EclectiC
47
#93206 2004-07-10 16:35 EclectiC
Turiu du klausymus:
1. Ar gali auditoriaus padejejas dirbti 0.5 etato? ar tai uzskaitys kaip reikalngus 3 metus ar reikes 6 metu.
2. Ar gali auditoriaus padejejas dirbti ir kita darba? (atvirksciai nuo auditoriaus)

EclectiC
47
#93260 2004-07-11 19:38 EclectiC
įdomu, kodėl niekas neatsako....
šeip as skaičiau audito įstatymą, ten apie tai nieko neparašyta :(

Zydrius
499
#93279 2004-07-12 08:12 Zydrius
Gali dirbti 0.5 etato ir tokiu atveju užteks 3 metų.

Gali dirbti kitur.

Bet praktika yra tam, kad galėtum praktiškai pasiruošti egzaminams, t.y. praktika yra tik viena iš sąlygų, kad tapti auditorium, tačiau nuo to savaime auditorium nepasidarysi .....

Norejom kaip geriau, gavosi kaip visada ....

EclectiC
47
#93300 2004-07-12 09:03 EclectiC
Aciu tau uz atsakyma! (U R the 1)

ar gali parasyti nuoroda i vieta kur tai parasyta (ar ideti dok-ta, jei nesunku), kas tai istatymas, tvarka kokia..?

As visa interneta aplandziojau, bet niekur nesuradau...

Zinau, kad auditoriaus kvalifikacija gauti l. sunku, todel tapti auditoriumi l. sunku apsispresti - 3 metus mokintis, o po to velnias zino as islaikysi egzus...

manau jei nusprendei tapti auditoriumi tai reikia visa galva i tai pasinerti

Zydrius
499
#93305 2004-07-12 09:08 Zydrius
LR Audito įstatymas,
www.lar.lt

Norejom kaip geriau, gavosi kaip visada ....

EclectiC
47
#93340 2004-07-12 11:14 EclectiC
as tau turbut nusibosiu :)

as ziurejai LR Audito istatyma:

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=231854&Condition2=

cia apie tai (butent apie etatus ir audit. padejejo veikla kitose darbose) nieko neparasyta....
gal tu tiesiog darai isvada, kad jei neuzdrausta, reiskia galima?

gal tu turi ta tvarka:

"26 straipsnis. Auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimo tvarkos nustatymas

1. Auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimo tvarką, teises ir pareigas, praktikos laiko skaičiavimo bei praktikos įvertinimo tvarką nustato Auditorių rūmai."sorry, bet man reikia 100 proc. infos, gal gali tiksliau...

Zydrius
499
#93351 2004-07-12 11:35 Zydrius
Būtent nedraudžiama, vadinasi galima.

Be to, teko matyti naujos įstatymo versijos projektą, kuriame buvo oi daug apribojimų auditorių padėjėjams (tiesą pasakius, net daugiau, nei auditoriams). Įvertinant tai, kad tokie apribojimai priimtame įstatyme dingo motyvuojant, kad jie prieštarauja sveikam protui, aš neabejoju, kad galima dirbti ir 0.5 etato, ir kitame darbe.

Svarbiausia pagal įstatymą užsiregistruoti auditoriaus padėjėju (deja, tvarkos šiam žingsniui dar nėra). Nes neužsiregistravus gali tie trys metai nueiti veltui....

Norejom kaip geriau, gavosi kaip visada ....

EclectiC
47
#93458 2004-07-12 16:29 EclectiC
Aisku, aciu tau uz pagalba smile

Migla
9
#132457 2004-12-23 09:05 Migla
Norėčiau paklausti apie užsiregistravimą į auditoriaus padėjėjus, gal būt jau kas nors tai padarėte? Gal kas nors turit Susitarimo, Pažymos apie auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimą? Laikas užsiregistravimui baigia išsekti, o dar nepristačiau dokumentų.

TYTE
1640
#132461 2004-12-23 09:21 TYTE
Pirmiausiai tai reikia gauti pažymą apie teistumą. Ją paruošia per 10 dienų. Tai jau tikrai nespėsi....Nebent ją turi tai toliau jau lengviau. Su auditorium popierius susitvarkyti.

Migla
9
#132533 2004-12-23 12:59 Migla
Pažymą apie neteistumą jau turiu. Tik dabar rašau pažymą apie savo darbą ir tiksliai nežinau, kokius duomenis reikia įtraukti.

Zydrius
499
#132543 2004-12-23 13:30 Zydrius
Sakė reikia vardinti įmones, kur dalyvavai atliekant auditą, ir ką tų auditų metu veikei - kokias konkrečias užduotis atlikai ir pan.

Orientuotis sakė reikia į pažymos šabloną, kuris yra www.lar.lt "Egzaminai" ar panašiame skyriuje

Norejom kaip geriau, gavosi kaip visada ....

supergirl
99
#132574 2004-12-23 14:47 supergirl
Plačiau apie auditoriaus padėjėjo praktiką gali pasiskaityti lapkričio mėn. Apskaitos ir mokesčių apžvalgos žurnale. Ten apie tai yra kalbėta su Lt auditorių rūmų prezidentu.

AL_Dona
40
#132608 2004-12-23 16:49 AL_Dona redaguota: 2011-09-11 03-35
Ne taip paprasta tapti auditoriaus padėjėju smile

Iš audito įstatymo:
Auditoriaus padėjėjas – atitinkantis šio Įstatymo reikalavimus ir į auditoriaus padėjėjų sąrašą įrašytas fizinis asmuo.

22 straipsnis. Auditoriaus padėjėjas

Auditoriaus padėjėjas rengiasi auditoriaus veiklai ir kartu su auditoriumi dalyvauja atliekant finansinės atskaitomybės arba konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditą.

23 straipsnis. Auditoriaus padėjėjų sąrašas

1. Asmenys į auditoriaus padėjėjų sąrašą įrašomi Auditorių rūmų sprendimu. Asmuo gali būti įrašytas į auditoriaus padėjėjų sąrašą, jeigu jis:

1) yra Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;

2) yra nepriekaištingos reputacijos pagal šio Įstatymo 6 straipsnį;

3) dirba audito įmonėje ir jo praktikai vadovauti yra paskirtas auditorius šio Įstatymo 25 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Norintis būti įrašytas į auditoriaus padėjėjų sąrašą asmuo Auditorių rūmams pateikia:

1) prašymą įrašyti į auditoriaus padėjėjų sąrašą. Šiame prašyme turi būti nurodyti pareiškėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, pilietybė), taip pat atsakyta į klausimą, ar nėra šiame Įstatyme nurodytų pagrindų, dėl kurių jis negalėtų būti įrašytas į auditoriaus padėjėjų sąrašą;

2) dokumentus, įrodančius, kad jis atitinka šio Įstatymo reikalavimus, taikomus įrašant į auditoriaus padėjėjų sąrašą;

3) susitarimą su auditoriumi dėl jo sutikimo būti praktikos vadovu ir dėl praktikos atlikimo sąlygų bei darbo sutarties kopiją.

3. Sprendimą dėl asmens įrašymo į auditoriaus padėjėjų sąrašą Auditorių rūmai priima ne vėliau kaip per 45 dienas nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos. Auditorių rūmai išsiunčia pareiškėjui priimto sprendimo kopiją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

4. Jeigu Auditorių rūmai priima sprendimą atsisakyti įrašyti asmenį į auditoriaus padėjėjų sąrašą, atsisakymo motyvai turi būti išdėstyti pačiame sprendime.

24 straipsnis. Išbraukimas iš auditoriaus padėjėjų sąrašo

1. Auditorių rūmai išbraukia asmenį iš auditoriaus padėjėjų sąrašo, jeigu:

1) jis padavė rašytinį prašymą nutraukti auditoriaus padėjėjo praktiką;

2) priimtas Auditorių garbės teismo sprendimas, kad asmuo pažeidė šio Įstatymo arba Auditorių profesinės etikos kodekso reikalavimus ir yra sprendimas išbraukti asmenį iš auditoriaus padėjėjų sąrašo;

3) paaiškėja, kad asmuo prieš įrašant jį į auditoriaus padėjėjų sąrašą pagal šio Įstatymo 23 straipsnio 1 ar 2 dalį pateikė neteisingus duomenis;

4) išnyko aplinkybės, numatytos šio Įstatymo 22 straipsnyje;

5) jis mirė.

2. Išbraukus iš auditoriaus padėjėjų sąrašo šio straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose nurodytais pagrindais, asmuo negali būti iš naujo į jį įrašytas.

25 straipsnis. Vadovavimas auditoriaus padėjėjo praktikai

Auditoriaus padėjėjo praktika atliekama pas auditorių, kuris dirba audito įmonėje, turi ne mažesnį kaip 3 metų auditoriaus darbo stažą, neturi galiojančių drausminių nuobaudų ir raštu sutinka vadovauti auditoriaus padėjėjo praktikai. Auditoriaus padėjėjo praktikos vadovo skyrimą ir atleidimą, privalomą paskyrimą vadovauti auditoriaus padėjėjo praktikai nustato Auditorių rūmai.

26 straipsnis. Auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimo tvarkos nustatymas

1. Auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimo tvarką, teises ir pareigas, praktikos laiko skaičiavimo bei praktikos įvertinimo tvarką nustato Auditorių rūmai.

2. Pasibaigus šiame Įstatyme nustatytam auditoriaus padėjėjo praktikos laikui, auditoriaus padėjėjas gali tęsti auditoriaus padėjėjo praktiką, iki Auditorių rūmai išduos auditoriaus pažymėjimą.

40 straipsnis. Auditorių, auditoriaus padėjėjų ir audito įmonių veiklos priežiūra

1. Auditorių, auditoriaus padėjėjų (toliau šiame skirsnyje – auditoriai) ir audito įmonių veiklą prižiūri Auditorių rūmai. Auditorių ir audito įmonių darbo kokybei prižiūrėti, veiklai analizuoti ir įvertinti prie Auditorių rūmų sudaromas Audito kokybės kontrolės komitetas.

2. Šio skirsnio nuostatos auditoriaus padėjėjams taikomos taip pat kaip ir auditoriams, išskyrus atvejus, kai numatyta kitaip arba tai prieštarauja auditoriaus padėjėjų statuso esmei.54 straipsnis. Auditoriaus padėjėjų drausminė atsakomybė

1. Auditoriaus padėjėjams taikomos šio skirsnio nuostatos, išskyrus šio Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 3, 4 ir 6 dalių nuostatas.

2. Be šio Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodytų drausminių nuobaudų, auditoriaus padėjėjas gali būti išbraukiamas iš auditoriaus padėjėjų sąrašo.
Prisegti failai
Audit_padejejai.zip 23 KB

AL_Dona
40
#132611 2004-12-23 16:56 AL_Dona
Jeigu nenusibodo skaityti ir nenualpote iš baimės smile siunčiu ir pažymą apie auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimą, tik laiko liko mažai smile
Prisegti failai
Payma apie auditoriaus paddjo praktikos atlikim.doc 32 KB

Migla
9
#132615 2004-12-23 17:11 Migla
Labai ačiū už pažymos formą.
Gal dar turite ir Susitarimo su auditoriumi pavyzdį?

AL_Dona
40
#132620 2004-12-23 17:40 AL_Dona redaguota: 2011-09-11 03-35
Zydrius rašė:
Svarbiausia pagal įstatymą užsiregistruoti auditoriaus padėjėju (deja, tvarkos šiam žingsniui dar nėra).

Yra tvarka. žiūrėti mano siųstus priedus Audit_padejejai.zip

AL_Dona
40
#132622 2004-12-23 17:52 AL_Dona redaguota: 2011-09-11 03-35

Migla rašė:

Labai ačiū už pažymos formą.
Gal dar turite ir Susitarimo su auditoriumi pavyzdį?Susitarimas su auditoriumi yra laisvos formos dokumentas ir jo forma priklauso nuo praktikos vadovo, todėl siųsti pavyzdį būtų nekorektiška

Zydrius
499
#132670 2004-12-24 08:11 Zydrius redaguota: 2011-09-11 03-35

AL_Dona rašė:


Zydrius rašė:
Svarbiausia pagal įstatymą užsiregistruoti auditoriaus padėjėju (deja, tvarkos šiam žingsniui dar nėra).

Yra tvarka. žiūrėti mano siųstus priedus Audit_padejejai.zipMano pastaba buvo liepos mėnesį, jeigu ką......

Norejom kaip geriau, gavosi kaip visada ....

Zydrius
499
#132672 2004-12-24 08:16 Zydrius
Sorry, pasikartojau

Norejom kaip geriau, gavosi kaip visada ....


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis