Avatar
artas71
12607
#1121576 2013-01-14 21:22 artas71 redaguota: 2013-01-14 21-33
Savaitės 2013.01.07 - 2013.01.13 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS CITATA

Turime imtis visų įmanomų priemonių savo tautiečius pakviesti, „privilioti“ į legalųjį sektorių. Galbūt tuomet net pradėtume kalbėti apie bendro mokesčių lygio mažinimą.

Finansų ministras Rimantas Šadžius


Komentaras: finansų ministras turi suprasti, kad «privilioti į legalųjį sektorių» samdomus darbuotojus, kai mokesčių našta yra 42% vien jo «pakvietimų» neužteks. O pažadas «net pradėti šnekėti», (koks konkretus veiksmas !!) apie mokesčių mažinimą yra neįtikėtinai «svarus argumentas».


SAVAITĖS VAIZDELIS

Pinigų karta: laida «Visa tiesa apie MMA».


SAVAITĖS NESĄMONĖ

„Lesto“ įmonės viešųjų ryšių specialistams kažkodėl akivaizdu, kad elektros kainos 2013 metais MAŽĖJA: pvz. turintiems elektrinę viryklę kaina mažėja nuo 44,2 ct/kWh iki 48,7 ct/kWh

Iš bendrovės «Lesto» pranešimo spaudai:

«Patvirtintos naujos 2013 metų elektros kainos gyventojams.

Vieno laiko zonos tarifu atsiskaitantiems gyventojams elektros kilovatvalandė kainuos 50,1 ct su PVM (buvo 46 ct), o turintiems elektrinę viryklę – 48,7 ct/kWh (iki šiol tarifas šiems vartotojams buvo 44,2 ct/kWh).

Dviejų laiko zonų tarifas bus 54,1 centas už kilovatvalandę dienos metu ir 41 centas už kilovatvalandę nakties metu (iki šiol buvo mokama atitinkamai 49,7 ir 37,2 cento už kilovatvalandę).

Elektros tarifai šiek tiek mažėja ir kitoms buitinių vartotojų kategorijoms – atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais, pasirinkusiems AB LESTO siūlomus tarifų planus „Namai“ ir „Namai plius“.


SAVAITĖS ISTORIJA

Šiandien turėjau tikrintojus iš ŽŪIKVC (VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras), pirkimai iš ūkininkų). Žinokit buvau šoke. Atvažiavo du »piliečiai«, paprašė iš programos atspausdinti suvestinę ir tuo baigėsi patikrinimas. Aš dar norėjau ant suvestinės pasirašyti - pasakė, kad nereikia. Tai nesupratau ką jie čia tikrino. Sakė skyrius jų iš 10 žmonių - iš jų trys viršininkai. Marazmas kažkoks, pinigų plovimas iš biudžeto. Kam reikalingi tokie tikrinimai? Dar suprasčiau, kad būtų nors pirkimo PVM sąskaitas - faktūras paprašę pažiūrėti.. Klausiu, gal renkasi duomenis priešpriešiniam tikrinimui .Ne, jie čia visas įmones taip »patikrina«. O pas ūkininkus dažniausiai net nevažiuoja, tik jei koks skundas. Vėl klausiu, gal dar kam naudoja padeklaruotą informaciją? Atsako, kad laiko »stalčiuje«, kol kas nors paprašys….

tax.lt narys


SAVAITĖS PROJEKTAS

VMI informuoja apie labai įdomų projektą. VMI prie FM praneša kad, įgyvendinant Europos Sąjungos remiamą projektą „PVM elektroninės paslaugos“ (su projektu galite susipažinti čia), yra parengtas PVM elektroninių paslaugų informacinės sistemos nuostatų projektas.


SAVAITĖS VAIZDELIS

Ūkio ministrės interviu »Pinigų kartai«. Žiauru mums ir mūsų šaliai, kokią ūkio ministrę turim….

Laidos vedėjas Andrius Tapino nuomonė apie Birutės Vėsaitės pasirodymą laidoje.


SAVAITĖS PASIAIŠKINIMAS

Sodra praneša, kad siekdama išsklaidyti abejones esą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba neteisingai naudoja pačios valdybos ir kitų institucijų administravimui skirtas lėšas informuoja:
Nepriklausomai nuo besikeičiančios valdžios ir vadovybės „Sodroje“ kaip ir bet kurioje kitoje privačioje ar valstybinėje institucijoje nuo pat jos įkūrimo kiekvienais metais buvo numatomos prezentacinės išlaidos.
Pagal 2010 m. pasirašytą sutartį per 2 metus ir 2 mėnesius „Sodra“ reprezentacijai išleido 12 tūkstančių 322 litus ir 13 centų – tai yra kiek daugiau nei po 6 tūkst. litų per metus.
Skelbiant naują viešąjį pirkimą prezentacinėms prekėms buvo numatyta vidutiniškai iki 20 litų vienam asmeniui atminimo dovanai įteikti.
Minėtoje publikacijoje vardijamos prekės, kurias esą „Sodra“ nori įsigyti, yra kiekviename standartiniame šias prekes teikiančių įmonių prekių kataloge. Rengdama pirkimo konkurso sąlygas „Sodra“ iš sąrašo neišėmė nė vienos prekės tam, kad nekiltų įtarimų, jog sąlygos neskaidriai paruoštos kuriam nors tiekėjui. Tačiau kaip nurodyta viešai skelbiamose konkurso sąlygose – „Sodra“ neįsipareigoja nupirkti nė vienos prekės…

Tokį SODROS pasiaiškinimą inspiravo dienraštyje „Lietuvos žinios“ išspausdintas žurnalisto Tado Valančiaus straipsnis"Sodrai" prireikė net marškinių sąsagų“.


SAVAITĖS SKAITALAS

Buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė vėl kandžiai apie dabartinės valdžios biudžeto skirstymo ir algų ministerijose didinimo viražus.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Parengtas ir patvirtintas verslo apskaitos standartą „Aiškinamasis raštas“

Audito ir apskaitos tarnyba parengė ir patvirtino 6-ąjį verslo apskaitos standartą „Aiškinamasis raštas“, kuriame pateikti visi informacijos atskleidimo įmonės aiškinamajame rašte reikalavimai, kurie iki šiol buvo skelbiami atskiruose verslo apskaitos standartuose, išskyrus specialių veiklos sričių, nurodytų standarto bendrosiose nuostatose. Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymai, pagal kuriuos nuo 2013 m. sausio 1 d. netenka galios ankstesnis standartas ir visų kitų verslo apskaitos standartų skyriai apie informacijos atskleidimą aiškinamajame rašte, nes jų nuostatos perkeltos į naują 6-ąjį VAS, yra paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“ 2012 m. gruodžio 29 d. Standartas taikomas sudarant 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Standartas gali būti taikomas ir sudarant ankstesnių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.


Patvirtintas reikalavimas Mažajai Bendrijai laisva forma teikti informaciją apie mažosios bendrijos narius

VSDF prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus direktoriaus 2013 m. sausio 3 d. Nr. V-1 įsakymu Mažosios bendrijos įpareigotos (kol kas laisva forma) teikti informaciją apie mažosios bendrijos narius.

»Tais atvejais, kai mažosios bendrijos steigėjai pasirenka turėti vienasmenį valdymo organą, draudėjai – mažosios bendrijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui privalo pateikti informaciją apie mažosios bendrijos narius (rekomendacinė pranešimo forma pateikta priede), nurodydami bendrijos narių vardus, pavardes, asmens kodus, datas, nuo kurių asmenys yra bendrijos nariai, ir datas, nuo kurių asmenys nustoja būti bendrijos nariais:
1.1. informaciją apie 2012 metus – iki 2013 metų vasario 1 d. (tik mažosios bendrijos, kurios įregistruotos iki 2012 m. gruodžio 31 d.);
1.2. apie laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. – per 10 dienų nuo datos, kurią asmuo atitinkamai tapo mažosios bendrijos nariu ar nustojo juo būti.
2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius teisės aktų nustatyta tvarka (įpareigoti) užtikrinti šio įsakymo vykdymą bei įrašyti draudėjo pateiktus duomenis apie mažosios bendrijos narius į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazę.
2.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Teisės skyrių šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“;
2.3. Fondo valdybos Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyrių paskelbti šį įsakymą Fondo valdybos interneto svetainėje ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;
2.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šio įsakymo skaitmenines kopijas išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Fondo valdybos Vidaus audito departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

VMI informuoja: pakeistos Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklės

VMI prie FM informuoja, kad finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-119 pakeistos Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisykles, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-147.
Esminiai Taisyklių pakeitimai:
1. Įgyvendinami Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas bei Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio pakeitimo įstatymas, įsigalioję nuo 2013-01-01 (operatyvinės veiklos subjektai keičiami kriminalinės žvalgybos subjektais, turinčiais teisę gauti informaciją iš VMI);
2. Įteisinama galimybė viešai Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje (adresu http://www.nauja.vmi.lt) tretiesiems asmenims skelbti informaciją arba duomenis apie:
2.1. mokesčių mokėtojus, juridinius asmenis, turinčius mokestinių nepriemokų (įskaitant mokestinę nepriemoką, pripažintą beviltiška Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 113 straipsnyje nustatytais pagrindais; valstybės įmonei Turto bankui perleistą mokestinę nepriemoką), išskyrus tas mokestines nepriemokas, kurių sumokėjimo terminas teisės aktų nustatyta tvarka atidėtas arba išdėstytas, arba dėl kurių vyksta mokestiniai ginčai ir nėra įsiteisėjęs mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas/ nutartis;
2.2. mokesčių mokėtojus, juridinius asmenis, kuriems buvo duotas mokesčių administratoriaus nurodymas mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais;
2.3. mokesčių mokėtojus, juridinius asmenis (išskyrus biudžetines įstaigas), laiku deklaravusius ir sumokėjusius mokesčius; daugiausiai mokesčių sumokėjusius; daugiausiai mokesčių sumokėjusius, išskaidant pagal ekonominės veiklos rūšis; taip pat apie mokesčių mokėtojų, juridinių asmenų, sumokėtus mokesčius.

VMI komentuoja: PVM įstatymo 88(1) straipsnio komentaro pakeitimas

VMI prie Finansų ministerijos siekdama suvienodinti LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeisto 88(1) straipsnio nuostatų taikymo tvarką bei atsižvelgdama į Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 versija 03 formos pildymo, teikimo ir tikslinimo tvarką, patvirtintą VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-103 , pakeičia LR PVM įstatymo 881 straipsnio komentarą, kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2012 12 27 raštas Nr.((14.17-02)-5K-1224148)-6K-1210410).


KITOS NAUJIENOS

Finansų misterija informuoja: Finansų ministras atsakė į Delfi.lt skaitytojų klausimus

Finansų misterija praneša, kad sausio 8 dieną finansų ministras Rimantas Šadžius dalyvavo naujienų portalo Delfi.lt konferencijoje, kurioje atsakė į skaitytojų klausimus mokesčių, valstybės skolinimosi ir kitomis viešųjų finansų temomis. Konferencijos klausimus ir atsakymus rasite pagal šią nuorodą.


Sodra informuoja: naujai skiriamos pensijos apskaičiuojamos kitaip

Sodra informuoja, kad metų pradžioje įsigaliojusios įstatymo pataisos numato kitokį pensijos apskaičiavimo būdą pirmą kartą į pensiją išeinantiems asmenims ir tiems, kas dirbo po pensijos paskyrimo ir pageidauja, kad pensija būtų paskirta iš naujo.
Primename, kad Lietuvoje senatvės pensija susideda iš trijų dalių: pagrindinės, papildomos dalies ir priedo už stažo metus. Pagrindinės dalies ir priedo už stažą skaičiavimas nuo naujųjų nesikeičia. Keičiasi tik papildomos pensijos dalies apskaičiavimas.
Pagrindinė įstatymo naujovė ta, kad asmeniui suteikiama galimybė pasirinkti, kad papildoma pensijos dalis būtų apskaičiuojama atsižvelgiant į visas nuo 1994 m. sausio 1 d. gautas draudžiamąsias pajamas ir visą, bet kuriuo metu įgytą stažą (tikslią skaičiavimo formulę galima rasti įstatymo 24 str., paspaudus šią nuorodą).


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ramina: „Sodra“ nevykdo jokio visuotinio tikrinimo

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) norėtų nuraminti nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų besiruošiančius tėvelius. Ankstesniais metais išryškėjusi neigiama tendencija tikrinti daugumą žmonių, prieš vaiko priežiūros atostogų pradžią gavusių didesnes algas nei anksčiau, pastaraisiais metais nėra toleruojama. Viceministro Audriaus Bitino teigimu, teisėsaugos dėmesys atkreipiamas tik į tokius atvejus, kai įtariama, jog žmogus apskritai neturėjo darbo santykių, o valstybinės institucijos buvo klaidingai informuojamos apie jo draustumą, nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Neretai tokiais atvejais ir pačios būsimos mamos būdavo apgaunamos, o jas „įdarbinę“ aferistai pasisavindavo didelę dalį pašalpų. SADM primena, kad šiuo metu, kai motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į 12 mėnesių atlyginimą, piktnaudžiavimo galimybės yra sumažintos iki minimumo.


FNTT praneša: atskleista uostamiestyje milijonus išgryninusi sukčių grupuotė

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba ir Klaipėdos apygardos prokuratūra atskleidė klaipėdiečio ir kauniečio suburtą organizuotą pridėtinės vertės ir pelno mokesčio sukčiautojų grupę, o vieno iš jos narių namuose ir nuomojamuose seifuose rasta grynųjų pinigų įvairia valiuta, kurios vertė – daugiau nei 2,1 mln. Lt.

Šešiems asmenims pareikšti įtariami dėl sukčiavimo, didelės vertės turto pasisavinimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Tarp organizuotos grupės narių yra ir asmenų, susijusių su šiuo metu FNTT ir Generalinės prokuratūros atliekamu tyrimu dėl galbūt neteisėto didelės vertės paskolų gavimo iš keturių Lietuvoje veikiančių kredito unijų. Šiuose ikiteisminiuose tyrimuose du 25-erių metų Kauno rajono Raudondvario miestelio gyventojai Deividas Ringė ir Gytis Gutauskas yra ieškomi, kaip besislapstantys nuo teisėsaugininkų, įtariant didelio masto sukčiavimu ir dokumentų klastojimu. Žinančius apie ieškomų asmenų buvimo vietą ar galinčius suteikti vertingos informacijos prašome pranešti telefonais Klaipėdoje (8 46) 312056, (8 693) 27448 ir Vilniuje (8 5) 271 73 99 arba 112.


Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1124038 2013-01-21 20:50 artas71
Savaitės 2013.01.14 - 2013.01.20 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS KRITIKA

Andrius Tapinas apie tai, kai keičiasi opozicijos, virtusios «pozicija» požiūris į žurnalistus.

..ministras pirmininkas, kalbėdamas „Žinių radijuje“ pareiškė esąs nusivylęs kai kuriais žurnalistais, kurie formuoja neigiamą nuomonę apie jo komandos narę ir neturi atsakomybės, kuri būtina, kad pilietinę pareigą atliktume kiek įmanoma sąžiningiau. O vėliau dar pridūrė, jog turi slaptą informaciją, jog už tai mokami labai dideli pinigai.

Kadangi „kai kurių žurnalistų“ vaidmenyje teko atsidurti man pačiam, tai keturias dienas „iš dalies pašiurpęs“ (šios gražios frazės autorystė irgi priklauso premjerui) laukiau, kas čia bus ir dėl viso pikto susidėjau daiktus, jeigu būčiau ištremtas. Tada puoliau prie banko sąskaitos žiūrėti, ar neįkrito dideli pinigai iš siuntėjo „TS-LKD“. Neįkrito.….

Taigi krašto apsaugos ministras stato metro, sveikatos apsaugos ministro veiksmus dėl privačios medicinos pats Seimas vadina siautėjimu, vidaus reikalų ministras perka dušo kilimėlius ir lyginimo lentą, susisiekimo ministras už automobilio vairo pasodina G.Kirkilo brolį, švietimo ministras pamiršta premjerą ir prezidentę informuoti apie jo žmonai iškeltą bylą, o ūkio ministrė, pagal oficialiame tinklalapyje pateiktą informaciją užsienio investuotojams žinoma kaip Birutė Coolness, teigia, jog šalies eksportas pasiekė 2008 metų lygį (kas irgi ne visai tiesa) ir reikės „prie to padirbėti“. Suprask, kaip nori.O premjeras – neranda, nemato, atsiprašo, nežino ir kritikuoja saviškius.

Dabar viskas apsivertė. Praėjo meilė, nuvyto pomidorai ir staiga žiniasklaida tampa neatsakinga, nupirkta ir konservatorių keršto įrankiu. Apie konservatorių santykius su žiniasklaida apskritai geriau patylėti – premjero patarėjai nepamiršdavo paskambinti ir išreikšti nustebimą, kodėl neįvertiname teigiamų Vyriausybės darbų, prieš rinkimus Mantas Adomėnas išvadino mus nupirktais demagogais, atvirai dirbančiais socialdemokratams, o Rasa Juknevičienė šaukėsi tautos teisingumo kalbėdama apie mistinius LRT televizijoje sudarytus sąrašus, kuriuose konservatoriai yra nepageidaujami asmenys.

Dabar viskas apsivertė. Ir konservatoriai ūmai tapo žiniasklaidos BFF‘ais (best friends forever). Suliepsnojo meilė, kurios tyrumu ir tvarumu netiki nei vieni, nei kiti.


SAVAITĖS KONKURSAS

VMI informuoja, kad sausio 18 d. startuoja konkursas, skirtas mokesčių mokėtojams, vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą. Jo metu gyventojai, verslo liudijimą išsiėmę elektroniniu būdų, t.y. prisijungę prie Mano VMI, adresu http://nauja.vmi.lt, kviečiami pasidalinti savo patirtimi: parašyti kaip jiems sekėsi išsiimti e. verslo liudijimą, kiek laiko jiems tai užtruko, ar procesas buvo sklandus, jei esama, pateikti kritikos. Tai jie turėtų padaryti prisijungę prie e. forumo, adresu https://nauja.vmi.lt/mokymai/course/view.php?id=92, o šalia palikto komentaro nurodyti savo unikalų e. verslo liudijimo numerį.

Konkursas truks mėnesį — nuo sausio 18 iki vasario 18 d. Jam pasibaigus, 5 geriausių istorijų autoriai bus apdovanoti VMI prizais.


SAVAITĖS PATOGUMAS

VMI prie FM informuoja, jog išsiimti, prasitęsti ar nutraukti verslo liudijimą gyventojai gali ir elektroniniu būdu. Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės – Mano VMI, kuri pasiekiama per naują VMI svetainę, adresu http://nauja.vmi.lt.

Mokesčių administratorius pažymi, jog įgyvendinant projektą e. VMI, tapę Mano VMI vartotojais, gyventojai gali matyti savo skolą /permoką mokesčių apskaitos kortelėje, teikti / gauti reikiamus dokumentus e. būdu, įregistruoti / išregistruoti / keisti duomenis apie Lietuvos bei užsienio juridinių asmenų filialus bei atstovybes mokesčių mokėtojų registre, diskutuoti mokesčių klausimais – e. forume bei dalyvauti nuotoliniuose mokymuose.SAVAITĖS GRUPUOTĖ

Premjeras Algirdas Butkevičius atskleidė, kas dirbs ruošiamos mokesčių reformos grupėje. Šioje grupėje dirbs Sigitas Besagirskas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius; Kaetana Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė; Romas Lazutka, socialinių mokslų daktaras, ekonomistas; Kęstutis Lisauskas, „Ernst&Young“ partneris, mokesčių paslaugų verslo vadovas Vidurio ir Pietryčio Europoje ir Investuotojų forumo Mokesčių grupės vadovas; Danguolė Pranckėnienė, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos mokesčių ekspertė, bei Artūras Kapitanovas, auditorius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų mokesčių ekspertas. Finansų ministerijai atstovaus Daiva Brasiūnaitė, ministerijos Mokesčių departamento direktoriaus pavaduotoja, bei Audronė Miknevičienė, ministerijos Fiskalinės politikos departamento Planavimo ir analizės skyriaus vedėja.

Komisijai vadovaus Stasys Jakeliūnas, premjero patarėjas ekonomikos klausimais.


SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad darbuotojai ir darbdaviai dėl individualių darbo ginčų jau gali kreiptis į darbo ginčų komisijas, kurios nuo šių metų sausio pradžios pradeda dirbti Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritoriniuose skyriuose. Darbo inspekcija pateikia atsakymus į pagrindinius klausimus dėl Darbo ginčų komisijos veiklos.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Patvirtintos mokestinės prievolės nustatymo taisykles ir mokestinės prievolės nustatymo forma FR1119

VMI prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. VA-1 patvirtintos mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisyklės ir sprendimo dėl mokestinės prievolės nustatymo forma FR1119.Kelios ištraukos iš įsakymo:
5. Mokesčių administratoriaus sprendimas nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę gali būti priimtas, jeigu mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateikia mokesčio deklaracijos.
6. Mokesčių administratorius savarankiškai pasirenka, kokių mokesčių, kokius kriterijus atitinkantiems mokesčių mokėtojams ir kokiu periodiškumu nustato mokestines prievoles.
7. Mokestinė prievolė mokesčių administratoriaus sprendimu nustatoma pagal paskutinės prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo pateiktos to paties mokesčio deklaracijos, kurioje mokesčių mokėtojas deklaravo mokėtiną mokesčio sumą, duomenis.
20. Mokesčių administratoriaus Sprendimu nustatyta mokestinė prievolė tikslinama tik pagal mokesčių mokėtojo mokesčio deklaracijos duomenis, kuri pateikta po to, kai jam už tą mokestinį laikotarpį buvo nustatyta mokestinė prievolė mokesčių administratoriaus Sprendimu.

Patvirtintas draudžiamųjų pajamų dydis 2013 metams

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.5 patvirtino 2013 metų draudžiamųjų pajamų dydį – 1 488 (vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni) litai. Einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 dienos.


Draudėjai priskirti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba 2013 m. sausio 8d. nutarimu Nr. 2-2, priskyrė draudėjus atitinkamoms nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupėms.Nutarta:
1. Pirmajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, kurios įmokos tarifas – 0,18 procento, priskirti draudėjus, nenurodytus 1 priede ir 2 priede.
2. Antrajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, kurios įmokos tarifas – 0,42 procento, priskirti draudėjus, išvardintus 1 priede.
3. Trečiajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei, kurios įmokos tarifas – 0,9 procento, priskirti draudėjus, išvardintus 2 priede.


Elektroninės deklaravimo sistemos naujienos: atnaujintas Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos šablonas

VMI informuoja, pagal VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. VA-116 atnaujintas Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos šablonas.


Elektroninės deklaravimo sistemos naujienos: dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas formos FR0526 2 versijos

VMI informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2012 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. VA-61, sukurtas Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos (toliau – FR0526 forma) šablonas. Dokumentas yra skirtas duomenims apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas arba uždarytas bet kokios rūšies sąskaitas teikti ir tikslinti. FR0526 forma gali būti užpildoma tiesiogiai VMI elektroninio deklaravimo sistemos (toliau – EDS) portale (online) arba naudojant ABBYY eFormFiller 2.5 priemonę ir teikiama per EDS. Atkreipiame dėmesį, kad FR0526 formą gali teikti ir juridiniai asmenys.Šiuo metu VMI informacinė sistema pritaikoma FR0526 formos duomenims apdoroti, todėl EDS pateiktai FR0526 formai laikinai bus suteikiamas statusas „Dokumento duomenys apdorojami“. Vėliau pagal tai, ar FR0526 forma užpildyta teisingai, ar nustatyta kokių nors trūkumų, jai bus suteiktas statusas „Dokumentas priimtas“ arba „Nustatyti dokumento trūkumai“. Mokesčių mokėtojai apie suteiktą statusą bus informuojami elektroniniu būdu, atsižvelgiant į jų informavimo nustatymus EDS.


VMI primena: neįregistruotas apmokestinamasis asmuo turi teisę į PVM atskaitą

VMI prie FM primena, kad nuo 2013-01-01 apmokestinamieji asmenys, kuriems yra prievolė registruotis PVM mokėtojais pagal PVMĮ 92 straipsnio 1 dalies nuostatas, bet jais neįsiregistravę, ir teikiantys PVM apyskaitą FR0608, turi teisę įsigytų (importuotų) prekių bei įsigytų paslaugų, kurias faktiškai panaudoja savo PVM įstatymo 58 straipsnyje nurodytai veiklai vykdyti, pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą.


VMI informuoja: dėl dvigubo apmokestinimo sutarčių taikymo 2013 metais

VMI prie Finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. pradėta taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos (Žin., 2012, Nr. 85-4455) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Meksikos Jungtinių Valstijų Vyriausybės sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos (Žin., 2012, Nr. 126-6329).

Šiuo metu Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis su šiomis valstybėmis: Airija, Armėnijos Respublika, Austrijos Respublika, Azerbaidžano Respublika, Baltarusijos Respublika, Belgijos Karalyste, Bulgarijos Respublika, Čekijos Respublika, Danijos Karalyste, Estijos Respublika, Graikijos Respublika, Gruzija, Islandijos Respublika, Indijos Respublika, Ispanijos Karalyste, Italijos Respublika, Izraeliu, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Jungtinė Karalyste, Kanada, Kazachstano Respublika, Kinijos Liaudies Respublika, Korėjos Respublika, Kroatijos Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Liuksemburgo Didžiąja Hercogyste, Malta, Makedonijos Respublika, Meksikos Jungtinėmis Valstijomis, Moldovos Respublika, Nyderlandų Karalyste, Norvegijos Karalyste, Portugalijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Rumunija, Rusijos Federacija, Serbijos Respublika, Singapūro Respublika, Slovakijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste, Šveicarijos Konfederacija, Turkijos Respublika, Ukraina, Uzbekistano Respublika, Vengrijos Respublika, Vokietijos Federacine Respublika.


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: 2012 metų nacionalinio biudžeto pajamų duomenys

Finansų ministerijos duomenimis, 2012 metais į nacionalinį biudžetą gauta 21 mlrd. 209,7 mln. litų pajamų – 1 mlrd. 551,5 mln. litų arba 7,9 proc. daugiau nei 2011 metais. Prognozuota, kad į nacionalinį biudžetą per 2012-uosius įplauks 21 mlrd. 73,1 mln. litų, o faktiškai įplaukė 136,6 mln. litų arba 0,6 proc. daugiau.

„Bendros 2012 metų nacionalinio biudžeto faktinės pajamos iš esmės atitiko planus. Dabar dėmesį telksime į 2013 metų biudžeto vykdymą. Svarbiausia užduotis – laikantis fiskalinės drausmės ir išlaidų kontrolės toliau mažinti viešųjų finansų deficitą“, – sakė finansų ministras Rimantas Šadžius.

Valstybės biudžeto pajamos ir išlaidos

2012 m. valstybės biudžetas gavo 17 mlrd. 892,1 mln. litų pajamų, t.y. 1 mlrd. 410 mln. litų arba 8,6 proc. daugiau nei 2011 metais. Planuota, kad 2012 m. pajamų į valstybės biudžetą bus surinkta 18 mlrd. 016,2 mln. litų, tačiau faktiškai įplaukė 124,1 mln. litų arba 0,7 proc. mažiau. Neatitikimą daugiausia lėmė mažesnės nei planuota pajamos iš taršos leidimų pardavimo. Į tokią riziką jau buvo atsižvelgta prognozuojant 2012 m. valdžios sektoriaus (viešųjų finansų) deficitą, todėl projekcijos nesikeičia – 2012 m. deficitas bus mažesnis nei 3 proc. BVP.

Daugiausia valstybės biudžeto (be savivaldybių, Sodros, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, ES paramos) lėšų per 2012 metus skirta švietimo reikmėms (pedagogų darbo užmokesčiui, mokyklų išlaikymui ir kt.) – 3 mlrd. 720 mln. litų; socialinei apsaugai (socialinei paramai, išmokoms ir kt.) – 2 mlrd. 930 mln. litų; ekonomikos rėmimui – 2 mlrd. 403 mln. litų; sveikatos apsaugai – 1 mlrd. 704 mln. litų; viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 1 mlrd. 559 mln. litų.

Pajamos iš mokesčių:
Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą 2012 m. gauta 15 mlrd. 760,1 mln. litų arba 112,3 mln. litų (0,7 proc.) daugiau nei buvo planuota.
Daugiausia pajamų gauta iš pridėtinės vertės mokesčio – 8 mlrd. 717,5 mln. litų (planuota gauti 8 mlrd. 929,2 mln. litų, planas įvykdytas 97,6 proc.).
Iš akcizų (už visas akcizines prekes) gauta 3 mlrd. 341,2 mln. litų pajamų (planuota gauti 3 mlrd. 384,4 mln. litų, planas įvykdytas 98,7 proc.).
Pelno mokesčio per 2012 m. surinkta 1 mlrd. 494,8 mln. litų (planuota gauti 1 mlrd. 227,3 mln. litų, planas įvykdytas 121,8 proc.). Pelno mokesčio planas viršytas dėl didesnio nei prognozuota 2011 metų įmonių pelno bei didesnių nei planuota avansinių pelno įmokų už 2012 metus.
Nacionalinio biudžeto (kartu su savivaldybėmis) pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio gauta 4 mlrd.4,5 mln. litų (planuota gauti 3 mlrd. 779,7 mln. litų, planas įvykdytas 105,9 proc.).


Aplinkos apsaugos ministerija primena: Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaravimo pasikeitimai už 2012 metus

Aplinkos apsaugos ministerija primena, kokie pakeitimai įsigalios 2013Statistikos departamentas informuoja: infliacijos prognozė sausio mėn.

Statistikos departamentas informuoja, kad pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) apskaičiuota infliacija 2013 m. sausio mėn., palyginti su 2012 m. gruodžio mėn., gali sudaryti 0,3 procento, prognozuoja Lietuvos statistikos departamentas (žr. 1 pav.). Metinė infliacija sausio mėn., tikėtina, gali siekti 2,8, o vidutinė metinė – 3,1 procento (gruodžio mėn. užfiksuota metinė infliacija buvo 2,9, o vidutinė metinė – 3,2 proc.).


Sodra praneša: tik deklaravus pajamas motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjai galės susigrąžinti permokėtą GPM

Sodra informuoja, motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjai, sausio mėnesį gavę mažesnes pašalpas, galės susigrąžinti permokėtą gyventojų pajamų mokestį (GPM) deklaravę 2013 metų pajamas. Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai numato, kad motinystės (tėvystės) pašalpos mokamos už praėjusį mėnesį. Todėl šiais metais, kaip ir įprastai, pašalpa už 2012 metų gruodį bus išmokėta 2013 metų sausį. Remiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, apmokestinant išmokas už praėjusius metus neapmokestinamasis pajamų dydis netaikomas, todėl motinystės (tėvystės) pašalpa už praėjusį gruodį bus kiek mažesnė nei pašalpų gavėjai gaudavo kitais 2012 metų mėnesiais. Kiek tiksliai pašalpa bus mažesnė priklauso nuo asmeniui taikomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD). Pastarasis – nuo asmens gaunamų pajamų, auginamų vaikų skaičiaus, ar vaikus augina abu tėvai, ar tik vienas iš jų. Likusiais šių metų mėnesiais asmenims bus mokama įprastinio dydžio pašalpa. O permokėtą gyventojų pajamų mokestį už 2012 metų sausio mėnesį pašalpų gavėjai galės susigrąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikę metinę Gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją už 2012 metus. Permokėtas gyventojų pajamų mokestis bus grąžintas į pašalpos gavėjo nurodytą sąskaitą. Motinystės (tėvystės) pašalpos bus pervedamos sausio 15–21 dienomis. Šias pašalpas gauna per 43 tūkst. asmenų.


FNTT praneša: iš šešėlinės prekybos padangomis - beveik 6 mln. Lt pajamų

FNTT Vilniaus apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame didelės vertės sukčiavimu ir daugiau nei 1,7 mln. Lt mokesčių nuslėpimu įtariami kauniečiai padangų prekeiviai.

Ikiteisminio tyrimo metu atskleista, kad Kaune vienos registruotos bendrovės direktorius kartu su akcininku keletą metų vertėsi restauruotų automobilių padangų importu į Lietuvą iš Europos Sąjungos bendrovių. Sukčiavimu įtariami asmenys, sunaikinę įsigijimo dokumentus ir neišrašę jokių buhalterinės apskaitos dokumentų, pardavinėjo padangas Lietuvoje įvairiems juridiniams, fiziniams asmenims. Nustatyta, kad per kelerius metus Kauno bendrovė iš prekybos padangomis gavo beveik 6 mln. Lt pajamų. Paskaičiuota, kad į valstybės biudžetą nesumokėta daugiau kaip 900 tūkstančių litų pridėtinės vertės ir ne mažiau kaip 700 tūkstančių litų pelno mokesčių.

Tyrimo metu FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami su Vokietijos, Lenkijos teisėsaugos institucijų pareigūnais, atliko 19 kratų bendrovės vadovų namuose, automobiliuose, prekybos automobilių padangomis vietose, taip pat pas kitus juridinius, fizinius asmenis, susijusius su šios neteisėtos veiklos vykdymu. Kratos metu bendrovės direktorius namuose buvo rasta ir paimta daugiau nei 800 tūkstančių litų, kuriems laikinai apribota nuosavybės teisė, uždraudžiant jais disponuoti. Be to, laikinai apribota ir akcininko nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1126277 2013-01-28 18:26 artas71
Savaitės 2013.01.21 - 2013.01.27 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS APDOVANOJIMAS

„Financial Times“ leidžiamas žurnalas „The Banker“ Latvijos finansų ministrą Andrį Vilką įvardijo kaip geriausią 2012 m. Europos finansų ministrą.


SAVAITĖS SKAITALAS

Ingrida Šimonytė apie naujojo premjero «auksines mintis» dėl mokestinių nuostolių perkėlimo.

Premjeras pasakė: «: “Tačiau nėra aišku, kaip vertinti kai kuriuos mokesčių įstatymų pakeitimus, jeigu jais bus siekiama „užlopyti“ landas, šiuo metu leidžiančias išvengti tam tikrų mokesčių mokėjimų? Galiu pateikti pavyzdį. Šiuo metu pelno mokestis gali būti konsoliduotas, jeigu asmuo turi kelias įmones. Pasitaiko tokių atvejų, kai viena įmonė dirba pelningai, o šalia – dar yra trys-keturios nuostolingos įmonės. Įvertinus nuostolius nutinka taip, kad konsoliduotas pelnas apmokestinamas labai menkai arba iš viso pelno nėra, tik nuostolis. Todėl kyla klausimas, kaip šią problemą spręsti. Tai gali būti viena iš priemonių, bet nežinia, kaip ją traktuoti. Mano nuomone, tai yra tiesiog mokestinių įstatymų landų užkaišymas, nemanau, kad tai reikia įvardinti kaip šešėlinės ekonomikos mažinimą.“


SAVAITĖS SKAITALAS -2

Kaetana Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyr. ekspertė apie minimalios algos didinimą.


SAVAITĖS GEROJI NAUJIENA

SODRA informuoja, kad pernai valstybinio socialinio draudimo fondo rezultatai gerėjo. Išankstiniais duomenimis, per 2012 m. valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojai į biudžetą pervedė daugiau lėšų nei buvo planuota ir daugiau nei 2011 m. Išmokų gavėjams taip pat skirta daugiau, tačiau galutinis „Sodros“ biudžeto rezultatas buvo geresnis nei planuota. Praėjusiais metais draudėjai sumokėjo 11 mlrd. 560,1 mln. Lt litų įmokų. Tai yra 3,8 proc. (418,7 mln. Lt) daugiau nei planuota ir 5,1 proc. (557,7 mln. Lt) daugiau nei 2011 m. Iš jų sveikatos draudimo įmokos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, sudarė 2,59 mlrd. Lt, t.y. 4,7 proc. (115,8 mln. Lt) daugiau nei planuota ir 5,1 proc. (125,5 mln. Lt) daugiau nei 2011 m. 2012 m. gyventojams iš viso paskirta 13 mlrd. 472,7 mln. Lt pensijų, pašalpų ir kitų socialinio draudimo išmokų. Tai yra 0,5 proc. (73,4 mln. Lt) mažiau nei planuota, tačiau 3,7 proc. (479,4 mln. Lt) daugiau nei 2011 m. Praėjusiais metais visos valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidos pajamas viršijo 1 mlrd. 912,6 mln. Lt. Tačiau toks praėjusių metų „Sodros“ biudžeto deficitas buvo 492,1 mln. Lt mažesnis nei planuota ir 78,3 mln. Lt mažesnis nei fiksuotas 2011 m. Praėjusių metų pabaigoje visa socialinio draudimo fondo pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma siekė 9 mlrd. 727 mln. Lt.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

VSDF prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu nustatyta prievolė savarankiškai dirbantiems asmenims teikti SAV formą

VSDF prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-30 patvirtinta prievolė savarankiškai dirbantiems asmenims teikti SAV formą. Įsakymu nustatyta:

1.1. savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, skaičiuojamų nuo deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamų metinės sumos, sumos į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau – Registras) įrašomos:
1.1.1. pagal savarankiškai dirbančių asmenų pateiktus SAV pranešimų apie savarankiškai dirbančius asmenis (toliau – SAV pranešimai) duomenis apie kalendorinių metų mėnesiais apskaičiuotas (pagal faktiškai gautas pajamas) draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir įmokas (tik sumokėjus apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas);
1.1.2. jeigu SAV pranešime apie savarankiškai dirbančius asmenis nurodyta draudžiamųjų pajamų / išsiimta suma nesutampa su deklaruota Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamų metine suma – pagal savarankiškai dirbančių asmenų pateiktus patikslintus SAV pranešimus;
1.1.3. jeigu individualių įmonių savininkų, mažųjų bendrijų narių, tikrųjų ūkinių bendrijų tikrųjų narių, komanditinių ūkinių bendrijų tikrųjų narių per kalendorinį mėnesį išsiimta asmeniniams poreikiams lėšų suma, nurodyta SAV pranešime, yra didesnė negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio (toliau – DPD) suma, tai į Registrą įrašoma SAV pranešime nurodyta kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pajamų suma (netaikant 4 DPD sumos ribojimo per kalendorinį mėnesį), tačiau ne didesnė už 48 DPD sumą (o jei ankstesniais tų metų mėnesiais toks asmuo jau buvo gavęs draudžiamųjų pajamų – ne didesnė nei 48 DPD ir ankstesnių tų metų mėnesių draudžiamųjų pajamų skirtumas suma), ir atitinkama valstybinio socialinio draudimo įmokų suma. Draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos išdėstomos pagal SAV pranešime nurodytų mėnesių eiliškumo tvarką;
1.1.4. jeigu asmenų, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus verslo liudijimus turinčius asmenis), SAV pranešime nurodyta kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pajamų suma yra didesnė negu 4 DPD suma, tai į Registrą įrašoma SAV pranešime nurodyta draudžiamųjų pajamų suma (netaikant 4 DPD sumos ribojimo per kalendorinį mėnesį), tačiau ne didesnė už 48 DPD sumą (o jei ankstesniais tų metų mėnesiais toks asmuo jau buvo gavęs draudžiamųjų pajamų – ne didesnė nei 48 DPD ir ankstesnių tų metų mėnesių draudžiamųjų pajamų skirtumas suma), ir atitinkama valstybinio socialinio draudimo įmokų suma;
1.1.5. jeigu fizinių asmenų, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis, ir kurių pajamos mokestiniu laikotarpiu apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, ar šeimynos dalyvių SAV pranešime nurodyta kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pajamų suma yra didesnė negu 1 DPD suma, tai į Registrą įrašoma SAV pranešime nurodyta draudžiamųjų pajamų suma (netaikant 1 DPD sumos ribojimo per mėnesį), tačiau ne didesnė už 12 DPD sumą (o jei ankstesniais tų metų mėnesiais toks asmuo jau buvo gavęs draudžiamųjų pajamų – ne didesnė nei 12 DPD ir ankstesnių tų metų mėnesių draudžiamųjų pajamų skirtumas suma), ir atitinkama valstybinio socialinio draudimo įmokų suma;
1.2. šio įsakymo 1.1 punktas taikomas, įrašant į Registrą 2012 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių savarankiškai dirbančių asmenų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas, apskaičiuotas nuo deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamų metinės sumos.

VMI komentuoja: mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai 2013 metais

VMI pakomentavo mokesčių administravimo įstatymo naujoves. Taigi, nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigalioja:

MAĮ 42(1) straipsnis. Informacijos apie sandorius pateikimas.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas (toliau – gyventojas) vieną kartą per metus centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais turi informuoti mokesčių administratorių apie sudarytus sandorius, kai:
1) gauna lėšų (įskaitant pasiskolintas) iš fizinių arba užsienio juridinių asmenų;
2) asmens gyventojui per vienus kalendorinius metus grynaisiais pinigais sumokėta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija penkiasdešimt tūkstančių litų;
3) sandoriai nėra notarinės formos;
4) gyventojas pagal sandorius negauna pajamų, kurios mokesčių administratoriui yra deklaruotos kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu gyventojas nurodytos informacijos nepateikia, tokiais sandoriais negali būti pagrindžiami jo turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai.Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 forma, papildomo lapo PRC907P forma bei jų pildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. VA-92 (Žin., 2012, Nr. 120 - 6058 );

MAĮ 104(1) straipsnis. Mokestinės prievolės nustatymas pagal paskutinės prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo pateiktos mokesčio deklaracijos duomenis.

Šiuo straipsniu mokesčių administratoriui suteikiama teisė savo sprendimu nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę pagal paskutinės prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo pateiktos to mokesčio deklaracijos, kurioje mokesčių mokėtojas deklaravo mokėtiną mokesčio sumą, duomenis, jeigu mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateikia atitinkamo mokesčio deklaracijos.

Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisyklės ir Sprendimo dėl mokestinės prievolės nustatymo forma FR1119 patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. VA-1 (Žin., 2013, Nr. 4-160);

MAĮ 104(2) straipsnis. Nurodymas mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais.

Šiuo straipsniu mokesčių administratoriui suteikiama teisė duoti nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti (išmokėti arba gauti pinigus) tik negrynaisiais pinigais.

Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 formos bei Sprendimo panaikinti mokesčių administratoriaus nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1200 formos pildymo taisyklės ir Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 31 d. Nr. VA-120 (Žin., 2013, Nr. 2 -72 .);

MAĮ 105 straipsnio 2 dalies pakeitimas. Mokesčių administratoriaus teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimas.

Šiuo pakeitimus nustatyta, kad teisė išieškoti mokestinę nepriemoką įgyjama kitą dieną po to, kai pasibaigia raginime geruoju sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas nurodytas terminas, o jeigu raginimas nesiunčiamas, – kitą dieną (iki 2012-12-31 buvo po 20 dienų) po šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nustatyto termino pabaigos.


VMI komentuoja: kokios klasės pajamoms priskiriamos mažosios bendrijos narių gautos pajamos

VMI prie finansų ministerijos,siekdama suvienodinti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, papildė ir pakeitė GPMĮ 2 straipsnio 34 dalies ir 22 straipsnio 2 dalies 1 punkto apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2012-09-27 raštu Nr. (14.16-01)-5K-1217998)-6K-1208108.

Taigi, nuolatinio Lietuvos gyventojo, mažosios bendrijos nario gautos pajamos yra priskiriamos A klasės pajamoms, o nenuolatinio -B klasės pajamoms.


VMI komentuoja: dėl žemės sklypų mokestinės vertės

VMI prie FM primena, kad 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatyme (Žin., 1992, Nr. 21-612; 2011, Nr.163-7743) nustatyta, kad žemės sklypo mokestinė vertė yra žemės sklypo vidutinė rinkos vertė. Miško žemė nėra laikoma žemės mokesčio objektu, todėl vidutinė rinkos vertė (t. y. mokestinė žemės vertė) skaičiuojama žemės sklypui be miško žemės vertės. Žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, naudojamos mokestinėms žemės vertėms apskaičiuoti, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-12-21 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-522 »Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 152-7812).

Masinis žemės vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti turėtų būti atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metai. Vadinasi, nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės, apskaičiuojant žemės mokestį, galios 5 metus (2013—2017 metais).

Nuo 2013-01-01 galiojančios žemės vidutinės rinkos vertės (mokestinės žemės vertės) yra skelbiamos Valstybės įmonės Registrų centro (toliau — Registrų centras) svetainėje http://www.registrucentras.lt/ntr/ ir Regionų geoinformacinės aplinkos paslaugos žemėlapyje www.regia.lt. Šią mokestinę vertę (pagal kurią nuo 2013 m. bus skaičiuojamas žemės mokestis) mokesčio mokėtojai gali sužinoti Registrų centro svetainėje http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp suvedę žemės sklypo unikalų numerį.

Atkreipiame dėmesį, kad mokesčio mokėtojų skundai dėl nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės (t. y. dėl žemės sklypo kadastro duomenų, turinčių įtakos vidutinei rinkos vertei) Registrų centrui pateikiami 1 kartą nuo jų nustatymo pradžios. 2013 metų mokestiniu laikotarpiu skundai Registrų centrui gali būti pateikiami per 6 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios, t. y. nuo 2013-01-01 iki 2013-07-01. Kitą kartą (po penkerių metų), atlikus naują masinį žemės vertinimą žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti, skundai dėl vidutinės rinkos vertės, 1 kartą nuo mokestinės vertės nustatymo datos, galės būti teikiami Registrų centrui per 3 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios.

Mokesčio mokėtojų prašymai žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą, 2013 metų mokestiniu laikotarpiu Registrų centrui gali būti teikiami per 6 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios, t. y. nuo 2013-01-01 iki 2013-07-01. Vėlesniais mokestiniais laikotarpiais tokie mokesčių mokėtojų prašymai galės būti teikiami kiekvienais metais per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio pradžios.


VMI pateikia naudingą informaciją: gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013-01-01

VMI prie Finansų ministerijos pateikia apibendrintą, net 27 puslapių, lentelę apie įvairių gyventojų grupių (pagal gaunamas pajamas, pagal vykdomą veiklą) apmokestinimą GPM, VSD, PSD ir PVM. Labai naudingą susistemintą info galima rasti čia: http://mic.vmi.lt/filedownload.do?id=1000029490


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: finansinių sandorių mokestis Lietuvoje – tik įvertinus jo riziką ir naudą

Finansų ministerija informuoja, kad Lietuva pritarė Europos Sąjungos Tarybos sprendimui, kuriuo leidžiamas tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje, tačiau šioje procedūroje kol kas neketina dalyvauti. Tokią poziciją Briuselyje vykusiame Ekonomikos ir finansų tarybos (ECOFIN) posėdyje išreiškė Lietuvos finansų ministras Rimantas Šadžius.

Vienas iš svarbiausių šio ECOFIN posėdžio rezultatų - pasiektas susitarimas, leidžiantis judėti į priekį finansinių sandorių mokesčio įvedimo srityje. Nepaisant kai kurių šalių atstovų išsakytų nuogąstavimų, finansų ministrai pritarė pasiūlytam Tarybos sprendimui dėl leidimo pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą, nustatant bendrą šio mokesčio sistemą.

2012 m. spalio mėn. vienuolika ES valstybių narių (Austrija, Belgija, Portugalija, Slovėnija, Graikija, Italija, Ispanija, Slovakija, Vokietija, Prancūzija, Estija)pateikė prašymus Europos Komisijai dėl tvirtesnio bendradarbiavimo procedūros. Po Tarybos sprendimo Europos Komisija numato pateikti patikslintą siūlymą dėl Tarybos direktyvos dėl bendros finansinių sandorių mokesčio sistemos.
Finansų ministerija praneša: Lietuva - tarp ES paramos įsisavinimo lyderių

Finansų ministerija praneša, kad pagal naujausius Europos Komisijos (EK) paskelbtus duomenis, Lietuva tebėra tarp lyderių pagal įvykdytus Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų mokėjimus.

2013 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvai EK išmokėta suma viršijo 50 procentų (52,1) visų 2007 - 2013 metų ES finansinėje perspektyvoje numatytų skirti struktūrinės paramos lėšų. Šiek tiek daugiau (52,8 proc.) išmokėta Airijai. Trečioji šioje rikiuotėje - Portugalija (51,7 proc.).

Visoms 27 ES valstybėms išmokėtos struktūrinės paramos vidurkis – 45,1 proc. Tarp jų Estijos rodiklis – 50,7 proc., Latvijos – 41,9 proc.

Lietuva ne kartą, vertinant valstybėms išmokėtą ES paramą pamėnesiui, buvo pirmoji ir visada užima vieną iš aukščiausių pozicijų. Tą lemia tinkama priežiūra, institucijų ir projektų vykdytojų bendradarbiavimas.


Sodra praneša: bus kompensuojama dalis jaunų darbuotojų darbo užmokesčio

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva pradedama įgyvendinti priemonė „Parama pirmajam darbui“, skirta jaunimo užimtumui skatinti. Įgyvendinant šią priemonę darbdaviams, kurie įdarbino darbinės patirties neturinčius darbuotojus, bus kompensuojama dalis pirmą kartą įsidarbinusio jauno žmogaus darbo užmokesčio. Tai nauja paramos forma, leisianti jaunuoliams įgyti darbinės patirties, o darbdaviams drąsiau priimti į darbą žmones, kuriuos pirmais darbo mėnesiais reikės nemažai mokyti. Tam skirta 32 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų. Paramos forma – dalies darbo užmokesčio kompensavimas. Darbdaviui pageidaujant (pateikus paraišką), ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį bus kompensuojama fiksuota darbuotojo atlyginimo dalis (t. y. 23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio) už pirmą kartą įsidarbinusį ir iki tol pagal darbo sutartį nedirbusį jauną asmenį nuo 16 iki 29 metų. Kitaip tariant, darbdavys darbuotojui moka nustatytą darbo užmokestį ir visas su juo susijusias įmokas, tačiau dalis išmokėtos sumos darbdaviui kompensuojama iš priemonės „Parama pirmajam darbui“ lėšų. Jei darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis viršija 1700 Lt per mėnesį, kompensacija skaičiuojama pagal 1700 Lt sumą, t. y. maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną darbuotoją per mėnesį gali siekti 396,1 Lt. Pirmą kartą įsidarbinusiu pagal darbo sutartį laikomas asmuo, bet kuriuo amžiaus tarpsniu nuo 16 iki 29 metų (tačiau neįskaičiuojant darbinės veiklos iki 18 metų pagal darbo sutartį, pvz., moksleivių sezoniniai darbai atostogų metu) pirmą kartą įsidarbinęs pagal darbo sutartį (t. y. iki tol nedirbęs pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje ir neturėjęs valstybės tarnautojo statuso). Asmuo pirmą kartą įsidarbinusiu laikomas visą kompensacijos laikotarpį, nepriklausomai nuo to, kiek kartų per kompensacijos laikotarpį jis sudaro (nutraukia) darbo sutartis. Dalies darbo užmokesčio kompensavimas teikiamas nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d., t. y. darbdavys, įdarbinęs jauną asmenį, dėl dalies darbo užmokesčio kompensavimo turi kreiptis į priemonės „Parama pirmajam darbui“ valdytoją UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), ir pateikti būtinus paramai gauti dokumentus. Kompensavimas bus vykdomas kas kalendorinį ketvirtį. Šios priemonės parama gali pasinaudoti privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje, fiziniai asmenys, įdarbinę jauną darbuotoją. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad toks paramos teikimas bus tęstinis procesas, t. y. darbdaviai galės kreiptis bet kuriuo metu, atsiradus tokiam poreikiui.

Visa su šia priemone susijusi informacija, kvietimas teikti paraiškas bei dokumentų formos, kurias turi pateikti darbdaviai paramai gauti, skelbiamos interneto svetainėse www.invega.lt, www.esf.socmin.lt, www.esparama.lt

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1129042 2013-02-04 19:56 artas71
Savaitės 2013.01.28 - 2013.02.03 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga
SAVAITĖS SĄRAŠAS

VMI paskelbė „TOP 500“ sąrašą - įmones, (be biudžetinių įstaigų), kurios praėjusiais metais į inspekcijos sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų.


SAVAITĖS SKAITALAS

Aušra Maldeikienė apie tai, kaip kai kurie bankai siūlo pensijų fondus.


SAVAITĖS SKAIČIUS

998 925 litai. Tokio dydžio civilinį ieškinį pateikė privačios poliklinikos savininkai 54 metų buhalterei S. Pucitienei. Ji kaltinama didelės vertės svetimo turto pasisavinimu ir iššvaistymu, apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu. Buhalterei, kuri greitai stos prieš teismą, gresia laisvės atėmimo bausmė iki 10 metų.


SAVAITĖS ANEKDOTAS

Ar seniai jis (VU) kalba? - paklausė Seimo narys A.K. kaimyno, seimo nario M.A., kai pavėlavo į posėdį.
- Jau beveik valandą.
- O apie ką?
- Dar nepasakė.

SAVAITĖS VAIZDELIS

Ūkio ( ar Energetikos) ministrės Birutės Vėsaitės išminties perlai.


SAVAITĖS KVIETIMAS

Ūkio ( ar Energetikos) ministrė Birutė Vėsaitė nutarė akis į akį pabendrauti su kai kuriais tinklaraštininkais.

Savo tiklaraštyje Ūkio (ar Energetikos?) ministrė Birutė Vėsaitė rašo:
Internetai man parodė tiek daug dėmesio, kad pamaniau bent iš dalies atsilyginti tuo pačiu. Paprašiau užrezervuoti salę Ūkio ministerijoje vasario 5 d. 18 val., kur galėsime gyvai pabendrauti su tinklaraštininkais. Aš jums pristatysiu savo, kaip energetikos ūkio ministrės dėmesio sutelkimo kryptis (konkurencingumas, smulkusis verslas, užsienio investicijos), jūs galbūt man papasakosite, kas yra tos memės, ir kodėl kai kurios man nejuokingos.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Patvirtintas delspinigių dydis už išmokas, susijusias su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-25 vadovaujantis Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi bei Delspinigių dydžio indeksavimo tvarka, patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 9, ir atsižvelgus į tai, kad vartotojų kainų indeksas per 2012 m. (2012 m. gruodžio mėn., palyginti su 2011 m. gruodžio mėn.) sudarė 102,8 patvirtinimas delspinigių dydis – 0,07 procento.

Įsakymas įsigalioja 2013 m. vasario 1 d.


Pakeistos Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės

FM prie VMI viršininko 2013 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. VA-8 pakeistos Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo.

Kai kurie pakeitimai. Papildytas 29 punktas - atsakius telefonu, raštu atsakymas visais atvejais nebebus nesiunčiamas.
„29. Konsultuojantis padalinys į nesudėtingus paklausimus (jeigu konsultuojant nebus atskleidžiama paslaptyje laikoma informacija apie mokesčių mokėtoją, kurios laikymą paslaptyje Valstybinė mokesčių inspekcija privalo užtikrinti), paklausėjui sutikus, konsultacijas gali suteikti paklausėjo nurodytu telefonu. Telefonu suteikus konsultacijas, atsakymas raštu neteikiamas.“

Papildytas 33 punktas nuostata, kad nereikia atstovavimo dokumento, jeigu paklausėjo duomenis turi VMI (kurie pateikti su FR0791)
33. Paklausėjo atstovui (įskaitant ir konsultacines bei apskaitos, audito paslaugas teikiančias įmones, taip pat advokatus, advokatų padėjėjus ir panašiai, kai klausiama paklausėjo vardu) konsultacijos raštu teikiamos šiose Taisyklėse nustatyta tvarka tik tada, kai atstovas pateikia Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įformintą atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Paklausėjo atstovui nereikia pateikti šiame punkte nurodyto atstovavimo dokumento, kai jis yra įtrauktas į Mokesčių mokėtojų registrą kaip tą paklausėją atstovaujantis asmuo.“


Parengtos Rekomendacijos dėl alkoholio darbe, kaip rizikos veiksnio, šalinimo šalies įmonėse, įstaigose, organizacijose

LR vyriausiojo VDI inspektoriaus ko 2013 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-18 Parengtos Rekomendacijos dėl alkoholio darbe, kaip rizikos veiksnio, šalinimo šalies įmonėse, įstaigose, organizacijose.

Rekomendacijas galima rasti čia.

Nustatyta Registro centro vidutinės rinkos vertės nustatymo nekilnojamojo turto mokesčiams pažymos kaina

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1R-26 už vidutinės rinkos vertės nustatymą nekilnojamojo turto mokesčiams ir kitoms valstybės ekonominėms reikmėms masinio vertinimo būdu ir išrašo pateikimą skaitmenine forma bus imamas 10 Lt dydžio mokestis


Elektroninio deklaravimo sistemos naujienos: FR0524 (4 versija) pildymo taisyklių ir formos atnaujinimas

VMI prie finansų ministerijos primena, kad VMI prie FM viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VA-63/D1-539 , sukurtas Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracijos FR0524 formos (toliau – FR0524 forma) 4 versijos šablonas. Nuo 2013-01-01 deklaracijos FR0524 formos 4 versija naudojama deklaruojant 2012 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis bei tikslinant ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis.

FR0524 formos 4 versija gali būti užpildoma tiesiogiai VMI elektroninio deklaravimo sistemos (toliau – EDS) portale (online) arba naudojant ABBYY eFormFiller 2.5 priemonę ir teikiama per EDS. Šiuo metu VMI informacinė sistema pritaikoma FR0524 formos 4 versijos duomenims apdoroti, todėl EDS pateiktai FR0524 formos 4 versijai laikinai bus suteikiamas statusas „Dokumento duomenys apdorojami“. Vėliau pagal tai, ar minėta forma užpildyta teisingai, ar nustatyta kokių nors trūkumų, jai bus suteiktas statusas „Dokumentas priimtas“ arba „Nustatyti dokumento trūkumai“. Mokesčių mokėtojai apie suteiktą statusą bus informuojami elektroniniu būdu, atsižvelgiant į jų informavimo nustatymus EDS.

Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytos Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašas

Finansų ministro 2013 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1K-049 pakeistas ir nauja redakcija išdėstytos Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašas ir Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika, patvirtintos LR finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“. Šis įsakymas taikomas rengiant 2012 metų ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.


VMI informuoja: naudingos nuorodos "Mano VMI" tinklalapyje

VMI prie Finansų ministerijos informuoja, kad «Mano VMI» tinklalapyje jau galima tikrinti 2010-2013 metais išduotų verslo liudijimų duomenis

VMI prie Finansų ministerijos informuoja, kad «Mano VMI» tinklalapyje galima pasižiūrėti ir atsisiųsti Mokesčių mokėtojų sąrašą, laiku vykdančių mokestines prievoles (t.y įmonių sąrašas, 2012 metais laiku deklaravusių ir sumokėjusių pelno mokestį.)


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: vidaus rinkoje pasiskolinta 600 mln. už 1% metinių palūkanų

Finansų ministerijos informuoja, kad FM vidaus rinkoje išplatino 600 mln. litų nominaliosios vertės obligacijų emisiją, kurios pelningumas - 1 proc. Dvišalių derybų būdu išplatinta emisija bus išperkama po pusantrų metų - 2014 m. rugpjūtį.

Siekdama didinti skolinimosi vidaus rinkoje dalį ir didelius tarptautinius įsipareigojimus (pvz., euroobligacijų emisijas) iš dalies refinansuoti vidaus rinkoje pasiskolintomis lėšomis, 2012 m. pabaigoje Finansų ministerija vietos finansų įstaigoms išsiuntė kvietimus pateikti pasiūlymus dėl skolinimo trumpam ir vidutinės trukmės laikotarpiui.

Sandoris įvyko pagal vieną iš gautų pasiūlymų. Už šią obligacijų emisiją gautos lėšos bus naudojamos biudžeto deficitui finansuoti, vidaus ir užsienio skolai grąžinti.

2012 m. vidaus rinkoje Finansų ministerija iš viso pasiskolino daugiau nei 4 mlrd. litų. Vyriausybės vertybinių popierių aukcionuose pasiskolinta apie 3,3 mlrd. litų, privataus platinimo būdu - 103,6 mln. litų. Mažmeninei rinkai skirtų taupymo lakštų investuotojai (daugiausiai gyventojai) įsigijo už 677,1 mln. litų.


VMI praneša: nutraukta šešėlinė didmeninė prekyba gėlėmis veikla

VMI prie FM informuoja, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, savo veiksmus derindami su Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorais, kartu su Vilniaus apskrities VMI darbuotojais šiąnakt atliko daugiau kaip 150 kratų Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskrityse.

Kratos buvo atliekamos didmenine prekyba gėlėmis užsiimančių bendrovių patalpose, vilkikuose, puspriekabėse, šių įmonių vadovų, buhalterių gyvenamosiose vietose. Kratos taip pat atliktos ir pirkėjų darbo, gyvenamosiose vietose. Kratose dalyvavo daugiau kaip 150 pareigūnų ir VMI specialistų, pranešimai apie įtarimus įteikti daugiau nei 15 asmenų.

Minėti asmenys įtariami taip organizavę įmonių veiklą, kad valstybei būtų mokami kuo mažesni mokesčiai, arba, prisidengiant nepelninga įmonių veikla, jie visai būtų nemokami. Dalis produkcijos įmonės klientams buvo parduodama be pirkimą-pardavimą patvirtinančių dokumentų.

Sulaikyti asmenys yra įtariami visa eile organizuotoje grupėje įvykdytų nusikaltimų: tai sukčiavimai, išvengiant didelės vertės turtinės prievolės, apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas ir neteisėtas praturtėjimas. Preliminariais skaičiavimais, galimai neapskaitytų pinigų suma, kuri buvo naudojama šešėliniame versle ir legalizuota, gali siekti ne vieną milijoną litų.

Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai atlikus gėlėmis prekiaujančių įmonių, atsakingų darbuotojų bei jų šeimos narių veiklos analizę ir patikrinus šių asmenų pajamas ir išlaidas už 2007 – 2011 metų laikotarpį ir šių asmenų finansines galimybes susitaupyti pinigines lėšas ankstesniais laikotarpiais, buvo nustatyta, jog šie asmenys galimai neturėjo finansinių galimybių oficialiais pajamų šaltiniais pagrįstomis lėšomis padengti visų 2007 -2011 metais turėtų savo išlaidų.


FNTT praneša: atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo sukčiavimo bendrovėje „Lietuvos dujos“

FNTT Vilniaus apygardos valdyba ir Generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo, akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“ teikiant duomenis Valstybinei kainų ir energetikos komisijai. Dar 2012 metų lapkričio mėnesį pradėto ikiteismini tyrimo metu, pranešimai apie įtarimus įteikti dviem AB „Lietuvos dujos darbuotojams. Vakar minėtoje bendrovėje buvo atliktos kratos ir kiti procesiniai veiksmai.

Tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorai, jį atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai.
Statistikos departamentas praneša: 2012 m. pagrindiniai šalies ekonominiai ir socialiniai rodikliai

Statistikos departamentas informuoja, kad bendrasis vidaus produktas 2012 m., palyginti su 2011 m., augo 3,6 proc. (palyginamosiomis kainomis) ir siekė 112,4 mlrd. litų to meto kainomis, remdamasis išankstiniais duomenimis praneša Lietuvos statistikos departamentas. BVP augimui didžiausią įtaką turėjo pramonės (4,3 proc.), žemės ūkio (8,6 proc.) ir paslaugų (3,7 proc.) sektoriai. Neigiami išliko tik statybos veiklos pokyčiai (–2,9 proc.).

Vartotojų ir gamintojų kainos didėjo

2012 m. atskirais mėnesiais vartojimo prekių ir paslaugų kainos keitėsi skirtingai. Sausio–gegužės mėn. ir rugpjūčio–rugsėjo mėn. jos didėjo, o birželio mėn. ir spalio–gruodžio mėn. buvo stebimas kainų mažėjimas. 2012 m. gruodžio mėn. metinė infliacija (2012 m. gruodžio mėn., palyginti su 2011 m. gruodžio mėn.) sudarė 2,8 procento ir buvo 0,6 procentinio punkto mažesnė nei 2011 m. (2011 m. gruodžio mėn., palyginti su 2010 m. gruodžio mėn., infliacija sudarė 3,4 proc.). 2012 m. metinės infliacijos lygį daugiausia lėmė maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų pabrangimas 3,2 procento, transporto prekių ir paslaugų – 3 procentais, drabužių ir avalynės – 5,3 procento, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių – 4,2 procento. 2012 m. vartojimo prekės pabrango 2,9, paslaugos – 2,8 procento. Kaip ir 2011-aisiais, valstybės ir savivaldybių institucijų reguliuojamos kainos augo sparčiau nei rinkos. Per 2012 metus reguliuojamos kainos padidėjo 4,3 procento, rinkos kainos − 2,5 procento. Vartotojų kainų indekso svorių sistemoje namų ūkių piniginių vartojimo išlaidų dalis, tenkanti vartojimo prekėms ir paslaugoms, kurių kainas reguliuoja valstybės ir savivaldybių institucijos, siekė 16,6 procento. Todėl šių prekių ir paslaugų kainų pokyčių įtaka metiniam bendrajam kainų pokyčiui sudarė 0,7 procentinio punkto ir buvo mažesnė nei rinkos kainų pokyčių įtaka, sudariusi 2,1 procentinio punkto.

Gamintojų kainų ir importuotų prekių kainų kitimo tendencijos buvo panašios, tai nulėmė energetikos produktų ir tarpinio vartojimo prekių kainų pokyčiai. Parduotos pramonės produkcijos kainos 2012 m. gruodžio mėn., palyginti su 2011 m. gruodžio mėn., padidėjo 2 procentais. Tokį kainų pokytį didžiąja dalimi lėmė 2,6 procento padidėjusios rafinuotų naftos produktų, 4,4 – elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo produkcijos, 3,6 – maisto produktų kainos ir 1,3 procento sumažėjusios baldų, 0,4 – chemikalų ir chemijos produktų kainos. Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per praėj213usius metus padidėjo 2,9 procento, ne Lietuvos rinkoje – 1,3 procento. Neįskaitant rafinuotų naftos produktų, parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 1,7 procento. Importuotų prekių kainos 2012 m. lapkričio mėn., palyginti su 2011 m. lapkričio mėn., padidėjo 3,5 procento.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1131665 2013-02-11 19:57 artas71
Savaitės 2013.02.04 - 2013.02.10 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS ISTORIJA

Gal kam teko turėti reikalų su VMI tokiu klausimu.Apskritai, domina info, kiek laiko ir kokie patikrinimai gali tęstis?Padėtis tokia, kad nervai jau ant ribos. Tikrina jau treti metai. Ketvirtas auditorius. Trys pirmieji nieko nerado, patikrinimas pratęstas ketvirtojo auditoriaus, kadangi VMI vadovui nepatinka, kad nieko nerandama. Skverbiamasi vis giliau ir nachališkiau. Juk negali taip būti, kad per tiek laiko liekam nenubausti…Kiekvienas auditorius nori vis tų pačių duomenų iš naujo, tad po kelis kartus knisamės archyvuose, darom visokias statistines lenteles ir t.t. Šefas jau tiek susinervinęs, kad žada nafig uždaryti įmonę.Kiek galima…

tax.lt narys Šilutė


SAVAITĖS LIAUDIES BALSAS

B. Vėsaitės humoras asocijuojasi su Lietuvos ekonomikos karsto vinių kalimo bildesiu.

Iš internautų komentarų


SAVAITĖS PERSPĖJIMAS

Sodra perspėja gyventojus, kad į gyventojų namus perskaičiuoti pensijos „Sodros“ darbuotojai nevaikšto. Kaip jau yra skelbusi SODRA, nuo metų pradžios įsigaliojo nauja pensijų skaičiavimo tvarka, labiausiai aktuali tiems gyventojams, kuriems pensija skiriama pirmą kartą.Viską apie šiuos pakeitimus galima sužinoti paskambinus į „Sodros“ informacijos centrą numeriu 1883.Visi pensijos apskaičiavimui reikalingi dokumentai priimami ir su tuo susiję prašymai svarstomi TIK „Sodros“ teritoriniuose skyriuose. Jeigu į jūsų namus atėjo „Sodros“ darbuotojais prisistatantys asmenys – veikiausiai jie aferistai. Neįsileiskite jų į namus ir neduokite jokių dokumentų. Jeigu sulaukėte tokių „svečių“ raginame nedelsiant skambinti į policiją.


SAVAITĖS APDOVANOJIMAS

Finansų ministerija informuoja, kad Lietuvoje įgyvendinto ES paramos lėšomis finansuoto projekto socialinė reklama pripažinta geriausia ES ir pelnė garbingą „RegioStars 2013“ apdovanojimą. Savo kategorijoje nugalėjo viešosios įstaigos „Respublikinis kurčiųjų reabilitacijos centras„ vykdyto ir Europos socialinio fondo finansuoto projekto «Darbo link» socialinė reklama, skirta kurti teigiamą kurčiųjų asmenų įvaizdį darbo rinkoje ir visuomenėje.

Lietuvos pateiktas darbas buvo pripažintas geriausiu Informacijos ir komunikacijos kategorijoje „Trumpi filmukai, pristatantys ES regioninę politiką“.


SAVAITĖS PASKYRIMAS

Finansų ministerija informuoja, kad finansų ministro Rimanto Šadžiaus patarėja nuo vasario 5 dienos pradėjo dirbti Violeta Latvienė. Ji patarinės mokesčių klausimais. Violeta Latvienė 1984 metais Vilniaus valstybiniame universitete (dabar Vilniaus universitetas) baigė Ekonomikos fakultetą ir įgijo finansų ir kredito specialybę. 1979-1991 metais dirbo revizore LR Finansų ministerijoje, 1991-1995 – valstybinėje mokesčių inspekcijoje skyriaus viršininko pavaduotoja. 1995-1996 m. pradėjo dirbti LR Finansų ministerijos departamento direktoriaus pavaduotoja, o 1996 – 2000 metais buvo finansų viceministre. Nuo 2000 metų iki 2002 m. rugsėjo mėn. Violeta Latvienė dirbo AB bankas „Hansa-LTB“. Nuo 2002-09-01 d. iki 2005-07-24 d. dirbo valstybinės mokesčių inspekcijos viršininke. Prieš tapdama finansų ministro patarėja, Violeta Latvienė nuo 2005-08-01 d. dirbo koncerno „Achemos grupė“ ekonomikos ir finansų direktore.


SAVAITĖS GEROJI NAUJIENA

Finansų ministro 2013 vasario 8 dienos įsakymu Nr.1K-053 pripažinti netekusiais galios:
1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 418 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 2-55);
2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 1K-085 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 418 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 33-1384);
3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. 1K-186 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 418 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 82-2969).

PAYPAL ir kitų sąskaitų užsienyje turėtojai ar planuojantys jas atsidaryti gali lengviau atsipūsti.


SAVAITĖS NESUSIPRATIMAS

Vasario 6 dieną ūkio ministrė B. Vėsaitė Vyriausybėje įteikė metų verslininkės apdovanojimą konkurso AB „Gubernija« vadovei Violetai Dunauskienei.

Apdovanojimus organizavo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija kartu su regionų Prekybos, pramonės ir amatų rūmais. Konkurse galėjo dalyvauti visos Lietuvoje registruotos gamybos ar paslaugų eksporto įmonės bei kitos su užsienio prekyba susijusios institucijos.

P.s: kažkoks keistas konkursas, tai AB »Lelijos« (AB »vergovė«) vadovė gauna apdovanojimą, tai vienos iš pačių neskaidriausių AB ( kur akcininkai teismuose sėdi jau dešimt metų, nepasidalindami įmonės skolų) Lietuvoje vadovė gauną prizą… Stebuklai….


SAVAITĖS SKAITALAS

Adomas Rutkauskas apie projektą "Ateities generatorius".

Projekto autorius - Palangos senosios gimnazijos moksleivis Andrius Kleiva.


SAVAITĖS ATSILIEPIMAI

Internetas pilnas įspūdžių apie blogerių susitikimą su energūkio ministre B. Vėsaite.

Aurelijaus Katkevičiaus pastebėjimai.

Bandau išklausti, koks pačios ministrės, vyriausybės, partijos planavimo horizontas. Suprantu, kad klausimą reikia patikslinti – kuriam laikui į priekį planuojate, sakau, metams, dvejiems, ketveriems, penkiolikai. Sako, kad planuoti sunku, nes daug visko gali nutikti. Puolu pasakoti, kad verslas planuoja ne nuo „o ką čia mums rytoj nuveikus“, bet nuo rezultato, kuris turi būti pasiektas tam tikru metu ateityje, iš ten skaičiuojama atgal: kokie darbai kada turi būti padaryti ir kas konkrečiai ir asmeniškai bus už juos atsakingas. Kaip suprantu iš neaiškaus atsakymo, valstybės tarnyboje taip planuoti neišeis. (citata iš kiek vėlesnio pasažo: „Gerai būtų, kad bent trečdalį programos įgyvendintume“, taip ir matau direktorių, kuris sako akcininkams – aš žadėjau jums uždirbti šimtą litų, bet bus gerai, jei uždirbsiu bent trisdešimt). Ministrė sako, kad pasaulyje visur kalbama apie daugiau reguliavimo, nes pernelyg liberali politika atvedė prie krizės. Klausiu – krizė nutiko 2008 m., ar iki tol buvo Lietuvoje pernelyg liberali politika? Sako – taip. Klausimų šia tema daugiau neturiu. Pernelyg liberali socdemų politika atvedė prie krizės, suprantame….

Pacituoju Vyriausybės programą. Punktas 451 – įveikti kylančias naujas grėsmes: plintantį vartotojišką kosmopolitizmą; punktas 53 – gausime papildomų biudžeto pajamų skatindami vartojimą. Sakau – čia nematote kokio nors vidinio prieštaravimo? Sako – ten daug įvairių žmonių rašė, gali būti įvairių prieštaravimų. +Justė Latauskienė sako – o tai nereikėtų, kad kas vienas paskui perskaitytų? Nesu tikras, bet lyg ir buvo mūsų pašnekovės sakinys, kad į programą dėmesio kreipti nereikia.

Kootvelos pamąstymai.

Ministrė pabandė pristatyti savo veiklos gaires (kitaip nepavadinsi), aktyviai Aurelijui Katkevičiui spaudžiant »kas tie kairieji« ir »tai kada bus padaryta, koks planas?«. Šitoje vietoje noriu pasakyti taip: jeigu aš, paprastas Lietuvos vaikas, negaliu planuoti savo verslo, nes VMI paskelbia verslo liudijimų kainas kaip pavėluotą Kalėdų dovaną maždaug gruodžio 28d., o naujos kainos ir nauji mokesčiai įsigalioja, kaip taisyklė, nuo sausio 1d., tai kokius planus gali kurti valstybė? Jau nekalbu, kas darosi tomis dienomis Darbo biržoje ir Mokesčių inspekcijoje. O atėjus išsiimti naujo verslo liudijimo dar klausia, ar nesu skolinga Sodrai. Žmogus Mėnulyje išsilaipino su mažiau technikos nei yra mano mobiliajame telefone, bet kol visos institucijos žiūri tik savo daržo ir nesugeba suderinti vieningos sistemos (nes teks atleisti daug tetų, kurios sėdi prie kompiuterio ir šiurena popierėliais), tai apie verslo ir ūkio klestėjimą galima pamiršti. Nors pastaruoju metu, reikia pripažinti, VMI elgesys su interesantais pasižymi kultūra ir bendradarbiavimu ir verslo liudijimus jau galima išsiimti elektroniniu būdu.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklės

LR finansų ministerijos viršininko 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. VA-10 pakeistos Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisykles, patvirtintos VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. VA-128

Keli svarbesni pakeitimai:
»6. Pavedimas turi būti išrašomas, prieš pradedant tikrinti mokesčių mokėtoją. Išrašomas tik vienas pavedimo egzempliorius ir tikrinamam mokesčių mokėtojui jis nepaliekamas. Išrašius pavedimą, mokesčių administratorius turi informuoti mokesčių mokėtoją apie numatomą atlikti operatyvų patikrinimą, ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki patikrinimo pradžios.
Mokesčių mokėtojas apie operatyvų patikrinimą iš anksto neinformuojamas, kai:
6.1. numatoma atlikti kontrolinius prekių (paslaugų) pirkimus;
6.2. yra rizika, kad mokesčių mokėtojas paslėps ar sunaikins operatyviam patikrinimui atlikti reikiamus dokumentus, arba atsiras kitų aplinkybių, dėl kurių operatyvus patikrinimas taptų neįmanomas arba jo atlikimas ypač pasunkėtų;
6.3. turima informacijos apie daromus teisės aktų pažeidimus;
6.4. pavedimas išrašomas tam tikrai teritorijai ir konkretus mokesčių mokėtojas iš anksto nėra žinomas;
6.5. operatyvus patikrinimas yra susijęs su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu.

Patvirtintas Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas patvirtino Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą.
1. Atestuotų auditorių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas nustato:
1.1. auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų turinio reikalavimus, įskaitant ir privalomųjų valandų paskirstymą pagal temas;
1.2. Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) organizuojamų auditorių kursų organizavimo tvarką, kuri užtikrina auditoriaus teorinių žinių ir jų pritaikymo praktikoje stiprinimą pagal programas, Auditorių rūmų parengtas ir raštu suderintas su Audito ir apskaitos tarnyba;
1.3. kitų mokymo organizatorių organizuojamų auditorių kursų užskaitymo tvarką;
1.4. lygiaverčio profesinės kvalifikacijos tobulinimo kurso įskaitymo tvarką.
2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo, LAR statuto, Tarptautinės buhalterių federacijos Buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatomis bei gerąja mokymų bei kvalifikacijos kėlimo organizavimo praktika.

EDAS naujienos: FR0523 formos 3 versijos atnaujinimas

VMI prie FM primena, kad VMI prie FM ministerijos viršininko ir LR aplinkos ministro 2012 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. VA-41/D1-303, pakeistas Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos (toliau – FR0523 forma) 3 versijos šablonas. Deklaracijos FR0523 formos 3 versija naudojama deklaruojant 2012 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis bei tikslinant ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis. Pakeista FR0523 formos 3 versija gali būti užpildoma tiesiogiai VMI elektroninio deklaravimo sistemos (toliau – EDS) portale (online) arba naudojant ABBYY eFormFiller 2.5 priemonę ir teikiama per EDS. Šiuo metu VMI informacinė sistema pritaikoma pakeistos FR0523 formos 3 versijos duomenims apdoroti, todėl EDS pateiktai FR0523 formos 3 versijai laikinai bus suteikiamas statusas „Dokumento duomenys apdorojami“. Vėliau pagal tai, ar minėta forma užpildyta teisingai, ar nustatyta kokių nors trūkumų, jai bus suteiktas statusas „Dokumentas priimtas“ arba „Nustatyti dokumento trūkumai“. Mokesčių mokėtojai apie suteiktą statusą bus informuojami elektroniniu būdu, atsižvelgiant į jų informavimo nustatymus EDS.


VMI informuoja: atnaujintas gyventojų pajamų mokesčio įstatymo apibendrintas paaiškinimas (komentaras)

VMI prie Finansų ministerijos pateikia atnaujintą (iki 2013 vasario 6 dienos) Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo apibendrintas paaiškinimą (komentarą). Verta atsisiųsti.


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: stiprinama (gelbėjama) būsto paskolas draudžianti bendrovė

Vyriausybė, siekdama sustiprinti įmonę, teikiančią būsto paskolų draudimo paslaugas gyventojams ir padedančią tiems, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais, išsaugoti turimą būstą bei tęsti įsipareigojimų vykdymą, Finansų ministerijos teikimu didina bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ įstatinį kapitalą 30 mln. litų. Tam bus išleidžiama 30 tūkst. paprastų vardinių akcijų.

Šiuo metu bendrovėje apdrausta 35 000 šeimų būsto paskolų, tai sudaro apie 18 proc. būsto paskolų rinkos. Absoliučiai didžioji dalis bendrovėje apdraustų būsto paskolų buvo panaudotos įsigyti vieninteliam šeimos būstui. Nuo 2009 metų bendrovė gyventojams teikia įvairiapusę pagalbą – pavyzdžiui, nutrūkus būsto kreditavimo sutarčiai, gali suteikti galimybę gyventojams, siekiantiems išsaugoti būstą, mažinti įsiskolinimą, stabdyti priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto būsto, teikia kitas paslaugas. Tai padėjo daugiau nei 2000 šeimų išsaugoti gyvenamą būstą.

Ekonomikos nuosmukio laikotarpiu bendrovė neišvengė nuostolių dėl išaugusių draudimo išmokų – tą sąlygojo sumažėjusios būsto paskolą apdraudusių gyventojų pajamos netekus darbo, sumažėjus atlyginimui ir nekilnojamojo turto kainoms ar dėl kitų priežasčių.

UAB „Būsto paskolų draudimas“ buvo įsteigta 1998 m., jos steigėjas ir vienintelis akcininkas yra valstybė. Šiuo metu įmonės įstatinis kapitalas yra 36 mln. litų.

VMI praneša: nustatytos nelegaliai Klaipėdos regione dirbusios kirpėjos per metus galėjo nesumokėti apie 150 tūkst. litų

Klaipėdos AVMI informuoja, kad Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskrit10e6yse patikrinus apie pusšimtį kirpyklų, jose aptiktos 32 nelegaliai dirbusios kirpėjos. Be verslo liudijimų plušėjusios grožio specialistės už neregistruotos veiklos vykdymą užsidirbo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir pinigines baudas. Kirpėjoms ir toliau dirbant be verslo liudijimo, jų nesumokėtų mokesčių suma, įskaitant privalomojo sveikatos ir socialinio draudimo įmokas, per metus galėjo pasiekti 150 tūkst. litų.

Sausio mėnesį kirpyklų ir grožio salonų patikrinimai organizuoti neatsitiktinai. Pastebima, kad pirmąjį metų mėnesį kirpėjos mieliau renkasi darbą „pogrindyje“ ir neskuba registruoti veiklos. Šiemet daugiausiai tokių neregistruotos veiklos atvejų užfiksuota Klaipėdos ir Jurbarko miestuose, pvz., uostamiestyje patikrinus 12 kirpyklų, jose iš viso rasta 12 nelegalių kirpėjų. Iš viso Klaipėdos apskrityje nustatyta 16, Tauragės – 12, Telšių – 4 neregistruotos veiklos atvejai.

Darbo vietoje rastų kirpėjų bandymai pasiaiškinti originalumu nepasižymėjo. Teisintasi, jog nemokamos paslaugos paprašė kaimynė, nors už paslaugą toji „kaimynė“ sumokėjo; rimtai dirbti planavo nuo vasario, o dabar tik mokosi, nors klientų užsakymų pilna darbo knyga; į kirpyklą užbėgo trumpam tik išsitrinkti galvą; verslo liudijimo įsigyti nespėjo, nes poilsiavo Egipte; kaip tik šiuo metu vyras važiuoja jo pirkti ir t.t. Viename iš miestelių, vengdamos atsakomybės, kirpėjos tiesiog metė klientes ir spruko iš kirpyklos.


VMI praneša: biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ir „Ūkio banke“

VMI informuoja, kad visas VMI mokamas įmokas, mokesčius ir rinkliavas mokesčių mokėtojai jau gali mokėti ir į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (Nr. LT637010400000120151) „Ūkio banke“.

Gyventojai visą informaciją apie VMI banko sąskaitas gali rasti VMI interneto svetainėje, adresu http://nauja.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

VMI primena, kad mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, pavyzdžiui, paskirtas baudas už kelių eismo taisyklių ar kitus pažeidimus galima sumokėti ne tik bankuose, bet ir Lietuvos pašto skyriuose, kai kurių prekybos centrų kasose, „Perlo“ terminaluose. Ateityje tokių atsiskaitymo vietų šalyje tik daugės. Daugiau informacijos apie VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokų kodus galima rasti VMI interneto svetainėse www.vmi.lt, skyrelyje „Mokėjimai“ (http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1012391) arba http://nauja.vmi.lt (http://nauja.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita).


VMI praneša: betonuotojų įmonę įklampino asmeniniai vadovo poreikiai

Vilniaus AVMI informuoja, kad vienai bendrovei po mokestinio tyrimo nurodė į valstybės biudžetą sumokėti beveik 100 tūkst. Lt mokesčių ir baudų.

Vilniaus AVMI darbuotojai, atlikę vienos statybų įmonės mokestinį tyrimą, rado Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pažeidimų. Iš dokumentų nustatyta, kad bendrovė vykdė tik betonavimo darbus, tačiau PVM mažino įsigijusi prekių ir medžiagų, kurios buvo panaudotos vadovo privačiam namui statyti.

Mokesčių inspektoriams įtarimų sukėlė ir kiti faktai, kurie leido įmonę įtarti neapskaičius visų pajamų. Bendrovės betonavimo darbų mastas buvo didelis, ji disponavo ir specialiąja technika, automobiliais, būtinais betonavimo darbams atlikti. Bet oficialiai bendrovėje dirbo tik du darbuotojai, nors pagal tokį darbų mastą jų turėtų būti daug daugiau. Todėl Vilniaus AVMI inspektoriai, įtardami nelegalų darbą, keliose užsakovų įmonėse atliko operatyvius patikrinimus. Jų metu paaiškėjo, kad bendrovės vadovas užsakovui pateikdavo sąrašus asmenų, kuriems būdavo išrašomi leidimai dirbti statybų aikštelėse ir atlikti betonavimo darbus. Sąrašuose minimi fiziniai asmenys bendrovėje nedirbo. Nustačius šiuos pažeidimus, buvo pradėtas dar vienas mokestinis patikrinimas.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1133766 2013-02-18 18:26 artas71
Savaitės 2013.02.11 - 2013.02.17 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS NURAMINIMAS-1

VMI prie FM informuoja, jog Ūkio banko klientai (tiek gyventojai, tiek bendrovės), kurių piniginės operacijos apribotos ne dėl jų kaltės, galės būti atleisti nuo delspinigių.

VMI primena, kad Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatyme yra reglamentuojamas atleidimas nuo delspinigių, jeigu mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo mokesčio mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti.

Jei mokesčių mokėtojas privalo sumokėti mokesčius, bet to jis negali padaryti dėl apribotų Ūkio banko operacijų, jis turi kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu atleisti nuo delspinigių.

VMI informuoja, jog laikinai apribojus Ūkio banko veiklą, vakar (vasario 12 d.), iki 13 val. į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Ūkio banke mokesčių mokėtojų sumokėti mokesčiai, rinkliavos bus įskaitytos. Po š.m. vasario 12 d. 13 val. iš kitų bankų į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Ūkio banke mokesčių mokėtojų pervestos lėšos bus grąžintos į mokesčių mokėtojų sąskaitas, taigi nuostolių jie nepatirs.


SAVAITĖS NURAMINIMAS-2

"Sodra" informuoja, jog Ūkio banko klientai (tiek gyventojai, tiek bendrovės), kurių piniginės operacijos apribotos ne dėl jų kaltės, galės būti atleisti nuo delspinigių. Laiku nesumokėjus VSD įmokų, delspinigiai skaičiuojami bendra tvarka, tačiau, jei draudėjas negalėjo sumokėti įmokų dėl sustabdytos Ūkio banko veiklos, jis bus atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo. Draudėjai gali būti atleisti nuo delspinigių mokėjimo remiantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymu, kuriame yra reglamentuojamas atleidimas nuo delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotai pervestas valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo draudėjo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Taigi, jei įmokų mokėtojas privalo sumokėti socialinio draudimo įmokas, bet to jis negali padaryti dėl apribotų Ūkio banko operacijų, jis turi kreiptis į „Sodrą“ su prašymu atleisti nuo delspinigių. Atleidimas nuo priskaičiuotų delspinigių vyks bendra tvarka. Draudėjai turės pagrįsti, kad VSD įmokų laiku nesumokėjo dėl Ūkio banke nevykdomų operacijų. Sodra“ informuoja, jog laikinai apribojus Ūkio banko veiklą, į „Sodros“ surenkamąją sąskaitą Ūkio banke sumokėtos įmokos bus įskaitytos, o jeigu įskaitymai nebuvus įvykdyti dėl laikinojo administratoriaus nustatytų apribojimų, draudėjai sumokėtas lėšas atgaus, taigi nuostolių jie nepatirs.


SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad 2013 m. vasario 12 d. Lietuvos Bankas, juridinio asmens kodas 188607684, buveinė registruota adresu Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „Lietuvos Bankas“), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (toliau – „BĮ“) 76 str., paskelbė Akcinės bendrovės Ūkio bankas, juridinio asmens kodas 112020136, buveinė registruota adresu Maironio 25, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – „Ūkio bankas”), laikiną dalinį veiklos apribojimą (toliau – „Moratoriumas“), laikinuoju Ūkio banko administratoriumi paskyrė Adomą Ąžuolą Audicką (toliau – „Laikinasis administratorius“) ir informavo apie tai Ūkio banką.

Laikinai, kol bus įvertintos Ūkio banko veiklos atkūrimo galimybės ir būdai, Ūkio bankas neteiks jokių finansinių ar kitų paslaugų. Laikinai neveiks ir Ūkio banko filialai bei skyriai. Atsiprašome klientų dėl galimų nepatogumų.


SAVAITĖS ISTORIJA: KAIP PROVINCIJOS VMI SAVO JĖGĄ DEMONSTRUOJA

Gavom šiandien turto arešto aktą. Vadovaujantis MAĮ 70 straipsniu planuojama priskaičiuoti pusę milijono nesumokėto PVM ir PM.

Man nesuvokiama. 70 str.:1. Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuoti mokesčius, bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ar kitus dokumentus ir dėl to mokesčių administratorius negali nustatyti mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydžio įprastine, tai yra atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta, tvarka, mokesčių mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą mokesčių administratorius apskaičiuoja pagal jo atliekamą įvertinimą, atsižvelgdamas į visas įvertinimui reikšmingas aplinkybes, turimą informaciją ir prireikus parinkdamas savo nustatytus įvertinimo metodus, atitinkančius protingumo bei, kiek objektyviai įmanoma, teisingo mokestinės prievolės dydžio nustatymo kriterijus.

Visus išvardintus reikalavimus vykdėm. Apskaita tvarkinga, viskas aišku ir matoma, bendradarbiavimas vyko, tad mokesčių administratorius puikiausiai galėjo prie visko prieiti ir pamatyti. Bet negi tiek laiko tikrinus paleis sveikus? Čia jau ambicijos žaidžia. Patarkit gerą advokatą, dirbantį šiais klausimais. Nes kitaip lieka bankrotas ir krūva žmonių gatvėje.. Matyt, to ir buvo norėta…

tax.lt narys

Na čia taip parašyta, lygtai jiems nunešėt dokumentus bananų dėžėj.

tax.lt narys, komentaras


SAVAITĖS SKAITALAS

Tautvydas Marčiulaitis paie Ūkio banko uždarymą:


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos mokesčio permokos grąžinimo (įskaitymo) taisyklės ir Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 forma

VMI prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. VA-11 pakeitė VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ (Žin., 2004, Nr. 180-6689; 2012, Nr. 47-2325) ir patvirtino:
1. Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles (nauja redakcija);
2. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formos 02 versiją;
3. Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0783 formą.

VMI komentuoja: dėl apskaičiuoto importo PVM už importuotas į Lietuvą prekes įskaitymo nuo 2013 kovo 1 dienos

VMI prie FM informuoja, kad nuo 2013 m. kovo 1 dienos Lietuvos PVM mokėtojai apskaičiuoto importo PVM už importuotas į Lietuvą prekes neturės mokėti į muitinės sąskaitą, nes šis apskaičiuotas importo PVM bus įskaitomas (sumokamas) Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI). Atsižvelgiant į tai, pateikiamas paaiškinimas pagrindiniais importo PVM įskaitymo (sumokėjimo) perėmimo VMI klausimais.


VMI seminaro medžiaga: "Individualių įmonių apmokestinimo pelno mokesčiu ypatumai. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai."

VMI prie FM pateikia seminaro „Individualių įmonių apmokestinimo pelno mokesčiu ypatumai. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai. Individualių įmonių savininkų pajamų apmokestinimas“ .


VMI komentuoja: Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių pakeitimo

VMI prie FM primena, kad 2013 m. vasario 4 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-10 (toliau – įsakymas) pakeistos Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 20020004 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. VA-128. „Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 107-4025).

Esminiai taisyklių pakeitimai ir papildymai:
1. Taisyklės papildytos nauja nuostata dėl mokesčių mokėtojo informavimo apie numatomą atlikti operatyvų patikrinimą, bei numatytos išimtys, kada jis iš anksto neturėtų būti informuojamas (taisyklių 6 ir 6-1 punktai).
2. Išdėstyti atvejai kada pildomas Operatyvaus patikrinimo pavedimo priedas (pvz., kai iškyla būtinybė pakeisti/papildyti operatyvų patikrinimą atliekančius pareigūnus, kaip priimamas sprendimas pratęsti operatyvų patikrinimą) (taisyklių 9-1 ir 10-2 punktai, įsigalioja nuo 2013-05-01).

VMI leidiniai: atnaujintas leidinys "Gyventojams apie nekilnojamojo turto mokestį"

VMI prie FM pateikia atnaujintą leidinį «Gyventojams apie nekilnojamojo turto mokestį». Pateikiame 13- kos puslapių leidinio turinį.

I. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO OBJEKTAS 2
1.1. Nekilnojamojo turto sąvoka 2
1.2. Nekilnojamojo turto mokesčio objektas, mokėtojai (fiziniai asmenys) ir mokestinis laikotarpis 2
1.3. Apmokestinamas nekilnojamasis turtas 3

II. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTINĖ VERTĖ 4
2.1. Nekilnojamojo turto įvertinimas 4
2.2. Nekilnojamojo turto mokestinė vertė 5
2.3. Nekilnojamojo turto mokestinės vertės galiojimas 6
2.4. Prašymai ir skundai dėl VĮ „Registrų centro“ nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės 6
2.5. Ne pagal tikslinę paskirtį naudojamas nekilnojamasis turtas 7

III. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAI 7
3.1. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 7
3.2. Informacija apie galiojančius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 8

IV. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS, SUMOKĖJIMAS IR DEKLARAVIMAS 8
4.1. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimo ir mokėjimo tvarka 8
4.2 Gyventojų nekilnojamojo turto mokesčio įmokų kodai 9
4.3. Juridiniams asmenims ilgiau kaip mėnesiui perduoto nekilnojamojo turto apmokestinimas 9
4.4. Nekilnojamojo turto mokesčio skaičiavimo pradžia ir pabaiga 10
4.5. Bendrosios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto apmokestinimas 11

V. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS
5.1. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos gyventojams 11
5.2. Lengvata, taikoma nekilnojamajam turtui, kurio bendra mokestinė vertė neviršija 1 milijono litų 11
5.3. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų taikymas 13


KITOS NAUJIENOS

VMI ragina: laiku pateikta informacija apie pajamas ir išlaidas gyventojams padės lengviau pildyti deklaracijas

VMI primena, kad iki š. m. vasario 15 d. mokesčius išskaičiuojantys asmenys (darbdaviai), bankai, kredito įstaigos, gyvybės draudimo bendrovės, aukštosios mokyklos, formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo įstaigos bei kt. vadinamieji tretieji asmenys mokesčių inspekcijai turėjo pateikti informaciją apie 2012 metais išmokėtas A klasės išmokas. Šių duomenų pagrindu yra formuojamos preliminariosios metinės pajamų deklaracijos gyventojams, todėl labai svarbu nevėluoti ir pateikti teisingą informaciją.

Metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją (FR0573 forma ir jos FR0573A, FR0573U priedai) mokesčių administratoriui turi pateikti per 2012 m. išmokas pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms išmokėję Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje.

Duomenis apie A klasės išmokas turi pateikti ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie per 2012 m. mokestinį laikotarpį vykdė ekonominę veiklą ir turėjo samdomų darbuotojų.


VMI informuoja: "vokelius“ mokėjusiam įmonės direktoriui teismas skyrė 10 tūkst. litų baudą

Kauno AVMI informuoja, jog atlikus operatyvius patikrinimus pagal VMI Pasitikėjimo telefonu 1882 gautą informaciją uždarajai akcinei bendrovei „DU LEO“ (toliau – UAB) priklausančiose parduotuvėse, nustatė neapskaitytų pajamų atvejį, o parduotuvės darbuotoja prisipažino gaunanti atlyginimą „vokelyje“. Už pastarąjį pažeidimą Alytaus rajono apylinkės teismas UAB direktoriui skyrė 10 tūkst. litų baudą.


Ūkio banko pranešimas darbuotojams: darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos sustabdžius banko veiklą

Lietuvos bankas informuoja, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (toliau – „BĮ“) 76 str., paskelbė Akcinės bendrovės Ūkio bankas, juridinio asmens kodas 112020136, buveinė registruota adresu Maironio 25, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – „Ūkio bankas”), laikiną dalinį veiklos apribojimą (toliau – „Moratoriumas“), laikinuoju Ūkio banko administratoriumi paskyrė Adomą Ąžuolą Audicką (toliau – „Laikinasis administratorius“) ir informavo apie tai Ūkio banką.

Papildomai informuojame, kad paskelbus Moratoriumą, buvo priimtas Laikinojo administratoriaus įsakymas, pagal kurį:
1. Nuo 2013 m. vasario 13 d. 00:00 val. yra paskelbta Ūkio banko prastova ne dėl darbuotojų kaltės. Prastova ne dėl darbuotojų kaltės Ūkio banke paskelbta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 122 straipsniu, kadangi Moratoriumo metu Ūkio bankas neturi galimybės suteikti Ūkio banko darbuotojams jų darbo sutartyse sulygto darbo. Prastova nebus taikoma tiems darbuotojams, kuriuos apie tai atskirai informuoja Laikinasis administratorius ar jo įgalioti asmenys;
2.Nuo 2013 m. vasario 13 d. 00:00 val. Ūkio banko darbuotojams nereikia atvykti į darbo vietas. Į darbo vietas turi atvykti tik tie darbuotojai, kuriuos apie tai atskirai informuoja Laikinasis administratorius ar jo įgalioti asmenys;
3.Už prastovos laiką bus mokamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytas atlyginimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 195 str. 3 dalimi, šiuo metu nesant galimybės Ūkio banko darbuotojų perkelti į kitą darbą, atitinkantį jų profesiją, specialybę bei kvalifikaciją, už kiekvieną prastovos valandą prastovoje esantiems Ūkio banko darbuotojams bus mokamas atlyginimas, lygus 2/3 darbuotojo iki prastovos buvusio vidutinio valandinio darbo užmokesčio. Už prastovos laiką mokamas atlyginimas nebus mažesnis nei Vyriausybės nustatytas minimalusis valandinis atlygis už kiekvieną prastovos valandą.

Ūkio ministerija praneša: smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms suteikta_mikrokreditų už daugiau kaip 62 mln Lt

Sodra informuoja, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigalioja Beveik 900 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių pasinaudojo labai mažų paskolų (mikrokreditų) priemone. Vyriausybės skirti 28,8 mln. Lt per mikrokreditų teikimo laikotarpį buvo panaudoti daugiau nei du kartus – suteikta paskolų už daugiau kaip 62 mln. Lt. Mikrokreditai buvo teikiami 2006–2012 metais.

Pirmenybė buvo teikiama apskritims su didžiausiu nedarbu. Būtent Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių savivaldybių teritorijose veikiančioms smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms buvo taikytos palankesnės kreditavimo sąlygos. Anot UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinio direktoriaus Audriaus Zabotkos, tai buvo viena pirmųjų finansų inžinerijos priemonių, tiesiogiai prisidėjusių prie užimtumo skatinimo plėtotinuose regioniniuose centruose.

Daugiausia mikrokreditų buvo išdalyta įmonėms, veikiančioms Vilniaus (11,96 mln. Lt), Panevėžio (7,29 mln. Lt) ir Šiaulių apskrityse (6,9 mln. Lt). Pagal įmonių veiklos sr217itis daugiausia – 25,6 mln. Lt – mikrokreditų buvo suteikta prekybos įmonėms, 22,6 mln. Lt – paslaugų įmonėms ir 13,9 mln. Lt – gamybos įmonėms.


FNTT praneša: vyko tik renginiai, apie finansinius nusikaltimus info ne(be)teikiama (?)

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1135736 2013-02-25 20:25 artas71
Savaitės 2013.02.18 - 2013.02.24 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS NAUJADARAS

«Darbotvarkė» - Uspaskich+Pakso nauja partija.

SAVAITĖS SKAIČIUS

3309. Tiek litų minimalios algos turėtų gauti balsavę už partijos «Darbotvarkė» sudedamąsias dalis (1509+1800).

SAVAITĖS KONKURSAS

LR Kultūros ministerija informuoja, kad sausio 18 d. startavo konkursas, kurio metu Valstybinė kalbos inspekcija penktą kartą rinko Gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimus. Šių metų nugalėtojai – UAB „Lauro lapas“, UAB „Medaus namai“, IĮ „Siūtas sapnas“, UAB „Imbiero debesys“, UAB „Raidynėlis“, UAB „Tvirta jungtis“ iš Vilniaus, UAB „Dangaus pupos“ iš Kauno, MB „Dvyna“ iš Klaipėdos, IĮ „Alpinukas“ ir UAB „Pelėdžiukų pamokos“ iš Panevėžio.


SAVAITĖS ĮSPĖJIMAS

FNTT informuoja, kad skolų išieškojimą vykdanti uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, pranešdama skolininkams apie netinkamą finansinių įsipareigojimų vykdymą, įspėjamajame rašte, be skolininko, kaip rašto gavėjus, melagingai nurodo ir kitus adresatus – įvairias valstybines institucijas, tarp jų ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (toliau – FNTT).

FNTT įspėja Lietuvos gyventojus ir juridinius asmenis, kad skolų išieškojimą vykdančios bendrovės „Gelvora“ siunčiami įspėjamieji raštai dėl netinkamo finansinių įsipareigojimų vykdymo, kuriuose minima, kad apie tai informuota FNTT, yra melagingi ir neatitinka tikrovės. FNTT tokio pobūdžio raštų iš skolų išieškojimą vykdančios bendrovės nėra gavusi.

Atkreipiame dėmesį, kad klausimus, susijusius su pinigine prievole (skola) tarp skolininko ir skolintojo reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir FNTT tokio pobūdžio klausimų nenagrinėja.

SAVAITĖS STATISTIKA

Europos statistikos tarnybos "Eurostat" apžvalgoje konstatuojama, kad per krizę labiausiai nukentėjo Baltijos šalių ir Graikijos namų ūkiai. Buvo lyginami 27-ių ES šalių namų ūkio vartojimo statistikos duomenys. Lietuvos vidutinio namų ūkio išlaidos 2008-2011 metais susitraukė labiausiai - 15,5 proc., toliau buvo Graikija (15,3 proc.), Latvija (15,3 proc.) ir Estija (12,6 proc.), skelbiama specialioje Europos Sąjungos statistikos tarnybos apžvalgoje. Anot apžvalgos, nors visų minėtų šalių gyventojų išlaidos smarkiai krito, Lietuvos namų ūkiai išsiskyrė itin sumažėjusiomis išlaidomis prekėms ir paslaugoms (27,7 proc.), transportui (26 proc.) ir maistui (21,6 proc.), telekomunikacijų paslaugoms (47 proc.) ir švietimui (24,6 proc.). Apžvalgoje minima, kad situacija Baltijos šalyse ir daugelyje ES šalių 2011 metais jau pagerėjo, o Graikijoje, kurią palietė vėliau prasidėjusi finansų krizė, toliau buvo nuosmukis.Eurostato vertinimu, Baltijos šalių vartojimo išlaidos buvo ir vienos mažesnių Europos Sąjungoje, absoliučiu dydžiu aplenkusios tik Bulgariją, Rumuniją, Lenkiją ir Vengriją.


SAVAITĖS SKAITALAI

Buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė pradėjo daug ir dažnai rašyti. Tikrai įdomu paskaityti. Naujas kūrinys: «Biudžeto orientacija dezorientacijos sąlygomis».

Citata: Visgi, šalia šių akmenukų batuose koalicijai šokti darnų krakowiaką atkavojant, ką kiti pakavojo, trukdo, kaip suprantu, konservatorių pakištas blogas, blogas biudžetas. Daug iečių lūžo pastarąsias savaites dėl lietuvių kalbos valstybinio egzamino, bet beklausant tokio pono Waldemar (prašom jums nors čia dubel V, negi gaila…) atrodo, kad ir matematikos egzaminas nepamaišytų. Tegul ir supaprastintu lygiu – aritmetikos. O ir Lietuvos, kuriai atstovauja Europarlamente, įstatymus būtų savigarbos reikalas žinoti – juk jie galioja ir Vilniaus, ir Šalčininkų rajonams.

Dar vienas ex-finansų ministrės kūrinys - apie keistus seimo nario Bronio Bradausko pasiūlymus.

Pensininkams pasisekė. Tiksliau pasisekė tiems pensininkams, kurie sugebėjo į Ūkio banką įdėti indėlį, viršijantį draudžiamąją sumą, kurios po Snoro bankroto naktį pakeltas neatsimintų tik kvailys – 100 tūkst. europietiškų pinigų, t.y. beveik pusketvirto šimto tūkstančių litų. Šie pensininkai turi Bronių Bradauską, kuris REIKALAUJA, kad į gerąjį banką, atskiriamą nuo mirštančio Ūkio banko, būtų perkelti ir šie įsipareigojimai. Valio Broniui Bradauskui, pensininkų užtarėjui. Tiksliau – šių pensininkų. Nes kitiems pasisekė mažiau. Tik jie to dar nesupranta…

Jeigu į gerąjį banką bus perkelti pensininkų indėliai, viršijantys 100 t. eurų, kodėl nepensininkams, kurių tos viršijančios sumos bus nutrenktos į blogąjį banką, reikėtų su tuo susitaikyti? Jie turės visus pagrindus skųstis dėl tokio sprendimo, nes didžiųjų indėlininkų separavimas į pensininkus ir nepensininkus yra niekuo nepagrįstas. Užtarėjas sako, kad pensininkai yra mūsų jautriausia visuomenės dalis? O kas ginčijasi? Bet pensininkė Marytė, gaunanti 800 litų pensijos ir teturinti butelį (gyvenamąją vietą - aut. past.) Lazdynuose, kuri net 100 tūkst. litų indėlį veikiausiai matys kaip savo ausis, į pensininką, kurio deklaracijose – milijoninės vertės turtas (pavadinkime jį Broniumi), panaši tik pensiniu amžiumi. O kuo skiriasi pensininkas su 150 tūkst. eurų indėliu nuo pensininko, turinčio ŪB akcijų? Abu juos reikėtų laikyti pakankamai finansiškai raštingais, tai kodėl tada vieno nuostolius mokesčių mokėtojai turi dengti, o kito ne? Imkime ir dirbantį nepensininką, kuris susigundė ŪB akcijomis, turi tris vaikus ir būsto paskolą, paimtą 2007-aisiais : kas turi mažiau grynojo turto – jis ar pensininkas su 100 tūkst. eurų indėliu? Imkime biudžetinę įstaigą, kuri įmerkė 500 tūkst. einamojoje sąskaitoje ŪB – gal ir jos indėlius visa suma reikia perkelti? Visgi, tai valdiški pinigai… Taip ir V. Romanovui jo indėlius, jeigu jis tokių turėjo, galiausiai kompensuotume.TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

VMI nevykdys importo pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo kontrolės perėmimo

VMI prie FM inspekcijos viršininko 2013 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. VA-12 netekusiu galios pripažintas VMI inspekcijos viršininko 2002 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. 202 „Dėl importo pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo kontrolės perėmimo pažymos formos ir jos išdavimo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 69-2862). Šis įsakymas įsigalioja 2013 m. kovo 1 dieną.


VMI informuoja: paskelbti juridiniai asmenys, laiku neinformavę VMI apie išmokas gyventojams

VMI prie FM informuoja, kad institucijos interneto svetainėje http://nauja.vmi.lt/ paskelbti sąrašai įmonių ir organizacijų, kurios iki šiol nepateikė informacijos apie praėjusiais metais darbuotojams išmokėtus atlyginimus bei kitas išmokas susijusiems asmenims. Šių nepareigingų mokesčių mokėtojų vėluojanti informacija itin svarbi formuojant gyventojams preliminarias deklaracijas.

Iš 93 tūkst. įmonių, privalėjusių pateikti deklaracijas, to nepadarė 6 proc. Dar per tūkstantis deklaracijų pateikta su klaidomis. Iš viso juridiniai asmenys vėluoja pateikti tikslią informaciją apie praėjusiais metais 216 tūkst. gyventojų gautas įvairias pajamas. Juridinių asmenų pavadinimai skelbiami http://nauja.vmi.lt → Apie VMI → Paslaugos → Informacijos rinkmenos (http://nauja.vmi.lt/cms/vmi-informacijos-rinkmenos). Deklaracijos apie B klasės išmokas turėjo būti pateiktos iki vasario 1 d., o apie A klasės išmokas VMI turėjo būti informuoti iki vasario 15 d.


VMI komentuoja ir atsako: mažųjų bendrijų mokesčiai, lengvatos, tarifai, socialinis draudimas ir teikiamos deklaracijos

VMI prie LR finansų ministerijos pateikė daug atsakymų dėl mažųjų bendrijų mokesčių, lengvatų, tarifų, socialinio draudimo ir teikiamų deklaracijų. Atsakymai sugrupuoti taip:
[1.9.20] Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai
[1.9.20.1] MAŽŲJŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS
[1.9.20.2] Pelno mokesčio tarifai ir lengvatos (5 str.)
[1.9.20.3] Atskaitymai
[1.9.20.4] Apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas (PMĮ II ir X skyriai)
[1.9.20.5] Privalomas sveikatos draudimas
[1.9.20.6] Valstybinis socialinis draudimas

VMI komentuoja: prašymo dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pateikimo forma FR0781 taisyklių pakeitimo

VMI prie FM plačiau paaiškino, kaip nuo 2013-02-13 teikiama forma FR0781. Prašymas teikiamas AVMI tais atvejais, kai norima:
1. VMI administruojamų mokesčių permoka (skirtumu) įskaityti:
1.1. VMI administruojamus deklaruojamus ir nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, padengti mokestines nepriemokas, kai Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka įskaitymas automatiškai nevykdomas. Tai yra, atskirais įmokų kodais mokamų deklaruojamų mokesčių įmokos įskaitomos tik to mokesčio prievolėms padengti, todėl be mokesčių mokėtojo Prašymo šių mokesčių permoka nedengiamos kitų mokesčių mokestinės prievolės,
1.2. muitinės administruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, ir / ar padengti mokestines nepriemokas,
1.3. VMI neadministruojamus mokesčius, baudas ir kitas įmokas, mokamas į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas,
2. VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, grąžintinas sumas įskaityti mokesčių mokėtojo mokestinėms nepriemokoms padengti,
3. įskaityti per dideles ar klaidingai sumokėtas pinigų sumas į kitas (ne į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas) VMI banko sąskaitas, nurodytas Įskaitymo taisyklėse (toliau – kitos VMI banko sąskaitos),
4. kad būtų grąžinta VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų mokesčių permoka (skirtumas),
5. kad būtų grąžintos įpėdiniams palikėjo permokėtos mokesčių sumos,
6. kad būtų grąžinti nepagrįstai (neteisingai) išieškoti mokesčiai ir su jais susijusios sumos,
7. kad būtų grąžintos VMI neadministruojamų, bet į jos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas per didelės ar klaidingai sumokėtos mokesčių ir įmokų sumos.

VMI komentuoja: gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnio (pajamos natūra) taikymas

VMI prie FM teikia paaiškinimą dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 9 straipsnio taikymo ir pripažįsta, dažnai kyla praktinė problema, kaip užtikrinti tinkamą GPMĮ 9 straipsnio nuostatų taikymą ir atriboti atvejus, kai situacija gali būti vertinama kaip „bendražmogiškas" bendravimas“.

Pagal GPMĮ 9 straipsnio nuostatas pajamomis, gautomis natūra, gali būti pripažįstama gyventojo gauta nauda asmeniniais tikslais naudojant kitam asmeniui priklausantį ilgalaikį turtą, nauda, gavus kreditą ar paskolą be palūkanų arba mokant lengvatines palūkanas ir kt. GPMĮ 9 straipsnio komentare paaiškinta, kad šio straipsnio nuostatos taikomos, kai gyventojo gautas turtas, paslaugos ar kita gauta nauda ne pinigais pagal GPMĮ nuostatas yra laikoma pajamomis bei yra tenkinamos pajamas natūra apibrėžiančioje sąvokoje įvardytos sąlygos. Tokia yra bendra ir pagrindinė GPMĮ 9 straipsnio taikymo taisyklė.

Vertinant gautus mokesčių mokėtojų paklausimus, susiformavo praktika, kad tam tikrais atvejais gauta nauda negali būti vertinama kaip pajamų mokesčio objektas, nes ji gauta bendražmogiško bendravimo pagrindu, kai neidentifikuojamas ekonominiais dėsniais pagrįstas siekis duoti ar gauti naudą. Pavyzdžiui, bendražmogiško bendravimo dėsniai konstatuotini tais atvejais, kai darbdavys darbuotojams jubiliejų proga, perėjimo į kitą darbą proga ir panašiais atvejais, teikia gėles, institucijos simbolika pažymėtus suvenyrus, nes tai tik gyventojų pagerbimo, padėkos ir dėmesio išraiška, kuri negali būti vertinama kaip ekonominė nauda ar kaip atlygis už darbą ar suteiktas paslaugas.


KITOS NAUJIENOS

Europos komisija informuoja: finansinės prekybinės veiklos mokestį taikytų 11 šalių

Europos komisija informuoja, kad finansinės prekybinės veiklos mokestį taikytų Austrija, Belgija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija ir Vokietija. Visos šios 11 ES šalių ketina taikyti naują finansinių sandorių mokestį. Joms paprašius Komisija nustato bendrą jo rinkimo sistemą. Mokesčiu siekiama užtikrinti, kad finansų sektoriaus indėlis į valstybių biudžetą būtų teisingas. Šiuo metu šis sektorius, palyginti su kitais sektoriais, moka mažiau mokesčių. Be to, tokiu būdu bankai ir kitos finansinių paslaugų bendrovės tinkamai prisidėtų prie atsigaunant po krizės patiriamų išlaidų. Jie buvo pagrindinė ekonomikos nuosmukio priežastis ir, kad išliktų, gavo dosnią vyriausybių paramą. Mokestis būtų taikomas visiems finansiniams sandoriams, kurių bent vienas iš dalyvių yra įsisteigęs vienoje arba daugiau iš nurodytų 11 šalių. Būtų nustatytas minimalus 0,01 % mokesčio tarifas išvestinių finansinių priemonių sandoriams ir 0,1 % tarifas visiems kitiems sandoriams, įskaitant akcijų ir obligacijų pirkimą. Dalyvaujančios šalys gali nuspręsti taikyti didesnį tarifą.


Finansų ministerija informuoja: už sulaikytas kontrabandines cigaretes – gamintojo išmokos

Vyriausybė suteikė įgaliojimus finansų ministrui Rimantui Šadžiui pasirašyti Europos Bendrijos, Europos Sąjungos valstybių narių ir bendrovės „Philip Morris International“ (PMI) bendradarbiavimo sutarties pakeitimo sutartį, kuri labiau apsaugos cigarečių kontrabandą siekiančių sumažinti valstybių interesus. Šiuo metu galiojančioje sutartyje su PMI, kurią Lietuva pasirašė 2005 m., yra numatyta, kad prie jos prisijungiančios naujos ES šalys už sulaikytas ne jų rinkai skirtas originalias PMI cigaretes gali pretenduoti iš bendrovės gauti pinigines išmokas, jei nelegalios produkcijos dalis rinkoje neviršija sutartyje nustatytos ribos. Apskaičiuota, kad į Lietuvos teritoriją kontrabanda įvežamų cigarečių procentinė išraiška šiuo metu gerokai viršija nurodytus dydžius, todėl piniginių išmokų, sulaikius originalią PMI produkciją, Lietuva negauna. Todėl numatoma minėtą apribojimą panaikinti, t. y. išmokos būtų mokamos kiekvieno kontrabandinių cigarečių sulaikymo atveju, nesiejant išmokos su nelegalios produkcijos procentu rinkoje.


Sodra praneša: sausio mėn. Sodros deficitas mažesnis nei prieš metus

Sodra informuoja, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigalioja susumavo preliminarius sausio mėnesio biudžeto vykdymo rezultatus. Negalutiniais duomenimis, pirmąjį metų mėnesį į fondą gauta 573,1 mln. Lt įplaukų (be sveikatos draudimo įmokų ir asignavimų iš valstybės biudžeto). Tai yra 24,6 mln. Lt arba 4,5 proc. daugiau nei per praėjusių me162etų tą patį laikotarpį. 97,6 proc. šių lėšų sudaro draudėjų ir apdraustųjų mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.Fondo biudžeto priskaičiuotos išlaidos (be pervedimų į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą ir pensijų kaupimo fondus) šių metų sausį sudarė 886,9 mln. Lt – tai yra 9,6 mln. Lt mažiau nei tuo pačiu metu pernai. 76,5 proc. šių lėšų skirta pensijoms išmokėti, 12,5 proc. – ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokoms, 2,2 proc. – nedarbo socialinio draudimo išmokoms. Biudžeto įplaukos sausį buvo 313,8 mln. Lt mažesnės už išlaidas. Taigi, pirmąjį metų mėnesį biudžeto deficitas buvo 34,6 mln. Lt litų mažesnis nei prieš metus ir 26 mln. Lt mažesnis nei buvo planuota priimant šių metų fondo rodiklių įstatymą. Visa fondo biudžetui paskolintų ir negrąžintų paskolų suma sausio pabaigoje buvo 9 mlrd. 913,3 mln. Lt. Per sausį ji padidėjo 186,3 mln. litų. Nuo sausio pradžios iki pabaigos apie darbuotojų priėmimą į darbą „Sodrai“ pranešta 2,2 tūkst. kartų daugiau nei apie darbuotojų atleidimą iš darbo.


FNTT praneša: įkliuvo taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno „specialistai“, įtariami pasisavinę 0,5 mln. Lt

FNTT Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl daugiau kaip 0,5 mln. litų pasisavinimo atliekant meninius darbus viename iš Druskininkų miesto SPA kompleksų. Atskleista, kad daugiau nei dešimt menamų menininkų, turinčių verslo liudijimus užsiimti tokia veikla, realiai darbų neatliko, o pinigus pasisavino nusikalstamos veikos organizatoriai. Įtarimai dėl didelės vertės turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo pareikšti dviem nusikalstamos veiklos organizatoriams: architektui, Kaune registruotos bendrovės direktoriui, ir jo draugui, dailininkui-pedagogui. Pirminiais duomenimis, bendrovės direktorius kartu su dailininku-pedagogu ir daugiau nei dešimt asmenų, turinčių verslo liudijimus verstis taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba, sudarė fiktyvias sutartis dėl vieno Druskininkų SPA komplekso pagražinimo. Atskleista, kad suklastojus autorines ir rangos darbų sutartis SPA komplekse turėjo būti atlikti meniniai darbai: sienų skulptūrinės-reljefinės kompozicijos, lubų keramikos, tapybos ir kiti darbai. FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai išaiškino, kad verslo liudijimus turintys vadinamieji „dailininkai“ realiai jokių meninių darbų neatliko, o atliko tik nedidelės apimties pagalbinius statybos darbus, tokius kaip tinkavimas ar patalpų valymas. Kaune registruota bendrovė verslo liudijimus turintiems asmenims pagal suklastotas autorines ir rangos sutartis už realiai neatliktus darbus pervesdavo pinigus. Iš bendrovės atsiskaitomosios sąskaitos už neva atliktus darbus į tariamų „menininkų“ bankų sąskaitas buvo pervedami pinigai, tačiau po trumpo laiko bendrovės direktorius ir dailininkas-pedagogas, pasinaudoję asmenų bankomatų kortelėmis ir slaptažodžiais, pervestus pinigus išgrynindavo. Pirminiais duomenimis, tokiu būdu buvo pasisavinta daugiau kaip 500 tūkstančių litų bendrovės lėšų.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1137658 2013-03-04 20:47 artas71
Savaitės 2013.02.25 - 2013.03.03 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS APDOVANOJIMAS

Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo tryliktą kartą savaitraščio „Veidas« rengiamo konkurso „Metų vadovas 2012» laureatų apdovanojimo ceremonijoje. Prezidentės teigimu, sėkmingi vadovai stabilų klientų pasitenkinimą brangina labiau nei greitą pelną. Valstybės vadovė pabrėžė, kad tokie žmonės, diegdami šiuolaikines technologijas ir kurdami bei tobulindami kokybiškas paslaugas ir produktus, ne tik suburia lojalių klientų ratą, bet ir užtikrina visos šalies ekonomikos augimą.

Šiemet metų vadovu tapo „Thermo Fisher Scientific« Vilniaus padalinio direktorius Algimantas Markauskas. „Thermo Fisher Scientific» gamina molekulinės biologijos produktus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai. Šie produktai plačiai naudojami visame pasaulyje tiriant genų sandarą, raišką ir įvairovę, kuriant naujus įgimtų, paveldimų ir užkrečiamų ligų diagnostikos metodus.


SAVAITĖS SKAITALAS

Lietuvos aukščiausio teismo aktuali praktika civilinėse bylose.


SAVAITĖS PRIMINIMAS

VMI primena, kad nuo 2013 m. kovo 1 dienos Lietuvos PVM mokėtojai apskaičiuoto importo PVM už importuotas į Lietuvą prekes neturi mokėti į Muitinės sąskaitą, nes šis apskaičiuotas importo PVM įskaitomas / sumokamas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

„Atkreipiame dėmesį, kad nauja importo PVM sumokėjimo VMI tvarka taikoma prekių importuotojams, kurie prievolės mokėti importo PVM už į laisvą apyvartą išleidžiamas prekes atsiradimo metu yra įregistruoti Lietuvos PVM mokėtojais“, — pasakoja VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė, pažymėdama, kad PVM mokėtojas prekių importo deklaracijoje (pateikiant bendrąjį administracinį dokumentą arba automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis) apskaičiuotą PVM turi deklaruoti Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamoje PVM deklaracijoje, kurį iš karto gali atskaityti arba sumokėti, jei atskaita yra negalima — taip verslas sutaupys apyvartines lėšas.

Taip pat Valstybinei mokesčių inspekcijai importo PVM sumokėti reikia ir po prekių išleidimo į laisvą apyvartą patikslinus muitinės deklaracijos, kurioje apskaičiuotas importo PVM buvo įskaitytas, duomenis. Patikslinus muitinės deklaracijos duomenis, tuo pačiu tikslinama VMI įskaityta importo PVM suma.

VMI pažymi, kad apskaičiuotas importuotų į Lietuvą prekių importo PVM, kuris įskaitomas ar sumokamas VMI, turi būti deklaruotas mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (FR0600 forma).


SAVAITĖS SKOLININKĖ

Viena sėkmingiausių šalies manekenių tituluojama lietuvaitė Kristina Tučkutė neskuba vykdyti mokestinių įsipareigojimų Lietuvai, kurie artėja prie 300 tūkst. litų. Klaipėdos AVMI išaiškino atvejį, kai užsienyje sėkmingą modelio karjerą padariusi klaipėdietė nuslėpė gavusi per 0,5 mln. litų pajamų, jų nedeklaravo ir liko nesumokėjusi valstybei apie 300 tūkst. litų gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM), delspinigių ir baudos.

Mokestinio patikrinimo metu nustatyta, kad lietuvaitė, per dvejus metus Italijoje uždirbusi per 0,5 mln. litų, Lietuvoje pajamas deklaravo tik vienais metais, o deklaracijoje nurodė gavusi tik kiek daugiau nei 17 tūkst. litų pajamų, nuo kurių sumokėjo vos 4,5 tūkst. litų pajamų mokesčio. Tais metais deklaruota pajamų suma buvo keliolika kartų mažesnė už realiai gautą, o kitąmet lietuvaitė deklaracijos net nesiteikė pateikti. Susisiekus su Italijos mokesčių administratoriumi paaiškėjo, kad jokių mokesčių ji nemokėjo ne tik Lietuvoje, bet ir Italijoje.

SAVAITĖS SKAITALAS 2

Ingrida Šimonytė "Darbotvarkėje: partnerių trolinimas".

Taip nuo šiol atrodys darbas su “darbotvarke”.

Štai užkalėme kuoliuką, o Jūs, gerbiamasis, dabar aiškinkitės visiems, ką ten matote ir kaip tai dera komplekte su euru, fiskaline drausme ir elementariu sveiku protu. Mes juk Jums paslaugą jau padarėme - į Vyriausybės vadovus nesitaikome. Nors galėtume.. Tai malonėkite.. O todėl ir nesitaikome, kad galėtume tokiomis nesąmonėmis visą kadenciją Jus “trolinti”. Mes pasakome, Jūs pasakote, kad neįmanoma, mes pasakome, kad įmanoma, tik Jūs nemokate, o vat kai mus vienus išrinks, tai mes jau visą darbotvarkę ir programą pilnai įvykdysim, nes dabar partneriai neleidžia…Jūs sudarote darbo grupę. Mes raginame. Jūs blaškotės. Mums smagu.

Girdėta. Lietuva 2004-2005. 1-11-111-1111. Toks “trolibanas” vargiai pridės konstruktyvumo viešam diskursui, kai vieniems bus leista kliedėti absurdiškiausius pseudosiūlymus, o kiti tuo tarpu turės mandagiai siūlyti viskam sudaryti darbo grupes procesui imituoti. Belieka tik tikėtis, kad kažkokia prasmė toje beprasmybėje vis tiek bus. Tiesa, kol kas sunku atspėti, kokia.


SAVAITĖS SUSITIKIMAS

Vasario 26 dieną, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje vyko susitikimas su Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidente ir Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininke.

Susitikime, kuriame buvo aptarti bendri veiksmai, galimi efektyvinant kovą su šešėliu, FNTT direktorius K. Jucevičius pristatė FNTT uždavinius ir priemones, kontroliuojant šešėlinės ekonomikos reiškinius, bei naujausias teisėkūros proceso tendencijas.

FNTT inicijuotame susitikime su Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo bei Lietuvos buhalterių ir auditorių atstovėmis buvo diskutuota apie galimybes riboti atsiskaitymą grynaisiais pinigais, kad dėl to nekiltų papildomos naštos smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams. Taip pat buvo aptarti atsiskaitymo grynaisiais pinigais mažinimo galimi būdai ir kriterijai.

Susitikime taip pat aptarti kiti aktualūs klausimai ir tolesnio bendradarbiavimo galimybės.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

2013 metų antrajam ketvirčiui nustatyta delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis

Finansų ministro 2013 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K-085 nuo 2013 m. balandžio 1 dienos nustatytas 2013 metų antrajam ketvirčiui delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis – 0,03 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.
2013 metų antrajam ketvirčiui nustatytas palūkanų už mokestinę paskolą dydis

Finansų ministro 2013 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K-08 nuo 2013 m. balandžio 1 dienos nustatytas 2013 metų antrajam ketvirčiui palūkanų už mokestinę paskolą dydis – 0,01 procento už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.


VMI informuoja: paviešinti asmenys, kuriems duotas mokesčių administratoriaus nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais

VMI prie FM pateikia nuolat atnaujinamą sąrašą asmenų, kuriems duotas mokesčių administratoriaus nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais.


VMI komentuoja: mažosios bendrijos nario ir vadovo komandiruočių išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

VMI prie FM primena, kad pagal PM Į 21 straipsnį MB nario išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų ar kelti klasifikaciją, laikomos komandiruote. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, MB nario kelionės, apgyvendinimo ir pan. išlaidos gali būti priskirtos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, kaip komandiruočių sąnaudos.

Jeigu MB vadovas yra ir MB narys – minėtos išlaidos taip pat priskiriamos leidžiamiems atskaitymas.

Jeigu MB vadovas nėra MB narys, jo kelionės, apgyvendinimo ir pan. išlaidos MB leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tuo atveju, jeigu šios išlaidos yra teikiamos paslaugos kainos dalis, t. y. kai tokių išlaidų apmokėjimas ar jų kompensavimas yra dalies paslaugos kainos apmokėjimas.


VMI pateikia seminaro medžiagą: "Ne individualios veiklos turto pardavimo pajamų apmokestinimas ir deklaravimas"

VMI prie Finansų ministerijos pateikia seminaro „Ne individualios veiklos turto pardavimo pajamų apmokestinimas ir deklaravimas“ dalijamąją medžiagą.


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: 2012 metų valstybės skola

Finansų ministerijos duomenimis, valstybės skola 2012 metų pabaigoje sudarė 46 mlrd. 603,2 mln. litų arba 41,2 proc. 2012 metų BVP (113 mlrd. 189 mln. litų)

2012 m. pabaigoje konsoliduota centrinės valdžios skola sudarė 43 mlrd. 157,2 mln. litų, konsoliduota vietinės valdžios skola – 1 mlrd. 990,9 mln. litų ir konsoliduota socialinės apsaugos fondų skola – 1 mlrd. 455 mln. litų.

2012 m. pabaigoje vidaus skola sudarė 11 mlrd. 378,3 mln. litų arba 24,4 proc. visos valstybės skolos. Užsienio skola sudarė 35 mlrd. 224,9 mln. litų arba 75,6 proc. visos valstybės skolos. Didžiąją valstybės skolos dalį sudarė neišpirkti vertybiniai popieriai – 37 mlrd. 409,8 mln. litų, tuo tarpu paskolos (kurių nesuėjęs grąžinimo terminas) siekė 8 mlrd. 513,6 mln. litų, indėliai sudarė 679,8 mln. litų.

Valdžios sektoriaus skola po apsidraudimo nuo valiutų kursų svyravimo sandorių (t.y. skolos rodiklis, kurį Europos Komisija naudoja lygindama visų Europos Sąjungos šalių skolą ir vertindama atitikimą atitinkamam Mastrichto kriterijui) 2012 metų pabaigoje faktiškai buvo 540,8 mln. litų mažesnė ir sudarė 46 mlrd. 62,4 mln. litų arba 40,7 proc. 2012 m. BVP.


Finansų ministerija informuoja: sausio mėnesio centrinės valdžios sektoriaus pajamos ir išlaidos

Finansų ministerijos duomenimis, sausio mėnesio centrinės valdžios sektoriaus (viešųjų finansų, išskyrus savivaldybes) pajamos sudarė 2 mlrd. 405,9 mln. litų, išlaidos – 2 mlrd. 450,1 mln. litų, o sandoriai su nefinansiniu turtu – 7,9 mln. litų. Sausio mėnesio centrinės valdžios deficitas, apskaičiuotas grynųjų pinigų pagrindu, sausį sudarė 52,1 mln. litų arba 0,04 proc. prognozuojamo 2013 metų BVP (119 mlrd. 415 mln. litų).

Daugiausia pajamų per šių metų sausio mėnesį gauta iš mokesčių (58,3 proc.) ir socialinių įmokų (34,8 proc.). Didžiausia dalis visų išlaidų (54,6 proc.) skirta socialinėms (pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo ir kitoms) išmokoms.

Per pirmąjį šių metų mėnesį daugiausia valstybės biudžeto (be savivaldybių, Sodros, PSDF) lėšų buvo skirta socialinei apsaugai (socialinei paramai, išmokoms, pan.) – apie 263 mln. litų; švietimui (pedagogų darbo užmokesčiui, mokyklų išlaikymui, pan.) - 226 mln. litų; 123 mln. litų - sveikatos apsaugai 95 mln. litų – ekonomikai; viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai - daugiau nei 66 mln. litų.

Daugiausia „Sodros“ biudžeto išlaidų per sausio mėnesį buvo pensijoms išmokėti - 679 mln. litų, ligos ir motinystės išmokoms – 111 mln. litų, nedarbo socialinio draudimo išmokoms - 20 mln. litų.

Daugiausia Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) išlaidų per 2013 metų sausio mėnesį–182 mln. litų - sudarė išlaidos asmens sveikatos priežiūrai (didžioji dalis - medikų darbo užmokestis), vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti skirta 58 mln. litų, išlaidos medicininei reabilitacijai – 10 mln. litų, išlaidos sveikatos programoms finansuoti – 5,8 mln. litų.


Statistikos departamentas praneša: patikslino 2012 m. ketvirtojo ketvirčio bendrojo vidaus produkto augimas siekė 4,1%

Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis išsamesniais verslo, mokesčių ir kainų statistikos duomenimis, patikslino 2012 m. ketvirtojo ketvirčio bendrojo vidaus produkto (BVP) pirmąjį įvertį ir papildomai įvertino BVP komponentus gamybos ir išlaidų metodais. Patikslintais duomenimis, ketvirtąjį ketvirtį BVP to meto kainomis sudarė 29 409 mln. litų. Palyginti su atitinkamu 2011 m. ketvirčiu, realus BVP padidėjimas sudarė 4,1 procento, o palyginti su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu sumažėjo 4,1 procento. Anksčiau skelbtas ketvirtojo ketvirčio BVP įvertis siekė 28 631 mln. litų, o jo augimas, palyginti su atitinkamu 2011 m. ketvirčiu, - 4 procentus.

Patikslintais duomenimis, 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2011 m. ketvirčiu, sparčiausiai augo pramonės (8,2 proc.) (iš jos – apdirbamosios gamybos 10,7 proc.), prekybos, viešbučių ir restoranų, transporto ir sandėliavimo (7,1 proc.), informacijos ir ryšių (5,6 proc.), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (5,0 proc.), nekilnojamojo turto (4,8 proc.) veiklos rūšių įmonių pridėtinė vertė. Kitų veiklos rūšių įmonėse pridėtinė vertė augo lėčiau nei visame šalies ūkyje. Po 2011 m. fiksuoto statybos darbų suaktyvėjimo šių metų ketvirtąjį ketvirtį, kaip ir prieš tai buvusį, vėl stebimas nuosmukis – statybos veikloje sukurta 12,2 procento mažiau pridėtinės vertės nei prieš metus per tą patį laikotarpį.

Patikslintais duomenimis, per 2012 m. sukurta 113 189 mln. litų BVP, realus padidėjimas – 3,6 procento, palyginti su 2011 m. Pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, BVP teigiamas pokytis stebimas 12 ketvirčių iš eilės (nuo 2010 m. pirmojo ketvirčio).

Vertinant BVP išlaidų metodu, ketvirtąjį 2012 m. ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2011 m. ketvirčiu, buvo stebimas pagrindinių BVP komponentų augimas, išskyrus bendrojo pagrindinio kapitalo formavimą. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos padidėjo 3,2 procento, o valdžios sektoriaus – 0,8 procento. Prekių ir paslaugų eksportas augo 19,3 procento, o importas - 10,1 procento. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas mažėjo jau trečiąjį ketvirtį iš eilės; ketvirtąjį ketvirtį jis krito 7,7 procento.


VMI praneša: aktyviems VMI e. paslaugų vartotojams – dovanos

VMI prie FM informuoja, jog 7 smulkiuosius verslininkus, e. būdu išsiėmusius verslo liudijimus ir dalyvavusius konkurse „Išsiimk e. verslo liudijimą ir LAIMĖK!“, netrukus pasieks VMI dovanos. Konkurso metu gyventojai buvo kviečiami išsiimti verslo liudijimą e. būdu ir, prisijungę prie Mano VMI, pasidalinti savo patirtimi: parašyti kaip jiems sekėsi išsiimti e. verslo liudijimą, kiek laiko jiems tai užtruko, ar procesas buvo sklandus, jei esama, pateikti kritikos.

„Sistema labai paprasta ir lengva, viskas su paaiškinimais. O jei ką ir ne taip padariau, išmetė klaidas, kurias sėkmingai pataisiau“ – „draugiška“ naudotojui sistema džiaugėsi viena pirmųjų e. verslo liudijimą išsiėmusių konkurso dalyvių.

„Dėkojame gyventojams, kad vertina Valstybinės mokesčių inspekcijos tobulinamas elektronines paslaugas ir noriai jomis naudojasi, o išsakyti teigiami atsiliepimai, pastebėjimai, kritika ir siūlymai padėda jas kurti dar kokybiškesnes“,- teigia VMI viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė, informuodama, kad verslo liudijimus elektroniniu būdu jau išsiėmė ar prasitęsė per 2,5 tūkst. smulkiųjų verslininkų.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1139280 2013-03-11 20:36 artas71
Savaitės 2013.03.04 - 2013.03.10 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga
SAVAITĖS NUOSPRENDIS

Teisėjas Audrius Cininas tikrai turi kuo pasigirti : valstybės biudžetas bus papildytas 700000 Lt .

Šiandien, 2013-03-04 paskelbiau nuosprendį 78 tomų baudžiamojoje byloje, kurioje didelio mąsto PVM grobstymu buvo kaltinama UAB „Vilmiksa“ ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys. Įmonė, veikusi Klaipėdos regione 2002- 2004 m. klastojant buhalterinius dokumentus apie tariamą medienos pirkimą iš kitų fiktyvių įmonių, bei PVM deklaracijas, padarė valstybei didesnę nei 5 mln. žalą.

Žalos atlyginimas bus nukreiptas į įmonės sąskaitose esančias pinigines lėšas kurių dydis viršija 700 000 Lt. Pati įmonė- likviduota. Likusi žalos dalis išieškoma solidariai iš dar 2009 m. laisvės atėmimo bausmėmis nuteistų įmonės savininkų ir steigėjų M.Žalimo (ne tas), D.Šliauterio, A.Mančiaus.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui.

90 procentų darbo šioje byloje- prokuroras- V.Kukaitis.

Dar 2008 m. UAB “Vilmiksa” ir kitų šioje byloje kaltinamų įmonių atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, nes valstybė nerado lėšų ir teisinių pagrindo įmonės atstovausiančių advokatų darbui apmokėti (krizė). Tik išnagrinėjus bylos branduolį “motininę” bylą fizinių asmenų atžvilgiu 2009-07-02 nuosprendžiu, nuosprendžiui perėjus per visas instancijas ir 2012 grįžus pagaliau į apylinkės teismą, bei pagerėjus valstybės finsnasinei padėčiai, pavyko imtis likusių juridinių asmenų ir jų sąskaitose esančių piniginių lėšų.

SAVAITĖS SKAITALAS

Buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė ir toliau rašinėja įdomius tekstus, kuriuos verta paskaityti. Šį kartą - komentaras apie dabartinio ministro R.Šadžiaus interviu žurnalui 'Veidas". Citata:

Frazė “galėjo būti minkštas nusileidimas, koks buvo Latvijoje ir Estijoje” yra verta atskiro apdovanojimo. Politikoje demagogija yra įprastas dalykas, bet nesąmones reikėtų dozuoti atsargiai. Minkštas nusileidimas Latvijoje ir Estijoje? Du (Estijoje) ar trys (Latvijoje) kritimo metai, per kuriuos šių šalių ekonomikos susitraukė labiau, nei vienus metus kritusios Lietuvos yra “minkštas nusileidimas”?? Vienintelė Lietuvos skirtis nuo Estijos, ir finansų ministras tą puikiai žino – atsakinga Estijos biudžeto politika iki krizės ir greitas reagavimas į ūkio lėtėjimo apraiškas. Todėl “minkštai nusileido” tik Estijos biudžetas, bet ne ūkis - iki krizės sukauptų rezervų ir greito biudžeto koregavimo pradėjus aiškėti ūkio lėtėjimo požymiams pakako, kad šioje šalyje net per labai kietą ir staigų ūkio nuosmukį nepadidėjo skola. Kaip čia neprisiminsi (kadangi buvo daug liudininkų, tai etika leidžia apie tai kalbėti) Baltijos finansų ministrų susitikimo 2008-ųjų rudens pradžioje, į kurį tuometinis Estijos ministras I.Padar atvyko visas nusigalavęs po biudžeto derybų, nes mažino finansavimą visiems ir didino mokesčius. Tuo tarpu Lietuva dar nė nemąstė, kad jai reikia kažkaip reaguoti į tai, kas vyko jau kone metus ir nuolat ryškėjo. Kam? Juk ant nosies rinkimai ir reikėjo skleisti gerąją naujieną.

SAVAITĖS SKAITALAS-2

Buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė apie Ūkio ir Snoro bankus - ar reikėjo leisti jiems dirbti? Ar reikalingas Lietuvai valstybinis bankas.

Geriausios citatos būna ir komentaruose:

Na štai, nuomonė po truputį ima aiškėti. Anot Syso, skolintis pusę milrd. litų į metus pensijų reformai yra blogai. Žinoma blogai, nes skolindamasis jai tu stengiesi padidinti RR tiems, kurie pensininkais bus po 30 metų ir kurie priešingu atveju gaus kokių 27 ar 30 procentų. Bet tie pensininkai Sysui neįdomūs, čia ne jo “elektoratas”. Žinoma, jis nebus toks kvailas ir nepasakys, kokia RR tokiu atveju gresia, nes gal keli ir už LSDP dabar balsuoja. O va skolintis 3 mlrd. litų į metus einamosioms kažkieno susapnuotoms pensijoms mokėti, kaip 2009 m. tai čia jau tikrai viskas gerai, nes šitie pensininkai balsuoja dabar.Neveltui Stabilumo ir augimo paktas, skaičiuodamas Mastrichto kriterijų šalims ant 3 procentų ribos leidžia atimti pensijų reformos kaštus, kaip tam tikrą “gerąjį deficitą”, jeigu toks būna. Taigi, yra skirtumas tarp skolinimosi einamosioms pensijoms ir reformos vykdymui. Kitas dalykas, kad dėl palankios ekonomikai dinamikos įmanoma deficitą mažinti ir nesiskolinti daugiau nei dabar planuojama ir vykdant reformą, tiesiog kitiems “žaisliukams” finansavimą didinti būtų mažesnės galimybės. Aišku, tai irgi negerai, nes reikia visiems pamėtyti iš “vertalioto” dabar, o kas bus po 30, tegul rūpinasi tie, kam apie 35.SAVAITĖS SKAITALAS - 3

Tautvydas Marčiulaitis "Pinigų kartoje" : kodėl euras Lietuvai nereikalingas.

Citata: Manau, jog euras yra eilinis bandymas „suvakarėti“. Visi vaikai kieme turi eurą, tai ir man reikia. Be šios logikos nieko už euro įvedimą nematau. Taip kad, ponai ir ponios, skaičiai ir lyginamoji analizė apie EUR ir LTL turėjimo skirtumus į studiją, arba nereikia pasakoti nesąmonių.


SAVAITĖS PANEIGIMAS

SODRA teigia, kad laikraštyje "Respublika" buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija. Dienraštyje „Respublika“ (2013-03-05, Nr. 52 (6903), p. 8), žurnalisto Dano Nagelės straipsnyje „Didesnė alga – didesnė ir skola“ teigiama: „Keista, kad pirmiausia MMA padidinimo įtaką verslui ir viešiesiems finansams pradėjo analizuoti privati bendrovė, o „Sodra“ apie tai tyli. Pasirodo, tik vakar ji galų gale pradėjo tuo domėtis“. „Respublikos“ žurnalistams „Sodra“ suteikė informaciją apie galimą MMA padidinimo įtaką šiomis dienomis:2013-01-03 14:35 val.2013-01-03 15:16 val.2013-02-07 09:39 val.2013-02-11 10:57 val.2013-03-01 10:53 val. Taigi, teiginiai, kad „Sodra apie tai tyli“ ir „tik vakar ji galų gale pradėjo tuo domėtis“ neatitinka tikrovės.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Patvirtinta nauja Tiesioginių užsienio investicijų statistinės ataskaitos TUI-01 (metinė) forma

LR Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2013 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. DĮ-69 patvirtinta atnaujinta Tiesioginių užsienio investicijų statistinės ataskaitos TUI-01 (metinė) forma.


Konstitucinio teismo sprendimas dėl sumažintų motinystės (tėvystės) išmokų

Konstitucinis Teismas 2013 kovo 5 dienos priimtame nutarime nusprendė, kad Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau - Laikinasis įstatymas) 9 straipsnio 1 dalis, 10 straipsnio 2, 3 dalys tiek, kiek jomis buvo apriboti nuo 2010 m. liepos 1 d. perskaičiuotų paskirtų motinystės (tėvystės) pašalpų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams paskirtų motinystės(tėvystės) išmokų, teisė į kurias įgyta iki šio įstatymo įsigaliojimo, maksimalūs dydžiai, prieštarauja Konstitucijai. Kartu buvo konstatuota, kad tos Laikinojo įstatymo nuostatos, pagal kurias buvo sudarytos prielaidos sumažinti paskirtas motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas ir statutiniams valstybės tarnautojams - vidaus tarnybos sistemos pareigūnams paskirtas motinystės (tėvystės) išmokas ir nenustatytas minėtų pašalpų ir išmokų kompensavimas, neprieštaravo Konstitucijai.

Nutarime pabrėžta, kad pagal Laikinojo įstatymo 9, 10 straipsnius tam tikra dalimi buvo sumažintos paskirtos motinystės (tėvystės) pašalpos ir išmokos, viršijančios ribinį dydį, taigi tos pašalpos ir išmokos nebuvo panaikintos ar sumažintos neleistinai dideliu mastu, nebuvo sudaryta prielaidų paneigti pagal įstatymą įgytos teisės esmę. Nutarime pažymėta, kad įstatymais reguliuojant paramos šeimoms, auginančioms ir auklėjančioms vaikus namuose, santykius būtina paisyti visuomenės ir valstybės išgalių. Konstituciniai teisinės valstybės, teisingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo, taip pat socialinio solidarumo imperatyvai reiškia, kad ekonomikos, finansų krizės naštą tolygiai ir proporcingai turėtų dalytis visa visuomenė.

Konstitucinis Teismas pažymėjo ir tai, kad vaikams auginti ir auklėti namuose skirtų atostogų metu teikiama finansinė parama savo prigimtimi, laikinu (terminuotu) pobūdžiu ir paskirtimi skiriasi nuo Konstitucijoje laiduojamų pensijų, taip pat nuo įstatymų nustatytų kitų pensinio aprūpinimo išmokų, teisė į kurias susijusi su nuosavybės teisių apsauga. Ši parama yra tikslinė, ji sietina su konkrečiu vaiko auginimo ir auklėjimo namuose laikotarpiu bei tokiu paramos dydžiu, kuris priklauso nuo valstybės ir visuomenės išgalių.

Kita vertus, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad išimtiniais atvejais, valstybėje susiklosčius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai mažinant nustatyto dydžio finansinę paramą vaikams auginti ir auklėti namuose skirtų atostogų metu, įstatymų leidėjui kyla priedermė nustatyti tolygų skirtos finansinės paramos mažinimo mastą.

Nutarime konstatuota, kad, Laikinajame įstatyme nustačius naujus maksimalius nuo 2010 m. liepos 1 d. perskaičiuotų paskirtų motinystės (tėvystės) pašalpų ir išmokų, teisė į kurias įgyta iki Laikinojo įstatymo įsigaliojimo, dydžius, šių pašalpų mažinimas buvo netolygus, kai kurios pašalpos sumažintos papildomai. Toks teisinis reguliavimas neatitiko iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių proporcingumo reikalavimų.


VMI pateikia seminaro „Individualių įmonių apmokestinimo pelno mokesčiu ypatumai. Individualių įmonių savininkų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas“ dalijamąją medžiagą

VMI pateikia seminaro „Individualių įmonių apmokestinimo pelno mokesčiu ypatumai. Individualių įmonių savininkų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas“ dalijamąją medžiagą.


VMI informuoja: MIC duomenų bazėje - 2009-2013 metų savivaldybių sprendimai dėl Nekilnojamo turto mokesčio tarifų

VMI informuoja, kad Mokesčių informacijos centro konsultacinės medžiagos duomenų bazėje pateikiami 2009-2013 metų savivaldybių sprendimai dėl Nekilnojamo turto mokesčio tarifų.

2013 metams savivaldybių nustatyti Nekilnojamo turto mokesčio tarifai.
2012 metams savivaldybių nustatyti Nekilnojamo turto mokesčio tarifai.
2011 metams savivaldybių nustatyti Nekilnojamo turto mokesčio tarifai.
2010 metams savivaldybių nustatyti Nekilnojamo turto mokesčio tarifai.
2019 metams savivaldybių nustatyti Nekilnojamo turto mokesčio tarifai.

KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: išpirkta antroji 1 mlrd. eurų vertės euroobligacijų emisija

Finansų ministerija išpirko antrąją 1 mlrd. eurų vertės (3,45 mlrd. litų) euroobligacijų emisiją ir taip atitinkama suma sumažino Lietuvos valstybės skolą.

400 mln. eurų (1,38 mlrd. litų) vertės euroobligacijų emisija buvo išleista 2003 m. kovą ir po metų papildyta 600 mln. eurų (2,07 mlrd. litų). Mažindama refinansavimo riziką bei 2013 metų skolinimosi poreikį, Lietuva dalį lėšų šiai euroobligacijų emisijai išpirkti sukaupė dar 2012 metų pabaigoje, o likusias lėšas pasiskolino šių metų vasarį.

Primename, kad pirmąją 1 mlrd. eurų (3,45 mlrd. litų) euroobligacijų emisiją (išleistą 2002 m. ir papildytą 2006 m.) Lietuva išpirko 2012 metų gegužę.

Iš viso 2013 m. Lietuva planuoja pasiskolinti apie 7 mlrd. litų, beveik tris ketvirtadalius šios sumos – vidaus rinkoje. Skolintos lėšos daugiausia bus naudojamos ankstesnei skolai grąžinti. Numatoma, kad valstybės skola 2013 metų pabaigoje sudarys apie 39,9 proc. prognozuojamo BVP (2012 m. faktas – 40,7 proc. BVP).


Ūkio ministerija praneša: fizinio asmens bankroto administratoriai privalės draustis

Ūkio ministerija informuoja, kad bankroto administratorius , siekdamas atlikti fizinio asmens bankroto procedūras, privalo draustis bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Privalomojo draudimo taisyklės, kurios numato standartines draudimo sąlygas, patvirtintos ūkio ministro įsakymu.

Pasak Ūkio ministerijos Nemokumo politikos skyriaus vedėjo Žydrūno Paškausko, pagal 2013 m. kovo 1 d. įsigaliojusį Fizinių asmenų bankroto įstatymą bankroto administratoriaus atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu, kai atliekant bankroto procedūras fiziniams ar juridiniams asmenims padaroma žala viršijanti 1 tūkst. litų. … Draudžiamuoju įvykiu laikomi bankroto administratoriaus ar jo darbuotojų atlikti neteisėti veiksmai atliekant fizinių asmenų bankroto procedūras. Bankroto administratorius profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudžiamas sudarant atitinkamą sutartį. Bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo minimali draudimo suma yra 100 tūkst. litų vienam draudžiamajam įvykiui ir 200 tūkst. litų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus. Bankroto administratorius gali pats papildomai draustis bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės draudimu už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą atliekant fizinių asmenų bankroto procedūras.


Ūkio ministerija praneša: perskirstytos ES paramos lėšos verslui

Vyriausybės posėdyje pritarta Ūkio ministerijos siūlymui perskirstyti per 2007–2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos nepanaudotas lėšas. Papildomos ES fondų lėšos bus skiriamos priemonėms, kurios sulaukė didesnio verslo susidomėjimo, akcentuojant šalies regionų plėtrą. Šių lėšų perskirstymu planuojama papildomai pritraukti 51 mln. Lt privačių investicijų ir sukurti 412 naujų darbo vietų.

Pasak ūkio viceministro Mariaus Skarupsko, deja, dėl buvusių sukurtų negyvybingų priemonių ir projektų per ankstesnius metus liko daug nepanaudotų lėšų, o joms panaudoti liko tik šie vieni metai. Todėl nutarta skubiai perskirstyti lėšas – jas paskirti verslui aktualioms ir jo susidomėjimo sulaukusioms priemonėms. Perskirstant lėšas taip pat prioritetas teikiamas priemonėms, skatinančioms šalies regionų plėtrą. Šiuo metu baigiami rengti dokumentai ir konkursinėms priemonėms netrukus bus skelbiami kvietimai paramai gauti.


FNTT praneša: Marijampolės verslininkas įtariamas sukčiavimu Europos Sąjungos lėšomis ir nusikalstamu bankrotu

FNTT Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą708, kuriame prekėms medinius padėklus gaminančios Marijampolės bendrovės direktorius įtariamas sukčiavimu, kai apgaulingai buvo panaudota daugiau nei 300 tūkst. litų Europos Sąjungos lėšų, tyčiniu bendrovės bankrotu ir apgaulingu jos apskaitos tvarkymu.

Atskleista, kad Marijampolėje veikusios bendrovės vadovas A. T. S. pagal Europos Sąjungos finansuojamą projektą įsigijo medienos pjuvenų džiovimo ir granuliavimo įrenginius. Bendra įsigytų įrenginių vertė siekė daugiau nei 650 tūkst. litų, kurių pusė – daugiau nei 300 tūkst. litų – buvo Europos Sąjungos skirtos lėšos. Atliekant tyrimą surinkta duomenų, kad įsigyti medienos apdorojimo įrenginiai buvo sumontuoti Kazlų Rūdos bendrovėje, tačiau vos pagaminus bandomuosius mėginius, įrenginiai už trečdaliu mažesnę kainą, kiek daugiau nei 430 tūkst. litų, buvo parduoti įmonei, kuri juos vėliau perpardavė Baltarusijos bendrovei. Išaiškinta, kad vykdant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą bendrovės vadovas ne tik sukčiavo, bet ir apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl to nesumokėjo 33 tūkst. litų mokesčių. Bendrovės direktoriaus ir akcininko A. T. S. sprendimu nenaudingai parduoti medienos apdorojimo įrenginiai, kurių dalis įsigijimo buvo finansuota Europos Sąjungos paramos lėšomis, bei 66 tūkst. litų bendrovės lėšų skirta parama sportuojantiems vaikams nulėmė, kad medinius padėklus gaminanti bendrovė tapo nemoki ir kreditoriams padarė daugiau nei 220 tūkst. litų žalą.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1141229 2013-03-18 19:48 artas71
Savaitės 2013.03.11 - 2013.03.17 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS MOKESTIS

Kipro centrinis bankas žengė drastišką žingsnį - visiem šalies bankams laikinai uždrausta vykdyti bet kokius pinigų pervedimus ir mokėjimus tiek šalyje, tiek užsienyje. Nepublikuojamame Kipro centrinio banko laiške teigiama, kad bankas draudžia «laikinai, iki tolesnių nurodymų (…), vykdyti bet kokius mokėjimus ar pervedimus per bet kurią mokėjimo sistemą, veikiančią šalies viduje ar už jos ribų'. Euro zonos finansų ministrai ir Tarptautinis valiutos fondas penktadienį Briuselyje susitarė dėl 10 mlrd. eurų finansinės paramos Kiprui, kuris prašė suteikti bent 17 mlrd. eurų paramą. Lėšų stygių buvo nutarta kompensuoti indėlininkų pinigais. Pagal naująją iniciatyvą, Kipro indėlininkai, kurių banko sąskaita siekia iki 100 tūkst. eurų, turės sumokėti vienkartinį 6,75 proc. mokestį, o kurių sąskaita yra didesnė - 9,9 proc. mokestį. Skaičiuojama, kad padės surinkti 5,8 mlrd. eurų.Šis mokesti labiausiai kirs rusų kišenėms - ekspertų vertinimu, rusų indėliai Kipro bankuose sudaro nuo 20 iki 35 mlrd. JAV dolerių. Beveik pusę Kipro bankų indėlininkų, manoma, sudaro toje šalyje negyvenantys Rusijos piliečiai. Tai gi rusai galimai per vieną dieną prarado iki 3,5 mlrd. eurų, gelbėdami Kipro bankų sistemą. Turistai iš užsienio šalių savo bankų kortelėmis gali išsiimti tik 600 Eurų per dieną.

SAVAITĖS NAUJIENA

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad kovo 13 d. visuomenei pristatyta prognozuojamos pensijos skaičiuoklė, kuri padės dirbantiesiems apsispręsti, kaip geriausia kaupti pensijai. Nuo šių metų pradžios įsigaliojus Pensijų kaupimo įstatymo pataisoms, žmonės, kurie iki šiol pensijai kaupė pensijų fonduose, nuo balandžio iki rugsėjo mėnesio turi apsispręsti, ar toliau kaupti pensijų fonduose ankstesnėmis sąlygomis, ar tęsti kaupimą papildomai primokant savo lėšomis ir gaunant papildomą įmoką iš valstybės biudžeto, ar stabdyti kaupimą. Jei nurodytu laikotarpiu žmogus nepasirinks jokio varianto, pensijų kaupime žmogus liks dalyvauti ankstesnėmis sąlygomis, t.y. bus pervedama tik nustatyta „Sodros“ įmoka.
Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audrius Bitinas teigia, kad tiek valstybė, tiek pensijų kaupimo bendrovės dės visas pastangas ir suteiks dirbantiesiems kiek įmanoma daugiau išsamios informacijos apie tai, kokios pensijos jie gali tikėtis priėmę vieną ar kitą sprendimą. Skaičiuoklės duomenys bus preliminarūs, kadangi kiekvieno žmogaus situacijai įvertinti reiktų įvesti konkrečias sąlygas. Šis įrankis, atsižvelgiant į įvestą žmogaus amžių, lytį, gaunamas pajamas, darbo stažą, dalyvavimą privačiame kaupime, preliminariai įvertins, kokią pensiją žmogus gautų ateityje, jei iki pensijos dirbtų tokiomis pat sąlygomis kaip nurodė.
Prognozuojamos pensijos skaičiuoklė.

SAVAITĖS SKAITALAS

Aušra Maldeikienė "Ar gali Jonas konkuruoti su Wěi?"
Praėjusį savaitgalį šalies pirmaujančiame Taivano Nacionaliniame universitete įvyko eilinė metinė naujų darbo vietų mugė šios aukštosios mokyklos absolventams. Buvo pasiūlyta per 20 tūkst. darbo vietų 222 kompanijose, o potencialūs siūlomi metiniai atlyginimai svyravo nuo 450000 Taivano dolerių iki per milijoną (nuo apytikriai 40500 litų iki 100 tūkst. litų per metus) priklausomai būsimo darbuotojo išsilavinimo. Mugėje konkuravo potencialūs darbdaviai, o absolventai, kurie nors ir aktyviai domėjosi įvairiomis galimybėmis, buvo santūrūs ir aiškiai labiau jaudinosi dėl baigiamųjų egzaminų. Tyrimai rodo, kad iškart pabaigę studijas pagal specialybę pradeda dirbti per 68 proc. šalies absolventų (geriausiuose universitetuose procentas gerokai didesnis), o kiti įsidarbina per porą mėnesių.
Siūlomų darbo vietų aprašas skambėjo įspūdingai — nuo programinės įrangos kūrėjų, inžinierių-programuotojų iki duomenų analizės ar debesijos kompiuterijos (cloud computing) specialistų, tačiau bent man ypač įdomu buvo tai, kad šių žmonių dažniausiai ieškota darbui įvairių šalies ir tarptautinių kompanijų tyrimų ir plėtros departamentuose. Matyt verta paminėti ir tai, kad potencialūs darbdaviai nesidomėjo ir būsimų darbuotojų „praktine“ patirtimi, nes matyt todėl ir vadovauja rimtoms kompanijoms, kad suvokia, jog rasti darbuotoją, kuris tikėtina turi potencialo sukurti kažką iš esmės naujo moderniuose techniniuose dalykuose ir taip generuoti tikrai didelius pelnus, ieškant to, kuris studijų metais dar spėjo prasisukti įvairiuose „darbeliuose“, būtų naivu. Kalbant apie Azijos tigrų, Kinijos ar Indijos ekonominį augimą bemaž visada prisimenama tų šalių švietimo sistema ir itin aukšti jaunimo išsilavinimo standartai, visuotinė pagarba žinioms ir išsilavinimui. Rečiau paminima tai, kiek daug dėmesio švietimui skiria ne tik tų šalių vyriausybės, bet ir tiesiogiai privatus sektorius, kuris nekliedi apie kažkokius „gatavus“ siaurai darbo vietai sukonstruotus „universitetinius“ robotus, o akcentuoja rimtą bazinį matematinį-technologinį aukštos kvalifikacijos darbuotojų išsilavinimą, kuriam negaili ir milijardinių privačių lėšų.


SAVAITĖS PASKYRIMAS


Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko socialdemokrato Broniaus Bradausko sūnus 47 metų Dainoras Bradauskas paskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininko laikinuoju pavaduotoju.

SAVAITĖS PASKYRIMAS -2

Kovo 13 dieną finansų viceministro pareigas pradėjo eiti Algimantas Rimkūnas. Prieš tai jis dirbo Užsienio reikalų ministerijos (URM )Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento direktoriumi.
Paskirtasis finansų viceministras kuruos klausimus, susijusius su Lietuvos naryste ES ir kitose tarptautinėse organizacijose, euro įvedimu bei fiskaline politika.
A. Rimkūnas Vilniaus valstybiniame universitete (dabar Vilniaus universitetas) įgijo ekonomisto- matematiko magistro laipsnį. Pastarajame socialinių mokslų daktaras A.Rimkūnas dirbo iki 1992 metų. Nuo 1990 iki 1992 m. dirbo URM ekspertu-patarėju. 1992-1995 m. ėjo Lietuvos ambasados Belgijos Karalystėje patarėjo pareigas ekonomikos klausimais.
Nuo 1995 m. vienerius metus dirbo Užsienio reikalų ministerijos sekretoriumi, 1996-2000 m. – URM viceministru. Vadovavo Lietuvos įstojimo į Pasaulio prekybos organizaciją deryboms. Nuo 2000 iki 2005 m. – Lietuvos nuolatinis atstovas, ambasadorius prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje. Nuo 2005 m. dvejus metus ėjo Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriaus pareigas.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Siūlomos socialinio draudimo įmokų lubos

Pirminiai projektų iniciatoriai – Seimo nariai Gintaras Steponavičius ir Eligijus Masiulis. Kaip teigia projekto iniciatoriai »įstatymo projekto rengimą paskatino tai, kad šiuo metu įstatymai nenumato galimybės apriboti socialinio draudimo įmokas, tačiau visos socialinio draudimo išmokos turi nustatytas lubas. Toks reglamentavimas lemia, jog nemaža dalis dirbančiųjų sumoka daug daugiau, nei gauna naudos iš socialinių išmokų. Pažymėtina, kad nustačius socialinio draudimo įmokų lubas, verslas galėtų didinti darbo užmokestį, kadangi būtų sutaupytos lėšos, kurios anksčiau buvo skiriamos socialinio draudimo įmokoms sumokėti. Be to, sumažinus mokestinę naštą darbo pajamoms, išaugtų Lietuvos patrauklumas verslo plėtrai ir investicijoms.
Atkreiptinas dėmesys, kad socialinio draudimo įmokos turi užtikrinti darbuotojo apdraudimą nuo visų galimų jo darbingumą ribojančių veiksnių: ligos, motinystės ar tėvystės, senatvės ar nedarbo, todėl dėl šios priežasties visos įmokos „Sodrai“ net nėra priskiriamos mokesčių kategorijai. Visgi Lietuvoje socialinio draudimo sistema grindžiama progresyvumo principu, t.y. draudimo įmokos tik didėja, tačiau išmokos ribojamos. Pabrėžtina, kad socialinių išmokų lubos (senatvės pensijos, nedarbo išmokos ar motinystės pašalpos) yra žemos, todėl daugiau sumokantys asmenys tiesioginės naudos dėl tokio progresyvaus įmokų mokėjimo negauna, kas lemia egzistuojančios socialinio draudimo sistemos neteisingumą.
Įvertinus tai, kad nustačius socialinio draudimo įmokų lubas, ne tik padidėtų Lietuvos konkurencingumas investicinės aplinkos atžvilgiu, bet ir atsirastų paskatos skaidriai mokėti didesnius atlyginimus, atsisakant „vokelių“, būtina keisti šiuo metu egzistuojantį teisinį reglamentavimą, kai socialinio draudimo įmokų skaičiavimas yra neribojamas jokiais darbo užmokesčio dydžiais«.
Projekte siūloma numatyti, kad apdraustųjų asmenų, nurodytų Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1 ir 2 punktuose, socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, neviršijančios Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeito ketvirčio šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) 2,2 dydžio (įvertinus tai, kad 2012 metų III ketvirčio šalies ūkio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis sudarė 2171 Lt (bruto) arba 1686 Lt (neto), tai šiuo metu socialinio draudimo įmokos nebebūtų mokamos nuo sumos, viršijančios 4776 Lt (bruto) arba 3709 Lt (neto)).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas: įrodinėjimo našta dėl sandorio vertės metodo netaikymo tenka muitinei

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2013 m. kovo 5 d. nutartimi atmetė atsakovo Muitinės departamento prie Finansų ministerijos apeliacinį skundą administracinėje byloje, kurioje ginčas kilo dėl ūkio subjekto importuotų prekių (techninės sieros rūgšties) muitinės vertės, jos nustatymui naudojamų metodų ir duomenų. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, palikusi galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą nepakeistą, nutartyje pateikė išaiškinimą dėl sandorio vertės metodo netaikymo, nustatant prekių muitinę vertę.
Išnagrinėtoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl to, kad teritorinė muitinė, vadovaudamasi 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (toliau – Muitinės kodeksas), 29 straipsnio 1 dalies b punktu, ūkio subjekto importuotų prekių vertės nustatymui atsisakė taikyti sandorio vertės metodą. Paminėta Muitinės kodekso nuostata įtvirtina vieną iš būtinų sąlygų, kad importuojamų prekių muitine verte būtų laikoma sandorio vertė, tai yra, prekių pardavimui arba jų kainai turi nedaryti įtakos jokios sąlygos arba aplinkybės, kurių poveikio vertinamų prekių pardavimui arba kainai neįmanoma įvertinti.
Vertindama nurodytų teritorinės muitinės veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad įrodinėjimo našta dėl sandorio vertės metodo netaikymo pirmiausia tenka muitinei. LVAT pabrėžė, jog taikydama Muitinės kodeksą, muitinė turi išdėstyti nustatytas faktines aplinkybes ir pakankamai aiškiai nurodyti aplinkybes ar sąlygas, kurios, jos nuomone, lėmė prekių pardavimą ar kainą, bei pagrįsti, kad šių aplinkybių ar sąlygų daromo poveikio prekių pardavimui ar kainai vertės neįmanoma nustatyti.
Anot LVAT, tuo atveju, jei importuotojas siekia paneigti šias muitinės nurodomas aplinkybes, jis turi paaiškinti ir pateikti įrodymus – įtikinti muitinę, kad deklaruojamoji vertė pagal Muitinės kodeksą vis dėlto atspindi faktiškai sumokėtą arba mokėtiną bendrą sumą už importuojamas prekes. Muitinei nusprendus nesivadovauti importuotojo paaiškinimais ir argumentais, ji privalo nurodyti, kodėl šie argumentai ir (ar) paaiškinimai yra nepriimtini ar nepagrįsti.

Siūloma tobulinti Mažųjų bendrijų įstatymą

Vyriausybės posėdyje pritarta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktoms Mažųjų bendrijų įstatymo pataisoms, kuriomis reglamentuotas sklandesnis valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimas. Jomis remiantis, Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje nuo šių metų rugsėjo 1 d. turės būti nurodomi ir mažosios bendrijos nariai (ne vien vadovas), kad būtų galima tinkamai užtikrinti valstybinio socialinio draudimo vykdymą ir valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimą mažųjų bendrijų nariams. Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje bus sudarytos galimybės juridiniams asmenims pateikti jų dalyvių sąrašus elektroniniu būdu, kaupti, apdoroti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie juridinių asmenų dalyvius bei teikti dokumentus, duomenis ir informaciją turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims (suinteresuotoms valstybės institucijoms) Tokiu būdu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gaus mažųjų bendrijų narių duomenis, reikalingus jos funkcijoms vykdyti, iš informacinės sistemos automatiniu būdu.

Įstatymo projektą, lyginamąjį variantą ir aiškinamąjį raštą galima rasti čia.


VMI primena: pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo pakeitimai

VMI prie Finansų ministerijos primena, kad VMI prie FM finansų ministerijos viršininko 2013 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. VA-16 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 24-1196) pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“ .
Taip pat patikslintos Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės (toliau-taisyklės), Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0671 forma (toliau – FR0671 forma) ir Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0672 forma (toliau- FR0672 forma).
Patikslinimai (taisyklėse ir minėtose formose) atlikti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 1K-424 „Dėl Finansų ministro 2004 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1K-204 „Dėl Bendros PVM sąskaitos faktūros įforminimo atvejų, reikalavimų šių PVM sąskaitų faktūrų rekvizitams ir pirkimo PVM sąskaitose faktūrose nurodytų PVM sumų priskyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 147-7575), kuriuo patvirtintos Prekių tiekimo ar paslaugų teikimo įforminimo viena PVM sąskaita faktūra (vietoje anksčiau naudotos bendros PVM sąskaitos faktūros) taisyklės, taip pat atlikti kiti redakcinio bei techninio pobūdžio pakeitimai. FR0671 formos 16 ir FR0672 formos 17 laukeliuose vietoje buvusio įrašo „Bendra PVM sąskaita faktūra“, įrašyta „Viena PVM sąskaita faktūra“.


VMI informuoja: pakeistos Taisyklių nuostatos, susijusios su individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdančių nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimu

VMI prie Finansų ministerijos primena, kad 2013 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. VA-17 pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos, jos priedų FR0531V, FR0531S formų pildymo ir teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA-37 (Žin., 2004, Nr. 46-1546; 2010, Nr. 40-1920).
Pakeistos Taisyklių nuostatos, susijusios su individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdančių nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimu, kai:
• - vykdant individualią veiklą pagal verslo liudijimą iš juridinių asmenų gautos pajamos yra didesnės kaip 15 500 litų,
• - individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdantis gyventojas yra įregistruotas ar privalo registruotis pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoju.
Taisyklėse nustatyta, kad Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos (toliau – deklaracijos FR0531 forma) FR0531V priede turi būti deklaruojamos nenuolatinių Lietuvos gyventojų ne tik vykdant individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, bet ir vykdant individualią veiklą, kurią privaloma registruoti, gautos (uždirbtos) pajamos:
• - per 2012 m. gegužės–gruodžio mėnesių laikotarpį, 2013 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį už juridiniams asmenims parduotas savo gamybos prekes ar suteiktas paslaugas iš verslo liudijimuose nurodytos veiklos iš šių asmenų gautos visos pajamos, kai per 2012 m. gegužės–gruodžio mėnesių laikotarpį arba 2013 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų buvo gauta didesnė kaip 15 500 litų pajamų suma,
• - individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdžiusio nenuolatinio Lietuvos gyventojo, privalančio registruotis ar įregistruoto PVM mokėtoju, per 2012 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį uždirbtos pajamos. Toks gyventojas šiame deklaracijos priede turi deklaruoti nuo atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio, einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, iki mokestinio laikotarpio pabaigos uždirbtas pajamas. Kadangi tokios pajamos nėra laikomos iš veiklos pagal verslo liudijimą gautomis pajamomis, jos apmokestinamos kaip individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje gautos (uždirbtos) pajamos taikant 5 proc. arba 15 proc. (jei veikla priskiriama laisvųjų profesijų veiklai) pajamų mokesčio tarifą. Taip pat, papildytos Taisyklių nuostatos, susijusios su individualią žemės ūkio veiklą vykdančių nenuolatinių Lietuvos gyventojų privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimu.

KITOS NAUJIENOS

VMI informuoja: išgarsėjęs nelegaliais atrakcionais Palangoje bandė išvengti mokesčių ir Druskininkuose
Kauno AVMI informuoja, kad vasario mėnesį Kauno apygardos teismas priėmė nutarimą pagal Kauno AVMI surašytą Administracinių teisės pažeidimų protokolą (toliau – ATPK) ir skyrė individualios įmonės „Korida» vadovui Vytautui Murauskui 20 tūkst. litų baudą dėl dviejų Druskininkuose nelegaliai veiklą vykdžiusių darbuotojų.
Palangoje dėl nelegaliai veikusių atrakcionų pagarsėjęs V. Murauskas Druskininkuose taip pat bandė gudrauti. Čia jo įmonės „Korida« vardu du su verslo liudijimais dirbantys gyventojai nuomojo velokartus. Atlikus operatyvų patikrinimą nustatyta, kad šie asmenys su verslo liudijimais dirbti negalėjo, nes jų veikla turėjo visus darbo sutarčiai būdingus požymius, o įsigyti verslo liudijimai buvo tik priemonė šiems santykiams paslėpti.
Patikrinimo metu mokesčių administratorius nustatė, kad su verslo liudijimais dirbusiems asmenims „Koridos» vadovas suteikė darbo vietą ir darbo priemones, sudarė darbo grafiką, o jie formindavo nuomos sutartis su klientais ne savo, bet įmonės vardu, gautus pinigus kiekvieną mėnesį atiduodavo V. Murauskui, kuris tariamiems verslininkams mokėjo darbo užmokestį.

VMI informuoja: el. paštu išsiųsti pirmieji pranešimai apie gyventojų turimą mokestinę nepriemoką
VMI informuoja, jog tęsiant el. priminimų mokesčių mokėtojams siuntimą – naują paslaugą mokėtojams, dalis gyventojų jau sulaukė pranešimų apie jų turimą mokestinę nepriemoką, o kita dalis gyventojų pranešimus gaus kiek vėliau. Pranešimai taip pat išsiųsti toms įmonėms, kurių skola susidarė po š.m. vasario 15 d. Pažymėtina, kad kai kuriems juridiniams asmenims automatinis pranešimo suformavimas galėjo būti nekorektiškas, todėl aktualiausią informaciją įmonių atstovai gali sužinoti prisijungę prie Mano VMI Apskaitos kortelės. VMI primena, jog visą informaciją apie gyventojų ir įmonių turimas skolas mokesčių administratorius pateikia Mano VMI paskyroje VMI interneto svetainėje www.vmi.lt. VMI el. laiškus siunčia tik tiems mokesčių mokėtojams, kurie dar nėra tapę Mano VMI vartojais bei ragina jais tapti.


Sodra praneša: informacija apie metų pradžioje įsigaliojusias pensijų apskaičiavimo permainas - per LRT televiziją

Kaip jau buvo pranešta, metų pradžioje įsigaliojusios įstatymo pataisos numato kitokį pensijos apskaičiavimo būdą pirmą kartą į pensiją išeinantiems asmenims ir tiems, kas dirbo po pensijos paskyrimo ir pageidauja, kad pensija būtų paskirta iš naujo.Sodra primena, kad Lietuvoje senatvės pensija susideda iš trijų dalių: pagrindinės, papildomos dalies ir priedo už stažo metus. Pagrindinės dalies ir priedo už stažą skaičiavimas nuo naujųjų nesikeičia. Keičiasi tik papildomos pensijos dalies apskaičiavimas. Pagrindinė įstatymo naujovė ta, kad asmeniui suteikiama galimybė pasirinkti, kad papildoma pensijos dalis būtų apskaičiuojama atsižvelgiant į visas nuo 1994 m. sausio 1 d. gautas draudžiamąsias pajamas ir visą, bet kuriuo metu įgytą stažą (tikslią skaičiavimo formulę galima rasti įstatymo 24 str., paspaudus šią nuorodą). Sužinoti daugiau apie permainas galima peržiūrėjus LRT televizijos laidas: „Laba diena, Lietuva“ http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/L/1579/laba_diena_lietuva „Labas rytas, Lietuva“ http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/31909/labas_rytas_lietuva._i_dalis Kilus papildomų klausimų apie pensijos skyrimą iš naujo, maloniai kviečiame paskambinti į „Sodros“ informacijos centrą numeriu 1883.


FNTT praneša: atskleistas šešėlinis lenkiškos skerdienos prekybos tinklas

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra atskleidė šešėlinį Lenkiškos skerdienos prekybos tinklą, kurios organizatoriai įtariami nuslėpę ne mažiau kaip 1,5 milijono litų pajamų. Bendros šešėlinę maisto prekių apyvartą mažinančios operacijos metu, kurioje dalyvavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjai, uostamiesčio vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai 5bair Klaipėdos AVMI specialistai, buvo atlikta 31 krata Klaipėdoje, Palangoje, Kaune, Šiauliuose, Pakruojo rajone ir Pagėgių savivaldybėje. Klaipėdos mėsos perdirbimu užsiimančios bendrovės atsakingi darbuotojai organizavo iš Lenkijos įsigyjamos skerdienos pardavimą be dokumentų Kauno ir Pakruojo rajono bendrovėms. Lenkiška skerdiena buvo realizuojama su fiktyviais dokumentais, kurie vėliau, po atsiskaitymo buvo sunaikinami. Tyrimo metu užfiksuota, kad Lietuvos bendrovėms skerdiena dažniausiai buvo parduodama ir gabenama naktį, o siekiant išvengti galimų patikrinimų kelyje, ji buvo vežama su fiktyviomis PVM sąskaitomis faktūromis. Pirminiais skaičiavimais Klaipėdos bendrovė neapskaitė bendrovės buhalterinėje apskaitoje apie 1,5 mln. Lt pajamų, į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau kaip 540 tūkstančių litų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių. Įtariama, kad gautas neapskaitytas pinigines lėšas Klaipėdos bendrovė naudojo mokėdama atlyginimus vokeliuose, todėl nuslėptų mokesčių suma gali didėti. Be to, Kauno ir Pakruojo rajono bendrovės, įsigijusios lenkišką skerdieną be dokumentų, ją realizuodavo turgavietėse neapskaitydama gautų pajamų.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas


www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
1   #1143175 2013-03-25 19:50 artas71
Savaitės 2013.03.18 - 2013.03.24 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS SKAITALAS

Artūras Račas apie politikų, tokių kaip Salamakinas, naudą valstybei.

«Šią savaitę Lietuva buvo atsidūrusi prie keistoko pasirinkimo slenksčio: reikėjo rinktis tarp galimybės ateityje gauti kelias dešimtis milijardų litų pajamų ir kvailybės, kurią geriausiai įkūnijo ilgametis Seimo narys Algimantas Salamakinas.

Jį pamačiau vienos televizijos reportaže apie šiuo metu vykstančias diskusijas dėl skalūnų dujų gavybos Lietuvoje, ir jis, žinoma, pasisakė prieš.

Tai nenustebino, nes kuo dar gali nustebinti žmogus, 2009 metais, per patį krizės įkarštį pareiškęs, jog jam priklauso “padoresnis” automobilis ir to padoresnio automobilio nuomai per ketvirtį išleisdavęs 7500 litų? Tuo metu, kai buvo atsakingas už kitų Seimo narių etiką ir moralę.»


SAVAITĖS SKAITALAS - 2

Andrius Tapinas turi verslo planą rašytojams.

«Gerbiamas XXX miesto mere,

Esu rašytojas …………….. ir šiuo metu rašau grožinės literatūros knygą, kurioje būtų galimybė iš teigiamos pusės aprašyti jūsų miestą, patraukliai pristatyti jūsų vykdomus projektus, pareklamuoti gražias vietas ir žinomas žmones. Knyga būtų platinama 5000 egzempliorių tiražu ir pristatoma Knygų mugėje bei kituose svarbiuose kultūriniuose renginiuose, taip pat ir Jūsų mieste. Tuo pačiu ir prisegu galimų viešųjų ryšių paslaugų knygoje sąrašą ir įkainius.
Knygos veiksmas vyksta jūsų mieste:
- iki 100 puslapių veiksmo 500 Lt.- 101-250 puslapių veiksmo 700 Lt.- 250 puslapių ir daugiau 1400 Lt.
Miesto vadovas pateikiamas kaip progresyvus, gerai besitvarkantis veikėjas – 1500 Lt.
Miesto opozicija pateikiama kaip stagnatoriška ir norinti pakenkti miestui – 850 Lt.
Pagrindinis miesto darbdavys pateikiamas kaip atsakingas teigiamas veikėjas – 750 Lt.
Pagrindinis teigiamas herojus yra iš jūsų miesto – 400 Lt.
Romantiškose miesto vietose vystoma meilės linija – 800 Lt.
Knygoje veikiantis patrauklus herojus užsienietis lankosi gražiausiose miesto vietose – 800 Lt.
Miestui gresiantį pavojų įveikia darni miestelėnų bendruomenė – 600 Lt.
Esamos miesto problemos pavaizduojamos teigiamoje šviesoje arba jau išspręstos (pvz. Kauno gatvės lygios kaip stiklas, Pagėgiuose naujoviški išradimai padaro valstybės sieną neįveikiamą kontrabandininkams ir pan.) – nuo 1000 Lt (priklausomai nuo problemos sudėtingumo).

SAVAITĖS SKAITALAS - 3

Lietuvos Aukščiausiasis teismas pateikė aktualią praktiką civilinėse bylose už 2013 sausio mėnesį.


SAVAITĖS STATISTIKA

Statistikos departamentas pateikė įdomią Lietuvos Respublikos piliečių Tarptautinės migracijos statistiką.


SAVAITĖS SKAIČIUS

1 500 000. Tiek preliminarių deklaracijų yra paruošta EDS sistemoje.

VMI prie FM informuoja, kad gyventojams, deklaruojantiems 2012 metų pajamas ir turtą, nuo kovo 19 dienos VMI elektroninėje deklaravimo sistemoje (toliau – EDS) yra suformuotos preliminariosios gyventojų pajamų deklaracijos (toliau – preliminariosios deklaracijos). Metines pajamų deklaracijas gyventojai turi pateikti iki š.m. gegužės 2 d. Patogiausia tai padaryti elektroniniu būdu, prisijungus prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt.

Turtą ir pajamas šiemet privalo deklaruoti politikai, tarnautojai, valstybės įstaigų ir įmonių vadovai bei kiti asmenys, išvardyti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme. Pajamas turi deklaruoti individualią veiklą vykdę gyventojai bei mokėtojai, norintys pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) lengvatomis. Pažymėtina, kad iki gegužės 2 dienos gyventojai turi pranešti VMI apie sudarytus sandorius grynaisiais, kurie viršija 50 tūkst. litų sumą, nėra notarinės formos ir pagal sandorius gautos pajamos nedeklaruotos VMI.

VMI pažymi, jog šiemet EDS preliminarios deklaracijos bei pažymos forma nesikeičia, tačiau gyventojų patogumui VMI papildomai įkėlė kur kas daugiau informacijos: deklaruojantys ras išsamesnę informaciją apie metinį papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį, dėl kurio anksčiau kildavo daug neaiškumų, paprasčiau pajamas deklaruos ūkininkai, individualią veiklą vykdę gyventojai, mokėtojams pateikta informacija apie ankstesnių metų neatliktas prievoles.

VMI, įvertinusi trečiųjų šaltinių duomenis, gyventojams suskaičiavo ir preliminariosiose deklaracijose pateikė informaciją apie metinį papildomą neapmokestinamųjų pajamų dydį (toliau – MPNPD) tėvams (įtėviams), kurių vaikai 2012 m. buvo vyresni nei 18 metų ir mokėsi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, taip pat išsiskyrusiems, nesusituokusiems ar vienišiems asmenims, auginantiems vaikus.

Papildomai preliminariose deklaracijose įkelti duomenys apie gyventojų gautas B klasės pajamas: individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario iš individualios įmonės, ūkinės bendrijos ar mažosios bendrijos gautos pajamos, priskiriamos susijusioms su darbo santykiais, pajamos iš žemės ūkio veiklos, tiesioginės išmokos bei kitos individualios veiklos pajamos.

EDS esančias pažymas VMI papildė informacija, aktualia smulkiesiems verslininkams, dirbantiems pagal verslo liudijimą. Pažymoje gyventojai ras informaciją apie didesnes kaip 15 500 Lt pajamas iš verslo liudijimuose nurodytos veiklos, nuo 2012-05-01 gautas iš juridinių asmenų, nurodant, kaip tokia informacija turi būti įrašyta deklaracijoje; visą susijusią informaciją dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), t. y. PVM mokėtojo kodą, registravimosi ir išsiregistravimo PVM mokėtoju datą (-as), priežastis registruotis PVM mokėtoju tiems gyventojams, kurie yra arba privalo registruotis PVM mokėtojais.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės

VMI prie FM viršininko 2013 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. VA-20 pakeistos Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“. Pakeistas ir nauja nauja redakcija išdėstytas 1 priedas. Taisyklių 1 priedas turi būti taikomas, teikiant Akcizų deklaracijos FR0630 ir Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formas ir jų priedus už 2013 m. sausio 1 d. prasidedančius ir vėlesnius mokestinius laikotarpius.


Apskaitos ir audito tarnyba komentuoja: dėl 14-jo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai“ pakeitimo

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. VAS-3 „Dėl 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai» tvirtinimo« (Žin., 2013, Nr. 28-1375) pakeistas 14-asis verslo apskaitos standartas „Verslo jungimai». Šis standartas įsigalios nuo 2014 m. sausio 1 d.

Iš standarto išbrauktos sąvokos atkuriamoji vertė, atsiskaitymo diena, balansinė vertė, įmonės įsigijimas, įmonės įsigijimo data, įmonių reorganizavimas jungimo būdu, neigiamas prestižas, nuosavybės vertybiniai popieriai, verslo įsigijimas, verslo įsigijimo data, tačiau standartas papildytas nauja sąvoka verslas.

Vienas iš svarbiausių standarto pakeitimų yra sąvokos Neigiamas prestižas panaikinimas. Atsižvelgiant į 3-iąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą, 14-ajame verslo apskaitos standarte panaikintas neigiamas prestižas. Dabar įsigyto kitos įmonės grynojo turto ar verslo grynojo turto vertės dalį, jeigu ji didesnė už įmonę ar verslą įsigijusiosios įmonės sumokėtą kainą, įmonės pripažins pelnu dėl verslo jungimo. Standarte dar kartą atkreipiamas įsigijusių įmonių dėmesys į verslo jungimo metu įsigytosios įmonės ar įsigyto verslo įsigijimo savikainos dalį, viršijančią įsigijusiajai įmonei tenkančią įsigytosios įmonės grynojo turto dalies ar įsigyto verslo grynojo turto vertę ir iš šio verslo jungimo gautą ekonominę naudą. Standarte apibrėžta, kas yra laikoma verslo jungimo data, kaip reikėtų apskaitoje registruoti dukterinės ir patronuojančios įmonių reorganizavimą po verslo jungimo datos, kai dukterinės įmonės finansiniai duomenys nebuvo konsoliduoti. Patikslinta standarto nuostata dėl įsigytos įmonės turto ir įsipareigojimų verslo jungimo datą įvertinimo tikrąja verte reorganizuojant dukterinę ir patronuojančią įmones tik tuo atveju, jeigu toks verslo jungimas apskaitoje registruojamas taikant pirkimo metodą. Standartas papildytas nauja nuostata dėl verslą įsigijusiosios įmonės perimto su verslu susijusio turto ir (ar) įsipareigojimų įvertinimo tikrąja verte pirminio pripažinimo metu. Taip pat patikslintas įmonės vertybinių popierių įsigijimas etapais, t. y. apskaičiuojama bendra visų etapų investicijų įsigijimo savikaina tą etapą, kai įgyjama teisė daryti lemiamą poveikį kitai įmonei. Skyrius Pirkimo metodo taikymas papildytas požymiu, kuris padėtų tiksliau nustatyti įsigijusiąją įmonę, kai įgyjama teisė daryti lemiamą poveikį kitai įmonei arba įmonės reorganizuojamos jungimo būdu, t. y. esant skirtingai jungiamų įmonių grynojo turto vertei, įsigijusiąja įmone gali būti laikoma ta, kurios grynojo turto vertė didesnė


VMI pateikia seminaro "Atvejai, kai prekių tiekimas, paslaugų teikimas ir prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės PVM neapmokestinamas"medžiagą

VMI pateikia seminaro «Atvejai, kai prekių tiekimas, paslaugų teikimas ir prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės PVM neapmokestinamas» dalomąją medžiagą.


VMI pateikia seminaro „Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų apmokestinimas PVM“ medžiaga

VMI pateikia seminaro «„Vežimo ir papildomų vežimo paslaugų apmokestinimas PVM“» dalomąją medžiagą.


KITOS NAUJIENOS


Finansų ministerija informuoja: naujausi nacionalinio biudžeto pajamų duomenys (sausis-vasaris)

Finansų ministerijos duomenimis, per šių metų sausio-vasario mėnesius į nacionalinį biudžetą gauta 3 mlrd. 270,9 mln. litų pajamų, tai – 2,8 mln. litų arba 0,1 proc. mažiau, nei buvo prognozuota (3 mlrd. 273,7 mln. litų).

Valstybės biudžeto pajamos ir išlaidos

Į valstybės biudžetą pajamų per sausio-vasario mėnesius gauta 2 mlrd. 766,7 mln. litų, o prognozuota – 2 mlrd. 788,7 mln. litų (faktiškai gauta 22 mln. litų arba 0,8 proc. mažiau). Per du 2013 metų mėnesius daugiausiai valstybės biudžeto (be savivaldybių, Sodros, PSDF ir ES) lėšų buvo skirta švietimui (pedagogų darbo užmokesčiui, mokyklų išlaikymui ir kt.) – 542 mln. litų; socialinei apsaugai (socialinei paramai, išmokoms ir kt.) – apie 525 mln. litų; sveikatos apsaugai – 293 mln. litų, ekonomikai – 273 mln. litų, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – daugiau nei 178 mln. litų.

Pajamos iš mokesčių:
Iš pridėtinės vertės mokesčio sausį-vasarį surinkta 1 mlrd. 711,9 mln. litų arba 74,4 mln. litų mažiau nei prognozuota (1 mlrd. 786,3 mln. litų).
Iš akcizų (už visas akcizines prekes) per šį laikotarpį gauta 486,5 mln. litų pajamų arba 4,9 mln. litų mažiau nei prognozuota (491,4 mln. litų).
Pelno mokesčio per šių metų per sausio-vasario mėnesius surinkta 27,8 mln. litų arba 17,5 mln. litų daugiau nei prognozuota (10,3 mln. litų).
Pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio į Nacionalinį (valstybės ir savivaldybių) biudžetą surinkta 552,2 mln. litų, tai – 4,3 mln. litų daugiau nei prognozuota (547,9 mln. litų).

Patvirtintame 2013 m. valstybės biudžeto plane (be 7 mlrd. 546 mln. litų ES ir kitos paramos lėšų), numatyta gauti 18 mlrd. 150 mln. litų pajamų, o išlaidos sudarys 18 mlrd. 890 mln. litų.


Finansų ministerija informuoja: valstybės remiamas paskolas studentams teiks 3 bankai

Finansų ministerijos informuoja, kad 2013 metais valstybės remiamas paskolas studentams teiks DNB, Swedbank ir Šiaulių bankai, savo paskoloms pasiūlę 2,2 proc. maržą ir litais, ir eurais.

Šie bankai atitiko kredito įstaigų atrankos komisijos nustatytus kriterijus, tarp jų - ir reikalavimą dėl maksimalios leistinos bankų maržos. Ji, palyginti su praėjusiais metais, sumažinta nuo 2,3 iki 2,2 proc. Visą valstybės remiamos paskolos studentams palūkanų normą sudaro kredito įstaigų marža ir 3 mėnesių tarpbankinės palūkanų litais (VILIBOR) arba eurais (EURIBOR) normos, tad visas palūkanų dydis š.m. kovo 18 dienai litais būtų 2,67 proc., eurais – 2,4 proc.

Valstybinis studijų fondas paskelbs išsamią informaciją apie paskolų sąlygas interneto svetainėje www.vsf.lt, kai tik bus pasirašytos sutartys su bankais – tą numatoma atlikti iki kovo pabaigos.

Paskolos studentams su valstybės garantija teikiamos nuo 2009 metų. Šiemet valstybė numato garantuoti iki 65 mln. litų minėtų paskolų. 2009-2012 metais studentai su kredito įstaigomis pasirašė valstybės remiamų paskolų sutarčių už 3,6 mln. EUR ir 102,8 mln. Lt. Bendra šiuo laikotarpiu pasirašytų valstybės remiamų paskolų sutarčių suma siekia 115 mln. Lt.


Sodra praneša: „Sodros“ biudžeto pajamos toliau didėja

Sodra informuoja, kad negalutiniais duomenimis, sausio – vasario mėnesiais į fondą gauta 1 301,6 mln. Lt įplaukų (be sveikatos draudimo įmokų ir asignavimų iš valstybės biudžeto). Tai yra 82,2 mln. Lt arba 6,7 proc. daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 98,1 proc. šių lėšų sudaro draudėjų ir apdraustųjų mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Fondo biudžeto priskaičiuotos išlaidos (be pervedimų į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą ir pensijų kaupimo fondus) šių metų sausį – vasarį sudarė 1 789,0 mln. Lt – tai yra 2,0 mln. Lt mažiau nei tuo pačiu metu pernai. 75,8 proc. šių lėšų skirta pensijoms išmokėti, 12,3 proc. – ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokoms, 3,3 proc. – nedarbo socialinio draudimo išmokoms. Biudžeto priskaičiuotos išlaidos sausį – vasarį 487,4 mln. Lt viršijo įplaukas. Toks biudžeto deficitas yra 76,0 mln. Lt litų mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir 4,1 mln. Lt mažesnis nei planuotas. Skaičiuojant tik vasario mėnesį, fondo pajamos buvo 728,5 mln. Lt, o išlaidos – 893,6 mln. Lt (be pervedimų į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą ir pensijų kaupimo fondus). Visa fondo biudžetui paskolintų ir negrąžintų paskolų suma vasario pabaigoje buvo 10 mlrd. 102,8 mln. Lt. Nuo metų pradžios iki vasario pabaigos ji padidėjo 375,8 mln. litų.


FNTT praneša: baigtas Nacionalinės kredito unijos indėlininkų patikrinimas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba baigė tikrinti 468 kredito unijos „Nacionalinė kredito unija“ indėlininkus, pretenduojančius gauti didesnes nei 65 tūkst. Lt išmokas. Patikrinimo metu, remiantis VMI pateikta informacija, nustatyta, kad 23 asmenų pajamos, įvertinus jų patirtas išlaidas, gali būti nepakankamos disponuoti turimais indėliais. Siekiant nustatyti galimus neteisėto praturtėjimo atvejus, dėl šių 23 asmenų, turėjusių indėlius unijoje, bus atliekamas detalus tyrimas. Šiandien, kovo 22 dieną, FNTT apie baigto patikrinimo rezultatus informavo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir įmonė įgijo pagrindą priimti sprendimą dėl kredito unijos „Nacionalinė kredito unija“ indėlininkų turėtų indėlių grąžinimo.


FNTT praneša: praėjusiais metais teistą klaipėdietį FNTT pričiupo sukčiaujant pridėtinės vertės mokesčiu

FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje baigtas ikiteisminis tyrimas, kuriame baldinių plokščių apdirbimu ir prekyba žuvimi užsiimančios bendrovės direktorius V. M. sukčiaudamas ne tik išvengė sumokėti beveik 700 tūkst. Lt pridėtinės vertės mokesčio, bet ir įgijo teisę susigrąžinti 500 tūkst. Lt šio mokesčio iš valstybės biudžeto.

Tyrimo metu atskleista, kad V. M. vadovaujama bendrovė, pelningai parduodama žuvį, į valstybės biudžetą turėjo sumokėti beveik 700 tūkst. Lt PVM. Stengdamasis šio mokesčio išvengti, uostamiesčio verslininkas suklastojo bendrovės dokumentų priėmimo–perdavimo aktą ir fiktyviai ją pardavė asocialiam Latvijos piliečiui. Nustatyta, kad jau tariamai pardavęs bendrovę klaipėdietis vykdavo į Latviją, ir iš ten paštu išsiųsdavo mokesčių administratoriui teiktinas suklastotas PVM deklaracijas, kuriose būdavo nurodytos išgalvotos grąžintino pridėtinės vertės mokesčio sumos. Tyrimo metu atskleista, kad per 8 mėnesius įtariamasis V. M. suklastojo ir iš Latvijos paštu atsiuntė Lietuvos mokesčių administratoriui deklaracijas, kuriose iš viso nurodyta melaginga 1,2 mln. Lt grąžintino PVM suma. Taip uostamiesčio bendrovė ne tik išvengė prievolės į valstybės biudžetą sumokėti apie 700 tūkst. Lt PVM, bet dar ir įgijo teisę susigrąžinti 500 tūkst. Lt PVM permoką.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1144648 2013-04-01 17:37 artas71 redaguota: 2013-04-01 17-41
Savaitės 2013.03.25 - 2013.03.31 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS VAIZDELIS

Vaizdelis apie pensijų sistemos reformą. Yra naudingų pastebėjimų.


SAVAITĖS BAUDA

343 milijonai eurų. Tiek baudos Italijos teismas skyrė mados namams „Dolce & Gabbana” už tai, kad jie taikė mokesčių vengimo schemas. Domenico Dolce ir Stefano Gabbana yra kaltinami tuo, kad 2004 ir 2005 metais prekės ženklo teises perdavė susijusiai įmonei Liuksemburge ir tokiu būdu Italijoje išvengė maždaug 420 mln. eurų mokesčių.


SAVAITĖS PRISIPAŽINIMAS

Buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė prisipažįsta, kokia laida jai yra mylimiausia. Beje, ji šioje laidoje ir dalyvavo ir uždavė klausimų...

P.s: ta laida ir mums labai patinka…


SAVAITĖS AKTUALIJA

VMI atsako į labai aktualų klausimą: «Kokiu būdu galima suteikti teisę atstovauti kitam fiziniam asmeniui mano VMI, užsakant ir/ar gaunant elektronines paslaugas?»

Mano VMI atstovo teisės gali būti suteikiamos per Mano VMI portalą arba atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau − AVMI).

Norint užregistruoti savo atstovą MANO VMI portale, reikia atlikti tokius veiksmus:
1. Iš meniu pasirinkite MANO VMI atstovai. Atsiveria mokesčių mokėtojo atstovų mano VMI portale informacija.
2. Spauskite [Naujas atstovas]. Atsiveria naujo atstovo pridėjimo langas.
3. Įrašykite asmens, kuris galės atlikti veiksmus duomenis (kodą, vardą, pavardę).
4. Spauskite [Toliau]. Atsiveria atstovo teisių nurodymo žingsnis.
5. Nurodykite el. pašto adresą.
6. Nurodykite MANO VMI atstovo atstovavimo laikotarpį.
7. Varnelėmis sužymėkite reikiamas teises.
8. Spauskite [Toliau]. Atsiveria atstovo apibendrintos informacijos peržiūrėjimo langas.
9. Peržiūrėkite informaciją ir jei viskas tinka, spauskite [Patvirtinti].
Sistema išsaugo naujo atstovo informaciją. Norėdami peržiūrėti atstovavimo informaciją, pasirinkite meniu Apibendrinimas.
Kai Mano VMI atstovo teisės suteikiamos raštu, atvykus į AVMI, pildomas VMI prie FM viršininko 2012-10-03 įsakymu Nr. VA-91 patvirtintų taisyklių priedas "Duomenys apie Mano VMI atstovą“, kurį pasirašo asmuo, norintis kitam fiziniam asmeniui suteikti Mano VMI atstovo teises, ir AVMI atstovas. Galimų suteikti Mano VMI atstovui teisių sąrašas skelbiamas Mano VMI srityje.


SAVAITĖS AKCENTAI

Kovo 28 Vilniuje susitikę trijų Baltijos šalių finansų ministrai aptarė regiono ekonominę padėtį, euro zonos aktualijas ir plėtrą, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai prioritetus, 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos ir kitus klausimus. Estijos, Latvijos ir Lietuvos finansų ministrai Jürgen Ligi, Andris Vilks ir Rimantas Šadžius pabrėžė narystės euro zonoje svarbą stiprinant regiono makroekonominį stabilumą bei pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas. Ministrų vertinimu, reformos visoje euro zonoje ir atskirose šalyse sustiprino jos sandarą ir stabilumą. Estija prie euro zonos prisijungė 2011 metais, Latvija planuoja eurą įsivesti 2014 metais, Lietuva – 2015 metais.


SAVAITĖS ISTORIJA

Kovo 13 d. direktorė nuvažiavo į Sodros skyrių, parašė prašymą, kad atidėti mokėjimą už vasarį iki kovo 31 d. prieš tai kalbėjo su (Sodros skyriaus) valdžia, Sakė, kad atidės. Kovo 18 d. gaunu el. laišką, kuriam parašyta, kad po 5 dienų nuo termino pradelsimo pradžios bus išstatytas inkasinis. Skambinu sodrai aiškina, kad sistema siunčia laiškus, o inkasinį išstato žmogus ir jei prašymas parašytas viskas gerai jie nieko nedarys. Įlendu šiandien į banką (kovo 26 dieną)… Šiandien gavom pinigus ir Sodra nusirašė sau reikiamą sumą…

tax.lt narys


SAVAITĖS PROJEKTAS

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis Seimo posėdyje pateikė Civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriuo siūloma atsisakyti antspaudo naudojimo privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Šis įstatymo projektas sumažintų administracinę naštą, o sudaromų sandorių teisėtumas ir sąžiningų teisinių santykių dalyvių interesų apsauga galėtų būti užtikrinama taikant ir kitas teisės aktuose nustatytas priemones.

Pataisas dėl antspaudų naudojimo parengti paskatino nenuosekli antspaudų naudojimo praktika privatiniuose teisiniuose santykiuose bei užsienio valstybių, kuriose antspaudai nėra privalomi, geroji praktika. Nors Civiliniame kodekse neįtvirtintas reikalavimas visiems privatiems fiziniams ar juridiniams asmenims turėti antspaudą, tačiau iki šiol kai kuriuose teisės aktuose ar prašymų formose yra likę reikalavimų turėti antspaudą arba juose nurodoma antspaudo vietos žyma. Antspaudo naudojimas savo esme atitinka ir dubliuoja asmens parašo funkciją – patvirtina dokumento ir jį išdavusio asmens tikrumą.

Pateiktą projektą galima rasti čia.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistas į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių registravimo taisyklių 3.1 punktas

VMI prie Finansų ministerijos 2013 m. kovo 21 d. Nr. įsakymu Nr. VA-21 pakeistas PVM įstatymo 5-1 straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių registravimo taisyklių 3.1 punktas. Dabar šis punktas išdėstytas taip:
„3.1. prekes iš Lietuvos Respublikos išveža į kitą ES valstybę, kurioje bus atliekami šių prekių vertinimo, aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir (arba) perdirbimo darbai (toliau – apdorojimas), su sąlyga, kad tai atlikus, prekės bus grąžinamos atgal į Lietuvą ir tam pačiam apmokestinamajam asmeniui;“

VMI pateikia seminaro Metinės pelno mokesčio deklaracijos formos PLN204 pildymas ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims" medžiagą

VMI pateikia seminaro „Metinės pelno mokesčio deklaracijos formos PLN204 pildymas ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims“ dalijamąją medžiagą.


VMI komentuoja: PVM įstatymo 101 straipsnio 1 dalies komentaro pakeitimas ir papildymas

VMI prie FM, siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau - PVM įstatymas) 101 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą, kurį suderino su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Finansų ministerijos 2013-03-07 raštas Nr. (14.17-02)-5K-1304428)-6K-1302300).


VMI informuoja: kokią informaciją ir paslaugas mokesčių mokėtojas gali gauti Mano VMI?

VMI prie Finansų ministerijos informuoja apie Msno VMI paslaugas.

Mokesčių mokėtojas, naudodamasis Mano VMI, gali:
- peržiūrėti VMI turimą aktualią atstovaujamo mokesčių mokėtojo registrinę informaciją;
- peržiūrėti neapmokėtas ir pradelstas VMI administruojamų mokesčių prievoles;
- peržiūrėti susidariusias VMI administruojamų mokesčių permokas (skirtumus);
- užsakyti elektroninę paslaugą (pvz. pateikti prašymą išduoti verslo liudijimą). Norint užsakyti ir/ar gauti atitinkamą elektroninę paslaugą, ji (elektroninė paslauga) pasirenkama iš Mano VMI pateikto elektroninių paslaugų sąrašo.


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: vasario mėnesio biudžeto pajamos

Finansų ministerijos duomenimis, vasario mėnesio centrinės valdžios sektoriaus (viešųjų finansų, išskyrus savivaldybes) pajamos sudarė 2 mlrd. 442,1 mln. litų, išlaidos – 3 mlrd. 44,2 mln. litų, o sandoriai su nefinansiniu turtu – 65,4 mln. litų. Vasario mėnesio centrinės valdžios deficitas, apskaičiuotas grynųjų pinigų pagrindu, vasarį sudarė 667,5 mln. litų arba 0,6 proc. prognozuojamo 2013 metų BVP (119 mlrd. 415 mln. litų).

Daugiausia pajamų per šių metų vasario mėnesį gauta iš mokesčių (44,7 proc.) ir socialinių įmokų (45,1 proc.). Didžiausia dalis visų išlaidų (45,5 proc.) skirta socialinėms (pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo ir kitoms) išmokoms.

Dviejų mėnesių pajamos ir išlaidos

Šių metų dviejų mėnesių centrinės valdžios deficitas, palyginus su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, buvo mažesnis 179,3 mln. litų ir sudarė 0,6 proc. BVP (2012 m. dviejų mėnesių deficitas buvo 0,8 proc.). Dviejų mėnesių centrinės valdžios pajamos buvo 4 mlrd. 848 mln. litų, išlaidos – 5 mlrd. 494,3 mln. litų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per šių metų du mėnesius sudarė 73,3 mln. litų.

Per du 2013 metų mėnesius daugiausiai valstybės biudžeto (be savivaldybių, Sodros, PSDF) lėšų buvo skirta švietimui (pedagogų darbo užmokesčiui, mokyklų išlaikymui ir kt.) – 542 mln. litų; socialinei apsaugai (socialinei paramai, išmokoms ir kt.) – apie 525 mln. litų; sveikatos apsaugai – 293 mln. litų, ekonomikai – 273 mln. litų, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – daugiau nei 178 mln. litų.

Daugiausia „Sodros“ biudžeto išlaidų per du mėnesius buvo pensijoms išmokėti - 1 mlrd. 356 mln. litų, ligos ir motinystės išmokoms – 220 mln. litų, nedarbo socialinio draudimo išmokoms - 59 mln. litų.

Daugiausia Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) išlaidų per du 2013 metų mėnesius –364 mln. litų - sudarė išlaidos asmens sveikatos priežiūrai (didžioji dalis - medikų darbo užmokestis), vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti skirta 122 mln. litų, išlaidos medicininei reabilitacijai – 21 mln. litų, išlaidos sveikatos programoms finansuoti – 16 mln. litų.


Ūkio ministerija praneša: išmokų skyrimo iš Garantinio fondo procesas bus sklandesnis

Ūkio ministerija informuoja, kad Vyriausybė patvirtino Garantinio fondo nuostatus, kuriais stiprinama darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam ir nustatyta aiškesnė paraiškų nagrinėjimo ir išmokų iš Garantinio fondo skyrimo tvarka.

„Šie nuostatai numato efektyvesnę Garantinio fondo valdymo ir administravimo tvarką. Nuo šiol paraiškų nagrinėjimo procesas bus sklandesnis ir operatyvesnis, o išmokų skyrimo tvarka kiekvienam žmogui bus gerokai paprastesnė“, – teigia ūkio viceministras ir Garantinio fondo tarybos pirmininkas Marius Busilas.

Nuostatuose nurodyti pagrindiniai duomenys ir dokumentai, kurie yra būtini tam, kad darbuotojas gautų jam priklausančią išmoką iš Garantinio fondo. Pagal šiuos dokumentus ir duomenis taip pat skaičiuojamas išmokos iš Garantinio fondo dydis.

Garantinio fondo nuostatai padės išspręsti problemą dėl išmokų iš Garantinio fondo skyrimo asmenims, neturintiems sąskaitos banke. Tokiu atveju išmokos bus išmokamos per Garantinio fondo administratoriaus parinktą mokėjimo paslaugų teikėją. Tad išmokos pasieks ir asmenis, gyvenančius tolimiausiuose Lietuvos regionuose ir nesinaudojančius kredito įstaigų teikiamomis paslaugomis.

Garantinio fondo nuostatuose peržiūrėta bankroto administratorių, rengiančių ir teikiančių paraiškas Garantinio fondo administratoriui, darbo apmokėjimo tvarka. Dabar lėšos išlaidoms, susijusioms su paraiškų parengimu, apmokėti bus skiriamos iš Garantinio fondo tik tuo atveju, kai bankroto byla nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka. Nuostatuose numatyti apmokėjimo už paraiškų parengimą dydžiai, kurie turi neviršyti Garantinio fondo įstatyme numatyto maksimalaus dydžio – 3 minimaliųjų mėnesinių algų.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša: seime po pateikimo pritarta Mažųjų bendrijų įstatymo pataisoms

Seimas kovo 26 dieną po pateikimo pritarė Mažųjų bendrijų įstatymo pataisoms, kuriomis reglamentuotas sklandesnis valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimas. Jomis remiantis, Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje nuo šių metų rugsėjo 1 d. turės būti nurodomi ir mažosios bendrijos nariai (ne vien vadovas), kad būtų galima tinkamai užtikrinti valstybinio socialinio draudimo vykdymą ir valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimą mažųjų bendrijų nariams. Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje bus sudarytos galimybės juridiniams asmenims pateikti jų dalyvių sąrašus elektroniniu būdu, kaupti, apdoroti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie juridinių asmenų dalyvius bei teikti dokumentus, duomenis ir informaciją turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims (suinteresuotoms valstybės institucijoms). bTokiu būdu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gaus mažųjų bendrijų narių duomenis, reikalingus jos funkcijoms vykdyti, iš informacinės sistemos automatiniu būdu.

Plačiau su projekto dokumentais galima susipažinti LR Seimo informacinėje bazėje: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIIP-368.


FNTT praneša: buvę Lietuvos invalidų sporto draugijos vadovai įtariami iššvaistę milijonus gautos paramos

FNTT informuoja, kad FNTT Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame buvęs Lietuvos invalidų sporto draugijos direktorius S. P. ir šios draugijos valdybos pirmininko pavaduotojas-viceprezidentas A. S. įtariami iššvaistę daugiau nei 13,7 mln. Lt draugijos turto.

FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai, atlikę ikiteisminį tyrimą, išaiškino buvusių draugijos vadovų sukurtą nusikalstamą paramos panaudojimo schemą, kai gautos lėšos buvo iššvaistytos.

Atskleista, kad invalidų sportą rėmusių Lietuvos bendrovių pinigais buvo perkamos minėtos draugijos narių ar su jais susijusių asmenų valdomos nuostolingai veikiančios įmonės. Už invalidų paramą perkamų įmonių akcijų kainos būdavo žymiai didesnės, nei tikroji jų vertė, o tokių įmonių veikla neturėjo jokių sąsajų su Lietuvos invalidų sporto draugijos veikla.

Nustatyta, kad buvęs Lietuvos invalidų sporto draugijos valdybos pirmininko pavaduotojas-viceprezidentas ir draugijos direktorius įtikino draugijos valdybos prezidentą ir jos narius priimti neteisėtus sprendimus, nupirkti 5 įmones ir už jas sumokėti paramai skirtomis lėšomis. Tyrimo metu išaiškinta, kad per ketverius metus buvo iššvaistyta daugiau nei 13,7 mln. Lt draugijos gautų paramos lėšų. Baigta baudžiamoji byla perduota Kauno apygardos teismui. Už iššvaistytas paramos lėšas buvusiems Lietuvos invalidų sporto draugijos vadovams gresia maksimali iki 7 metų laisvės atėmimo bausmė.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1146445 2013-04-08 21:03 artas71
Savaitės 2013.04.01 - 2013.04.07 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS STATISTIKA

Statistikos departamentas paskelbė darbuotojų skaičius pagal darbo užmokesčio dydį 2012 m. spalio mėn. Darbuotojų, pernai spalio mėn. gavusių 850 litų ir mažesnį darbo užmokestį, skaičius sudarė 18,5 procento 2012 m. spalio mėn. 850 litų ir mažesnį bruto darbo užmokestį gavusių darbuotojų skaičius, įskaitant individualiųjų įmonių darbuotojus, sudarė 18,5 procento (195 tūkst.). Daugiau negu pusė darbuotojų (113,3 tūkst.), kurie gavo 850 litų ir mažiau, dirbo ne visą darbo laiką. Visą darbo laiką dirbusių ir minimaliąją mėnesinę algą (MMA) gavusių darbuotojų skaičius sudarė 8,9 procento ir per metus sumažėjo 2,3 procentinio punkto.2012 m. spalio mėn. visą darbo laiką dirbusių ir MMA gavusių darbuotojų skaičius, palyginti su visu atitinkamo sektoriaus visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičiumi, šalies ūkyje sudarė 8,9 procento (81,7 tūkst.), valstybės sektoriuje – 5,3 procento (17,8 tūkst.), o privačiajame – 10,9 procento (63,9 tūkst.) ir, palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, šalies ūkyje sumažėjo 2,3, valstybės sektoriuje – 0,9, o privačiajame sektoriuje – 3,3 procentinio punkto.

Visą darbo laiką dirbusių, 10 001 litą ir daugiau gavusių darbuotojų skaičius šalies ūkyje per metus padidėjo 527 darbuotojais ir siekė 5 609 (iš jų privačiajame sektoriuje – 4 692, valstybės sektoriuje – 917). Daugiausia tokių darbuotojų buvo didmeninės ir mažmeninės prekybos (1 122), apdirbamosios gamybos (932), profesinės, mokslinės ir techninės (609) veiklos įmonėse. 2012 m. spalio mėn. daugiau nei 15 tūkst. litų gavo 1 708 darbuotojai, iš jų privačiajame sektoriuje – 1 593 darbuotojai, valstybės sektoriuje – 115 darbuotojų).


SAVAITĖS CITATA

«Už paprastą žmogų, už pensininkus» - pareiškė liberalai, Darbo partijos, partijos «Tvarka ir teisingumas» nariai ir socialdemokratai, kai 2011 m. neleido konservatoriams apmokestinti palūkanų, gaunamų už indėlius banke. Vadovaudamiesi šūkiu, kad apmokestinus šias pajamas bus nuskriausti pensininkai, bankuose laikantys po kelis tūkstančius litų, jie išgelbėjo milijonierius, kurie apmokestinimo atveju būtų turėję dešimtimis ar šimtais tūkstančių litų paploninti pinigines…. Juokingiausia, jog tuo pačiu metu kai prisidengdami pensininkais , Seimo nariai aiškino, kad jokiu būdu negalima apmokestinti palūkanų ir kapitalo prieaugio, nes tai bus labai žiauru, dalis socialdemokratų ir toliau drąsino savo rinkėjus, kad tikrai tesės pažadą ir apmokestins turtuolius progresiniais mokesčiais. Pažadais minkštindami finansiškai neišprususių rinkėjų smegenis, kairieji pritarė sprendimams, kurie išgelbėjo milijonierius ir milijardierius nuo jų pajamoms gresiančio mokesčio. Tokį jų elgesį iš tiesų galima lengvai suprasti - turėtum būti labai tvirtų politinių pažiūrų, kad sugebėtum vienu metu būti milijonierius, pensininkas, socialdemokratas ir nesusipainioti.

Todėl nereikia stebėtis, kad ir 2013 metais kairiųjų elitas, vėl pasiraitojęs rankoves, stojo ginti pensininkų. «Neleisime skriausti pensininkų» - pareiškė pensijinio amžiaus Leningrado auštosios partinės mokyklos absolventas, buvęs komunistas, o dabar turtingiausias Socialdemokratų partijos narys, valdantis 24,91 mln. litų vertės turtą, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Bronius Bradauskas ir įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis siekiama sustabdyti, kaip teigiama, «daugelio žmonių pasipiktinimą sukėlusios naujos žemės mokesčio tvarkos galiojimą».

«Mano vizija - mokestis už gyvenamosios paskirties žemę turi būti vienodas. Juk pensija vienoda ir Vilniuje, tiek Šalčininkuose»- teigė B.Bradauskas.

Jeigu B.Bradauskas vizijos nepakoreguos ir toliau gins Turniškėse ir Žvėryne gyvenančių pensininkų interesus ir prilygins juos pensininkams, gyvenantiems Šalčininkuose, bus galima teigti , kad naujosios daugumos sudaryta darbo grupė, į kurią įeina ir ištikimi nomenklatūrinių milijonierių patarnautojai, yra tik dūmų uždanga, už kurios jau dabar atliekamas socialinio teisingumo abortas.

Žurnalas «Valstybė», 2013 balandis.


SAVAITĖS TYRIMAS

Lietuvos banko tyrimas: II pakopos pensijų sistema gali užtikrinti, kad pensijos ateityje nemažėtų, tačiau sistemai atsipirkti prireiks laiko.

Gyventojams aktyviai dalyvaujant II pakopos pensijų sistemoje, galima tikėtis iki trečdalio didesnių senatvės pensijų. Dviejų pakopų sistema valstybei kasmet kainuos santykinai reikšmingas sumas, tačiau jau po poros dešimtmečių sistema su privačiu kaupimu atsipirktų. Tokios išvados padarytos Lietuvos banko specialistams atlikus tyrimą, kurio metu vertinta II pakopos pensijų sistemos įtaka gyventojų ir valstybės finansams.

„Tyrimo rezultatai parodė, kad patvirtintas II pakopos pensijų sitemos modelis yra gerai subalansuotas. Pasirinktas įmokų į privačius fondus dydis valstybei nebus nepakeliama našta, kartu įmokos bus pakankamai reikšmingos siekiant, kad būsima Lietuvos gyventojo senatvės pensija sudarytų kuo didesnę buvusio atlyginimo dalį“, – sako Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Vilius Šapoka.


SAVAITĖS RAGINIMAS

Sodra primena: gyventojai turi apsispręsti, kaip kaups pensijai. Nuo balandžio 1-osios startavo periodas, per kurį žmonės turės apsispręsti, kaip kaups pensijai ateityje. Šių metų pradžioje įsigaliojus Pensijų kaupimo įstatymo pataisoms, gyventojai, kurie dalyvauja pensijų kaupimo sistemoje (pasirašė sutartis iki 2013-ųjų), nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. turi apsispręsti, ar jiems grįžti į „Sodrą“, ar toliau kaupti privačiuose pensijų fonduose ankstesnėmis sąlygomis, ar tęsti kaupimą papildomai primokant savo lėšomis ir gaunant papildomą įmoką iš valstybės biudžeto.Jei nurodytu laikotarpiu žmogus nepasirinks jokio varianto, pensijų kaupime jis liks dalyvauti ankstesnėmis sąlygomis, t.y. bus pervedama tik nustatyta „Sodros“ įmoka. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dirbantiesiems tieks kiek įmanoma daugiau išsamios informacijos apie tai, kokios pensijos jie gali tikėtis priėmę vieną ar kitą sprendimą. „Nėra vieno universalaus ar teisingo sprendimo visiems, todėl žmonės turi labai atsakingai įsivertinti kiekvieną galimą alternatyvą ir priimti jo situaciją geriausiai atitinkantį sprendimą. Apsispręsti gali padėti aktyvios konsultacijos bei speciali skaičiuoklė, kuri nors ir neparodys tikslios pensijos ateityje, tačiau leis įsivertinti tendencijas kokios pensijos galima tikėtis pasirinkus vieną iš trijų variantų“, - sako viceministras Audrius Bitinas. Pensijų skaičiuoklė, pristatyta kovo pradžioje, jau sulaukė didžiulio žmonių susidomėjimo. Per pirmąją savaitę nuo skaičiuoklės patalpinimo dienos, t.y. nuo kovo 13 iki kovo 19 d. skaičiuokle pasinaudojo daugiau nei 100 tūks. Lietuvos gyventojų.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

VMI informuoja: atnaujintas leidinys „Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai (reorganizavimo, perleidimo, pertvarkymo ir likvidavimo atvejai“

VMI pateikia atnaujintą leidinį „Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai (reorganizavimo, perleidimo, pertvarkymo ir likvidavimo atvejai“ .
VMI vienoje vietoje pateikia informacijos rinkmenas

VMI pateikia informacijos rinkmenas: paslaptyje nelaikoma informacija apie mokesčių mokėtojus, paramos gavėjų duomenys, VMI teikiamos dokumentų formos ir kita informacija.


Siūlomi Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai

Seimo nariai Eduardas Šablinskas ir Bronius Pauža teikia Sveikatos draudimo įstatymo liūdnai pagarsėjusio 17 straipsnio pakeitimą.

17 straipsnio 5 dalyje po žodžių „kas mėnesį moka“ įrašyti žodžius „78 litų fiksuotą privalomojo sveikatos draudimo įmoką arba 0,05 procentus nuo šiai veiklai vykdyti leistinos 155 tūkstančių litų metinės apyvartos“, išbraukti žodžius „minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Fiziniai asmenys, kurie, vykdydami individualią veiklą, gyventojų pajamų mokestį nuo individualios veiklos pajamų sumoka įsigydami verslo liudijimus, kas mėnesį moka 78 litų fiksuotą privalomojo sveikatos draudimo įmoką arba 0,05 proc. nuo šiai veiklai vykdyti leistinos 155 tūkstančių litų metinės apyvartos. Asmenų, nurodytų šio Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose ir 2 dalyje, įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui“.


VMI informuoja: dėl privačių interesų deklaravimo

VMI prie FM primena, kad Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, pateikimo bei privačių interesų deklaracijos formos ID001 pildymo taisyklės (toliau - Taisyklės), patvirtintos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012-07-05 sprendimu Nr. KS-84 (Valstybės žinios, 2012-07-26, Nr. 89-4682). Informaciją apie privačių interesų deklaravimą teikia Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (www.vtek.lt.). Privačius interesus deklaruojantys asmenys, išskyrus asmenis, nurodytus Taisyklių 8 punkte, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis, Deklaracijas teikia tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS). Deklaracijos teikiamos atsižvelgiant į Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 (Žin., 2010, Nr. 90-4800), nuostatas.


EDS naujienos: dėl atnaujinto deklaracijos formos FR0521 šablono

VMI prie Finansų ministerijos informuoja, kad buvo atnaujintas deklaracijos formos FR0521 (Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija) el. būdu užpildomas šablonas „.mxfd“ - pailgintas šios formos 18 laukelis.


KITOS NAUJIENOS

VMI informuoja: apyvartos išėmė kasos aparatu neapskaitomą alų dvilitriniuose „bambaliuose“

Šiaulių AVMI specialistai ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio policijos komisariato pareigūnai prieš šv. Velykas apsilankė Radviliškio rajono bare ir parduotuvėje, kurioje „iš po prekystalio«, neapskaitant kasos aparatu, kaimo žmonėms buvo pardavinėjamas 7,5 proc. stiprumo alus. Jis buvo išpilstytas į 2 litrų butelius – didesnę negu vieno litro tarą, kurio prekybos ir sandėliavimo vietose rasta daugiau kaip 500 litrų. Taip pat paaiškėjo, kad pagal rastus alaus įsigijimo dokumentus per tris mėnesius bendrovė įsigijo alaus, išpilstyto į 2 litrų tarą, 5148 butelius arba 10 296 litrus už beveik 30 tūkst. litų (be PVM).

„Atsakingi asmenys pripažino, kad alus yra parduodamas iš po prekystalio tik vietiniams, pažįstamiems kaimo gyventojams, o gauti pinigai kasos aparatu neapskaitomi, – sako Šiaulių AVMI Kontrolės departamento direktorė Zonė Lapienė, primindama, kad visos gautos pajamos turi būti apskaitomos, o prekiauti tokiu alumi, išpilstytu į didesnę negu vieno litro tarą, draudžiama mažmeninės prekybos vietose nuo šių metų sausio 1 d. pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies nuostatas. – Visas alus yra įsigytas iš vienos Kauno bendrovės, jos išrašytos sąskaitos į apskaitą neįtrauktos. Beje, patikrinimo metu nustatytas grynųjų pinigų neatitikimas, kvito neišdavimo atvejis, o pareigūnai sulaukė vietinių gyventojų didžiulio nepasitenkinimo, nes kaimą paliko prieš Velykas be „bambalių»."

Vyksta tolimesnis tyrimas dėl galimų mokestinių pažeidimų, o pagal minėto Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimų nesilaikymą įmonės arba atsakingi asmenys baudžiamos iki 50 tūkst. litų bauda.


Finansų ministerija informuoja: ministerijos projekcijose – atsargus optimizmas

Finansų ministerija per artimiausius trejus metus numato nuoseklų ūkio augimą, nuosaikią infliaciją ir gana sparčiai mažėsiantį nedarbo lygį. 2012 metais Lietuvos ekonomika buvo viena iš sparčiausiai augančių Europos Sąjungoje. Tą lėmė daugelyje sektorių auganti gamyba ir sparti eksporto plėtra: praėjusiais metais, palyginti su 2011-aisiais, prekių ir paslaugų eksportas augo sparčiau nei importas (atitinkamai 11,2 ir 5,6 procento), o grynasis eksportas teigiamai veikė BVP augimą. Lietuvos ūkis išsaugojo konkurencingumą, todėl eksporto augimo 2013–2016 metais mastas turėtų būti artimas daugiamečiam vidutiniam eksporto augimo mastui.

Numatoma, kad veikiamas darbo jėgos pasiūlos ir paklausos santykio, darbo užmokestis 2013–2016 metais augs 5–6,5 procento kasmet. Ši priežastis bei faktas, kad indėlių palūkanos yra mažesnės už infliacijos lygį sudarys sąlygas didėti privačiam vartojimui. Tiesa, numatoma, kad jis bus nuosaikus, kadangi vartojimo galimybes riboja privataus sektoriaus įsiskolinimai.


Sodra primena: įsigaliojo žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitai

Nuo šių metų balandžio 1 d. sezoninėms ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančioms paslaugoms teikti asmenys galės būti įdarbinti supaprastinta tvarka – naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus. Įsigaliojus žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymui, fiziniai asmenys pagal paslaugų kvitus galės teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai ir išvardintos Vyriausybės patvirtintame Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąraše. „Trumpalaikio, dažnai vienkartinio pobūdžio paslaugų atlikimui, samdyti ir atleisti žmogų pagal darbo kodekso reglamentavimą reikia sugaišti daug laiko vykdant biurokratines procedūras. Galimybė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimui samdyti žmones pagal paslaugų kvitą leis šiais atvejais žmones įdarbinti paprasčiau. Tai skatins teikti paslaugas ir tuos žmones, kurie neturi aukštos kvalifikacijos: jie galės gauti legalių pajamų, nenutolti nuo darbo rinkos, stiprinti motyvaciją ieškoti ilgalaikio darbo“, - sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audrius Bitinas. Panašaus pobūdžio, kaip kad šių paslaugų kvitų, reguliavimas yra ir kitose Europos Sąjungos valstybėed4se, tokiose kaip Austrija, Italija, Prancūzija, ir, vertinant analogiškų įstatymų pasekmes šiose šalyse, nustatyta, jog toks teisinis reguliavimas turi didelę įtaką nelegalaus darbo mažėjimui.
FNTT praneša: atskleista, kaip studentė, kurios tėvas siejamas su galima prekyba narkotikais, tapo pusės milijono litų vertės buto savininke

FNTT pareigūnai kartu su Generaline prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame studentė M. A. įtarta neteisėtai praturtėjusi, kai įsigijo daugiau nei pusės milijono litų vertės butą, o jos motina S. M. – 100 tūkst. eurų paskolos sutarties suklastojimu.

Atlikdami ikiteisminį tyrimą FNTT pareigūnai bendradarbiavo su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro pareigūnais, iš kurių buvo gauta duomenų, kad studentės tėvas E. M., sietinas su organizuota nusikalstama grupuote, kurios galimas pajamų šaltinis yra prekyba narkotikais užsienio valstybėse, yra šios grupės lyderis. Patikrinus E. M. šeimos narių turimą turtą, sulyginus duomenis apie jų gautas pajamas, nustatyta, kad E. M. dukra M. A., sulaukusi vos 20 metų, už 530 tūkst. Lt grynaisiais pinigais įsigijo prabangų butą Vilniaus mieste, kuris jos teisėtomis pajamomis negalėjo būti įgytas. Tyrimo metu pareiškus įtarimus M. A. dėl neteisėto praturtėjimo, jos motina S. M., siekdama padėti savo dukrai išvengti baudžiamosios atsakomybės, pateikė suklastotą 100 tūkst. eurų paskolos sutartį su Estijoje registruota uždarąja akcine bendrove „W“. Suklastotoje sutartyje buvo nurodydama, kad S. M. pasiskolino pinigus iš Estijos bendrovės, kuriuos tariamai paskolino savo dukrai. Skolinti grynieji pinigai buvo skirti prabangiam butui įsigyti.

Atlikto tyrimo metu FNTT pareigūnai paneigė versiją apie 100 tūkst. eurų paskolos gavimą iš Estijos bendrovės „W“ ir surinko pakankamai įrodymų, kad nupirktas butas negalėjo būti įsigytas teisėtomis lėšomis.
FNTT praneša: greitųjų kreditų bendrovės įspėtos dėl netinkamai įgyvendinamų procedūrų, identifikuojant kliento tapatybę

Balandžio 3 dieną Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje vykusiame susitikime su Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų asociacijos (LSVKA) direktore ir jos atstovais buvo aptartos problemos, susijusios su greitųjų kreditų bendrovių veikla. Susitikimo metu LSVKA nariai buvo įspėti, kad netinkamai įgyvendina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančius teisės aktus, ir pareikalauta tobulinti kliento tapatybės nustatymo procedūras.

Pastaruoju metu pasitaiko atvejų, kai nusikaltėliai, organizuojantys telefoninio sukčiavimo veikas, pasinaudodami apgaule išgautais duomenimis ir kitų asmenų sąskaitomis, ne tik pavagia sąskaitose turimus pinigus, bet ir aukos vardu paima ne vieną greitąjį kreditą. Įtariama, kad greitųjų kreditų įmonės išduoda kreditus, tinkamai neidentifikuodamos kliento tapatybės.

Susitikimo metu FNTT pareigūnai informavo apie esminius trūkumus, kai greituosius kreditus išduodančios bendrovės, pradėdamos dalykinius santykius su klientais ir nustatydamos tapatybę jiems fiziškai nedalyvaujant, dažnai neturi kliento tapatybės patvirtinančių dokumentų ir taip pažeidžia galiojančios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančios teisinės bazės nuostatas.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1148282 2013-04-15 23:10 artas71
Savaitės 2013.04.08 - 2013.04.14 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS NUORODA

Lietuvos bankas pristato naują finansinio visuomenės švietimo iniciatyvą – svetainę www.pinigubite.lt, joje kiekvienas ras informacijos, patarimų ir įrankių, padėsiančių išmintingai valdyti savo pinigus.

„Itin dinamiškame ir gana sudėtingame finansų pasaulyje vartotojams lengva pasiklysti tiek finansinių produktų gausybėje, tiek informacijos apie juos srautuose. Tai gali lemti skubotus ir neracionalius sprendimus, kurių pasekmės bus ilgalaikės. Todėl Lietuvos bankas, kaip centrinė finansų rinką prižiūrinti institucija, ėmėsi iniciatyvos suteikti visuomenei objektyvios ir patikimos informacijos šaltinį apie asmeninių finansų valdymą“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

Pasak jo, „Pinigų bitės“ pavadinimas finansinio švietimo svetainei pasirinktas neatsitiktinai – bitės yra tvarkingi, kaupiantys atsargas ateičiai, darbštūs ir puikiai mokantys planuoti gyvenimą vabzdžiai. Šios savybės ypač svarbios ir mums, žmonėms, planuojant saugią ir finansiškai stabilią ateitį.


SAVAITĖS KLAUSIMYNAS

Audito ir apskaitos tarnyba kviečia smulkaus ir vidutinio verslo audito įmonių atstovus pareikšti nuomonę dėl verslo sąlygų ir tarptautinių audito standartų proporcingumo Lietuvoje. Klausimynas parengtas atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvos ir reglamento projektuose išdėstytą koncepciją, kuria siekiama, kad ES būtų labiau atsižvelgiama į smulkiojo verslo poreikius. Klausimyną galima rasti čia. Apklausoje galima dalyvauti iki 2013 m. birželio 30 d.


SAVAITĖS NAUJIENA

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad jie persikėlė į naują svetainę ir mokesčių naujienos bus skelbiamos nauju adresu http://www.vmi.lt/cms/vmi-naujienos


SAVAITĖS GANDAS

kalbama, kad pirmosios gyventojų pajamų mokesčio permokos bus grąžinamos jau nuo pirmadienio (balandžio 15 dienos).


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Priimtos Įmonių bankroto įstatymo pataisos

Seimas priėmė Įmonių bankroto įstatymo pataisas, kuriomis keičiama galiojanti bankroto administratorių atrankos ir skyrimo tvarka. Įstatyme įtvirtinta, kad bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo, teismui bus parenkama naudojantis bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

Kompiuterinė programa turės užtikrinti, kad bankroto administratorius būtų parenkamas atsitiktine tvarka, atsižvelgiant į įmonės dydį ir veiklos ypatumus, bankroto administratorių darbo krūvio tolygumą bei laikantis įstatymuose numatytų draudimų asmeniui administruoti konkrečią įmonę. Panašiai kaip ir jau teismuose veikiantis automatinio bylų skirstymo pasinaudojant kompiuterine programa modelis, įstatymo pataisomis nustatytas teisinis reguliavimas leis išvengti neapibrėžtumo, subjektyvumo ir neskaidraus bankroto administratorių paskyrimo vykdyti konkrečios įmonės bankroto procedūras atvejų.

Siekiant bankroto procedūrų skaidrumo ir aiškumo nustatyta, kad bankroto administratoriumi negalės būti paskirtas asmuo, giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės santykiais susijęs su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju.

Priimtomis pataisomis taip pat patobulinti nuostolių atlyginimo, kreditorių reikalavimų ginčijimo ir pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo reguliavimą bei kiti klausimai. Įstatymas priimtas vieningai už balsavus 91 Seimo nariui. Įstatymas įsigalioja nuo 2015 sausio pirmos dienos.


Priimtos Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pataisos

Seimas, 73 parlamentarams balsavus už, 4 – prieš ir 12 susilaikius, priėmė Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo 3 straipsnio pataisų įstatymą (projektas Nr. XIIP-235(2). Priimtomis pataisomis supaprastinta įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones tvarka, leisianti kuo greičiau aprūpinti verslo įmones laikinaisiais darbuotojais, kai joms to labiausiai reikia. Nustatyta, kad įdarbinimo įmonė privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie laikinojo darbuotojo darbo pradžią ne vėliau kaip prieš valandą iki jo darbo pradžios. Pataisos įsigalios 2013 m. gegužės 1 d. Iki to laiko Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turės priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.


VMI komentuoja: mokesčių administravimo įstatymo 104(1) straipsnio komentaras

VMI prie FM, atsižvelgdama į 2012 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 29, 33, 40, 88, 95, 105 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 42-1, 104-1, 104-2 straipsniais įstatymo Nr. XI-2078 (Žin., 2012, Nr. 76-3927) 7 straipsnį, parengė ir su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2013-03-19 raštas Nr.((14.18-03)-5K-1305325)-6K-1302750) bei Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (2013-02-22 raštas Nr.(4.5)3B-2329) suderino Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) 104-1 straipsnio komentarą. Šis straipsnis apie Mokestinės prievolės nustatymą pagal paskutinės prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo pateiktos mokesčio deklaracijos duomenis. Pateikti keli pavyzdžiai, kurie vaizdžiai paaiškina, kaip nustatoma prievolė.
1. Nepateikus PVM deklaracijos , prievolė nustatoma pagal paskutinę deklaraciją, kurioje buvo deklaruotas mokėtinas PVM. Šis mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas netaikomas likviduojamiems ir bankrutuojantiems mokesčių mokėtojams, taip pat mokesčių mokėtojų mokamiems mokesčiams, nuo kurių deklaracijų pateikimo, vadovaujantis MAĮ 77 straipsnio nuostatomis, mokesčių mokėtojai yra atleisti.
2. Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad mokesčių administratoriaus sprendimu nustatyta mokestinė prievolė laikoma deklaruota paskutinę atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyto mokesčio deklaracijos pateikimo termino dieną.
3. Mokesčių mokėtojui patikslinus ankstesnio mokestinio laikotarpio deklaraciją, kurios pagrindu buvo nustatyta mokestinė prievolė mokesčių administratoriaus sprendimu, ši nustatyta prievolė netikslinama.

VMI informuoja: bus paprasčiau susigrąžinti ir užskaityti mokesčius

VMI prie FM informuoja, jog nuo šiol mokesčių mokėtojai norėdami susigrąžinti mokesčių permoką ar ja padengti kitus mokėtinus mokesčius tai gali padaryti kur kas paprasčiau - prisijungę prie Mano VMI, adresu https://nauja.vmi.lt/manovmi.

„Mano VMI vartotojui informacija apie jo turimas mokesčių permokas yra pateikiama elektroninėje mokesčių mokėtojo kortelėje, prie kurios prisijungęs jis bet kuriuo metu gali inicijuoti turimos permokos susigrąžinimą arba ja padengti kitus mokesčius" - teigia VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė ir pažymi, jog mokesčių mokėtojo e. būdu teikiamas dokumentas yra automatiškai užpildomas VMI turimais duomenimis, kuriuos tereikia pagal poreikį papildyti.

Mokesčių administratorius pažymi, jog minėta e. VMI paslauga padės sutaupyti laiko Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojams, kurių šiuo metu yra daugiau kaip 75 tūkst. ir kurie norėdami susigrąžinti ar įskaityti PVM permoką iki šiol turėjo atvykti į VMI ir pateikti popierinę prašymo formą arba atsiųsti savarankiškai užpildytą prašymą e. paštu.


VMI informuoja: neapskaityti atlyginimai mokėti ir liūdnai pagarsėjusioje picerijoje, ir statybų bendrovėje

Vilniaus AVMI informuoja, kad su atlyginimais vokeliuose įkliuvo sostinės statybų bendrovė ir liūdnai pagarsėjusio bei ne kartą į Vilniaus AVMI specialistų akiratį patekusio tinklo picerija. Įmonių vadovams gresia baudos iki 20 tūkst. Lt.

Informaciją apie picerijoje mokamus atlyginimus vokeliuose Mokesčių inspekcija gavo pasitikėjimo telefonu 1882. Vilniaus AVMI atliko operatyvų patikrinimą sostinės Upės g. esančioje maitinimo įstaigoje. Patikrinimo metu vienas darbuotojas prisipažino gaunantis atlyginimą vokelyje, vėliau apie darbo užmokestį vokeliuose prabilo ir 4 buvę minėtos picerijos darbuotojai (2 picų kepėjai, 1 virėja ir 1 padavėja). Inspektoriai, apsilankę ir piceriją valdančios bendrovės biure, taip pat nustatė kasos darbo organizavimo bei kasos operacijų atlikimo taisyklių pažeidimų. Nuo 2012 m. balandžio 12 d. iki 2013 m. kovo 15 d. minėtiems darbuotojams buvo apskaičiuota ir išmokėta 12 300 Lt darbo užmokesčio, neįtraukto į bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus.

Kepėjams buvo nustatytas ir mokamas minimalus darbo užmokestis, kurį darbdavys mokėjo grynaisiais arba pervesdavo į asmeninę darbuotojų banko sąskaitą, ir kas mėnesį papildomai mokėdavo nuo 200 Lt iki 500 Lt vokelyje. Padavėja, picerijoje dirbusi puse etato, kas mėnesį gaudavo pusę minimalios algos ir po 200 Lt vokelyje.


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: į nacionalinį biudžetą surinkta daugiau nei prognozuota

Finansų ministerijos duomenimis, per pirmąjį šių metų ketvirtį į nacionalinį biudžetą gauta 4 mlrd. 877 mln. litų, t. y. 43,5 mln. litų arba 0,9 proc. daugiau, nei buvo prognozuota. Prognozuota, kad į nacionalinį biudžetą per 2013 m. I ketvirtį įplauks 4 mlrd. 833,5 mln. litų.

Valstybės biudžeto pajamos ir išlaidos

Į valstybės biudžetą pajamų per I ketvirtį gauta 4 mlrd. 77,1 mln. litų. Buvo prognozuota, kad į valstybės biudžetą bus surinkta 4 mlrd. 66,9 mln. litų pajamų, t.y. faktiškai gauta 10,2 mln. litų arba 0,3 proc. daugiau. Per pirmąjį šių metų ketvirtį valstybės biudžeto (be savivaldybių, Sodros, PSDF ir ES) lėšų buvo skirta švietimui (pedagogų darbo užmokesčiui, mokyklų išlaikymui, pan.) - 835 mln. litų; socialinei apsaugai (socialinei paramai, išmokoms, pan.) – apie 787 mln. litų; 462 mln. litų - sveikatos apsaugai; 389 mln. litų – ekonomikai; viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai - daugiau nei 313 mln. litų.

Pajamos iš mokesčių:

Daugiausia pajamų surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio – 2 mlrd. 229,8 mln. litų. Buvo prognozuota surinkti 2 mlrd. 405 mln. litų.Per šį laikotarpį 680,5 mln. litų pajamų gauta iš akcizų (už visas akcizines prekes). Buvo prognozuota gauti 719 mln. litų. Pelno mokesčio per pirmąjį šių metų ketvirtį surinkta 231,8 mln. litų, prognozuota surinkti 130,4 mln. litų. Nacionalinio biudžeto (kartu su savivaldybėmis) pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 925,4 mln. litų, buvo prognozuota – 894,6 mln. litų. Patvirtintame 2013 metų valstybės biudžeto plane (be 7 mlrd. 546 mln. litų ES ir kitos paramos lėšų), numatyta gauti 18 mlrd. 150 mln. litų pajamų, o išlaidos sudarys 18 mlrd. 890 mln. litų.


Sodra praneša: gyventojų susidomėjimas būsima pensija išaugo 3 kartus

Sodra informuoja, kad spręsdami, kokį pensijos kaupimo būdą pasirinkti, gyventojai vis aktyviau naudojasi galimybe sužinoti asmeniškai jiems prognozuojamos „Sodros“ senatvės pensijos dydį. Primename, kad šiemet nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. gyventojai turi priimti vieną iš trijų sprendimų: 1) sustabdyti kaupimą ir likti tik „Sodros“ sistemoje; 2) toliau kaupti privačiuose pensijų fonduose ankstesnėmis sąlygomis; 3) tęsti kaupimą papildomai primokant savo lėšomis ir gaunant papildomą įmoką iš valstybės biudžeto. Apsispręsti gyventojams padeda ne tik plačiai reklamuota skaičiuoklė. Tikslesnę būsimos valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos prognozę galima sužinoti „Sodros“ elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS), adresu ttp://www.gyventojai.sodra.lt/. Čia pateikiama prognozė pagal „Sodros“ duomenų bazėje sukauptus kiekvieno asmens duomenis apie jo darbo stažą, mokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas pensijai gauti ir kt. Gyventojų susidomėjimas šia paslauga pastaruoju metu išaugo daugiau kaip tris kartus. Jeigu vasario mėnesį informacija apie būsimą „Sodros“ pensiją domėjosi 4,1 tūkst. gyventojų, tai vasarį – 12,9 tūkst., o per pirmąsias 10 balandžio dienų jau daugiau kaip 8 tūkst.


FNTT praneša: Kauno bendrovės direktorė įmonės kasoje jautėsi kaip nuosavoje piniginėje

FNTT Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl projektavimo, teritorijų tvarkymo ir kitus darbus atliekančios Kauno bendrovės direktorės E. M., pasisavinusios beveik 300 tūkst. Lt, ir apgaulingo bendrovės apskaitos tvarkymo, dėl kurio darbuotojams neoficialiai buvo išmokėta ne mažiau kaip 170 tūkst. Lt atlyginimų.

Bendrovėje ne tik direktore, bet buhaltere ir kasininke dirbusi E. M., tvarkydama bendrovės buhalterinę apskaitą, galėjo nekontroliuojamai naudoti pinigines lėšas. Tyrimo metu atskleista, kad kaltinamoji E. M. iš bendrovės sąskaitos į savo asmeninę sąskaitą pervedė ir iš bendrovės kasos paėmė nemažas grynųjų pinigų sumas. Paskaičiuota, kad beveik 300 tūkst. Lt bendrovės lėšų vadovė paėmė be jokių dokumentų ir, kaip įtariama, juos pasisavino.

Atlikdami ikiteisminį tyrimą FNTT Kauno apygardos tyrėjai bendradarbiavo su Kauno apskrities VMI specialistais ir išsiaiškino, kad bendrovės direktorė, siekdama išvengti mokesčių, į pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas įtraukė melagingus duomenis. Tyrimo metu paskaičiuota, kad neteisingai pateikus duomenis, projektavimu ir teritorijų tvarkymu užsiimanti Kauno bendrovė iš viso nesumokėjo daugiau nei 165 tūkst. Lt PVM.

Aiškindamiesi bendrovės šimtatūkstantinių lėšų pasisavinimą, sukčiavimą PVM srityje, FNTT Kauno apygardos tyrėjai atskleidė, kad kelerius metus bendrovės direktorė daliai darbuotojų (dažniausiai užimantiems vadovaujamas pareigas, t. y. projektų, statybų darbų vadovams) be pagrindinio atlyginimo dar mokėjo papildomą darbo užmokestį vokeliuose. Tyrimo metu paskaičiuota, kad 6 darbuotojams iš viso sumokėta daugiau nei 170 tūkst. Lt neoficialaus atlyginimo, o didžiąją dalį šios sumos gavo direktorės sutuoktinis, dirbęs žmonos vadovaujamoje bendrovėje.


FNTT praneša: 7 kartus mokėtiną PVM sumažinę kauniečiai įtariami sukčiavimu

FNTT informuoja, kad FNTT Kauno valdyba su Kauno apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame mėsa ir mėsos produktų prekyba besiverčiančios bendrovės direktorius ir vienas iš akcininkų įtariami nuslėpę realią daugiau nei 3,3 mln. Lt siekusią apyvartą, apgaule sumažindami mokėtiną pridėtinės vertės mokestį beveik 7 kartus. Bendrovės vadovams pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, kai iš šešėlinės prekybos mėsa buvo nesumokėti beveik 700 tūkst. Lt mokesčių.

Tyrimo duomenimis, bendrovei įsigyjant mėsą iš Europos Sąjungos valstybių ir ją parduodant Lietuvos įmonėms ir fiziniams asmenims, apskaitoje nebuvo deklaruojami visi sandoriai, buvo klastojamos sąskaitos faktūros ir kiti dokumentai, todėl buvo ne tik iškraipomi duomenys apie realią įmonės prekybą, bet ir vengiama mokėti pridėtinės vertės mokestį.

Ikiteisminio tyrimo metu įtarę, kad mėsa prekiaujanti bendrovė kelis kartus sumažino realią apyvartą ir vengia mokėti mokesčius, FNTT tyrėjai bendradarbiavo su Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais. Nustatyta, kad mėsa prekiaujanti bendrovė pateikė duomenis, jog praėjusiais metais jos pardavimai siekė tik kiek daugiau nei 500 tūkst. Lt, o PVM sumokėjo šiek tiek daugiau nei 100 tūkst. Lt. Pirminiais tyrimo duomenimis skaičiuojama, kad praėjusiais metais bendrovė mėsos įsigijo už daugiau nei 3,3 mln. Lt ir ją pardavusi nesumokėjo beveik 700 tūkst. Lt mokesčių.

Realizuodami ikiteisminį tyrimą, FNTT pareigūnai ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai jungtinės operacijos metu Kauno mieste ir rajone atliko 32 kratas. Kratų metu buvo paimta daugiau nei 80 tūkst. Lt grynaisiais pinigais (įtariama, kad jie gauti iš šešėlinės veiklos), bendrovių ir asmenų neoficiali buhalterija, dokumentai, kompiuteriai ir kita ikiteisminiam tyrimui reikšminga informacija. …..

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
1   #1149774 2013-04-22 20:22 artas71
Savaitės 2013.04.15 - 2013.04.21 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS SKAITALAS
Lietuvos Aukščiausiasis teismas paskelbė leidinį «Aktuali praktika civilinėse bylose 2013 vasario mėn».


SAVAITĖS ĮSTATYMO PROJEKTAS

Seimo narių grupė siūlo keisti 62 straipsnio 2 dalies 3 punktą pradėti taikyti PVM atskaitą lengviesiems automobiliams ( tiesa, su apribojimais)
62 straipsnio 2 dalies 3 punktą siūloma išdėstyti taip:
“3) pirkimo arba importo PVM už lengvąjį automobilį, skirtą vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasės automobilį, priskiriamą visureigių kategorijai, jeigu automobilis nebus tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat juo nebus teikiamos keleivių vežimo už atlygį arba mokymo vairuoti paslaugos. Tie patys apribojimai taikomi atskaitant pirkimo PVM už nurodytų kategorijų automobilių nuomą. Šie apribojimai netaikomi nurodytų kategorijų automobiliams, jeigu jie pagal teisės aktus, reglamentuojančius transporto priemonių klasifikavimą ir kodavimą, priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms, taip pat automobiliams, kurie atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 punkte nustatytą naujos transporto priemonės sąvoką ir kurių vertė (įskaitant PVM) ne didesnė kaip 121000 litų.


SAVAITĖS PERSPĖJIMAS

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) balandį ir gegužę vykdys įmonių, kuriose dirba į Lietuvą komandiruoti darbuotojai, bei įmonių, komandiruojančių darbuotojus iš Lietuvos, tikrinimų akciją. Tikrinimų metu bus kreipiamas dėmesys, ar į Lietuvos įmones komandiruoti užsieniečiai turi ne blogesnes darbo sąlygas nei Lietuvoje nustatytos minimaliosios darbo sąlygos. Pagal ES teisės aktus ir Lietuvoje priimtą Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymą, iš vienos valstybės narės komandiruotam į kitą valstybę narę darbuotojui laikinai dirbti, turi būti taikomos būtent toje šalyje, į kurią darbuotojas komandiruotas, nustatytos garantijos (dėl minimalaus darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko, atostogų trukmės, darbo saugos). Tačiau šių dokumentų garantijos taikomos ne visoms tarnybinėms komandiruotėms, o tik tada, kai darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti kitos valstybės narės teritorijoje pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su toje valstybėje narėje veikiančiu užsakovu; darbdavio įmonės filiale, atstovybėje ar grupės įmonėje; kaip laikino įdarbinimo įmonės darbuotojas. Be to, Lietuvos teisės aktai reikalauja, kad apie komandiruojamą į Lietuvą darbuotoją nustatyta tvarka būtų pranešta VDI teritoriniam skyriui, nurodant komandiruojamo darbuotojo darbo vietą, komandiruotės trukmę bei darbuotojui taikomas garantijas. Taigi, kartu bus tikrinama, ar tinkamai yra vykdomas šis reikalavimas, taip pat, ar darbuotojai iš trečiųjų šalių dirba legaliai – turi leidimą dirbti Lietuvoje. Tikrinant įmones, siunčiančias laikinai dirbti darbuotojus iš Lietuvos įmonių, bus kreipiamas dėmesys, ar tinkamai su jais sudarytos darbo sutartys, įformintos komandiruotės bei mokami Vyriausybės nustatyto dydžio dienpinigiai. Patikrinimai bus atliekami įmonėse, kurios atrinktos pagal VDI duomenų bazėje esančią informaciją apie komandiruotus į Lietuvą darbuotojus, Lietuvos darbo biržos pateiktą informaciją apie išduotus leidimus komandiruotiesiems iš užsienio dirbti Lietuvoje ir Sodros pateiktus duomenis apie iš Lietuvos komandiruotus darbuotojus. Konkrečios įmonės tikrinti bus parenkamos remiantis Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodika. Inspektoriai minėtas įmones tikrins pagal Garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimų klausimyną, kurį galima rasti Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje, rubrikoje Veikla / Ūkio subjektų priežiūra / Įmonių tikrinimo klausimynai.


SAVAITĖS NAUJIENA

VMI informuoja, kad šiandien gyventojams, teisingai elektroniniu būdu pateikusiems pajamų mokesčio deklaracijas ir pasinaudojusiems gyventojų pajamų mokesčio lengvatomis, pervesta beveik 15 mln. litų. Papilnėjusias sąskaitas šiandien pastebės daugiau nei 31 tūkst. mokesčių mokėtojų.
„Valstybinė mokesčių inspekcija laikosi duoto žodžio bei mokesčių mokėtojams permokas pradeda grąžinti jau šiandien. Permokos grąžinamos pagal deklaracijų pateikimo datą, pradedant nuo anksčiausiai el. būdu pateiktų deklaracijų, o pinigai į gyventojų sąskaitas plauks kasdien, atsižvelgiant ir į biudžeto pajamas, kad nenukentėtų savivaldybių finansiniai srautai«, - pažymi VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė, primindama, kad deklaracijas būtina pateikti iki gegužės 2 dienos.
VMI primena, kad lėšos mokėtojams pervedamos po sėkmingo automatinio deklaracijų patikrinimo. Jei deklaracijoje pateikiami duomenys nesutampa su VMI turima informacija apie gyventojų pajamas bei išlaidas, tada deklaraciją peržiūri mokesčių inspektorius ir, jei reikia, susisiekia su mokėtoju, kad šis deklaraciją patikslintų ar pateiktų papildomus dokumentus.
Pajamas iki šiandien deklaravo beveik 416 tūkstančių gyventojų, VMI sulaukė 17,5 tūkst. turto deklaracijų, taip pat beveik 100 tūkst. prašymų skirti paramą organizacijoms ir partijoms. Beveik 300 tūkst. gyventojų deklaravo, kad nori pasinaudoti GPM lengvatomis ir susigrąžinti preliminariai 120 mln. litų sumokėto mokesčio, o 41 tūkst. gyventojų deklaravo turėsiantys sumokėti 37 mln. litų mokesčių.


SAVAITĖS KVIETIMAS

Prasideda Valstybinės darbo inspekcijos Pavasario konsultacijų dienos, skirtos Pasaulinei darbuotojų saugos ir sveikatos dienai paminėti. Visi renginiai nemokami, registracija nebūtina. Išsamesnė informacija - VDI teritoriniuose skyriuose. Kviečiame dalyvauti!


SAVAITĖS SĄRAŠAS


Valstybinė darbo inspekcija paskelbė Planine tvarka 2013 m. II ketvirtį tikrinamų ūkio subjektų sąrašą.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos socialinei paramai gauti reikalingų formos
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A1-151 pakeistas 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintos 33 socialinei paramai gauti reikalingos skirtingų blankų formos. Pakeitimai susiję »Prašymo išmokai gauti SP-3 forma«:
• - formoje papildyta lentelė, nurodanti, kokios pajamos skaičiuojamos skiriant išmoką vaikui. Pajamų rūšių sąrašas, susidedantis iš 27 skirtingų kategorijų (šis sąrašas nėra baigtinis), papildyta dar vienu porūšiu – pajamomis, gautomis teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Tai nauja veiklos rūšis, kurią reguliuoja specialus nuo šių metų balandžio pradžios įsigaliojęs įstatymas. Šios pajamos įskaičiuojamos į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas, kai, sumuojant einamaisiais kalendoriniais metais gautą atlygį už šias paslaugas, jų dydis viršija 6000 litų.


VMI komentuoja: dėl GPM įstatymo 2 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų bei šio straipsnio 22 dalies apibendrintų paaiškinimų pakeitimo

VMI prie FM, atsižvelgdama į LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XI-1152, ir vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, parengė GPMĮ 2 str. 7 dalies 1 ir 2 punktų bei šio straipsnio 22 dalies apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimus, kurie suderinti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2013-04-09 raštas Nr. (14.16-01)-5K-1300579)-5K-1307281)-6K-1303384). Pateikti keli nauji pavyzdžiai. Du iš jų
• 1. Gyventojas, dirbantis televizijoje žurnalistu (pagal darbo sutartį), kuria ir autorines laidas. Savarankiškai kurdamas autorines laidas žurnalistas naudojasi tais pačiais studijų įrengimais, kuriais naudojasi ir kaip televizijos darbuotojas, autorinę laidą jam padeda kurti kiti televizijos darbuotojai, jis nemoka jiems už darbą, taip pat nemoka nuomos mokesčio už įrengimus, dėl savo veiklos atsiskaito tiems patiems vadovams, nors gali būti, kad į minėtus faktus atsižvelgiama, kai atlyginama už teisę transliuoti tą autorinę laidą. Įvertinus tik minėtas aplinkybes, galima teigti, kad šis gyventojas nėra savarankiškas savo kūrybinėje veikloje, todėl čia paminėtas autorinės laidos kūrimas yra jo darbo veiklos dalis, jei nepaaiškėja papildomos aplinkybės.
• 2. Gyventojas, pagal darbo sutartį dirbantis universitete dėstytoju, sukūrė savo paskaitų ciklą, kurį skaito plačiajai visuomenei ir iš kurių gauna pajamų. Kadangi ši jo veikla nesusijusi su darbu universitete ir yra savarankiška, tai ji priskiriama individualiai veiklai – savarankiškai laisvosios profesijos veiklai. Jeigu šias paskaitas gyventojas skaito ir universiteto studentams, tokia jo veikla, gali būti laikoma individualia laisvosios profesijos veikla tik tuo atveju, jeigu galima įrodyti, kad tokios paskaitos yra visiškai nesusijusios su jo darbo santykiais – t.y. dėstytojas nesivadovauja universiteto programa, dėl paskaitų vietos ir laiko susitaria su universiteto administracija kaip privatus asmuo, studentams šios jo paskaitos nėra privalomos, dėl jų nebuvo susitarta jo darbo sutartyje.


VMI komentuoja: dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo

VMI prie FM, teikdama paaiškinimus mokesčių mokėtojams, gavo informacijos apie galimai nesąžiningus trečiųjų šalių fizinius asmenis, siekiančius susigrąžinti iš prekybininkų pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), ir informuoja apie tai asmenis, grąžinančius PVM už įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes fiziniams asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje (PVM įstatymo 42 straipsnis).
Nuo 2012 metų gegužės 1 d. įsigaliojo supaprastinta prekių grąžinimo tvarka, kai grąžinant prekę nebūtina pateikti pirkimo-pardavimo dokumento (kasos aparato kvito, pirkimo –pardavimo kvito), o pinigai už netinkamos kokybės prekę grąžinami ir kitų dokumentų pagrindu. Būtent tokiais atvejais trečiųjų šalių fiziniai asmenys gali iš prekybininkų susigrąžinti didesnę sumą, negu sumokėjo už grąžinamą prekę.
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 58-2105; 2012, Nr. 34-1637) patvirtinta prekių grąžinimo tvarka, pagal kurią pirkėjui nepatinkanti nusipirkta prekė grąžinama pardavėjui, pateikus raštišką prašymą ir prie jo pridėjus prekės pirkimo dokumentą (15 punktas). Jei pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, pirkėjas prekę iki 2012 m. balandžio 30 d. galėjo grąžinti pateikdamas raštišką prašymą ir prie prašymo pridėdamas kasos aparato kvitą ar pirkimo-pardavimo kvitą, arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantį dokumentą ir garantinį dokumentą (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas) (6 punktas). Nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja šių taisyklių redakcija, pagal kurią tuo atveju, jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, pirkėjas gali ją grąžinti pateikdamas raštišką prašymą ir prie prašymo pridėdamas kasos aparato kvitą arba pirkimo-pardavimo kvitą, arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir kt.) (6 punktas). Pateikiame rizikingos situacijos aprašymą.
Prekybininkai, kurie vykdo prekybą „TAX FREE SHOPPING“ bei grąžina PVM už fizinių asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes, turėtų būti rūpestingi ir negrąžinti šių įsigytų prekių PVM sumos tokiems pirkėjams 2 kartus:
• pirmąkart, kai gauna patvirtinimą (atsiskaitymą patvirtinančius dokumentus ir PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaraciją FR0420 ar kitą dokumentą, jeigu naudojamasi tarpininko paslaugomis, su kurios nors valstybės narės muitinės pareigūno žyma apie prekių išvežimą iš ES teritorijos), kad prekės išgabentos iš ES teritorijos ir
• antrąkart, kai tos pačios prekės Lietuvoje grąžinamos prekybininkui (nepateikus kasos aparato kvito ar kito atsiskaitymą patvirtinančio dokumento, kuris kartu su PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracija ar kitu dokumentu, jeigu naudojamasi tarpininko paslaugomis, buvo perduotas užsienio keleiviui) arba priešingai.


VMI informuoja: "vokelius“ medžio perdirbėjams dalindavo penktadieniais

Panevėžio AVMI informuoja, kad operatyvaus patikrinimo metu vienoje medžio apdirbimo įmonėje Anykščių rajone nustatė, kad su darbuotojais buvo atsiskaitoma ne tik oficialiai, bet ir mokant jiems „vokelius». Pranešimas apie neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimą gautas VMI pasitikėjimo telefonu 1882.
Pirminė AVMI specialistams pateikta informacija bylojo, kad įmonės direktoriaus kabinete dalijamuose „vokeliuose« kiekvienam darbuotojui būdavo įdedama nuo 300 iki 600 litų, mokėjimai vykdavę nereguliariai, tačiau visuomet – penktadieniais. Patikrinti šią informaciją Panevėžio AVMI specialistai nuvyko kartu su FNNT pareigūnais.
Įmonėje tikrintojai rado užrakintas direktoriaus kabineto duris, kurių ginti mūru stoję buhalterė bei administracijos darbuotojas teigė durų jokiais būdais neatrakinsiantys - inspektoriams teks laukti pirmadienio, kada grįš direktorius. Patekti į direktoriaus kabinetą pareigūnams pavyko tik po valandos įtemptų derybų, tačiau atkaklumas davė vaisių – rasti grynieji pinigai bei neoficialūs mokėjimo „žiniaraščiai», kurie buvo laikomi direktoriaus darbo stalo stalčiuose.


VMI informuoja: inspekcijos akiratyje – ebay.com autodetales pardavinėję ir pajamų neapskaitę kauniečiai

http://www.vmi.lt/cms/vmi-naujienos/-/asset_publisher/h2Zr/content/vmi-projektas-elektronine-prekyba-duoda-pirmuosius-rezultatus-inspekcijos-akiratyje-%E2%80%93-ebay-com-autodetales-pardavineje-ir-pajamu-neapskaite-kaunieciai?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fvmi-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_h2Zr%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1|Kauno AVMI informuoja, jog vykdydama projektą „Elektroninė prekyba«]] atlikto operatyvų patikrinimą automobilių detalių prekyba besiverčiančioje Kauno įmonėje. Jo metu kilo įtarimų, jog bendrovė buhalterinėje apskaitoje galimai neapskaitė per 600 tūkst. litų, gautų iš prekybos autodetalėmis elektroninės prekybos svetainėje ebay.com. Vykdomo projekto „Elektroninė prekyba» metu VMI dėmesį skirs prekybą elektroninėje erdvėje per savo interneto svetaines vykdantiems asmenims, ypatingai tiems, kurie atsiskaitymams priimti naudojasi transakcijų tarpininkų paslaugomis (PayPal, Moneybookers, Mokėjimai.lt ir pan.). Kauno AVMI specialistai nustatė, kad automobilių remonto servisą bei detalių parduotuvę valdanti įmonė autodetalėmis el. prekybos sistemoje ebay.com prekiavo nuo 2008 m., tačiau šiuos pardavimus buhalterinėje apskaitoje pradėjo fiksuoti tik 2012 m. balandžio mėnesį. Kaip nurodė įmonės vadovas, iš pardavimų internete gautos pajamos, pasinaudojant transakcijų tarpininku paypal.com, buvo pervedamos į vieno iš darbuotojų asmeninę sąskaitą, vėliau pinigai išgryninami ir įtraukiami į įmonės buhalteriją apskaitant juos kasos aparatu.
Siekdami išsiaiškinti, ar tikrai viskas vyko tokiomis aplinkybėmis, kaip teigė bendrovės vadovas, Kauno AVMI specialistai išanalizavo minėto įmonės darbuotojo banko sąskaitos išrašus. Nustatyta, jog per paypal.com į asmeninę sąskaitą darbuotojas 2010 m. persivedė daugiau beveik 100 tūkst. litų, 2011 – daugiau kaip 350 tūkst., o 2012 m. – per 155 tūkst. litų. Tačiau palyginus su kontrolinėmis kasos aparato juostomis, pastebėta, kad pinigų judėjimas asmeninėje sąskaitoje nesutampa su prekių pardavimo fiksavimu įmonės kasos aparatu – t.y. pagal pinigų pervedimo sumas iš ebay.com sistemos negalima konkrečiai nustatyti, ar minėtos sumos iš viso buvo apskaitytos kasos aparatu.


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: sumažėjo valdžios sektoriaus deficitas
Finansų ministerijos duomenimis, Lietuvos 2012 metų valdžios sektoriaus deficitas buvo 2,3 procentinio punkto mažesnis nei prieš metus ir sudarė 3,2 proc. BVP. 2012 metais Lietuva toliau vykdė fiskalinės konsolidacijos priemones pagal Perviršinio deficito procedūrą (PDP). Duomenys apskaičiuoti, vadovaujantis šios procedūros reikalavimais. Deficitas sumažėjo 2,2 mlrd. litų – iki 3,7 mlrd. litų. Didžiausią jo dalį – 53,2 proc., sudaro socialinės apsaugos fondų („Sodra“, Privalomojo sveikatos draudimo, Užimtumo fondai) deficitas.
Gautas rodiklis yra 0,2 procentinio punkto didesnis nei planuota 2012 m. Lietuvos Konvergencijos programoje. Neatitikimą lėmė dvi pagrindinės priežastys: savivaldybių išlaidų politika ir valstybės dividendų apskaitos specifika. Savivaldybės išleido visas viršplanines pajamas, kurios, Finansų ministerijos skaičiavimu, sudarė 0,2 proc. BVP sumos. Remiantis Eurostat apskaitos standartais, įmonei mokant dividendus iš sukauptų rezervų arba ankstesniais metais uždirbto pelno, tokie sandoriai nepripažįstami atitinkamo laikotarpio biudžeto pajamomis. Dėl šios priežasties praėjusiais metais dalis valstybinių įmonių sumokėtų dividendų (sudariusių 0,3 proc. BVP) nebuvo pripažinti valstybės biudžeto pajamomis.
Tačiau praeitų metų rezultatas atitinka Europos Komisijos Lietuvai prognozuotą 3,2 proc. BVP deficitą 2012 metams. Valdžios sektoriaus deficitas yra vienas iš Mastrichto kriterijų, kurį būtina atitikti, norint įsivesti eurą. Reikalaujama, kad šis rodiklis neviršytų 3 proc. BVP. Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas šiemet, prognozuojama, bus mažesnis nei nustatyta riba ir sieks apie 2,5 proc. BVP. Finansų ministerijos apskaičiuotas 2012 m. valdžios sektoriaus deficitas pagal Tarptautinio valiutos fondo 2001 m. Valstybės finansų statistikos vadovo (VFSV2001) metodologiją sudarė 3,3 proc. BVP.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja: darbo ginčų komisijų veikla įgauna pagreitį

Sprendimas darbo ginčų nagrinėjimą perduoti prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių įsteigtoms darbo ginčų komisijoms – pasiteisino. Per tris šių metų mėnesius darbo ginčų komisijos gavo 1,3 tūkst. prašymų išspręsti darbuotojų ir darbdavių nesutarimus. Išnagrinėta beveik 800 darbo bylų, daugelyje jų kelti reikalavimai patenkinti visiškai arba iš dalies, arba jos baigėsi taikos sutartimis, praneša VDI.
„Tiek darbdaviams, tiek darbuotojams šitaip spręsti nesutarimus gerokai patogiau, nei teisme – mažiau formalumų, paslaugą valstybė teikia nemokamai, o byla turi būti išspręsta ne ilgiau kaip per vieną mėnesį. Be to, komisijos dirba trišaliu principu – sprendimus bendru sutarimu priima darbo inspektorius, darbdavių ir darbuotojų atstovai. Tokia sistema leidžia komisijai dirbti skaidriai ir efektyviai, išvengiant bet kokio šališkumo“, – teigia Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis. Jis pabrėžia, kad vienas svarbiausių darbo ginčų komisijų tikslų – sutaikinti šalis ir pasiekti geranoriško bei greito įsipareigojimų įvykdymo.
Didžioji darbo ginčų dalis – beveik 90 procentų – dėl neišmokėto darbo užmokesčio, uždelsto galutinio atsiskaitymo, neapmokėto viršvalandinio ar darbo naktį, švenčių ir poilsio dienomis. Darbuotojai taip pat kreipiasi ginčydami darbdavio skirtą drausminę nuobaudą, darbdaviai – dėl darbuotojo padarytos materialinės žalos atlyginimo.
„Pasitaiko atvejų, kai atsisakoma nagrinėti darbo bylą, dažniausia to priežastis – šalių susitarimas dar iki darbo ginčų komisijos posėdžio. Retais atvejais byla nenagrinėjama, nes joje keliami reikalavimai nėra darbo ginčų komisijos kompetencija, pavyzdžiui, prašoma išspręsti nesutarimą dėl darbo santykių nutraukimo ar grąžinimo į pareigas. Tokios bylos, kaip ir anksčiau, nagrinėjamos tik teismuose“, – sako VDI vadovas.


Sodra praneša: Sodros išlaikymas kainuoja 20 centų per dieną

Valstybinio socialinio draudimo fondui administruoti pernai išleista mažiau. Tai parodė galutinės fondo valdybos ir teritorinių skyrių veiklos sąnaudų ataskaitos. 2012 m. fondui administruoti išleista 207,3 mln. Lt (maždaug 20 centų per dieną vienam šalies gyventojui). Tai yra 20,5 mln. litų mažiau nei planuota ir 3,4 mln. litų mažiau nei 2011 m. Primename, kad pernai visos fondo priskaičiuotos išlaidos sudarė 13 mlrd. 470,6 mln. Lt, o pajamos 11 mlrd. 612,8 mln. Lt. Taigi fondo administravimo sąnaudos sudarė 1,53 proc. visų fondo išlaidų arba 1,79 proc. visų pajamų. Draudėjų, apdraustųjų asmenų draudiminių laikotarpių ir draudžiamų pajamų registrų tvarkymo, išmokų išieškojimo, išmokų mokėjimo, pensijų kaupimo dalyvių duomenų tvarkymo operacijų skaičius pernai siekė 47,6 mln. Vidutinė vienos operacijos kaina (neįvertinus pensijų pristatymo sąnaudų) buvo apie 3,40 Lt. Didžiausią „Sodros“ veiklos sąnaudų dalį 2012 m. sudarė darbuotojų darbo užmokestis su socialinio draudimo įmokomis – iš viso 129,2 mln. Lt (2,8 mln. Lt mažiau nei 2011 m.). Tai yra vidutiniškai 3,1 tūkst. Lt vienam darbuotojui su visais mokesčiais per mėnesį (visuose „Sodros“ padaliniuose pernai dirbo 3405 darbuotojai). Praėjusia109bis metais atlikusi valstybinį auditą Valstybės kontrolė nustatė, kad vienam „Sodros“ darbuotojui tenka apie 20 proc. mažesnė išlaidų dalis nei kitų panašią veiklą vykdančių institucijų. Prekėms ir paslaugoms įsigyti 2012 m. „Sodra“ išleido 78,1 mln. Lt (0,4 mln. Lt mažiau nei 2011 m.). Daugiausiai iš jų – 45,3 mln. Lt sudarė išmokų mokėjimo sąnaudos, patiriamos sumokant už išmokų pervedimą į gyventojų sąskaitas finansų institucijose ir už pristatymą į namus.


FNTT praneša: pinigai plauti per Panamos bendrovę

FNTT Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl Vilkaviškyje mediena prekiaujančios bendrovės direktoriaus, įtariamo pasisavinus beveik 400 tūkst. Lt ir suklastojus dokumentą. FNTT Kauno apygardos tyrėjai, atlikdami ikiteisminį tyrimą, išaiškino, kad bendrovės vadovas iš bendrovės kasos paėmė daugiau nei 438 tūkst. Lt grynųjų pinigų litais ir užsienio valiuta, kurių panaudojimo nepagrindė jokiais buhalterinės apskaitos dokumentais. Nustatyta, kad Vilkaviškio verslininkas, norėdamas pagrįsti didžiąją dalį pasisavintų lėšų, bendrovės buhalterei pateikė suklastotą Panamoje registruotos lengvatinio apmokestinimo įmonės prezidento vardu surašytą patvirtinimą, kad iš Vilkaviškio bendrovės gavo 107 340 eurų. Įtariama, kad šį dokumentą Vilkaviškio verslininkas suklastojo, o iš bendrovės gautas lėšas – 370 tūkst. Lt – pasisavino. Atlikdami ikiteisminį tyrimą, FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai bendradarbiavo su Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais.
Baigta baudžiamoji byla perduota Kauno apygardos teismui. Bendrovės direktoriui už suklastoto dokumento panaudojimą ir pasisavintą turtą gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų.


FNTT praneša: feniksu prisikelti gali ir kiaulininkai

FNTT informuoja, kad Šiaulių apygardos valdyba ir Šiaulių apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame kiaulių auginimo bendrovės „S“ valdybos pirmininkas, šios bendrovės direktorius ir bendrovės buhalteris įtariami „fenikso sindromo“ organizavimu. Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta nusikalstamos veikos schema, kaip vienos didžiausių šiaurės Lietuvos gyvulininkystės įmonių grupių, tiesiogiai valdžiusi UAB „S“ ir UAB „K“, iš vienos bendrovės perkeldama turtą į kitą bendrovę, išvengė 5 mln. Lt žalos atlyginimo kreditoriams. FNTT Šiaulių apygardos tyrėjai atskleidė, kad „fenikso sindromą“ sukėlę įtariamieji, sąmoningai blogai valdydami UAB „S“, pardavė didžiąją dalį bendrovės turto iki tol jokios veiklos nevykdžiusiai bendrovei „K“. Abiejų bendrovių direktoriumi buvo tas pats asmuo. 13 mln. Lt turtą nuostolingai pardavusi bendrovė „S“ negalėjo toliau tęsti savo veiklos, atsiskaityti su prekių tiekėjais. Su ekonominiais sunkumais susidūrusi bendrovė „S“ per pusmetį tapo nemoki ir bankrutavo. Kreditoriai patyrė 5 mln. Lt žalą, tarp jų 0,4 mln. Lt valstybė. Tyrimo metu atskleista, kad iki tol veiklos nevykdžiusi bendrovė „K“, perėmusi bankrutavusios bendrovės „S“ turtą, įdarbino ir didžiąją dalį darbuotojų, iki tol dirbusių bankrutavusioje bendrovėje.
Ikiteisminio tyrimo metu aiškinantis kiaules auginusios bendrovės bankroto aplinkybes, buvo atskleista nusikalstama veika, turinti „fenikso sindromo“ požymių. FNTT Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai tikrino galimas nuostolingas ūkinės komercinės veiklos operacijas, bankrutavusios bendrovės įsiskolinimų dinamiką nuo skolos atsiradimo iki bankroto paskelbimo dienos, surinko duomenų, kad iki bankroto turtas buvo parduotas kitai bendrovei – taip išvengta ne tik įsipareigojimų kreditoriams, bet ir privalomų valstybei sumokėti mokesčių.


Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnaswww.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
1   #1151559 2013-04-29 18:55 artas71
Savaitės 2013.04.22 - 2013.04.28 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS GEROJI NAUJIENA

Europos Sąjungos statistikos agentūra EUROSTAT paskelbė informaciją apie 27 ES valstybių 2012 metų valdžios sektoriaus (viešųjų finansų) deficitą ir skolą. Lietuvos valstybės skola praėjusių metų pabaigoje sudarė 40,7 proc BVP ir buvo šešta mažiausia tarp Europos Sąjungos šalių (27 ES valstybių skolos vidurkis – 85,3 proc. BVP). Mūsų šalies viešųjų finansų deficitas sudarė 3,2 proc. BVP ir buvo mažesnis už 27 ES valstybių vidurkį, kuris sudarė 4 proc. BVP.


SAVAITĖS NUORODA

Čia galite pasitikrinti, kurioje vietoje pasaulyje esate pagal uždirbamas pajamas bei palyginti savo pajamas su neturtingiausių šalių piliečiais


SAVAITĖS STATISTIKA

VMI informuoja, kad institucijos interneto svetainėje paskelbti sąrašai įmonių, kurios I-ąjį š. m. ketvirtį sumokėjo daugiausia mokesčių į VMI sąskaitą (Apie VMI → Paslaugos → Informacijos rinkmenos → Daugiausiai į VMI sąskaitą sumokantys mokesčių mokėtojai). Šiame skyriuje skelbiamos ir įmonės, kurios sumokėjo daugiausiai mokesčių 2012 metais (http://www.vmi.lt/cms/daugiausiai-i-vmi-saskaita-sumokantys-mokesciu-moketojai).
VMI pažymi, kad paskelbtas sąrašas - tai sąrašas juridinių asmenų (neįskaitant biudžetinių įstaigų), kurie 2013 metų I ketvirtį į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų, atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas. „TOP 50« - tai sąrašai juridinių asmenų (neįskaitant biudžetinių įstaigų), kurie I-ąjį š. m. ketvirtį į VMI sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų vykdomos ekonominės veiklos sekcijoje ar skyriuje, atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas.


SAVAITĖS NAUJIENA

VMI įdiegtas skaitmeninis asistentas, kurio pagalba gyventojai gali gauti atsakymus į juos dominančius mokesčių klausimus tiesiogiai internetu. Klausimus galima pateikti prisijungus prie skaitmeninio asistento per VMI interneto svetainę ir pasirinkus dešinėje pusėje esančią piktogramą „Skaitmeninis asistentas» arba paspaudus nuorodą.


SAVAITĖS SKAITALAS

Ingrida Šimonytė apie Lietuvos valstybės skolą.


SAVAITĖS SKAITALAS-2

Aušra Maldeikienė apie Margaret Thatcher.

Citata:Labai mažai kas gali pasigirti, kad jo vardu būtų vadinama ištisa ekonominė politika. Thatcher tokios garbės nusipelnė. Ji pati 1986 metų kovą Konservatorių taryboje sakė, kad tetčerizmas — tai liaudies kapitalizmas, kuris „vyrams ir moterims iš gatvės, suteikdamas nuosavybę, teikia galią ir leidžia eiti aukštai pakelta galva“. Apie kokią nuosavybę kalbėta? Thatcher „liaudies kapitalizmas“ apėmė tris skirtingas nuosavybės revoliucijas: platesnę privačią būstų nuosavybę, platesnį dalyvavimą akcijų rinkoje ir verslininkystės ekonomiką, kuri remiasi didesne smulkaus verslo dalimi ir vadinamąja privačia praktika, darbu sau. Pirmoji, iš esmė nelabai sudėtinga socialinė revoliucija prasidėjo pirmosios Thatcher kadencijos metu, kitos dvi — antroji siauresnė, nei pradžioje tikėtas, ir esminė bei viską pakeitusi trečioji — jau jos valdymo antroje pusėje.


SAVAITĖS SKAITALAS-3

Šarūnas Mačiulis "Pinigų kartoje" apie kai kurių didelių JAV kompanijų darbuotojų nuotolinio darbo principus ir kodėl YAHOO grįžta prie klasikinio darbo vietos supratimo.

Citata:
• USA Today duomenimis iki 30 % JAV įmonių taiko laisvą grafiką savo darbuotojams, tačiau YAHOO! vairą perėmusi Marissa Mayer uždraudė darbą namuose ir įsakė iki birželio visiems darbuotojams grįžti į darbo vietas kompanijos ofisuose. YAHOO! buvo taikoma viena labiausiai pagarsėjusi organizacijų kultūrų – ROWE (Result Only Work Environment), kurią dar prieš dešimtmetį kompanijoje Best Buy įdiegė C. Ressler ir J. Thompson iš Mineapolio, o po to atsidariusios savo verslą šį naują požiūrį į darbą partnerės pritaikė GAP, Banana Republic, Mars International ir daugelyje kitų garsių kompanijų JAV bei Kanadoje. Šios modernios organizacinės sistemos arkliukas – matuojami ir vertinami tik darbo rezultatai, bet ne sugaištas laikas ar darbo atlikimo būdas (vieta).

Ressler ir Thompson sukurta organizacinė kultūra išgarsėjo savo esminėmis taisyklėmis: darbuotojai visuose lygiuose nustoja daryti tai, kas švaisto jų, jų klientų ar jų kompanijos laiką; darbuotojai turi laisvę dirbti tokiu būdu, kokiu nori; kiekviena diena yra lyg šeštadienis; darbuotojai turi nelimituotą asmeninį laiką tol, kol darbas yra padarytas; darbas – ne vieta į kurią einame, darbas – tai veikla; atvykti į darbą 14 val. nėra vėlu, išvykti iš darbo 14 val. nėra anksti; niekas nekalba apie tai, kiek valandų jis/ji dirbo; dalyvavimas susirinkimuose yra laisvanoriškas; yra normalu vykti apsipirkti trečiadienio rytą ar eiti į kiną ketvirtadienio popietę; nėra jokio darbo grafiko; nėra jokios kritikos kaip Tu leidi savo laiką.


SAVAITĖS ISTORIJA

Vakar vienam verslinykui parašiau laišką ir pasakiau kad jei jis ir toliau darys tokias nesąmones, tai VMI jam numaus kelnes per galvą. Tas man skambina šiandien ir sako, kas tas negeras asmuo per VMI? Sako, per tave nemiegojau visą naktį. Kas tas VMI, ar labai negeras asmuo?..

Tad pasidžiaukime tuo, kad mes nors ir ne verslininkai, esam samdomi darbuotojai, bet žinome kas yra VMI.

tax.lt narys


SAVAITĖS CITATA

Tautvydas Marčiulaitis apie Valstybinei lietuvių kalbos komisijai suteiktą teisę tvirtinti įmonių pavadinimus.
Nes niekaip nepatikėsiu, kad jei V. Lašo atvežtam R. Bransonui labai patiks Lietuva ir jis čia nuspręs įkurti „Virgin Space Exploration Lithuania“, kalbininkai pasakys, kad negalima. Ir mandagiai rekomenduos pakeisti pavadinimą į tarkim „Nekaltutės Erdvių Nagrinėjimas Lietuvoje“. Nors tokio gal ne, visa Garliava pasiustų. Taip pat atsisakau tikėti, kad VLKK vadovybė kaip argumentą 2013 metų įstatymams ir gyvenimui naudoja prieš du šimtus metų įkurtą įmonę. Aš suprantu, jog vyresnio amžiaus, o ypač menko išsilavinimo žmonėms, kartais būna sudėtingiau priprasti prie naujų technologijų. Bet VLKK apie internetą, telefonus ar bent televizorių turėjo girdėti. O jei girdėjo ir bent vienu naudotis moka, tai turėtų jau būti informuoti, kad Sovietų Sąjunga žlugo, geležinės užtvaros nebėra, kapitalo ir prekių judėjimas nelabai jau ribojamas. Ir aiškiai turėtų suvokti, kad mieliau jau Estijoje įkurti „UBS IT Estonia“, nei „Šveicarijos Profsąjungų Banko ir Šveicarijos Bankų Korporacijos Susijungimo Techninio Aptarnavimo Padalinys Lietuvoje“. Na, o jei tai ne pokštas, pasistengsiu kuo greičiau užregistruoti naują įmonę darbui su Rusija. Ir užvadinsiu ją pagal visus kalbinius reikalavimus: „Pyst“.

http://www.pinigukarta.lt/blog/ekonomika-ekspertai/nepykit-jie-tik-juokauja


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Priimtos Įmonių bankroto įstatymo pataisos

Seimas priėmė Įmonių bankroto įstatymo pataisas. Priimtomis pataisomis taip pat patobulinti nuostolių atlyginimo, kreditorių reikalavimų ginčijimo ir pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo reguliavimą bei kiti klausimai. Įstatymas priimtas vieningai už balsavus 91 Seimo nariui. Įstatymas įsigalioja nuo 2015 sausio pirmos dienos.


Priimtas Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pakeitimas

Seimas balsų dauguma priėmė Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pakeitimą.Pritarta 3 straipsnį papildyti nauja 4 dalimi:
• 3 straipsnį nauja 4 dalimi:
• „4. Įdarbinimo įmonė privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie laikinojo darbuotojo darbo pradžią ne vėliau kaip prieš valandą iki jo darbo pradžios.“
Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo turi priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.


VMI komentuoja : pelno mokesčių lengvatų taikymas (dėl investicinio projekto) , gaminant atsinaujinančių išteklių energiją

VMI prie FM informuoja, kad jau yra paaiškinusi dėl investiciniams projektams taikomos pelno mokesčio lengvatos, nustatytos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 str. 121 dalyje bei 461 straipsnyje, taikymo, gaminant atsinaujinančių išteklių energiją.
Citata:
• Jeigu vienetas, pradeda gaminti naują produktą, t.y. gaminti atsinaujinančių išteklių energiją, kurią toliau realizuoja ir uždirba iš jos pardavimo pajamas, laikytina, kad vieneto vykdomas projektas atitinka PMĮ 461 str. 1 dalyje keliamus tikslus. Tokiu atveju, atitinkamai ir apmokestinamasis pelnas mažinamas faktiška saulės šviesos energijos elektrinės pasigaminimo kaina, t.y. sudedamųjų dalių, reikalingų elektrinės sumontavimui, įsigijimo savikaina bei kitomis tiesioginėmis ir netiesioginės (pridėtinėmis) gamybos išlaidomis, patirtomis kuriant šį turtą.
• Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad, atskaitoma patirtų išlaidų suma gali sudaryti ne daugiau kaip 50 procentų apskaičiuotos apmokestinamojo pelno sumos. Todėl, jei 2013 metais patirtų išlaidų suma yra didesnė kaip 50 procentų už mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno sumos, tai šią sumą viršijančiomis išlaidomis dar galės būti mažinamos 2014-2017 metų mokestiniais laikotarpiais apskaičiuotos apmokestinamojo pelno sumos.


VMI pateikia Paramos teikimo ir gavimo metinių ataskaitų pildymo ir pateikimo tvarka“ dalijamąją medžiagą

VMI pateikia «Paramos teikimo ir gavimo metinių ataskaitų pildymo ir pateikimo tvarka“ dalijamąją medžiagą.


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: Valstybės nekilnojamasis turtas bus valdomas centralizuotai
Vyriausybė teikia Seimui išvadas dėl jam pateiktų svarstyti 11 teisės aktų projektų, kuriais pertvarkomas valstybei priklausančio nekilnojamojo turto valdymas. Finansų ministerijos patobulintais projektais siekiama įgyvendinti vieną iš Vyriausybės programos prioritetinių tikslų – įdiegti valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo principus (įskaitant centralizuotą jo pardavimą), nustatyti šio turto valdymo efektyvumo rodiklius bei sukurti informacinėmis technologijomis paremtą valstybės nekilnojamojo turto valdymo kontrolės sistemą.
Šiuo metu kai kurių valstybės turto rūšių, pvz., kelių, miškų, valdymas yra iš dalies centralizuotas, tuo tarpu nekilnojamasis turtas turi daug valdytojų, kurių veiksmai nekoordinuojami, o sprendimų niekas nekontroliuoja, todėl jie neturi motyvacijos turtą naudoti efektyviai. Nekaupiami duomenys apie patiriamas išlaidas turtą išlaikant, nėra patikimos informacijos apie jo būklę, panaudojimą.
Siekiant racionaliai valdyti valstybės nekilnojamąjį turtą, administracinės paskirties objektų valdymą planuojama perduoti į vienas rankas – centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (CTV), kuris būtų steigiamas sujungiant Valstybės turto fondą ir Turto banką.
Pagrindinės jo funkcijos – įgyvendinti valstybės nekilnojamojo turto centralizuotą valdymą, privatizuoti patikėjimo teise jam perduotas valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas, išieškoti skolas valstybei bei administruoti pagal pavedimo sutartis perduotas paskolas, valstybės garantijas ir kitus turtinius įsipareigojimus. CTV taip pat dalyvaus įgyvendinant valstybės politiką valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė, valdyme.


VMI praneša: nuo gegužės 1-osios mažėja galimybių viešojo maitinimo įstaigoms nuslėpti iš klientų gautas pajamas

VMI primena, jog nuo 2013 metų gegužės 1-osios įsigalioja VMI parengto įsakymo (2012 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. VA-102 , kuris pakeitė kai kurias Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9) nuostatos, kurios numato, jog viešbučių, restoranų, kavinių ir kitų viešojo maitinimo paslaugas teikiančių įstaigų duomenys apie klientams pateiktas išankstines (tarpines) sąskaitas (vadinamuosius „prečekius») turi būti išsaugomi kasos aparato atmintyje taip pat, kaip ir galutiniai, apmokėjimą patvirtinantys, kvitai. Įsakymo pakeitimu siekiama užkirsti kelią viešojo maitinimo įstaigoms išvengti gautų pajamų už suteiktas paslaugas apskaitymo, kai tarpiniai duomenis ištrinami iš kasos aparatų (pvz., aptarnaujant klientus, apmokėjimui už paslaugas pateikiamos sąskaitos, kurias apmokėjus, fiskaliniai kvitai šioms sąskaitoms neatspausdinami, o pačios sąskaitos vėliau panaikinamos).
Įvertinusi užsienio praktiką, VMI atkreipia dėmesį, jog Įsakymo pakeitime numatyti reikalavimai yra sėkmingai įgyvendinami Europos Sąjungoje, o kai kuriose šalyse jie yra dar griežtesni. Pvz., Švedija nuo 2010 m. sausio 1 d. nustatė prievolę pajamų apskaitai naudoti kasos aparatus, turinčius specialią programinę įrangą, kuri užtikrina visišką fiskalinių duomenų saugumą. Kaimyninėje Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, kovojant su šešėline ekonomika, privaloma sertifikuota programinė įranga kasos aparatams. Balkanų šalyse informacija iš viešojo maitinimo įmonių kasos aparatų keliauja tiesiai į mokesčių administratoriaus serverius.


Sodra praneša: „Sodros“ biudžeto deficitas toliau mažėja

Sodra praneša, kadpirmąjį šių metų ketvirtį darbdaviai sumokėjo gerokai daugiau įmokų į Valstybinio socialinio draudimo fondą („Sodrą“). Dėl to fondo biudžeto deficitas buvo mažesnis nei praėjusiais metais, rodo išankstiniai duomenys. Per 2013 metų sausio – kovo mėn. „Sodros“ pajamos buvo 2 mlrd. 142,1 mln. Lt (be sveikatos draudimo įmokų), t.y. 7,1 proc. arba 142,7 mln. Lt didesnės nei tuo pat metu 2012 m. Draudėjų ir apdraustųjų sumokėtos socialinio draudimo įmokos 2013 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 94,1 proc. „Sodros“ biudžeto įplaukų ir siekė 2 mlrd. 15,5 mln. Lt. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, šių įmokų suma padidėjo 7 proc. arba 132,3 mln. Lt. „Sodros“ biudžeto priskaičiuotos išlaidos (be pervedimų į Privalomąjį sveikatos draudimoe4d fondą) 2013 m. pirmąjį ketvirtį buvo 2 mlrd. 811,1 mln. Lt, t.y. 2,6 proc. arba 72,5 mln. Lt didesnės nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. 72,5 proc. šių lėšų skirta pensijoms išmokėti, 11,8 proc. – ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokoms, 3,3 proc. – nedarbo socialinio draudimo išmokoms. Nuo sausio pradžios iki kovo pabaigos apie darbuotojų priėmimą į darbą „Sodrai“ pranešta 8,4 tūkst. kartų daugiau nei apie darbuotojų atleidimą iš darbo. Per 2013 metų sausio – kovo mėn. dėl neapmokamų atostogų nedirbta 1 178,1 tūkst. dienų, t.y. 2,4 proc., arba 29,6 tūkst. dienų mažiau negu per 2012 m. tą patį laikotarpį.2013 m. pirmojo ketvirčio „Sodros“ biudžeto deficitas buvo 669 mln. Lt – t.y. 5,5 mln. Lt mažesnis nei planuota ir 70,2 mln. Lt mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Pirmojo šių metų ketvirčio pabaigoje „Sodros“ skolintų ir negrąžintų lėšų suma sudarė 10 mlrd. 253,1 mln. Lt.


FNTT praneša: šešėlinis „pigių“ padangų verslas vien pernai nuslėpė per pusę milijono litų PVM

FNTT informuoja, kad Vilniaus apygardos valdybos pareigūnai atskleidė gerai organizuotą prekybos padangomis šešėlinį tinklą. Demaskuotas gerai organizuotas prekybos padangomis ir ratlankiais mechanizmas, kurio pagrindinis tikslas – klastojant apskaitos dokumentus, nemokėti jokių mokesčių į valstybės biudžetą.
Tyrimo metu nustatyta, kad Molėtų rajone registruota įmonė iš Europos Sąjungos šalių įveža labai didelius kiekius padangų ir ratlankių, kuriuos parduoda be jokių apskaitos dokumentų, arba apskaitos dokumentuose įrašo dešimtimis kartų sumažintas prekių kainas. Patikrinus dokumentus, nustatyti paradoksalūs atvejai: PVM sąskaitose faktūrose nauja padanga kainuodavo vos 8 Lt, nors tuo pat metu įmonės prekybos salone už tą pačią padangą buvo prašoma 200 Lt. Nauji prabangūs automobilių ratlankiai pagal dokumentus kainuodavo tik 10–15 Lt, nors prekybos vietoje už juos buvo prašoma nuo 200 iki 400 Lt. Tikrindami Molėtuose registruotą įmonę, FNTT pareigūnai nustatė, kad be apskaitos dokumentų padangas bei ratlankius pirkdavo ir kitos įmonės, registruotos Vilniuje, Kaune ir Ukmergėje, kurios šias prekes taip pat parduodavo be apskaitos dokumentų arba smarkiai sumažintomis kainomis. Tokiu būdu nusikalstamos grupės nariams vien tik per 2012 m. pavyko nuslėpti daugiau kaip pusę milijono litų pridėtinės vertės mokesčio. Tuo pat metu nusikalstamos grupės narių turtas augo kaip ant mielių: įmonių vadovai pirko vertingus žemių sklypus, pasistatė prabangius namus, įsigijo itin brangių transporto priemonių: „Porsche Cayenne“, S klasės „Mercedes Benz“, „VW Touareg“, „Harley Davison“.
FNTT pareigūnai 2013-04-14 sulaikė 12 įtariamųjų, kuriems pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo pagal LR BK 182 str. 2 d., 300 str. 3 d. ir 222 str. 1 d. Įtariamųjų sulaikymo operacijos metu buvo atlikta daugiau kaip 20 kratų įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo vietose, jų metu rasti ir išimti: šaunamasis ginklas su šoviniais, suklastotos PVM sąskaitos faktūros, daugiau kaip 100 tūkstančių litų grynaisiais pinigais, kiti tyrimui reikšmingi daiktai ir dokumentai.


Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnaswww.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
2   #1152740 2013-05-06 18:03 artas71
Savaitės 2013.04.29 - 2013.05.05 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS SKAITALAS

Artūras Račas apie ruošiamą mokesčių reformą.
Citata: O įdomiausia tai vis dėlto yra tai, kad pripažindamas, kad jų siūlomų “reformų” kaina yra maždaug 1 milijardas litų, S.Jakeliūnas nė pusę lūpų neužsimena, kas vis dėlto už tai mokės. Nes nekilnojamojo turto mokestis kol kas nesvarstytas, o apie 100 000 ūkininkų, “vargšų” advokatų, notarų ir antstolių solidarų apmokestinimą – iš vis nė žodžio. Bet vis dar esu optimistas. Palauksiu dar ketverius metus.


SAVAITĖS SKAITALAS - 2

Ingrida Šimonytė apie tai kas, kada, kodėl ir už kiek «praskolino Lietuvą».


SAVAITĖS SKAITALAS - 3

E. Eigirdas. Mokesčių politika: „Ne, mes negalime!“ , Žurnalas «Valstybė» 2013, gegužė

Įgyvendinti lietuvišką svajonę, sukurti ekonomiškai stiprią valstybę, sumažinti mokesčius žmonėms, dirbantiems ir auginantiems vaikus, investuoti į aukštą pridėtinę vertę kuriančius sektorius, sudaryti sąlygas vidutinio užmokesčio augimui, apsaugoti pensininkus nuo gresiančio „Sodros“ bankroto ir neišvengiamai laukiančios skurdo lygio pensijos.
Niekaip negalime, nes tai reikštų, kad pramonininkai, oligarchai, politikai ir juos aptarnaujančios žiniasklaidos bei ekspertų pajėgos, pripratusios klestėti visuomenės dėka, turėtų atsisakyti šių gėrybių, ekonomikos augimo potencialą nukreipti mokesčių ir pensijų sistemos reformoms, aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių sektorių plėtrai, tai yra šeimų ir vidurinio sluoksnio ekonomikos potencialui stiprinti. Tačiau juk tokiu atveju didesnė dalis visuomenės taptų nepriklausoma nuo politikų ir verslo magnatų, o tai kaip tada oligarchai ir nomenklatūra valdys, jei pašalpininkų ir jų įmonėse paklusniai dirbančių žmonių armija sumažės, o savo teises žinančių ir galinčių jas ginti piliečių skaičius išaugs? Tokia grėsmė per didelė, kad stambusis kapitalas ir jo partneriai politikai galėtų leisti šias permainas, todėl tikimybė, kad lietuviška svajonė bus įgyvendinta – nors tai padaryti šiuo metu įmanoma – gana maža, nes stambusis kapitalas per daug aptekęs cinizmo taukais, kad galėtų leisti pakeisti, jų manymu, puikiai veikiančią sistemą.Kaip veikia darbo žmonių ir biudžeto skurdinimo mechanizmas?Iš esmės jis labai paprastas, tiesiog elementarus. Mokestis, kuriuo turėtų būti apmokestinamos iš esmės visos pajamos, tenkančios fiziniam asmeniui ar šeimai, tai yra gyventojų pajamų mokestis (GPM), ne tik yra vienas mažiausių Europoje (tai matyti iš pateiktos lentelės), bet ir turi aibę išlygų, leidžiančių šio mokesčio nemokėti, pavyzdžiui, gavus pajamų iš palūkanų ar pardavus tam tikrą metų skaičių „brandintą“ ir pabrangusį nekilnojamąjį turtą. Taip mažas GPM ir įvairios lengvatos, iš esmės daugiausia tenkinančios stambiojo kapitalo interesus, tampa priemone, leidžiančia sumažinti kapitalą valdančių asmenų mokesčius. O socialiniai, visų pirma su pensiniu aprūpinimu susiję, mokesčiai Lietuvoje yra vieni didžiausių Europoje, tačiau jais apmokestinami iš esmės tik dirbantys ir kuriantys žmonės, o pajamoms iš kapitalo šie mokesčiai netaikomi. Taigi, vaizdelis labai aiškus ir net sukrečiantis. Juk tuo metu, kai stambiojo kapitalo advokatai iš darbo pajamų gyvenantiems piliečiams seka pasakas apie tai, kad Lietuvoje yra neapmokestinamasis minimumas, todėl galima žvelgiant per mikroskopą pamatyti progresinį apmokestinimą, visuomenė tik iš į politiką žengiančių milijonierių sužino apie tai, kad, kaip fiziniai asmenys, gavę milijonines pajamas jie sumokėjo vos kelis, o kartais ir mažiau nei 1 proc. pajamų mokesčio. Sužino ir nieko nenutinka, nes partija „Tvarka ir teisingumas“, Darbo partija, socialdemokratai, žalieji, liberalieji, raudonieji ir rudieji – visi, kas apsimeta, esą jiems rūpi Lietuvos žmonės ir teisingumas – yra taip įnikę į partijų susijungimus, koalicijos reikalus, nacionalistinių ir komunistinių judėjimų plėtrą bei kovą už žalią Lietuvos gamtą Kaliningrado atominės elektrinės šešėlyje, kad paprasčiausiai tokių dalykų nepastebi. Tarsi tai būtų iš kitos realybės ir neturėtų jokios įtakos nei Lietuvoje egzistuojančiai mokesčių sistemai, nei socialiniam teisingumui, nei biudžeto pajamoms. Tačiau suvokiant, kad didelė dalis politikų patys yra kapitalo valdytojai arba yra remiami kapitalo valdytojų, tokį glušumą galima labai logiškai paaiškinti. Tuo labiau kad daugumos politikų atlyginimais pasirūpina tas pats biudžetas – už politikus sumoka visus su jų atlyginimu susijusius mokesčius. Todėl, viena ranka saugodami savo ir savo rėmėjų kapitalą nuo mokesčių, kitą ranką gali ramiai laikyti Lietuvos biudžeto kišenėje ir maitintis nekreipdami dėmesio į atlyginimų apmokestinimo dydį.


SAVAITĖS PATIKRINIMAS

Panevėžio AVMI informuoja, kad operatyvaus patikrinimo metu vienoje elektroninius kasos aparatus (toliau – EKA) aptarnaujančioje įmonėje nustatė tiek įvairių pažeidimų, kad už juos surašė penkis administracinės teisės pažeidimų protokolus. Įmonei gresia ne tik nemenkos piniginės baudos, bet ir sertifikatų, leidžiančių specialistams toliau vykdyti EKA aptarnavimo veiklą, panaikinimas. Atvejų, kai toje pačioje įmonėje išaiškinama tiek daug įvairių ir didelių pažeidimų, mokesčių inspektorių darbo praktikoje pasitaiko retai.
Tikrinant Panevėžio apskrityje kasos aparatus aptarnavusią Rokiškio rajono įmonę AVMI specialistai nustatė, kad įmonės darbuotojai nepildė prašymų registravimo knygų, kuriose privalu fiksuoti visus, tiek fizinių, tiek juridinių asmenų, prašymus suremontuoti ar aptarnauti kasos aparatus. Darbuotojai aptarnavo ne tik tuos EKA modelius, kuriuos turėjo teisę aptarnauti, bet ir tuos, kurių pagal išduotus sertifikatus aptarnauti negalėjo.


SAVAITĖS PAJAMOS NATŪRA

Kauno AVMI informuoja, jog vykdydama projektą „Prekių ir paslaugų suvartojimas asmeninėms reikmėms« atliko patikrinimą transporto paslaugų ir transporto priemonių nuomos veikla besiverčiančioje įmonėje. Nustačius, jog bendrovės įsigytą automobilį PORSCHE 911 turbo vienintelis įmonės akcininkas Italijos pilietis naudojo asmeninėms reikmėms, bendrovė patikslino pateiktas deklaracijas ir į Lietuvos biudžetą papildomai sumokėjo beveik 35 tūkst. pridėtinės vertės ir pelno mokesčių.
Patikrinimo metu Kauno AVMI specialistai, analizuodami į „juoduosius sąrašus» patekusios įmonės dokumentus, nustatė, kad Lietuvoje registruota Italijos piliečio bendrovė 2010 m. iš kitos Italijos bendrovės įsigijo prabangų automobilį PORSCHE 911 turbo. Praėjus mėnesiui po įsigijimo automobilis registruotas Lietuvoje, kartu su vardiniais numeriais, ir išnuomotas Italijos bendrovei, kurios akcininkas ir vadovas yra tas pats Italijos pilietis kaip ir registruotos Lietuvoje. Patikrinimo metu paaiškėjo, jog įmonė įsigyto prabangaus automobilio PVM įtraukė į atskaitą, kartu su vardinių numerių įsigijimo išlaidomis, ir 2010 - 2011 m. amortizaciniais atskaitymais bei patirtomis sąnaudomis mažino įmonės apmokestinamąjį pelną. Įvertinus faktus, jog automobilis į Lietuvą atgabentas tik užregistravimui, o jo tariamos nuomos sandoriai sudaryti tarp asocijuotų asmenų, kurių vadovas yra tas pats Italijos pilietis, Kauno AVMI konstatavo, kad automobilis naudotas akcininko privatiems poreikiams tenkinti.


SAVAITĖS CITATA

„Mes atlikome paskaičiavimus ir įvertinome ir progresinių mokesčių modelį, tikrai apie jį irgi bus diskutuojama. Bet jei šiandien iš karto padaryti progresinę mokesčių sistemą, viešieji finansai prarastų apie 1,4 mlrd. litų“.
Premjeras A. Butkevičius.


SAVAITĖS INICIATYVA

https://www.lietuva2.lt/lt


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA


Pavedimo tikrinti FR0773 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimas nukeltas neapibrėžtam laikui

VMI viršininko 2013 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. VA-26 buvo pakeistas 2012 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. VA-93 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl Pavedimo tikrinti FR0773 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtinti naujos formos Pavedimo tikrinti forma FR0773 bei pildymo taisyklių pakeitimai. Įsakymas turėjo įsigalioti nuo 2013 m. gegužės 1 d. Vis dėlto VMI IT specialistai nespėjo pasirengti naujiems reikalavimams, todėl įsakymo įsigaliojimas yra nukeltas iki «… nuo programinės įrangos, reikalingos Pavedimo tikrinti (FR0773 forma) ir Pavedimo tikrinti priedo FR0773P forma) pildymui, įdiegimo dienos».


Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Atsižvelgus į įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo 3 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymą, pakeistas Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių 17 punktas.
• „17.1. 1-SD pranešimą apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną, išskyrus šių Taisyklių 16.3, 16.9, 16.12 ir 16.13 punktuose numatytus atvejus ir atvejį, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) su darbuotoju sudaroma darbo sutartis. Kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, 1-SD pranešimas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Įdarbinimo įmonė privalo pranešti apie laikinojo darbuotojo darbo pradžią ne vėliau kaip valandą iki jo darbo pradžios, pateikdama 1-SD pranešimą.“


VMI komentuoja: Mokesčių administravimo įstatymo 104(2) str. komentaras

VMI prie FM informuoja, kad paruoštas MAĮ 104(2) str. komentaras, suderintas su FM ir su Muitinės departamentu (kai uždraudžiama mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais).
Komentaru paaiškinta, kad mokesčių administratorius turi teisę duoti nurodymą mokesčių mokėtojui laikinai uždrausti atsiskaityti grynaisiais pinigais. Ši nuostata galioja nuo 2013.01.01. Yra ir skelbiamas šių asmenų sąrašas. Svarbu pažymėti, kad atsiskaitymo sąvoka apima ir pinigų išmokėjimą, ir gavimą, todėl gavęs nurodymą atsiskaityti negrynaisiais pinigais mokesčių mokėtojas negali priimti iš verslo partnerių atsiskaitymo už prekes ir/ar paslaugas grynaisiais pinigais. Teisės įgyvendinimui nustatytos būtinos sąlygos:
• - nurodymas duodamas tik mokesčių mokėtojams: juridiniams asmenims ir ūkinę komercinę veiklą vykdantiems fiziniams asmenims;
• - terminas, per kurį mokesčių mokėtojas turėtų atsiskaitinėti tik negrynaisiais pinigais, negali būti ilgesnis nei vieneri metai (nurodomas nuo konkrečios datos iki konkrečios datos);
• - turi egzistuoti tam tikros riziką keliančios sąlygos, pvz. juridinio asmens vadovo (įgalioto asmens), veikusio to juridinio asmens naudai arba interesais, pripažinimas kaltu, nuobaudos paskyrimas, esant neišnykusiam teistumui, dėl įvairaus pobūdžio pavojingų veikų;mokestinio patikrinimo ar kito kontrolės veiksmo metu nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų ir yra pagrįsta rizika, kad mokesčių mokėtojas, atsiskaitydamas grynaisiais pinigais, gali slėpti pajamas ar kitaip vengti mokėti mokesčius, pavyzdžiui, kai mokesčių mokėtojas darbuotojams išmoka buhalterinėje apskaitoje neapskaitytą darbo užmokestį; laiko prekybos ar sandėliavimo vietoje arba gabena prekes, neįtrauktas į buhalterinę apskaitą ir/ar be jų įsigijimą ar gabenimą patvirtinančių dokumentų arba turėdamas suklastotus šiuos dokumentus; buhalterinėje apskaitoje neapskaito gautų pajamų ir kt.; nurodymas gali būti duodamas ir pasibaigus patikrinimui bei surašius specialisto išvadą, tačiau tuomet turi išlikti įstatyme nurodytos sąlygos: nustatyti mokesčių įstatymų pažeidimai bei pagrįsta rizika, kad mokesčių mokėtojas, atsiskaitydamas grynaisiais pinigais, gali slėpti pajamas ar kitaip vengti mokėti mokesčius;
• - ribojimas atsiskaityti negrynaisiais pinigais turi būti taikomas santykiuose su Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis. Todėl, pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas, kuriam buvo duotas nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais, galėtų iš įmonės kasos grynaisiais pinigais išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, tačiau negalėtų atsiskaityti su individualią veiklą vykdančiu fiziniu asmeniu už atliktus darbus. Taip pat mokesčių mokėtojas negalėtų išmokėti savo atskaitingam asmeniui grynųjų pinigų, skirtų mokėti kitiems ūkio subjektams už suteiktas paslaugas ir pan.
Už nurodymų nevykdymą gali būti skiriama Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(3) str. įtvirtinta nuobauda – bauda nuo 50 iki 2000 litų.


VMI informuoja: Panevėžyje - pranešimas apie padėtą sprogmenį Mokesčių inspekcijoje


VMI informuoja, kad balandžio 30 dieną Panevėžio AVMI gavo pranešimą apie neva padėtą sprogmenį institucijos pastate. Panevėžio AVMI nedelsiant apie tai informavo teisėsaugos institucijas bei ėmėsi visų būtinų saugumo veiksmų, užtikrinančių mokesčių mokėtojų bei darbuotojų saugumą. Gavus pranešimą žmonės buvo nedelsiant evakuoti.
„Skambinęs asmuo pirmiausia padarė didžiulę žalą mokesčių mokėtojams, kurie atvyko į inspekciją deklaruoti pajamų ir turto, įsigyti verslo liudijimų. Paskutinėmis deklaravimo dienomis mes dirbame ilgiau, suteikdami žmonėms galimybę laiku įvykdyti mokestines prievoles, tad šis pranešimas apie neva padėtą sprogmenį labiausiai sutrikdė mokesčių mokėtojus", - pažymi Panevėžio AVMI viršininkas Aldas Skvarnavičius.


KITOS NAUJIENOS


Finansų ministerija informuoja: I ketvirčio centrinės valdžios deficitas mažesnis nei pernai

Finansų ministerijos duomenimis, 2013 metų I ketvirčio centrinės valdžios deficitas, palyginus su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, buvo mažesnis 227 mln. litų ir sudarė 1,1 proc. BVP (2012 m. I ketvirčio deficitas buvo 1,3 proc.), rodo Finansų ministerijos duomenys. I ketvirčio centrinės valdžios pajamos buvo 7 mlrd. 402 mln. litų, išlaidos – 8 mlrd. 500,1 mln. litų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per šių metų du mėnesius1e50 sudarė 173,5 mln. litų.
Per pirmąjį šių metų ketvirtį valstybės biudžeto (be savivaldybių, Sodros, PSDF) lėšų buvo skirta švietimui (pedagogų darbo užmokesčiui, mokyklų išlaikymui, pan.) - 835 mln. litų; socialinei apsaugai (socialinei paramai, išmokoms, pan.) – apie 787 mln. litų; 462 mln. litų - sveikatos apsaugai; 389 mln. litų – ekonomikai; viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai - daugiau nei 313 mln. litų.
Daugiausia „Sodros“ biudžeto išlaidų per du mėnesius buvo pensijoms išmokėti - 2 mlrd. 39,4 mln. litų, ligos ir motinystės išmokoms – 330,9 mln. litų, nedarbo socialinio draudimo išmokoms - 94,1 mln. litų.
Daugiausia Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) išlaidų per 2013 metų I ketvirtį – 690 mln. litų - sudarė išlaidos asmens sveikatos priežiūrai (didžioji dalis - medikų darbo užmokestis), vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti skirta 192 mln. litų.

Finansų ministerija praneša: centrinės valdžios sektoriaus skola sumažėjo

Finansų ministerijos duomenimis, centrinės valdžios sektoriaus skola kovo mėnesio pabaigoje lyginant su vasario mėnesiu, sumažėjo ir sudarė 44 mlrd. 486,1 mln. litų arba 37,3 proc. prognozuojamo 2013 metų BVP (119 mlrd. 397 mln. litų). Kovą centrinės valdžios skola sumažėjo Lietuvai išpirkus antrąją 1 mlrd. eurų vertės (3,45 mlrd. litų) euroobligacijų emisiją. Tačiau kovą vidaus rinkoje valstybė pasiskolino 799,2 mln. litų, kuriuos perskolino Indėlių ir investicijų draudimo fondui, dalyvavusiam Ūkio banko turto ir įsipareigojimų perdavimo Šiaulių bankui finansavime.
Kovo mėnesio pabaigoje centrinės valdžios sektoriaus skola užsienio finansų institucijoms buvo 29 mlrd. 585,9 mln. litų, vidaus finansų institucijoms – 7 mlrd. 713,1 mln. litų, tarptautinėms organizacijoms – 4 mlrd. 732,8 mln. litų, kitiems vidaus kreditoriams (namų ūkiams ir pelno nesiekiančioms institucijoms) – 1 mlrd. 426,3 mln. litų, nefinansiniam sektoriui – 1 mlrd. 28 mln. litų.
Visa centrinės valdžios ilgalaikė skola sudarė 42 mlrd. 655,2 mln. litų (95,9 proc. visos skolos), trumpalaikė skola – 1 mlrd. 830,9 mln. litų (4,1 proc. visos skolos).
Atsižvelgus į pritaikytas išvestines finansines priemones, t.y. apdraudus sandorius nuo valiutų kursų svyravimus, centrinės valdžios skola kovo mėnesio pabaigoje faktiškai buvo 1 mlrd. 206,4 mln. litų mažesnė ir sudarė 43 mlrd. 279,7 mln. litų arba 36,2 proc. prognozuojamo šių metų BVP.


Sodra praneša: visi „Sodros“ statistiniai duomenys vienoje vietoje internete

Sodra informuoja, kad išsamią informaciją apie Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas ir išlaidas, draudėjų, išmokų gavėjų skaičius, vidutinius išmokų dydžius, jų kitimo tendencijas ir daug kitos aktualios statistinės informacijos nuo šiol bus galima rasti vienoje vietoje internete, „Sodros“ statistinių duomenų portale. Kviečiame žurnalistus dalyvauti pristatyme, kuris įvyks 2013 m. gegužės 10 d. 10 val. Seimo spaudos konferencijų salėje (Gedimino pr. 53).


FNTT praneša: išaiškinta tarptautinė vilkikų prekyba besivertusi sukčių grupuotė

FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai ir Lenkijos teisėsaugininkai išaiškino savo valstybėse veikusią tarptautinę vilkikais prekiavusią organizuotą grupuotę, kuri įtariama milijoninių sumų pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimu. Tarp organizuotos grupės narių yra 4 Lietuvos piliečiai, kurie įtariami sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumentų klastojimu.
Pirminiais duomenimis, organizuota grupė iš Lenkijos ir Lietuvos organizavo vadinamąjį karuselinį sukčiavimą, kai įtariamieji, siekdami pasisavinti pridėtinės vertės mokestį, naudojo ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių jokios veiklos nevykdančias bendroves. Tyrimo metu atskleista, kad 3 Lietuvoje registruotos bendrovės (iš jų – 2 Kaune ir 1 Radviliškio rajone) įsigydavo krovininius vilkikus iš Lenkijos bendrovių, juos parduodavo Europos Sąjungos registruotoms įmonėms ar Rusijos Federacijos piliečiams. Suburtos tarptautinės organizuotos grupės nariai iš Lietuvos, deklaruodami krovininių vilkikų prekybą, per 2012 metų pirmąjį pusmetį apgaule susigrąžino apie 5 mln. Lt PVM, o už antrą praėjusių metų pusmetį pateikė prašymus sugrąžinti dar 6 mln. Lt. Atskleista, kad organizuotos grupės nariai, prekiaudami krovininiais vilkikais, deklaruodavo jų įsigijimą iš Lenkijos, vėliau parduodavo juos Lietuvos bendrovei, kuriai vadovavo vienas iš įtariamųjų, o ši juos parduodavo Rusijos Federacijos piliečiams. Pirma įmonė, įsigyjanti vilkikus iš Europos Sąjungos, nemokėjo PVM (vien per 2012 metus buvo nesumokėta apie 11 mln. Lt PVM), o antroji susigrąžindavo PVM.
Atskleista, kad gerai organizuotos grupės nariai visą neteisėtai susigrąžintą PVM proporcingai pasidalindavo.


Ūkio ministerija praneša: ministrų akiratyje Dubline – sąlygų mažoms ir vidutinėms įmonėms gerinimas

Š. m. gegužės 3 d. neformaliame ES ministrų, atsakingų už vidaus rinkos ir pramonės klausimus, susitikime Dubline (Airija) dalyvavo ir LR ūkio ministrė Birutė Vėsaitė.Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) yra pagrindinis darbo vietų šaltinis Europoje, svarbus ekonominio augimo veiksnys, todėl ES šalių vyriausybės siekia visokeriopai skatinti smulkų ir vidutinį verslą ES, gerinti sąlygas MVĮ pasinaudoti finansavimo galimybėmis, skatinti MVĮ įeiti į tarptautines rinkas. Ministrų susitikime ūkio ministrė B. Vėsaitė pirmininkavo darbo grupės diskusijai tema „Verslumas – miestai ir regionai (klasteriai) kaip verslumo, inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatintojai“. Pasak ūkio ministrės, atskirų regionų ekonominis efektyvumas gali būti didinamas skatinant verslo ir mokslo tyrimų institucijų bendradarbiavimą. Padedant nacionalinėms vyriausybėms regionuose sėkmingai gali kurtis verslo grandinės (klasteriai). Reikia identifikuoti unikalias kiekvieno regiono stipriąsias puses. Klasterių kūrimosi skatinimas, atsižvelgiant į ES bendrąją rinką, padėtų daug efektyviau įgyvendinti paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui priemones. Dabar egzistuojantys klasteriai galėtų tapti tarptautiniu lygmeniu veikiančiais ir didesnę pridėtinę vertę kuriančiais tinklais, padėsiančiais mažoms ir vidutinėms įmonėms užmegzti verslo ryšius ES ir už jos ribų.
Dėl MVĮ – kaip svarbaus ekonomikos augimo ES veiksnio – ministrų susitikime savo nuomonę išreiškė Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už pramonę ir verslumą, Antonio Tajani. Jis pažymėjo, jog, norėdami įveikti ekonominę krizę, turime imtis Europos reindustrializacijos – siekti, kad ES daugėtų pramonės įmonių, kurių sukuriama ES bendrojo vidaus produkto (BVP) dalis iki 2020 m. pasiektų 20 proc. viso ES BVP, skatinti verslo grandinių kūrimąsi ir MVĮ ėjimą į tarptautines rinkas.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnaswww.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1154204 2013-05-13 19:18 artas71
Savaitės 2013.05.06 - 2013.05.12 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS STATISTIKA

Tarptautinė organizacija «Transparency international» paskelbė šalių korupcijos indeksą. Lietuva atrodo vidutiniškai.


SAVAITĖS SKAITALAS

Aušra Maldeikienė : Liaudies kapitalizmas II dalis.

SAVAITĖS NUORODA

Pradėjo veikti Sodros statistikos portalas "Atvira Sodra".


SAVAITĖS BAUSMĖ

Žinomai dainininkei Lauryn Hill JAV skirta trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė už mokesčių vengimą,. „Grammy“ apdovanojimų laureatės 37-erių atlikėjos taip pat laukia trijų mėnesių namų areštas. Dainininkė praėjusiais metais prisipažino kalta dėl jai pareikštų kaltinimų. L. Hill vengė sumokėti mokesčius nuo 1,8 mln. JAV dolerių uždarbio 2005-2007 metais. Bendra mokėtinų mokesčių ir delspinigių suma viršija 0,9 mln JAV dolerių.


SAVAITĖS PRANEŠIMAS

VMI informuoja, kad ne visi importuotojai įvertino nuo š.m. kovo 1 d. pasikeitusią importo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaravimo ir sumokėjimo tvarką ir dėl to pateikė nekorektiškai užpildytas PVM deklaracijas. Mokesčių mokėtojams VMI siunčia raginimus tikslinti deklaracijas bei tinkamai vykdyti mokestines prievoles. Per kelias dienas, patikslinę PVM deklaracijas, mokesčių mokėtojai apskaičiavo beveik 10 mln. litų didesnę PVM prievolę.
VMI primena, kad Lietuvos PVM mokėtojai apskaičiuoto importo PVM nuo kovo 1 dienos už importuotas į Lietuvą prekes neturi mokėti į Muitinės sąskaitą, nes šis apskaičiuotas importo PVM įskaitomas (sumokamas) VMI. Išanalizavusi kovo mėnesio pateiktas PVM deklaracijas ir įvertinusi iš Muitinės gautą informaciją VMI pastebėjo, kad kai kurie PVM mokėtojai importo PVM senąja tvarka nurodė PVM deklaracijos 26 laukelyje, nors reikėjo deklaruoti 27-ajame. Pažymėtina, kad PVM mokėtojai deklaruotų mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 27 laukelyje įskaitomų (sumokamų) VMI importo PVM sumų neturi įrašyti į šios deklaracijos 26 laukelį (Sumokėtas importo PVM).
VMI pažymi, kad visa informacija apie naująją importo PVM tvarką skelbiama VMI interneto svetainės www.vmi.lt Konsultacinės medžiagos kataloge (Raštai, paaiškinimai, informaciniai pranešimai → DĖL IMPORTO PVM SUMOKĖJIMO (ĮSKAITYMO) PERĖMIMO VMI NUO 2013-03- 01.


SAVAITĖS PRANEŠIMAS - 2
Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Vokietija ir Italija ateinančią savaitę ketina paspausti kitas ES nares pasirašyti Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo direktyvą, o kitos G7 grupės šalys – Jungtinės Valstijos, Kanada ir Japonija – ieškos susitarimų su besivystančiomis šalimis. Neformaliose finansų ministrų diskusijose ketinama detaliau apibrėžti konkrečius žingsnius, kurie gali būti atliekami kituose tarptautiniuose susitikimuose, pavyzdžiui, G20. ES finansų ministrai susitiks antradienį, o ketvirtadienį Jungtinės Karalystės parlamentarai sulauks „Google Inc.“ pasiaiškinimo dėl galimo mokesčių vengimo.


TEISĖS AKTŲ NAUJIENOS

VMI komentuoja: PVM įstatymo 78 str. komentaro pakeitimas


VMI pakeitė PVM įstatymo 78 str komentarą. 78 straipsnis teigia, kad «..apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka ir tokiu būdu, kad iš jos duomenų būtų galima teisingai nustatyti šio asmens prievoles, susijusias suPVM.»


VMI pateikia seminaro "NPD ir PNPD taikymas" seminaro medžiagą

VMI pateikia seminaro „Neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) ir papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (PNPD) taikymas“ dalomąją medžiagą.


VMI komentuoja: pakeistas ir papildytas PVM įstatymo 80 straipsnio 4 dalies komentaras

VMI prie FM, komentuoja PVMĮ 80 str., reglamentuojančio atvejus, kai PVM sąskaita faktūra įforminamos kelių PVM mokėtojų bendrai tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos. Pagal įstatymą PVM sąskaitoje - faktūroje vietoj prekių tiekėjo ir (arba) paslaugų teikėjo pavadinimo arba vardo, pavardės (jeigu tai fizinis asmuo) ir PVM mokėtojo kodo nurodomi kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti rekvizitai. Jeigu viena PVM sąskaita-faktūra įforminamos keliems pirkėjams (klientams) bendrai tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos, PVM sąskaitoje-faktūroje vietoj pirkėjo (kliento) pavadinimo arba vardo, pavardės (jeigu tai fizinis asmuo) ir PVM mokėtojo kodo (jei turi) nurodomi kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti rekvizitai.


VMI informuoja: atnaujintas formos FR0523 šablonas

VMI prie FM informuoja, kad pagal VMI prie FM ministerijos viršininko 2012 birželio 10 d. įsakymą Nr. VA-41/D1-303, buvo atnaujintas deklaracijos formos FR0523 (Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių (AG) atliekomis deklaracija) el. būdu užpildomas šablonas „.mxfd“.


VMI informuoja: atnaujintas formos FR0524 šablonas

VMI prie FM informuoja, kad pagal VMI prie FM ministerijos viršininko 2012 birželio 26 d. įsakymą Nr. VA-63/D1-539 buvo atnaujintas deklaracijos formos FR0524 (Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaracija) el. būdu užpildomas šablonas „.mxfd“.


VMI informuoja: savarankiškai apskaičiuoti preliminarų žemės mokestį padės VMI įdiegta skaičiuoklė

VMI informuoja, jog sukurta ir įdiegta žemės mokesčio skaičiuoklė, kuri padės mokesčių mokėtojams savarankiškai apskaičiuoti preliminarų žemės mokestį 2013 m. ir vėlesniais mokestiniais metais. Skaičiuoklė su aprašymu, kaip ja naudotis, skelbiama VMI interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/zemes-mokescio-skaiciuokle. Pažymėtina, kad Skaičiuoklė pateikia preliminarų mokėtiną žemės mokesčio dydį, kuris gali kisti dėl savivaldybių nustatytų įvairių lengvatų skirtinguose regionuose.
VMI akcentuoja, kad formuodama žemės mokesčio deklaracijas remsis Valstybinės įmonės Registrų centras atnaujinta informacija apie žemės sklypų vertę: nustatytos vidutinės rinkos vertės galios šiuos ir ateinančius ketverius metus. Mokesčio mokėtojų skundai Registrų centrui dėl nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės ir prašymai žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą, šiemet gali būti teikiami tik iki šių metų liepos 1 dienos. Informacija apie žemės sklypų mokestinę vertę skelbiama Registrų centro svetainėje adresu http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp, ji pasiekiama žinant žemės sklypo unikalų numerį.
Nuo 2013 metų žemės mokesčio tarifus nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės tvirtina kiekviena savivaldybė ind1c12ividualiai. 2013 m. savivaldybių tarybų patvirtintus žemės mokesčio tarifus galima sužinoti VMI svetainėje http://www.vmi.lt/cms/zemes-mokestis2.


KITOS NAUJIENOS


Finansų ministerija informuoja: valstybės nekilnojamasis turtas bus valdomas centralizuotai

Finansų ministerija informuoja, kad Vyriausybei teikia Seimui išvadas dėl jam pateiktų svarstyti 11 teisės aktų projektų, kuriais pertvarkomas valstybei priklausančio nekilnojamojo turto valdymas. Siekiama įgyvendinti vieną iš Vyriausybės programos prioritetinių tikslų – įdiegti valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo principus (įskaitant centralizuotą jo pardavimą), nustatyti šio turto valdymo efektyvumo rodiklius bei sukurti informacinėmis technologijomis paremtą valstybės nekilnojamojo turto valdymo kontrolės sistemą.
Numatoma administracinės paskirties objektų, taip pat nenaudojamo ir pripažinto nereikalingu ar netinkamu naudoti nekilnojamojo turto objektų valdymą perduoti į vienas rankas – centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (CTV), kuris būtų steigiamas sujungiant dvi valstybės įmones – Valstybės turto fondą ir Turto banką. Administracinės paskirties nekilnojamasis turtas palaipsniui bus perduodamas valdyti CTV, pereinant prie turto valdymo ir priežiūros paslaugų teikimo santykių su šio turto tikraisiais naudotojais – valstybės institucijomis ir įstaigomis, kurios CTV perduotu turtu naudosis panaudos pagrindais. Mažinant išlaidas turto priežiūrai, šias paslaugas CTV galės pirkti centralizuotai. Jis bus ir naujo administracinės paskirties turto įsigijimo organizatoriumi, kuris spręs, kokiu būdu jį įsigyti – pirkti, statyti ar nuomotis. Valstybės turto pardavimas taip pat bus vykdomas centralizuotai, nes jo pardavimo viešo aukciono organizatoriumi taps CTV.
CTV taip pat koordinuos valstybės institucijų priimamų sprendimų dėl nekilnojamojo turto perdavimo, nuomos ar nurašymo procesus, atliks nekilnojamojo turto valdymo efektyvumo rodiklių vertinimą, kaups informaciją apie visą valstybės nekilnojamąjį turtą ir dėl jo sudarytus sandorius. Tai sudarys sąlygas valstybės nekilnojamojo turto valdymo kontrolės sistemai sukurti.


Finansų ministerija praneša: pirmininkaudama Lietuva sieks stiprinti finansinių paslaugų sektorių

Gegužės 9 dieną finansų ministras Rimantas Šadžius su Britanijos bankininkų asociacijos vadovu Anthony Brown ir jos atstovais aptarė aktualius finansų rinkų klausimus. Susitikime dalyvavo „JPMorgan Chase“, „Citi“, „Barclays“, „Royal Bank of Scotland“, „Bank of America“, "Merill Lynch“, „Nationwide“ ir „Deutsche Bank“ bankų atstovai. Lietuvos finansų ministras pristatė Britanijos bankininkų asociacijai Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai tikslus, išskirdamas prioritetus finansų srityje. Susitikimo dalyviai aptarė su finansų rinkų reglamentavimu susijusias aktualijas: bankų sąjungos elementus, taisykles dėl finansinių priemonių rinkų, kuriomis siekiama užtikrinti didesnį rinkų skaidrumą bei sustiprinti investuotojų apsaugą, pasiūlymą dėl finansinių sandorių mokesčio, Europos kapitalo rinkų plėtros, euro zonos stabilumo ir augimo bei kitus klausimus.
Britanijos bankininkų asociacija – tai Jungtinės Karalystės bankų ir finansinių paslaugų sektoriaus asociacija, vienijanti daugiau nei 200 narių, įsikūrusių 60-yje valstybių.


Sodra praneša: Lietuvos advokatūrai bus teikiama daugiau duomenų iš „Sodros“

Sodra informuoja, kad nuo šiol Lietuvos advokatūra, pagrindinė advokatų ir jų padėjėjų savivaldos institucija, galės gauti daugiau asmeninių duomenų apie teisininkus. Tą užtikrins tarp „Sodros“ ir Lietuvos advokatūros pasirašyta duomenų teikimo sutartis. „Sodra“ jos pagrindu teiks informaciją apie tai, ar advokatai ir jų padėjėjai yra nepriekaištingos reputacijos – tai yra ar jie nebuvo atleisti iš ankstesnio darbo (pavyzdžiui, teisėjo, prokuroro, valstybės tarnautojo pareigų) už tarnybinės veiklos pažeidimus, pritaikius tarnybinę nuobaudą ar už šiurkštų pareigų pažeidimą. Be to, Lietuvos advokatūrą turės galimybę patikrinti, ar advokatai, advokatų padėjėjai ir kiti asmenys, siekiantys tapti advokatais, dirba kitur ir už tą darbą gauną atlygį. Taip pat advokatūrai bus prieinami duomenys apie kitus minėtų asmenų darbdavius (draudėjus). Pasak Advokatų tarybos pirmininko, o tai, kad galima bus sužinoti atleidimo iš darbo pagrindus ir konkrečią datą, leis pagrįsti Advokatų tarybos sprendimus, kuomet pretendentai nebus priimami į tikruosius Lietuvos advokatūros narius kaip neatitinkantys nepriekaištingos reputacijos reikalavimo. Advokatams, kaip ir kai kurioms kitoms profesijoms taikomi ypatingi veiklos skaidrumo reikalavimai. Nauja sutartis leis paprasčiau kontroliuoti, ar tokių reikalavimų laikomasi ir nustačius pažeidimų greičiau į juos reaguoti. Tai prisidės prie visos teisinės sistemos didesnio skaidrumo ir efektyvumo. „Sodros“ duomenimis, šiuo metu Lietuvoje veiklą vykdo apie 2,8 tūkst. advokatų ir jų padėjėjų.


Ūkio ministerija praneša: siūloma keisti Viešųjų pirkimų įstatymą atsižvelgiant į griežtas Prezidentes pastabas

Ūkio ministerija, atsižvelgusi į Vyriausybės posėdyje pateiktus pasiūlymus, išsakytus įvertinus LR Prezidentūros pastabas, pateikė patikslintą Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projektą. Siūloma nustatyti prievolę perkančiajai organizacijai skelbti tik didelės apimties pirkimų techninių specifikacijų projektus. Visų kitų pirkimų techninių specifikacijų projektus perkančioji organizacija galės pasirinkti skelbti ar ne. Siekiant išvengti kylančių grėsmių dėl neskelbiamų derybų ir vidaus sandorių vykdymo, siūloma nustatyti, kad Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas reikalingas vykdant didelės apimties pirkimą neskelbiamų derybų būdu ar sudarant didelės apimties vidaus sandorį. Siūloma nustatyti, kad didelės apimties pirkimu būtų laikomas toks pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra didesnė kaip 5 000 tūkst. Lt, o darbų pirkimo vertė didesnė kaip 20 000 tūkst. Lt. 2012 m. tokių pirkimų buvo tiek: prekių ir paslaugų – 160, darbų – 32. Tokios ribos pasirinktos atsižvelgus į Viešųjų pirkimų tarnybos statistinę informaciją apie praėjusių metų pirkimus.


Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnaswww.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1155949 2013-05-20 20:59 artas71
Savaitės 2013.05.13 - 2013.05.19 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS LUPIKAVIMAS


Šiaulių bankas nutarė už indėlius, kuriuos perėmė iš Ūkio banko ir kurių terminas ilgesnis nei 5 metai imti… metinį 4 proc. mokestį.
Pranešimo tekstas:
• Šiaulių bankas iš Ūkio banko perėmė 2013 m. vasario 23 d. Ūkio banko dalies turto ir įsipareigojimų perleidimo sutartyje nurodytus draudžiamus įsipareigojimus indėlininkams, egzistavusius Ūkio banko draudiminio įvykio dieną. Siekiant užtikrinti Ūkio banko klientams teiktų bankinių paslaugų tęstinumą ir tinkamą iš Ūkio banko perimtų minėtų indėlių administravimo kokybę, bei vadovaujantis AB Šiaulių banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių 1.9. punktu, informuojame, apie keičiamus Tipinius įkainius - nuo 2013 m. liepos 15 d. įsigalioja Metinis indėlio administravimo mokestis. Naujas mokestis Šiaulių banke bus taikomas iš Ūkio banko perimtiems indėliams, kurių terminas ilgesnis kaip penkeri metai. Pažymime, kad Šiaulių bankas tarp savo produktų neturi ilgesnio kaip penkeri metai terminuoto indėlio, todėl siekiant kokybiško tokio termino indėlių, perimtų iš Ūkio banko, aptarnavimo Šiaulių bankas neišvengiamai turi atlikti papildomų investicijų, kurios ir bus kompensuojamos minėtu metiniu indėlio aptarnavimo mokesčiu. Informuojame, kad jokiems kitiems terminuotiems indėliams šis mokestis nebus taikomas.


SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Lietuvoje steigiama įmonių finansų vadovus jungianti profesinė organizacija – Finansų direktorių asociacija. Steigiamasis asociacijos susirinkimas vyks gegužės 23 d. Trakuose rengiamoje „Finansų direktorių konferencijoje 2013“.
Finansų direktorių asociacija steigiama siekiant plėtoti finansų vadovams svarbias veiklos kryptis: suvienodinti finansų vadovo funkcijų supratimą Lietuvos mastu, dalytis patirtimi ir specifinėmis finansų valdymo žiniomis, paskatinti įmonių valdymui svarbių įstatymų pakeitimų inicijavimą ir jų įgyvendinimą, didinti Lietuvos finansų vadovų kompetenciją.
„Aktyvūs finansų direktoriai, kurie jau ne pirmi metai susitinka kasmetinėje Finansų direktorių konferencijoje, išreiškė mintį įsteigti juos vienijančią profesinę asociaciją. Ši idėja dabar ir bus pradėta įgyvendinti, tad finansų vadovai turės dar daugiau galimybių tarpusavyje bendrauti bei keistis gerąja patirtimi“, – sako steigiamojo Finansų direktorių asociacijos susirinkimo organizatorė Vida Čiuberkienė-Kumpikienė.
Susirinkimo metu bus priimtas sprendimas įsteigti Finansų direktorių asociaciją ir užregistruoti pirmieji į asociaciją stojantieji nariai.
Steigiamasis Finansų direktorių asociacijos susirinkimas vyks gegužės 23 d. „Finansų direktorių konferencijos 2013“ pabaigoje.
Penktojoje metinėje „Finansų direktorių konferencijoje 2013“ pagrindinis dėmesys bus skirtas verslo ir finansų rizikos valdymui. Profesiniame renginyje finansininkai aptars rizikos valdymo pamokas, aktualiausius mokesčių rizikos veiksnius. Konferencijoje bus pristatytas praktinis pavyzdys, kaip finansines rizikas valdo didmeninės prekybos įmonių grupė, kokias monitoringo priemones naudoja, kaip kontroliuoja nutolusius filialus.
Konferencijoje ekspertai apžvelgs komunikacijos rizikas organizacijoje ir derybų įgūdžių svarbą, taip pat finansų vadovų karjeros planavimo iššūkius: kokių kompetencijų ir požiūrio pokyčių reikia tapus įmonės valdybos nariu.
Išsami „Finansų direktorių konferencijos 2013“ programa skelbiama Vilniaus konferencijų centro interneto svetainėje www.vcc.lt.
Konferencija ir steigiamasis asociacijos susirinkimas vyks gegužės 23 d. viešbutyje „Margis“, Trakų r.


SAVAITĖS PRANEŠIMAS - 2

Laisvės nuo mokesčių diena šiemet išaušo gegužės 15 d. – 2 dienomis vėliau nei pernai. Šios dienos proga Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) pristato simbolinį kasos kvitą už viešojo sektoriaus išlaidas vidutiniam šalies gyventojui (PAŽIŪRĖKITE IR PARSISIŲSKITE: http://files.lrinka.lt/LNMD/kasoskvitas.png).


SAVAITĖS CITATA

„Pareikalavau iš mokesčių inspekcijos, kad detaliai išanalizuotų pačių didžiausių, pačių svarbiausių mokesčių mokėtojų PVM deklaracijų turinį, kad atliktų patikrinimus vietoje. Jie jau prasidėjo. Kad mes galėtume pamatyti ir konkrečių mokesčių mokėtojų pjūvių, kas vysta, kaip vyksta. Mūsų duomenimis, PVM sumos, įtrauktos į PVM atskaitą už įsigytas prekes ir paslaugas… šita suma ženkliai didėja, tuo tarpu pardavimų PVM neauga taip sparčiai. Dėl to susidaro neigiama skirtumas“.

Finansų ministras R.Šadžius


SAVAITĖS LAIMIKIS

FNTT, bendradarbiaudama su VMI ir Muitinės kriminaline tarnyba, atskleidė tarptautiniu mastu veikusią iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos piliečių suburtą 11 asmenų organizuotą grupę, kuri vertėsi prekyba naftos produktais. Veiklai nuslėpti buvo naudotos 47 bendrovės, registruotos Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Slovakijoje ir Kipre. Įmonių apyvarta siekė 160 mln. litų.
Atskleista, kad tarptautinės organizuotos grupės nariai didelius kiekius dyzelino perdirbdavo į tepalinę alyvą, kuri pagal savo savybes atitinka dyzeliną. Šios grupės nariai, naudodamiesi skirtingais valstybių teisės aktų reguliavimais, pagal kuriuos tepalinė alyva Lietuvoje nėra akcizinė prekė, perdirbtą dyzeliną realizuodavo kaimyninių valstybių juodojoje rinkoje.
FNTT tyrėjai, glaudžiai bendradarbiaudami su kolegomis iš Lenkijos ir Latvijos, nustatė, kad atsiskaitymai už juodojoje rinkoje parduotą tepalinę alyvą vykdavo grynaisiais pinigais. Su pastaraisiais buvo atliekamos fiktyvios piniginės operacijos, kad neva vyksta atsiskaitymas už prekybą naftos produktais, tačiau iš tiesų būdavo nuslepiamas visas gautas pelnas ir vengiama mokėti mokesčius. Pavyzdžiui, viena iš nusikalstamame tinkle naudotų Lietuvos bendrovių, kurios apyvarta iš prekybos naftos produktais siekė 200 milijonų litų, savo darbuotojams mokėdavo vidutinį 700 litų atlyginimą, o direktoriaus oficialios pajamos per metus siekė tik 25 tūkst. Lt neatskaičius mokesčių. Įmonė per metus tesumokėdavo iki 100 tūkst. Lt mokesčių valstybei. Tarptautinės operacijos metu FNTT tyrėjai Lietuvoje atliko kratas, kurių metu buvo rasta ir paimta apie 4,7 mln. Lt grynųjų pinigų.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA


Priimtos Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklės

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu V-115 nauja redakcija išdėstytos Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklės
Kelios ištraukos:
• Pareiškėjas skundą gali pateikti per 3 mėnesius nuo nekilnojamojo turto ar žemės mokestinės vertės nustatymo momento vieną kartą per mokestinių verčių galiojimo laikotarpį. Skundai dėl žemės nustatytos vidutinės rinkos vertės, naudojamos mokestinėms vertėms apskaičiuoti, 2013 metų mokestiniu laikotarpiu gali būti pateikiami per 6 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios.
• 7. Skundas įteikiamas tiesiogiai Registrų centro teritoriniam registratoriui arba centriniam registratoriui arba siunčiamas paštu.
• 8. Pareiškėjo skunde turi būti nurodytas asmens, padavusio skundą, vardas, pavardė, gimimo data (pavadinimas, juridinio asmens kodas), gyvenamosios vietos adresas (buveinės adresas). Skunde turi būti aiškiai nurodytos skundžiamos aplinky bės ir faktai, skundas turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo. Tuo atveju, kai skundas teikiamas Registrų centrui pareiškėjo įgalioto asmens, pridedamas atstovo įgaliojimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įtvirtintus reikalavimus (Žin., 2000, Nr. 74-2262).
• 9. Pareiškėjo skundo priėmimą bei registravimą organizuoja Registrų centro teritorinių registratorių raštinės ir centrinio registratoriaus raštinė.
• 10. Gautas skundas registruojamas gavimo dieną jo padavimo vietoje ir išsiunčiamas arba perduodamas Registrų centro Nekilnojamojo turto vertinimo departamentui ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
• 11. Vietos mokesčių administratorius ne vėliau kaip:
• 11.1. per 1 darbo dieną nuo skundo gavimo arba sprendimo priėmimo dienos informuojamas apie pareiškėjo skundo dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės gavimą ir priimtą sprendimą;
• 11.2. per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo arba sprendimo priėmimo dienos informuojamas apie pareiškėjo skundo dėl žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams gavimą ir priimtą sprendimą.


VMI komentuoja: pridėtinės vertės mokesčio 78 str. komentaras

VMI prie FM, teikdama paaiškinimus mokesčių mokėtojams, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 78 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą. Lietuvos Respublikos finansų ministerija komentaro projektui pritarė 2013-04-17 raštu Nr. ((14.17-02)-5K-1306915)-6K-1303646).
PVMĮ 78 str. skirtas apibrėžti PVM apskaitai ir dokumentų saugojimui. Šis straipnis buvo pakeistas, ir pasikeitimai įsigaliojo nuo 2013.01.01. Kelios pakeistos nuostatos naujai išdėstytos taisyklės:
• - apmokestinamasis asmuo (PVM mokėtojas ir ne PVM mokėtojas), kuris kitoje valstybėje registruoto PVM mokėtojo užsakymu iš kitų valstybių narių atgabentoms prekėms teiks vertinimo, taip pat jų aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugas, privalo atskirai tvarkyti prekių, kurios atgabenamos į šalies teritoriją anksčiau nurodytoms paslaugoms teikti, ir suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitą, laikydamasis 2012.02.27 įsakymo Nr. VA-23 nuostatų;
• - apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus. Asmenys, kurie nelaikomi apmokestinamaisiais asmenimis, neprivalo tvarkyti registro, pvz., biudžetinės įstaigos ta apimtimi, kiek tai susiję su jų valstybės ir savivaldybių veikla. Į registrus privalo būti įtraukiamos visos išrašytos ir gautos PVM sąskaitos faktūros, išskyrus kasos aparato kvitus, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis, ar supaprastintas PVM sąskaitas faktūras;
• - kai teikiamos ilgalaikės paslaugos (t. y. paslaugos, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos ar kt.) ir prekės (elektros energija, dujos, šilumos ir kitų rūšių energija), minėtų paslaugų / prekių pardavėjas išsiųstas (ne elektroniniu būdu) rašytines PVM sąskaitas faktūras gali saugoti tik elektronine forma. Tačiau, jeigu minėtas pardavėjas pageidauja, jis gali tokias išrašytas PVM sąskaitas faktūras saugoti ir/arba popieriniu variantu. Tačiau pirkėjai, gavę anksčiau paminėtų paslaugų / prekių rašytines (popierines) PVM sąskaitas faktūras, jas turi saugoti tik popieriniu variantu (kadangi tai nėra elektroninės PVM sąskaitos faktūros).


VMI informuoja: Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai

VMI prie FM informuoja, kad Seimas priėmė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XII-251.
Esminiai, įstatyme įtvirtinti pakeitimai yra susiję su tikslu atkurti gyventojų iki 2012 m. gruodžio 31 d. sudarytų sutarčių apmokestinimo sąlygas, kurios buvo pakeistos nuo 2012 m. gruodžio 31 d. įsigaliojus Profesinių pensijų kaupimo įstatymo 2, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 30, 33, 338, 47, 48 49 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymui Nr . XII-71:
• 1. GPMĮ 17 str. 1 d. 9, 14 ir 16 punktai pakeisti, nustatant, kad šios lengvatos taikomos išmokoms, gautoms 2012 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais pagal gyvybės draudimo ir III pakopos pensijų kaupimo sutartis, sudarytas iki 2012 m. gruodžio 31d. Šiuose punktuose nustatytos lengvatos taikomos, jeigu išmoką gaunantis gyventojas yra sulaukęs 55 metų (nebeliko nuorodos į Profesinių pensijų kaupimo įstatymą).
• 2. GPMĮ 17 straipsnio 1 dalis papildyta 9¹, 14¹, 16¹ punktais. Šiuose punktuose nustatytos lengvatos taikomos išmokoms, gautoms 2013 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais pagal gyvybės draudimo ir III pakopos pensijų kaupimo sutartis, sudarytas nuo 2013 m. sausio 1 d. Gyventojui išmokama išmoka priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu išmokos išmokėjimo metu jam iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, yra likę ne daugiau kaip 5 metai.
• 3. Pakeista GPMĮ 17 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, kad šio straipsnio 9¹, 14¹, 16¹ punktuose nustatytos lengvatos netaikomos, jeigu pajamos gautos iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose.
• 4. GPMĮ 17 straipsnis papildytas 4 dalimi, kuri nustato, kad darbdavio darbuotojo naudai mokamos įmokos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu įmokų gavėjas yra vienetas, įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje.
Įstatymo įsigaliojimo data 2013-05-07.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja: priimti Mažųjų bendrijų įstatymo pakeitimai

Seime pritarta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotoms Mažųjų bendrijų įstatymo pataisoms, kuriomis reglamentuotas sklandesnis valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimas. Už balsavo 89, susilaikė 1 parlamentaras.
Remiantis minėtomis pataisomis, Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje nuo šių metų rugsėjo 1 d. turės būti nurodomi ir mažosios bendrijos nariai (ne vien vadovas), kad būtų galima tinkamai užtikrinti valstybinio socialinio draudimo vykdymą ir valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimą mažųjų bendrijų nariams.
Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje bus sudarytos galimybės juridiniams asmenims pateikti jų dalyvių sąrašus elektroniniu būdu, kaupti, apdoroti ir tvarkyti duomenis bei informaciją apie juridinių asmenų dalyvius ir teikti dokumentus, duomenis bei informaciją turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims (suinteresuotoms valstybės institucijoms).
Tokiu būdu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gaus mažųjų bendrijų narių duomenis, reikalingus jos funkcijoms vykdyti, iš informacinės sistemos automatiniu būdu.


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: biudžetas nesurenkamas

Finansų ministerijos duomenimis, į nacionalinį biudžetą daugiau nei prognozuota pajamų buvo surinkta iš gyventojų pajamų mokesčio ir pelno mokesčio. Pelno mokesčio per 4 šių metų mėnesius surinkta 264 mln. litų, prognozuota surinkti 204,1 mln. litų, t.y. gauta 59,9 mln. litų arba 29,3 proc. daugiau. Per 2013 m. sausio-balandžio mėnesius gyventojų pajamų mokesčio gauta 1 mlrd.273,7 mln. litų, buvo prognozuota – 1 mlrd.240,2 mln. litų, t.y. surinkta 33,5 mln. litų arba 2,7 proc. daugiau. Per šių metų sauso-balandžio mėnesius į nacionalinį biudžetą gauta 6 mlrd. 564,7 mln. litų, t.y. 54,4 mln. litų arba 0,8 proc. mažiau, nei buvo prognozuota. Prognozuota, kad į nacionalinį biudžetą per 2013 m. 4 mėnesius įplauks 6 mlrd. 619,1 mln. litų.Į valstybės biudžetą pajamų per 4 mėnesius gauta 5 mlrd. 496,2 mln. litų. Buvo prognozuota, kad į valstybės biudžetą bus surinkta 5 mlrd. 599 mln. litų pajamų, t.y. faktiškai gauta 102,8 mln. litų arba 1,8 proc. mažiau. Mažiau nei prognozuota pajamų buvo surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir akcizų. PVM buvo surinkta 2 mlrd. 906,4 mln. litų, buvo prognozuota surinkti 3 mlrd. 232,2 mln. litų. Mažesnes nei prognozuota pajamas lėmė ženkliai spartesni PVM gražinimai (287,9 mln. litų arba 41,1 proc.) mokesčių mokėtojams nei per 2012 metų tą patį laikotarpį bei išaugęs eksportas. Per šį laikotarpį pajamų iš akcizų (už visas akcizines prekes) gauta 979,3 mln. litų pajamų. Buvo prognozuota gauti 1 mlrd.71,2 mln. litų. Mažesnes nei prognozuota akcizų įplaukas lėmė sumažėję kai kurių akcizinių prekių (alaus, cigarečių, kuro) pardavimai. Patvirtintame 2013 metų valstybės biudžeto plane (be 7 mlrd. 546 mln. litų ES ir kitos paramos lėšų), numatyta gauti 18 mlrd. 150 mln. litų pajamų, o išlaidos sudarys 18 mlrd. 890 mln. litų


Finansų ministerija praneša: ECOFIN darbotvarkėje buvo bankų pertvarka, mokesčiai ir biudžeto išlaidos


Finansų ministerija informuoja, kad gegužės 14 dieną Briuselyje Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) taryba svarstė bankų pertvarkymo, ES biudžeto, kovos su mokesčių vengimu ir kitus klausimus. Nauja direktyva (Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva) siekiama nustatyti vieningą visoje Europos Sąjungoje su rimtais sunkumais susidūrusių bankų ir investicinių įmonių pertvarkymo priemonių rinkinį: įtvirtinti naujus prevencinius, ankstyvosios intervencijos ir pertvarkymo instrumentus, paskirti atsakingas nacionalines institucijas, nustatyti finansinius mechanizmus. Siekiama, kad kredito įstaigų pertvarkymas būtų finansuojamas privačiomis lėšomis, išvengiant mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimo. Politinio sutarimo bus siekiama ir dėl 2013 m. taisomojo ES biudžeto. Atsižvelgdama į numatomus papildomus finansavimo poreikius, Europos Komisija pateikė pasiūlymą padidinti šių metų ES biudžetą 11,2 mlrd. eurų. Didžioji dalis šios sumos (beveik 80 proc. arba 9 mlrd. eurų) būtų skirta struktūrinei paramai, kuri aktuali ir Lietuvai. Pažymėtina, kad sutarimas dėl šio taisomojo biudžeto bus svarbus derybinis elementas diskusijose su Europos Parlamentu dėl 2014-2020 metų daugiametės finansinės programos. ES šalių finansų ministrai taip pat aptarė kovos su mokesčių vengimu klausimus: diskutuos dėl Taupymo pajamų direktyvos pakeitimo projekto, mandato suteikimo Europos Komisijos derėtis dėl palūkanų apmokestinimo susitarimų su trečiosiomis šalimis pakeitimo bei ECOFIN Tarybos išvadų projekto dėl mokesčių vengimo ir sukčiavimo.


Ūkio ministerija praneša: skelbs dirbančiųjų ir darbo vietose sukuriamos pridėtinės vertės rodiklius

Siekdama paskatinti valstybės institucijas susitelkti į naujų darbo vietų kūrimą, Ūkio ministerija pradeda skelbti dirbančiųjų rodiklius. Reguliariai skelbiami duomenys leis pamatuoti, kokį poveikį visuomenei daro institucijų pastangos gerinti verslo aplinką ir pritraukti užsienio investicijas. Ministrės teigimu, ūkio plėtrą geriausiai atspindi du esminiai rodikliai – užimtos darbo vietos (arba dirbantieji) ir pridėtinė vertė, vidutiniškai sukuriama vienoje darbo vietoje). Jos teigimu, sistemingai didinti dirbančiųjų skaičių ir darbo vietose sukuriamą pridėtinę vertę yra vienintelis būdas padidinti valstybės biudžetą nekeliant jokių mokesčių. Skirtingos institucijos – Darbo birža, „Sodra“, Valstybinė mokesčių inspekcija, Statistikos departamentas – kaupė duomenis apie bedarbius, laisvas darbo vietas, apdraustus ir užimtus asmenis. Pradėjusi eiti ministrės pareigas Birutė Vėsaitė viešai pažadėjo užtikrinti, kad reguliariai būtų skelbiamas būtent dirbančiųjų skaičius, kuris atspindėtų kuriančių pridėtinę vertę žmonių pokytį. Dirbančiųjų rodiklį pagal Ūkio ministerijos užsakymą apskaičiavo „Sodra“ remdamasi apdraustų asmenų duomenimis: iš apskaitos buvo pašalinti valstybės lėšomis draudžiami asmenys (studentai, dvasininkai, vaiko priežiūros atostogose esantys tėvai, kaliniai), sportininkai, atlikėjai, neturintys darbo santykių su darbdaviu. Remiantis šiais duomenimis, Lietuvoje 2013 m. kovo mėnesį buvo 1 110 640 dirbančiųjų.Statistikos departamento duomenimis, per 2012 m. IV ketvirtį vienoje darbo vietoje vidutiniškai buvo sukuriama 19,6 tūkst. Lt pridėtines vertes.


Valstybinė darbo inspekcija informuoja: parengtos metodinės rekomendacijos „Saugus darbas automobilių remonto įmonėse“

Kaip rodo nelaimingų atsitikimų darbe statistika, dažnai traumuojami dirbantieji automobilių remonto įmonėse. 2011-2012 metais Lietuvoje, atliekant transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, įvyko 47 lengvi, 3 sunkūs ir 1 mirtinas nelaimingas atsitikimas.
Atsižvelgdami į pastaruoju metu pastebimas mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus augimo tendencijas, Valstybinės darbo inspekcijos specialistai parengė metodines rekomendacijas „Saugus darbas automobilių remonto įmonėse“. Rekomendacijos parengtos pagal Jungtinės Karalystės Saugos ir sveikatos valdybos HSE „Health and Safety in motor vehicle repair and associated industries“ medžiagą.
Šiomis rekomendacijomis siekiama atkreipti darbdavių, darbuotojų, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų dėmesį į pagrindinius pavojus vykdant darbus automobilių remonto įmonėse, padėti geriau atlikti profesinės rizikos vertinimą, numatyti bei įgyvendinti tinkamas prevencines priemones. Darbdaviai ir darbuotojai privalo gerai žinoti, su kokiais pavojais susiduriama atliekant kasdienius minimos srities darbus.
Valstybinė darbo inspekcija tikisi, kad šios metodinės rekomendacijos bus naudingos visoms automobilių remonto įmonėms, ypač nedidelių įmonių atsakingiems darbuotojams, vykdantiems darbuotojų saugos ir sveikatos prevenciją darbo vietose.


Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas


www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke
Avatar
artas71
12607
#1157423 2013-05-27 19:04 artas71
Savaitės 2013.05.13 - 2013.05.19 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS DARBO SKELBIMAS

http://www.cvcv.lt/jobs/vesi-lietuva-vadovas/


SAVAITĖS NUORODA

Lietuva be šešėlio.


SAVAITĖS SKAITALAS

Andrius Tapinas apie Birutę Vėsaitę-Coolness : «Lokiškiausias parsidūręs ūkio ministrei Birutei Vėsaitei.


SAVAITĖS SĄRAŠAS

VMI paskelbė sąrašą 100 didžiausių skolininkų, kurie iki 2013 m. gegužės 16 d. nesumokėjo pagal paskutines dvi PVM deklaracijas deklaruotų mokesčių. Pirmoji vieta atiteko elektrą ir dujas tiekiančiai UAB „Sky Energy Group“ (tiekia elektrą prezidentūrai, ministerijoms ir daugeliui kitų valstybinių institucijų), jos įsiskolinimai siekia 1,552 mln. Lt. Antroje vietoje įmonių grupė „Alita“, kurios skola – 1,473 mln. Lt. Daugiau nei milijoną skolinga UAB „Limedika“. Šimtuko pabaigoje su 67.000 skola statybų bendrovė „Vidstata“ bei UAB„Fima“. Skolininkių sąraše yra „Čili picerija“, „Dvarčionių keramika“, „Grimeda“, „Diena Media News“, „Anykščių vynas“ ir kt. VMI paaiškina, kad į paskelbtą 100 didžiausių PVM skolininkų sąrašą neįeina bankrutuojančių, bankrutavusių, restruktūrizuojamų įmonių mokestinės nepriemokos bei skolos dėl kurių įmonės yra sudariusios mokestinės paskolos sutartis.


SAVAITĖS PRIMINIMAS

VMI prie Finansų ministerijos primena, kad artėja Metinių pelno mokesčio deklaracijų (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U, versija 03) pateikimo terminas. Iki birželio 3 d. (nes birželio 1 – 2 d. – išeiginės) Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio vienetų nuolatinės buveinės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti metines pelno mokesčio deklaracijas už 2012 metų mokestinį laikotarpį. Pelno mokestį turi sumokėti ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos. Už 2011 metus Pelno mokesčio deklaraciją turėjo pateikti apie 100 tūkst. mokesčių mokėtojų, bet pateikė 91 proc. iš visų privalėjusių tai padaryti. Pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti pelno siekiantys Lietuvos juridiniai asmenys, nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės bei pelno nesiekiančios organizacijos. Tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, metinė pelno mokesčio deklaracija VMI turi būti pateikta iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos.
Netrukus VMI mokėtojams, kurie pernai vėlavo pateikti ar nepateikė pelno mokesčio deklaracijų ir naujiems mokesčių mokėtojams išsiųs priminimus neužmiršti įvykdyti mokestinės prievolės. Priminimų e. būdu ir telefonu sulauks apie 30 tūkstančių mokėtojų. Mokėtojai, kurie laiku nepateiks pelno mokesčio deklaracijų, bus paskelbti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt


SAVAITĖS ALGŲ SUMAŽINIMAS

Parlamentarai po svarstymo pritarė Teisės ir teisėtvarkos komiteto patobulintam Seimo statuto 15(1) straipsnio pataisų projektui Nr. XIIP-535(2) Statutą papildyti nuostata, kad Seimo narys būtų laikomas dalyvavęs Seimo komiteto ar komisijos posėdyje, jeigu jis dalyvavo daugiau kaip pusėje balsavimų svarstomais klausimais iš anksto paskelbtame komiteto ar komisijos posėdyje ir užsiregistravo posėdžio protokolo priede pasirašytinai.
Siūloma, kad Seimo nariui, be svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavusiam posėdžiuose, kuriuose iš anksto buvo numatyti ir numatytu laiku įvyko balsavimai dėl teisės aktų priėmimo, to mėnesio atlyginimas mažinamas po 5 procentus už kiekvieną praleistą posėdį. Seimo nariui, be svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavusiam iš anksto paskelbtuose Seimo komiteto, komisijos, kurių narys jis yra, posėdžiuose, to mėnesio atlyginimas mažinamas po 5 procentus už kiekvieną praleistą posėdį. Remiantis Etikos ir procedūrų komisijos, Seimo komitetų ir komisijų pirmininkų išvadomis, Seimo nario atlyginimas sumažinamas Seimo valdybos sprendimu. Suma, kuria sumažinamas Seimo nario atlyginimas, išskaitoma iš Seimo nario artimiausio mėnesio atlyginimo.
Projektui po svarstymo pritarė 64, prieš balsavo 2, susilaikė 16 Seimo narių.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA


Patvirtinti Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų duomenų kaupimo ir tvarkymo informacinės sistemos nuostatai

Valstybinė mokesčių inspekcija, įgyvendindama projektą „PVM elektroninės paslaugos», patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų duomenų kaupimo ir tvarkymo informacinės sistemos nuostatus. Projektą „PVM elektroninės paslaugos« numatoma baigti 2015 m. vasario 28 d. Projekto metu sukurtomis elektroninėmis paslaugomis galės naudotis tiek Lietuvos Respublikos, tiek užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvoje PVM mokėtojais. Įgyvendinus Projektą, mokesčių mokėtojai skirs mažiau laiko PVM sąskaitų faktūrų registro ir su PVM susijusių mokestinių dokumentų parengimui ir pateikimui mokesčių administratoriui.
Projekto metu bus sukurtos šios elektroninės paslaugos:
1. Mokesčių mokėtojų PVM sąskaitų faktūrų registro parengimas. Ši elektroninė paslauga suteiks galimybę mokesčių mokėtojams informacinės sistemos priemonėmis pateikti mokesčių administratoriui PVM sąskaitų faktūrų registrinius duomenis iš mokesčių mokėtojų ir/ar jiems buhalterines paslaugas teikiančių subjektų finansų valdymo apskaitos sistemų, kuriais remiantis bus parengtas PVM sąskaitų faktūrų registras. Informacinei sistemai nustačius klaidas, netikslumus ir informacijos trūkumus elektroniniu būdu bus siunčiami pranešimai mokesčių mokėtojams, kuriuose bus nurodyti reikalingi duomenų koregavimai ir/ ar informacijos papildymai. Mokesčių mokėtojai galės elektroniniu būdu pateikti papildomą informaciją ar ištaisyti nustatytas klaidas. Ši paslauga taip pat teiks informaciją apie užfiksuotus registro įvykius (pvz., ar duomenys yra papildyti nauja informacija) ir pateiks paslaugų naudotojams informaciją apie jo pokyčius, leis peržiūrėti PVM sąskaitų faktūrų registro archyvinius duomenis.
2. Su PVM susijusių mokestinių dokumentų parengimas. Ši elektroninė paslauga suteiks galimybę surinkti visus reikalingus duomenis, įskaitant e. PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų per kitų subjektų administruojamus portalus, duomenis, ūkio subjektų buhalterinės apskaitos sistemų duomenis bei mokesčių mokėtojų pateiktą informaciją, preliminariai PVM deklaracijai ir preliminarioms FR0671, FR0672, FR0564 formoms parengti.


VMI komentuoja: papildytas Pelno mokesčio 11 straipsnio komentaras

VMI prie FM, atsižvelgdama į Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 548 „ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo “ (Žin., 2012, Nr. 60-3006) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1240 „ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo “ pakeistą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. 780 bei siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 11 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymą, kurio nuostatoms Finansų ministerija pritarė 2013-04-12 raštu Nr. (14.16-01)-5K-1305696-6K-1303532.


VMI komentuoja: atnaujintas Pridėtinės vertės mokesčio 19 straipsnio komentaras

VMI prie FM, siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) (toliau – komentaras) papildymą. Lietuvos Respublikos finansų ministerija komentaro projektui pritarė 2013-04-29 raštu Nr. ((14.17-02)-5K-1303622)-6K-1304012).


VMI informuoja: nusižengusios įmonės privalės atsiskaitinėti tik negrynaisiais

VMI prie FM informuoja, kad vykdant projektą „Grynieji kasoje», kurio pagrindinis tikslas - užtikrinti pajamų apskaitymą ir mokesčių mokėjimą, ypatingą dėmesį skirs juridinių asmenų sandoriams grynaisiais pinigais. VMI specialistai ne tik tikrins įmonių grynųjų pinigų apskaitymą kasoje ir prekybos vietose, bet ir domėsis piniginių lėšų judėjimu, jų išdavimu įmonės atskaitingiems asmenims (darbuotojams, įmonės vardu atsiskaitantiems už prekes ir/ar paslaugas) bei išduotų grynųjų pinigų panaudojimu pagal paskirtį. Mokesčių mokėtojams, bandantiems paslėpti mokestines prievoles, VMI taikys griežtas kontrolės priemones – projekto metu gali padaugėti įmonių, privalančių vykdyti mokesčių administratoriaus nurodymą atsiskaityti negrynaisiais pinigais. Bendradarbiaujantiems mokesčių mokėtojams VMI sudarys sąlygas ištaisyti trūkumus. Vykdant projektą jau atlikti kontroliniai naftos produktais prekiaujančių įmonių patikrinimai. Mokesčių specialistai vienu metu tikrino įmonės kasą ir tuo pat metu mažmeninės prekybos vietas. Nors pažeidimai smulkūs, nustebino jų gausa: neapskaitomi pinigai už prekes, nesilaikoma kasos darbo organizavimo, naftos produktų apskaitos taisyklių, įmonės elektroninio kasos aparato (EKA) kasoje rastas grynųjų pinigų perteklius arba trūkumas, užfiksuotas ir nelegalaus darbo atvejis. Šiuo metu patikrinimai tęsiasi.


VMI informuoja: dėl atnaujinto deklaracijos formos FR0524 šablono

VMI prie Finansų ministerijos informuoja, kad pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 birželio 26 d. įsakymą Nr. VA-63/D1-539 buvo atnaujintas deklaracijos formos FR0524 (Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaracija) el. būdu užpildomas šablonas „.mxfd“.


VMI pateikia seminaro „Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarka" dalomąją medžiagą

VMI pateikia seminaro „Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarka" dalomąją medžiagą.


KITOS NAUJIENOS

Finansų ministras pareiškė: kredito unijos privalės dirbti atsakingiau
Finansų ministerija sieks stiprinti kredito unijų teisinį reguliavimą, pirmiausiai griežtindama reikalavimus kapitalui bei rizikos valdymui. Vyriausybė posėdyje sutarė, kad konkrečių sprendimų projektus ministerija pateiks per mėnesį.
„Šiandien priimtas sprendimas suteikti paskolą valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“, kad galėtume atsiskaityti su vienos iš trijų kredito unijų, kurių veikla buvo sustabdyta šiemet, indėlininkais. Kredito unijos privalo dirbti atsakingai ir mes netoleruosime veiksmų dėl kurių vėliau tenka naudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Tokiems reiškiniams turime užkirsti kelią, pirmiausiai stiprindami teisinę bazę ir priežiūrą“, - sakė finansų ministras Rimantas Šadžius.
Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ šių metų gegužės viduryje kreipėsi į Finansų ministeriją, prašydama suteikti 23,3 mln. litų paskolą. Šių lėšų reikia išmokėti valstybės garantuojamas draudimo išmokas kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkams. Metų pradžioje Lietuvos bankas taip pat atšaukė nemokių Nacionalinės ir „Švyturio taupomoji kasa“ kredito unijų licencijas.
Siekdama užkirsti kelią kitų kredito unijų nemokumui ir skatindama kredito unijų savininkus (pajininkus) elgtis atsakingai, Finansų ministerija iki šių metų birželio 20 d. pateiks Vyriausybei kredito unijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pataisų projektus. Ministerija, kartu su Lietuvos banku ir kitomis institucijomis, sieks stiprinti kredito unijų kapitalą ir valdymą, riboti prisiimtas rizikas, taip pat peržiūrėti reikalavimus kreditų unijų vadovams.


Statistikos departamentas praneša: darbo užmokestis pirmąjį 2013 m. ketvirtį

Statistikos departamentas informuoja, kad per pirmąjį 2013 m. ketvirtį bruto darbo užmokestis valstybės sektoriuje sumažėjo 46 litais, o privačiajame – padidėjo 30 litų. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) pirmąjį 2013 m. ketvirtį sudarė 2 232,9 lito: valstybės1 ir privačiajame sektoriuose – atitinkamai 2 340 ir 2 169,8 lito, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 1 731,1 lito: valstybės sektoriuje – 1 809,3 lito, privačiajame – 1 685 litus.Palyginti su ketvirtuoju 2012 m. ketvirčiu, vidutinis mėnesinis bruto ir neto darbo užmokestis šalies ūkyje beveik nepasikeitė – padidėjo atitinkamai 90 ir 70 centų: valstybės sektoriuje sumažėjo atitinkamai 1,9 ir 1,8 procento, o privačiajame – padidėjo atitinkamai 1,4 ir 1,3 procento. Realusis darbo užmokestis pirmąjį 2013 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2012 m. ketvirčiu, šalies ūkyje sumažėjo 0,1 procento: valstybės sektoriuje sumažėjo 1,9 procento, o privačiajame – padidėjo 1,2 procento. Darbo užmokesčio sumažėjimą valstybės sektoriuje pirmąjį 2013 m. ketvirtį, palyginti su ankstesniuoju, lėmė mažesnės nereguliarios premijos, priedai, priemokos ir vienkartinės piniginės išmokos, o privačiajame sektoriuje padidėjimą – nuo 2013 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga (iki 1 000 Lt) ir kitos priežastys.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: „Sodros“ pajamos 2013 metais padidėjo 231 mln. litų

Šiemet Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) biudžeto rezultatas nuosekliai gerėja, rodo išankstiniai duomenys. Sausio – balandžio mėnesiais „Sodros“ biudžeto pajamos sudarė 2 mlrd. 969,4 mln. Lt (be sveikatos draudimo įmokų). Tai yra 231,0 mln. Lt arba 8,4 proc. daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Draudėjų ir apdraustųjų sumokėtos socialinio draudimo įmokos sudarė 92,6 proc. (2 mlrd. 749,9 mln. Lt) „Sodros“ biudžeto įplaukų. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, šių įmokų suma padidėjo 7,2 proc. (184,6 mln. Lt). Savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokos buvo 79,7 mln. Lt, tai yra 44,1 proc. (24,4 mln. Lt) daugiau nei planuota. „Sodros“ biudžeto priskaičiuotos išlaidos (be pervedimų į Privalomąjį sveikatos b22draudimo fondą) 2013 metų sausio – balandžio mėnesiais buvo 3 mlrd. 752,3 mln. Lt, tai yra 3,0 proc. (108,8 mln. Lt) daugiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. 72,5 proc. visų „Sodros“ biudžeto išlaidų skirta pensijoms išmokėti, 11,7 proc. – ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokoms, 3,4 proc. – nedarbo socialinio draudimo išmokoms. Į pensijų fondus pervedamų lėšų suma sudarė 163,2 mln. Lt. Tai yra 69,6 mln. Lt daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Nuo metų pradžios iki balandžio pabaigos apie darbuotojų priėmimą į darbą „Sodrai“ pranešta 19,5 tūkst. kartų daugiau nei apie darbuotojų atleidimą iš darbo.Šiemet sausį – balandį „Sodros“ biudžeto deficitas sudarė 782,9 mln. litų – tai yra 50,8 mln. Lt mažiau nei planuota ir 122,2 mln. Lt mažiau nei pernai tuo pat metu. Balandžio pabaigoje „Sodros“ pasiskolintų ir negražintų lėšų suma sudarė 10 mlrd. 343,5 mln. Lt.


FNTT informuoja: teismas nubaudė FNTT išaiškintus šešėlinius metalo laužo prekeivius

Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu Lietuvos pilietis S. K. ir Lenkijos pilietis G. M. K. pripažinti kaltais dėl neteisėtos prekybos netauriųjų metalų laužu. Išnagrinėjus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atlikto ikiteisminio tyrimo medžiagą, teismo nuosprendžiu valstybės naudai konfiskuota beveik 0,5 mln. Lenkijos zlotų ir metalo laužas, kurio vertė daugiau nei 2 mln. litų. Teismo baudžiamuoju įsakymu S. K. skirta maksimali 26 tūkst. Lt bauda, o Lenkijos piliečiui – 19,5 tūkst. Lt. Tyrimo metu FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami su Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnais, išaiškino, kad 2010 m. balandžio mėn. – 2011 metų balandžio mėn. laikotarpiu S. K., padedant Lenkijos Respublikos piliečiui G. M. K., versliškai, stambiu mastu, ėmėsi nelegalaus netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo. Neturėdami licencijos tokiai veiklai, patys arba pasinaudodami kitais asmenimis prisipirko netauriųjų metalo laužo ir atliekų ir juos pardavę gavo daugiau nei 1,2 mln. pajamų. Tyrimo metu nustatyta, kad vykdant tokią nelegalų verslą nebuvo surašomi jokie buhalterinės apskaitos dokumentai ir nemokami mokesčiai valstybei. Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlyginta valstybės biudžetui padarytą žala. Sumokėti pridėtinės vertės, gyventojų pajamų mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kurių bendra suma siekia beveik 260 tūkst. Lt.


Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnaswww.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 503 svečiai ir 8 nariai
Prisijungę nariai: Saule65 RaimondukasG Drogmina Byla Laimuks MillaJ Edituuka svilana