crystal
52
#400979 2007-05-22 14:41 crystal
Supratau smile Aciu smile

wirgina
5916
#401023 2007-05-22 15:48 wirgina
Taip ir nepagaunu kampo, kada privalu akcininkams savo įnašais dengti nuostolį smile
Nuosavas kapitalas yra visa 3 klasė . Išeitų, kad nuostolis negali būti didesnis , nei visos 3 klasės suma be einamų metų nuostolio ...
Ar taip supratau ?

Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

Petronele
18360
#401028 2007-05-22 15:52 Petronele redaguota: 2011-09-11 05-24

wirgina rašė:

Taip ir nepagaunu kampo, kada privalu akcininkams savo įnašais dengti nuostolį smile
Nuosavas kapitalas yra visa 3 klasė . Išeitų, kad nuostolis negali būti didesnis , nei visos 3 klasės suma be einamų metų nuostolio ...
Ar taip supratau ?Čia iš kitos temos - "Nuostolių dengimas":

Loreta13 rašė:matasp rašė:

Įmonė už 2006 patyrė nuostolį (>1/2 įstatinio). Ar būtina atstatyti savininkų nuosavybę? Yra skaičiavimai kad per 2007 tas nuostolis pasidengs/

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291737
38 straipsnį paskaitykite. Ypač 3-5 punktus.
Bet...ką žinau, turėjom tokius atvejus ir mes, nieko nedarėme, vėliau atsiradus pelnui, viskas "susidėliojo į savo lentynėles". smile


artas71
12730
#401032 2007-05-22 16:00 artas71
ABĮ . Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, ..., privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sprendimų, nurodytų šio Įstatymo 59 straipsnio 9 dalies 2 punkte ir 10 dalyje. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį.

Nuopsavas kapitalas yra visa 3 klasė (akcinis, priv.rezervai, rezervai, pelnai/nuostoliai įv. metų ir pan). Tai jeigu visa 3 klasė yra dvigubai mažiau nei įstatinis, batai...

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

wirgina
5916
#401034 2007-05-22 16:03 wirgina
Turiu 2006 m registruotą įmonę. Įstatinis 10000 ir 9000 nuostolis už 2006 m. 2007m apyvartinės pagrinde iš akcininko paskolos. Galėtume nuostolį pasidengti įnašais.
Ar daug klapato tam ?

Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

artas71
12730
#401053 2007-05-22 16:39 artas71
Dar kartą sakau -neapsimoka.Didinkit įstatinį.Kodėl?O todėl, kad PMĮ ir GPM parašyta, kas būna, kaip apsimokestina, kai išmoka po įstatinio mažinimo, ir nėra parašyta ( deja, tarp eilučių eina suprasti), bet turiu atsakymą raštu, kas būna, kai norima atsiimti įnašai nuostoliams dengti.
Paskaitykit -laabai nustebsit...

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

wirgina
5916
#401068 2007-05-22 16:49 wirgina redaguota: 2011-09-11 05-24

artas71 rašė:

Dar kartą sakau -neapsimoka.Didinkit įstatinį.Kodėl?O todėl, kad PMĮ ir GPM parašyta, kas būna, kaip apsimokestina, kai išmoka po įstatinio mažinimo, ir nėra parašyta ( deja, tarp eilučių eina suprasti), bet turiu atsakymą raštu, kas būna, kai norima atsiimti įnašai nuostoliams dengti.
Paskaitykit -laabai nustebsit...Aišku, artai71 smile
Vienžo, jei kam neprireiks negražaus balansiuko , paliekam kaip yra, apyvartinėm pasiskolindami iš akcininko, jei prireks ...

Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

edwardas
4263
#401082 2007-05-22 17:12 edwardas redaguota: 2011-09-11 05-24

artas71 rašė:

Paskaitykit -laabai nustebsit...Kur apie tai raso? smile

nerijus
2515
#401103 2007-05-22 18:20 nerijus redaguota: 2011-09-11 05-24

artas71 rašė:

Tai jeigu visa 3 klasė yra dvigubai mažiau nei įstatinis, batai...Įdomu, ar realiai kam nors buvo "padovanoti" tie "batai".
Neimant domėn akcininkų, darbuotojų ar kreditorių skundų.
Kokios institucijos gali inicijuoti "batus"? RC; VMI; Kas dar? ir kokios pasekmės?

artas71
12730
#401174 2007-05-23 08:08 artas71
Buvo.Pvz. IngoBaltic - net dėl geresnio nei 1/2 santykio. Tačiau....
Pirmiausia taip priklauso nuo įmonės veiklos ir tą veiklą kontroliuojančios institucijos. Aišku, tam tikrais atvejais rodikliai yra kiti ir žymiai aukštesni. Pvz. Lietuvos bankas arba Draudimo priežiūros tarnyba nesicackina, ir jei po perspėjimo liko mikroskopinių nukrypimų-deda baudas, stabdo licencijas.
Mažiukams, tokiems kaip pvz. draudimo brokeriai - minimaliai kas privaloma- turėti nemažesnį nuosavą kaip :
15 000 EUR +4 proc. skolų draudimo kompanijoms.
Kadangi tikrinama nuolat (nes teikiama FA už ketvirtį), "batai" gali pareit staigiai.
Kiti atvejai -kitos licencijuojamos veiklos.Gali būti ( nes dažniausiai taip ir būna) tam tikros licencijos išduodamos ir pratesiamos, įmonėms atitinkant tam tikrus reikalavimus (tiek veiklos, tiek finansinius tiek organizacinius).Akivaizdu, min. ko reikia, kad atitiktum galimus reikalavimus- laikytis esamų įstatymų.O ABĮ vienas iš pagrindinių
įmonėms.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Gama
442
#403510 2007-05-30 09:23 Gama
Gerbiamieji, kilo toks klausimas, o ar nereikia jokios formos VMI pateikti apie akcininkų įnašus. Lyg ir girdėjau skambinant, tik nežinau kurioj bažnyčioj.

Kad pas mus visko būtų ir mums už tai nieko nebūtų!

Jaima
297
#403535 2007-05-30 09:42 Jaima
bet turiu atsakymą raštu, kas būna, kai norima atsiimti įnašai nuostoliams dengti smile

Ar galima platesni komentara?

Rolf
17232
#403538 2007-05-30 09:44 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-25

Gama rašė:

Gerbiamieji, kilo toks klausimas, o ar nereikia jokios formos VMI pateikti apie akcininkų įnašus. Lyg ir girdėjau skambinant, tik nežinau kurioj bažnyčioj.Nereikia.artas71
12730
#403544 2007-05-30 09:52 artas71 redaguota: 2011-09-11 05-25

Jaima rašė:

Ar galima platesni komentara?VMI raštas
2006-12-28 Nr. (13.1)-134-3511

DĖL AKCININKUI GRĄŽINAMŲ LĖŠŲ, KURIOMIS BUVO PADENGTI VIENETO NUOSTOLIAI

1999 m. vienintelis įmonės akcininkas, juridinis asmuo, padengė susikaupusius įmonės veiklos nuostolius (100 000 litų). Paklausime prašoma paaiškinti, ar akcininkui grąžintos lėšos, kuriomis 1999 m. buvo padengti įmonės praėjusių laikotarpių nuostoliai, yra laikomos išmokomis iš paskirstytojo pelno ir apmokestinamos kaip dividendai? Įmonės akcininkas yra Danijos juridinis asmuo.
Tuo atveju, kai Lietuvos vienetas, susijusiam asmeniui perleisdamas turtą ar išmokėdamas pajamas, formaliai turto perleidimo ar išmokamų pajamų sandorį įformina ne kaip dividendus, tačiau iš esmės sandoris yra vieneto pelno paskirstymas, tai, remiantis 2004-04-13 Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 (Žin., 2004, Nr.63-2243) 10 straipsniu, mokesčių administratorius gali tokį sandorį apibūdinti pagal jo turinį,
neatsižvelgiant į formaliąją sandorio pusę.
Vadovaujantis 2001-12-20 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 (Žin., 2001, Nr. 110- 3992; toliau - PMĮ) 32 str. 1 dalimi, visos nuostatos, kurios taikomos dividendams, taip pat taikomos ir paskirstytajam pelnui, nors paskirstytasis pelnas ir nėra teisiškai įformintas kaip vieneto dividendai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, jeigu PMĮ nenustato kitaip.Pagal PMĮ 34 str. 2 dalies nuostatas Lietuvos vieneto, kuriame dividendus gaunantis užsienio vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo daugiau kaip 10 proc. balsus suteikiančių akcijų, tam užsienio vienetui išmokami dividendai pelno mokesčiu neapmokestinami, išskyrus atvejus, kai dividendus gaunantis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose. Ši nuostata taip pat netaikoma, jei dividendus išmokančio Lietuvos vieneto apmokestinamasis pelnas nėra apmokestinamas taikant PMĮ 5 straipsnyje nustatytus 15 arba 13 proc. mokesčio tarifus, išskyrus atvejus, kai dividendus išmokantis Lietuvos vienetas yra laisvosios ekonominės zonos įmonė.

Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, jei įmonė savo akcininkui - juridiniam asmeniui išmoka (grąžina) lėšas, kuriomis šis akcininkas 1999 m. pagal tuo metu galiojusio 1994-07-05 Akcinių bendrovių įstatymo Nr. I-528 (Žin., 1994, Nr. 55-1046) nuostatas padengė susidariusius įmonės veiklos nuostolius, tai tokių lėšų išmokėjimas (grąžinimas) akcininkui gali būti laikomas įmonės pelno paskirstymu ir apmokestinamas kaip dividendai.
......


Pagarbiai
viršininko pavaduotojas Vidmantas Bronius Abazorius

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Jaima
297
#403550 2007-05-30 09:59 Jaima
O dar minties sviesumo reikia:


Tai jeigu tas nuostoliu dengimas suforminamas kaip tiksline paskola nuostoliams dengti, numatant salyga grazinti kaip bus pelninga veikla.... Taip is 4 klases sudengiant 3 .... Ar cia negerai?

nerijus
2515
#403566 2007-05-30 10:21 nerijus redaguota: 2011-09-11 05-25

Jaima rašė:

O dar minties sviesumo reikia:


Tai jeigu tas nuostoliu dengimas suforminamas kaip tiksline paskola nuostoliams dengti, numatant salyga grazinti kaip bus pelninga veikla.... Taip is 4 klases sudengiant 3 .... Ar cia negerai?Kažkaip korspondencija vistiek neinasi:
PVZ iš

[quote:16c4631ec7]AB „X“ akcininkai nutarė padengti įmonės nuostolius, įnešdami papildomus įnašus.
Nuostoliams padengti akcininkai įnešė 20 000 Lt grynaisiais pinigais. Kai akcininkai priėmė
sprendimą ir sumokėjo pinigus, apskaitoje daromi tokie įrašai:
D 2710 Sąskaitos bankuose arba 272 Kasa 20 000
K 594 Akcininkų įnašai nuostoliams padengti 20 000[/quote]

O jūsų atveju, dar įvedame ir akcininkų paskolą:
D 27
K 40 paskola

D 40
K 594

Tokiu atveju apskaitoje paskolos kaip ir nebelieka.

Jaima
297
#403574 2007-05-30 10:29 Jaima
Tai su korespondencijoms tai tikrai viskas aisku....


Del klausimas slypi kitur....

Jeigu bus tiksline paskola nuostoliams dengti, tai atsiradus veiklos pelnui paskola bus grazinama ir pats grazinimas nebus prilyginama dividendams?

Kotryna
2197
#403613 2007-05-30 11:01 Kotryna
Taigi Artas71 įdėjo VMI raštą - bus prilyginama dividendamas. smile
Logiškai taip ir turėtų būti - jeigu jau dengiami nuotoliai, įnešė akcininkai pinigėlius ir amen, o jei tik paskolino, tai koks čia nuostolių dengimas - iš banko pasiėmus paskola nuostoliai juk nemažėja...

Jaima
297
#403623 2007-05-30 11:14 Jaima
Ne taip rase Artas..., jo pateiktame VMI isaiskinime įnašai tiesiogiai, negriztamai padengiami.....

O mano klausimas apie paskola, kuri tiksline, tikintis grazinimo, laikinai sutvarkant patirtus nuostolius....

ViskasViename
3193
#403633 2007-05-30 11:32 ViskasViename redaguota: 2011-09-11 05-25
Miela Jaima, toks vaizdas, kad užsiciklinote..
Pabandykite šiek tiek atsikvėpti nuo tos problemos ('pamiršti'), o po kurio laiko darkart perskaitykite komentarus - turėtų išaiškėti...

Viskas yra įmanoma

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Viešoji įstaiga KREPŠINIO IR KULTŪROS INFORMACINIS CENTRAS - -
Loretos Kazūraitienės Firma - -
Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Viršutinė g. 21
- 2018 - 2021
Belfuel, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Turgaus g. 29
- 2018 - 2021
Solis terra, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 127
2015 - 2020 2018 - 2021
R. Davydovičienės IĮ
Vilniaus r. sav. Valčiūnų k. Miško g. 12-31
- 2018 - 2021
Dagių paslaugos, UAB
Mažeikių r. sav. Dagių k. Beržupio g. 120
2016 - 2020 2018 - 2021
Baltic Lands, MB
Vilnius V. Sezemano g. 9
2020 - 2020 -
PREKO, UAB - -
Ateka, UAB
Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Varduvos g. 53
2015 - 2020 2018 - 2021
Pergas Vision, UAB - -
Reikjaviko asociacija - -
Agrojas, UAB - -
DekoBETONAS, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Kaunakiemio g. 5
2015 - 2020 2018 - 2021
IĮ "D And A Interior" - -