Missing
Jana2
632
#385994 2007-03-29 15:00 Jana2
Tikrai, kažkas čia ne taip gaunasi.Pagal tą mano įsivaizdavimą gaunasi, kad žmogus dirbdamas nors ir švenčių dienom, o ilsėdamasis kada įmonei patogiau, gautų tą patį užmokestį kaip dirbantis I-V, ilsėdamasis savaitgaliais.Jooooo, problemėlę užsidaviau...
Kažin, ar reiktų n metų DU perskaičiuot, jeigu mokami priedai, o atlyginimas tesudaro apie pusę to priedo.
Laura9, gal nuorodėlę kokią galit įmest kur apie tai diskutavote?
Avatar
Mergyte
684
#386004 2007-03-29 15:05 Mergyte
Sveikučiai visi,
Norėjau pasiteirauti kaip tokiais atvejais žymite ar žymėtumėte tabelyje:
Darbininkas atsiprašė 2007-03-05 dienai. Po to pravaikštavo 4 savaites. Taigi aš ramiai į Sodrą nusiunčiau Pažymą apie suteiktą laisvą dieną 2007-03-05. Dabar atėjęs atneša už 2007-03-05 iki 2007-03-12 "baltą biuletenį" t.y. Medicininę pažymą dėl neatvykimo į darbą.
Tai dabar jei visas dienas pripažinti kad atsiprašė, tai turėjau Sodrai už visas pranešti? O jei L pripažinti - taigi tai ne L.
Aš linkusi kitas dienas pravaikštom užskaityti. Ar pritariate?
Avatar
Mergyte
684
#386015 2007-03-29 15:13 Mergyte
Ir dar Pasiaiškinimo už tas pravaikštas neimsiu, nes turiu baltą biuletenį?? smile
Avatar
bondar
1479
#386022 2007-03-29 15:18 bondar redaguota: 2011-09-11 05-21

Mergyte rašė:

Sveikučiai visi,
Norėjau pasiteirauti kaip tokiais atvejais žymite ar žymėtumėte tabelyje:
Darbininkas atsiprašė 2007-03-05 dienai. Po to pravaikštavo 4 savaites. Taigi aš ramiai į Sodrą nusiunčiau Pažymą apie suteiktą laisvą dieną 2007-03-05. Dabar atėjęs atneša už 2007-03-05 iki 2007-03-12 "baltą biuletenį" t.y. Medicininę pažymą dėl neatvykimo į darbą.
Tai dabar jei visas dienas pripažinti kad atsiprašė, tai turėjau Sodrai už visas pranešti? O jei L pripažinti - taigi tai ne L.
Aš linkusi kitas dienas pravaikštom užskaityti. Ar pritariate?N Neapmokamas nedarbingumas
DK 143 str.2 d. 4 p.
Avatar
bondar
1479
#386026 2007-03-29 15:25 bondar
Turite pranešti 12-SD , pastabuose įrašykite Medicininė pažyma ....
Avatar
Mergyte
684
#386027 2007-03-29 15:26 Mergyte redaguota: 2011-09-11 05-21

bondar rašė:Mergyte rašė:

Sveikučiai visi,
Norėjau pasiteirauti kaip tokiais atvejais žymite ar žymėtumėte tabelyje:
Darbininkas atsiprašė 2007-03-05 dienai. Po to pravaikštavo 4 savaites. Taigi aš ramiai į Sodrą nusiunčiau Pažymą apie suteiktą laisvą dieną 2007-03-05. Dabar atėjęs atneša už 2007-03-05 iki 2007-03-12 "baltą biuletenį" t.y. Medicininę pažymą dėl neatvykimo į darbą.
Tai dabar jei visas dienas pripažinti kad atsiprašė, tai turėjau Sodrai už visas pranešti? O jei L pripažinti - taigi tai ne L.
Aš linkusi kitas dienas pravaikštom užskaityti. Ar pritariate?N Neapmokamas nedarbingumas
DK 143 str.2 d. 4 p.Oi ne ką jūs. Juk tai BALTAS BIULETENIS. Už jį niekas pašalpos nemoka.Jį išduoda kai į gydymo įstaigas kreipiasi girtas asmuo ir pan.
Avatar
Swetlana
159
#386030 2007-03-29 15:26 Swetlana redaguota: 2011-09-11 05-21

Mergyte rašė:

Sveikučiai visi,
Norėjau pasiteirauti kaip tokiais atvejais žymite ar žymėtumėte tabelyje:
Darbininkas atsiprašė 2007-03-05 dienai. Po to pravaikštavo 4 savaites. Taigi aš ramiai į Sodrą nusiunčiau Pažymą apie suteiktą laisvą dieną 2007-03-05. Dabar atėjęs atneša už 2007-03-05 iki 2007-03-12 "baltą biuletenį" t.y. Medicininę pažymą dėl neatvykimo į darbą.
Tai dabar jei visas dienas pripažinti kad atsiprašė, tai turėjau Sodrai už visas pranešti? O jei L pripažinti - taigi tai ne L.
Aš linkusi kitas dienas pravaikštom užskaityti. Ar pritariate?Kaip aš supratau tai jis turi ne nedarbingumo lapelį , o pažymą kurį yra neapmokoma? Man irgi atrodo kad čia pravaikštos ir viskas. Bet apie pravaikštas itrgi Sodrai pranešti reikia.
Avatar
bondar
1479
#386032 2007-03-29 15:29 bondar redaguota: 2011-09-11 05-21
II. DUOMENŲ PATEIKIMAS

DUOMENŲ APIE APDRAUSTOJO ASMENS NEDRAUDIMINĮ LAIKOTARPĮ PATEIKIMO TAISYKLĖS

5.6. kai apdraustajam asmeniui laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, vadovaujantis Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka, buvo išduota medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) ir už šį laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, nemokamos;

www.sodra.lt/lt.php/formos/formos/44

jis turi dokumenta pasiteisinimui, o pravaikšta be pateisinamo dokumento skaitosi, t.y.rašo pasiaiškinimą
Avatar
Mergyte
684
#386036 2007-03-29 15:36 Mergyte
Visai teisingai. Tai Medicininė pažyma. Be abejo reikia pranešti Sodrai kai gastrolierius grįžta. Taigi, jei grįžo šendien, tai galiu pranešti 3 d. bėgyje apie visus jo "Griekus" smile
Avatar
bondar
1479
#386046 2007-03-29 15:44 bondar redaguota: 2011-09-11 05-21

Swetlana rašė:Mergyte rašė:

Sveikučiai visi,
Norėjau pasiteirauti kaip tokiais atvejais žymite ar žymėtumėte tabelyje:
Darbininkas atsiprašė 2007-03-05 dienai. Po to pravaikštavo 4 savaites. Taigi aš ramiai į Sodrą nusiunčiau Pažymą apie suteiktą laisvą dieną 2007-03-05. Dabar atėjęs atneša už 2007-03-05 iki 2007-03-12 "baltą biuletenį" t.y. Medicininę pažymą dėl neatvykimo į darbą.
Tai dabar jei visas dienas pripažinti kad atsiprašė, tai turėjau Sodrai už visas pranešti? O jei L pripažinti - taigi tai ne L.
Aš linkusi kitas dienas pravaikštom užskaityti. Ar pritariate?Kaip aš supratau tai jis turi ne nedarbingumo lapelį , o pažymą kurį yra neapmokoma? Man irgi atrodo kad čia pravaikštos ir viskas. Bet apie pravaikštas itrgi Sodrai pranešti reikia.5.6. kai apdraustajam asmeniui laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, vadovaujantis Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka, buvo išduota medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) ir už šį laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, nemokamos;
5.7. kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ar kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, apdraustajam asmeniui nušalinimo nuo darbo (pareigų), pravaikštos ar kitų neatvykimų į darbą (tarnybą) be svarbios priežasties laikotarpiais bei kitais šiuose teisės aktuose nustatytais atvejais darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų.
6. Pranešimą draudėjas privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui per 3 darbo dienas nuo šių Taisyklių 5.1-5.5 punktuose nustatytų atvejų atsiradimo ir nuo šių Taisyklių 5.6-5.7 punktuose nustatytų aplinkybių pasibaigimo dienos. Taip pat pranešimas gali būti siunčiamas faksimiliniu ryšiu ar elektroniniu paštu, po to per 5 dienas Fondo valdybos teritoriniam skyriui pristatant pranešimo originalą, siunčiamas registruotu laišku, kurio spaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 3 dienos nuo šių Taisyklių 5.1-5.5 punktuose nustatytų atvejų atsiradimo ir nuo šių Taisyklių 5.6-5.7 punktuose nustatytų atvejų pasibaigimo dienos.

7.3.6. pastabos- nurodoma nedraudiminio laikotarpio priežastis (5.1-5.7 punktuose nurodytos aplinkybės).
Missing
ritina
240
#386062 2007-03-29 15:58 ritina redaguota: 2011-09-11 05-21

Jana2 rašė:

Tikrai, kažkas čia ne taip gaunasi.Pagal tą mano įsivaizdavimą gaunasi, kad žmogus dirbdamas nors ir švenčių dienom, o ilsėdamasis kada įmonei patogiau, gautų tą patį užmokestį kaip dirbantis I-V, ilsėdamasis savaitgaliais.Jooooo, problemėlę užsidaviau...
Kažin, ar reiktų n metų DU perskaičiuot, jeigu mokami priedai, o atlyginimas tesudaro apie pusę to priedo.
Laura9, gal nuorodėlę kokią galit įmest kur apie tai diskutavote?


Na susukot ir man galvelę. Bet ar nereiškia, kad jei dirbo šeštadienį ir buvo kitą dieną suteikta poilsio diena, tai rodome V ir apmokame įprastu būdu,Tai išeina, kad gavo laisvą dieną ir dar atlyginimą. Ar čia nesiskaito, kad dvigubai ?
Avatar
Mergyte
684
#386073 2007-03-29 16:07 Mergyte
bondar
Skambinau į VDI. Sakė, kad tai neapmokamas nedarbingumas. Mokėti už šias dienas nereikia ir tabelyje žymėti N. Pasiaiškinimo nereikia. Sodrai pranešti 12SD formą reikia.
Avatar
bondar
1479
#386085 2007-03-29 16:14 bondar redaguota: 2011-09-11 05-21

Mergyte rašė:

bondar
Skambinau į VDI. Sakė, kad tai neapmokamas nedarbingumas. Mokėti už šias dienas nereikia ir tabelyje žymėti N. Pasiaiškinimo nereikia. Sodrai pranešti 12SD formą reikia.Tai aš jums taip ir aiškinau smile
kad žymimas N ir kad čia ne pravaikštos ir kad 12-SD pastabuose ką įrašyti reikia, 12-SD ir reiškia kad nedraudiminis laikotarpis, reiškia nemokama už ji
Avatar
Mergyte
684
#386094 2007-03-29 16:22 Mergyte redaguota: 2011-09-11 05-21

bondar rašė:Mergyte rašė:

bondar
Skambinau į VDI. Sakė, kad tai neapmokamas nedarbingumas. Mokėti už šias dienas nereikia ir tabelyje žymėti N. Pasiaiškinimo nereikia. Sodrai pranešti 12SD formą reikia.Tai aš jums taip ir aiškinau smile
kad žymimas N ir kad čia ne pravaikštos ir kad 12-SD pastabuose ką įrašyti reikia, 12-SD ir reiškia kad nedraudiminis laikotarpis, reiškia nemokama už jiLABAI DIDELIS AČIŪ smile
Avatar
ausyte
4832
#386096 2007-03-29 16:22 ausyte
labai reikai Jūsų pagalbos, gal kas prisimenate ar galite pažiūrėti, kaip sename tabelyje (patvirtintame 1997.12.22) žymėdavote Komandiruotes, ar tas dienas ir valanadas kai būdavo komand. rašydavote į fakt. dirbtą laiką ar rašydavote ten kur neatvykimai į darbą?
Gal ir man galėsite padėti?
Ačiū
Avatar
bondar
1479
#386104 2007-03-29 16:27 bondar redaguota: 2011-09-11 05-21

ausyte rašė:

labai reikai Jūsų pagalbos, gal kas prisimenate ar galite pažiūrėti, kaip sename tabelyje (patvirtintame 1997.12.22) žymėdavote Komandiruotes, ar tas dienas ir valanadas kai būdavo komand. rašydavote į fakt. dirbtą laiką ar rašydavote ten kur neatvykimai į darbą?
Gal ir man galėsite padėti?
Ačiūwww3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=47983&p_query=darbo%20laiko%20apskaitos%20%FEiniara%F0tis&p_tr2=2
Avatar
ausyte
4832
#386123 2007-03-29 16:37 ausyte
Skaičiau kokius penkis kartus ir atsakymo vistiek neradau... smile
Avatar
bondar
1479
#386130 2007-03-29 16:44 bondar redaguota: 2011-09-11 05-21

ausyte rašė:

Skaičiau kokius penkis kartus ir atsakymo vistiek neradau... smileTaigi komandiruotės tai yra darbo reikalais išvykimas, o neatvykimas į darbą tai .... smile

143 straipsnis. Darbo laiko struktūra
1. Į darbo laiką įeina:
1) faktiškai dirbtas laikas, budėjimas darbe ir namuose;
2) tarnybinės komandiruotės, tarnybinės kelionės į kitą vietovę laikas;
3) laikas, reikalingas darbo vietai, darbo įrankiams, saugos priemonėms paruošti ir sutvarkyti;
4) pertraukos darbe, pagal norminius teisės aktus įskaitomos į darbo laiką;
5) privalomų medicininių apžiūrų laikas;
6) stažuotė, kvalifikacijos kėlimas darbovietėje ar mokymo centruose;
7) nušalinimo nuo darbo laikas, jeigu nušalintas darbuotojas privalo laikytis nustatytos darbovietėje tvarkos;
8) prastovos laikas;
9) kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai.
2. Į darbo laiką neįeina:
1) pravaikšta;
2) neatvykimas į darbą administracijos leidimu;
3) valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų atlikimas, karinė tarnyba arba mokomosios karinės pratybos;
4) nedarbingumo laikas;
5) pertraukos pailsėti ir pavalgyti, kasdieninis (tarp pamainų), kassavaitinis poilsis, šventės, atostogos;
6) kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai.
Avatar
Mandera
474
#386170 2007-03-29 18:21 Mandera
Viena darbo inspektore sake, kad i darbo laiko apskaitos ziniarasti, antroje eiluteje reikia zymeti pertraukeles(ju susumuota laika), kurios iskaiciuojamos i darbo laika. Ar tai tiesa? smile
Avatar
Soffy
9214
#386178 2007-03-29 19:00 Soffy
Gal :rollsmile Mes nieko nerašome antroje eilutėje smile. O ką kiti rašote :rollsmile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 141 svečiai ir 0 nariai