Avatar
Colop
13656
#773330 2010-03-08 11:15 Colop redaguota: 2011-09-11 06-41
nuorodą paskaityti galbūt galima to įstatymo ?
nes mes įstatus pakeistus tai tvirtinome notariškai... viską darėme vėl kaip iš pradžių :)


lauritanija rašė:

Sveiki Taxiečiai smile
naujas įstatymas sako, kad įstatų nereikia iš naujo tvirtinti notariškai.
Tik reikalingas akcininkų protokolas, kuriuo nusprendžiama keisti buveinės adresą.
O po to tik pranešimas RC.
smilehttp://www.tax.lt/temos/1166-tax-lt-forumo-taisykles
How the Turtle Really Won the Race
Avatar
Colop
13656
#773341 2010-03-08 11:18 Colop
nors logiška... nes dabar buveinės adresas (registravimo adresaS) jau nerašomas... tad notariškai gal jau ir nereikia ? a ?

bet visiems kitiems opakeitimams reikia notaro taip ?

http://www.tax.lt/temos/1166-tax-lt-forumo-taisykles
How the Turtle Really Won the Race
Avatar
Tess
19746
#773353 2010-03-08 11:29 Tess
Įstatų nereikia keisti, kai ten nėra nurodytas adresas.
Nuo 2010 sausio mėn. steigiant, keičiant įstatus adreso nurosyti nebereikia.
Teko klausti JAR, patys jie dar tvarkos nežino.
Manau, kad reikėtu teikti sprendimą, JAR-1 formą ir savininko sutikimą.

Jeigu akcininkai keičia įstatus, tai taip reikia notaro, kaip kitaip. smile
Avatar
lauritanija
330
#773356 2010-03-08 11:35 lauritanija redaguota: 2011-09-11 06-41
Cia istrauka is "aktualiju" straipsnio (2010 m. sausio 18 d., pirmadienis, Nr. 3 (579) )
"Sei­mas pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pri­ėmė Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mus, ku­riais su­pap­ras­ti­no ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ra­vi­mo ir lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ras, pa­leng­vi­no stei­gi­mo do­ku­men­tų ir re­gist­ro duo­me­nų kei­ti­mo tvar­ką.
Šie pa­kei­ti­mai įsi­ga­lio­jo nuo 2010 m. sau­sio 1 d.

Pa­kei­ti­muo­se nu­ma­to­ma, kad ju­ri­di­niai as­me­nys vi­sus duo­me­nis ga­lės keis­ti bei teik­ti pa­pras­tes­ne tvar­ka. Vie­nas daž­niau­siai kei­čia­mų duo­me­nų – bu­vei­nės ad­re­sas. Iki šiol, no­rint tai pa­da­ry­ti, rei­kė­jo dėl to pri­im­ti spren­di­mą vi­suo­ti­nia­me na­rių su­si­rin­ki­me, pa­keis­tus įsta­tus no­ta­riš­kai pa­tvir­tin­ti bei su­mo­kė­ti už stei­gi­mo do­ku­men­tų re­gist­ra­vi­mą Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­re. Da­bar ju­ri­di­nio as­mens bu­vei­nė bus tik Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ro duo­muo, tad pa­kaks pa­keis­ti šio re­gist­ro duo­me­nis ir ne­rei­kės keis­ti stei­gi­mo do­ku­men­tų. Spren­di­mą dėl bu­vei­nės pa­kei­ti­mo ga­lės pri­im­ti ju­ri­di­nio as­mens val­dy­mo or­ga­nas, jei at­ski­ras ju­ri­di­nių as­me­nų tei­si­nes for­mas re­gu­liuo­jan­tys įsta­ty­mai ne­nu­sta­to ki­taip."
smile
Avatar
Colop
13656
#773357 2010-03-08 11:35 Colop redaguota: 2011-09-11 06-41
o jei įstatuose nurodytas adresas ? tada reikia notaro tokiam keitimui ?


Tess rašė:

Įstatų nereikia keisti, kai ten nėra nurodytas adresas.http://www.tax.lt/temos/1166-tax-lt-forumo-taisykles
How the Turtle Really Won the Race
Avatar
Tess
19746
#773364 2010-03-08 11:38 Tess
Tokiu atveju reikia.
Kai bus ruošiami nauji įstatai nereikia nurodyti adreso ir vse.
Avatar
Colop
13656
#773381 2010-03-08 11:51 Colop redaguota: 2011-09-11 06-41
Dėkui. Radau atsakymą :)))
bet šita sitauacija yra tik tada kai įstatuose nenurodytas adresas - tada pakeitimų nereikia tvirtinti notarui...


lauritanija rašė:


Cia istrauka is "aktualiju" straipsnio (2010 m. sausio 18 d., pirmadienis, Nr. 3 (579) )
"Sei­mas pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pri­ėmė Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mus, ku­riais su­pap­ras­ti­no ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ra­vi­mo ir lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ras, pa­leng­vi­no stei­gi­mo do­ku­men­tų ir re­gist­ro duo­me­nų kei­ti­mo tvar­ką.
Šie pa­kei­ti­mai įsi­ga­lio­jo nuo 2010 m. sau­sio 1 d.

Pa­kei­ti­muo­se nu­ma­to­ma, kad ju­ri­di­niai as­me­nys vi­sus duo­me­nis ga­lės keis­ti bei teik­ti pa­pras­tes­ne tvar­ka. Vie­nas daž­niau­siai kei­čia­mų duo­me­nų – bu­vei­nės ad­re­sas. Iki šiol, no­rint tai pa­da­ry­ti, rei­kė­jo dėl to pri­im­ti spren­di­mą vi­suo­ti­nia­me na­rių su­si­rin­ki­me, pa­keis­tus įsta­tus no­ta­riš­kai pa­tvir­tin­ti bei su­mo­kė­ti už stei­gi­mo do­ku­men­tų re­gist­ra­vi­mą Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­re. Da­bar ju­ri­di­nio as­mens bu­vei­nė bus tik Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ro duo­muo, tad pa­kaks pa­keis­ti šio re­gist­ro duo­me­nis ir ne­rei­kės keis­ti stei­gi­mo do­ku­men­tų. Spren­di­mą dėl bu­vei­nės pa­kei­ti­mo ga­lės pri­im­ti ju­ri­di­nio as­mens val­dy­mo or­ga­nas, jei at­ski­ras ju­ri­di­nių as­me­nų tei­si­nes for­mas re­gu­liuo­jan­tys įsta­ty­mai ne­nu­sta­to ki­taip."
smilehttp://www.tax.lt/temos/1166-tax-lt-forumo-taisykles
How the Turtle Really Won the Race
Avatar
lauritanija
330
#773382 2010-03-08 11:52 lauritanija
Aha, man ir jau viskas aisku smile
Avatar
Dute22
135
#773387 2010-03-08 11:59 Dute22 redaguota: 2011-09-11 06-41

Tess rašė:

Tokiu atveju reikia.
Kai bus ruošiami nauji įstatai nereikia nurodyti adreso ir vse.sveiki, pasitikslinu ar viska gerai supratau:
jei musu istatai 2008 metu ir juose nurodytas buveines adresas, keiciant buveines adresa reikia keisti i naujus istatus tik neberasyti buveines adreso, ar taip?
Avatar
Tess
19746
#773391 2010-03-08 12:00 Tess
Kalbėjau su notare, sakė tokiu atveju keisti įstatus reikia, juk neatitiks įstatai su JAR. Ruošiant įstatus buveinės nurodyte ten jau nereikia. Buveinės adresas bus nurodytas JAR-1 formoje.
Avatar
Colop
13656
#773394 2010-03-08 12:04 Colop redaguota: 2011-09-11 06-41
Tess, dabar aš buitiška kalba pasitikslinu (nes ji man suprantamesnė už įstatymus :)

tai jeigu turiu įstatus su nurodytu adresu , tai naujus įstatus darome, nerašome adreso tai tvirtiname naujus įstatus notaro??? (kad jie sutaptų su RC turimais įstatais).

o jeigu turime įstatus , kuriuose neparašytas adresas, tuomet adreso pakeitimui naudojame tik minėtaJAR formą, ir įstatų netvirtiname notariškai ? taip ?Tess rašė:

Kalbėjau su notare, sakė tokiu atveju keisti įstatus reikia, juk neatitiks įstatai su JAR. Ruošiant įstatus buveinės nurodyte ten jau nereikia. Buveinės adresas bus nurodytas JAR-1 formoje.http://www.tax.lt/temos/1166-tax-lt-forumo-taisykles
How the Turtle Really Won the Race
Avatar
Tess
19746
#773399 2010-03-08 12:08 Tess redaguota: 2011-09-11 06-41

Colop rašė:

tai jeigu turiu įstatus su nurodytu adresu, tai naujus įstatus darome, nerašome adreso tai tvirtiname naujus įstatus notaro??? (kad jie sutaptų su RC turimais įstatais).


Būtent taip man notarė ir paaiškino.


Colop rašė:

o jeigu turime įstatus , kuriuose neparašytas adresas, tuomet adreso pakeitimui naudojame tik minėtaJAR formą, ir įstatų netvirtiname notariškai ? taip ?


Tokiu atveju pakeitimų daryti įstatuose nereikia, nes nėra ką keisti. Dėl dokumentų pateikimo JAR, nieko nežinau. Rytoj galėsiu paklausti.
Kai klausiau dėl savininko sutikimo, nieko nepasakė, paminėjo tik JAR-1 formą. manau reikės pridėti arba savininko sutikimą, kuris patvirtintas notaro arba pačiam savininkui eiti ir rašyti sutikimą JAR. smile
Avatar
Colop
13656
#773406 2010-03-08 12:10 Colop
Ačiū TESS :) dabar viskas man jau visiškai aišku :) smile ir su viskuo, ką parašei sutinku iš eilės :) smile smile smile

http://www.tax.lt/temos/1166-tax-lt-forumo-taisykles
How the Turtle Really Won the Race
Avatar
ritukse
1148
#778474 2010-03-19 10:00 ritukse
Sveiki ar reikia keisti įstatus kai akcininkai parduoda akcijas vienas kitam
ir kai ateina naujas akcininkas
Avatar
Rolanda
6913
#778479 2010-03-19 10:04 Rolanda redaguota: 2011-09-11 06-42

ritukse rašė:

Sveiki ar reikia keisti įstatus kai akcininkai parduoda akcijas vienas kitam
ir kai ateina naujas akcininkasNereikia

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.
Avatar
ritukse
1148
#778505 2010-03-19 10:37 ritukse
Ar tokia tvarka turi vykti akcijų pardavimas naujam žmogui neakcininkui:]
1. Akcininkas parašo pranešimą vadovui apie ketinimą parduoti akcijas
2. Vadovas pateikia akcininkams pranešimą]
3. Akcininkai atsisako akcijų
4. Sudaromas protokolas kad neprieštarauja jok naujas akcininkas ateina
5. Pasirašoma akcijų pardavimo sutartis
6. Registrų centrui pateikiame pasikeitusį akcininkų sąrašą
atžymim akcininkų knygoje
Viskas
Ačiū ir skonių pietų
Avatar
Tess
19746
#778522 2010-03-19 10:54 Tess redaguota: 2011-09-11 06-42

ritukse rašė:

Ar tokia tvarka turi vykti akcijų pardavimas naujam žmogui neakcininkui:]
1. Akcininkas parašo pranešimą vadovui apie ketinimą parduoti akcijas
2. Vadovas pateikia akcininkams pranešimą]
3. Akcininkai atsisako akcijų
4. Sudaromas protokolas kad neprieštarauja jok naujas akcininkas ateina
5. Pasirašoma akcijų pardavimo sutartis
6. Registrų centrui pateikiame pasikeitusį akcininkų sąrašą
atžymim akcininkų knygoje
Viskas
Ačiū ir skonių pietų


Ši tema visiškai nesusijusi su akciju pardavimu.
www.tax.lt/postt10011.html
www.tax.lt/postp261460.html
tax.lt/postx10140-0-0.html

4. Jokio protokolo nereikia. Akcininkas jau atsisakė pirkti akcijas.

Jeigu akcijos nematerialios Operacijų akcijomis reg. žurnalas, jeigu materilaios Akcininkų reg. žurnale. Akcininkų knyga neegzistuoja.
Dar reikiės užpildyti vertybinių popierių sąskaitas. Plačiau:
www.tax.lt/postt1261.html&highlight=
www.tax.lt/postt5335.html
Missing
Baltute
11
#820791 2010-06-20 05:25 Baltute
Laba diena,
Gal galit patarti, gal senus įstatus pakeisti pagal 2009 m. pabaigoje patvirtintus pavyzdinius įstatus? Vis tiek daug ką reglamentuoja ABĮ. Pas mus įstatuose daug iš ABĮ perkelta, t. y. akcininkų teisės, akcijų pardavimas, bendrovės vadovo pareigos, pelno paskirstymo taisyklės ,terminai pagal ABĮ kai kur nesutampa. Ar reikia įstatuose perrašinėti įstatymus?
Ir kaip tai pakeisti? Tvirtinti tik įstatų naują redakciją? Ar dar atskirai reikia ir įstatų pakeitimų? Akcininkų sprendimo, kiek suprantu tai reikia.
Gal turėjot panašių atvejų, pasidalinkite, prašau :)
Avatar
Rolanda
6913
#820799 2010-06-20 10:22 Rolanda
Naujai įstatų redakcijai patvirtinti reikia akcininkų sprendimo. Jei redkaciją nauja, kam dar pakeitimai? Ir kam perrašinėti įstatys? Tiesiog nurodykite, kad akcininkams suteikiamos visos turtinės ir neturtinės teisės, nustatytos ABĮ ir pan. smile

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.
Missing
Baltute
11
#821821 2010-06-22 12:18 Baltute
Ačiū, o tai jau galvojau, kad per kiekvieną senų įsįtaų punktą pereit reikės... :)

Diskusijos