names
2566
#1394143 2018-06-11 17:57 names
Priimame 3 studentus nuo 06.14.Ar NPD taikyti jiems galima nuo 06.14 ar nuo 07.01 būtų geriausia?

Tininga
49683
1   #1394144 2018-06-11 17:59 Tininga

names rašė:


Priimame 3 studentus nuo 06.14.Ar NPD taikyti jiems galima nuo 06.14 ar nuo 07.01 būtų geriausia?


Galite iš karto taikyti.


zoraza
421
#1396646 2018-07-16 15:23 zoraza
Pasimečiau. GPM nuo ligos pašalpos darbuotojui už dvi dienas skaičiuojamas, tačiau ar jį reikia traukti į GPM deklaraciją prie išmokėtų sumų? Rivilėj prie algos išmokėjimų lentelės nematau įtrauka, todėl ir sudvejojau. Ar čia tiesiog dėl to, kad tai kaip ir ne alga?

Tininga
49683
#1396647 2018-07-16 15:29 Tininga

zoraza rašė:


Pasimečiau. GPM nuo ligos pašalpos darbuotojui už dvi dienas skaičiuojamas, tačiau ar jį reikia traukti į GPM deklaraciją prie išmokėtų sumų? Rivilėj prie algos išmokėjimų lentelės nematau įtrauka, todėl ir sudvejojau. Ar čia tiesiog dėl to, kad tai kaip ir ne alga?


Dėl Rivilės nežinau, o į deklaraciją traukti reikia.


zoraza
421
#1396648 2018-07-16 15:41 zoraza
Idomiai kazkaip tuomet, kad Rivile man neitraukia tu sumu...

zoraza
421
#1396649 2018-07-16 15:47 zoraza
O ismokamas avansas pvz 06men algos kurio menesio ismokejimuose rodomas? To, kada ir ismokame, ar sekanti kartu su ismoketa alga uz si menesi. Skaiciavau skaiciavau, o siandien ir suabejojau ar teisingai...

Tininga
49683
#1396650 2018-07-16 15:50 Tininga

zoraza rašė:


O ismokamas avansas pvz 06men algos kurio menesio ismokejimuose rodomas? To, kada ir ismokame, ar sekanti kartu su ismoketa alga uz si menesi. Skaiciavau skaiciavau, o siandien ir suabejojau ar teisingai...


GPM deklaracijoje pagal išmokėjimą rodote.


Girele
9662
#1397721 2018-08-03 10:04 Girele
Sako, ruoš roges vasarą...
GPM nuo 2019-01-01
1. Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas darbo užmokesčiui?

20 proc. – darbo užmokesčiui (su priedais, priemokomis), kurio metinė suma neviršys 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)
27 proc. – darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)
15 proc. – 2018 m. ar ankstesniu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuotam darbo užmokesčiui, išmokėtam 2019 m. ar vėliau.
2. Ar dėl padidėjusio pajamų mokesčio tarifo darbuotojo gaunamo darbo užmokesčio (po mokesčių) suma nesumažės ?

Gaunamo darbo užmokesčio („į rankas") suma turėtų nesikeisti arba padidėti dėl padidinto darbo užmokesčio („popieriuje") ir neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) plėtros.
3. Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms?

15 proc. - įskaitant ir darbdavio išmokamai ligos išmokai už pirmas ligos dienas
4. Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas pajamoms iš paskirstytojo pelno (dividendams)?

15 proc. - neatsižvelgiant į jų sumą.
5. Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas autoriniam atlyginimui, nuomos pajamoms (be verslo liudijimo)?

15 proc. – kai autorinių atlyginimų, nuomos pajamų ir kitų apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamų iš individualios veiklos ir pajamų iš paskirstytojo pelno) metinė suma neviršys 120 VDU
20 proc. -– autorinių atlyginimų, nuomos pajamų ir kitų apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamų iš individualios veiklos ir pajamų iš paskirstytojo pelno) metinių pajamų daliai, viršijančiai 120 VDU.
6. Ar gyventojui, gavusiam darbo užmokestį, nuomos pajamas ir autorinius atlyginimus, reikės deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti pajamų mokestį, jeigu jo metinių pajamų suma 2019 m. viršys 120 VDU?

Nereikės, jeigu bendra didesnė kaip 120 VDU metinių pajamų suma susidaro kartu su darbo užmokesčiu (pavyzdžiui, kai darbo užmokestis sudarys 40 VDU, o nuomos pajamos ir autoriniai atlyginimai – 85 VDU).
Reikės , jeigu:
- metinė darbo užmokesčio suma viršys 120 VDU, o pajamų mokestis išskaičiuotas pritaikius 20 proc. pajamų mokesčio tarifą. Pajamų mokestį (papildomus 7 proc.) reikės sumokėti nuo 120 VDU viršijančios darbo užmokesčio sumos,
- nuomos pajamų ir autorinių atlyginimų metinė pajamų suma viršys 120 VDU, o pajamų mokestis išskaičiuotas pritaikius 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Pajamų mokestį (papildomus 5 proc.) reikės sumokėti nuo 120 VDU viršijančios darbo užmokesčio sumos.
7. Kaip bus apmokestinamos gyventojo ne individualios veiklos pajamos už parduotas atliekas?

Taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.
8. Kaip apmokestinamos pajamos iš įregistruotos (pagal pažymą vykdomos) individualios veiklos?

Taikant 15 proc. tarifą (atėmus mokesčio kreditą).
9. Koks mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) bus taikomas 2019 metais?

Maksimalus mėnesio NPD - 300 eurų , taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA), galiosiančios 2019-01-01, vieno dydžio.
Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį bus didesnės nei vienos MMA suma, taikytinas mėnesio NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę:
Mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 2019-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis)
Gyventojams, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD -353 eurai Gyventojams, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD - 308 eurai.

10. Kokios naujos lengvatos?
Apmokestinamąsias pajamas galima bus sumažinti:
1) pensijų įmokomis į pensijų fondus, kurias gyventojas moka kaip papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3 procentai šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos,
2) iki 2000 eurų suma, sumokėta už:
- pastatų (statinių) apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą)) darbus,
- suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas,
- nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas.
11. Ar išliko lengvata gyvybės draudimo, pensijų įmokoms į III pakopos pensijų fondus, įmokoms už studijas bei palūkanoms už būstą?

Taip, apmokestinamąsias pajamas ir toliau galima bus mažinti ir šiomis išlaidomis (visos išlaidos nustatytos GPMĮ 21 straipsnio 1 dalyje) ir, kaip ir anksčiau, bendra atimamų išlaidų suma negalės viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų.
Naujovė yra ta, kad gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų (pagal PKĮ ir III pakopos pensijų kaupimą) bendra suma bet kokiu atveju negalės viršyti 1 500 eurų (iki pakeitimo buvo 2000 eurų).
12. Ar gyvybės draudimo ir kitomis numatytomis išlaidomis bus galima mažinti visas pajamų mokesčiu apmokestintas pajamas?

Visas, išskyrus ne individualios veiklos pajamas už parduotas atliekas ir pajamas, nuo kurių pajamų mokestis sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą.
13. Ar svarbu, kas atliks pastatų apdailos, remonto darbus, suteiks automobilių remonto ir vaikų priežiūros paslaugas?

Taip, svarbu. Šiuos darbus atlikti ir/ar paslaugas suteikti turės Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.
14. Kaip bus taikomas NPD, jeigu darbuotojui tą patį mėnesį bus išmokėtas darbo užmokestis ir ligos išmoka?

Taikytinas NPD apskaičiuojamas pagal mėnesio NPD formulę, įvertinus bendrą darbo užmokesčio ir ligos pašalpos sumą, o pritaikomas proporcingai darbo užmokesčiui ir ligos išmokai.
15. Ar 2000 eurų mokesčio lengvata išlaidoms, patirtoms už atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus (išskyrus už daugiabučio atnaujinimą (modernizavimą)), lengvųjų automobilių remonto paslaugas ir nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) iki 18 metų priežiūros paslaugas, yra nustatyta šeimai ar vienam gyventojui?

Iki 2000 eurų mokesčio lengvata nustatyta vienam gyventojui, patyrusiam tokių išlaidų.
16. Ar pasinaudoti mokesčio lengvata, patyrus pastatų ir / ar automobilio remonto išlaidų bei vaikų priežiūros išlaidų, galės kiekvienas iš sutuoktinių, neatsižvelgiant į tai, kurio vardu bus išrašyta sąskaita už atliktus darbus (suteiktas paslaugas), iš kurio banke turimos sąskaitos įvyko apmokėjimas, kokia nuosavybės forma (asmenine ar bendrąja jungtine) valdomas turtas?

Taip, galės.
17. Vienas iš sutuoktinių už nuosavybės (jungtinės ar asmeninės) teise priklausančio būsto remonto (apdailos) darbus sumokėjo 4000 eurų, sąskaita išrašyta tik vieno asmens (sutuoktinio) vardu. Ar žmona galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų suma?

Taip, kiekvienas iš sutuoktinių galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas po 2000 eurų.
18. Kai vienas iš sutuoktinių nedirba ir/ar neturi pajamų, ar tas sutuoktinis, kurio gaunamos pajamos leidžia pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata, galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų išlaidomis už automobilio ir buto remontą, nors jis pats bus sumokėjęs 1000 eurų už automobilio remontą, o 1000 eurų už buto remontą - jo žmona?

Gyventojas galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų suma.
www.vmi.lt/cms/gyventoju-pajamu-mokescio-istatymo-pakeitimai/-/asset_publisher/1HB8RLTN6mTM/content/del-lietuvos-respublikos-gyventoju-pajamu-mokescio-istatymo-nr-ix-1007-34-straipsnio-pakeitimo-istatymo-ir-lietuvos-respublikos-labdaros-ir-paramos-is?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fgyventoju-pajamu-mokescio-istatymo-pakeitimai%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1HB8RLTN6mTM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D4Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

vaidukaa12
136
#1398437 2018-08-16 15:06 vaidukaa12
Sveiki,
Noriu pasitikslinti ar teisingai supratau. Kiekviena mėnesi moku PSD IR VSD nuo MMA. ĮĮ Vadovas nori gauti išmoka už 16 mėn (Tai 4 mėn. įeina 2016 ir už 2017).Suma gaunasi 6080 tai AR NPD galiu taikyti toki pat 6080. Nes MMA tuo laikotarpiu buvo 380.

virbuh
7938
#1398469 2018-08-17 09:49 virbuh
Naujovių apie 2019m iš VMI. 7 klausimas, tai pagal mane yra klaidingai atsakytas, jis turi būt panašiai kaip ir 11 klausimo atsakymas. 4 ir 5 klausimas apie MB narių apmokestinimą. Įdomu kaip buh programas sutvarkys, kad galėtų vieną NPD taikyt bet būt du skirtingi tarifai, matyt profam tai nėra problema.
www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-28944/0a45bca6-6542-47a9-adc3-aab268134a0f

anina555
37
#1400227 2018-09-19 10:19 anina555
Laba diena
na gal galite man paaiskint kaip cia suprasti...ar tikrai 2019 m NPD mazeja?? 300 Eur ( 2018 m 380)?? ir turint invaliduma 30-55 proc -308 ( 2018-390Eur) Eur
0-25 proc-353 (2018- 450Eur ) Eur??

Na kazko as nesuprantu...skaitau skaitau ir nesuprantu kas cia ne taip...

Tininga
49683
#1400231 2018-09-19 10:47 Tininga

anina555 rašė:


Laba diena
na gal galite man paaiskint kaip cia suprasti...ar tikrai 2019 m NPD mazeja?? 300 Eur ( 2018 m 380)?? ir turint invaliduma 30-55 proc -308 ( 2018-390Eur) Eur
0-25 proc-353 (2018- 450Eur ) Eur??

Na kazko as nesuprantu...skaitau skaitau ir nesuprantu kas cia ne taip...

Taigi keičiasi formulė. Esmė ta, kad į rankas gaunamas atlyginimas nesumažėja, netgi šiek tiek padidėja. Yra pilna skaičiuoklių...anina555
37
#1400235 2018-09-19 11:00 anina555 redaguota: 2018-09-19 11-02
na lauksime galutiniu isaiskinimu.Kol kas man niekas nedideja.Bandziau skaiciuot pagal formule
Ačiū Jums, ieškosiu skaičiuoklių

anina555
37
#1400236 2018-09-19 11:05 anina555
Ačiū, jau supratau

Tininga
49683
#1400237 2018-09-19 11:29 Tininga

anina555 rašė:


na lauksime galutiniu isaiskinimu.Kol kas man niekas nedideja.Bandziau skaiciuot pagal formule
Ačiū Jums, ieškosiu skaičiuoklių

Neina nukopijuoti nuorodos, va Excel dokumentas finansų ministerijos parengtas yra neblogas. Žr pridėtą kopiją.
Prisegti failai

Screenshot_20180919-112737.png 270 KBInga0119
74
#1400248 2018-09-19 12:53 Inga0119
Sveiki, esu naujokė skaičiuojant GPM, kai atlyginimas yra mokamas 2 kartus per mėnesį.
Pvz. darbuotojo atlyginimas 500 EUR (su mokesčiais), (į rankas ~430 Eur).
Rugpjūčio 10 d. išmokėtas atlyginimas už 07 mėn . 280 Eur (atminusuotas avansas 150 07.24).
Rugpjūčio 20 išmokėtas avansas už 08 mėn. 150 Eur
Kaip teisingai reikėtų paruošti deklaraciją už 08 mėn.

Ačiū labai.

virbuh
7938
#1400271 2018-09-19 14:35 virbuh

Inga0119 rašė:


Sveiki, esu naujokė skaičiuojant GPM, kai atlyginimas yra mokamas 2 kartus per mėnesį.
Pvz. darbuotojo atlyginimas 500 EUR (su mokesčiais), (į rankas ~430 Eur).
Rugpjūčio 10 d. išmokėtas atlyginimas už 07 mėn . 280 Eur (atminusuotas avansas 150 07.24).
Rugpjūčio 20 išmokėtas avansas už 08 mėn. 150 Eur
Kaip teisingai reikėtų paruošti deklaraciją už 08 mėn.

Ačiū labai.


Sveiki. Nuo avansų nieko visai gal neišlaikote, kiek suprantu 150 eur. Rugpjūčio 10d tada lieka ant popieriaus 500-150 bus 350 eur. Tai deklaruojate 350 ir 150 bus 500 ir iki 15d visą GPM sumą.

pele-pelyte
1752
#1400521 2018-09-25 12:18 pele-pelyte
Sveiki, įmonė moka už žemės nuomą fiziniams asmenims. Ar nuo 2019 m. bus taikomi 15 proc. GPM ar jau 20 proc. ir įeis pajamos į bendrą 120 VDU?

virbuh
7938
#1400537 2018-09-25 14:19 virbuh

pele-pelyte rašė:


Sveiki, įmonė moka už žemės nuomą fiziniams asmenims. Ar nuo 2019 m. bus taikomi 15 proc. GPM ar jau 20 proc. ir įeis pajamos į bendrą 120 VDU?


Girelės kur įkelta 6 klausimas su atsakymu. NUomai (neįtraukiama alga)kas neviršija 120VDU 15 proc. Algai kas neviršija 120 VDU 20 proc

simonely
88
#1400596 2018-09-26 10:36 simonely
Sveiki, uz netesybas reikia sumoketi GPM. Ar ji skaiciuoti nuo visos sumos ar yra laikomas neapmestinamas pajamu dydis? Aciu

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis