Loreta
28819
#407736 2007-06-11 15:07 Loreta redaguota: 2011-09-11 05-26

Tess rašė:

Ar yra pas mus išleista DK komentarai?


Yra, tik beviltiškai pasenęs ir tiek nevykęs, kad geriau jo ir neskaityti. Be to, internete jo niekur nėra. Bent aš neradau, kad ir kaip ieškojau.

Špyga taukuota...

Tess
20266
#407738 2007-06-11 15:09 Tess redaguota: 2011-09-11 05-26

Tininga rašė:


Jei pateikia pažymą, vadinasi negalima, o terminas pasislenka iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos + 1 mėnuo. Jei nepateikia pažymos, vadinasi, nesinaudoja ta garantija ir sutinka būti atleista.
Nu, turbūt skaitei VDI komentarą kur aukščiau įmečiau?


Aga, skaičiau. Na dabar jau viskas yra aišku. smile
Darbdavys tada privalo suteikti jai darbo vietą, mokėti DU, išleisti atostogu ir po grįžimo + 1 mėnuo ją gali atleisti.

Loreta
28819
#407746 2007-06-11 15:20 Loreta redaguota: 2011-09-11 05-26
[quote:8b378a9ed1]
Dėl to, kad darbuotoja pasinaudojo DK 132 straipsnio 1 dalyje numatyta garantija ir pateikė pažymą apie nėštumą, darbo sutartis negalėjo būti nutraukta su šia darbuotoja nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms (išskyrus DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus). Todėl nenutraukta terminuota darbo sutartis suėjus joje sulygtam terminui (t. y. 2007-03-31) savaime netampa neterminuota, o terminas bus laikomas suėjusiu praėjus garantijos taikymo laikui."[/quote]
Va čia man ir vėl išlenda prieštaravimas. Dar vieną mėn pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms. Bet juk tas pats DK 132str., tik jo 2 dalis sako:

2. Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (Kodekso 129 straipsnis).

Tad to paties straipsnio abi garantijos yra apsaugančios. Prie ko tada tas 1 mėnuo???

Špyga taukuota...

Tess
20266
#407750 2007-06-11 15:26 Tess redaguota: 2011-09-11 05-26
Gal tai liečia tik TDS?
Ir šiuo atvėju netaikomas 132 str.

Tininga
49295
#407764 2007-06-11 15:41 Tininga redaguota: 2011-09-11 05-26
Aš suprantu, kad 132 str. 2 d. kalba apie atleidimą būtent pagal 129 str, o nutraukimas suėjus terminui yra 126 str, tiesiog apie skirtingus atleidimo pagrindus kalbam.
O tas vienas mėnuo tai man irgi kažkoks pakibęs atrodo, bet DK aiškiai jį įvardija...


nijioliuks20
75
#410400 2007-06-19 10:38 nijioliuks20
Jei darbo sutartis sudaryta su studentu iki 2007-08-31, o jis pageidauja padirbėti ilgiau, darbdavys tam neprieštarauja, ar reikia kažkokių darbo sutarties pakeitimų suėjus terminui, ar tiesiog, kadangi nei viena šalis neprieštarauja, tai tokia darbo sutartis nuo 2007-09-01 tampa neterminuota???
smile

bondar
1479
#410412 2007-06-19 10:52 bondar redaguota: 2011-09-11 05-26

nijioliuks20 rašė:

Jei darbo sutartis sudaryta su studentu iki 2007-08-31, o jis pageidauja padirbėti ilgiau, darbdavys tam neprieštarauja, ar reikia kažkokių darbo sutarties pakeitimų suėjus terminui, ar tiesiog, kadangi nei viena šalis neprieštarauja, tai tokia darbo sutartis nuo 2007-09-01 tampa neterminuota???
smileArba tampa neterminuota, arba darote sutarties pakeitim ir pratesiate.

Gita1
7485
#410423 2007-06-19 11:07 Gita1
o terminuotą sutartį galima pratęsti? smile

mes tai naują surašom vietoj senos, kur terminas ilgesnis smile

bondar
1479
#410425 2007-06-19 11:09 bondar redaguota: 2011-09-11 05-26

Gita1 rašė:

o terminuotą sutartį galima pratęsti? smile

mes tai naują surašom vietoj senos, kur terminas ilgesnis smileO kodėl gi negalima
Mes darome sutarties pakeitimą, nors ir terminuotos.

nijioliuks20
75
#410434 2007-06-19 11:18 nijioliuks20 redaguota: 2011-09-11 05-26

bondar rašė:Gita1 rašė:

o terminuotą sutartį galima pratęsti? smile

mes tai naują surašom vietoj senos, kur terminas ilgesnis smileO kodėl gi negalima
Mes darome sutarties pakeitimą, nors ir terminuotos.O tai tame pakeitime ką rašote, kad nuo tokios ti dienos ši darbo sutartis tamp neterminuota. Gal galite tiksliai suformuluotą tekstuką įdėti, būčiau dėkinga smile

Niemand
4780
#410630 2007-06-19 16:55 Niemand redaguota: 2011-09-11 05-26
LAT praktika dėl neščių moterų ir terminuotų darbo sutarčių.

2005 m. vasario 9 d. Audronė Mateikaitė v. UAB „Electrolux“ Civilinė byla Nr. 3K-3K-3-92/2005 m.

[quote:c9c4458674] DK 132 straipsnio 1 dalyje nėščioms moterims numatyta garantija, draudžianti tam tikrą laiką nutraukti darbo sutartį su nėščia moterimi. Tai prasideda nuo tos dienos, kai darbdaviui pateikiama medicinos pažyma apie nėštumą ir baigiasi praėjus dar vienam mėnesiui po nėštumo ir gimdymo atostogų. Per šį laikotarpį darbo sutartis gali būti nutraukta pagal DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus. <...>
Darbo sutartis dėl termino suėjimo gali būti nutraukiama, kai pasibaigia jos terminas. Jei terminas yra nustatytas sutarties šalių, bet jo suėjimo metu darbuotojui turi būti taikoma DK 132 straipsnio 1 dalyje numatyta garantija ir jis ketina ja naudotis, tai pagal šios įstatymo normos nuostatą sutartinis darbo sutarties terminas įstatymo pagrindu perkeliamas į kitą datą. Darbo sutarties, kaip terminuotos, pobūdis išlieka. Per DK 132 straipsnio 1 dalyje nustatytą laiką darbo sutartis įstatymo pagrindu vykdoma kaip terminuota ir dar nepasibaigus terminui. Darbo sutartis per tą laiką negali būti nutraukiama suėjus terminui, nes terminas bus laikomas suėjusiu praėjus garantijos taikymo laikui. Iki to darbo sutarties terminas nėra suėjęs ir neatsiranda pagrindo, numatyto DK 126 straipsnio 1 dalyje.
<...>
Kasacinio skundo argumentai dėl DK 35 straipsnio pažeidimo atmetami. Moteriai, dirbusiai pagal terminuotą sutartį ir jos metu tapusiai nėščia, įstatymas nustato garantiją – draudimą atleisti ją tam tikrą laiką iš darbo. Darbuotojo valia yra nuspręsti, ar šia garantija pasinaudoti. Ketindama ja pasinaudoti, darbuotoja informuoja darbdavį apie įstatyme numatytą faktą – nėštumą. Darbuotojo siekimas pasinaudoti įstatymo numatyta garantija negali būti aiškinamas kaip nesąžiningas darbuotojo elgesys, motyvuojant vien pažymos apie nėštumą pateikimo aplinkybėmis, kad tai padaryta paskutinę darbo dieną, po pietų, kai nebuvo vadovo. Teisės aktai nereikalauja, kad darbdaviai būtų informuojami kiekvienu atveju apie tokius darbuotojų gyvenimo faktus vos tik jiems paaiškėjus ar sprendžiant klausimą dėl įsakymo išleidimo. Garantija turi būti taikoma nuo pažymėjimo pateikimo, jei tik darbuotoja neatleista. Ar darbuotoja naudosis įstatymo suteikta garantija, palikta jos nuožiūrai, nes ji gali naudotis garantija, t. y. pateikti duomenis darbdaviui ir nebūti atleistai, ar nesinaudoti, t. y. nepateikti duomenų ir būti atleistai vykdant nuostatą, kad darbo sutartis pasibaigė. Darbdavio veiksmai ar sprendimai šiuo atveju įstatyme nenurodomi, darbuotojos teisiškai reikšmingi veiksmai garantijai gauti yra atitinkamo turinio pažymėjimo pateikimas siekiant gauti garantiją. Darbuotojos veiksmai atitiko konkrečią įstatymo nuostatą, todėl taikyti sąžiningumą kaip darbo teisės principą, kaip reguliuojančią nuostatą toms aplinkybėms, kurios konkrečiai reglamentuotos teisės normos, nėra pagrindo. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad DK 35 straipsnis nepažeistas.
Kasacinio skundo motyvas dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konsultacijos nepagrįsto taikymo atmetamas. Teismas, spręsdamas bylą, vadovaujasi įstatymais bei kitais teisės aktais (


2004 m. balandžio 22 d. Nr. A3-105 Dėl terminuotos darbo sutarties nutraukimo su nėščia moterimi

[quote:c9c4458674] Klausimas. Darbuotoja, dirbanti pagal terminuotą darbo sutartį, kurios terminas nustatytas iki kitas darbuotojas grįš iš atostogų, pateikė darbdaviui medici­nos pažymą apie savo nėštumą. Ar tokiu atveju darbdavys DK 132 straipsnio 1 dalyje nustatytu laikotarpiu turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį su šia dar­buotoja pagal DK 126 straipsnio 1 dalį? Kaip turėtų būti sprendžiamas tokios darbuotojos, atleistos iš darbo pagal DK 126 straipsnio 1 dalį, grąžinimo į darbą klau­simas?

Konsultacija. DK 132 straipsnio 1 dalis, nustatanti garantijas nėščioms moterims, draudžia nutraukti darbo sutartį su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus atvejus. DK 126 straipsnio 1 dalyje nustatytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas patenka tarp tų pagrindų, pagal kuriuos DK 132 straipsnio 1 dalyje nustatytu laikotarpiu darbdaviui draudžiama nutraukti darbo sutartį su nėščia moterimi. Taigi DK 132 straipsnio 1 dalyje nustatytu laikotarpiu darbdavys neturi teisės nutraukti terminuotą darbo sutartį su nėščia moterimi pagal DK 126 straipsnio 1 dalį (dura lex, sed lex).
Darbuotojo, atleisto iš darbo be teisėto pagrindo arba pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, pažeistas teises teismas apgina taikydamas DK 297 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus alternatyvius gynimo būdus. Juos taikydamas teismas nėra saistomas darbuotojo reikalavimu ( 270 straipsnio 4 da­lis). Taikydamas DK 297 straipsnio 3 dalyje nustatytą darbuotojo teisių gynimo būdą, teismas darbuotoją grąžina į pirmesnį darbą ir priteisia šioje teisės normoje nu­matytą išmoką
[/quote]

bondar
1479
#410645 2007-06-19 19:19 bondar redaguota: 2011-09-11 05-26

nijioliuks20 rašė:bondar rašė:Gita1 rašė:

o terminuotą sutartį galima pratęsti? smile

mes tai naują surašom vietoj senos, kur terminas ilgesnis smileO kodėl gi negalima
Mes darome sutarties pakeitimą, nors ir terminuotos.O tai tame pakeitime ką rašote, kad nuo tokios ti dienos ši darbo sutartis tamp neterminuota. Gal galite tiksliai suformuluotą tekstuką įdėti, būčiau dėkinga smileDabar tiksliai neatsimenu maždaug taip rašome:nuo pvz.2007-05-12 pagal LR DK (nurodysi ka butent keiti pagal kokį str.) tampa neterminuota, arba sutarties terminas pratesiamas iki 2007-06-15 ir kokį sutarties punktą keiti

Muuuse
1096
#410671 2007-06-19 23:20 Muuuse redaguota: 2011-09-11 05-26

nijioliuks20 rašė:bondar rašė:Gita1 rašė:

o terminuotą sutartį galima pratęsti? smile

mes tai naują surašom vietoj senos, kur terminas ilgesnis smileO kodėl gi negalima
Mes darome sutarties pakeitimą, nors ir terminuotos.O tai tame pakeitime ką rašote, kad nuo tokios ti dienos ši darbo sutartis tamp neterminuota. Gal galite tiksliai suformuluotą tekstuką įdėti, būčiau dėkinga smilejei terminuota sutarti norite pakeisti i neterminuota, o ne pratesti tam tikram laikui, tai pakeitimo kaip ir nereikia, nes pagal LR DK, jei terminuota sutartis nenutraukiama terminui suėjus, ji tampa neterminuota.

Išmintingas ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos Eschilas

bondar
1479
#410679 2007-06-20 07:34 bondar
Taip tu teisi, bet jeigu nori pvz, nuo šios dienos padaryti neterminuota, o terminas gal 3 mėn.(kol ne persigalvojo smile )
Kas kaip daro.

Muuuse
1096
#410694 2007-06-20 08:25 Muuuse
Tuomet manau užtenka elementaraus pakeitimo, kaip jau rašėte.

Išmintingas ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos Eschilas

nijioliuks20
75
#410749 2007-06-20 12:42 nijioliuks20 redaguota: 2011-09-11 05-26

Muuuse rašė:

Tuomet manau užtenka elementaraus pakeitimo, kaip jau rašėte.Ačiū Jūms labai už atsakymus smile

Wika
86
#414941 2007-07-04 17:07 Wika
Sveiki, norėjau pasidomėti, ar gali darbdavys nutraukti terminuotą darbo sutartį su darbuotoju? Jei taip, tai kokiais atvejais tai įmanoma?

skorpione
81
#414948 2007-07-04 17:17 skorpione redaguota: 2011-09-11 05-27

Wika rašė:

Sveiki, norėjau pasidomėti, ar gali darbdavys nutraukti terminuotą darbo sutartį su darbuotoju? Jei taip, tai kokiais atvejais tai įmanoma?


Šiaip gali nutraukti sutarti, tačiau apie tai išanksto turi informuoti darbuotoją. Jei tai buvo bandomasi laikotarpis, turi informuoti, kodel nepasibaigus bandomajam laikotarpiui atleidžia, kokių darbų tinkamai nevykdei
130 straipsnis. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą

1. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius. Darbuotojai, nurodyti šio Kodekso 129 straipsnio 4 dalyje, apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius.

2. Įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą turi būti nurodyta:

1) atleidimo iš darbo priežastis ir aplinkybės, kuriomis motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas;

2) atleidimo iš darbo data;

3) atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka.

3. Per įspėjimo laikotarpį darbdavys turi duoti darbuotojui laisvo nuo darbo laiko naujo darbo paieškoms. Šio laiko trukmė negali būti mažesnė negu dešimt procentų darbo laiko normos, tenkančios darbuotojui per įspėjimo terminą. Laisvas nuo darbo laikas suteikiamas darbuotojo ir darbdavio sutarta tvarka. Už šį laiką darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis.

4. Kai darbuotojus numatoma atleisti iš darbo dėl ekonominių ar technologinių priežasčių, taip pat dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų, darbdavys, prieš įteikdamas įspėjimus apie darbo sutarties nutraukimą, turi surengti konsultacijas su darbuotojų atstovais (Kodekso 19 straipsnis), kad būtų išvengta numatomų pertvarkymų neigiamų pasekmių arba jos būtų sušvelnintos. Konsultacijų išvados įforminamos protokolu. Jį pasirašo darbdavys bei darbuotojų kolektyvui atstovaujančio organo atstovai.

5. Įstatymų nustatyta tvarka mažindamas darbuotojų skaičių arba nutraukdamas įmonės veiklą, darbdavys privalo raštu prieš du mėnesius pranešti teritorinei darbo biržai, savivaldybės institucijai ir įmonės darbuotojų atstovams (Kodekso 19 straipsnis), kai per trisdešimt kalendorinių dienų numatoma atleisti:

1) dešimt ir daugiau darbuotojų, jeigu įmonėje dirba iki devyniasdešimt devynių darbuotojų;

2) daugiau kaip dešimt procentų darbuotojų, jeigu įmonėje dirba nuo šimto iki dviejų šimtų devyniasdešimt devynių darbuotojų;

3) trisdešimt ir daugiau darbuotojų, jeigu įmonėje dirba trys šimtai ir daugiau darbuotojų.

skorpione
81
#414953 2007-07-04 17:24 skorpione
Atleisk, suklaidinau:) Tai ką išsiunčiau daugiau taikoma dirbantiems ne pagal terminuotą darbo sutartį, kadangi čia labai ilgas laiko tarpas prieš kiek turi įspėti darbdavys apie atleidimą. Tačiau tavo atveju, taip pat gali atleisti, tik įspėjimo termino tiksliai neprisimenu, dar paieškosiu, bet atrodo 2 savaitės. Jei buvo bandomasis laikotarpis (ar šiaip terminuota), tame įspėjime turi būti nurodyta priežastis kodėl tave atleidžia.

Rolf
17235
#415002 2007-07-04 20:30 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-27

Wika rašė:

Sveiki, norėjau pasidomėti, ar gali darbdavys nutraukti terminuotą darbo sutartį su darbuotoju? Jei taip, tai kokiais atvejais tai įmanoma?Darbdavys gali nutraukti terminuotą sutartį, sumokėjęs darbuotojui už likusį darbo sutarties galiojimo laiką vidutinį darbo užmokestį, jei nėra darbuotojo kaltės.Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis