Tax.lt narys gyvate

Mid
Tax.lt narys nuo
2003-08-26
Tikras vardas
Ramunė
Miestas / vietovė
Panevėžys
gyvate
forume parašė 1046 žinučių

gyvate naujausios žinutės:

2017-08-08 14:01 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto remontas » #1367434
[quote=Joobaa]
o sakykit, automobilio remontas po avarijos, ar tokios sąnaudos turi didinti IT vertę? nes gi prailgina ir pagerina?

Pačiolio straipsnis apie IT vertes ir apskaitą
www.buhalteris.lt/get.php?f.654557
Jus dominanti tema 12 (476) psl.
VMI lentelė
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.13.2.1.1/-/asset_publisher/0OhS/content/kokia-tvarka-vieneto-sanaudos-atliekant-nuosavo-ilgalaikio-turto-remonta-ar-rekonstrukcija-priskiriamos-ribojamu-dydziu-leidziamiems-atskaitymams-/10174?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fweb%2Fkmdb%2F1.10.13.2.1.1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0OhS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
2017-08-08 09:51 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #1367374
Žinynai-Darbuotojai-polangis Personalas-polangis Atostogos- dešinėje pusėje viršuje langelis- atostogos skaičiuojamos nuo
2017-07-25 10:16 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1365759
Jei esat neaudituojami- taip ir darykit (kaip ir dauguma įmonių). Čia susipjauna finansinė ir mokestinė atskaitomybė. Mokesčiai neprisikabins.
2017-07-25 09:54 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1365753
Spauskit mygtuką plačiau - bus su sąskaitų korespondencijomis aprašymas (dar biški info- kad galva susisuktu)
www.avnt.lt/kita/duk/apskaita/ilgalaikio-materialiojo-turto-perkainojimas/

2017-07-25 09:29 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1365742
Pačiolis yra išleidęs tokią lentelę. Gera špargalkė
2017-07-25 09:20 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1365736

ara rašė:


Tai, kad randu skirtingus aprašymus. Pagal VAS 12 patvirtinus didesnę minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę įrangos likutinė vertė nurašoma į sąnaudas. Pagal VMI senus baigti dėvėti, o taikyti tik naujai įsigytam turtui. smile


Nurašoma į sanaudas- neleidžiamus atskaitymus.
2017-07-21 11:34 Įvairūs » Dovanų čekis » #1365499
Apie dovanų kuponus- dėl PVM:
www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/RM-2890+paai%C5%A1kinimas+d%C4%97l+kupon%C5%B3.pdf/b01c19b0-6323-4258-bb44-d1b01ddc09c7

Į Jūsų klausimą (VMI išaiškinimas ):
Nuostatos, taikomos įmonėms, įsigijusioms dovanų kuponus
Kadangi įmonė, siekdama užmegzti su kitais asmenimis verslo ryšius ar plėtoti jau esamus, savo klientams (verslo partneriams) reprezentacijos metu neatlygintinai perduoda ne prekes (dovanas), o išdalina dovanų kuponus, todėl įmonei už jų klientų (verslo partnerių) įsigytas prekes išrašyti PVM sąskaitos faktūros ar vietoj jos naudojamo kito apskaitos dokumento mažmeninės prekybos įmonės neturi juridinio pagrindo. Vadinasi, minėtai įmonei nėra juridinio pagrindo įtraukti į PVM atskaitą prekių, kurias jos klientai (verslo partneriai) įsigijo už dovanų kuponus, pirkimo PVM.
Remiantis PMĮ 22 straipsnio nuostatomis, reprezentacinės sąnaudos - įmonės lėšos, kurias ji skiria naujiems verslo ryšiams užmegzti arba esamus pagerinti su kitomis įmonėmis arba fiziniais asmenimis, išskyrus įmonės darbuotojus, akcininkus, savininkus bei kontroliuojamąsias ar kontroliuojančias įmones ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus. Reprezentacinės sąnaudos patiriamos konkrečių asmenų naudai. Iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 75 procentai reprezentacinių sąnaudų.
Reprezentacinio renginio metu asmenims, su kuriais įmonė siekia užmegzti naujus verslo ryšius arba esamus pagerinti, įteiktų dovanų kuponų įsigijimo išlaidos gali būti priskirtos reprezentacinėms sąnaudoms. Šios sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tik tuo atveju, jeigu jos pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais:
1) pinigų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais (kuponus platinančios įmonės išrašytais grynųjų pinigų priėmimo kvitais, išduotais kasos aparato kvitais arba banko pavedimais);
2) surašytais laisvos formos reprezentacinio renginio aktais, patvirtintais įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo finansininko arba jo įgalioto asmens.
2017-07-18 13:37 Bendra » Inventorizacija » #1365071

Tess rašė:


Reikia paruošti dokumentus metinei inventorizacijai.
Perskaičiau inventorizacijos taisykles.
O jus viską taip ir darote? IT, grynieji pinigai, įsiskolinimai ir t.t. smile
Su skolomis viskas kaip ir paprasta, visada suderiname likučius ir turime aktus. Ar tų suderinimo aktų užtenka ar būtina pildyti inventorizacijos aprašą?
O kasą irgi turi perskaičiuoti ir banknotus surašyti. smile Bet dažnai būna, kad kasa kaip ir yra, bet jos ir nėra. smile


Taip- viską inventorizuojam. Išsitraukiam DK su likučiais metų pabaigai ir "atliekam" inventorizaciją (nesvarbu kiek darbuotojų). Ilgalaikis turtas, skolos pirkėjų ir tiekėjų, pinigai kasoje ir banke (pagal sąskaitas), ateinančių laikotarpių sąnaudos..... 1;2 ir 4 DK sąskaitos inventorizuojamos.
2017-06-30 09:47 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1362859
Na čia kaip Jūs nuspręsite kurį žodelį naudoti. Aš manau, kad darbo inspekcija pamačiusi žodį priedas, be jokių kalbų reikalaus įskaityti į VDU, o dėl premija dar galima būtų įrodinėti- įeina ar neįeina....
Į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį įskaitoma:
3.1. bazinis (tarifinis) darbo užmokestis už atliktą darbą, apskaičiuotas pagal įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje (toliau – įmonė) taikomas darbo apmokėjimo formas ir sistemas: mėnesines algas ir pareigines algas (toliau – mėnesinės algos) bei valandinius atlygius ir dieninius atlygius;
3.2. didesnis apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą, darbą naktį, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, ir kitais darbo ar tarnybos santykius reglamentuojančiuose įstatymuose (toliau – įstatymai), kolektyvinėje ir darbo sutartyse numatytais atvejais;
3.3. papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu arba mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
3.4. priedai ir priemokos prie valandinių atlygių, dieninių atlygių ir mėnesinių algų, taip pat kitos išmokos už atliktą darbą, numatytos darbo teisės normose, kolektyvinėje ir darbo sutartyse, išskyrus pareiginės algos dydžio vienkartinį priedą, mokamą valstybės tarnautojams;
3.5. premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu arba mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą, ir pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas, mokamas valstybės tarnautojams.“
2017-06-30 09:31 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1362857
Jei direktorius įsakymu parašė : priedas tada įskaitome, jei parašė premija už ......-tada neįskaitome.
Šitas delfi straipsnis, mano nuomone, kaip sufleris kai kuriems direktoriams, kad priedų nereikėtų įskaičiuoti į vdu dėl atostogų ir panašiai. Rašys įsakymuose kad skiria premiją, o ne priedą. Ir VDU sumažėja darbuotojams...
2017-06-30 08:45 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1362847
Priedai įskaitomi, premijos ne visos... neįskaitomos skatinamojo pobūdžio premijos.
2017-06-30 08:34 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1362843

bazuka rašė:


Gal galite įkelti nuorodą vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką kuri įsigalios nuo 2017-07-01 ? smilewww.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753

3 skyrius
2017-05-30 10:25 Bendra » Prekių atsargos » #1359485

Justina242 rašė:


Sveiki,
jeigu aš gavau PVM sąsk. faktūra balandžio mėnesį (prekių mes neužsisakėm) ir iš karto aš ja nurašiau per sandėlį, dabar gegužės mėnesį atsiuntė kreditine PVM sąskaita faktūra, tai kaip aš ja beturiu įsivesti į programą, kad man viskas sueitu?
Balandžio mėnesio taisyti nebegalima


Na jei jau nurašėt į 6 klasę, tai suvedate į programą, kad finansuose būtų D4-skola tiekėjui; K6- prekių savikaina..
2017-05-29 14:27 Bendra » Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų » #1359365
Laba diena
Darbuotojai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų (naudos gavėjas įmonė). Įvykus nelaimingam, įmonė gavo 2000 eurų išmoką. Įmonė nori sumokėti darbuotojui. Kokią sumą ji turi pravesti (žiūrint iš darbdavio pusės)? Variantai:
1. 2000eur (visi GPM 15%, sodra 9% ir darbdavio 31,18% iš darbdavio pusės-1103,60 eur)
2. 1520 eur (minusavus darbuotojo mokesčius , sodra 639,60 iš darbdavio)
3. 896,40 eur (visi mokesčiai atskaičius iš gautos sumos)?
2017-04-03 09:47 PVM » Pvm sąskaita-faktūra » #1354509

681202 rašė:


įm0nė turi sukaupto metalo laužo ir dabar norėtų parduoti, kaip išrašyti PVM sąskaitą


Išrašote sąskaitą- nurodote pastaboje Taikomas PVM įstatymo 96str- ATVIRKŠTINIS APMOKESTINIMAS
Apmokės Jums sumą be PVM
Apskaitoje PVM niekur.
FR0600-įrašysite į 12 laukelį sumą be PVM
2017-03-06 11:34 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #1351504
Ne, nes nėra personalo modulio
2017-02-10 08:08 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #1349109
Aš dokumente, finansuose padarau:
2016,12,31 D6kl (tarša) /K4483 (sukauptos sąnaudos)
2017,01,xx D4483 (sukauptos sąnaudos)/ K443 (skola)
2017,01,xx D2431 (gautinas PVM)/K443 (skola)
Ir viską užfiksuoju.
2017-02-01 07:41 Bendra » Pakuotės mokestis » #1347825
GIA pažymas pati atsiųs. Atsiunčia apie vasario 10 dieną.
2017-01-30 09:28 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #1347433
[i][/i]Svarstau ar negali būti taip, kad kažkada bandžiau priskirti pajamavimo sąnaudoms transporto paslaugas, tačiau prekės kortelė buvo sąnaudų, o ne 2014 sąskaitos (prekių sandėlio likučio)? Lyg ir buvau išsitaisiusi, bet gal kažkur kažko nedadariau.

Va čia likutis ir kabo... paieškokite

Ką daryti tokiu atveju, kai prekės užpajamuojamos USD valiuta, o apskaitoje rodo €? Vienas neatitikimas būtent toks. Įdomus atvejis. Net nežinau ką daryti su tokiu.

Dar pabandykite- Prekyba- dokumentų sumų perskaičiavimas ir dokumentų savikainos perskaičiavimas
2017-01-30 07:27 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #1347425
Visų pirma atnaujinkite likučius.
Pasitikrinkite savikainas, ar teisingai nueina į finansus. (Likučiai-savikainos sąskaitos tikrinimas).
Neatitinka likučiai (dažniausia problema kiek teko susidurti), tai kai pajamuojat kokį trumpalaikį turtą ar paslaugą, jį iš karto nurašote į sąnaudas, o patį daiktą ar paslaugą esat susikuria programoje "likutinį". Jis ir "kabo" likučiuose.
2017-01-20 11:29 Bendra » Pakuotės mokestis » #1346494
Nereikia
2017-01-20 11:06 Bendra » Pakuotės mokestis » #1346480
Mokėti ir deklaruoti nereikės, nes nesusidaro 0,5 tonos. Bet aktuką susirašyti (t.y. apskaitą vesti) reikės.
2017-01-18 14:20 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1346135

allana rašė:


Aciu labai,
o gal galite pasufleruoti kur parasyta ka skaiciuojam, o ko ne ?


www.am.lt/VI/article.php3?article_id=4573
K: Įmonė turi barą ir naudoja vienkartinius indus (lėkštes, šakutes, šaukštelius, puodelius, servetėles). Ar tie sunaudoti vienkartiniai indai yra pakuotė ir koks skaičiuojamas mokestis?

A: Vienkartiniai indai yra pakuotė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 85-2968; 2005 Nr. 86-3206) 2 str. 12 d. 2 p. „gaminys yra pakuotė, skirtas užpildyti pardavimo vietoje, taip pat vienkartiniai gaminiai, kurie parduodant užpildomi ir (ar) skirti užpildyti pardavimo vietoje, jei jie atlieka pakuotės funkciją (pavyzdžiui, pakuotė – maišeliai, skirti prekėms nešti, vienkartiniai puodeliai ir lėkštės, maistui vynioti skirta plėvelė, maišeliai sumuštiniams, aliuminio folija; ne pakuotė – maišiklis, vienkartiniai stalo įrankiai)“ ir priskiriama pirminei, kurios tarifas 1800 Lt/t.
2017-01-18 14:04 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1346129
Šiukšlių maišai- nesiskaičiuoja (išimtis), nuo viso kitko išvardinto- skaičiuojas
2017-01-18 09:57 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1346060

Dorota1 rašė:


gavom sąskaita už auto remontą, draudimas apmokės sąskaitą tesiogiai autoservisui, o mes turim sumokėti autoservisui tik PVM, kokia bus korespondencija
ar
D6 remontas D Gaut PVM K 443 skola tiekėjui
ir papildomai

D 443 tiekėjas K 6 kl remontas NELEIDŽIAMI?


Na čia biški paplakėt. Galimi du variantai:
1.Auditinis
- sąskaita D6kl;DPVM/K443
-apmokėjimas D443/K6kl
PS pildant PLN204 tą sumą draudimo rašom ir į neleidžiamus atskaitymus ir į neapmokestinamas pajamas.
2. Paprastesnis (dėl mokesčių)
-sąskaita D6kl-neleidžiami; D PVM/K443
-apmokėjimas D443/K5 neapmokestinamos pajamos
PS lengviau pildyti PLN204
2017-01-16 15:18 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1345778

681202 rašė:


perkant iš lenkų parašyta 94/62/EC, kokį kodą įrašyti


PVM16
2017-01-16 14:34 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1345761

681202 rašė:


gavau sąskaitą iš tiekėjų suma 869,20 eur ir PVM 182,53 eur., bet parašyta taikomas atvikštinis apmokestinimas pagal LR PVM įst. 96 strp. Tai reikia traukt abi sumas ir kokį PVM kodą įrašyti


PVM25
2017-01-16 14:28 Bendra » Pakuotės mokestis » #1345759

Serebro rašė:


o galima neturėti savo svarstyklių su patikra, bet pasisverti pas draugą, kuris tokias turi? smile tarkim jei jis duotų dokumentą, patvirtinantį, kad svarstyklės su patikra, o mes jo kopiją turėtume ir paprašius parodytume kam reikia. įdomu, matosi tam dokumente (ar ten kažkoks sertifikatas, ar aktas), kad ne mūsų įmonės svarstyklės.. smile


Žaliesiems svarstyklės visiškai nedomina (kuo Jūs sveriat- ar virtuvinėmis iš namų atsineštomis, ar net su bezmenu sversit), svarbu yra popierius ant kurio viskas surašyta..... įsakymai turi būti, komisija....
2017-01-16 13:51 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1345740

karolyte90 rašė:


Sveiki, reikia patarimo, uz gruodzio men. komunalines paslaugas israse saskaita 2017 01 05 diena,perasyti nesutinka, tai ar teisinga i leidziamus atskaitymus itraukti 2017 sausio men ta saskaita???Sąskaitą traukiate į sausio mėnesį (D4kl-sukauptos sąnaudos,/K4kl -skolos tiekėjams).
Sąnaudas užsipajamuojate- gruodžio mėnesio data (D6kl/K4kl-sukauptos sąnaudos)
2017-01-16 13:44 Bendra » Pakuotės mokestis » #1345738
Svėrimo aktas
Data
Prekės pavadinimas Pakuotė Pakuotės rūšis Svoris
(pirminė, antrinė) (popierinė ar kita kokia)

P.S. neužmirškit, kad ta pati prekė gali turėti ir popierinę pakuotę, ir kitokią.... (tada per du stulpelius vedat)

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 144 svečiai ir 0 nariai

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2016 m. III ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2016 m. III ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2016-01-01
112 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2016-01-01
445 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2016-07-01
2,32 EUR ir 380 EUR