Tax.lt narys Tiesi

Tax.lt narys nuo
2003-08-28
Miestas / vietovė
Vilnius
Tiesi
forume parašė 4093 žinučių

Tiesi naujausios žinutės:

2003-09-07 15:59 Gyventojų pajamų mokestis » Savininkas suvalgė prekes » #28858
Neatidžiai skaitai :) kartoju: taip, kaip bus apskaityta įmonės apskaitoje.

Automobilį irgi pradžioj įneši, tik paskui išsiimi.
Bet jei nieko neįnešta, nėra pagrindo išsiiminėt nemokestinant.

[quote=vaikeliokas]

Visų pirma reikia pagalvoti kas per verslo organizavimo forma yra Individuali įmonė ir kuo ji skiriasi nuo akcinės bendrovės. Vienas skirtumas yra tas, kad savininkas gali lanksčiai naudoti savo asmeninį turtą įmonės veikloje, t.y. vieną dieną dieną tuo turtu pasinaudoju įmonėje, o jau kitą galiu atsiimti iš įmonės ir naudoti savo asmeninėms reikmėms, ar nusistatyti naudojimo proc. įmonės veikloje.
Ir jeigu aš savaitę savo asmeninį automobilį naudojau įmonės veikloje, tai negi atsiėmęs jį turėsiu sumokėti pajamų mokestį?
Tas pats ir su trumpalaikiu turtu, ką įnešiau tą galiu ir atsiimti, o jau paimdamas įmonės veiklos rezultatą (pelną) turėsiu mokėti pajamų mokestį (jei jis viršys 12
2003-09-07 14:15 Gyventojų pajamų mokestis » Savininkas suvalgė prekes » #28852
Pamąstyk ir parašymo nereiks :)
Atsargos kieno nuosavybė? Įmonės. (T.y. juridinio asmens) Savininkas pasiima nemokamai, t.y. fizinis asmuo gauna naudą iš juridinio asmens. Iš įmonės jis gali gaut naudą pagal nuostatas :)


vaikeliokas rašė:Tiesi rašė:

2001 ir 2002 m - prilyginami, bet nemokestinami, 2003 m. mokestinami, pagal nuostatas :)Kur parašyta, kad atsargų valgymas prilyginamas pelno išėmimui ?

2003-09-07 13:39 Pelno mokestis » PMĮ 5 straipsnis » #28851
Ne pirmas kartas, kai VMI nuomonė raštu ir žodžiu skiriasi kaip diena nuo nakties :)
Todėl žodžiu net nebeklausiu... Vis vien VPP (viena ponia pasakė)
O kad skubėt neverta, tai faktas :)


Emma rašė:

To Tiesi. Čia jau normalus šeimos apibrėžimas, apie tuos žmones jau gali žinoti viską.

Aš klausiau apie tą 13 procentų, kai tik atsirado ta nuostata, tuo laiku, matyt taip jiems atrodė:). Pas mus niekada nereikia skubėti mokėti mokesčių, tik sau blogiau pasidarysi.

2003-09-07 13:08 Pelno mokestis » PMĮ 5 straipsnis » #28849
Netiesa

Iš VMI paaiškinimo:
. . Atsižvelgiant į tai, dalyvio šeimos narys yra kartu gyvenantis sutuoktinis (sugyventinis), jų vaikai, pilnamečių vaikų sutuoktiniai (sugyventiniai), tėvai, vaikaičiai, jei jie kartu gyvena ir turi bendrą ūkį.


Emma rašė:

Man VMI aiškino, kad praktiškai niekas negali taikyti to 13 procentų, nes girdi čia turima omenyje ir tie tavo giminaičiai, kurių tų net nepažįsti (pvz. per laidą "Atleisk" iškapstys, kad esi kažkieno brolis, o tas atsiradėlis turi kažkokių akcijų ar įmonę, jei ne jis, tai jo aplinka. Ir t.t. Įrodyti, kad NETURI jokių tokių giminaičių turi pats 13 procentų taikytojas, bet kaip? Ar aš turiu parašyti, kad esu visiškas našlaitis, viengungis, kas man išduos kokią pažymą, kad niekas iš mano giminių jokiu verslu nėra nusikaltęs:)? Visiška nesąmonė, bet mes nusprendėm padovanoti tuos 2 procentus ir nesukti sau galvos.
Dabar pradedu galvoti, kad gal paskubėjom. Parašykit tie, kurie taikė tą 13 procentų? Kaip įrodinėjote, kad turite teisę tai daryti smile ?

2003-09-07 12:34 Įvairūs » Ar imones turintiems invalidams yra lengvatų? » #28845
129 str.

Iki 2003 m. gruodžio 31 d. gamybinės įmonės, kuriose dirba aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių, atliekančių gamybinę praktiką arba praktinį mokymą, III grupės invalidų, apskaičiuotą už mokestinį laikotarpį mokėtiną į biudžetą PVM sumą sumažina per šį mokestinį laikotarpį nurodytiems asmenims apskaičiuota su darbo santykiais susijusių pajamų suma (tačiau neviršijant kiekvienam asmeniui vieno Lietuvos Respublikos ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio, kurį Lietuvos Respublikos statistikos departamentas skelbia „Valstybės žiniose“),


15. Iki 2003 m. sausio 1 d. neapmokestinamos:
3) juridiniai asmenys, kurių pajamos už pačių pagamintą produkciją sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų ir kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, mažina apskaičiuotą pelno mokestį tokia tvarka:
Riboto darbingumo asmenų dalis tarp visų dirbančių asmenų Apskaičiuoto pelno mokesčio sumažinimas
daugiau kaip 50 % 100 %
40–50 % 75 %
30–40 % 50 %
20–30 % 25 %

Asmenų, kuriems taikomas riboto darbingumo asmenų statusas, kategorijas, šių asmenų dalies tarp visų dirbančių asmenų apskaičiavimo metodiką ir šios lengvatos taikymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;


Daugiau kiek žinau nenumatyta nieko.
2003-09-07 12:23 Gyventojų pajamų mokestis » Savininkas suvalgė prekes » #28844
2001 ir 2002 m - prilyginami, bet nemokestinami, 2003 m. mokestinami, pagal nuostatas :)
Čia jei įmonė savininkui nieko neskolinga. Jei skolinga - priklausomai kaip apskaitysi buhalterinėje apskaitoje (kaip pelno išėmimą ar kaip skolos grąžinimą)


Ekfin rašė:

IĮ vasarą prekiauja kioske. Sezonui pasibaigus, prekių likutį savininkas parsinešė namo ir suvalgė smile .
Ar prilyginimi tokie "valgymai" savininko pelno išėmimui ir ar apmokestinami (2001, 2002 ir 2003 m.)?

2003-09-07 11:35 Pelno mokestis » PMĮ 5 straipsnis » #28840
VMI komentaras iki 5 str. pakeitimo:

Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kaip , šio įstatymo 5 str. 3 d. 1 punkto nuostata taikoma tik toms individualioms įmonėms, kurių savininkai ar jų šeimos nariai yra ir kitų individualių įmonių savininkai

Jei VMI dėsto tą pačią nuomonę oficialiai, kodėl ja nesivadovaut? Teisiniu požiūriu tai žinoma nėra teisėta, betgi niekas nebaus :)
Eilinį kartą įstatymo tekstą surašė nekorektiškai :( Va paskui ir aiškina, kad straipsnį reikia suprasti taip, užuot normaliai tekstą surašius:(


Kotryna rašė:

Matyt labai buka esu niekaip nesuprantu,

Iš " Šio straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos tiems vienetams:

1) kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų vienetų dalyviai "

tokią frazę perskaičius suprantu, kad jei bent viena persona (su visa savo gimine kartu sudėjus) turi bent po vieną dviejų įmonių akcijas su 13 proc ragas.

2003-09-05 23:31 Įvairūs » del saugos registravimo žurnalų » #28827
Dabar kitas klausimas: viena įmonė "nusamdo" kitą instruktuoti darbo saugos klausimais. Tačiau veikla "instruktavimas darbo saugos klausimais" kažin ar bus numatyta steigimo dokumentuose. Už ką rašom sąskaitą? Jei buvo paslauga, automatiškai privalėtų būt ir sąskaita. Antraip pilietis X, dirbantis UAB "ABC", neaišku kokiais pagrindais instruktuoja UAB "DEF" darbuotojus. Jei samdom asmenį su pažymėjimu, gaunasi kad darbinam?? Nes užsiimančio individualia tokio pobūdžio veikla manau nerasim :(
Kaip spręstumėt iš praktinės pusės?
Loreta rašė:

Tikrai nebus pažeidimas. Mus kai neseniai tikrino VDU, tai gavome velnių, kad neturime elektriko. Sakom, mums jo nereikia. Tada paaiškino, kad darbuotojus gali instruktuoti ir kita firma ar asmuo, galintys ir turintys teisę tai daryti, bet tam turi būti sudaryta sutartis.

2003-09-05 22:59 Įvairūs » del saugos registravimo žurnalų » #28825
Ar būtinai darbuotojus instruktuot privalo savos įmonės darbuotojas? Jei instruktuos kitos įmonės darbuotojas, kuris turi tą nelaimingą pažymėjimą, tai neužsiskaitys ar bus pažeidimas?
2003-09-05 22:49 Bendra » Grąžintinas PVM » #28819
Klausk VMI, ne muitinėje :) Vis vien PVM VMI grąžina
Bus įdomu sužinot :)


Loreta rašė:


Pirmadienį painformuosiu, kai išsiaiškinsiu konkrečiai. Įdomu, teisingai mes čia išmąstėme ar nugrybavome smile

2003-09-05 22:34 Bendra » Grąžintinas PVM » #28811
18) tranzitas - ne Lietuvos prekių gabenimas per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją

Vadinasi jei Lietuvos nepalietė, ne tranzitas :) Paprasčiausias pirkimas - pardavimas ne Lietuvoje.
Bent man gaunasi taip :)


Loreta rašė:


Sakau, dėl tranzito nesupratau. Gal tai neliečia užsienyje vienoje valstybėje pirkto ir kitoje parduoto krovinio. Kodėl tada tai vadinama tranzitu (o gal taip nevadinama)? Ir kodėl tai Lietuvos muitinei turėtų rūpėti (o gal ir nerūpi)? Nu tikrai man dabar parūpo tai sužinoti.

2003-09-05 22:14 Bendra » Grąžintinas PVM » #28804
Jei deklaracijos tipas "laikinas įvežimas", "tranzitas", tiek muitas, tiek PVM vis viena yra paskaičiuojami. Bet nemokami. Jei ta prekė dėl kažkokių priežasčių lieka Lietuvoje, forminamas importo bendrasis dokumentas, mokesčių sumos iš anos deklaracijos, ir atsiranda prievolė mokėt.

Tranzitas Muitinės kodekse skiriama atskiru straipsniu, t.y. kaip atskira procedūra. Vadinasi tranzitas nelygu eksportui.Loreta rašė:

O aš tikrai nieko nesupratau - perskaičiau visus muitinio tranzito straipsnius. Ir tikrai neaišku, kokios tos sąlygos. Sąlyginai mokėti importo muitų ir kitų mokesčių gal ir nereikia. Bet tik sąlyginai. Vadinasi, ir eksportas sąlyginis. Bet vis tik eksportas, ir jam turėtų būti taikomas 0 tarifas.
Nebesukim sau galvų. paprasčiau bus pasiskambinti į muitinę ir išsiaiškinti. Tai ir padarysiu pirmadienį.

2003-09-05 22:04 Bendra » Grąžintinas PVM » #28802
Man gaunasi: importo muitą, importo PVM moku tik esant importo procedūrai. Laikinas įvežimas, tranzitas, muitinis sandėliavimas nemokestinami. Kad nemokestinamos prekės muitinės sandėliuose, tai čia tiksliai žinau


Loreta rašė:

Laikinas įvežimas skiriasi nuo reeksporto, kai prekės nepasiekusios LR teritorijos parduodamos kitoje valstybėje. Esame turėję laikinus įvežimus. O vat su tuo kitu atveju nesusidūriau, tiksliai nieko ir nežinau. O įdomu būtų. Tiesi, kai paskaitysi apšviesk, kaip supratai.

2003-09-05 21:47 Bendra » Grąžintinas PVM » #28800
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=27940&Condition2=

Einu ir aš skaityt :)

Tiesa, dėl sąlygų. Tiksliai žinau, kad deklaracijos tipas priklauso nuo muitinei pateikiamų dokumentų. Atsimenat, kažkas ieškojo įrengimų nuomos sutarties, kad pateikt muitinei? :) Mat laikino įvežimo nori.


Loreta rašė:

Čia reikėtų pasiskaitinėti Muitinės kodeksą. Jo 82 str. kalbama, kad ne Lietuvos prekės sąlygiškai neapmokestinamos importo muitais ir mokesčiais, kai joms įforminamos šio str. 1 dalyje nurodytos procedūros ( muitinis tranzitas, laikinasis įvežimas ir t.t.).
Tas sąlygiškai - kokios turi būti sąlygos? Gal kas turite muitinės kodeksą?

2003-09-05 21:44 Bendra » Grąžintinas PVM » #28799
Deklaracijos 1 langelis: 4 reiškia importą. Manau tranzito atveju bus ne 4 :) Pvz laikinas įvežimas 5 (jei nepasikeitė) Taip pat ir eksporto - neeksporto deklaracijos - kiekviena ūkinė operacija turi savo numeriuką. O bendrieji dokumentai tikrai privalėtų būt atskiri įvežimui, atskiri išvežimui.Ekfin rašė:


Įdomu, ar tranzito atveju rašoma ir importo, ir eksporto bendrasis dokumentas? Jei tokiame importo dokumente prie PVM raidė "N" (nemokėti), įdomu, kas rašoma eksporto.

2003-09-05 21:11 Bendra » Grąžintinas PVM » #28795
Man su tranzitu susidurt neteko. Visad formindavom importą, paskui eksportą. Nežinau kodėl, turbūt paprasčiau. (Nors deja PVM požiūriu pakainuoja :( ) Klausimas būtų toks: ar tranzito atveju mokamas importo PVM? Ir kodėl man atrodo, kad jis nemokamas?


Loreta rašė:

Į Lietuvą įvežti nebūtina. Jeigu buvo įformintas muitinėje reeksportas ir sumokėti visi mokesčiai muitinei - tai galimas variantas. Neaišku, ar tai buvo atlikta.
Man atrodo taip.

2003-09-05 20:48 Bendra » Grąžintinas PVM » #28791
82 000 Lt nėra eksportas :)
Jei nebuvo įvežta į Lietuvą.

O dėl tranzito geras klausimas...

išgabentomis iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos

Manau koją pakiš muitinės deklaracija - ji manau nebus eksporto deklaracija
Ekfin rašė:

Šioje temoje man liko maža abejonė:
Greitai suskaičiavome 43000.00x18%=7740.00.
O kaip būtų su tranzitinėm prekėm? Jei ten 0%, tai:
4300x18%+82000x18%=22500 - sąlyginis PVM,
o apskaičiuotas grąžintinas 26000, tai visą 22500 galima paprašyti grąžinti.
Kolegos "tranzitininkai", atsiliepkite - kaip ten iš tikrųjų?

2003-09-05 18:45 Bendra » UAB kūrimas » #28777
Ačiū :)


Ine rašė:

Kai IĮ į UAB jokių mokesčių nėra.

2003-09-05 13:20 Bendra » UAB kūrimas » #28680
O gal kam teko susidurti su perregistravimu? Tarkim IĮ perregistruojama į UAB? Kaip tuomet valstybės rinkliavos? Laikoma nauja registracija?
2003-09-05 11:38 Auditoriaus A. Kapitanovo nuomonė » Prizai » #28637
Ačiū :)
2003-09-05 10:41 Apskaita & Auditas » Buhalterinės apskaitos perėmimas » #28605
Dėl įsakymu ir aktu neperduoti buhalteriui ar kam kitam, tai yra direktoriaus problema :)


[quote=Rasida]Dar patarčiau perimant dokumentus atlikti inventorizaciją, bent jau
2003-09-05 10:15 Bendra » Apmokestino dienpinigius » #28592
O ką daryti ne vežėjams? Kodėl įmonės darbuotojas, atitrauktas nuo namų, turi patirti papildomų išlaidų iš savo nuosavos kišenės, nors važiuoja tai firmos reikalais? Ir kodėl firma už realias darbuotojo patirtas išlaidas turi sumokėt milžiniškus mokesčius? Juk dienpinigių galima nemokėti. Iš viso nemokėti arba mokėti "juodais". Taigi pinigai vokeliuose tik didės. Atlyginimas yra patys brangiausi pinigai, pasiskaičiuokit procentaliai, kiek gaunasi mokesčių nuo algos, kiek sumoka įmonė kitų mokesčių nuo tos pačios sumos. Išvada - dienpinigiai jei ir bus mokami, tai vokeliuose, o kaip oficiali išmoka iš viso dings. Danguolep, nejau manai kad kas nors kels algą? Kieno sąskaita? Šalia dirbančio? (jį atleidžiant?) Pinigų liekį šiuo atveju gali laikyt nekintančiu dydžiu. Iš įmonės reikalauja perpaskirstyti tą pačią esamą sumą. Bet prieš perpaskirstydama, įmonė pasiskaičiuos, ar apsimoka. Rezultatai darbuotojų atžvilgiu gali būt patys liūdniausi.

Nematau iš tos "tvarkos" jokių pliusų, tik norą pasipinigauti.


danguolep rašė:


Čia problema yra tikrai didelė .Nes gal 90 proc.mažų vėžėjų makaluoja tuos atlyginimus.Žmonės tose įmonėse dirba už MIN.O senatvė vistiek ateis.Šiuo atveju aš norėčiau apginti šį sprendimą -nes didelė dalis vėžėjų (vairuotojų) išėję į pensijas gali atsidurti prie šiukšlyno ,nes pensija bus TRAGIŠKA. Vairuotojas džiaugiasi gavęs tik dalį nuo pasirašytų dienpinigių ir MIn algos.Jei dirbate tvarkingose įmonėse nesuprasite tų darbuotojų ,kurie dirba už "vokelius".Ši sistema klęsti pas smulkius vėžėjus.

2003-09-04 19:33 Apskaita & Auditas » Buhalterinės apskaitos perėmimas » #28544
Užtat ir sakau - pagal faktą :) Visaip būna. Nors net jei buhalterio ir seniai nebėr, turbūt būtų protingiausia bent bylų apyrašą savarankiškai padaryt ir iš direktoriaus perimt. Žinoma nuo paties darbdavio labai priklauso :) Vis vien jaučiasi kiek reikalaus ir kiek kabinėsis, taigi apsidraudimui..


jurgele rašė:

Kurgi ne. Taip ir perduoda tau sunumeruotus segtuvėlius. Kiekvieną kartą aš sau pasižadu, kad pradėsiu dirbti naujame darbe tik tvarkingai perėmus dokumentus. Nei karto taip nepavyko. Tai buhalterė suserga - ką išreikalausi? Dažnai direktoriai pradeda ieškoti naujo žmogaus, kai senojo buhalterio nė kvapo nelikę. Ką - suieškosi ir liepsi jam numeruoti? Cha...

2003-09-04 16:53 Apskaita & Auditas » Buhalterinės apskaitos perėmimas » #28527
Kam pavyzdys? Perimi pagal faktą: tokius tai popierius, tiek segtuvų su tokiais pavadinimais, lapų skaičius toks. Būtinai aktuoji likučius. Iš praktinės pusės - dar paprašyčiau paaiškinti bendrą tvarką (ką kaip darė, ką kur galima surasti)
2003-09-04 16:41 Bendra » IĮ savininko pelnas » #28526
Ne visai suprantu problemą. Turi 3 vietas, kur vyksta judėjimas, t.y. yra 3 sąskaitos. Kurioj vietoj neaišku? Savininko asmeninė sąskaita irgi bus atskira sąskaita (savininko nuosavybė)anzelika rašė:

Turiu klausimuką... smile
SITUACIJOS:
1) IĮ savininkas turi savo asmeninę sąskaitą. Kiekvieną savaitę perveda sau kažkiek tai pinigėlių iš įmonės banko sąskaitos.
2) Atidaryta konkrečiai įmonės sąskaita, į kurią Jis tik perveda pinigus iš kitos sąskaitos, į kurią perveda klientai (į tą naują neikas kitas nieko neperveda). (tikiuosi nesupainiojau Jus smile )
Kaip teisingai sutvarkyti sąskaitų korespondenciją?
Laukiu Jūsų minčių. smile
AČIŪ

2003-09-04 15:53 Bendra » kada reikejo israsyti saskaita- faktura? » #28510
Sąskaitą privalot išrašyt 4 mėnesį. Argumentas: jūs darbus jau atlikot (tiksliau darbus jau atliko jūsų pasamdyta įmonė.)
Darbai atlikti, išrašoma sąskaita. Suderinot sumas - 08 mėn rašot kreditinę.
2003-09-04 15:04 Bendra » kada reikejo israsyti saskaita- faktura? » #28489
Kaip suprantu, vienintelis dokumentas, įrodantis paslaugų atlikimo faktą, šiuo atveju yra darbų atlikimo aktas? Ar yra dar kažkokie kiti dokumentai? Kokie?

[quote:4acdf68fc6]nes klientas 4 menesius buvo susimazines moketina PVM nuo tos 103 000 Lt. sumos[/quote]

??? Nesuprantu situacijos.

[quote:4acdf68fc6]1. ar galima siuo nuostoliu mazinti apmokestinamaji pelna. sutarties visos salys nera susije asmenys. [/quote]
Ribojimo nėra. Bet klientas tegu būna pasiruošęs stipriam tikrinimui.
2003-09-04 14:10 Bendra » Viešoji įstaiga » #28476
Visi esami reikalavimai numatyti VŠĮ įstatyme. Visa esmė ir yra ta, kad kiekviena įmonė savo veikloje (ir steigime) vadovaujasi jai skirtu įstatymu. Skaityk atidžiai įstatymą. Ko įstatymas nereikalauja, to ir nereikia. Nesuprantu ko nerimauji ir ko ieškai?


vapsva rašė:

koki turtą reikia tureti steigiant VŠĮ.Gal gali kas atsakyti asmeniskai.Labai prasau pagalbos.Email janbut@man.lt smile

2003-09-04 11:27 Bendra » Telefono papildymo korteles » #28423
Kiek žinau VMI korteles kaip leistinus atskaitymus neigia. Gal kas susidūrėt konkrečiai?
2003-09-04 11:12 Bendra » IĮ savininkas ir 32.50 Lt dienpinigių Lietuvoje » #28418
Tie 20 Lt gali būt traktuojami kaip savininko pelno pasiėmimas su visomis pasekmėmis.


Zydrius rašė:

Klausimas: Sodra nori apmokestint dienpinigius, kas virs 12.50 smile (pagal pusrascius). IĮ savininkas ne darbuotojas ir jis 34 proc. Sodrai nemoka smile . Ar nulups Sodra ką nors iš šitų 20 Lt, ar nelabai šiuo atveju? smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR