Tax.lt narys Cina

Tax.lt narys nuo
2004-02-21
Cina
forume parašė 108 žinučių

Cina naujausios žinutės:

2005-05-19 15:37 Bendra » Individualių įmonių likvidavimas » #173289

Irmina rašė:Cina rašė:Cina rašė:Cina rašė:

Labas
Labai prašau pagalbos. Likviduojant įmonę RC reikia pateikti laisvos formos likvidavimo aktą. Jei teko tokį rašyti, gal galėtumėte įdėti pavyzdį.


Labai prašau, padėkite.


Padėkite smile


Paprašyk RC - duos pavyzdį ir nurašysi. Aš rašiau, bet jau neatsimenu smile


Klaipėdos RC prašiau kad nors pakomentuotu kas tame akte turi atsispindėti, bet centro darbuotoja nelinkusi komentuoti. Vistik, gal kas turit po ranka pavyzdėlį. Padėkit, čia paskutinis mano žingsnis ilgame likvidavimo kelyje, norisi greičiau viską baigti.
2005-05-19 14:33 Bendra » Individualių įmonių likvidavimas » #173236

Cina rašė:Cina rašė:

Labas
Labai prašau pagalbos. Likviduojant įmonę RC reikia pateikti laisvos formos likvidavimo aktą. Jei teko tokį rašyti, gal galėtumėte įdėti pavyzdį.


Labai prašau, padėkite.


Padėkite smile
2005-05-19 12:36 Bendra » Individualių įmonių likvidavimas » #173157

Cina rašė:

Labas
Labai prašau pagalbos. Likviduojant įmonę RC reikia pateikti laisvos formos likvidavimo aktą. Jei teko tokį rašyti, gal galėtumėte įdėti pavyzdį.


Labai prašau, padėkite.
2005-05-19 12:21 Bendra » Individualių įmonių likvidavimas » #173144
Labas
Labai prašau pagalbos. Likviduojant įmonę RC reikia pateikti laisvos formos likvidavimo aktą. Jei teko tokį rašyti, gal galėtumėte įdėti pavyzdį.
2005-01-08 00:52 Bendra » FR0475A » #135671

Emma rašė:

Gal kas jau pildėte FR0475A už 2004 metus? Kur ką rašyti? Turiu omenyje, jei įmonė gali taikyti 0 pelno mokesčio tarifą? Po 74 eilutės. Nėra čia tokių aiškiai įvardintų arba LAISVŲ eilučių ar aš neįžiūriu smile ?
Gal vėliau ir atsiras, bet man reikia pirmadienį jau tą formą atiduoti.


Gal padės.............
VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-58 „DĖL METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

2004 m. gruodžio 21 d. Nr. VA-199
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; 2004, Nr. 25-748) 50 straipsniu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu,
P a p i l d a u Metinių pelno mokesčio deklaracijų FR0475 ir FR0475A formų bei jų priedų užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“, (Žin., 2003, Nr. 24-1005, Nr. 90-4097; 2004, Nr. 85-3109; toliau – Taisyklės):
1. Taisyklių 45 punktą papildau nauja pastraipa ir šį punktą išdėstau taip:
„45. Atsižvelgiant į deklaraciją pateikiančiam vienetui PMĮ nustatytas apmokestinimo sąlygas (pelno mokesčio tarifus), deklaracijos 89 eilutėje apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma įrašoma vienoje iš deklaracijos 90 – 95 eilučių (kai taikomos su užsienio investicijomis susijusios pelno mokesčio lengvatos, apmokestinamojo pelno suma gali būti įrašoma dviejose – 90 (ar 91) ir 92 eilutėse).
Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pagal PMĮ 58 str. 16 d. 6 punkto nuostatas apmokestinama apmokestinamojo pelno suma turi būti įrašoma į deklaracijos 93 eilutę.“.
2. Taisyklių 88 punktą papildau nauja pastraipa ir šį punktą išdėstau taip:
„88. Atsižvelgiant į deklaraciją pateikiančiam vienetui PMĮ nustatytas apmokestinimo sąlygas (pelno mokesčio tarifus), deklaracijos 74 eilutėje apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma įrašoma vienoje iš 75 – 80 eilučių (kai taikomos su užsienio investicijomis susijusios pelno mokesčio lengvatos, apmokestinamojo pelno suma gali būti įrašoma dviejose – 75 (ar 76) ir 77 deklaracijos eilutėse.
Nuo 2004 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio deklaracijos 77 eilutėje turi būti įrašoma individualių įmonių, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų (atitinkančių visas PMĮ 5 str. 2 d. 2 punkte nustatytas sąlygas) apskaičiuota apmokestinamojo pelno, apmokestinamo taikant 0 proc. tarifą, suma, ne didesnė kaip 25 tūkst. litų. Viršijanti 25 tūkst. litų apmokestinamojo pelno suma turi būti įrašoma į deklaracijos 75 eilutę.“.

VIRŠININKĖ VIOLETA LATVIENĖ
______________
2004-12-31 12:26 Blevyzgos » Su Naujaisiais Metais!!! » #133913
Yra metuose vienintelė naktis , kada nesinori miego . Mes laukiame kažko nuostabaus , nepakartojamo . Kiekvienas norime pajusti savo širdies virptelėjimą kai abi laikrodžio rodyklės sustoja ties 12 . Bet šitas sustojimas labai trumpas . Sekundė… dar mažiau , akimirka , o laukiame jos ištisus metus . Tad su ta artėjančia akimirka . su Naujais metais .
2004-12-24 17:45 Blevyzgos » Kalėdos » #132803
Štai ir vėl Kalėdos, štai ir vėl žiema,
Te jus laimė lydi gėrio kupina,
Te žvaigžde ji šviečia ilgus dar metus,
te mylėti kviečia, laimina visus.
Te nebūna niekad barnių ir gėlos,
Tegul laimė šviečia visuose veiduos.

VISIEMS gerų ir linksmų švenčių
2004-07-29 22:36 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #96927
Gal ši forma labiau patiks. Nekenčiu formų kurios puikiai telpa 1 puslapyje, o mokesčiai kažkodėl išsiplečia per 2 puslapius
2004-05-27 12:51 Bendra » Prašau patarkit pradedančiam verslininkui UAB ar IĮ » #85610

Cina rašė:DaivaP rašė:Cina rašė:

Labai prašau, patvirtinti ar paneigti.
Kažkur perskaičiau, tik neberandu kur, kad asmuo įsteigęs individualią įmonę negali savo vardu įsigyti UAB akcijų. Taip ar ne ?
P.s. mirties ir gyvybės klausimas.


LR Individualių įmobnių įstatymas

6 straipsnis. Individualios įmonės savininkas
1. Individualioje įmonėje yra vienas savininkas.
2. Individualios įmonės savininku gali būti tik fizinis asmuo.
3. Individualios įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku.

Dėl UAB jokių prieštaravimų neradau.


Kad individualių įmonių įstatyme kliučių būti UAB akcininku nenumatyta, žinau. Bet ar nėra apribojimų AB įstatyme ?Labai prašau, kas dirbate su UAB, tarkit savo žodį. Šiandien 14,30 val. turiu žinoti tikslų atsakymą.
2004-05-27 12:40 Bendra » Prašau patarkit pradedančiam verslininkui UAB ar IĮ » #85604

DaivaP rašė:Cina rašė:

Labai prašau, patvirtinti ar paneigti.
Kažkur perskaičiau, tik neberandu kur, kad asmuo įsteigęs individualią įmonę negali savo vardu įsigyti UAB akcijų. Taip ar ne ?
P.s. mirties ir gyvybės klausimas.


LR Individualių įmobnių įstatymas

6 straipsnis. Individualios įmonės savininkas
1. Individualioje įmonėje yra vienas savininkas.
2. Individualios įmonės savininku gali būti tik fizinis asmuo.
3. Individualios įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku.

Dėl UAB jokių prieštaravimų neradau.


Kad individualių įmonių įstatyme kliučių būti UAB akcininku nenumatyta, žinau. Bet ar nėra apribojimų AB įstatyme ?
2004-05-26 21:52 Bendra » Prašau patarkit pradedančiam verslininkui UAB ar IĮ » #85424
Labai prašau, patvirtinti ar paneigti.
Kažkur perskaičiau, tik neberandu kur, kad asmuo įsteigęs individualią įmonę negali savo vardu įsigyti UAB akcijų. Taip ar ne ?
P.s. mirties ir gyvybės klausimas.
2004-05-26 00:04 Bendra » panauda » #85179

Aistule rašė:

pasiskaičiau samprotavimus i riskilo begale klausimu mano atveju:
Mano masinai yra sudaryta panaudos sutartis,kaip po as savo masina azineju imones reikaiais ir nurasau kura.
tai atnesu kvitelius tiktuos kur imones reikalais varau o jau savo nerodau. Tai ara galiu taip daryti?
tuo paciu keliones lape rasau tik tai ka nuvaziavau imones reikalais, kur vaziavau savaitgali nerodau. Galiu taip daryti? nes labai tingiu rasineti ir burti(juk visi taip darom)
kitas klausimas, sugedo masina, ja taisau ir viska rodau imonei nes sugedo butent imones reikalais vaziuojant i paroda. galiu taip traktuoti?
o kaip su draudimu daryti? nesugalvoju. na kuo toliau i miska tuo daugiau lapu. gelbekit skestu smileJei panaudos sutarty numatyta kad draudimo, eksploatacinės, remonto ir
kitos su transportu susijusios išlaidos apmokamos iš panaudos gavėjo lėšų, tai ir nurašoma kaip įmonės sąnaudos.
O jei sutarty bus numatyta kiek procentų mašina naudojama įmonės reikmėm, tai tiek procentų visų išlaidų ir nurašoma. Pvz. sutarty numatyta 80 proc., draudimo nurašoma - 80 proc.
2004-05-25 23:52 Bendra » Automobilio nuoma » #85178

sabrina rašė:

Sbveiki, kažin galima traukti nuomojamo automobilio valst.technikinę apžiūrą į įmonėsw sąnaudas/


Galima traukti į sąnaudas draudimo, remonto, eksploatacines bei kitas automobilio išlaikymo išlaidas, jei tai numatyta nuomos sutarty.
2004-04-19 17:13 Įvairūs » Pinigų priėmimo kvitai » #76817
Labai prašau pagalbos, gal galėtumėte pasidalinti pinigų priėmimo kvitų pildymo patirtimi kai pinigus atskaitingas asmuo priima iš darbuotojų dirbančiu kasos aparatu. Įmonėje dirba 34 kasos aparatai, kad nereiktų kasdien rašyti norėčiau naudoti PPK, bet nežinau kaip juos teisingai užpildyti. Gal kas turi tokio kvito pavyzdėlį, įdėkit į forumą.
2004-04-01 21:24 Gyventojų pajamų mokestis » FR 0573 » #73129

dalelite rašė:

Norėčiau sužinoti ar reikia nešti formą VMI jei nei vienam žmogui neatskaitytas pajamų mokestis , nes visi dirba pusė etato ir visi pagrindinėje darbovetėje.Kalbu apie mėnesinę formą ,nuo A klasės pajamų.Labai keista, bet Klaipėdos m. VMI man paaiškimo kad nereikia.
2004-04-01 01:43 Įvairūs » Materialinė atsakomybė » #72855

giedrami rašė:

Gal kas galėtumėte pasiūlyti priedų prie materialinės atsakomybės sutarčių - norminių aktų, taisyklių. Darbo kodeksą turiu, smileNorėčiau priminti, materialinės atsakomybės sutartis galima tik pasirašius kolektyvinę darbo sutartį. Kolektyvinę sutartį pasirašo dvi šalys darbdavys ir darbo taryba. Bet štai antros pusės kaip ir nėra "Darbo tarybų ĮSTATYMO PROJEKTAS"
2004-03-31 10:11 Bendra » Individualių įmonių likvidavimas » #72480

Giedrius78 rašė:


smile Sveiki kolegos. Gal kas esat susidūrę su tokiu reiškiniu kaip ĮI likvidavimas. o mane labiausiai domina tai baigiamasis balansas. Nes įmonėje apskaita vedama per ūkinų operacijų registravima žurnala. mano nuomone tai baigiamasis balansas būtų kad ūoržurnale surašai galutinius likučius ir skaolas. gal kas manot kitaip. jai nesunku pasidalinkite nuomone smile iš anksto didelis ačiųKai aš tvarkiau likviduojamos įmonės ŪORŽ likučių eilutėje liko vien nuliukai. Išmokėjau visas skolas, būsimas išlaidas nurašiau į savininko išlaidas, likusius pinigus išėmiau ir t.t. kol visose grafose liko tik nuliai.
Gal kiti daro ne taip ?
2004-03-30 22:11 Bendra » neapmokamos atostogos » #72410

Zancik rašė:

Is Darbo Inspekcijos patikrinimu neturejom, bet turejom is SoDros ir neviena. Musu darbuotojai turejo neapmokamas atostogas daugiau nei po 1 menesi imones vadovui leidus, ir nekam tai nekrito i akis. Skambinau i DI, pasake kad jai vadovas turi tokia galimybe tai ir leidzia darbuotojus i neapmokamas atostogas , kai darbuotojas to pageidauja. Gal nuo 2004 . 01 . 01 taip jau negalima? Nes skambianau 2003 metais.Darbo inspekcijos atstovas labai paprastai paaiškino, kad tik apribojus įstatymais neapmokamų atostogų suteikimo galimybę bus apgintas darbuotojas. Tokiu būdu bus užkirsta darbdavių savivalė, esant prastovoms darbuotoją siusti pailsėti.
Sodra be jokių apribojimų priima pranešimus dėl neapmokamų atostogų suteikimo ir termino neriboja. O štai darbo inspekcija žada tokių atostogų "be dėmesio nepalikti".
2004-03-30 18:50 Bendra » darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas » #72381

cutka rašė:

Ar butina darbuotoju saugos ir sveikatos atstovui eiti i kazkokius kursu?
ir kaip ten yra su atstovu atleidimu is darbo? kazkur girdejau,kad turi buti renkami parasai darbuotoju kad ji atleisti. Gal kas issamiau zino apie tai?Į kursus eiti nebūtina, bet štai pažymėjimas būtinas.
2004-03-30 18:48 Bendra » darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas » #72379

zyle rašė:

aciu smile o kas turi štampą dėti ant paskutinio lapo smileApie kieno paskutini lapą eina kalba ?
2004-03-30 18:30 Bendra » neapmokamos atostogos » #72371

master rašė:

LR DK 184str. numatytas neapmokamų atostogų laikotarpis atskiroms asmenų grupėms. Gal kas žino, ar gali buhalteris ir įmonės direktorius būti išleisti neapmokamų atostogų ilgesniam nei 14d. laikotarpiui, kiek kartų per metus.Baigiau darbo saugos kursus ir užsiėmimų metu diskutavom šiuo klausimu.
Neapmokamų atostogų trukmė turi būti aptarta kolektyvinėje sutartyje.
Norint pasirašyti kolektyvinę sutartį būtini darbo tarybos atstovai. Šiai dienai dar nėra parengti norminiai aktai nusakantys darbo tarybos veiklą.
Tai va, peršasi tokia išvada: pasirašyti kolektyvinę sutartį kaip ir nėra galimybės, tai nėra kur numatyti ilgesnės trukmės neapmokamų atostogų.
2004-03-29 11:58 Bendra » Minimalus DU » #71740
Mąstau taip, jei pati dirbdama gaučiau tokį fantastišką DU nežinau, kokiu balsu staugčiau. Bet kadangi šiandien moku tą "minimumą" ir prie jo prikabintus mokesčius, staugiu nemažiau smile
2004-03-29 11:48 Bendra » Automobilio eksploatacines sanaudos » #71733

burbulas rašė:

Sveiki,
Sakykit, prie kurių sąnaudų priskiriami stūmokliai krovininiam automobiliui. Šiuo metu automobilio varikliui daromas kap.remontas. Stūmoklius perka savininkas pats ir perduoda autoservisui. Jų vertė apie 2400 lt. Kur juos dėti? Prie remonto išlaidų ar prie eksploatacijos. Man asmeniškai labiau patiktų prie eksploatacijos. O kaip reikėtų daryti ištikrųjų?Eksploatacinėm išlaidom priskiriamos tik smulkios detalės. O šiuo atveju nepasakyčiau, kad stūmokliai smulki detalė - teks priskirti prie remonto išlaidų.
2004-03-29 11:30 Bendra » Individuali įmonė » #71727
Prieš mėnesį vienos įmonės savininkas ėmė paskola būstui įsigyti banke Nord/LB. Jo paprašė pristatyti 2002m. ir 2003m. deklaracijas (0475) ir papildomai (aš nelabai supratau kam) darbingo (dirbančio) žmogaus laidavimo.
2004-03-26 22:18 Apskaita & Auditas » Dėl nusidėvėjimo » #71390
Didelis ačiū už atsakymus.
2004-03-26 21:43 Bendra » darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas » #71389

Muuuse rašė:

Mus patikrino darbo sauga ir i akta irase, kad nera to komiteto. Mes atsivertem, pasiskaitem apie tai, kas ta komiteta turi steigti ir radom, kad ji steigti neprivalu, o rekomenduojami tik ten, kur yra daugiau kaip 50 darbuotojų ir dar pagal tam tikra ekonomines veiklos koda. Mūsų veiklos kodo ten nurodyta nera, bet tikrintoja vistiek liepe steigti. Gal kas turi praktikos tokiuose darbuose, ir is vis, gal kas jau turi toki komiteta isteige? Tai ka dabar su juo veikiat? Butu ydomu suzinoti. AciuIšklausiau darbo saugos ir sveikatos kursą (Klaipėdoje) kur buvo pasakyta, kad komitetas steigiamas įmonėse kuriose dirba daugiau nei 50 žmonių. Įmonėse iki 50 dirbančiųjų užtenka darbuotojų atstovo. Bet buvo paminėta, kad dar ruošiami šių komitetų norminiai aktai ir tik jiems įsigaliojus bus aiški šių komitetų paskirtis.
2004-03-24 22:46 Apskaita & Auditas » Dėl nusidėvėjimo » #70833

Gema rašė:

Sveiki, UAB pagal panaudos sutartį savo ilgalaikį turtą išnuomavo kitai įmonei. Kas skaičiuoja nusidėvėjima, panaudos gavėjas ar davėjas?Situacija panaši, tik sudaroma ne panaudos bet nuomos sutartis. Kas šiuo atveju skaičiuoja nusidėvėjimą ?
2004-03-19 20:53 Pelno mokestis » Automobilio draudimas » #69869

Rasida rašė:wolf rašė:

Manau kad BŪtinai - todėl, kad kitaip jo nėgalima laikyti įmonės dokumentu su visais privalomai rekvizitais atitinkanti PMĮ 11 str. 4p., BAĮ ir t.t. Vat Naudos gavėjas sutinku - tai ne taip svarbu - visiais atvejais leidžiami atskaitymai.Dabar prieš mane polisai, kuriuose nurodyta, kad draudėjas yra fizinis asmuo, iš kurio nuomojamės automobilį, tačiau papildomoje informacijoje yra nurodyta, kad naudotojas/draudėjas - juridinis asmuo ir pateikti privalomieji rekvizitai.
Ar šiuo atveju CA ir CASCO draudimai - leidžiami atskaitymai?Paminėtas draudimo polisas, kuriame nurodyta fizinio asmens, iš kurio nuomojamas automobilis bei papildomai yra nurodyta, kad naudotojas/draudėjas - juridinis asmuo, priskiriamas prie leidžiamų atskaitymų.
2004-03-16 11:33 Bendra » Transporto priemonių eksploatacinės išlaidos » #68656
Aš pasirašiau įsakymą, kad smulkiomis laikomos tos detalės kurių vertė iki 30 Lt. Kaip manot, ar toks būdas tinkamas ?
2004-03-15 23:20 Bendra » Transporto priemonių eksploatacinės išlaidos » #68524
"6. Su transporto priemonių eksploatacija per mokestinį laikotarpį susijusių kitų sąnaudų (filtrų, padangų, plovimo priemonių, smulkių detalių vertė,
pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatas sumokėtos draudimo įmokos, technines apžiūras bei kitokias (išskyrus remontą) paslaugas atliekančių organizacijų patarnavimų vertė), kurios gali būti atskaitomos iš vieneto pajamų, suma apskaičiuojama proporcingai transporto priemonės panaudojimo vieneto veikloje daliai, nurodytai vieneto vadovo įsakyme. Šias sąnaudas patvirtinantys juridinę galią turintys dokumentai gali būti išrašyti ir vieneto, ir šio turto savininko (vieneto dalyvio arba jo šeimos nario) vardu."
"Smulkios detalės" Kokiu būdu vertinate detalės smulkumą ? Pagal svorį, kainą ar apimtį. Vieni smulkią detalę vertina iki 10 Lt., kiti - iki 100 Lt.
Pasidalinkit patirtim, kaip jūs vertinate "smulkias detales".

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR