AUSHRINEE
51
#202669 2005-08-31 18:22 AUSHRINEE
Kada yra privalomas auditas įmonėje, gal kas žinote, padėkite.

Jolit
683
#202676 2005-08-31 18:46 Jolit redaguota: 2011-09-11 03-50

AUSHRINEE rašė:

Kada yra privalomas auditas įmonėje, gal kas žinote, padėkite.ABĮ 58 straipsnis. Bendrovės buhalterinė apskaita, finansinė atskaitomybė ir auditas
4. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinę finansinę atskaitomybę uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose tenkinami ne mažiau kaip du iš šių kriterijų: 1) pardavimo grynosios pajamos viršija 10 milijonų litų per ataskaitinius finansinius metus;
2) balanse nurodyto turto vertė viršija 5 milijonus litų;
3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus viršija 50.
6. Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su bendrovės veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal šį Įstatymą ar įstatus) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Guliaska
400
#203000 2005-09-01 19:13 Guliaska
Norėčiau pagirti Jolit už tokį išsamų atsakymą. Aš visada patingiu įstatymus cituoti.

Dar norėčiau pridurti, kad auditas privalomas visoms (atvirosioms) akcinėms bendrovėms. Šito atsakyme nepastebėjau.

artas71
12730
#326301 2006-10-06 15:01 artas71
Grįžtam prie temos:
ABĮ 58 str. pakeistas iš pagrindų. Jokių dydžių neliko. Kokie dar aktai reglamentuoja privalomą auditą, jei įmonė UAB ir jei ji nekonsoliduoja FA
( Konsoliduota finansinė atskaitomybė privalo būti audituota - pagal Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo įstatymą )?

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

DaivaP
5535
#326340 2006-10-06 15:33 DaivaP
Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme

19(1) straipsnis. Metinės finansinės atskaitomybės auditas
1. Valstybės ir savivaldybės įmonėse, akcinėse bendrovėse ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytose uždarosiose akcinėse bendrovėse, tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, turi būti atliktas metinės finansinės atskaitomybės auditas.
2. Metinės finansinės atskaitomybės auditas turi būti atliktas uždarosiose akcinėse bendrovėse, tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės ir kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną viršija šiuos dydžius:
1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 10 mln. litų;
2) balanse nurodyto turto vertė – 5 mln. litų;
3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus – 50.
3. Metinės finansinės atskaitomybės auditas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymą ir kitus teisės aktus.
Įstatymas papildytas straipsniu:
Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18)
"

AleksandrasVeitas
8
#339125 2006-11-14 14:20 AleksandrasVeitas
Man įdomu kokia nauda iš tokių auditų. Ar įmonės vadovai uždeda tik paukščiuką dėl to, kad atliko metinį finansinės ūkinės veiklos vertinimą tam, kad patvirtintų savo įmonės metinę finansinę ataskaitą, ar gavo dar iš auditorių konkrečių rekomendacijų dėl buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės ir ūkinės veiklos gerinimo. Tur būt visos tokios audito ataskaitos prasidėdavo taip „mes negalime patvirtinti finansinės atskaitomybės pateiktų duomenų teisingumo, kadangi už pateiktus finansinius rezultatus atsako įmonės vadovybė Chi, Chi Chi.........

Indraja
13
#370997 2007-02-13 04:02 Indraja
Kokiu atveju gali buti dar privalomas auditas, jei UAB dirba dvejis metus, 5 darbuotojai, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme numatytu butinu salygu nera, istatuose auditas nenumatytas. Ar gali buti dar kokiu nors butinu aplinkybiu?

SALOME
541
#371003 2007-02-13 07:06 SALOME redaguota: 2011-09-11 05-17

Indraja rašė:

Kokiu atveju gali buti dar privalomas auditas, jei UAB dirba dvejis metus, 5 darbuotojai, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme numatytu butinu salygu nera, istatuose auditas nenumatytas. Ar gali buti dar kokiu nors butinu aplinkybiu?taip -yra.

Indraja
13
#371184 2007-02-13 10:42 Indraja
O kokiu? Buciau dekinga uz ishsamesni atsakyma.

DaivaP
5535
#371455 2007-02-13 15:12 DaivaP redaguota: 2011-09-11 05-18

Indraja rašė:

O kokiu? Buciau dekinga uz ishsamesni atsakyma.


LR ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS
2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-575
19(1) straipsnis.

Rasit, ar įdėti nuorodą, citatą?

artas71
12730
#371514 2007-02-13 16:28 artas71 redaguota: 2011-09-11 05-18

Indraja rašė:

Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme numatytu butinu salygu nera, istatuose auditas nenumatytas. Ar gali buti dar kokiu nors butinu aplinkybiu?
DaivaP rašė:

LR ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS
19(1) straipsnis. Rasit, ar įdėti nuorodą, citatą?Vat vat, ir man indomu, jei nepriklauso pagal ĮFAĮ, ar priklauso pagal kitus aktus? Gal kai EU pinigučius dalija, priklauso? Ar kai super truper stambius
viešuoius pirkimus valstybė vykdo? Įpiešia punktą į konkurso sąlygas, ir lieki už borto...

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Dewa
408
#389505 2007-04-12 11:30 Dewa redaguota: 2011-09-11 05-22
[quote="artas71"]

Indraja rašė:

Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme numatytu butinu salygu nera, istatuose auditas nenumatytas. Ar gali buti dar kokiu nors butinu aplinkybiu?
DaivaP rašė:

LR ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS
19(1) straipsnis. Rasit, ar įdėti nuorodą, citatą?Vat vat, ir man indomu, jei nepriklauso pagal ĮFAĮ, ar priklauso pagal kitus aktus?

Gali prilausyti pagal įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymą.
Daugiau variantų nesugalvoju smile

ach
136
#391667 2007-04-19 08:59 ach
36. Ar privalomas nepriklausomas auditas uždarosioms akcinėms bendrovėms, įregisturotoms Lietuvos Respublikoje:
a) privalomas visoms uždarosioms akcinėms bendrovėms;
b) neprivalomas tik toms uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių akcinis kapitalas neviršija 10000 Lt, o nuosavas kapitalas neviršija 0,5 mln. Lt;
c) neprivalomas jokioms uždarosioms akcinėms bendrovėms;
d) privalomas tik toms uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių du iš trijų kriterijų yra patenkinti: bendrovėje dirba daugiau kaip 50 darbuotojų, visas turtas viršija 2,5 mln. Lt, metinė apyvarta viršija 5 mln. Lt;
e) nėra teisingo atsakymo.

ach
136
#391676 2007-04-19 09:17 ach
kaip jus manote ar tai d variantas?

Virguteke
107
#490247 2008-02-14 13:47 Virguteke redaguota: 2011-09-11 05-43

Jolit rašė:AUSHRINEE rašė:

Kada yra privalomas auditas įmonėje, gal kas žinote, padėkite.ABĮ 58 straipsnis. Bendrovės buhalterinė apskaita, finansinė atskaitomybė ir auditas
4. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinę finansinę atskaitomybę uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose tenkinami ne mažiau kaip du iš šių kriterijų: 1) pardavimo grynosios pajamos viršija 10 milijonų litų per ataskaitinius finansinius metus;
2) balanse nurodyto turto vertė viršija 5 milijonus litų;
3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus viršija 50.
6. Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su bendrovės veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal šį Įstatymą ar įstatus) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.


ar siemet nera kokiu pakeitimu.

Svetlana
86
#535527 2008-06-27 22:27 Svetlana
2007 m. Metinės finansinės atskaitomybės auditas turi būti atliktas:
1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 10 mln. litų;
2) balanse nurodyto turto vertė – 5 mln. litų;
3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus – 50.

zuikelis
620
#585822 2008-12-03 07:55 zuikelis
Sveiki, kaip suprantu, dėl privalomo audito reikia skaityt šį DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO straipsnį, ar ne?:

2. Metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas uždarosiose akcinėse bendrovėse, kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose), tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, jeigu jų ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 12 mln. litų;

2) balanse nurodyto turto vertė – 6 mln. litų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50.

zuikelis
620
#585831 2008-12-03 08:13 zuikelis
Mielieji, patvirtinkit arba paneikit...:)

laura9
10675
#585835 2008-12-03 08:23 laura9 redaguota: 2011-09-11 06-03

zuikelis rašė:

Sveiki, kaip suprantu, dėl privalomo audito reikia skaityt šį DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO straipsnį?:


Taip.

Loreta13
31050
#585840 2008-12-03 08:37 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-03

zuikelis rašė:

kaip suprantu.

Suprantate puikiai www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324382Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
D. Tilindienės Montessori darželis - -
MIMIJIA, UAB - -
Pilatus LT, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Minijos g. 127-3
2016 - 2020 2018 - 2021
Agmek, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. A. Mickevičiaus g. 6
2015 - 2020 2018 - 2021
ZHAN, UAB - -
Individuali įmonė - -
Ribotos atsakomybės bendrovės HOLLAND TRADE HOUSE filialas - -
Individuali įmonė
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Nėries g. 101-177
- 2018 - 2021
Individuali įmonė - -
Daimaris, UAB
Rokiškio r. sav. Pagrandžių k. Pagrandžių g. 7
2018 - 2020 2019 - 2021
Sergejaus Petuchovskio įmonė - -
Atsiduok Vilniui, VšĮ - -
Kompanijos CARACASTLE INTERNATIONAL atstovybė - -
Panevėžio apskrities darbininkų sąjungų susivienijimas - -
Viešoji įstaiga ClasiCo
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Viršuliškių g. 87-108
2017 - 2020 -