Tax.lt narys Tiesi

Tax.lt narys nuo
2003-08-28
Miestas / vietovė
Vilnius
Tiesi
forume parašė 4093 žinučių

Tiesi naujausios žinutės:

2003-09-04 11:06 Bendra » Kaip dėl kuro sanaudų IĮ važinėjant savininko automobiliu » #28417
Nuomojamo daikto perdavimas yra aktuojamas. Nori pasakyt, kad per dieną surašot po 4-6 priėmimo - perdavimo aktus? :)) Nėra akto - nelaikau automobilio perduotu. Jei kažkas pasiėmė savavališkai, tai su įmonės veikla nieko bendro neturi.Zydrius rašė:angelka rašė:

To Zydrius.
Jei gerai supratau, tai savininkui priklausantis automobilis yra išnuomotas UAB? Tuomet kokiu pagrindu jis gali būti naudojamas dar ir IĮ veikloje? Ar UAB jį pernuomojo? Manau, kad šiuo atveju, jei nėra jokios sutarties su UAB dėl automobilio naudojimo IĮ veiklai, IĮ iš viso negali nurašinėti nei kuro, nei eksploatacinių šio automobilio sąnaudų.Nuomos sutartyje nurodytas punktas, kad nuomotojas automobili pateikia nuomininkui tik tada, kai jis to papraso ir jis jam yra reikalingas. T.y. , pvz, jis per diena gali buti naudojamas UAB-o 5 min, IĮ-ės 2 val, o savininko - visas likusias

2003-09-04 10:53 Bendra » Vel komandiruotė... » #28411
Jei turiu įsakymą, kad kelionės tikslas Vokietija, skaičiuoju dienpinigius pagal Vokietiją. Argumentas: mano darbuotojas įsakymu yra siųstas į Vokietiją, jis turi reikalų (t.y.dirba) Vokietijoje, o kitkas yra kelionė į kelionės tikslą. Kiek pamenu, apie kelionę tėra pasakyta, kad grįžimo diena skaičiuojama pagal Lietuvoje numatytus dienpinigius, o apie kitas grįžimo šalis nekalbama. Va kada bus kalbama, tada galės aiškint, kad privalau perrašyti įsakymą arba skaičiuot dienpinigius pagal visas tranzitu pravažiuotas kelionės metu šalis.

Antras variantas - tikslas Vokietija, bet pagal dokumentus aiškiai matosi, kad darbuotojas pragyveno 3 dienas (ištisai) Lenkijoje. Veiksmai: arba perrašau įsakymą (tuomet ir dienpinigius skaičiuoju pagal Lenkiją), arba neapmoku Lenkijoje gyventų dienų. Argumentas: jei darbuotojas savavališkai sėdėjo pas savo senelę Lenkijoje, įmonė už tai mokėti neprivalo ir nemoka.

Trečias variantas: vairuotojo mašina sulūžo, jis sustojo Lenkijoje, paskui nepasiekęs kelionės tikslo, grįžo atgal. Įsakymas - Vokietija, skaičiuoju Vokietijos dienpinigius. Argumentas tas pats, kaip ir 1 punkte.
Lenkijoje mano darbuotojas reikalų neturi, įmonės labui darbo neatlieka ir aš neturiu pagrindo perrašinėdama įsakymą siųst jį į Lenkiją.wolf rašė:


Jūsų teismui:
"Klausimas: pagal įsakymą darbuotojas išsiųstas į Vokietiją nuo 7-11d. Dėl nepalankiai pasirinko laiko buvo priverstas pernakvuoti 7 ir 10 d. Lenkijoje. Kaip skaičiuojami dienpinigiai "
"Atsakymas:
Pažymine, kad įsakyme dįl komandiruotės turi būti nurodyta, į kokias vietoves ir kelimis dienomis darbuotojas siunčiamas. Jūsų atveju įsakyme dėl komandiruotės turėtų būti nurodyta, kad darbuotojas siunčiamas 5 dienom į komandiruotę nuo 7 iki 11 d. :
7, 10, 11d. į Lenkijos Respubliką, 8-9 į Vokietijos Respubliką.
" Atitinkamai skaičiuojami dienpinigia.

Dabar paaiškinkite nuo kada VMI reguliuoja kaip įmonė turi rašyti įsakymus.
Toliau kokių pagrindu aš turiu rašyti tas 3 dienas Lenkijoje jei darbuotoja aš siunčiu Į VOKIETIJĄ ir įsakymo rašymo metui man išanksto nežinomi nei ekstra atvejai ne galimos nakvinės vietos. Čia JAU taikomas ne proporcingumo principas ČIA variantas KAI Įsakyma visais atvejais reikės rašyti po KOMANDIRUOTĖS.
Bet to Darbuotojas jau senai gali būti visus dienpinigius išleidės, tai ka daryti išskaitas iš DU?

2003-09-03 23:48 Bendra » Apmokestino dienpinigius » #28378
Taip, taip, priklausomai nuo atlyginimo. Vadinasi įmonės savininkas jau iš viso nebe žmogus :( Jo komandiruotpinigiai apmokestinami nuo pirmo lito - atlyginimo juk nėra!

Ech, kvailių šalis :(
2003-09-03 19:08 PVM » Dėl nekilnojamo turto nuomos ir PVM atskaitos » #28357

wolf rašė:


3. 2003 m. B patalpų nuomininkai nutraukė nuomos sutartį ir kol kas nuomininkų nėra. Ar privalau perskaičiuoti pirkimo PVM nuo komunalinių paslaugų dalies, tenkančios, toms patalpoms, už laikotarpį, kai neturiu nuomininko?
Jei komunalinės paslaugos teikia reiškia patalpos yra naudojamos, ruošiamos ar prižiūrimos. Manau kad Prikimo PVM šio atveju galima - nors klausimas tikrai ginčytinas..Vėl mėginu argumentuoti:
2. PVM neapmokestinama kitų, negu gyvenamosios patalpos, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma

Mano supratimu jei veikla pagal įstatymą neapmokestinama, tai kol nėra nuomininko - PVM mokėtojo, aš šiai patalpų daliai vykdau neapmokestinamą veiklą :( (na man labai nepatinka ši mano išvada, paneikit jei galit smile ) Juk įmonė užsiima tik patalpų nuoma ir niekuo daugiau :(


wolf rašė:

Beto vadovaujosi bendru principu. Jei remontas vykdomas ir planuojama vykdyti apmokestinamą veiklą prikimo PVM traukiame į atskaitą, jei tokia veikla ir vykdo tikslinimas nedaromas, jis nedaromos manau ir to atveju jei po pvz 6 mėn. ar po metų sudaroma sutartis su ne PVM moketoju - paskirtomas bus tas Pirkimo PVM, kuris bus apskaitytas tą mėn. kada pradedama vykdyti Ne apmokestinamoji veikla.Kur Jūsų nuomone bus kriterijus, atskiriantis atskaitomą PVM nuo neatskaitomo? Kol ištisai nuomojama PVM mokėtojui, atskaita aiški, kai nuomojama ne mokėtojui, atskaita irgi aiški, tačiau kai nuomininko nėra, pagal ką spręsti, PVM atskaitomas ar ne? Jei patalpos neišnuomojamos mėnesį? Pusę metų? Metus? Ar skirsis šiais atvejais PVM atskaita?
2003-09-03 18:27 Bendra » Apmokestino dienpinigius » #28342
:(((((

Kaip reiks vadovui paaiškint, kad vykstant pvz į Londoną, didžioji dalis jo dienpinigių bus apmokestinti?

Nieko sau sistema - kas gauna didelę algą, tas gaus ir didelius dienpinigius. Neapmokestinamus. Aha, kaip biednas, taip ir durnas, kaip durnas, taip ir biednas :((

O gal čia kaip visad - tik žurnalistų antis ir kalbama apie dienpinigius Lietuvoje?
2003-09-03 16:47 Apskaita & Auditas » IT likvidacinė vertė. » #28321
Motyvuok, kodėl nurašai? Juk pajamų nėra?


Loreta rašė:

Kokie to motyvai? Ir kur logika?

2003-09-03 16:46 Apskaita & Auditas » IT likvidacinė vertė. » #28320
Mano suvokimu, pagal ekonominę prasmę tai neleistini atskaitymai, jei turtas nėra parduotas ar išmontuotas detalėmis ir irgi parduotas. Argumentas: likvidacinė suma pajamų neuždirbo.


nieko_sau rašė:

Dėl likvidacinės vertės nurašymo-beveik visuose seminaruose rekomenduodavo dėti į neleidžiamus atskaitymus-tiek Pačiolio, tiek A.Kapitanovo.
Kokių bus dar nuomonių?

2003-09-03 16:33 Apskaita & Auditas » IT likvidacinė vertė. » #28308
Nepriimk kaip kritikos, bet kokiu pagrindu Tu taip darai?

Likutinė (likvidacinė) vertė - tai suma, kuria ne tik apskaitai nudėvėtą turtą. Jei iš nudėvėto turto lieka detalių, tai jas pajamuojuosi, ir būtent likvidacinės vertės sumai. Jei parduodu nudėvėtą turtą, tai turto savikaina lygi likvidacinei vertei. Bet jei aš tą turtą išmetu, tai pajamų negaunu. Tai kodėl tuomet likvidacinę sumą Tu laikai nusidėvėjimo sąnaudomis ir leistinais atskaitymais?

Tai tik išmąstymai, bet aš remiuosi vienu faktu - iš ko negaunu pajamų, tas nėra leistini atskaitymai.


Loreta rašė:

Aš darau taip. Likvidacinę vertę nurašau kartu su paskutinio nudėvėjimo mėnesio amortizacija ( užsidaro visa nudėvėta turto vertė).

D 6043 ( nusidėvėjimo sąnaudos)
K 12328 ( IT nusidėvėjimas)

Tada iškeliu nudėvėtą IT

D 12328 ( IT nusidėvėjimas)
K 1232 (IT)

2003-09-03 14:13 PVM » Dėl nekilnojamo turto nuomos ir PVM atskaitos » #28265
Ar tikrai?
31 straipsnis. Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma
2. PVM neapmokestinama kitų, negu gyvenamosios patalpos, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma
3. Apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą, kuri pagal šio straipsnio 1 arba 2 dalį PVM neapmokestinama, skaičiuoti PVM šiame Įstatyme nustatyta tvarka, tačiau tik tuo atveju, jeigu daiktas nuomojamas PVM mokėtojui.

T.y. nuoma automatiškai neapmokestinama veikla, jeigu nėra nuomojama.

Ar teisingai suprantu?


Ekfin rašė:

1.Jei ne PVM veiklos <5%, perskaičiuoti nereikia;
2.Viskas teisingai. Lygiai taip aš darau - kai valgyklai, kuriai nuomuojame patalpas, tą pranešiau - net porcijos padidėjo smile
3.Jei netekai nuomininko, tai komunalinės paslaugos bus tavo veiklos išlaidos, nes patalpas vistiek reikia išlaikyti. Nieko atstatyti nereikia.

2003-09-03 14:01 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #28262
Matai, ne visų darbuotojų darbo rezultatai priklauso nuo atsėdėtų darbe valandų. Padaryk algą, kuri tiesiogiai priklausys nuo darbo rezultatų, ir problemų nebus. Anas mano siūlomas variantas labiau tinka darbuotojams, kurie privalo būt darbe nuo ... iki, nes jie ten reikalingi ir jų darbas vyksta būtent tik darbo vietoje, ne kažkur kitur.anzelika rašė:

Griežta....bet pas mus tokia betvarkė...kiekvienas iš savęs didelį direktorių stato..jokios pareigybinės ibnstrukcijos nepadeda..nenori dirbti..kada nori-ateina, nori-išeina....aš tiesiog nebežinau kaip su jais kovoti...
liūdna, kad yra tokių darbuotojų, kurie taip eliasi su darbu...
smile smile
AČIŪ už patarimąsmile

2003-09-03 13:21 Mokslas » Komandiruotė, kai žmogus dirba ne vienoje darbovietėje » #28245
Dėl įstatyminio teisėtumo vis tik abejoju, tas teiginys apie darbo sutartį buvo VPP (viena ponia pasakė). Bet DK neapmokamų atostogų suteikimo sąlygos kitais tikslais numatyta tik kolektyvinėms sutartims. O kolektyvinės sutartys nėra privalomos. Neapsižiūrėjo :) Žodžiu, kaip bebūtų su teisėtumu, manau niekas nesikabins, jei įrašysi į darbo sutartį.


Saulele rašė:

pas mane yra toks atviejis,
nezinant apie DK pasikeitimus, siu metu pradzioj isleidau darbuotojus i neapmokomas atostogas..
Tai pazymejus priezasti darbo sutarties priede galesiu kaip nors issisukt?

2003-09-03 13:16 Bendra » Nekilnojamo turto eksploatacija » #28242
Tai, ko pagal Statybos įstatymą nepriskirsi remontui, yra eksploatacija :)
Dar vienas argumentas: jei aš tai galiu nusukti, nukabinti, nuimti ir išsinešti, tai remontu pavadinti negalima :) Tai turtas (trumpalaikis ar ilgalaikis, tai čia jau kitas klausimas)


Ekfin rašė:

Geras klausimas. Jei automobiliui riba tarp eksploatacijos ir remonto yra pakankamai aiški, tai ligalaikio turto, tarkim, pastatų, - dirvonai diskusijoms. Statybos įstatyme kalbama tik apie remontą ir rekonstrukciją.
Nupirkai, pvz, durų rankeną, ar gabalą linoliaumo - jau remontas ir gaudyk tuos 50%.
Pasidalinkite, kaip pas save darote.

2003-09-03 13:10 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #28241
Dėl tvarkos sugriežtinimo:

Labai paprasta, nors ir žiauru :( Taigi ir veiksminga.
Direktorius rašo įsakymą, kad darbo laikas nuo ... iki, ir kad tarkim 9 val (darbo dienos pradžioje) jis visus nori matyt darbo vietose (t.y. išimtys tik su direktoriaus leidimu - vadybininkai, jei turi reikalų ir nenori lėkt į darbą, o turi lėkt darbo reikalais kur kitur, informuoja direktorių raštiškai). Ir supažindina darbuotojus pasirašytinai. Paskui darot komisiją ar skiriat įgaliotą asmenį, kuris kontroliuos atvykimą į darbą. Nustato, kad vadybininko A darbe 9 valandą nėra, ir surašo aktą - į darbą neatvyko. Teisinio traktavimo nežinau, bet ar nebus traktuojama kaip pravaikšta? O čia jau ir sankcijos. Tik žiūrėkit, kad darbuotojai neišsilakstytų :))anzelika rašė:

Mūsų įmonėje keistoka situacija..vienur darbuotojai negauna už savo viršvalandžius, dirba...dirba...o čia..
Darrbą pradedame nuo 9:00, o mūsų brnagieji vadybininkai susirenka 10...ar net 10:30 ...
Kaip dabar sugriežtinti tvarką? Pajamų mokestį, atlyginimus gi gauna smile smile smile
Iki šiol darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymėjau d/d, o ne valandomis (taip darė ankstesnioji buhalterė, kuri čia pasirodydavo geriausiu atveju 1 kartą per mėn.)
Tai dabar sugalvojau, kad reikėtų parašyti kokį įsakymą, kad darbo laiką skaičiuotų valandomis...be to gal kokius popierius sumąstyti, kur bus žmima kada darbuotojas atėjo..išėjo...kada pietauti išėjo...nes taip nėra nustatytas pietų laikas...

smile Laukiu JŪSŲ patarymų brangieji

2003-09-03 12:38 Mokslas » Komandiruotė, kai žmogus dirba ne vienoje darbovietėje » #28232
2. Nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka

Mana aiškino, kad nesant kolektyvinės sutarties, užtenka paprastos darbo sutarties, jei joje yra nustatyta tvarka apie neapmokamas atostogas.


Saulele rašė:

sveiki smile
to Mirra >
bet siais metais netaip lengva isleist i neapmokomas atostogas.
DK 184 str.
neapmokomos atostogos suteikiamos:
1. darbuotojams, auinantism vaika iki 14m
2. auginantis vaika invalida
3. nestumo gimdymo atostogu metu
4. invalidui
5. slauginanciam invalida
6. slauginanciam serganciam seimos nariui
7. santuokai sudaryti
8. murusio seimos nariui

2003-09-03 12:18 Mokslas » Komandiruotė, kai žmogus dirba ne vienoje darbovietėje » #28215
Iš praktinės pusės:
Žmogaus kas antrą dieną leisti neapmokamų atostogų pati supranti kad neįmanoma, nespėsi į Sodrą bėgiot, be to jis šioje įmonėje irgi dirba, ne durnių stumdo. Kad valandas atidirbtų, tai čia ČP gausis - bus per dieną gerokai daugiau nei 12 valandų :(


Mirra rašė:

"Laisvos dienos" neapmokamos.

Jei asmuo vyksta į komandiruotę iš vienos darbovietės tą darbovietė žymi K ir duoda komandiruojamam asmeniui tokį lapelį, kuriame yra pažymima išvykimo data, laikas ir atvykimo iš komandiruotės data ir laikas(idealiausia,jei išvykimo laiką patvirtins tą įmonė, į kurią jis buvo iškomandiruojamas), visa tai patvirtiname antspaudais. Prisegame prie avansines apyskaitos ir prie tabelio, o kitoje darbovieteje komandiruojamas asmuo lai tariasi su darbdaviais, arba jis atidirbs tas valandas, arba lai eina nemokamų atostogų.

Aš taip galvoju.

2003-09-03 12:07 Bendra » Nekilnojamo turto eksploatacija » #28210
Statybos įstatymas 19 str. Statinio remontas – statybos rūšis, kai yra tikslas iš dalies arba visiškai atkurti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytas statinio ar jo dalies savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas pagerinti. Statinio remontas skirstomas į statinio kapitalinį remontą ir statinio paprastąjį remontą.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=198764&Condition2=
pasiskaityk toliau, gal rasi sau atsakymą.

17 str 2 dalis ir 20 str paprasčiausiai turbūt nekorektiškai surašyti, nes eksploatacija ribojama tik IĮ savininko nuosavam turtui, naudojamam įmonės veikloje.

Eksploatacijos ir remonto skirtumas mano suvokimu - eksploatacijos metu "eksploatuojamasis objektas" sunaudojamas (pvz auto filtrai, degalai)


Jojo rašė:

Pagal 17 str.2 d. ilgalaikio turto eksploatacija priskiriama ribojamo dydžio leidžiamiems atskaitymams ir apie tai lyg turėtų būti kalbama 20str.. Bet aš nelabai randu ir jokio komentaro, nes ten kur kalbama apie eksploatacija (4 dalis) tai tik aptartos situacijos kai turtas priklauso IĮ savininkams ir pan.

Esmė tame, kad įmonė A turi nekilnojamą turtą ir išnuomavo jį įmonei B, kuri prieš pradėdama veikla ten atliko remontą, kuris viršijo 50 proc. įsigijimo kainos. Įmonė B surašė pranešimą įmonei A apie atliktą esminį turto pagerinimą ir pateikė dok.kopijas. Įmonė A turi tą pagerinimą apmokestinti, bet nenori sutikti su visomis pateiktomis sumomis. Nes ne viskas ką įmonė B priskyrė remontui, A įmonės nuomone ten ir turėtų būti.

Mane tai domina konkrečiai ar yra kur aptarta ką įmonė nuomodama nekilnojamą turtą gali apskaityti kaip eksploataciją, o kas jau bus remontas?

2003-09-03 11:48 Bendra » Kaip dėl kuro sanaudų IĮ važinėjant savininko automobiliu » #28201
Ne. 19. Sąnaudos – visos išlaidos, patirtos uždirbant pajamas.
Tavo reikalas įrodyt, kad sąnaudos buvo patirtos uždirbant pajamas, taip pat kokia transporto priemonė ir kam tuos degalus naudojo. Įrodinėjimas turi būti dokumentaliai, ne žodžiu :)


Gintarike rašė:

Jeigu PĮ nėra jokių panaudos sutarčių dėl savininko automobilio naudojimo, jokių kelionės lapų ar spidometro parodymų, o yra daug čekiukų už pirktus degalus (bandau "padaryti" tvarką už praeitus laikotarpius ir surasti visus galus), ar aš galiu tas sumas tiesiog įtraukti į sąnaudas?
Ačiū

2003-09-03 11:42 Bendra » Kaip dėl kuro sanaudų IĮ važinėjant savininko automobiliu » #28195
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/isaiskinimai/EA40EA1CEB2685E142256A69004DAB36

Labai senas, bet ko nors naujesnio neteko skaityt. Vadinasi šis bus galiojantis?


Ekfin rašė:


O maršrutai laisvos formos dokumente turi būti konkretūs?
Aš taip pat neperku blankų - rašome Exell-yje

2003-09-02 19:20 Bendra » Inventorizacija » #28076
Gal ir taip... Irgi logiška.


Loreta rašė:

To Erika:

Nenorėčiau sutikti su įvertinimu 1 Lt. Mano galva, reikia imti analogišką vertę kitoms analogiškoms tos rūšies prekėms.

2003-09-02 17:28 PVM » importo PVM nuo transporto priem. » #28056
Įmonės požiūriu - daryk ką nori. O VMI požiūriu aš atėjus į tokią įmonę, tikrai pasinaudočiau galimybe priskaičiuoti delspinigius pagal DanguolėsP (ir VMI) pasiūlytą schemą.
Tu savavališkai imi ir perkeli prekę į IP. VMI gali laikyti, kad buvo iš karto IT, arba gal turėjo būt perkelta anksčiau, nei rugpjūtį. Tu juk šito momento nedokumentuoji, palieki "pliką", taigi galima traktuot, taip kaip labiau patinka tikrintojui. Aš Tavo vietoj pakraučiau maksimumą įvairiausių popierių. Paprastai patingi net gilintis :)

O IĮ niekuo nesiskiria nuo UAB. Tik nuosavybės forma. Įstatymai dabar tie patys, o ir ankstesni duodavo nuorodas į JAPMĮ :( Na dar apskaitos vedimo tvarka, kuri iki tiek neapibrėžta, kad vėlgi geriau daryt kaip UAB.


Loreta rašė:

Tiesi, tu čia kažkaip ne taip išvedžioji. Jokia komisija čia nesusėda ir nesprendžia. Įsivaizduok, kad mes tą auto nusipirktume iš kitos įmonės. O dabar "perkame" iš savęs. Tik nemokame pinigų, o darome užskaitymą įmonės viduje. Kur tu čia įžvelgi ką nors neleistino? Nematau jokių problemų. Pas mus neparduotų auto likutyje kiekvieną mėnesį stovi apie 1 mln.Lt ( aišku, jie juda ir keičiasi). Ir kodėl gi mes negalim skirti sau vienos mašinos įmonės reikmėms? Čia ne UAB - tai IĮ.

2003-09-02 17:23 Bendra » Grąžintinas PVM » #28054
Todėl kad grąžinimo sąlygas nustato įstatymas, o ne tai, kaip kam atrodo :)


Natalija1 rašė:

to Tiesi
ta įstatymą studijuoju šiandien jau visą dieną, bet tai nepadeda man suprasti pateikto klausimo.
Jeigu parašyta, jog PVM yra jau apskaičiuotas ir jo grąžinimo suma yra 26000 Lt, tai kodėl klausiama kiek gali būti grąžinta?
Aš manau kad grąžinta gali būti tiek kiek apskaičiuota

2003-09-02 17:16 Bendra » Inventorizacija » #28049
Nesutinku, gali. Ir būna.

Elementariai supainiojo kupiūras (abi pusės nepastebėjo, kad per daug paėmė ar per mažą gražą atidavė). Banke būna, įmonėj juo labiau.
Nematau problemos. Pajamuoju, fiksuoju kad dėl klaidos. Toliau aiškinamasi "kodėl", suradus veiksmai klaidų taisymui, nesuradus kitos pajamos (kaip dovanėlė).

artas71 rašė:

Kasoje pinigų pertekliaus NEGALI BŪTI net teoriškai .

2003-09-02 17:09 Bendra » Inventorizacija » #28046
Sukuri tiekėją "pagal inventorizaciją", toliau elgiesi standartiškai. Prekių vertė ir skola 0.
Arba gal geriau 1 Lt, kad būtų ką inventorizuoti, ir tuo pačiu 1 Lt - kitos pajamos.


Erika rašė:

Gal, kas galėtų pakomentuoti tokį variantą:
įmonė atliko turimų sandėlyje prekių inventorizaciją, buvo rastas kai kurių prekių perteklius, VMI komentuodama šį klausimą, siūlo užpajamuoti ir po to tas prekes parduoti, bet nežinau kaip? Pajamuodami prekes nurodome tiekėją, fiksuojame skolą 45.. kl sąskaitoje o atsargų padidėjimą 2... kl. sąskaitoje o kaip šiuo atveju? smile smile

2003-09-02 17:03 PVM » importo PVM nuo transporto priem. » #28044
Kai įsivežat automobilį - prekę, registruojat įmonės vardu, taip? Tai kuo pas Tave skiriasi automobilis - prekė ir automobilis - IT? Kodėl buhalterija ima ir savavališkai perkelia prekę į IT? Pagal mane turėtų būt kažkaip dokumentuojama įsakymu ar kitu popieriumi. Kodėl komisija susėda ir prekę į eksploataciją įvedinėja? Kas leido?


Loreta rašė:

Turiu pažymą iš "Regitros" apie transporto priemonės įregistravimą įmonės vardu. Turiu įvedimo ekspl. aktą. Atkeliu pirkimo dokus, kurių pagrindu grąžinsiu PVM. Ką dar turėčiau turėti?

2003-09-02 16:58 Bendra » Grąžintinas PVM » #28043
Ach tai mes čia pasirodo Tavo namų darbus darom? :) O pati ką veiksi pabaigus? Toliau klausinėsi, ne pati ieškosi?

Mokykis kol nevėlu :)

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=216030&Condition2=


Natalija1 rašė:

suprantate šis klausimas yra mano savarankiško darbo užduotis iš univero
Ir aš visiškai neįkertu klausimo
o kokiu įstatymu ir kokiais jo straipsniais tokį atsakymą galima pagrįsti?

2003-09-02 16:45 PVM » importo PVM nuo transporto priem. » #28038
Analogija. Priimat darbuotoją į darbą, gauni įsakymą arba vizą įforminti naują darbuotoją. Kokius dokumentus turi, pervesdama prekę į IT?


Loreta rašė:

Tiesi, niekaip nesuprantu, ko tu manęs čia klausi?
Auto į IT buvo paimtas rugpjūčio mėn., tą patį mėn. įregistruotas įmonės vardu ir t.t.
Prie ko čia gegužis?

2003-09-02 16:42 Bendra » Klausimas iš GPM » #28035

Natalija1 rašė:

paskaičiavau taip:
(200+300-290)*0,33
Ar tai teisingai


Taip. Ir sumoki iki rugpjūčio 10 darbo dienos. Nuo trečios dalies skaičiuoji 33 proc ir moki iki rugpjūčio 19 d.

Advokatas verčiasi savo praktika - B klasės pajamos. Nors - ar advokatas neturi (neatstovauja) įmonės?
2003-09-02 16:35 PVM » Dėl nekilnojamo turto nuomos ir PVM atskaitos » #28034
Saulele, o ką daryt, kai nuomininko nėra??
Ir kaip elgtis su remontuotų patalpų PVM, kai iki metų pabaigos tose patalpose nebuvo nuomininko?
Kai įmonė remontuoja vieną patalpų dalį, ar galima laikyti, kad atskaita priklauso būtent tai daliai? Juk patalpos rejestro įmonėje nėra atskirtos, t.y. nėra įstatymiškai padalintos.Saulele rašė:

pagal 31 str. 3 daliesn apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti už nekilnuojamojo pagal prigimtį daikto nuomą PVM neapmokestinama, skaičiuoti PVM nustatyta tvarka, tačiau tik tuo atveju, jeigu daiktas nuomojamas PVM mokėtojui.
atskiri mokėtojai PVM mokėtojai?

jei nuomą skaičiuosit su PVM , tai turėsit teisę į atskaitą, jei ne- tai ne...- butent jei nuomininkas PVM mokėtojas

2003-09-02 15:35 PVM » importo PVM nuo transporto priem. » #28013
Bet kodėl Tu pervedi rugpjūtį, o ne pvz gegužę? Koks dokumentas Tave įpareigojo prekę laikyt IT?


Loreta rašė:

Ne dabar, aš taip nerašiau. Viską sutvarkiau tą mėnesį ( rugpjūtį), kai buvo pervesta. Tik dar PVM deklaracija nestatyta.

2003-09-02 15:32 PVM » Dėl nekilnojamo turto nuomos ir PVM atskaitos » #28010
Gal kas nors susidūrėt?

Bendrovė yra PVM mokėtoja, jos vienintelė veikla – patalpų nuoma. Patalpos kadastro įmonėje registruotos kaip vienas vienetas, tačiau faktiškai jos padalintos į tris atskiras dalis su atskirais įėjimais (A, B, C) ir nuomojamos trims atskiriems mokesčių mokėtojams.

2002 metais A patalpų dalis buvo nuomojama įmonei ne PVM mokėtojai

B patalpų dalis, buvo nuomojama įmonei PVM mokėtojai,

C patalpų dalis 2002 m. buvo remontuojama ir išnuomota įmonei PVM mokėtojai tik 2003 metais.

1. Ar bendrovė turi teisę remdamasi PVM įstatymo 59 str. 1 punktu ( „ Jeigu PVM mokėtojas vykdo ne tik šio Įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, jis privalo įsigytų ir (arba) importuotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM paskirstyti (kiek tai įmanoma padaryti pagal apskaitos duomenis) šio Įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai ir kitai veiklai, atsižvelgdamas į tai, kokiai veiklai tos prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti“ ) pridėtinės vertės mokestį nuo patalpų C dalies remonto sumos tiesiogiai priskirti 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai ir neperskaičiuoti jo procentaliai ?
2. A patalpų nuomininkui ne PVM mokėtojui aš išstatau atskiras sąskaitas už nuomą ( be PVM) ir už komunalines (su PVM). Ar teisingai darau, kai pirkimo PVM už komunalines paslaugas pilnai traukiu į atskaitą?
3. 2003 m. B patalpų nuomininkai nutraukė nuomos sutartį ir kol kas nuomininkų nėra. Ar privalau perskaičiuoti pirkimo PVM nuo komunalinių paslaugų dalies, tenkančios, toms patalpoms, už laikotarpį, kai neturiu nuomininko?

p.s. klausimas ne mano, autorė kol kas niekaip negali prisijungti prie forumo.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR