volgadon
4416
#845121 2010-08-27 10:39 volgadon
O mane kaip tik finansinė šio reikalo pusė labiausiai domina.Kiek žmonių reikalaus prasitęsinėti atosotogas , žinodami, kad už tai pinigų negaus. Taip sakant, įmonė kurioje jie dirba, į popierizmo valakitas(kaip čia aukščiau parašyta buvo) nesivels.

Oi tu strazde strazdeli
Tu raibasis paukšteli
Tu giedojai girioj lazdynėly.....

lenovo
61
#845230 2010-08-27 13:32 lenovo redaguota: 2011-09-11 06-55

Samajana rašė:Elste rašė:

aikšu, kad ne. Va pavyzdžiui kai karšta, tai aš tingiu dirbti, sėdžiu, žiovauju ir esu nedarbinga, nes tingiu tingėti smile


Girtas dar...Iš patirties žinau, jog šio forumo moteriškėms tikrai yra laiko pasiginčyti per daug nesigilinant į situaciją:
www.tax.lt/postx1883-0-2340.html

O šiuo klausimu tai tikrai labai laukiamas kompetentingų institucijų atsakymas, nepatingėkite (Jotjot, ar kas ten joms rašė) pacituoti jo viešai smile

Peace smile

Tininga
49850
#845243 2010-08-27 13:42 Tininga redaguota: 2011-09-11 06-55

IrenaR rašė:

Ligos ir motinystės pašalpų įstatymas 13 str.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=257463&Condition2=
13 straipsnis. Ligos pašalpos mokėjimas atostogų metu

1. Jeigu apdraustojo asmens laikinasis nedarbingumas dėl ligos arba traumos atsirado to asmens mokamų kasmetinių atostogų metu arba šių atostogų metu apdraustasis asmuo gydosi sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines ir (ar) protezavimo paslaugas, ligos pašalpa mokama šio įstatymo 9 ir 12 straipsniuose nustatyta tvarka.

Vadinasi, už slaugą nemokama.
Dėl perkėlimo

Darbo kodekso 174 straipsnis. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas

1. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. Kasmetinės atostogos taip pat perkeliamos, kai darbuotojas:

1) yra laikinai nedarbingas;


Nėra paminėta, kad perkeliama dėl slaugos, vadinasi, neperkeliama
Jotjot
855
#845415 2010-08-28 09:29 Jotjot redaguota: 2011-09-11 06-55

Elste rašė:

... kai atostogų metu dar pasiima biuletenį (vaiko slaugai, nes tas suslogavo) ir galvoja, kad jam dėl to prasitęs atostogos ir gaus dar iš sodros už tą biueltenį.
Tai va čia ir sakome, kad NE. Nei atostogos prasitęs, nei už ta NS (ligonio slaugą) kol sutampa su atostogimis gaus ligos pašalpą.Kalba eina, TIK apie atostogų pratęsimą už NS (ligonio slaugą). Apie ligos pašalpos gavimą kalbos nėra. Atidžiau skaitykit. smile

Individas
8683
#845420 2010-08-28 10:23 Individas
Po penkiolikos metu pagaliau gavau atostogas, susiruošiau į Balbieriškį...
Ir staiga kaip perkūnas iš giedro dangaus:
vaikas apsisnargliavo, apsividuriavo, apsi...
Nu aišku tiesiu taikymu pas eskulapą ir buhalterį.
Su eskulapu problemų nebuvo, nedarbingumą tekšt, štampuką tekšt ir dvi sielos išsiskyrė apsipatenkinusios.
Su buhalteriu vidinio dialogo pasiekti nepavyko.
Užsispyrė ir nė iš vietos:
Atostogos neprasitęsia ir pašalpos negausi.
Suprantu aš jį, darbas sunkus, galva pavargsta, kur jam ten žinoti įstatymų vingrybes...
Nusprendžiau pasikreipti racijos būdu pas sodros specialistus, ten gi vilkai dantis praėdę ant šio subtilaus reikalo, tikrai išaiškins situaciją:
-Sodra, sodra, aš Petraitis, ar prasitęsia, ar duosit pašalpą?
Tyla....
Suprantu, žmonės užsiėmę, ne kažkokios smulkmenos galvoje, didžiuliai valstybiniai reikalai sprendžiasi...
Kulniuoju į piltuvo formos pastatą, ateinu pas inspektorę ir....
Gaunu tvarkingai, pagal visus norminius aktus sulankstyta trijų pirštų kombinaciją.
Nusimaunu kelnes ir parodau užpakalį.
Jaučiu, vidinis dialogas pradeda megztis....
Inspektorė kontratakuoja ir pasiunčia.... į darbo inspekciją.
Užsispyriau ir neisiu, užtenka ir vienos pergalės, į mane atkreipė dėmesį ir nurodė net kryptį.
Didžiulis pasiekimas....
Geriau megsiu mūsų bendra dialogą su sodra, parašysiu laiškutį, tegu atsiunčia špygą 3D formatu, visada magėjo apžiūrėti šį architektūrini paminklą iš visu pusių.... smile

Eikite ir ieškokite gėrio.

Jotjot
855
#845421 2010-08-28 10:30 Jotjot redaguota: 2011-09-11 06-55

Rainis rašė:

Visa nuomoniu nesutapimo esmė tame, kaip turi būti traktuojama sąvoka "nedarbingumas"...DK 10 str. 2 d.:
Kodekse vartojami žodžiai ir žodžių junginiai turi būti aiškinami pagal jų bendrinę reikšmę, išskyrus atvejus, kai iš konteksto matyti, kad žodis ar žodžių junginys vartojamas specialia - teisine, technine ar kitokia - prasme. Jeigu yra prieštaravimas tarp bendrinės ir specialios žodžio reikšmės, pirmenybė turi būti teikiama specialiai žodžio reikšmei.

Ar žodžių junginys "laikinai nedarbingas" ("laikinas nedarbingumas") vartojamas specialia-teisine prasme ar bendrine reikšme?
Bendrinė reikšmė:
http://lkz.mch.mii.lt/Zodynas/Visas.asp
www.lki.lt/dlkz/"> www.lki.lt/dlkz/

Speciali teisinė:
www.sec.lt/pages/zodynas/index_.html"> www.sec.lt/pages/zodynas/index_.html
Nedarbingumas - dalinis arba visiškas darbingo amžiaus asmens negalėjimas dirbti.

www.socmin.lt/dss/dsszodynas.asp?Language=E&Word=laikinas%20nedarbingumas"> www.socmin.lt/dss/dsszodynas.asp?Language=E&Word=laikinas%20nedarbingumas
laikinas nedarbingumas - temporary disability
laikinas negalėjimas dirbti dėl ligos, sužalojimo ar kitais įstatymų numatytais atvejais. Laikinojo nedarbingumo atveju ligonis tam tikrą laiką negali dirbti jokio darbo (reikalingas specialus režimo).

mariska
8697
#845423 2010-08-28 10:44 mariska
Šitos diskusijos pagrindu būtų galima suraityti gerą straipsnį apie Soc ministeriją, nes tiek VDI tiek ir SoDra jai priklauso. Tiek DK tiek socialinius įstatymus ir poįstatyminius aktus leidžia ji. Ir rezultatas - painiava ir visiškas prieštaravimas.

P.S. kad ir kiek mes diskutuotume realybė yra tokia:
DK pratęsia
SoDra nepratęsia ir nemoka pašalpos.

Išvados:
jei darbuotojas nenori prarasti pragyvenimo šaltinio nors keliom savaitėm, tai neprasitęsinėja.
jei darbuotojas prasitęsia, kokią teisę turi, tai vis tiek negauna nieko iš SoDros ir jis turi tik 'nemokamas atostogas' kurios neiškrenta iš darbo stažo. (šiuo atveju būtų įdomu, kaip elgtis, kai vėl darbuotojo vaikas suserga, kai jau pratęstos smile tikriausiai lengviau būtų sužinoti kas nužudė Kenedį)
jei buhalterė gera, ir paslepia, nuo SoDros, kad jis turėjo atostogas, darbuotojas gauna pašalpą ir dar prasitęsia, tai po kelių metų per patrikrinimą tą įmonę SoDra gerai "padarys", o įmonės vadovas jau tada gerai 'padarys" buhalterę.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Jotjot
855
#845443 2010-08-28 17:35 Jotjot redaguota: 2011-09-11 06-55

individas rašė:

...pagaliau gavau atostogas, susiruošiau į Balbieriškį...
Ir staiga kaip perkūnas iš giedro dangaus:
vaikas apsisnargliavo, apsividuriavo, apsi...Fondo valdybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų direktoriams, kasmetinių atostogų metu dėl laikino nedarbingumo negalėjusiems atostogauti arba nepasinaudojusiems per darbo metus priklausančiomis kasmetinėmis atostogomis, atitinkama nepanaudota kasmetinių atostogų dalis kalendorinių dienų skaičiumi jų prašymu arba sutikimu pratęsiama, suteikiama kitu laiku arba pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų (prašyme arba sutikime nurodomas pageidavimas dėl nepanaudotų kasmetinių atostogų).

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" (2008 01 18 Nr. V-36)

lenovo
61
#845725 2010-08-30 08:23 lenovo redaguota: 2011-09-11 06-55

mariska rašė:

Šitos diskusijos pagrindu būtų galima suraityti gerą straipsnį apie Soc ministeriją, nes tiek VDI tiek ir SoDra jai priklauso. Tiek DK tiek socialinius įstatymus ir poįstatyminius aktus leidžia ji. Ir rezultatas - painiava ir visiškas prieštaravimas.

P.S. kad ir kiek mes diskutuotume realybė yra tokia:
DK pratęsia
SoDra nepratęsia ir nemoka pašalpos.

Išvados:
jei darbuotojas nenori prarasti pragyvenimo šaltinio nors keliom savaitėm, tai neprasitęsinėja.
jei darbuotojas prasitęsia, kokią teisę turi, tai vis tiek negauna nieko iš SoDros ir jis turi tik 'nemokamas atostogas' kurios neiškrenta iš darbo stažo. (šiuo atveju būtų įdomu, kaip elgtis, kai vėl darbuotojo vaikas suserga, kai jau pratęstos smile tikriausiai lengviau būtų sužinoti kas nužudė Kenedį)
jei buhalterė gera, ir paslepia, nuo SoDros, kad jis turėjo atostogas, darbuotojas gauna pašalpą ir dar prasitęsia, tai po kelių metų per patrikrinimą tą įmonę SoDra gerai "padarys", o įmonės vadovas jau tada gerai 'padarys" buhalterę.O tai kur čia „kriminalas“, jei:
Darbuotojas pasiima 2 savaites atostogų.
Po pirmosios, pirmadienį, jam apserga vaikas (paguldo į ligoninę).
Atkulniuoja tą pačią dieną į darbą, parašo prašymą (prašymas tikrai motyvuotas) nutraukti atostogas.
Administracija (direktorius ar kas ten priklauso) pasirašo-patenkina tokį prašymą.
Darbuotojas išskuba su rūpesčiais toliau (slaugo vaiką, tariasi su daktarais, perka vaistus, ir pan.) – tuo metu jis jau gavęs slaugos biuletenį.
Baigiasi ta nelemta savaitė, pagaliau vaikas pasveiksta, darbuotojas tos savaitės penktadienį pasirodo darbe ir parašo prašymą kasmetinėms atostogoms dar savaitei. Administracija, tokį prašymą patenkina.
LIAUDIŠKAI: atostogos dėl slaugos buvo pratęstos.
Dokumentaliai: viskas aprašyta viršuje.
KLAUSIMAS, kokiu pagrindu Sodra gali nemokėti pašalpos?
Ir šioje vietoje aš nematau jokio „buhalterės gerumo“, ji tiesiog vadovaujasi direktoriaus įsakymais: yra nutraukimas- perskaičiuoja; yra įsakymas atostogoms – vėl skaičiuoja atostoginius.

Tininga
49850
#845730 2010-08-30 08:42 Tininga redaguota: 2011-09-11 06-55

lenovo rašė:

O tai kur čia „kriminalas“, jei:
Darbuotojas pasiima 2 savaites atostogų.
Po pirmosios, pirmadienį, jam apserga vaikas (paguldo į ligoninę).
Atkulniuoja tą pačią dieną į darbą, parašo prašymą (prašymas tikrai motyvuotas) nutraukti atostogas.
Administracija (direktorius ar kas ten priklauso) pasirašo-patenkina tokį prašymą.
Darbuotojas išskuba su rūpesčiais toliau (slaugo vaiką, tariasi su daktarais, perka vaistus, ir pan.) – tuo metu jis jau gavęs slaugos biuletenį.
Baigiasi ta nelemta savaitė, pagaliau vaikas pasveiksta, darbuotojas tos savaitės penktadienį pasirodo darbe ir parašo prašymą kasmetinėms atostogoms dar savaitei. Administracija, tokį prašymą patenkina.
LIAUDIŠKAI: atostogos dėl slaugos buvo pratęstos.
Dokumentaliai: viskas aprašyta viršuje.
KLAUSIMAS, kokiu pagrindu Sodra gali nemokėti pašalpos?
Ir šioje vietoje aš nematau jokio „buhalterės gerumo“, ji tiesiog vadovaujasi direktoriaus įsakymais: yra nutraukimas- perskaičiuoja; yra įsakymas atostogoms – vėl skaičiuoja atostoginius.


Na, čia aš taip pat neįžiūriu kriminalo. Esame lygiai taip darę.
Bet va dabar Sodra esanti budri, ir - neduokdie - sužinotų apie šitokią "rokiruotę". Bet aš kažkodėl čia neįžiūriu nieko neteisėto. smile

Tačiau mūsų aptariamas skirtumas čia vis dėlto išlieka: susirgus atostogų metu atostogas reikia perkelti. Slaugos atveju - jos nėra perkeliamos "automatiškai", jos gali būti "perkeliamos" aukščiau aprašytu būdu.


Jotjot
855
#845787 2010-08-30 10:39 Jotjot redaguota: 2011-09-11 06-55
Kieno kompetencija paaiškinti kasmetinių atostogų tvarką?


Elste rašė:Loreta rašė:

... bandysim diskutuoti, dalyvaus teisininkai, VDI atstovai.


kad VDI su teisininkais dalyvaus - jarunda.
reikia kad Sodros dalyvių būtų smilevolgadon rašė:

Teisingai, nes teisininkai, VDI gali tik padiskutuoti.O visa kita (esminiai dalykai), priklauso nuo sodros.Kak barin skažiet, tak i budiet.mariska rašė:

P.S. kad ir kiek mes diskutuotume realybė yra tokia:
DK pratęsia
SoDra nepratęsia ir nemoka pašalpos.Išeitų кто платит – тот и заказывает музыку...

Tačiau, kaip būt su šituo?

LR valstybinio socialinio draudimo įstatymas
29 straipsnis. Fondo valdybos funkcijos ir teisės
...
21) nagrinėja, aiškina ir sprendžia klausimus, susijusius su socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų taikymu;

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas
6 straipsnis. Valstybinės darbo inspekcijos funkcijos
...
20) konsultuoja darbuotojus, darbuotojų atstovus, darbdaviams atstovaujančius asmenis, darbdavių įgaliotus asmenis, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir kitais klausimais;

Fondo valdyba aiškina socialinį draudimą, darbo inspekcija - darbo įstatymus. Tarp jų turėtų būt sutarimas.

Rainis
15064
#845799 2010-08-30 10:46 Rainis
Jei prieisime prie išvados, kad atostogos turi būti pratęsiamos, tai nematau jokio pagrindo nedarbingumo pažymėjimo už slaugą neapmokėti - toks klausimas taip pat turi būti keliamas, aiškinantis šią koliziją.

Tininga
49850
#845801 2010-08-30 10:49 Tininga redaguota: 2011-09-11 06-55

Jotjot rašė:

Kieno kompetencija paaiškinti kasmetinių atostogų tvarką?


Darbo inspekcija, manyčiau.

Jotjot rašė:

Fondo valdyba aiškina socialinį draudimą, darbo inspekcija - darbo įstatymus. Tarp jų turėtų būt sutarimas.


Jų interesai ir siekiami tikslai yra šiek tiek skirtingi. Tad jie skirtingai gali traktuoti tuos pačius įstatymus ar jų sąvokas. Deja. Daug problemų kyla būtent dėl to, jog įstatymuose paliekamos tam tikros spragos ir erdvė interpretacijoms. Oi, kiek tokių situacijų pasitaiko smile

Mintis įdomi. Galbūt mūsų NBA galėtų pamėginti suformuluoti tokį gerą užklausimą atitinkamoms instutucijoms?


daimar
36
#846177 2010-08-31 08:45 daimar
Parašiau ir į Sodrą ir į Darbo inspekciją oficialius užklausimus dar 08-20, bet kol kas negavau atsakymų, kai tik gausiu - būtinai paskelbsiu čia. :)

Tininga
49850
#846178 2010-08-31 09:09 Tininga redaguota: 2011-09-11 06-55

daimar rašė:

Parašiau ir į Sodrą ir į Darbo inspekciją oficialius užklausimus dar 08-20, bet kol kas negavau atsakymų, kai tik gausiu - būtinai paskelbsiu čia. :)


Būtinai :)


Elste
27030
#846221 2010-08-31 10:25 Elste redaguota: 2011-09-11 06-55

Tininga rašė:daimar rašė:

Parašiau ir į Sodrą ir į Darbo inspekciją oficialius užklausimus dar 08-20, bet kol kas negavau atsakymų, kai tik gausiu - būtinai paskelbsiu čia. :)


Būtinai :)


LAUKSIM smile


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

Jotjot
855
#847231 2010-09-02 14:14 Jotjot
gavau atsakymą į paklausimą,
Prisegti failai
2010-08-27 Juknevicius (174 k.atost perk del seimos nario ligos).doc 48 KB

Elste
27030
#847237 2010-09-02 14:20 Elste redaguota: 2011-09-11 06-56

Jotjot rašė:

gavau atsakymą į paklausimą,Dėkui:))
tai čia viskas aišku, kai liga ir yra normalus biuletenis L ar neapmokamas N, tai taip, kasmetinės atostogos pratęsiamos.
Bet kaip yra kai nedarbingumas dėl slaugos - čia neradau smile
Gal ne taip užklausta buvo?? arba tiesiog čia akla VDI pozicija.
Kaip į tai atsakys sodra, įmesit, gerai smile


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

Tininga
49850
#847242 2010-09-02 14:27 Tininga redaguota: 2011-09-11 06-56

Jotjot rašė:

gavau atsakymą į paklausimą,


Šaunu :)
Reiškia gavus nemokamą nedarbingumą galima prasitęsti atostogas.
Pvz. Jei apdraustasis asmuo dėl traumos į asmens sveikatos priežiūros įstaigą kreipėsi būdamas neblaivus (girtas) ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, gydytojui pripažinus tokį asmenį laikinai nedarbingu, išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).
Bet ar slauga tas pats? smile
Belieka sulaukti atsakymo iš Sodros - ar ji moka pašalpą, jei šeimos nario slauga atsiranda kasmetinių atostogų metu.
Skaitant įstatymą, aišku, jog - ne. Pratęsę atostogas, vaiko slaugos metu gauname nemokamus laisvadienius, ir tiek. Na, galbūt tai ir naudinga kam nors smile


Rainis
15064
#847305 2010-09-02 15:47 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-56
Jei ir Sodra patvirtintų, kad atostogos pratęsiamos, tai jau nebebūtų jokio pagrindo tokio laikino nedarbingumo neapmokėti - bent jau aš nematau.
Juk tas pratęsimas iš esmės yra atostogų pertraukimas. Darbuotojas dėl tam tikrų priežasčių, atsiradusių atostogų metu, negali pasinaudoti savo atostogomis, todėl jos nutraukiamos. Toliau jis arba serga, arba slaugo, ar dar kokios kitos priežastys.
Tai kodėl turi būti neapmokama pažyma slaugai? Žmogus neatostogauja., tai malonėkite apmokėti.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis