika rašė:

Šis atvejis aiškus. Galbūt ne visiškai tiksliai aprašiau kaip yra pas mus . Įmonė reorganizuojama 2003-10.Pertvarkymo akte parašyta , kad įmonės savininkas privalo kapitalo suformavimui įnešti 10000 LT. Pinigai į sąskaitą buvo įnešti ĮĮ vardu. Tai korespondencija rašau D271-K272. Ką daryti toliau? Kaip suformuoti K301 , ką rašyti i D ?
Modestui: manyčiau taip :)

renvika
238
#105136 2004-09-08 22:27 renvika redaguota: 2011-09-11 03-29
Jau rašiau.
Citata iš pertvarkymo akto:
Įmonės savininkas privalo UAB xxx formavimui i sąskaitą priklausančią IĮXXX įmonei įnešti 10000 LT.

UAB XXX įstatinis kapitalas bus formuojamas iš IĮXXX įmonės sąskaitoje esančių piniginių lėšų


Tiesi
4093
#105138 2004-09-08 22:32 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-29
Ir kas tuos pertvarkymo aktus rašo... smile smile

Na gerai, daryk įrašus:
D akcininko skola
K įstatinis kapitalas

D bankas
K savininko lėšos

D savininko lėšos
K akcininko skola

Koks skirtumas??
Juk įstatinis kapitalas formuojamas fiksuojant akcininkų skolą, paskui ta skola dengiama, kokiu būdu dengiama - tai jau smulkmenos.renvika rašė:

Jau rašiau.
Citata iš pertvarkymo akto:
Įmonės savininkas privalo UAB xxx formavimui i sąskaitą priklausančią IĮXXX įmonei įnešti 10000 LT.

UAB XXX įstatinis kapitalas bus formuojamas iš IĮXXX įmonės sąskaitoje esančių piniginių lėšųrenvika
238
#105141 2004-09-08 22:59 renvika
Niekaip negaliu susidelioti .Pinigai į banka buvo inesti( matosi is bano išrašo) IĮ vardu, tai reiškia iš kasos. Tai ir vėl D271 K272 D ??? K 301 Jaučiu , kad tuoj nukvaksiu. Padėkite!

Tiesi
4093
#105142 2004-09-08 23:08 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-29
O kur pasakyta, kad iš kasos? :) Įneša savininkas, o iš kur - čia jau kaip dokumentus įforminsi.
Pamėgink dėliot į sąskaitas ir dėliojimą pati šalia pakomentuok (čia). Pažiūrėsim, kas ten Tau gaunasi


renvika rašė:

Niekaip negaliu susidelioti .Pinigai į banka buvo inesti( matosi is bano išrašo) IĮ vardu, tai reiškia iš kasos. Tai ir vėl D271 K272 D ??? K 301 Jaučiu , kad tuoj nukvaksiu. Padėkite!


renvika
238
#105143 2004-09-08 23:17 renvika
Pagal tavo PVZ:

D250 K 301
D271 K ? Savininko lėšos kokia tai sąskaita?
D? K 250

Tačiau dar kartą peržiūrėjau banko išrašą. Ten aiškiai parašyta sąskaitos papildymas ir dar data neatitinka su įmonės pertvarkymo akto data. Siaubas!!!

Tiesi
4093
#105144 2004-09-08 23:22 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-29
Gerai, mėginam iš kitos pusės. Jei Tau reiktų padidint įstatinį kapitalą UAB arba suformuot naujai įsteigtos įmonės įstatinį kapitalą, kokius įrašus darytum? Ir kada būtų pinigų įnešimas į banko sąskaitą, naujos įmonės registravimo atveju? Tikrai ne po įmonės įregistravimo.
Dėl savininko lėšų sąskaitos - tai kur buvo apskaitoma savininko nuosavybė įmonėje, kol įmonė dar buvo IĮ?


renvika rašė:

Pagal tavo PVZ:

D250 K 301
D271 K ? Savininko lėšos kokia tai sąskaita?
D? K 250

Tačiau dar kartą peržiūrėjau banko išrašą. Ten aiškiai parašyta sąskaitos papildymas ir dar data neatitinka su įmonės pertvarkymo akto data. Siaubas!!!


renvika
238
#105145 2004-09-08 23:30 renvika
Galva jau sukasi ir galiu parašyti visokių nesąmonių . <a href=" www.ntsearch.com/search.php?q=Bet&v=56">Bet</a> jei tai naujai registruojama įmonė ir pinigų įnšimas po jos įrgistravimo, tai

D 250-K 301
įnešus pinigus
D 271K250

Atrodo viskas ok. Bet kaip daryti konkrečiu atveju?

D250-K301
D271 K-272
D? K250

renvika
238
#105146 2004-09-08 23:35 renvika
Sakau ,kad galva jau sukasi. Rašau vieną ,o prisirašo dar visokių nesąmonių.

Tiesi
4093
#105147 2004-09-08 23:40 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-29
Naujos UAB neregistruoja tol, kol a/s nebus sukaupta reikalinga pinigų suma :) Čia kad Tau ant dūšios ramiau būtų dėl pinigų įnešimo į a/s, kol įmonė dar buvo IĮ :)
Manau kad be reikalo suki sau smegenis dėl pertvarkymo laiko ir pinigų įnešimo neatitikimų. Jei įmonė turėjo turto, niekas nieko neprivalėjo niekur įnešinėt. Jei pinigai įnešti prieš įmonės perregistravimą, vadinasi įmonė tokio turto turėjo. Paprasčiausiai tie, kas tvarkė popierius, sulipdė pertvarkymo aktą pagal tipinį formatą, nežiūrėdami esmės.
Kaip čia aiškiau paaiškinus... Yra IĮ, jei dirba pelningai ir savininkas pelno neišėmė, savininko nuosavybė įmonėje gali n kartų viršyti tą nelemtą 10 000 Lt. tai kurių velnių savininkas dar kažką turėtų įnešinėt? Na tarkim jis įneš, suformuos įstatinį kapitalą 10 000 Lt, ir vėl tuos pačius pinigus (ir ne tik juos) pasiims iš įmonės kaip savininko nuosavybę. Ar Tau neatrodo, kad gaunasi idiotizmas? :)


renvika rašė:

Galva jau sukasi ir galiu parašyti visokių nesąmonių . Bet jei tai naujai registruojama įmonė ir pinigų įnšimas po jos įrgistravimo, tai

D 250-K 301
įnešus pinigus
D 272 K250

Atrodo viskas ok. Bet kaip daryti konkrečiu atveju?


renvika
238
#105148 2004-09-08 23:50 renvika
Aišku, kad taip. Bet aš vėl kaip ta višta perekšlė kudakuoju toliau.Nebeliečiam mes tų pinigu įnešimo. Kokią sąsakitą kišti į D.

D???? K 301 Jei ką nors sumąstei , parašyk konkrečią sąskaitą>

Tiesi
4093
#105149 2004-09-08 23:53 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-29
Savinnko nuosavybė :)
Iš kur aš žinau, kokioje sąskaitoje Tu ją apskaitei? :)


renvika rašė:

Aišku, kad taip. Bet aš vėl kaip ta višta perekšlė kudakuoju toliau.Nebeliečiam mes tų pinigu įnešimo. Kokią sąsakitą kišti į D.

D???? K 301 Jei ką nors sumąstei , parašyk konkrečią sąskaitą>


renvika
238
#105150 2004-09-09 00:01 renvika
Viskas einu miegot. Dėkui už duskusijąDiskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis