Gemini
1217
#552937 2008-08-27 10:02 Gemini
Didelis dėkui, Tess smile

Gemini
1217
#553966 2008-08-29 15:09 Gemini
Dar klausimai: per kiek laiko mes turime įdarbinti direktorių po pažymėjimo atsiėmimo? smile Yra akcininkų sprendimas dėl direktoriaus skyrimo, bet DS du visom darbo sąlygom juk irgi reikia? Kas ją pasirašo, akcininkas?

Tess
20284
#553969 2008-08-29 15:11 Tess redaguota: 2011-09-11 05-56

Gemini rašė:

Dar klausimai: per kiek laiko mes turime įdarbinti direktorių po pažymėjimo atsiėmimo? smile Yra akcininkų sprendimas dėl direktoriaus skyrimo, bet DS du visom darbo sąlygom juk irgi reikia? Kas ją pasirašo, akcininkas?


Pasirašo akcininkas, o dėl įdarbinimo. Tai jeigu kol kas veiklos nenusimato tai ir nedarbinkite.
Bet tada ir įstatyinio kapitalo liesti negalima smile

Rainis
15064
#553979 2008-08-29 15:22 Rainis
Nežinau, kaip dabar, bet anksčiau kai Sodra tikrindavo, jei direktorius būdavo neįdarbintas nuo įmonės įregistravimo dienos, tai skaičiuodavo jam atlyginimą nuo tos dienos su visais pribambasais.

Tess
20284
#553982 2008-08-29 15:25 Tess redaguota: 2011-09-11 05-56

Rainis rašė:

Nežinau, kaip dabar, bet anksčiau kai Sodra tikrindavo, jei direktorius būdavo neįdarbintas nuo įmonės įregistravimo dienos, tai skaičiuodavo jam atlyginimą nuo tos dienos su visais pribambasais.


Labai dažnai tenka susidurti su tuo, tai dar nei karto tokio atvejo nebuvo.
Viena įmonė net 3 metus stovėjo be direktoriaus, kitos kelis mėnesius. smile

Gemini
1217
#553990 2008-08-29 15:34 Gemini redaguota: 2011-09-11 05-56
Dėkui, Tess ir Rainis.
Reikalas toks, kad pirktas antspaudas su visomis pasekmėmis: parašu, SF, ir t.t. Tai kaip ir reiktų darbinti bent jau nuo antspaudo pagaminimo datos smile O bendroj visumoj, ko gero, darbinsim nuo įmonės įregistravimo datos, kad paskui nepriskaitytų SODRA (kuri rekomendavo pati darbinti direktorių nuo kito mėnesio pradžios) mums delspinigių. Jau taip ar taip gausim ausų už pavėluotą įdarbinimą . smile Bent jau tikiuos nesušaudys. Kažkaip ABĮ nieko tuo klausimu konkretaus neradau smile

Tess
20284
#560387 2008-09-19 10:45 Tess
Užklausė mane apie DNSB steigimą, bet nesu susidurusi. smile
Bandžiau skaityti įstatymą, bet ten kaip tamsus miškas, ypač dėl institucijų perspėjimo, ką reikia perspėti smile
Koks yra veiksmų eiliškimas smile

Rainis
15064
#560391 2008-09-19 10:54 Rainis redaguota: 2011-09-11 05-57

Tess rašė:

Užklausė mane apie DNSB steigimą, bet nesu susidurusi. smile
Bandžiau skaityti įstatymą, bet ten kaip tamsus miškas, ypač dėl institucijų perspėjimo, ką reikia perspėti smile
Koks yra veiksmų eiliškimas smile


Prasideda nuo gyventojų susirinkimo ir nutarimo. Bet geriausiai Jums išaiškins savivaldybėje.

Tess
20284
#560397 2008-09-19 11:04 Tess redaguota: 2011-09-11 05-57

Rainis rašė:

Prasideda nuo gyventojų susirinkimo ir nutarimo. Bet geriausiai Jums išaiškins savivaldybėje.


Tai žinau. smile
Visiem gyventojamas pranešama raštu apie susirinkimą.
Įrodymus, kad buvo pranešta reikės pateikti notarui.
O prie ko čia savivaldybė?

Rainis
15064
#560492 2008-09-19 13:04 Rainis redaguota: 2011-09-11 05-57

Tess rašė:Rainis rašė:

Prasideda nuo gyventojų susirinkimo ir nutarimo. Bet geriausiai Jums išaiškins savivaldybėje.


Tai žinau. smile
Visiem gyventojamas pranešama raštu apie susirinkimą.
Įrodymus, kad buvo pranešta reikės pateikti notarui.
O prie ko čia savivaldybė?


Aš atsiprašau, nes nieko bendro su tom DNSB neturiu, tai rašau tai, ką viena ausim girdėjau. O kažkur skaičiau, kad jei nėra bendrijos, tai savivaldybė skiria administratorių ir t.t. Tai ir pagalvojau, kad savivaldybėse turėtų būti specialistų, kurie šiuos klausimus gerai žino ir galėtų pakonsultuoti.

Petronele
18334
#560494 2008-09-19 13:07 Petronele
Ir aš kažkada domėjausi. Savivaldybėj tikrai yra konsultantų tais klausimais, pati bendravau. Kiek prisimenu, steigiamąjam susirinkime net privalo dalyvauti vienas iš tokių specialistų.

Jodie
137
#560511 2008-09-19 13:23 Jodie redaguota: 2011-09-11 05-57
Bendrijų modelis netinka didžiąjai daliai daugiabučių namų.
Problema. Per mažai daugiabučių namų savivaldos schemų. Bendrijų modelis tinka labai mažai daliai daugiabučių namų. Gyventojai spaudžiami pasirinkti jiems netinkamą bendrijų modelį.
Šiuo metu į daugiabučių namų savininkų bendrijas (DNSB) susibūrę apie tik apie 20% visų šalies daugiabučių namų. Yra nemažai bendrijų, kurių valdymo organai, bendrijų nariai ir ne nariai konfliktuoja tarpusavyje, nuolat išaiškėja bendrijų pirmininkų piktnaudžiavimo faktų. Bendrijų kūrimąsis praktiškai yra sustojęs jau keleri metai.Likusieji 80% daugiabučių namų yra valdomi savivaldybių merų skiriamų administratorių, kurių valdymas dažnai yra netinkamas. Pagrindinės bėdos:
* teikdamos paslaugas administruojančios įmonės dažnai yra ir gyventojus atstovaujantys užsakovai ir paslaugos teikėjai, t.y. vykdytojai. Tai nenormali situacija, sudaranti puikias prielaidas piktnaudžiavimui;
* administruojančios įmonės neskelbia konkursų, neieško pigesnių ir kokybiškesnių paslaugų. Kadangi jos yra ir užsakovas, ir vykdytojas vienu metu, jos nesuinteresuotos sau sudaryti konkurenciją. Dėl to švaistomos gyventojų lėšos;
* administruojančios įmonės neorganizuoja gyventojų susirinkimų, neinformuoja jų apie savivaldos galimybes, neatsiskaito už savo veiklą, neužtikrina veiklos skaidrumo.
Bendrijų modelis netinka daugumai daugiabučių namų, kadangi bendrija gali gerai veikti tik tuose namuose, kur yra susirinkę panašių interesų ir finansinių galimybių žmonės. Tai palengvina sprendimų priėmimą bendrijoje, tačiau tokių namų nėra daug. Juk daugiabučiuose gyvena labai įvairių pažiūrų, gyvenimiškų nuostatų ir finansinių galimybių žmonės. Ten kur tokia „marga“ gyventojų įvairovė, bendrus sprendimus priimti labai sunku. Esama bendrijų kūrimosi ir jų veiklos praktika tą patvirtina. Esant tokiai situacijai iki šiol nėra tinkamo daugiabučių namų savivaldos modelio, kuris atitiktų per istorinį laikotarpį susiformavusią daugiabučių namų specifiką
Ką daryti: Padidinti daugiabučių namų savivaldos formų skaičių, įteisinant tokias formas:
1. Daugiabučių namų savininkų bendrijos (DNSB). Tai būtų didžiausio savarankiškumo forma. Bendrijos galėtų būti steigiamos tik tuose namuose, kur visi butų savininkai pageidautų tapti bendrijos nariais. Bendrijos galėtų vykdyti pelno siekiančią veiklą. Valstybės institucijos neturėtų teisės kontroliuoti bendrijų veiklos.
2. Daugiabučių namų gyventojų bendruomenės (DNGB). Šios formos šiuo metu nėra – tai trūkstama daugiabučių namų savivaldos grandis. Ši forma savarankiškumo lygiu būtų tarpinė tarp bendrijos ir administratoriaus tvarkomo daugiabučio namo. Name įsteigus DNGB, visi namo gyventojai privalėtų paklusti tam tikroms, įstatymu nustatytoms bendro gerbūvio taisyklėms. Gyventojų narystė DNGB nenustatoma, tačiau gali būti steigiama daugumos butų savininkų sprendimu. DNGB turi juridinio asmens teises ir sąskaitą banke. DNGB gali vykdyti tik su namo priežiūra ir namo renovavimo darbais susijusią veiklą, komercinė veikla neleidžiama. Ūkiniuose-teisiniuose santykiuose su kitais asmenimis DNGB juridinį asmenį atstovauja ir veiklą vykdo namo bendruomenės įgaliotinis. Įgaliotinį renka namo gyventojai arba jį samdo administratorius (jei name gyventojai įsteigė DNGB, tačiau neišrinko ar nepasamdė įgaliotinio). Namo bendruomenės įgaliotinis gauna įstatymais nustatytą atlyginimą iš namo kaupiamų lėšų, į jo pareigas įeina supaprastintos apskaitos vedimas ir atsiskaitymas namo gyventojams. Įgaliotinio veikla reglamentuojama įstatymu, juo gali būti atitinkamą kvalifikacinį apžymėjimą turintis asmuo. Įgaliotinių darbą pasirinktinai kontroliuoja savivaldybės kontrolierius.
3. Administruojami daugiabučiai namai. Jie beveik atitiktų šiai dienai esamą modelį, tačiau administratorius neturėtų teisės teikti daugiabučio namo gyventojams jokių paslaugų, išskyrus administravimą (šiandien šio svarbaus reikalavimo nėra, nors tą nustato Civilinio kodekso 4.242 ir 4.243 straipsniai). Administratoriumi taip pat galėtų dirbti juridinis asmuo, turintis atitinkamą kvalifikacinį pažymėjimą, o atlyginimas jam būtų mokamas iš namo kaupiamosios sąskaitos. Administruojami namai neturėtų nei juridinio asmens teisių, nei sąskaitos banke. Todėl tokie namai galėtų vykdyti tik su namo priežiūra ir privalomaisiais reikalavimais susijusius darbus, finansuojamus iš namo gyventojų sukauptų lėšų.

extomas
34
#560774 2008-09-21 00:15 extomas
Apie individualios įmonės steigimą, galite paskaityti žingsnis po žingsnio šiame puslapyje, bent jau man pasidarė aišku
http://www.mackonkiemis.info/2008/02/20/individualios-imones-steigimas

Tik gal kas man galite paaiškinti kaip bus, jei šiuo metu įmonės steigėjas ir busimas įmonės vadovas (paskirsim įstatuose) DIRBA kituose darbuose.
Ar bus papildomi mokesčiai įmonei kurioje dirba?
Ar bus papildomi mokesčiai įmonės steigėjui?

Ir dar vienas ne į temą ar labai stipriai rizikuoja steigėjas, jei įmonės veikla nepasiteisintų, atsirastų įsiskolinimų, o steigėjo vardu yra registruotas nekilnojamas turtas, automobilis?

Plovimo mašinos - www.ekranzle.lt
Naujos auto dalys - www.dalysman.lt

Loreta13
31055
#560779 2008-09-21 08:39 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-58

extomas rašė:

šiuo metu įmonės steigėjas ir busimas įmonės vadovas (paskirsim įstatuose) DIRBA kituose darbuose.
Ar bus papildomi mokesčiai įmonei kurioje dirba?
Ar bus papildomi mokesčiai įmonės steigėjui?

Ir dar vienas ne į temą ar labai stipriai rizikuoja steigėjas, jei įmonės veikla nepasiteisintų, atsirastų įsiskolinimų, o steigėjo vardu yra registruotas nekilnojamas turtas, automobilis?

Dirbkite sėkmingai :))
Jokių blogių nei darbdaviui, nei jums, kaip IĮ savininkui, nėra.
Netgi IĮ savininkui, jei dirbate pagal darbo sutartį nereiks mokėt sodrai skirtų mokesčių.
Kadangi IĮ yra neribotos civilinės atsakomybės įmonė:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=322201
2.50 straipsnis

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

extomas
34
#560789 2008-09-21 12:35 extomas
Ačiū Loreta :))

O kaip būsimam įmonės vadovui? Turiu galvoje tą žmogelį kurį savininkas paskirs vadovauti.
Ir kaip su tuo atveju, kai nepasiteisina lūkesčiai, atsiranda įsiskolinimai - yra registruotas nekilnojamas turtas. Kiek kenčia savininkas ir vadovas? Koks blogiausias scenarijus? :(

Plovimo mašinos - www.ekranzle.lt
Naujos auto dalys - www.dalysman.lt

Loreta13
31055
#560795 2008-09-21 13:38 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-58

extomas rašė:

O kaip būsimam įmonės vadovui? Turiu galvoje tą žmogelį kurį savininkas paskirs vadovauti.
Ir kaip su tuo atveju, kai nepasiteisina lūkesčiai, atsiranda įsiskolinimai - yra registruotas nekilnojamas turtas. Kiek kenčia savininkas ir vadovas?

Gal nereik taip pesimistiškai :))
Vadovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Jo gali IĮ ir nebūt - savininkas pats gali vadovauti verslui.
Beje, kad juo dirbt, reik išklausyt "vadovo" kursus, kuriuose bent jau elementariai supažindina su Darbo kodekso bei saugos darbe reikalavimais.
Jei jų nepažeidžia (nemoka atlyginimų vokeliais, "neplauna" pinigų, neveža kontrabandos, neturi nelegalių darbuotojų, užtikrina teisingą apskaitos tvarkymą ir t.t. ) viskas gerai:))
O savininko atsakomybę jau jums nurodžiau.
Bus geras vadovas, kontroliuosite jo veiksmus, neįlįsite į skolas - sėkmės versle.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

extomas
34
#560803 2008-09-21 14:21 extomas
aha, na ok

Klausimai susiję su mokesčiais:

kadangi ĮI versis IT paslaugomis, tiek svetainių kūrimu, tiek talpinimo paslaugomis, tiek pajamos bus gaunamos iš jos sukurtų projektų, t.y tarkime iš pirkimų sms žinutėmis ar mokesčių už reklamą.
Kaip su apskaita?

Kaip su sąskaitos išrašymu kitai įmonei UAB ar ĮI? O kaip fiziniam asmeniui?

Kada tampama PVM mokėtoju?

Kokie mokesčiai gresią už vykdomą veiklą?

Plovimo mašinos - www.ekranzle.lt
Naujos auto dalys - www.dalysman.lt

Loreta13
31055
#560817 2008-09-21 15:48 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-58

extomas rašė:

Kaip su sąskaitos išrašymu kitai įmonei UAB ar ĮI? O kaip fiziniam asmeniui?
Kada tampama PVM mokėtoju?
Kokie mokesčiai gresią už vykdomą veiklą?

Na jums reik profesoriaus, kad taip glaustai ir "iš esmės" atsakytų.
Gal pabandykime pasimokyt sugaut žuvį smile
Pajamų uždirbimo momentas:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000044262&tree_id=1000002117
Sąskaitų išrašymas (čia įdėsiu PVM s/f išrašymo reikalavimus, bet jie galioja ir sąskaitoms faktūroms):
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000056209&tree_id=1000001019
Apie tapimą PVM mokėtojais:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000049248&tree_id=1000003188
IĮ apmokestinimas:
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000007351#tr1000007351
Leidinukas apie apmokestinimą:
www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=II_turinys.doc
Na ir IĮ apskaita:
www.aat.lt/get.php?f.217

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

extomas
34
#560822 2008-09-21 16:14 extomas
Yeah That's Good

Užskaitau, didelis ačiū.

Plovimo mašinos - www.ekranzle.lt
Naujos auto dalys - www.dalysman.lt

amira0726
1
#575266 2008-10-31 14:57 amira0726
Sveiki, susidūriau su problema, kuriai spręsti sugadinau nemažai nervų. Po šiai dienai dar problema neišspręsta.Gal žinote, kaip pažaboti bendrijos valdybos savivalę, visišką nesiskaitymą su žmogumi.
Trumpai:
Prieš keletą mėn. įgijau nuosavybės teisę į negyvenamąsias patalpas (pagal tėvų surašytą dovanojomo sutartį), kuriose vykdžiau ir toliau tęsiu individualią veiklą pagal verslo liūdijimą. Tėvai visus tuos metus buvo bendrijos nariai, vykdė visas bendrijos nariui priklausančias prievoles. Kaip nurodytą įstatyme apie tai raštu pranešiau namo bendrijos pirmininkui, parašydamas pareiškimą, kuriame išreiškiau norą būti ir bendrijos nariu. Viskas kurį laiką buvo gerai, mokėjau mokesčius kaip ir kiti bendrijos nariai, kol neišdrįsau pasiteirauti apie bendrijos pajamas už benrojo naudojimo objektų nuomą, mėgindamas išsiaiškinti, gal yra galimybė iš tų lėšų sumažinti atsiskaitymą už šildymo mazgo renovaciją. Sekančią dieną prasidėjo sutarčių kaišiojimai, kuriose mokesčiai už kai kurias paslaugas buvo padidinti 5 kartus. Mėginant išsiaiškinti, gavau atsakymą kad neaišku ar aš bendrovės narys, kad pareiškimo niekur negali rasti, kad pamėgins įrodyti, jog aš bendrijai neprikalusau. Jau keletą mėnesių mėginu gauti atsakymą, bet vis argumentuojama, kad jie dar tarsis, kad ieškos pareiškimo. Bendrijos įstatų po šiai dienai nemačiau. Kiek prašau, tiek pirmininkas "po ranka" jų neturi. Taip ir neaišku, kokį statusą namų bendrijoje užimu. Nusibodo tokia situacija, juk reikia dirbti, ir daug, kad šiais laikais, sumokėjęs valstybei mokesčius, kaip nors išgyventum, o čia dar turi "atsimušinėti ". Gal kas esate panašioje situacijoje? Gal galėtumėte ką patarti?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis