Loreta0203
75
#10768 2003-05-29 17:18 Loreta0203
taigi sodra nepripažįsta Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos, sako kad ta tvarka skirta tik pelno mokesčiams skaičiuoti, o būtent toje tvarkoje yra parašyta, kad už paskutinę dieną skaičiuoti užsienio šalies dienpinigius.
Sodra remiasi senuoju nutarimu, kuriame aiškiai parašyta, kad už paskutinę dieną reikia mokėti dienpinigių normą Lietuvoje. tai jie neapmokestina tik tos normos, o už visa kita reikia paruošti pinigėlius

jola
109
#10790 2003-05-29 18:36 jola
Kolegos,turiu labai greit paskaičiuoti dienpinigius į OIlandiją,
komandiruojam vairuotoją, čia turizmo firmą,kaip autobuso vairuotoją į Olandiją 9 dienom.As paskaiciavau už 8 dienas imdama Olandijos dienpinigių normą, tai 8 x 185, o 9 x 12.5 Lt, t.y. pagal seną tvarką, aš manau kad prie manęs neturėtų prikibti mokesčiai, jei jie skaičiuos pagal naują tvarką, juk aš mažinu sąnaudų, o iš kitos pusės neprikibs ir sodra, nes paskaičiuota pagal seną tvarką.O juk niekur neparašyta kad negalima išmokėti dienpinigių mažesnių nei priklauso, tik abejoju, ar nereikėjo skaičiuoti, pagal pravažiuotą maršrutą imant atskiras valstybes, nors sutartyje paršytas maršrutas Kaunas - Olandijos miestas - Kaunas.
padėkit, labai prašau. :(

nieko_sau
3882
#10791 2003-05-29 18:43 nieko_sau
Viską paskaičiavai teisingai, jei nenorėjai daugiau mokėti sodrai. Dėl normų-kaip parašysi įsakyme-jei bus nurodyta, kad jis komandiruojamas į Olandiją, tai nesvarbu kokias valstybes jis kirs-skaičiuoti olandijos dienpinigius.Jei nurodysi-į Olandiją 2 d., Vokietiją 1 d., Lenkija 2 d.-tada jau kitas reikalas.Svarbiausia-įsakymas ir kas jame parašyta.

jola
109
#10851 2003-05-30 09:46 jola
Vakar niekaip negalėjau prisijungti ir išsiųsti jims, ačiū už patarimą. taip ir padarysiu o už paskutinę dieną paskaičiuosiu, 12.5 Lt, pagal seną tvarką. :P

Dalia29
12709
#10859 2003-05-30 10:18 Dalia29
Dėl tos paskutinės dienos užsienyje šiandien uždaviau klausimą Kapitanovui, į kurį jis turėtų atsakyti seminaro internete 06.04 metu, nes seminaro auditorijoje metu buvo pabrėžta, kad konfliktas su Sodra liečia tik komandiruotes Lietuvoje.

Elena
945
#11036 2003-05-31 10:15 Elena
as viska perskaiciavau, net Isakymus, kur nurodyta kiek dienpinigiu , uz kiek dienu bus moketa. Dieve mano, kaip nepasiklisti tuose labirintuose?

nieko_sau
3882
#11037 2003-05-31 10:23 nieko_sau redaguota: 2011-09-11 03-10

Dalia29 rašė:

Dėl tos paskutinės dienos užsienyje šiandien uždaviau klausimą Kapitanovui, į kurį jis turėtų atsakyti seminaro internete 06.04 metu, nes seminaro auditorijoje metu buvo pabrėžta, kad konfliktas su Sodra liečia tik komandiruotes Lietuvoje.Aš buvau A.Kapitanovo seminare 26 d.,tą patį jis pasakys ir internete-PMĮ požiūriu galioja 99 nutarimas-grįžimo į Lietuvą dieną galima skaičiuoti užsienio norma, o sodros požiūriu-Lietuvos dienpinių norma ir dar ta senoji-12,50. Karas tarp jų vis dar tebevyksta, o nukenčiame mes smile

Elena
945
#11038 2003-05-31 10:33 Elena
Aisku nukentesime mes...
As po perskaiciavimo praradau gera suma sanaudu...
Apmokestinamasis pelnas padidejo...

Rasa2
141
#11471 2003-06-03 11:41 Rasa2 redaguota: 2011-09-11 03-10

ami rašė:

Aš irgi perskaičiavau visas komandiruotes į užsienį, nes sodroje sakė, jeigu ir priims nutarimą, kad pritaria , vis tiek atgalinės datos netaikys .Man problemos su išmokėtomis sumomis nebuvo, nes buvo taikyti mažesni negu priklauso dienpinigiai.Parašyk, kuo remiantis taikiai mažesnius dienpinigius? smile

artas71
12731
#11473 2003-06-03 11:48 artas71 redaguota: 2011-09-11 03-10
Sodros mylimas nutarimas
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=129212&Condition2=

7.2. ne biudžetinių organizacijų darbuotojams – dienpinigiai pagal Finansų ministerijos patvirtintas dienpinigių užsienio valstybėse normas arba darbdavio ir darbuotojo raštišku susitarimu mažesnes negu patvirtintos Finansų ministerijos normas.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

nieko_sau
3882
#11475 2003-06-03 11:51 nieko_sau
dar galima paskaityti:
www.sodra.lt/defaultnn.htm

nieko_sau
3882
#11484 2003-06-03 12:12 nieko_sau
Aš pagalvojau, kad , kai skaičiuosiu dienpinigius Lietuvoje, neprašysiu darbuotojo sutikimo, nes 99 tvarkoje nenurodyta, kad yra privaloma taip skaičiuoti, parašyta:
9. Iš pajamų negali būti atskaitomos dienpinigių išlaidos, viršijančios sumą, kuri būtų apskaičiuota kiekvienai komandiruotės dienai taikant 25 procentus nustatyto minimalaus gyvenimo lygio, galiojančio mokestinio laikotarpio, kurį prasidėjo komandiruotė, pirmąją dieną, sumos, jeigu šios Tvarkos 10 punkte nenustatyta kitaip.
O kad privalau taikyti būtent 25 proc.-neparašyta, turiu tik neviršyti leidžiamų atskaitymu požiūriu.Tai ir taikysiu mažiau remdamasi senąja tvarka, kuri nepanaikinta, be raštiško sutikimo.

kaip jūs manot?

artas71
12731
#11487 2003-06-03 12:23 artas71 redaguota: 2011-09-11 03-10
Kita nuomonė:

Kotryna rašė:
LRV 2003 01 28 nurarimu Nr. 99 patvirtino Komandiruocių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarką. Ši tvarka nustato, kaip apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną iš pajamų atskaitomos komandiruočių SĄNAUDOS. Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarka NENUSTATO KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO. "

ir t.t. Gausi žurnalą paskaitysi . pagal juos, kaip aš supratau - "sąnaudas skaičiuokitės kaip norit o mums (SODRAI) galioja
sena tvarka (1996,01,23 LRV nut. 120.) Žodiu jokių vienos dienos dienpinigių NEapmokestinimo ir jokių po 31,25 Lt už dieną
artas71 rašė:
Sodra (čia turi būti necenzūriniai žodžiai) matai, vadovaujasi
613 nutarimu, o 99 nutarimą traktuoja kad jis "nenustato
komandiruočių išlaidų apskaičiavimo
",o "nustato išlaidų atskaitymą
iš pajamų tvarką
".(čia vėl necenzūriniai žodžiai).

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Loreta
28821
#17782 2003-07-08 00:24 Loreta
Vaje,šiandien "AAMA" gavau atsakymą į paklausimą,kurį išsiunčiau daugiau kaip prieš mėnesį.Ar galima iš viso nemokėti dienpinigių?

"VMI prie FM pagal savo kompetenciją paaiškina:LR Vyriausybės 2003.01.28.nutarimas Nr.99 (Žin.,2003,Nr.11-396) nenustato prievolės įmonėms mokėti šiame nutarime nustatyto dydžio dienpinigius,o tik reglamentuoja komandiruočių sąnaudų priskyrimo ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams tvarką bei komandiruočių kompensacijų dydžių,kurie neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu,apskaičiavimo tvarką".

Kaip jums tai patinka?Dienpinigiai - neprivalomi tik pagal šį nutarimą,o pagal kokį nors kitą?

Špyga taukuota...

wolf
11266
#17785 2003-07-08 07:40 wolf
;) Pagal visus kitus privalomi jei nėra raštiško sutikimo.
Skaitau aš AAMA ir galvoju na reikėjo gi taip neaiškiai atasakyti į klausimą: ne atsakymas o išsisukimas, o čia pasirodo Loretos klausimas.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


artas71
12731
#17787 2003-07-08 08:28 artas71
Dabar pamąstom, kas gali nubausti už tai, kad nemoki/moki mažesnius
dienpinigius.

1.Iš VMI atsakymo - ne VMI kompetencija.
2.Sodra - dienpinigiai (mažiau negu FM norma) neapsimokestina.
Jiems tampame visiškai neįdomūs.
3.Darbo inspekcija - lyg ir nepatenka į jų funkcijų ratą.
VDĮ- vykdyti teisės aktų, reglamentuojančių saugą ir sveikatą darbe bei darbo santykius, pažeidimų prevenciją įmonėse, kontroliuojant, kaip laikomasi šių teisės aktų, ir konsultuojant darbuotojus bei darbdavius.

Lieka vienintelis civilizuotas sprendimo būdas - teismas.Iš jų praktikos
ir bus aišku, kas ir kiek gręsia nemokant dienpinigių be darbuotojų
sutikimo.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Loreta
28821
#17792 2003-07-08 08:47 Loreta
O kas į tą teismą paduos?Gali tik pats darbuotojas,bet pas mus to nebus.
VDI nesikiša.

Špyga taukuota...

Lena
8
#28792 2003-09-05 20:56 Lena
Girdejau,kad nuo dienpinigiu skaičiuosim mokesčius.Ar šis nutarimas jau priimtas?

Loreta
28821
#28794 2003-09-05 21:02 Loreta
Nuo spalio 1d.

Špyga taukuota...

Jurata
26
#28963 2003-09-08 11:33 Jurata redaguota: 2011-09-11 03-13

Loreta rašė:

Tu Labuti,tikriausiai neskaitei ankstesnės diskusijos apie tuos nelabuosius dienpinigius.Patikėk,negaliu pasakyti,kad man visiškai nerūpi mano šefo piniginė,tačiau labiau man rūpi tai iš buhalterinės pusės.Pasakysiu tiesiai - darbuotojai tų dienpinigių ir taip negaus,priskaitysim juos ar ne.Tiesiog jie gauna tikrai nemažai ir be to.O rodyti dienpinigių mes nenorime dėl to,kad Vokietijos dienpinigiai - 197Lt/d.Per mėn. - 20-30- reisų po 6-10 dienų.Primesk,kokie tai pinigai.Kasoje pinigėlių vos užtenka,metinis rezultatas juodas minusas.Tai kam mums tie dienpinigiai?Jie - tikras galvos skausmas.Kaip nauja vartotoja kazkiek itema noriu paklaust apie komandiruočių apmokestinimą.VŽ laikraštyje radau tokia frazę" vežėjų,statybininkų ,automobilių prekiautojų tokia darbo specifika,kad jie nesėdi biure,o yra nuolat kelionėse,todėl jų išvykų negalima traktuoti kaip komandiruočių,jiems turi būti mokami normalū atlyginimai ",-aiškina FM mokesčių departamento direktorė Ingrida Šimonytė. Tai gal kas žino apie jos žodžius paremiantį įstatymą.Gal galima nustatyti vairuotojams pastovų atlyginimą,o komandiruotpinigių nemokėti ?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis