lindrute
353
#1149846 2013-04-23 10:25 lindrute

Rainis rašė:lindrute rašė:


Ar teisingai suprantu, jeigu yra nuostolių iš ankstesnių laikotarpių, tai einamų metų pelnu dengius nuostolius ir neprivalau skirti " PRivalomajam rezervui". Nors jis dar nesuformuotas, nes nebuvo iš ko.


Privalomasis rezervas sudaromas skirstant pelną.
Jei susikaupę ankstesnių metų nuostoliai didesni, negu ataskaitiniais metais gautas pelnas, tai jau savaime nielieka pelno paskirstymui, tuo pačiu nėra ko skirti į privalomąjį rezervą.


Ačiū

Laurina
1885
#1149858 2013-04-23 10:59 Laurina

amadina22 rašė:


Čia jūs apie šitas sąskaitas, 69 - pelno paskirstymas.
Šių sąskaitų nenaudoju, tai ir patarti negaliu.
Palauksime protingesnių patarėjų.
O kokias Jus, amadina22, naudojate sąskaitas ?

loretaaa
171
#1151794 2013-04-30 21:01 loretaaa
Sveiki labai prašau pakomentuokit ar gerai galvoju. Įmonė įkurta 2012m, už tuos metus turime 6000 lt grynojo pelno. Tai pelno paskirstymo projekte kuris bus teikiamas aiškinamajame rašte prie FMA reikes nurodyti šiemet t.y. 2013m. , kad tarkitžm 1000lt pervedam i privalomus rezervus, 2000lt paskirstom dividendais.
O NKPA kitais metais kai teiksim finansinę atskaitomybę už 2013 metus?

urtele
13547
#1151800 2013-04-30 22:03 urtele

loretaaa rašė:


O NKPA kitais metais kai teiksim finansinę atskaitomybę už 2013 metus?


Pelno paskirstymas matysis 2013 metais

metute69
1
#1152454 2013-05-05 01:04 metute69
SITUACIJA:
2012 įmonė iš IĮ pertvarkyta į UAB (UAB statusas nuo 2012 01 03)
2011 m. nepaskirstytasis pelnas (pertvarkymo balanse) sudaro 5532,93.
2012 m. PN ataskaitoje fiksuojamas (3244) Lt nuostolis/ (grynasis pelnas (nuostolis).
2012 m.12 31 Balanse IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 5532.93-3244=2289.31 (pelnas)
2013 m. turi būti sudarytas privalomasis rezervas.
KLAUSIMAS:
1. Ar teisingai galvoju, jog vienintelės akcininkės sprendime turi būti nurodyta padengti 2012 m. nuostolį iš 2011 m. nepaskirstytojo pelno?
2. O iš likusio (2289,31 ) nepaskirstyto pelno formuoti privalomąjį rezervą?

Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Rainis
15064
#1152460 2013-05-05 10:17 Rainis

metute69 rašė:


SITUACIJA:
2012 įmonė iš IĮ pertvarkyta į UAB (UAB statusas nuo 2012 01 03)
2011 m. nepaskirstytasis pelnas (pertvarkymo balanse) sudaro 5532,93.
2012 m. PN ataskaitoje fiksuojamas (3244) Lt nuostolis/ (grynasis pelnas (nuostolis).
2012 m.12 31 Balanse IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 5532.93-3244=2289.31 (pelnas)
2013 m. turi būti sudarytas privalomasis rezervas.
KLAUSIMAS:
1. Ar teisingai galvoju, jog vienintelės akcininkės sprendime turi būti nurodyta padengti 2012 m. nuostolį iš 2011 m. nepaskirstytojo pelno?
2. O iš likusio (2289,31 ) nepaskirstyto pelno formuoti privalomąjį rezervą?

Iš anksto dėkoju už atsakymą.


Na ne visai tikslu "padengti". Akcininko nutarimas formuluojamas maždaug taip:
" 2. NUTARIU: patvirtinti 2012 metų pelno paskirstymą:
1) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje –134 924 Lt;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų nuostolis – 1262 Lt ;
3) paskirstytinasis pelnas iš viso 133 662 Lt;
4) paskirti į privalomąjį rezervą 1 000 Lt;
5) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 132 662 Lt."
Tiesiog apskaičiuojamas tas paskirstytinas pelnas, o ne įsakoma kažką dengti.


aure09
44
#1199177 2014-01-09 10:03 aure09
Nežinau ar ten klausiu, bet ar galima 2014m. sausį paskirstyt 2012m. nepaskirstytą pelną dividendams ir išmokėti juos? Ar reikia pirma sudaryti FA už 2013m.?

vovere
26052
#1199178 2014-01-09 10:05 vovere
taip, pirma reikia sudaryti FA už 203 metus ir tada skirstyti 2013 m pelną (tame tarpe bus ir 2012 pelnas), nebent didelis nuostolis 2013 metais ir nebelieka ką skirstyti

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

aure09
44
#1199182 2014-01-09 10:17 aure09
už 2013m. bus pelnas, bet akcininkams norisi jau dabar pinigus pasiimt smile


vovere
26052
#1199235 2014-01-09 12:09 vovere
tai tada dabar pasitvirtinkite FA ir mokėkite kiek širdis geidžia, nepamirškite kad dividendai apsimokestina

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

brashkee
611
#1199558 2014-01-10 11:46 brashkee
Jeigu 2013 m. nuostolis- 7200lt. Toliau pagal paskirstymo projekto lentelę viskas juk tvarkoj?

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas – praėjusių finansinių metų pabaigoje = 6000
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostolis) = (7200)
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostolis) – finansinių metų pabaigoje = (1200)
Pervedimai iš rezervų =1000
Paskirstytinas pelnas
Pelno paskirstymas:
– į įstatymo numatytus rezervus
– į dividendus
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostolis) – finansinių metų pabaigoje= (200)

vovere
26052
#1199559 2014-01-10 11:51 vovere
taip

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

nina
24
#1199777 2014-01-12 09:29 nina
Už 2012 m. turiu 2000 nuostolį, o už 2013 m. 1000 Lt pelną.
70 proc. dengiu nuostolius. Nuo 300 moku 15 proc. mokestį-45 lt., o likusį
300-45=255 lt. ar reikia skirstyti. Kaip turi akcininkas elgtis.Kaip finansinėje ataskaitoje viskas bus pavaizduota.Jeigu galite-padėkite.

Rainis
15064
#1199778 2014-01-12 09:56 Rainis

nina rašė:


Už 2012 m. turiu 2000 nuostolį, o už 2013 m. 1000 Lt pelną.
70 proc. dengiu nuostolius. Nuo 300 moku 15 proc. mokestį-45 lt., o likusį
300-45=255 lt. ar reikia skirstyti. Kaip turi akcininkas elgtis.Kaip finansinėje ataskaitoje viskas bus pavaizduota.Jeigu galite-padėkite.


Neturite jūs jokio pelno skirstymui, tik 1000 Lt nuostolį.
Yra finansinis ir mokestinis pelnas. Skirstomas tik finansinis pelnas.
Finansinis pas jus yra 2012 metų nuostolis 2000 Lt + 2013 metų pelnas 1000 Lt. Sudėjus gaunasi, kad turite dar 1000 Lt nuostolį, ir laikykite jį.
O taip vadinamas mokestinis (apmokestinamasis) pelnas - tai pelnas, nuo kurio pagal PMĮ reikia skaičiuoti pelno mokestį. Jis apskaičiuojamas iš einamųjų finansinių metų finansinio pelno atėmus neapmokestinamąsias pajamas, pridėjus neleidžiamus atskaitymus ir panašiai. Tuomet jį galima mažinti praėjusių metų mokestiniais ( smile ) nuostoliais. Neskaičiau dar, ar įsigaliojo PMĮ pakeitimas dėl to, kokią dalį to apmokestinamojo pelno galima dengti praėjusių metų nuostoliais, bet jei 70 procentų, tai tiek ir padengiate, sumokate apskaičiuotą pelno mokestį, ir likusius nuostolius (o apskaičiavus pelno mokestį, jų jau bus 1045 Lt) paliekate nepaskirstytą tolesniems metams.

Luka_Paciolis
3715
#1199779 2014-01-12 09:57 Luka_Paciolis

nina rašė:


Už 2012 m. turiu 2000 nuostolį, o už 2013 m. 1000 Lt pelną.
70 proc. dengiu nuostolius. Nuo 300 moku 15 proc. mokestį-45 lt., o likusį
300-45=255 lt. ar reikia skirstyti. Kaip turi akcininkas elgtis.Kaip finansinėje ataskaitoje viskas bus pavaizduota.Jeigu galite-padėkite.

Neteisingai.
PMĮ pakeitimai:

smile Apskaičiuojant 2014 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, pagal PMĮ 30 str. 4 dalies pakeitimą, šioje dalyje nurodytų perkeliamų iš mokestinio laikotarpio pajamų atskaitomų nuostolių (išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų) suma negali būti didesnė kaip 70 procentų mokesčių mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius . Šios nuostatos taip pat taikomos perkeliamiems finansų įstaigų nuostoliams dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000128411
Jūs skaičiuojate pelno mokestį už 2013 m., vadinasi turite vadovautis PMĮ galiojančia redakcija 2013 m., t.y. atskaite 100 proc. nuostolį.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Rainis
15064
#1199780 2014-01-12 10:03 Rainis
Taip, pasižiūrėjau PMĮ.
Tie 70 procentų bus taikomi kitais metais, šiais dar galima atskaityti visus 100 smile
4. Mokestinio laikotarpio nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų), galima perkėlinėti neribotą laikotarpį, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai vienetas veiklos nebetęsia dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių. Šioje dalyje nurodytų perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių, išskyrus mokestinius nuostolius vienetų, kurių apmokestinamasis pelnas pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, suma negali būti didesnė kaip 70 procentų mokesčio mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.

Pastaba. 4 dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant 2014 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį (įstatymas Nr. XII-661).

nina
24
#1199784 2014-01-12 10:44 nina
Viskas aišku. Ačiū už atsakymus.

Lari
1021
#1218670 2014-04-16 16:32 Lari
Už 2013 m Imone turi
"Einamųjų metų pelnas":=
D39-K34 (47223Lt)
Užpildome PLN204, ir apskaičiuojame 4213Lt pelno mokesčio
PM =47223-19136( nuostolis 2009-2012 )=28087*15%=4213LT moketi i biudzeta iki 2014 06 01d

Ivedame i apskaita tokia korespondencija:
D 34 Pelnas 4213Lt
K 4 Pelno mokesčio įsipareigojimai 4213Lt.
O Pelno mokesčio įsipareigojimai data turi buti 2013 12 31d?

Rainis
15064
#1218672 2014-04-16 16:41 Rainis

Lari rašė:


O Pelno mokesčio įsipareigojimai data turi buti 2013 12 31d?


Taip.

amadina22
19802
#1218673 2014-04-16 16:42 amadina22
Taip.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis