Alina55
11033
#1078466 2012-07-16 11:08 Alina55
Jūsų atveju, 05 mėn. VDU reikia lyginti su skaičiuojamojo 07 mėn. VDU, kurį paskaičiuosite iš DS nustatyto DU dalinant iš 21 d. d.
Atostoginių skaičiavimui naudosite tą VDU, kuris didesnis, manau, kad tai bus 07 mėn. VDU, nes gegužės mėnuo turi 22 d. d.


Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

000018
112
#1078503 2012-07-16 12:56 000018
Laba diena,
skaičiuoju atostoginius ir pasimečiau. Darbuotojas atostogauja nuo 07 23 iki 08 05. tai man vidurki imti 04, 05, 06 mėn. visam laikotarpiui ar tik 07 mėn. o 08 mėn. imti 05, 06, 07 mėn. vidurki. Kuris variantas teisingas?

Iš anksto ačiū.

talys
3768
#1078504 2012-07-16 12:57 talys
04, 05, 06 mėn

Alina55
11033
#1078505 2012-07-16 12:58 Alina55
04-05-06 mėn. visam laikotarpiui.

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

tiga
2302
#1078535 2012-07-16 14:19 tiga
Žinau, kad vienoje firmoje darbuotojas eidamas atostogų parašo prašymą, kad atostoginius jam mokėtų kartu su atlyginimu. Pvz. atostogauja birželio 20-liepos 10d, tai rašo, kad atostoginius už birželio mėn prašau išmokėti kartu su birželio mėn atlyginimu, o liepos mėn atostoginius-su liepos mėn atlyginimu. Mano vadams labai patiko ir šią sistemą mums nori taikyti. Aš kažkaip irgi nieko prieš, nes nematau jokio nusikaltimo. Kokia Jūsų nuomonė. Koks čia gali išlysti negerumas?

Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

Alina55
11033
#1078567 2012-07-16 16:02 Alina55

tiga rašė:

Kokia Jūsų nuomonė. Koks čia gali išlysti negerumas?


Užteks Jums ir VDI nuomonės smile, taigi iš VDI puslapio:
Ar galima susitarti, kad darbdavys atostoginius darbuotojui, išeinančiam kasmetinių atostogų, sumokėtų ne prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios, kaip tai numatyta DK 176 straipsnyje, o vėliau, tarkim per atostogas ar po atostogų kartu su atlyginimu?
DK 176 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas.
Iš aukščiau nurodytos nuostatos darytina išvada, kad DK normos nenumato kitos nei DK 176 straipsnio 2 dalyje nustatytos darbo užmokesčio už kasmetines atostogas apmokėjimo tvarkos.
Pažymėtina, kad darbdaviui neatlikus aukščiau nurodytos pareigos, t. y. laiku nesumokėjus darbuotojui darbo užmokesčio už kasmetines atostogas, darbuotojo pareiškimu jis privalo pratęsti atostogas tiek dienų, kiek buvo pavėluota sumokėti už kasmetines atostogas. Pratęsus kasmetines atostogas, vidutinis darbo užmokestis sumokamas už visą pratęstų atostogų kasmetinių atostogų laiką. Jeigu darbuotojas nepageidauja pratęsti atostogų, jos pridedamos prie nepanaudotų kasmetinių atostogų.


Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

retancike
448
#1078573 2012-07-16 16:16 retancike
o čia manau yra yra šiek tiek laisvės interpretuoti,
www.ilawfirm.lt/patirtis/publikacijos/straipsniai-spaudoje/mantas-mikalopas-kai-darbuotojas-paveluoja-pateikti-atostogu-prasyma.html

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2012 05 24 nutartimi byloje Nr. 3K-7-149/2012 išaiškino, kad sutarties šalys gali susitarti tiek dėl prašymo suteikti atostogas pateikimo terminų, tiek dėl apmokėjimo tvarkos.
Aišku, jei tikrins VDI, gali kabinėtis ir baudą kokią užpaišyti. Mažos įmonės nepašokinės, bet didelės gali ir teismuose kariauti.

Alina55
11033
#1078583 2012-07-16 16:35 Alina55

retancike rašė:

Aišku, jei tikrins VDI, gali kabinėtis ir baudą kokią užpaišyti. Mažos įmonės nepašokinės, bet didelės gali ir teismuose kariauti.


Kad, tokiu atveju, įmonė galėtų apsiginti, reikėtų pasitvirtinti prašymų priėmimo tvarką supažindinant darbuotojus. Dar vienas klausimas-atsakymas iš VDI puslapio:
Ar galimas susitarimas tarp šalių dėl atostoginių mokėjimų kartu su darbo užmokesčiu, t. y. vėliau nei prieš tris dienas iki kasmetinių atostogų pradžios?
DK 176 straipsnyje reglamentuojamas kasmetinių atostogų apmokėjimas. DK 176 str. 2 d. įtvirtinta, kad darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas. Pažymėtina, kad galiojančios DK nuostatos nenumato galimybės susitarti dėl atostoginių apmokėjimo vėliau negu numatyta DK 176 str. 2 d., todėl įmonės ar įstaigos darbo tvarkos taisyklėse tikslinga nustatyti, kad prašymai dėl kasmetinių atostogų suteikimo būtų pateikiami ne vėliau kaip prieš keletą kalendorinių dienų iki kasmetinių atostogų pradžios.

Nusistačius tokią tvarką, suprantama atostoginiai laiku neišmokami dėl darbuotojo kaltės.
Nors darbdavys yra laikomas stipresne puse ir neturėtų priimti sprendimų prieštaraujančių DK ar kitiems teisės aktams.
Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

retancike
448
#1078586 2012-07-16 16:42 retancike
gal ne į temą, bet idomu, kaip dažnai VDI tikrina tokius dalykus (ne pagal skundus)? Kam teko susidurti?

Alina55
11033
#1078589 2012-07-16 16:53 Alina55
Mus VDI pagal skundus tikrina kasmet smile , o ne pagal skundus esame n metų netikrinti... smile smile smile

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

retancike
448
#1078596 2012-07-16 17:08 retancike
oooo tai labai jau Jūs pasikaustę smile
tai atėję tikrina konkretų atvejį, ar viską nuo A-Z ir visus tuos terminus, darbuotojų prašymus, kada nori gauti atostoginius ir pan.? ir kaip baudžia?

Alina55
11033
#1078597 2012-07-16 17:17 Alina55
Taip, tikrina konkretų atvejį. Nesunešame jiems viso archyvo, kad kas "ant akių nepasipainiotų" smile
Atėję naujokai vis ieško teisybės smile , bet nepasitvirtina tie jų skundai... smile

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

retancike
448
#1078621 2012-07-16 20:10 retancike
žodžiu, kiekvienas iš savo varpinės žiūri, o VDI paskutiniai aiškinimai labiau darbuotojus atstovauja... Gal turėjot atvejų, kaip VDI žiūri į tai, kad atostoginiai paskaičiuoti tik iš paskutinių 3 mėn. ir vidurkis gaunasi mažesnis už einamojo mėn. VDU (ne MMA)?

Alina55
11033
#1078625 2012-07-16 20:23 Alina55
Pas mus, audito rekomendacija, VDU skaičiavimo tvarka patvirtinta įsakymu, (dabar jau tai numatyta ir apskaitos politikoje). Taigi mūsų atostoginių VDU niekuomet nebūna mažesnis už skaičiuojamojo mėnesio VDU... smile

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

retancike
448
#1078674 2012-07-17 10:04 retancike
dar pasitikslinu vieną klausimą, nes susisuko visai galva nuo to VDU,
jei atostogos tęsiasi per du mėn. (pvz. liepa - rugpjūtis), ir iš 3-jų paskut. mėn. skaičiuojant VDU yra mažesnis, tai atostoginiams VDU imam tik skaičiuojamojo mėnesio VDU (tik liepos)?

Alina55
11033
#1078676 2012-07-17 10:06 Alina55
Tokiu atveju, liepa ir rugpjūtis yra skaičiuojamieji mėnesiai.

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

retancike
448
#1078680 2012-07-17 10:15 retancike
tai tada imamas liepos ir rugpjučio mėn. DS numatytas atlyginimas, pvz.1000 Lt, x 2 ir dalinam is 07-08 d.d skaičiaus, t.y. 2000/43 =46,51 Lt, ir atostoginių VDU neturės būti mažesnis už 46,51 Lt ?

allana
1395
#1078683 2012-07-17 10:21 allana
kas cia per naujenos ? kodel ?

Alina55
11033
#1078684 2012-07-17 10:21 Alina55
Trijų mėnesių VDU lyginame su skaičiuojamųjų mėnesių VDU atskirai, t. y. su 07 ir su 08 mėnesių VDU ir atostoginius skaičiuojame atskirai kiekvienam mėnesiui.

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

Alina55
11033
#1078686 2012-07-17 10:24 Alina55
Pažiūrėkite pavyzdį, taps aiškiau:
Atostogauja 07-08 mėn., 1 val. VDU iš 04-05-06 mėn. – 4,781 Lt
07 mėn. 1 val. VDU: 400 / 79 = 5,06 Lt
08 mėn. 1 val. VDU: 400 / 88 = 4,55 Lt
Atostoginiams už liepą taikote VDU 5,06 Lt
Rugpjūčio atostoginiams - 4,781 Lt


Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis