renata1113
1953
#1248380 2014-11-17 20:59 renata1113

Diddl rašė:


Laba diena, labai reikalinga Jūsų pagalba. Dirbu biudžetinėje įstaigoje ir iš direktoriaus gavau užduotį išanalizuoti kas įmonėje pasikeitų jei jį gautų turto (įrenginius) pvz. už 1mln. pagal patikėjimo teisę? Įmonė šiuo turtu jau naudojasi, tik jis šiuo metu yra pagal panaudos sutarį. Ką toks pakeitimas biudžetinėje įmonėje keičia?
P.S prašau parašykite aiškiai ir suprantamai nesuprantančiai smile tik ką pradėjau dirbti šioje srityje, todėl dėkoju už supratingumą.
panaudos teisė - turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Neskaičiuojamas nusidėvėjimas, nenustatinėjam tikroji vertė, nevertinami nuvertėjimo požymiai. Reiškia nėra pokyčių turto sąskaitose ir sąnaudų.
patikėjimo teisė - turtas apskaitomas balanse, skaičiuojamas nusidėvėjimas, vertinami nuvertėjimo požymiai, jei priklauso - taikomas tikrosios vertės metodas. Yra pokyčiai turto sąskaitose, atsiranda sąnaudos.

Diddl
3
#1248580 2014-11-19 14:05 Diddl
o jei pagal patikėjimo teise valdomą turtą biudžetinė įstaiga investuoja nemažą pinigų sumą (pvz. atlieka kokį kapitalinį remontą) ir taip iš esmės padidina šio turimo turto vertę. Tai kas tada? Tie investuoti pinigai kam prklausys ar mums (patikėtiniams) ar tam kieno turtas?

renata1113
1953
#1248603 2014-11-19 15:49 renata1113

Diddl rašė:


o jei pagal patikėjimo teise valdomą turtą biudžetinė įstaiga investuoja nemažą pinigų sumą (pvz. atlieka kokį kapitalinį remontą) ir taip iš esmės padidina šio turimo turto vertę. Tai kas tada? Tie investuoti pinigai kam prklausys ar mums (patikėtiniams) ar tam kieno turtas?Kadangi patikėjimo teise valdomas turtas apskaitomas įstaigos balanse, tai atliktas kapitalinis remontas padidins tokio turto vertę. Vertės pokyčius užregistruosite apskaitoje kaip tai nustato 12 VSAFAS.

Biudžetinė įstaiga nuosavybės neturi. smile Ji turtą gauna ar patikėjimo, ar nuomos ar panaudos ar pasaugos teise. O biudžetinėms įstaigoms pinigai pervedami arba kaip finansavimas arba įstaiga teikdama paslaugas uždirba juos kaip pajamas. Tačiau pajamas, jei neįvykdysite biudžeto sandaros įstatyme numatytų reikalavimų, biudžetas gali pripažinti savo, o ne jūsų pajamomis.

Laima43
179
#1248648 2014-11-19 21:20 Laima43
Biudžetinė įstaiga atliko esminį nusidėvėjusio IT pagerinimą (apšiltino, pakeitė stoga). Didinu pastato vertę. O kaip skaičiuoti nusidėvėjimą? Nuo kokios sumos?

ramunita
71
#1248652 2014-11-19 22:29 ramunita

Laima43 rašė:


Biudžetinė įstaiga atliko esminį nusidėvėjusio IT pagerinimą (apšiltino, pakeitė stoga). Didinu pastato vertę. O kaip skaičiuoti nusidėvėjimą? Nuo kokios sumos?


Nuo likutnės + pagerinimas


ramaile
56
#1250975 2014-12-10 11:30 ramaile
Sveiki. darau inventorizaciją. vadovas nori nurašyti ilgalaikį nematerialųjį turtą (įvairi projektinė, investicinė dokumentacija 2006-2010 metų).
Kaip tokį turtą galimą nurašyti? Kokiu pagrindu?
o jei kokia pastato projektinė dokumentacija - neturėjo būti pridėta prie pastato vertės ir pan?

ramaile
56
#1251581 2014-12-16 07:15 ramaile
sveiki. klausimas dėl seniūnaičių išlaidų apmokėjimo, susijusių su jų veikla. Už transportą (kurą). ar užtenka iš degalinės atnešti kvituką seniūnaičiui?

viola5
586
#1254887 2015-01-10 20:36 viola5
Sveiki, gal atsiras gerų kolegų, kurie pasidalins savo patirtimi. Pradėjom vykdyti ES projektą. iš to projekto mokame DU. Ar reikia sukaupti nepanaudotas atostogas tam žmogui, kuriam mokam DU?

Tininga
50079
#1254905 2015-01-11 10:15 Tininga

viola5 rašė:


Sveiki, gal atsiras gerų kolegų, kurie pasidalins savo patirtimi. Pradėjom vykdyti ES projektą. iš to projekto mokame DU. Ar reikia sukaupti nepanaudotas atostogas tam žmogui, kuriam mokam DU?


Jei jis dirba pagal darbo sutartį, tai būtinai.


ramaile
56
#1255919 2015-01-15 10:05 ramaile
Sveiki. reikia konsultacijos.
Turime žmonių, įdarbintų iš darbo biržos. Sausio mėnesį birža grąžins dali darbo užmokesčio už gruodžio mėnesį. Kaip tokius pinigėlius susitvarkot? Grąžinat savivaldybei?


Indrulke
37
#1267428 2015-04-01 15:37 Indrulke
Sveiki, ar biudžetinė įstaiga savo atskiroje sąskaitoje gale metų gali turėti pinigų iš kitų šaltinių (pvz 2 proc. pajamų mokesčio)?

kasaruta
241
#1291796 2015-10-29 09:18 kasaruta
Labas rytas,
Prašau padėkite, neturiu pas ką pasiteirauti smile Savivaldybė mums perduoda turtą, mes esame savivaldybės įmonė. Turtas perduodamas patikėjimo teise. Turi būti pasirašoma sutartis ir turto perdavimo aktas. Ar savivaldybė perduodama turtą turi atlikti inventorizaciją? ar tos inventorizacijos galime raštu mes reikalauti? Kaip turtas turi būti perduodamas ar tik pagal sąrašą ir jo niekas perdavimo metu netikrina? Kokius dokumentus susijusius su tuo turtu mums savivaldybė turi perduoti? Kaip toliau mes priėmę turtą turime vykdyti to turto apskaitą?

egluteeeeee
585
#1291798 2015-10-29 09:36 egluteeeeee
Inventorizacija atliekama pagal įsakymą ir likučius turto tai datai, kuriai vadovas nusprendžia- ne anksčiau kaip 09.30. Jei jūs tą turtą gavote po to, kai sudaryti inventorizacijos apyrašai-tai inventorizuosite jau sekančiais metais, o dėl to ar jis buvo inventorizuotas savivaldybėje nesuprantu kokią tai jums turi reikšmę. Juk jeigu jūs jį gaunate perdavimo aktu-tai gal visgi pas juos apskaitoje jis yra?
Nežinau kaip kitur-bet pas mus labai retai būna taip, kad turto perdavimo metu pasirašomi ir dokumentai. Dažniausia pirma gaunam turtą o aktai po kokio mėn būna pasirašomi. Tas kas rašosi, natūralu kad ir atsako už tai ką gavo. Kartu turėtumete gauti ir dokumentus susijusius dėl turto-pvz gavę kompiuterius, kartu gavome programų licenzijas, garantinius talonus ir pan.

kasaruta
241
#1291832 2015-10-29 12:21 kasaruta
Klausimas toks perduoda tarkim 400 poziciju pagal sarasa. Perdavimo akte nurodo pavadinimą, pradinę vertę ir likutinę. Ar perdavimo aktą pasirašant neturi būti turtas sutikrinamas kas sąraše ir kas natūroje?

Atimk
226
#1291884 2015-10-29 16:13 Atimk
tai aišku, kad priimantysis turi susitikrinti ką jam perduoda, juk pasirašo, kad priima. (Nejaugi rašosi ir nežiūri ant ko rašosi)...


kasaruta
241
#1291975 2015-10-30 11:12 kasaruta
Man taip atrodo kad perduodant turtą turi būti sudaryta komisija tiek savivaldybes, tiek mūsų (tarkim tas kas priima) Toliau sąrašą turint važiuoja visa komisija ir tikrina ( sąraše atliekamos žymos ir pastabos). Gali būti sąraše turtas yra, o nuvykus pažiūrėti (perdavimo metu) jo būklė kritinė. Toliau mano nuomonė buvo tokia, kad turtą perduodant turi būti perduodami ir dokumentai su tuo turtu (kortelės ar pan.)
O mums nori perduoti sąrašą su pavadinimais ir pradine be likutine verte ir daugiau nieko. Tai todėl niekas ir neaišku visi kiti punktai.

Karolina381
2
#1315263 2016-04-20 09:44 Karolina381
Laba diena, esu trečio finansų kurso studentė, taip jau atsitiko, kad susirgau ir atsidūriau ligoninėje, noro daryti darbus visai neturiu. Ieškau pagalbos už kurią atsilyginsiu. Manau patyrusios viešojo sektoriaus subjektų buhalterėms tai padaryti turėtų būti nesunku. Užduotis aprašymas:


Pateikiama ši užduoties medžiaga:
1. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių sąrašas ir trumpas aprašymas;
2. Pradinių likučių informacija;
3. Biudžetinės įstaigos „A“ apskaitos politikos aprašymas;
4. Bendrasis žurnalas ir darbinė lentelė;
5. Finansinės atskaitomybės formos (FBA, VRA).

Užduotis:
 Užregistruoti visas operacijas užpildant bendrąjį žurnalą;
 Iš pradinių likučių duomenų užpildyti darbines lenteles pradinių likučių stulpelį bei iš bendrojo žurnalo duomenų užpildyti darbinę lentelę už 20XX-XX laikotarpį ir išvesti sąskaitų lukučius.
Darbinės lentelės pildymo rekomendacijos: apskaičiuotos apyvartos ir likučiai pildomi tik registravimo sąskaitose (detaliuose). Debeto įrašai registruojami teigiama suma, kredito įrašai – neigiama suma. Sumavimo sąskaitose įrašai neregistruojami ir nesumuojami, nes šios eilutės pateiktos tik informacijos tikslais. Nenaudojamos sąskaitos gali būti pašalintos, paliekant sumines sąskaitas. Galutinius likučius rekomenduojama skaičiuoti užregistravus visas ūkines operacijas bendrajame žurnale.
 Užpildyti 20XX-XX-31 finansines ataskaitas (suraskite internete valstybinės BĮ rekvizitus).
 Parašyti aiškinamąjį raštą (suraskite internete valstybinės BĮ duomenis).

Susidomėjus parašykite man į k.umaraite@gmail.com

cefyra
3
#1317239 2016-05-04 18:29 cefyra
Laba diena, gal kuri viešojo subjekto buhalterė galėtų pakomentuoti apie finansinių ataskaitų sudarymą?

Girele
9664
#1317248 2016-05-04 21:55 Girele

cefyra rašė:


Laba diena, gal kuri viešojo subjekto buhalterė galėtų pakomentuoti apie finansinių ataskaitų sudarymą?


FINANSINĖS ataskaitos sudaromos pagal VSAFASus.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

cefyra
3
#1317249 2016-05-04 22:29 cefyra

Girele rašė:cefyra rašė:


Laba diena, gal kuri viešojo subjekto buhalterė galėtų pakomentuoti apie finansinių ataskaitų sudarymą?


FINANSINĖS ataskaitos sudaromos pagal VSAFASus.Taip, šitas aiškus. norėčiau sužinoti su kokiomis problemomis susiduriate rengdama ataskaitas. Ar reikėtų pvz kažkaip patobulinti veiklos būklės ataskaitas. ką jūs matote šioje ataskaitoje? Aš tiesiog norėčiau sužinoti atsakymus iš žmoniū, kurie susidūrė su šiomis taskaitomis. Norėčiau išsiaiškinti ką, jūsų akimis, parodo veiklos ezultatų ataskaita.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Anereta, MB
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Sprudeikos g. 91
2017 - 2021 2018 - 2022
Movida, UAB
Pasvalio r. sav. Pasvalio m. Panevėžio g. 11
2015 - 2021 2018 - 2022
Dalių spektras, MB
Kazlų Rūdos sav. Višakio Rūdos k. Šaltinėlio g. 5
2019 - 2019 2020 - 2021
Ad ministrum, MB - -
Šnipiškių medicinos centras, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 170
2015 - 2021 2018 - 2022
E1 NT, UAB
Vilnius Meistrų g. 9
2020 - 2021 2021 - 2022
Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras
Skuodo r. sav. Skuodo m. Vytauto g. 10
- 2018 - 2022
Šakių rajono savivaldybės administracijos Šakių seniūnija
Šakių r. sav. Šakių m. Bažnyčios g. 10
- 2018 - 2018
ERGIVA, UAB
Klaipėda Baltijos pr. 89-16
2015 - 2016 2018 - 2022
UNITED MEDIA, UAB - -
ELDES, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 283B-3
2015 - 2020 2018 - 2022
Artrusta, MB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 13-91
2019 - 2020 2021 - 2022
Degatransa, UAB
Kauno r. sav. Ringaudų k. Jazminų g. 6
2016 - 2021 2018 - 2022
Nanogama, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ateities g. 10-505
2015 - 2018 2018 - 2022
Daugiabučio namo savininkų bendrija Snaigė - -