Kotryna
2197
#801865 2010-05-05 06:39 Kotryna
Mūsų kontota "prasigyveno" namudininką. DS parašyta kad mėnesinis atlyginimas 500 Lt
dirbs 8 val per menesį. Nebežinau, kai žymėti tabelyje tą jo dirbtą laiką - juk žmogus dirba, kada jam dūšia gidžia... smile

Tininga
50077
#801869 2010-05-05 08:04 Tininga redaguota: 2011-09-11 06-46

Kotryna rašė:

Mūsų kontota "prasigyveno" namudininką. DS parašyta kad mėnesinis atlyginimas 500 Lt
dirbs 8 val per menesį. Nebežinau, kai žymėti tabelyje tą jo dirbtą laiką - juk žmogus dirba, kada jam dūšia gidžia... smile10. Darbuotojams, kurie pagal atliekamą darbo funkciją savo darbo laiką visiškai ar iš dalies tvarko savo nuožiūra, darbo laiko apskaitos taisykles nustato darbdavys, suderinęs su darbuotojų atstovais. Tokių pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėse sutartyse, darbo tvarkos taisyklėse.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=286896&p_query=&p_tr2=

Vadinasi, patys turite nuspręsti, kokia forma fiksuosite jo darbo laiką. Galbūt tai bus paprastas žiniaraštis, kuriame nurodyta kiek valandų kurią dieną dirbta.


Kotryna
2197
#802190 2010-05-05 13:57 Kotryna
Kol kas jokiuose įmonės dokumentuose nėra... reikia sukurti... vat ir nežinau, kaip smile įdomu, kaip reikėtų ? Aišku paprasčiausia būtų įrašyti valandų skaičių per mėn. ir viskas. Bet ar taip galima...?

Tininga
50077
#802207 2010-05-05 14:12 Tininga redaguota: 2011-09-11 06-46

Kotryna rašė:

Kol kas jokiuose įmonės dokumentuose nėra... reikia sukurti... vat ir nežinau, kaip smile įdomu, kaip reikėtų ? Aišku paprasčiausia būtų įrašyti valandų skaičių per mėn. ir viskas. Bet ar taip galima...?


Vadovaukitės šituo:
4. Namudininko darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę. Namudininkas darbo laiką skirsto savo nuožiūra. Namudininkas savo darbo laiką apskaito pats, jo dirbtas darbo laikas gali būti žymimas ir kitaip negu nustatytos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=260635&p_query=&p_tr2=


Joana
369
#802232 2010-05-05 14:45 Joana
sveiki,
gal galite kas įmesti nuorodą koks teisės aktas reglamentuoja darbo užmokesčio apskaičiavimą vadovaujantis darbo laiko apskaitos žiniaraščiu, kuris turi būti tinkamai užpildytas suderintas ir pasirašytas atsakingų asmenų, turiu omeny, kad finansų skyrius neatsako už neteisingai užpildytą žiniaraštį,

Elste
27049
#802237 2010-05-05 14:51 Elste redaguota: 2011-09-11 06-46

Joana rašė:

sveiki,
gal galite kas įmesti nuorodą koks teisės aktas reglamentuoja darbo užmokesčio apskaičiavimą vadovaujantis darbo laiko apskaitos žiniaraščiu, kuris turi būti tinkamai užpildytas suderintas ir pasirašytas atsakingų asmenų, turiu omeny, kad finansų skyrius neatsako už neteisingai užpildytą žiniaraštį,


už tabelių pildymą atsako tas, kas yra paskirtas jūsų įmonėje juos tvarkyti ir teisingai pildyti. Tai gali būti ir finansų skytriaus darbuotojas.
Tai p kad žiūrėkite savo įmonės įsakymus - kas atsakingi už darbo laiko apskaitą padaliniuose, iki kada pristato administratorei (ar personalo inspektorai, ar kaip pas jus ten vadinasi), kuri sutikrina ir pateikia buhalterijai. O gal jūsų padalinių vadovai, kurie veda darbo laiko apskaitą tiesiogiai pristato buhalterijai.
O gal pas jus paskirta, kad buhalterė ir veda visų darbuotojų darbo laiko apskaitą.
Juk neaišku, kokia jūsų įmonės struktūra, kiek darbuotojų, ar yra padaliniai ir t.t.
Joks įstatymas neparašys konkrečiai, kurs įmonės darbuotojas pas Petrą, o kurs pas Joną turi atsakyti už darbo laiko apskaitą.
Tai yra Įmonės VIDAUS tvarka.


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

Joana
369
#802252 2010-05-05 14:59 Joana redaguota: 2011-09-11 06-46

Elste rašė:Joana rašė:

sveiki,
gal galite kas įmesti nuorodą koks teisės aktas reglamentuoja darbo užmokesčio apskaičiavimą vadovaujantis darbo laiko apskaitos žiniaraščiu, kuris turi būti tinkamai užpildytas suderintas ir pasirašytas atsakingų asmenų, turiu omeny, kad finansų skyrius neatsako už neteisingai užpildytą žiniaraštį,


už tabelių pildymą atsako tas, kas yra paskirtas jūsų įmonėje juos tvarkyti ir teisingai pildyti. Tai gali būti ir finansų skytriaus darbuotojas.
Tai p kad žiūrėkite savo įmonės įsakymus - kas atsakingi už darbo laiko apskaitą padaliniuose, iki kada pristato administratorei (ar personalo inspektorai, ar kaip pas jus ten vadinasi), kuri sutikrina ir pateikia buhalterijai. O gal jūsų padalinių vadovai, kurie veda darbo laiko apskaitą tiesiogiai pristato buhalterijai.
O gal pas jus paskirta, kad buhalterė ir veda visų darbuotojų darbo laiko apskaitą.
Juk neaišku, kokia jūsų įmonės struktūra, kiek darbuotojų, ar yra padaliniai ir t.t.
Joks įstatymas neparašys konkrečiai, kurs įmonės darbuotojas pas Petrą, o kurs pas Joną turi atsakyti už darbo laiko apskaitą.
Tai yra Įmonės VIDAUS tvarka.


Mūsų įstaigoje dirba daugiau kaip 3000 darbuotojų, jų darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo padalinių vadovai arba atsakingi asmenys, buhalterija gauna jau pasirašytus žiniaraščius ir mes neprivalome tikrinti ar teisingai jie užpildyti pagal darbo grafikus, nedarbingumus ir atostogas ir t.t. tam yra skyriai kurie tai viską sutikrina, o mes gauname tik dokumentą kuriuo ir vadovaujamės apskaičiuojant darbo užmokestį, tai aš ir noriu surasti tą teisės aktą kuriame ir būtų parašyta, kad finansų skyrius DU apskaičiuoja ir išmoka pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

Tininga
50077
#802254 2010-05-05 15:02 Tininga redaguota: 2011-09-11 06-46

Joana rašė:

tai aš ir noriu surasti tą teisės aktą kuriame ir būtų parašyta, kad finansų skyrius DU apskaičiuoja ir išmoka pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį.


Nemanau, kad rasite. Finansų skyrius, be kita ko, atsakingas už teisingą apskaičiavimą ir išmokėjimą. O kaip to pasiekiama tokioje didelėje įstaigoje - yra būtent tos įstaigos vidaus tvarkos dalykas.


Elste
27049
#802262 2010-05-05 15:06 Elste redaguota: 2011-09-11 06-46

Tininga rašė:Joana rašė:

tai aš ir noriu surasti tą teisės aktą kuriame ir būtų parašyta, kad finansų skyrius DU apskaičiuoja ir išmoka pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį.


Nemanau, kad rasite. Finansų skyrius, be kita ko, atsakingas už teisingą apskaičiavimą ir išmokėjimą. O kaip to pasiekiama tokioje didelėje įstaigoje - yra būtent tos įstaigos vidaus tvarkos dalykas.


TAIP smile
juk nereiškia, kad bet kuris darbuotojas atneš sąskaitą, nusipirkęs sau į namus šaldytuva ar TV, jūs tą sąskaitą įtrauksit ir apmokėsit kaip įmonės, nes ji bus tvarkinga, su visais rekvizitais. smile turite tikrinti dokumentų teisingumą smile
O jeigu norite "aklai" viską daryti, turite tam susikurti vidaus tvarką įsakymais. Kas už ką atsakingas, kas ką pildo, kas ką sutikrina ir iki kada pateikia jums. smile


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

ausyte
5267
#804332 2010-05-10 16:36 ausyte
Sveiki, darbuotojas atnešė" Specialiojo luolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą" šeimos nariui ir prašo nemokamų atostogų mėnesiui, tai reiks žymėti NA tabelyje bei sodrai 12SD formoje įrašyti kaip nemokamos atostogos?
Ačiū

Elste
27049
#804334 2010-05-10 16:38 Elste redaguota: 2011-09-11 06-47

ausyte rašė:

Sveiki, darbuotojas atnešė" Specialiojo luolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą" šeimos nariui ir prašo nemokamų atostogų mėnesiui, tai reiks žymėti NA tabelyje bei sodrai 12SD formoje įrašyti kaip nemokamos atostogos?
Ačiū


Taip.
ir įsakymą surašot, kad vadovaujantis DK 184 str. pagal tą pažymą ir jo prašymą išleista nemokamų atostogų nuo tada iki tada.


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

drugeelis
118
#820722 2010-06-19 17:08 drugeelis
Sveiki, susipainiojau.... imones direktorius ir vairuotojas yra tas pats asmuo, ar gali jis 8 val per diena dirbti vairuotoju ir 1 val per diena direktoriumi?

laura9
10675
#820726 2010-06-19 17:21 laura9 redaguota: 2011-09-11 06-50

drugeelis rašė:

Sveiki, susipainiojau.... imones direktorius ir vairuotojas yra tas pats asmuo, ar gali jis 8 val per diena dirbti vairuotoju ir 1 val per diena direktoriumi?


Taip, gali, tik turbūt reikėtų vairuotojo pareigoms sudaryti antrą darbo sutartį. Tada tabelyje jis bus per 2 eilutes, t.y. kaip 2 darbuotojai.

drugeelis
118
#820727 2010-06-19 17:25 drugeelis redaguota: 2011-09-11 06-50

laura9 rašė:drugeelis rašė:

Sveiki, susipainiojau.... imones direktorius ir vairuotojas yra tas pats asmuo, ar gali jis 8 val per diena dirbti vairuotoju ir 1 val per diena direktoriumi?


Taip, gali, tik turbūt reikėtų vairuotojo pareigoms sudaryti antrą darbo sutartį. Tada tabelyje jis bus per 2 eilutes, t.y. kaip 2 darbuotojai.Taip ir pasidariau, dekui uz patikslinimus ;)

jadlyte
153
#821628 2010-06-22 09:27 jadlyte
Kaip reikia paskaiciuoti nepanaudotas atostogas jei zmogus dirba pagal sumine darbo laiko apskaita. Isidarbino 2010.06.03 ir atleistas 2010.06.21 dirbo tik per si laikotarpi 10 val.

Tininga
50077
#821635 2010-06-22 09:31 Tininga redaguota: 2011-09-11 06-50

jadlyte rašė:

Kaip reikia paskaiciuoti nepanaudotas atostogas jei zmogus dirba pagal sumine darbo laiko apskaita. Isidarbino 2010.06.03 ir atleistas 2010.06.21 dirbo tik per si laikotarpi 10 val.

Kodėl jis tiek tedirbo? Ką reiškia tokia "suminė"? smile


Elste
27049
#821661 2010-06-22 09:44 Elste redaguota: 2011-09-11 06-50

Tininga rašė:jadlyte rašė:

Kaip reikia paskaiciuoti nepanaudotas atostogas jei zmogus dirba pagal sumine darbo laiko apskaita. Isidarbino 2010.06.03 ir atleistas 2010.06.21 dirbo tik per si laikotarpi 10 val.

Kodėl jis tiek tedirbo? Ką reiškia tokia "suminė"? smile


ir dar visai ne toje temoje klausia smile


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

jadlyte
153
#821663 2010-06-22 09:46 jadlyte redaguota: 2011-09-11 06-50

Elste rašė:Tininga rašė:jadlyte rašė:

Kaip reikia paskaiciuoti nepanaudotas atostogas jei zmogus dirba pagal sumine darbo laiko apskaita. Isidarbino 2010.06.03 ir atleistas 2010.06.21 dirbo tik per si laikotarpi 10 val.

Kodėl jis tiek tedirbo? Ką reiškia tokia "suminė"? smile


ir dar visai ne toje temoje klausia smileKoks skirtumas kokia tema... na cia galvojau visada gali gauti reikiamos skubiai pagalbos, bet pasirodo neeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tininga
50077
#821665 2010-06-22 09:47 Tininga redaguota: 2011-09-11 06-50

jadlyte rašė:

Koks skirtumas kokia tema... na cia galvojau visada gali gauti reikiamos skubiai pagalbos, bet pasirodo neeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ar tu pastebėjai mano atsakymą? Nesinervavusi čia. smile
Tiesiog per mažai informacijos pateikta klausime, kad būtų įmanoma ką nors konkrečiau atsakyti!


Elste
27049
#821676 2010-06-22 09:56 Elste redaguota: 2011-09-11 06-51

Tininga rašė:jadlyte rašė:

Koks skirtumas kokia tema... na cia galvojau visada gali gauti reikiamos skubiai pagalbos, bet pasirodo neeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ar tu pastebėjai mano atsakymą? Nesinervavusi čia. smile
Tiesiog per mažai informacijos pateikta klausime, kad būtų įmanoma ką nors konkrečiau atsakyti!čia, Tininga, vėl eilinis klausėjas, kuriam kaip ekstrasencai turim atakyti iš karto ir be išvedžiojimų smile
ir kuriam dzin, kur klausti. Gali ir temoje apie gyvūnų auginimą paklausti, kaip apskaičiuoti DU. ir dar rėkti, koks skirtumas - paklausiau, tai staigiai man atsakot parazitai smile smile


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR