Tax.lt narys Gita11

Tax.lt narys nuo
2015-01-22
Gita11
forume parašė 40 žinučių

Gita11 naujausios žinutės:

2018-05-30 16:59 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1393342
Laba diena,

Persiinstaliavau programą.
Noriu pasitikrinti atnaujinimus. Sako, kad nėra galimybės prisijungti prie serverio.
Programos versija 20180314. Ar čia yra naujausia?
Po instaliacijos vistiek neleidžia įvesti naujos sąskaitos.
2018-05-30 16:59 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1393341
Laba diena,

Persiinstaliavau programą.
Noriu pasitikrinti atnaujinimus. Sako, kad nėra galimybės prisijungti prie serverio.
Programos versija 20180314. Ar čia yra naujausia?
Po instaliacijos vistiek neleidžia įvesti naujos sąskaitos.
2018-05-30 16:59 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1393340
Laba diena,

Persiinstaliavau programą.
Noriu pasitikrinti atnaujinimus. Sako, kad nėra galimybės prisijungti prie serverio.
Programos versija 20180314. Ar čia yra naujausia?
Po instaliacijos vistiek neleidžia įvesti naujos sąskaitos.
2018-05-29 20:58 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1393198
Ačiū bandysiu
2018-05-29 19:31 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1393191
Sveiki, iškilo problema
negaliu papildyti sąskaitų plano

Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal.Update failed (System.Exception: Klaida transakcijoje vykdant SQL sakinį [INSERT INTO saskaitupl(Saskaitosnr, Saskaita, Rusis, fs_id, SaftCode, SaftDescription) VALUES($SN, $SP, $CM, $FD, $SC, $SD);], Params: ?SN=2712; ?SP=Šiaulių bankas 85; ?CM=; ?FD=0;
Klaidos turinys: 'Klaida vykdant SQL komandą: [INSERT INTO saskaitupl(Saskaitosnr, Saskaita, Rusis, fs_id, SaftCode, SaftDescription) VALUES($SN, $SP, $CM, $FD, $SC, $SD);], Params: ?SN=2712; ?SP=Šiaulių bankas 85; ?CM=; ?FD=0;
Klaidos turinys: 'SQLite error
Insufficient parameters supplied to the command'.'. ---> System.Exception: Klaida vykdant SQL komandą: [INSERT INTO saskaitupl(Saskaitosnr, Saskaita, Rusis, fs_id, SaftCode, SaftDescription) VALUES($SN, $SP, $CM, $FD, $SC, $SD);], Params: ?SN=2712; ?SP=Šiaulių bankas 85; ?CM=; ?FD=0;
Klaidos turinys: 'SQLite error
Insufficient parameters supplied to the command'. ---> System.Data.SQLite.SQLiteException: SQLite error
Insufficient parameters supplied to the command
at System.Data.SQLite.SQLiteStatement.BindParameter(Int32 index, SQLiteParameter param)
at System.Data.SQLite.SQLiteStatement.BindParameters()
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.BuildNextCommand()
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.GetStatement(Int32 index)
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteScalar()
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.ExecuteCommand(SQLCommand CommandToExecute, Int32& RowsAffected)
--- End of inner exception stack trace ---
--- End of inner exception stack trace ---
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.TransactionRollBack(Exception e)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.ExecuteCommand(SQLCommand CommandToExecute, Int32& RowsAffected)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.ExecuteCommand(SQLCommand CommandToExecute, Int32& RowsAffected)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Execute()
at ApskaitaObjects.General.Account.Insert(AccountList parent)
at ApskaitaObjects.General.AccountList.DoUpdate()
at ApskaitaObjects.General.AccountList.DataPortal_Update())
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Microsoft.VisualBasic
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
InvokeMethod
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.TransactionRollBack(Exception e)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.ExecuteCommand(SQLCommand CommandToExecute, Int32& RowsAffected)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.ExecuteCommand(SQLCommand CommandToExecute, Int32& RowsAffected)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Execute()
at ApskaitaObjects.General.Account.Insert(AccountList parent)
at ApskaitaObjects.General.AccountList.DoUpdate()
at ApskaitaObjects.General.AccountList.DataPortal_Update()
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, String method, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Update(Object obj, DataPortalContext context)
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Symbols.Container.InvokeMethod(Method TargetProcedure, Object[] Arguments, Boolean[] CopyBack, BindingFlags Flags)
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack)
at AccDataBindingsWinForms.CslaActionExtenderEditForm`1.Save(Boolean closeFormAfterSave)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal_Update method call failed
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
CallMethod
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.TransactionRollBack(Exception e)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.ExecuteCommand(SQLCommand CommandToExecute, Int32& RowsAffected)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.ExecuteCommand(SQLCommand CommandToExecute, Int32& RowsAffected)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Execute()
at ApskaitaObjects.General.Account.Insert(AccountList parent)
at ApskaitaObjects.General.AccountList.DoUpdate()
at ApskaitaObjects.General.AccountList.DataPortal_Update()
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, String method, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Update(Object obj, DataPortalContext context)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Klaida transakcijoje vykdant SQL sakinį [INSERT INTO saskaitupl(Saskaitosnr, Saskaita, Rusis, fs_id, SaftCode, SaftDescription) VALUES($SN, $SP, $CM, $FD, $SC, $SD);], Params: ?SN=2712; ?SP=Šiaulių bankas 85; ?CM=; ?FD=0;
Klaidos turinys: 'Klaida vykdant SQL komandą: [INSERT INTO saskaitupl(Saskaitosnr, Saskaita, Rusis, fs_id, SaftCode, SaftDescription) VALUES($SN, $SP, $CM, $FD, $SC, $SD);], Params: ?SN=2712; ?SP=Šiaulių bankas 85; ?CM=; ?FD=0;
Klaidos turinys: 'SQLite error
Insufficient parameters supplied to the command'.'.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
AccDataAccessLayer
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
TransactionRollBack
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.TransactionRollBack(Exception e)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.ExecuteCommand(SQLCommand CommandToExecute, Int32& RowsAffected)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.ExecuteCommand(SQLCommand CommandToExecute, Int32& RowsAffected)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Execute()
at ApskaitaObjects.General.Account.Insert(AccountList parent)
at ApskaitaObjects.General.AccountList.DoUpdate()
at ApskaitaObjects.General.AccountList.DataPortal_Update()

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Klaida vykdant SQL komandą: [INSERT INTO saskaitupl(Saskaitosnr, Saskaita, Rusis, fs_id, SaftCode, SaftDescription) VALUES($SN, $SP, $CM, $FD, $SC, $SD);], Params: ?SN=2712; ?SP=Šiaulių bankas 85; ?CM=; ?FD=0;
Klaidos turinys: 'SQLite error
Insufficient parameters supplied to the command'.

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
SQLite error
Insufficient parameters supplied to the command
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
System.Data.SQLite
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
BindParameter
Klaidos stekas:
at System.Data.SQLite.SQLiteStatement.BindParameter(Int32 index, SQLiteParameter param)
at System.Data.SQLite.SQLiteStatement.BindParameters()
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.BuildNextCommand()
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.GetStatement(Int32 index)
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteScalar()
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.ExecuteCommand(SQLCommand CommandToExecute, Int32& RowsAffected)
2017-10-21 18:59 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1373962

Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
Klaida. Nerastas datos failas.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
AccWebCrawler
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
.ctor
Klaidos stekas:
at AccWebCrawler.F_LaunchWebCrawler..ctor(String FileUrl, String ComparisionFilePath, String Message, Encoding FileEncoding, Encoding RemoteFileEncoding, ConvertStringToDateDelegate DateConversionFunction)
at ApskaitaWUI.MDIParent1.CheckIfUpdateAvailable_MenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
NOREJAU PADARYTI ATNAUJINIMA IR ISMETE KLAIDA
2017-10-09 08:54 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1372783
Pagelbekit, kodel negaliu atsinaujint?
Prisegti failai
klaida_apskaita5.docx 140 KB
2017-09-29 12:43 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1372220
Pagelbekit, kodel negaliu atsinaujint?
2017-09-28 16:46 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1372162
Sveiki, norejau pasidaryti programos atnaujinima meta klaida
2017-03-27 08:56 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353737

Niemand rašė:


Aš neužsiimu bendro pobūdžio kompų priežiūra. Programa tiesiog hobis.


Aciu uz nuostabu jusu hobi bandysiu kaip nors ko nors prisiprasyti, gal pagelbes, jei ka vel kreipsiuosi pagalbos aciu jums labai
2017-03-26 23:09 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353728
Aciu labai uz sugaista laika ir pagalba, bet gal del individualios pagalbos butu galima susitarti?
2017-03-26 23:03 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353727
lyg ir saziningai visak surasiau ka pridariau smile
2017-03-26 22:59 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353725

Niemand rašė:


Geriau pagalvojus, geriau prašykit pagalbos ko nors išmanančio.
Jūs paleidot laiko mašiną ir Windows perrašė visus ar dalį failų. Pagal klaidas duombazių lyg ir neperrašė, bet visaip gali būti. Reiktų aiškintis, ar įmanoma laiko mašiną į priešingą pusę atsukti.tai yra bent menka galimybe atstatyti duomenis?
2017-03-26 22:46 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353723
o nuo ko tai galejo ivykti? ir kaip su duomenimis?
negi visus metus turesiu viska persivesti?
2017-03-26 22:33 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353721
pagaliau... klaviaturos problemos... tikiuosi dabar jau gerai
2017-03-26 22:29 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353720

Niemand rašė:Gita11 rašė:Gita11 rašė:


bandau jei gerai supratau


ir darNe paveiksliuko, o lentelės kopijos, paprašykit ko nors draugaujančio su kompais.


ar taip??? siandien neturiu kas galetu padeti
2017-03-26 22:19 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353718

Gita11 rašė:


bandau jei gerai supratau


ir dar
2017-03-26 22:16 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353717
bandau jei gerai supratau
2017-03-26 21:32 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353714

Gita11 rašė:


Sveiki Niemand, nebegasdinkite manes reikia duomenis patekt bankui balansa uz 2016 metus... gelbekit prasauar ka ne taip nekopijavau?
2017-03-26 20:40 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353710
Sveiki Niemand, nebegasdinkite manes reikia duomenis patekt bankui balansa uz 2016 metus... gelbekit prasau
2017-03-26 14:10 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353697
Aciu , lauksiu kitu genialiu minciu
2017-03-26 13:51 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353694
nepadejo praso slaptazodzio kai parasau atsauktiir einu db neleidzia pasirnkti klaidos
2017-03-26 13:16 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353692
kai bandau su desiniu klavisu atidarinet is pradziu grazu, o paskui kazkodel praso slaptazodzio, to anksciau nebudavo
2017-03-26 13:01 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353690
Labas diena, as ir vel vis dar su ta pacia problema, gal kam buvo dingusi programa, kaip ja atgal atsikrapstyti, Aciu visiems uz issakytas mintis sugaista laika ir pagalba.
2017-03-25 23:24 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353688
Sveiki, bandau atlikti veiksmus, kuriuos parasete, taciau klaidu usmeta labai daug ir neleidzia ne vienos pazymeti ir spausti taisyti
2017-03-25 23:07 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353686

balalaika rašė:Gita11 rašė:


taigi dabar nebezinau net ka daryti shortcut-as buvo iskeltas, o as sugalvojau ieiti i senaja, kazkokia kaip ir klaida ismete, tai nutairiau, kad reikia padaryti atnaujinima... bet atnaujinimas nepasileido, o kai isejau is programos pabandzius ieiti i apskaita5, pradejo rasyti, kad neta tokio iskelimo, o poto visai dingo?:(

Sveiki,

Pabandykite kompe nueiti į C diską, Program files arba Program files (x86), Apskaita5 ir dukart paspausti piktogramą Žr. paveikslėlį
Gal rasite, gal padės..... smile

Ačiū! Peace!aciu uz pagalba, bet deja nepadejo... praso vistiek slaptazodzio
2017-03-25 23:05 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353685

balalaika rašė:Gita11 rašė:


taigi dabar nebezinau net ka daryti shortcut-as buvo iskeltas, o as sugalvojau ieiti i senaja, kazkokia kaip ir klaida ismete, tai nutairiau, kad reikia padaryti atnaujinima... bet atnaujinimas nepasileido, o kai isejau is programos pabandzius ieiti i apskaita5, pradejo rasyti, kad neta tokio iskelimo, o poto visai dingo?:(

Sveiki,

Pabandykite kompe nueiti į C diską, Program files arba Program files (x86), Apskaita5 ir dukart paspausti piktogramą Žr. paveikslėlį
Gal rasite, gal padės..... smile

Ačiū! Peace!aciu uz pagalba, bet deja nepadejo... praso vistiek slaptazodzio
2017-03-25 22:58 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353683
ar cia problema ne rimta, ar su tokia rimta niekas nebuvo susidures?
2017-03-25 22:58 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353682
turejau i usb isirasiusi programa, tai kai ja ikeliau i kompa pradejo prasyti spaltazodzio kazkokio? gelbekit...aciu labai
2017-03-25 22:54 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353680
taigi dabar nebezinau net ka daryti shortcut-as buvo iskeltas, o as sugalvojau ieiti i senaja, kazkokia kaip ir klaida ismete, tai nutairiau, kad reikia padaryti atnaujinima... bet atnaujinimas nepasileido, o kai isejau is programos pabandzius ieiti i apskaita5, pradejo rasyti, kad neta tokio iskelimo, o poto visai dingo?:(

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR