Loreta
28821
#770050 2010-03-01 16:44 Loreta
Dar vieni... čia kokiam mieste? smile
Na ir nepildykit, jei nepriima, sėdėkit ramūs.
O mums šiandien priėmė visas formas - 3, 7 ir 9

Špyga taukuota...

Milra
249
#770055 2010-03-01 16:58 Milra
Čia, Loreta, smile smile smile Kaune. Užpildžiau tą formytę, kurią tu įmetei ir nuėjau, tai akis pastatė "ocho kiek daug".
Aš registruojantis pildžiau tik :
4. Šią formą pateikęs juridinis ar fizinis asmuo registruojamas Gamintojų ir importuotojų sąvade kaip gamintojas ir (ar) importuotojas, tiekiantis Lietuvos Respublikos vidaus rinkai šiuos gaminius:
4.2. transporto priemones

Todėl ir priedas tik Nr. 3, priede reikalaujama užpildyti, tik tai ką jau rašiau.

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

Milra
249
#770060 2010-03-01 17:06 Milra
REGISTRAVIMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS RAŠTU
Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės (Žin. 2009, Nr. 65-2599) (Užpildyti 1priedą)
Gaminių tiekimo rinkai apskaitos tvarkymo ataskaitų tiekimo taisyklės (Žin. 2009, Nr. 65-2598) (Užpildyti pasirinktus priedus)
Į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaita (Žin.2007, Nr.6-271) (Užpildyti priedą)
Visą informaciją galite rasti krd.am.lt -> Informacija imonėms -> Importuotojams ir gamintojams

Va tokia informaciją gavau AM smile smile smile

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

Loreta
28821
#770067 2010-03-01 17:24 Loreta
Deja, Milra, ta info, kurią gavai, yra jau pasenusi. Va kaip gerai žino įstatymus patys departamentai.
Sąrašo gal ir nereikia teikti, bet prašyme privalėjai žymėti ne tik transporto priemones, bet ir atskirus gaminius, ir pildyti 7 ir 9 priedus. Atžymėjusi tik transporto priemones, mokesčio tu nemokėsi, o jį mokėti reikia.
Paskaityk 18 puslapyje mano pirmąją žinutę, kas ten parašyta, atsidaryk nurodytą tvarką, ir suprasi.

Špyga taukuota...

Milra
249
#770070 2010-03-01 17:33 Milra
Na matysim, ryt dar pasiskambinsiu ir pasikonsultuosiu, nes šiandien ten eilė. :)
Mokėti tai aš mokėsiu, bet tik už tas kurios liko Lietuvoje.

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

astaser
356
#770075 2010-03-01 17:41 astaser
Loreta, nesijaučiat kaip kokia šizofrenikė? Mane jau pradeda persekioti tokia nuojauta smile Viskas, aš daugiau niekam nieko neaiškinsiu, neįrodinėsiu ir neraginsiu laikytis įstatymų. Ką padarysiu, tai paieškosiu ES teisės aktų, kuriai bando ministras mums baksnot. Be to, jau užklausiau Vokietijoje mūsų partnerių ar pas juos irgi yra tokios prievolės. O jei kam nors kyla abejonių , kad mokėti čia nereikia, tam siūlau atidžiai perskaityti visą temą, ypač nuorodas, ir susidaryti savo nuomonę.

Loreta
28821
#770080 2010-03-01 17:48 Loreta
Taip, astaser, ko gero čia jau viskas išdiskutuota, nebeverta daugiau. Kam kas neaišku - tegul skaito, čia viskas, kas įmanoma, jau sudėta.
Man tik gaila žmonių. Kol klerkai tarp savęs neišsiaiškinę drįsta skirtingai (ir neteisingai) konsultuoti, kol niekas nanubauduotas, greičiausiai ir nebus vieningo sutarimo.
Eilinį kartą įsitikinau, kad buhalteriai žymiai geriau supranta įstatymus ir greičiau juos gaudo, nei patys jų administratoriai. Atsibus ir jie po kiek laiko ir puls rodyt savo žinias praktikoje, kai mums bus jau vėlu...
Astaser, parašyk man, kai gausi atsakymą iš Vokietijos - labai įdomu.

Špyga taukuota...

Tatu
1790
#770116 2010-03-01 19:13 Tatu redaguota: 2011-09-11 06-40

Milra rašė:

REGISTRAVIMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS RAŠTU
Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės (Žin. 2009, Nr. 65-2599) (Užpildyti 1priedą)
Gaminių tiekimo rinkai apskaitos tvarkymo ataskaitų tiekimo taisyklės (Žin. 2009, Nr. 65-2598) (Užpildyti pasirinktus priedus)
Į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaita (Žin.2007, Nr.6-271) (Užpildyti priedą)
Visą informaciją galite rasti krd.am.lt -> Informacija imonėms -> Importuotojams ir gamintojams

Va tokia informaciją gavau AM smile smile smilesmile Kaune , tikrai žino, kad reikia ir 7 ir 9 priedą, o 3 priedą iki birželio 1 d., kur buvote? Kokiam kabinete?


Tatu
1790
#770146 2010-03-01 19:37 Tatu
www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=53121

Čia 13 punkte kalbama apie vežėjų stebėsieną, registravimą ir tirinimą - apie mokestį - ne žodžio.

www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=53109

8 punktas


o jau prie įstatymo ....

1. 1975 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 1 tomas, p. 14) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 353).

2. 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 78) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 166/2006 (OL 2006 L 33, p. 1).

3. 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 13 tomas, p. 349) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2005/20/EB (OL 2005 L 70, p. 17).

4. 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 80) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 166/2006 (OL 2006 L 33, p. 1).

5. 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 224) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimu 2005/673/EB (OL 2005 L 254, p. 69).

6. 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 359) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. gruodžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/108/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 692).

7. 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB (OL 2006 L 102, p. 15).

8. 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB dėl atliekų (OL 2006 L 114, p. 9).

9. 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1).


Tatu
1790
#770152 2010-03-01 19:45 Tatu redaguota: 2011-09-11 06-40
www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=18608

o ja čia 7 punktas - "7) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad paskutinis eksploatuoti netinkamos transporto priemonės turėtojas ir (arba) savininkas galėtų pristatyti ją į patvirtintą apdorojimo įmonę nepatirdamas išlaidų, jei transporto priemonė neturi vertės rinkoje arba jos vertė yra neigiama. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visus arba didelę dalį šių priemonių įgyvendinimo išlaidų padengs gamintojas; neturi sutrikti normalus rinkos jėgų veikimas"


astaser
356
#770158 2010-03-01 19:48 astaser
Manau svarbiausia rasti ar yra ES nustatytos taisyklės tokiai sudėtingai ag apskaitai. Kad mes neišvengsim tokių mokesčių - jau ir taip aišku, bet gal galima juos apskaičiuoti paprasčiau.

vvirginija1
8526
#770181 2010-03-01 20:23 vvirginija1
Mergaitės, kur rasti tuos priedus ar atskaitas kuriuos įmonė turi užpildyti RAAD-ui? kažkaip nebedažlibinu... jūs visvien jau pildėt ir teikėt tai kuriuos būtent reikia užpildyti? mano atveju įvežtas automobilis savom reikmėm...

Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

Loreta
28821
#770183 2010-03-01 20:32 Loreta
Ar savo reikmėms, ar perpardavimui - jei išleista į vidaus rinką, vadinasi, nusėdo LT.
Va čia įsakymas ir visi priedai.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344990&p_query=&p_tr2=
Į RAAD nešėm 3, 7 ir 9
plius prašymas įregistruoti sąvade (jis yra įdėtas šioje tenoje)

Špyga taukuota...

vvirginija1
8526
#770200 2010-03-01 21:15 vvirginija1 redaguota: 2011-09-11 06-40

Loreta rašė:


Yra įmonių, kurios nė nenumano apie tokį mokestį ir AG apskaitą. Akis pučia. O baudos tai bus gražios...

Kiek permečiau temą, susidaro įspūdis kad čia tik kelios mergaitės jau tiek laiko vargsta su tais AG, o kitų nė kvapo....tai ką, iš viso forumo narių niekam to nereikia, ar visi jau senai susitvarkę ir sėdi ramiausiai smile

Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

Loreta
28821
#770204 2010-03-01 21:20 Loreta
Bijau, Virgute, kad ne visi galvoja, kad jiems reikia.
Tu pas mus mieste paklausinėk - kiek apie tai išvis žino? Paklausinėk buhalterių... Aš jau klausinėjau.

Špyga taukuota...

vvirginija1
8526
#770207 2010-03-01 21:31 vvirginija1 redaguota: 2011-09-11 06-40

Loreta rašė:

Bijau, kad ne visi galvoja, kad jiems reikia.

Taip ir yra, jei ne jūs čia per apsirikimą būtumėt ant kelio neužvedusios tai ir aš ausų nebūčiau krutinusi. Pasakojau šiandien, kad vadovas mokesčiuose kelių didžių specialisčių paklausė, sakė kad reikia tik tiems kas parsiveža ardymui, po to draugui skambino, kuris veža ir perpardavinėja auto, tai irgi pirmą kartą girdi... Su kuo tik kalbėjo, visi akis išpučia..Tai likau nelabai suprasta, net nesmagu tuo momentu pasidarė... Tai griežtai įpareigotas rytoj pats keliauti pas aplinkosaugininkus, ir tegul tvarkosi. O aš tik deklaraciją pateiksiu, nors ir pavėluotai bet vis geriau negu išvis nepateikti

Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

Milra
249
#770243 2010-03-02 07:45 Milra
vvirginija1, parašyk kokias naujienas sužinos.

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

astaser
356
#770262 2010-03-02 08:17 astaser
Kolegos, tai ar kas nors ruošia tuos nelemtus akumuliatorių ataskaitos 19 d. priedus? O gal kuri patyliukais jau surašėt ir pateikėt? smile Pasidalinkit, kąąąąą...

Milra
249
#770272 2010-03-02 08:33 Milra redaguota: 2011-09-11 06-40

vvirginija1 rašė:

Mergaitės, kur rasti tuos priedus ar atskaitas kuriuos įmonė turi užpildyti RAAD-ui? kažkaip nebedažlibinu... jūs visvien jau pildėt ir teikėt tai kuriuos būtent reikia užpildyti? mano atveju įvežtas automobilis savom reikmėm...Pažiūrėk viršuje visas nuorodas sudėjau, kurių reikalauja RAAD

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

Milra
249
#770289 2010-03-02 08:47 Milra
Dar kartą pasiskambinau vedėjo pavaduotojai ir ji patikino, kad reikia per 10 dienų pateikti priedus. Juos domina tik automobiliai, kurie nusėdo Lietuvoje. smile smile smile

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis