artas71
12728
#545578 2008-07-30 15:54 artas71 redaguota: 2011-09-11 05-54

Byla rašė:wolf rašė:

Tax.LT vardu galime pasiūlyti VMI ir RC dar kartą pasižiūrėti į
Pelno mokesčio įstatymo 51 str. "Metinės pelno mokesčio deklaracijos, metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos ir avansinio pelno mokesčio deklaracijos pateikimas" - 2 p.
.... iki kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio pirmos dienos."

ir suprasti pagaliau kad bet kokio institucijos įsakymas, taisyklės ir panašiai yra žemesnio lygio teisės aktas nei įstatymas, todėl bet kokie papildomai susitarimai neturi galios tol kol nebus pakeistas įstatymas (nes jau negali prieštarauti poįstatyminiai aktai).

Skambios naujienos ir tokiomis ir liks jei neks nepajudins Seimo.Bet VMI savo svetainėje, anksčiau minėtą pranešimą taip pat patalpinusi. Gal visgi tai įsigalios? Ir seimas dirbs pagal tautos valią bet neatvirkščiai ?Tai, kad VMI pranešimą patalpino, taip pat sėkmingai ji gali "ištalpinti" -be didesnių paaiškinimų. Aš pritariu Wolf nuomonei, kad kol nėra pakeistas įstatymas, galima naudojant būsimąjį laiką bei tariamąją nuosaką džiaugtis "kaip bus gerai", arba "kaip tai būtų nuostabu"....

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Rolanda
6913
#545611 2008-07-30 16:26 Rolanda
Iš karčios patirties galiu patvirtinti tai, ką parašė artas71: kol nebus pakeistas įstatymas, tol VMI triumfuos ir mokestinių ginčų komisijoje, ir teismuose... Jiems VMI prie FM viršininko įsakymas - aukščiau įstatymo.

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.

Soffy
9214
#545647 2008-07-30 17:16 Soffy
Čia gal klausimas ne visai į temą, bet apie VMI :).
VMI interneto svetainėje patobulinta juridinių asmenų - mokesčių mokėtojų paieška
www.vmi.lt/lt/?itemId=1081403
KUR ta patobulinta paieška yra, jau pavargau ieškoti. Arba nematau arba dar nėra :rollsmile

Petronele
18333
#545650 2008-07-30 17:20 Petronele redaguota: 2011-09-11 05-54

Soffy rašė:

KUR ta patobulinta paieška yra, jau pavargau ieškoti. Arba nematau arba dar nėra :rollsmile


Čia gal:
www.vmi.lt/lt/?itemId=107814

Soffy
9214
#545677 2008-07-30 18:19 Soffy
Ačiū:), tyliu, nežinau kur aš ieškojau ir kaip aš ieškojau, bet yra kaip yra - nemačiau ir neradau:).
Temą visai ne į temą pasirinkau savo žioplumui, atsiprašau smile.

Jotjot
855
#547275 2008-08-05 21:55 Jotjot redaguota: 2011-09-11 05-55
2008.07.28 - 2008.08.03 savaitėlės komentaras
Ištrauka iš Pelno mokesčio įstatymo:
"Metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos kartu su finansine atskaitomybe (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka ji privalo būti sudaryta) pateikiamos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio pirmos dienos."

Įgyvendinus "vieną langelį" finansinės atskaitomybės teikti VMI, anot jų, nebereikėtų, nes RC finansinę atskaitomybę persiųstų VMI. Ir tai turėtų būti padaryta "pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio pirmos dienos".
Viskas lyg ir pagal įstatymą. Jei ne vienas "bet". Gal mokesčių administratorius ir RC pakomentuotų kaip bus įgyvendinamas šių dokumentų pateikimas, jei ta įstatymo norma skelbia, kad pateikiamos "Metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos kartu su finansine atskaitomybe..."
Prašom atkreipti savo dėmesį, kad žodeliui "kartu" DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS suteikia žodelio "drauge" prasmę (arba ne atskirai, ne skyrium).
Ar būtų komentarų?

Rainis
15064
#547294 2008-08-05 22:31 Rainis
Ir nieko baisaus nematau. Pridurkite prie šio sakinio kitą "MFA kartu teikti nereikia, jei ....", ir viskas tvarkoje net pagal loginės algebros dėsnius.

Jotjot
855
#548002 2008-08-07 21:13 Jotjot redaguota: 2011-09-11 05-55

Rainis rašė:

Ir nieko baisaus nematau. Pridurkite prie šio sakinio kitą "MFA kartu teikti nereikia, jei ....", ir viskas tvarkoje net pagal loginės algebros dėsnius.Iš svajotojo repertuaro:
"MFA kartu teikti nereikia, jei ...."

Šiaip buhalteriai darbe dar vadovaujasi (ne)logiškais teisės aktais. Ne tik tiksliaisiais mokslais.
Who is Next?

Petronele
18333
#548105 2008-08-08 10:16 Petronele redaguota: 2011-09-11 05-55

Jotjot rašė:

"MFA kartu teikti nereikia, jei ...."


... VMI laikinai Jus atleido nuo MFA pateikimo, lyg ir turėdama tam teisę."wolf rašė:

VMI Įsakymas išsisukimas - pasklebtas.
2008 m. liepos 28 d. patvirtintas VMI Nr. VA-39 Dėl atleidimo nuo finansinės atskaitomybės teikimo
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325671
VMI kaip šio įsakymo pagrindą nurodo MAĮ 77 str. pagal kurį VMI lyg ir turi teisę laikinai atleisti nuo Deklaracijos ar kitų dokumentų pateikimo.

Taigi turime toki laikinąjį - nuolatinį atleidimą nuo finansinės atskaitomybės pateikimo pradedant F.a. už 2007 metus.
Džiaugtis ypatingai nevertetu nes VMI pasilieka sau teisę pateikalauti iš konkretaus mokesčių mokėtojo F.a., nors jau ir pateiktą JAR.

Tikėti, kad įsakymas bus greitu laiku pakeistas, nes jau dabar žinome kad pagal ĮFAĮ - finansinė atskaitomybė pakeista į "finansinių ataskaitų rinkinį".


Elvusia
20041
#549889 2008-08-17 21:58 Elvusia redaguota: 2011-09-11 05-55
Manau, kad Savaitėlėje reiktų pateikti naujesnę informaciją apie įmokas:
Jau rugpjūčio mėnuo.
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=20295

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

Pem
26
#551538 2008-08-22 09:20 Pem redaguota: 2011-09-11 05-56

Pem rašė:

VDI laikosi nuostatos, kad reikai apmokėti 3,5 karto jei dirbai natį ir poilsio dieną. Parašėm oficialų atsakymą, kad nesutinkam ir kodėl. Laukiam toliau.Gavome VDI atsakymą į mūsų skundą. VDI motyvuoja, kad mūsų skundas nepagrįstas, nes teismas nustatė, kad 194 yra speciali teisės norma. VDI teigia, kad 194 ir 193 straipsniai yra dvi atskiros specialios teisės normos, jų reguliavimo dalykas yra skirtingas. Tuo būdu darbas poilsio dieną ir naktį reiškia du skirtingus nukrypimus nuo darbo, kuriuos reguliuoja dvi skirtingos normos.
Todėl, cituoju ,,Šios nukrypimų rūšys negali būti sugretinamos, lyginamos viena su kita. Atvirkščiai, jos reikalauka atskiro įvertinimo ir atskiros apskaitos. ... VDI specialistų nuomone, tais atvejais, kai darbas naktį sutampa su darbu poilsio dieną, taikomas ir 193 ir 194 nuostatos, t.y. 1,5 karto didesnis darbo užmokestis už viršvalandinį darbą ir dvigubas užmokestis už darbą poilsio dieną sumuojamas."
Dar geriau, jie teigia, kad LAT teismo nutartis tai tik teisės aiškinimas.
Skundžiam šitą sprendimą Administraciniam teismui.

Tininga
49496
#551543 2008-08-22 09:26 Tininga
Ačiū, Pem smile
Labai laukiau šio paaiškinimo.
Ir galvoju dabar: tai kas gi viršesnis? Teismas ar VDI? Jie vos ne priešingai mąsto...


Nira
591
#551585 2008-08-22 11:03 Nira
As manau VDI teisus

nieko_sau
3882
#551602 2008-08-22 11:46 nieko_sau
Manau VDI neteisi. Man priimtinas Niemand komentaras. Manau-juo reikėtų remtis skundžiantis admin.teismui. Visur DK parašyta-ne mažiau. Todėl, sumokėjus už 8 val, dirbtas švenčių metu 2 kartus, tame tarpe naktinės pvz 2 val-jau yra apmokėtos du kartus, t.y. daugiau nei DK numato. DK nesiremia į tos konkrečios dienos VDU ar dar ką nors. Net ir diskutuojant dėl skaičiavimo bazės-vistiek pagrindas yra mėnesinis darbo užmokestis, o juo remiantis jau už viršvalandžius apmokėta, netgi daugiau, nei reikia.

Alina55
11033
#551661 2008-08-22 14:12 Alina55
Šiandien mums VDI aiškino:
jeigu dirbama ne pagal grafiką, tai kai darbas naktį sutampa su darbu poilsio dieną, apmokama 1,5 karto ir 2 kartus (3,5 karto).

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

Loreta
28819
#551677 2008-08-22 14:43 Loreta redaguota: 2011-09-11 05-56

Alina55 rašė:

Šiandien mums VDI aiškino:
jeigu dirbama ne pagal grafiką, tai kai darbas naktį sutampa su darbu poilsio dieną, apmokama 1,5 karto ir 2 kartus (3,5 karto).


Mums seminare, o ir internetiniame seminare aiškino lygiai taip pat.

Špyga taukuota...

greetaa
385
#551684 2008-08-22 14:54 greetaa
sutinku man irgi seminare taip pat pasake jei pagal grafika priklauso tada jokiu 3,5 smile

Rolf
17235
#551686 2008-08-22 15:06 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-56

greetaa rašė:

sutinku man irgi seminare taip pat pasake jei pagal grafika priklauso tada jokiu 3,5 smileDiskutuojama apie naktines valandas poilsio dieną ne pagal grafiką.Tininga
49496
#551689 2008-08-22 15:09 Tininga redaguota: 2011-09-11 05-56

greetaa rašė:

sutinku man irgi seminare taip pat pasake jei pagal grafika priklauso tada jokiu 3,5 smile


Tu jau čia kažką supainiojai smile
Mano mintys sukasi apie tai, kad dirbama pagal grafiką naktį ir dar šventinę naktį: tai yra 193 str.+194 str.2 d..
Aišku, galima situacija, kai dar ir ne pagal grafiką švenčių/poilsio dieną plius naktį dirbs. smile


greetaa
385
#551694 2008-08-22 15:13 greetaa redaguota: 2011-09-11 05-56

Tininga rašė:greetaa rašė:

sutinku man irgi seminare taip pat pasake jei pagal grafika priklauso tada jokiu 3,5 smile


Tu jau čia kažką supainiojai smile Mes kalbame būtent apie tai, kad dirbama pagal grafiką naktį ir dar šventinę naktį: tai yra 193 str.+194 str.2 d..
Aišku, galima situacija, kai dar ir ne pagal grafiką švenčių/poilsio dieną plius naktį dirbs. Tai tada turbūt gausim dar didesnį koeficientą smile
tikrai susipainiojau :) as irgi ir skambinaus i VDI jie komentavo kad 3,5 kartos reiktu moket 2 uz sventinę ir 1,5 uz naktinę, bet buvau seminare kuriame teige jog jei tas zmogus dirba pagal jam priklausanti grafiką tai pasiriktinai arba 2 arba 1,5 atseit VDI teisiskai neturetu teises baust smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis