MagneTic
537
#858343 2010-09-30 14:18 MagneTic
Pvz gali taip buti? darbuotojai atsiskaito paskutine menesio darbo diena su kasininku (inesa i kasa pinigus) ir ta pacia diena kasininkas vel isduoti avansa jiems?

MagneTic
537
#858365 2010-09-30 14:35 MagneTic
smile

MagneTic
537
#858389 2010-09-30 14:48 MagneTic
nu man labai skubu smile

astuleee
3175
#858392 2010-09-30 14:52 astuleee
Mes tai darom taip: įneša paskutinę mėn. dieną, o avansą vėl išduodam kito mėn 1 d.


rimantas88
1134
#858406 2010-09-30 15:04 rimantas88
Jeigu kabo pas a.a. didelės sumos, tai nors kasdien neškit į kasą, tai nepadės. O jeigu viskas normalu, tai kam tą pačią dieną įnešti ir atgal išduoti.

vovere
26052
#858438 2010-09-30 15:24 vovere redaguota: 2011-09-11 06-58

rimantas88 rašė:

tai kam tą pačią dieną įnešti ir atgal išduoti.


o tam kad sugalvota nauja tvarka dėl atskaitingų asmenų ir negali likti likučio pas atskaitingus asmenis mėnesio gale.

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

pele-pelyte
1768
#859331 2010-10-02 16:57 pele-pelyte
Kokius reikia pasirašyti dokumentus, norint, kad direktorius būtų kasininkas? Šiuo metu nėra jokių pasirašytų dokumentų,kad kasininkė buhalterė.

Jotjot
856
#859379 2010-10-02 22:54 Jotjot redaguota: 2011-09-11 06-58
Direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Paprasčiau sakant, jam suteikiama vienasmeniškai vykdyti veiklą bendrovės vardu. Direktorius įgauna įgaliojimus vykdyti veiklą ir su juo sudaroma darbo sutartis.
Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės sako:
Kasininkas – ūkio subjekto darbuotojas, ūkio subjekto vadovo paskirtas atlikti kasos operacijas.
...
Jeigu ūkio subjekte nėra kasininko pareigybės, atlikti kasos operacijas ta pačia tvarka pavedama kitiems ūkio subjekto darbuotojams.
...
Už apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir šių taisyklių reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.

Jei direktorius nusprendžia, kad įmonėje kasininko pareigybė yra perteklinė, atlikti kasos operacijas pavedama kitam darbuotojui, t.y. ne kasininkui. Direktorius yra įmonės darbuotojas. Jam nusprendus pačiam atlikti kasos operacijas jis išleidžia įsakymą, kuriuo, aiškumo dėlei, įtvirtina šį pasiskyrimą . Direktorius - vienasmenis valdymo organas ir turi akcininkų susirinkimo ar valdybos įgaliojimus valdyti įmonę vienvaldiškai, todėl papildomų įgaliojimų ir sudaryti papildomų darbo sutarčių su juo (juo labiau su savimi) nereikia. Jei visų pareigų direktorius neįstengia atlikti ar teisės aktai neleidžia jam atlikti tam tikras pareigas, tada yra samdomi kiti darbuotojai.

Colop
13656
#859381 2010-10-03 00:44 Colop
Palaikau abidvi pozicijas šiuo atveju... nors jos ir skirtingos :)

Jotjot 2010-10-02 22:54
Luka_Paciolis 2010-10-02 17:40

Žiūrėdamas sausą teoriją rinkčiausi Luka_Paciolis variantą.
žiūrėdamas konkrečią situaciją - iš gyvenimiškosios pusės ir loginės pusės - rinkčiausi JotJot variantą :) smile

pele-pelyte
1768
#859386 2010-10-03 07:47 pele-pelyte
Ačiū.

Jotjot
856
#859395 2010-10-03 11:24 Jotjot redaguota: 2011-09-11 06-58
Direktoriaus pareigos - tai visos įmanomos pareigos įmonėje. Direktorius atsakingas už visos įmonės valdymą. Kai direktorius nusprendžia dalį pareigų deleguoti kitiems, tada kaip darbdavys samdo darbuotojus. Darbuotojams skiriamos konkrečios pareigos. Darbdavys sudaro papildomas darbo sutartis su darbuotojais papildomoms pareigoms. Darbdavio sutartis su savimi dėl kažkokio papildomo darbo - niekinė. Direktorius kaip darbdavys (darbą duodantis) papildomų pareigų neįgyja, nes valdyti vienasmeniškai įmonę yra įpareigotas aukštesnių bendrovės valdymo organų. Tai vienintelis asmuo įmonėje, kuris nuo įmonės darbo pradžios turintis visas įmanomas pareigas įmonėje. Toliau jau jo valia skirstyti (deleguoti) darbus kitiems.
Jūsų minėti DK straipsniai yra skirti ne darbdaviui. Kitaip direktorius nebūtų atsakingas už visą įmonę ir dėl konkrečių pareigų turėtų kreiptis į aukštesnį valdymo organą prašydamas sudaryti su juo papildomas darbo sutartis.
[quote:a9ca548bc5]Jei įmonėje yra atliekamos atsiskaitymo operacijos grynaisiais pinigais, vadinasi įmonėje turi būti paskirtas kasininkas. Tai jau ne perteklinė pareigybė, tai yra privaloma pareigybė. [/quote]
Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 27 punkto antra pastraipa:
Jeigu ūkio subjekte nėra kasininko pareigybės, atlikti kasos operacijas ta pačia tvarka pavedama kitiems ūkio subjekto darbuotojams.

Jotjot
856
#859426 2010-10-03 14:55 Jotjot redaguota: 2011-09-11 06-58
Jūs gerai pasakėt, direktorius atlieka valdymo funkcijas. Atlikti įmonėje kokią tai funkciją ar neatlikti, valdymo požiūriu - direktoriaus pareiga ir teisė spręsti. Akcinių bendrovių įstatyme sakoma, kad savo esme valdymo funkcija priskirta direktoriui negali būti vykdoma akcininkų susirinkimo. Mūsų atveju kasininko paskyrimas savo esme yra valdymo funkcija. Kasos taisyklėse ne veltui Vyriausybės nutarimu atsakomybė uždėta direktoriui. Keistai atrodytų, kai direktorius turėdamas tokius vienvaldiškus įgaliojimus, kreiptųsi į akcininkus su prašymu dėl papildomos darbo sutarties.

Jūsų teiginys smulkių įmonių praktikoje labai retas:
[quote:c0f9f5e446]bet jokiu būdu ne nedirbti visus įmanomus darbus įmonėje, kurie padeda įgyvendinti jo pačio priimtus valdymo sprendimus. [/quote]

Ir kas jam gali uždrausti vykdyti savo sprendimus, jei jie yra teisėti?

Beje, pasvarstykit teisinę situaciją iš jūsų taško, kai akcininkas ir direktorius yra vienas ir tas pats asmuo, ir kur tai veda teisine prasme.

Colop
13656
#859427 2010-10-03 15:05 Colop redaguota: 2011-09-11 06-58

Jotjot rašė:


Beje, pasvarstykit teisinę situaciją iš jūsų taško, kai akcininkas ir direktorius yra vienas ir tas pats asmuo, ir kur tai veda teisine prasme.tada jis pradeda pats kalbėtis su savimi ir susirašinėti su savimi įsakymais :)
čia tas pats, kaip komiksų knygelėje paršiukas Čiukas žaidė šahmatais prieš veidrodį :)

o mažose įmonėse Direktorius dirba VISKĄ ir vairuotojas ir gamybininkas ir buhalteris kai reikia ir kasininkas ir dažytojas ir elektrikas ir montuotojas ir prekių išvežiotojas ir kurjeris ir personalo specialistas ir vadybininkas ir sekretorius ir ūkvedys...

jeigu mūsų direktorius visus šitus ššš pradėtų forminti atskiromis DS ... aš likčiau be darbo ir įmonė užsidarytų...

Jotjot
856
#859484 2010-10-04 01:36 Jotjot
Akcinių bendrovių įstatymas preziumuoja, kad bendrovės direktorius veiks vienasmeniškai, o su trečiaisiais - vienvaldiškai. Todėl jis turi teisę ir pareigą atlikti visus darbus įmonėje, kurių jam nedraudžia teisės aktai. Būti jam kasininku ar nebūti - sprendžia jis pats ir atsakomybė už šių pareigų vykdymą ar nevykdymą numatyta jam. Išeitis išvengti neigiamų pasekmių ir atsakomybės - arba tinkamai darbą atlikti pačiam arba pavesti atlikti darbą kitam darbuotojui.
Dėl vidinės kontrolės - yra įstatymai: finansinio ar vidaus audito, taip pat bendrovė gali turėt stebėtojų tarybą. Akcininkų valia pasirinkti kontrolės mechanizmą, kad direktoriaus asmeniniai interesai nesikirstų su bendrovės.

Colop
13656
#859485 2010-10-04 01:40 Colop
Kad taip mąstantys ir mokantys diskutuoti žmonės dirbtų VMI ar vdi...

smile smile smile

holdingas
6993
#860097 2010-10-05 11:58 holdingas redaguota: 2011-09-11 06-58
Sveki.
Dabar supaprastinta kasos dokų surašymo tvarka, ane? Jau nebūtinai t.b. vyr. buho parašai ant kiekvieno ir KIO? smile

Colop
13656
#860101 2010-10-05 12:03 Colop redaguota: 2011-09-11 06-58
[quote=holdingas]Sveki.
Dabar supaprastinta kasos dokų surašymo tvarka, ane? Jau nebūtinai t.b. vyr. buho parašai ant kiekvieno

KIO ar temoje buvo apie tai diskusija./..
aš kaip surpatau - gali pasirašyti bet koks įmonės darbuotojas :) smile
Nors diskusijų buvo įvairių :)

Alina55
11033
#860103 2010-10-05 12:03 Alina55 redaguota: 2011-09-11 06-58
[quote=holdingas][/quote]
"Kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius. Biudžetinių įstaigų kasos pajamų orderį pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kasininkas, o kasos išlaidų orderį pasirašo ūkio subjekto vadovas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kasininkas".
Vadinasi, vadovas gali patvirtinti ir vieną parašą ar kitą asmenį, kuris pasirašynės už vyriausią buhalterį. Naujose taisyklėse nebeliko prievolės vyriausiam įmonės buhalteriui pasirašynėti kasos dokumentų, tai gali atlikti ir kitas asmuo ar tik vienas kasininko parašas.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=374473

holdingas
6993
#860110 2010-10-05 12:20 holdingas redaguota: 2011-09-11 06-58
Ar galiu surašyti įsakymą, kad ir KIO surašo ir pasirašo arba direktorius, arba vyr. buhas?
Kasininko neturim voobšče.

Colop
13656
#860111 2010-10-05 12:21 Colop redaguota: 2011-09-11 06-58

holdingas rašė:

Ar galiu surašyti įsakymą, kad ir KIO surašo ir pasirašo arba direktorius, arba vyr. buhas?
Kasininko neturim voobšče.Žinoma.
(mes kasininko irgi neturime:)

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR