Tax.lt narys Jovita123

Tax.lt narys nuo
2006-02-15
Miestas / vietovė
Prie jūros
Jovita123
forume parašė 18 žinučių

Jovita123 naujausios žinutės:

2006-02-20 01:51 Bendra » Akciju perleidimas » #251102
P.S. o kaip notarams elgtis su jų veiklą reglamentuojančiais įstatymais

kaip jie gali tada garantuoti kad sandoris teisėtas, jei nežinos ar sutikimas nesuklastotas?
2006-02-20 01:47 Bendra » Akciju perleidimas » #251101

Tiesi rašė:

Kas reglamentuoja prievolę įmonei pateikti tokią pažymą? Kas ją pasirašo? Direktorius? O jei nesirašo? smile
Kas reglamentuoja notarinę sutikimo formą? randu tik tiek:
1.74 straipsnis. Notarinė sandorių forma
1. Notarine forma turi būti sudaromi:
1) daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo ir daiktinių teisių bei nekilnojamojo daikto suvaržymo sandoriai;
2) vedybų sutartys (ikivedybinė ir povedybinė);
3) kiti sandoriai, kuriems šis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.
Notaras irgi minėjo, jog sutikimas privalo būt raštiškas, bet neprivalo būt notarinis. Suklaidino?Jovita123 rašė:Tiesi rašė:

Ir už kurį iš šių nurodytų veiksmų vertėtų klot pinigėlius notarui? smile Sutuoktinio sutikimas notariškai neprivalo būt tvirtinamas, dovanojimas iki 50 000 Lt - irgi. Nuo kada juristai nustatinėja akcijų vertę? smile
Užuot mokėjus notarui ar juristui, vertėtų pagalvot apie turto vertintojo paslaugas.
[quote:26610351a1] ir įmonės žiniomis jokių sankcijų akcijoms nėra,


Įmonė šito tvirtinti negali, nes ji to ir nežino. Tai gali tvirtinti tik akcijų savininkas.
(tarkim tūlas pilietis turi turtinių pretenzijų akcininkui. Iš kur įmonei tai žinot?)Šiaip tai aš rašiau kad akcijų vertę reikia nurodyti o ne kad juristai nurodo

ĮMONĖ privalo patvritinti kad ĮMONĖS ŽINIOMIS šiaip tai visa tai nurodoma pažymoje

o gal sakysite kad ir pažymos nereikia?

O jei tarkim tūlas pilietis turi turtiniu pretenzijų akcininkui tai jis pirmiausia pasirūpins kad akcijoms būtų uždėtas disponavimo areštas. Ir manau kad įmonė šiuo atveju sužino greičiau nei tūlas pilietis

O jei gryžti dar prie sutuoktinio - tai jei tvirtinamas sandoris pas juristus - tai be sutuoktinio NOTARINIO sutikimo ar asmeninio dalyvavimo tokio sandorio nepatvirtinsi

[/quote]

Vertinimas rekomenduotinas tada, kai sutartyje nurodoma tikroji rinkos vertė žymiai skiriasi nuo nominalios vertės ir šalys bijo, kad nepavyks jos pagrįsti, jei VMI pareikalautų.

1.102 straipsnis. Akcija
1. Akcija - tai vertybinis popierius, patvirtinantis jos
turėtojo (akcininko) teisę dalyvauti valdant įmonę, jeigu
įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti akcinės įmonės pelno
dalį dividendais ir teisę į dalį įmonės turto, likusio po jos
likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises.
2. Akcijos gali būti vardinės arba pareikštinės, paprastos
arba privilegijuotos, materialios ir nematerialios.

6.156 straipsnis. Sutarties laisvės principas
1. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo
nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat
sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai
neprieštarauja įstatymams.

6.189 straipsnis. Sutarties galia
1. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi
įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas
tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties
esmė arba įstatymai.Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1041
UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ AKCININKŲ – NEMATERIALIŲ AKCIJŲ SAVININKŲ ASMENINIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITŲ TVARKYMO IR MATERIALIŲ AKCIJŲ SAVININKŲ REGISTRAVIMO UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE TAISYKLĖS
Operacijos akcijomis – sandoriai ir kiti veiksmai, dėl kurių keičiasi akcijų savininkas, jo turimų akcijų skaičius, klasė, mokėjimo už pasirašytą akciją dydis, nustatomi ar atšaukiami disponavimo akcijomis teisės ir kitų akcijų suteikiamų teisių apribojimai.
III. MATERIALIŲ AKCIJŲ SAVININKŲ REGISTRAVIMAS
10. Bendrovėje, kuri yra išleidusi materialias akcijas (akcijų sertifikatus), akcijos apskaitomos registruojant bendrovės akcininkus akcininkų registravimo žurnale (šių Taisyklių 3 priedas). Kiekvienas bendrovės materialias akcijas (akcijų sertifikatus) įsigijęs asmuo (bendrovės akcininkas) privalo būti įregistruotas akcininkų registravimo žurnale.
11.4. informacija apie disponavimo akcijomis teisės ar su akcijomis susijusių kitų teisių apribojimus, taikomus akcininko turimoms akcijoms;

11.5. informacija apie teisių, susijusių su akcininko turimomis akcijomis, perleidimą (perleidžiamos akcijų suteikiamos teisės; asmuo, kuriam šios teisės perleidžiamos; teisių perleidimo terminai ir panašiai).

14.11. materialios akcijos (akcijų sertifikato) perleidimo atveju – materialios akcijos (akcijų sertifikato), kurioje (kuriame) padarytas įrašas (indosamentas), liudijantis akcijos (akcijų sertifikato) savininko pasikeitimą, arba akcijos (akcijų sertifikato) perleidimo teismo sprendimu ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais akcijos (akcijų sertifikato) perleidimo atvejais – kito dokumento, patvirtinančio asmens nuosavybės teisę į materialią akciją (akcijų sertifikatą), pagrindu;


i t.t. i t.t.

ryt parasysiu ir del pazymos daugiau


be to reikia traktuoti ne tik atskirais punktais bet kaip vientisa dokumenta

RETORINIS KLAUSIMAS
AR KAS NORS IŠ JŪSŲ BANDĖTE PATVIRTINTI NOTARINĖJE KOKĮ NORS TURTINĮ SANDĖRĮ TURINT SUTUOKTINĮ IR TETURINT RAŠYTINĮ SUTUOKTINIO SUTIKIMĄ (NE TVIRTINTĄ) KAI SUTUOKTINIO GRETA (KARTU) NĖRA? įdomu...


P.S. šiuo atveju rašytųsi du žmonės:
Vadovas ir vyr.buhalteris (finansininkas) (išskyrus atvejus kai įmonėje yra taryba, valdyba ir t.t.)

Įmonė privalo duoti tokią pažymą dėl sandorio teisėtumo

Kadangi:
- toje pažymoje užtikrinama kad perleidžiamos akcijos yra pilnai apmokėtos
galiausiai kad toks akcininkas aplamai egzistuoja
na ir pagaliau lyg ir koks garantas (šioks toks) kad bent jau įmonės žiniomis akcijų disponavimas nesustabdytas


DIREKTORIUS neturi teisės pažeisti akcininkų teisių....


Gal jau tuo ir baikim o jei ką tai pakelkite ragelį ir susisiekite su Juristais - pasiteiraukite procedūros...
2006-02-19 23:01 Bendra » Akciju perleidimas » #251099

Tiesi rašė:

Ir už kurį iš šių nurodytų veiksmų vertėtų klot pinigėlius notarui? smile Sutuoktinio sutikimas notariškai neprivalo būt tvirtinamas, dovanojimas iki 50 000 Lt - irgi. Nuo kada juristai nustatinėja akcijų vertę? smile
Užuot mokėjus notarui ar juristui, vertėtų pagalvot apie turto vertintojo paslaugas.
[quote:0aa657c361] ir įmonės žiniomis jokių sankcijų akcijoms nėra,


Įmonė šito tvirtinti negali, nes ji to ir nežino. Tai gali tvirtinti tik akcijų savininkas.
(tarkim tūlas pilietis turi turtinių pretenzijų akcininkui. Iš kur įmonei tai žinot?)[/quote]

Šiaip tai aš rašiau kad akcijų vertę reikia nurodyti o ne kad juristai nurodo

ĮMONĖ privalo patvritinti kad ĮMONĖS ŽINIOMIS šiaip tai visa tai nurodoma pažymoje

o gal sakysite kad ir pažymos nereikia?

O jei tarkim tūlas pilietis turi turtiniu pretenzijų akcininkui tai jis pirmiausia pasirūpins kad akcijoms būtų uždėtas disponavimo areštas. Ir manau kad įmonė šiuo atveju sužino greičiau nei tūlas pilietis

O jei gryžti dar prie sutuoktinio - tai jei tvirtinamas sandoris pas juristus - tai be sutuoktinio NOTARINIO sutikimo ar asmeninio dalyvavimo tokio sandorio nepatvirtinsi
2006-02-19 22:46 Bendra » Akciju perleidimas » #251097

Tiesi rašė:Jovita123 rašė:


Jei dovanotojo sutuoktinis pareiks na tarkim po penkiu metu kad jis (ji) tik dabar suzinojo apie turto perleidima ir pareiks pretenzijas - kas tada


Mano žiniomis, bus lygiai tos pačios pasekmės, tiek tvirtinus sandorį notariškai, tiek netvirtinus. T.y. notarinis patvirtinimas tikrai nepakeičia raštiško bendrasavininkio sutikimo atlikti sandorį.

Dėl GPM - "uždavinio sąlyga" buvo tokia: UAB X savininkas, turintis 100% paketa, nori perleisti (padovanoti) bendradarbiui tam tikra akciju skaiciu, tarkime 40% (bet neparduoti). Vadinasi apie pardavimą nekalbam. Dovanojime jokių įsigijimo-perleidimo kainų skirtumų nėra.1.Šiais laikais be sutuoktinio sutikimo pas notarą nepasitvirtinsi
2.Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jei A dovanoja B didesnės vertės akcijas nei 6960 litų ir B nėra A sutuoktinis, vaikas ar tėvas, tai B per metus gautos akcijos, kurių vertė viršija 6960 litus, apmokestinamos taikant 33% pajamų mokesčio tarifą;
3. ir po pirkimo jei B parduoda akcijas neišlaikęs 366 dienų nuo jų įsigijimo dienos, turi mokėti 15% gyventojų pajamų mokestį; - čia buvo tik žiniai skirta eilutė

O akcijo privalės būti įvertintos
nes šis sandoris turės vertę (bet kokią įvertinta pinigine išraiška) o jei sandorio kainos nenurodytu tai jau tada ... tiksliai, be juristo paslaugų neišsiversi, nors nominali vertė turės būti nurodyta, o be to reikės įmonės pažymos, kad akcijos pilnai apmokėtos ir įmonės žiniomis jokių sankcijų akcijoms nėra, be to įmonė privalės nurodyti akcijos nominalią vertę) taip kad geriau nurodyti nes paskui VMI skaičiuos pagal nominalią vertę ir jei vertė vertė viršys 6960 litus ir B nėra A sutuoktinis, vaikas ar tėvas, tai B per metus gautos akcijos, kurių vertė viršija 6960 litus, apmokestinamos taikant 33% pajamų mokesčio tarifą;


pas mus neseniai darė akcininkai ir pardavimus ir dovanojimus - tai teko pasidomėti
bent jau VMI konsultantai tai taip aiskino
2006-02-19 21:52 Blevyzgos » Kokius gyvūnus auginate? » #251090

allina rašė:Loreta rašė:tomukas rašė:

Kaip priversti katiną valgyt kačių maistą? smile

Katinas valgo viską (žuvį, dešrą, bulvinius blynus), bet kačių maisto net neragauja. Išbandžiau visas rūšis ir formas (sausą, šlapią, kačių dešras ir t.t.) nu nė kasnelio neparagavo :)


Būdas labai paprastas - krenti ant kelių prieš katės bliūdą ir pasigardžiuodamas čepsi jos neįkainojamą maistą. Kadandi katės itin pavydūs padarėliai - pats žinai, kas nutiks smile Jeigu taviškė ne tokia pavydi - teks tau, mielasis, apsirūpinti pakankamomis bulvių atsargomis ir kepti tuos bulvinius blynus smile (nepamažinti grietinės ir uogienės).smile smile smile smile smiletik nepamirskit kad gali atsitikti ir taip

kol tu nevalgai is jos bliudelio ir necepsi - kate irgi nevalgo smile
2006-02-19 21:48 Bendra » SOS » #251088

Soffy rašė:

Pakartoju kažkada tai savo siūlytą mintį - skirti įspėjimus ir atsakinėjantiems kvailose temose į kvailus klausimus.

Tikrai nemanau, jog ši tema įdomi kam nors iš NORMALIŲ atsakinėtojų:), tikiuosi jie ant manęs neužpyks už tokį pasiūlymą:).
Atsakinetojams gal ir nenormali bet kai tau labai reikia tai ji visai normali
2006-02-19 21:35 Bendra » SOS » #251085
O gal kas zinot del kontroliuojanciu asmenu pasikeitimo kai pildai forma 0438
1)koki mokestini laikotarpi nurodyti jei tarkim pasikeitimai ivyko siandien
2) patikslinta tai forma ar pirmine

smile
2006-02-19 21:32 Bendra » SOS » #251083

Bambiniene rašė:Jovita123 rašė:

Gal kas žino kokią formą VMI reikia pildyti kai pasikeičia direktoriai smile smile


VMI nieko nepildai, reikai per 5 dienas pranesti i registar o jau VMI suzinos is registroACIU smile
2006-02-19 21:31 Bendra » Akciju perleidimas » #251082

Tiesi rašė:

Ir vėl pletkai? smile
na jei nežinai tiksliai, bent jau pareikštum, kad tai nuomonė, o tai dabar pateiki kaip aksiomą smile
6.469 straipsnis. Dovanojimo sutarties forma

1. Sutartis, kai dovanojama didesnė kaip penkių tūkstančių litų suma, turi būti rašytinės formos.
2. Nekilnojamojo daikto dovanojimo sutartis, taip pat dovanojimo sutartis, kurios suma didesnė kaip penkiasdešimt tūkstančių litų, turi būti notarinės formos.


Jovita123 rašė:


Siaip tai Lietuvoje dovanojimo sandoriai gali buti tik notariniai

Butina tik atzymeti kokia tai perleidimo rusis
Akciju verte pazymeti butina - tik neuzmirsti kad jei bus didesne nei isigijimo verte tai reikes moketi nuo skirtumo mokesciukusKas mokės tuos mokesčiukus? Dovanotojas? (jei nuo skirtumo) Ar dovaną gaunantysis? M?Jei jau labai tiksliai tai reikia zinoti

Kokiu budu isigytos akcijos
Kokiam asmeniui nori perleisti
jei perleidzia apie keturiasdesimt procentu o darant prielaida kad akciju yra minimum simtas labai reikia zinoti nominala vienos akcijos
ir reikia labai nesumaisyti PIRKIMO-PARDAVIMO su DOVANOJIMU
jei B parduoda akcijas neišlaikęs 366 dienų nuo jų įsigijimo dienos, turi mokėti 15% gyventojų pajamų mokestį;
reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jei A dovanoja B didesnės vertės akcijas nei 6960 litų ir B nėra A sutuoktinis, vaikas ar tėvas, tai B per metus gautos akcijos, kurių vertė viršija 6960 litus, apmokestinamos taikant 33% pajamų mokesčio tarifą;
3) dar reikėtų paminėti, kad jei dovanojimos akcijos, kurių vertė didesnė kaip 50000 litų, dovanojimo sutartis privalo būti notarinės formos;
4) be to, jei dovanojimo sutarties šalys sutuoktiniai, yra tam tikrų ypatumų;


Tik reikia prisiminti
1.78 Niekiniai ir nuginčijami sandoriai

1. Sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis, vadovaujantis įstatymais, negalioja, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu. Šalys negali niekinio sandorio patvirtinti. 2. Sandoris, kurį pripažinti negaliojančiu būtinas teismo sprendimas, yra nuginčijamas sandoris. 3. Niekiniu sandoris gali būti laikomas tik tada, kai yra įstatymų nustatyti pagrindai. 4. Ieškinį dėl nuginčijamo sandorio pripažinimo negaliojančiu gali pareikšti tik įstatymų nurodyti asmenys. 5. Reikalavimą dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo gali pareikšti bet kuris suinteresuotas asmuo. Niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva).

ir t.t.

notarine sutarti (ypatingai dovanojimo)n parasiau tik todel kad faktiskai tai pats normaliausias kelias kad bent jau didzioji dalis problemu butu isspresta
O siaip tai siais laikais dovanojimo sandorius turto o ypatingai vertybiniu popieriu mazai kas kitaip bedaro
kaina - tikrai prieinama visiems
Jei dovanotojo sutuoktinis pareiks na tarkim po penkiu metu kad jis (ji) tik dabar suzinojo apie turto perleidima ir pareiks pretenzijas - kas tada
2006-02-19 20:51 Bendra » SOS » #251076
Gal kas žino kokią formą VMI reikia pildyti kai pasikeičia direktoriai smile smile
2006-02-19 20:49 Bendra » reikia patarimo » #251074
Sveikuciai

kas zino kokia forma reikia pildyti VMI kai pasikeicia direktoriai smile
2006-02-19 20:36 Bendra » Akciju perleidimas » #251073

dimeg rašė:

Sveiki, gal siame forume jau ir buvo tokia tema, bet konkreciai radau tik apie akciju pirkima/pardavima.

Taigi, kausimas butu toks:
UAB X savininkas, turintis 100% paketa, nori perleisti (padovanoti) bendradarbiui tam tikra akciju skaiciu, tarkime 40% (bet neparduoti).

1. Ar reikia tokiam dalikui patvirtinti tik rasytines formos ar vistik reiketu patvirtinti notariskai?

2. Kai geriausia butu sudaryti perleidimo sutarto: be kainos ar su kazkokia tai simboline kaina?

Lauksiu is Jusu atsaimo smileSiaip tai Lietuvoje dovanojimo sandoriai gali buti tik notariniai
Butina tik atzymeti kokia tai perleidimo rusis
Akciju verte pazymeti butina - tik neuzmirsti kad jei bus didesne nei isigijimo verte tai reikes moketi nuo skirtumo mokesciukus
2006-02-19 20:26 Įvairūs » BANDOMASIS LAIKOTARPIS » #251072
danguoleV
Parašyta: 2006-02-19 13:45

--------------------------------------------------------------------------------

Loreta rašė:
Visiškai teisingai supratai. Kai yra darbuotojo prašymas ir nėra prieštaravimo, atleisti galima ir laikinojo nedarbingumo atveju. Tačiau nepamiršk, kad šis darbuotojo prašymas parašytas dar iki jo nedarbingumo - kad paskui nebūtų problemų. Geriausiai susisiekti su darbuotoju ir gauti jo patvirtinimą, kad jis nori būti atleistas būtent nuo tos dienos (paimčiau dar vieną jo prašymą, rašytą esant biuletenyje). Didžioji dalis dirbančiųjų nežino įstatymų plonybių - paskui gali užprotestuoti, kad norėjo būti atleistas pasibaigus nedarbingumui.


Aciu uz patarima


Loreta
Parašyta: 2006-02-19 13:42

--------------------------------------------------------------------------------

Visiškai teisingai supratai. Kai yra darbuotojo prašymas ir nėra prieštaravimo, atleisti galima ir laikinojo nedarbingumo atveju. Tačiau nepamiršk, kad šis darbuotojo prašymas parašytas dar iki jo nedarbingumo - kad paskui nebūtų problemų. Geriausiai susisiekti su darbuotoju ir gauti jo patvirtinimą, kad jis nori būti atleistas būtent nuo tos dienos (paimčiau dar vieną jo prašymą, rašytą esant biuletenyje). Didžioji dalis dirbančiųjų nežino įstatymų plonybių - paskui gali užprotestuoti, kad norėjo būti atleistas pasibaigus nedarbingumui.


danguoleV
Parašyta: 2006-02-19 13:29

--------------------------------------------------------------------------------

As is tos temos supratau, kad jei darbuotojas paraso prasyma atleisti savo noru ir suserga, tai galima atleisti nuo tos dienos, kada jis prase.

-------------------------------------------------------------------------------------tik reikia neuzmirsti kad darbuotojas gali persigalvoti per tris dienas - o jei susirgo sekancia ar net ta pacia diena tai tos dienos persikelia po ligos
2006-02-19 20:21 Įvairūs » mokestis už aplinkos teršima » #251071
Sveikuciai
kas gali pasakyti kokia forma reikia pildyti mokesciams kai pasikeicia direktoriai
2006-02-16 20:27 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #250736
Nieko nereikia taisyti tiesiog kita turta itraukinek nuo 1000
o jei nutarsi istraukti pries tai isigyta turta - tai nepamirsk rezervuose atzymeti smile
2006-02-16 20:06 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #250734
smile Centas-kad pigu

siaip tai rinkciausi tarp 2 programu tik priklausomai kokiu moduliu reikia ir kokia mazdaug suma tenkintu yra uz 4 tukst nebloga o yra ir uz 22 tukst su navarotais
2006-02-16 19:15 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #250731
Aciu smile
2006-02-16 18:59 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #250729
smile sveikuciai turiu labai didele beda
gal kas turite pavyzdine apskaitos politika

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR