Tax.lt narys Gregas

Tax.lt narys nuo
2009-04-17
Gregas
forume parašė 31 žinučių

Gregas naujausios žinutės:

2020-05-17 23:18 Įvairūs » Asociacijos » #1424259
Tikrai nesupratau apie kokią nesąmonę. Ar buhalteriją? Bet kuriuo atveju pirminis teisės aktas - Asociacijų įstatymas.

Nuo 2017 m. VMI de facto nepripažįsta/nelaiko valdymo organų veiklos individulia veikla. Asociacijų atžvilgiu specifiškai nepasisakyta, bet taip yra dėl to,kad Asociacijų įstatyme nėra baigtinio valdymo organų sąrašo ir jų kompetencijų. Todėl reiktų lemtų konkretūs įstatai.
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/rastai-paaiskinimai/-/asset_publisher/0OhS/content/del-valdybos-ir-stebetoju-tarybos-nariu-veiklos-priskyrimo-individualiai-veiklai/10174
2020-05-17 21:43 Įvairūs » Asociacijos » #1424255
Priklausomai nuo objekto.
Atlyginimui kaip užmokesčiui už nario veiklą, t.y. už nario valandas, tai matau vienintelį varinatą - su nariu sudaryti darbo sutartį. Pagal verslo liudijimą ar pažymą asociacijoj neišeina vykdyti veiklos. (O kai asociacija perka ne nario veiklą, kaip tokią, bet konkrečią paslaugą ar prekę, tai čia jau kitas sandorio objektas būtų..)
Atlyginimui kaip kompensacijoms už realiai patirtas išlaidas tikrai yra keletas skirtingų būdų, ta prasme, kad ne visais atvejais būtina sudaryti atskiras sutartis; gan dažnai galima situacijas išspręsti kitaip, pvz. išduodant atitinkamus įgaliojimus ar priimant kitokius sprendimus. Visais faktiškai patirtų pininginių išlaidų kompensavimo atvejais pats svarbiausias dalykas - vidiniai organų sprendimai. Vidine tvarka nustačius ir patvirtinus kompensavimo normatyvus ir pateikti privalomus apskaitos dokumentus, nariai tuom privalo vadovautis. (Aišku šito nereikia suabsoliutinti, ta prasme, kad atskirom išlaidų rūšim kompensuoti būtinos atskiros sutartys, na pvz. automobilio panaudos sutarčių reikia, kai kompensuojamos kuro išlaido ir t.t. Tačiau pvz. kompensuoti nariui ryšio išlaidas, patirtas užsienyje, tikrai galima pagal jam asmeniškai mobilaus ryšio operatoriaus išrašytą sąskaitą ir jos detalizaciją, tačiau tik tuo atveju, jei yra/buvo priimtas atitinkamas organo sprendimas)
2020-05-17 19:02 Įvairūs » Asociacijos » #1424252

kkrysty rašė:Gita1 rašė:


O tai gal tos apskaitos visai netvarkykit? Atspausdinkit banko žiniaraštį, paskutinį kasos lapą.. ir gal užteks? Ar nariai labai protestuos? smile
Nesu girdėjusi, kad būtų kas nubaustas.. bet, kad aš ar jūs negirdėjot, tai nereiškia, kad nėra nubausta.. tokių dalykų per "žinias" nerodo, tai kaip ten kažką išgirsti?
O jūs planuojat pasakyti vadovui, kad "nerodysiu tam tikrų dalykų aiškinamajame rašte, nes nematau reikalo ten kažką apskaityti? Juo labiau, kad dar nemokat nieko.. " :)
Savanorystė yra rimtas dalykas.. negražu tai daryti atmestinai.. jau ir susidaro požiūris, kad jei nemokamai, tai bile kaip.. Pikta. smile


Ne dėl atmestinumo klausimas, o kainos-naudos santykis. Labai ačiū už atsakymą, privertėte dar kartą pergalvoti. Aišku, už 2019 niekas nekombinuos, bet ateičiai pasitarsim su vadove, gal visai ir įdomu būtų sužinoti kiek kas darbo įneša, pagal tai gal nario įnašą koreguoti ir šiaip gal savanoriai visai norėtų parodyti kiek dirba. Esmė ne apie mano darbo apskaitą, bet yra daug kitų žmonių. O visai gal ir galima.. padaryti google diske failiuką ir tegu registruojasi visi. Ačiū, už mintį ;)
Sveiki,
pritariu Gita1, kad savanorystė yra tikrai rimtas dalykas!
Tačiau kažkaip neįtikina (neatrodo patikimai) tai, kad asociacijų nariams, kiek tai susiję su jų veikla konkrečioje asociacijoje, gali būti taikomas Savanoriškos veiklos įstatymas?..
Kad narystės pagrindais veiklą vykdančios organizacijos gali papildomai pri(si)traukti savanorių, tai aišku; bet kad patys nariai irgi dar turėtų sudarinėti su savo asociacija savanorystės sutartis, tai neteko girdėti/susidurti..
Iš esmės tai tam gi ir įstojama į asociacijas nariais, kad būtų galima daryt tai kas reikalinga asociacijai, ir visa tai neatlygintinai.
Jeigu/kai apsisprendžiama atlyginti konkrentiems nariams už jų atitinamą veiklą, tai su tokiais asmenim turi būti sudaromos darbo sutartys..
2018-05-15 22:20 Įvairūs » Asociacijos » #1391988

MantasMa rašė:Aš suprantu taip, kad jei rengi ataskaitą 2018-iais metais, tai ir remiesi įstatymo redakcija, kuri tuo metu galioja.
Automatiškai ir skelbti svetainėje tada reiktų minimum šiemet sudarytą pernai metų ataskaitą. Nors šiaip jau ataskaitos nuo senų laikų yra vieši dokumentai, tai būtų gražu skelbti ir senesnių metų ataskaitas.
Sveiki, visai neseniai VMI paskelbė atnaujintą leidinį pelno nesiekiančiom organizacijom: www.vmi.lt/cms/pelno-nesiekiancioms-organizacijoms/-/asset_publisher/KoB7/content/del-atnaujinto-leidinio-pelno-nesiekianciu-organizaciju-apmokestinimo-ypatumai-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fpelno-nesiekiancioms-organizacijoms%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_KoB7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

Perbėgdamas šį leidinį atkreipiau dėmesį, kad nebegalioja FinMin įsakymas Nr.289, bei jau yra nebenaujas VMI įsakymas Nr.VA-137, kuris kaip ir įpareigoja kartu su FR0478 teikti ir ataskaitos VIEŠĄ dalį.

? Prašau, pasidalinkit patirtimi, ar kas nors teikėt ją VMI, ir kokiu būdu/kanalu tai darėte?
Ačiū
2018-04-28 23:28 Įvairūs » Asociacijos » #1390789

MantasMa rašė:Benas rašė:
Nesuprantu, ar už 2017 m. veiklos ataskaitą jau reikia teikti RC kartu su FA?

www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=83874f605cd211e79198ffdb108a3753


Ir už 2015, ir už 2016, ir už 2017 reikia teikti FA+Ataskaitą
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF00B0EA2F0E/FXKtVHiqBcSveiki Visi,
kaip Jūs suprantate įstatymo pakeitimo [ www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=83874f605cd211e79198ffdb108a3753="https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=83874f605cd211e79198ffdb108a3753" rel="nofollow" target="_blank" >www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=83874f605cd211e79198ffdb108a3753] 2 str. apie tai kad pakeitimai įsigalioja 2018/01/01? - t.y. ar reikalavimai ataskaitoje nurodyti paramos teikėjus - galioja rengiant ir teikiant ataskaitą už 2017m.? ar pradedant už 2018m.? Taip pat ir dėl to už kuriuos metus parengtą ataskaitą privalu skelbti internete?
Ačiū iš anksto už pasidalinimą mintimis smile
2017-04-08 23:59 Įvairūs » Asociacijos » #1355119

Gita1 rašė:


Ar yra įmanomas toks variantas, kad asociacija savanoriui sumoka už specifinius kursus ir savanoris neatlygintinai "dirba" asociacijoje tam tikrą laiką?
Gita1 rašė:


Dėkui.
11 straipsnis. Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimas
5) mokymų, susijusių su savanorio parengimu numatytai veiklai atlikti, išlaidas;

Reiškia galima.Gita, manau, kad už 11(5) str. šiuo atveju svarbesni yra 3(1) str. ir ypatingai 7str., t.y. savanorio teisės ir pareigos.
Jei su savanoriu bus sudaryta civilinė sutartis, kurioje bus savanorio įsipareigojimas "nemokamai atidirbti", tai tokia pasirašyta sutartis jos šalims turės įstatymo galią, ir kartu atitiks įstatymo 7(2)(1) str. formalius reikalavimus smile
Savanoris siekdamas įgyvendint savo teises, įskaitant ir įstatymo 7(1)(4) str., privalo nepažeisti kitų asmenų teisėtų interesų (įstatymo 7(2)(3)str.)
Taigi, svarbiausia yra surašyti šalių tikruosius ketinimus raštu ir laisva valia tai užtvirtinti šalių parašais smile
2017-04-08 23:39 Įvairūs » Asociacijos » #1355118

Gita1 rašė:


Ar tikrai yra taikoma išimtis įstatyme, jei tai tikrasis narys visuotinio susirinkimo paskirtas neatlygintinai tvarkyti apskaitą? Yra jam išlyga įstatyme? Žiūrim:
10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas
1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko:
1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris);
2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.
Yra išlygų, bet tarp jų nematau pakeitimo su jūsų išlyga, reiškia jos nėra.
Buhalteris yra (jei gerai suprantu pagal įstatymą) asmuo dirbantis pagal darbo sutartį, tad jeigu neturit buhalterio, apskaitą turi tvarkyti savarankiškas asmuo, o toks asmuo turi būti apsidraudęs CAD. Išlygų, kad galima nesidrausti nerandu, jei rasit ir man parodykit.
O dėl darbo sutarties ir ne skirtumas toks (jei gerai esu supratusi), tai jei prisidirbi (netyčia dėl nežinojimo, sakykim, svarbu ne klastojant ne piktybiškai), tai visus darbus (nesumokėjimas mokesčių, baisiniai delspinigiai, baudos) susimoka įmonė ir ačiū jai, o jeigu savarankiškai dirbi, tai visa tai įmonė išieško iš asmens.. skirtumas manau yra?Gita, ačiū už įžvalgas.
Sutinku , nes kažko specifiškai tik šiam reikalui ir aš neradau.. Manau, kad pagal Asociacijų įstatymo 9str.2d. ir įstatus atsakomybė visų pirma tektų asociacijos valdymo organui, priėmusiam/patvirtinusiam tokį sprendimą.
2017-04-08 23:17 Įvairūs » Asociacijos » #1355117

Gita1 rašė:


Gal kas konkrečiai yra susidūręs su savanorystės įstatymu ir maitinimosi išlaidų apmokėjimu? Kad jas apmokėti galima suprantu, bet sakykim ar žmogus turi pateikti kažkokius dokumentus, kad pirko maistą? Nesuprantu kaip visa tai apiforminama.Šitam atvejui yra išleistas specialus SADM įsakymas - www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6BF263B19463
Žr. įsakymo 4 p.
Ir būtinai atkreipkit dėmesį į tai, kad mokant [tiesiogiai arba netiesiogiai] kompensacijas savanoriams su jais savanorystės sutartys turi būti įstatymo 9 str. 1 d. 1 p. nustatytos formos!
2017-01-17 19:32 Įvairūs » Asociacijos » #1345999

Gita1 rašė:


Jeigu nebus darbo sutarties ji turės drausti savo profesinę civilinę atsakomybę. Kas minimaliai kainuoja 60 eurų metams. Tad jeigu ji apsidraudžia, tai gali būti savanoriškos veiklos sutartis.
Gita,
ar tikrai asociacijos tikrasis narys, visuotinio susirinkimo paskirtas (išrinktas) neatlygintinai tvarkyti apskaitą, nuo 2016 m. pripažįstamas "apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiu asmeniu" ?
Ir ką pakeistu darbo sutarties su tuo asmeniu sudarymas ? Kažkaip dar nepagaunu šio aspekto ?..
2017-01-17 19:20 Įvairūs » Asociacijos » #1345998

agiedre rašė:


Asociacijos pirmininkas dirba neatlygintinai. VDI primygtinai pasakė reikia darbinti. O kaip darbinti? mmm?Gita1 rašė:


O kuo jie remiasi?Ar kas daugiau paaiškėjo dėl VDI reikalvimo įdarbinti vadovą ? ir ar VDI tokiu būdu keičia ilgametę praktiką ?
2016-05-13 21:32 Įvairūs » Asociacijos » #1318399
Girele, sanaudu ir ju pripazinimo reikalas aiskus.
Klausimas siuo atveju kilo del dotacijos pripazinimo/apskaitymo isigyjant pati turta; t.y. ar butina parodyt/apskaityt dotacija, ar nebutina ?
2016-05-12 23:17 Įvairūs » Asociacijos » #1318258
Labai didelis ACIU, Gita1.
Jusu ilgamete darbo patirtis ir praktika zymiai vertingesni uz visas teorines paskaitas ir enciklopedijas kartu sudejus.
Iskart noriu patvirtint/patikslint, kad siuo atveju asociacija gavo parama veiklai aplamai, t.y. ne tikslini inasa, ir todel kaip ir nera/nebuvo formaliu ribojimu tu pinigu panaudojimui (o korespondenciju skaiciu aprasyme samoningai sutraukiau, nes aprasymo tekstas labai jau ilgas gavosi ir taip..).
Pats turto isigijimas buvo numatytas asociacijos metiam plane, tai todel ir buvo skubama isigyti/nupirkti...

Bet uzsitikrinimui, kad tinkamai supratau minti del dotacijos kaip tokios nenaudojimo/nerodymo, noriu pasitikslint del to kaip praktikoj taikot Taisykliu 143 p. dali apie tai kad tiesiog parama pripazistama panaudota tokia pat tvarka kaip pagal Taisyklių 140 p., t.y. identiskai "tiksliniams inasams" ?
As ta punkta iki siol supratau labai tiesmukai - kaip kad jei is paramos (pvz. kad ir 2%) isigyjamas ilgalaikis turtas, tai ta dalimi privaloma mazinti "kita finansavima", ir ta suma pripazinti dotacija (be to tokia pacia isvada darau ir skaitydamas Taisykliu 1 priedo 22.1.5.p., kad 342 [siuo atveju suprantu kad turetu buti -3424] debetuojama kai registruojamas ilgalaikio turto isigijimas is kito finansavimo lesu – isigijimo savikaina (K 3421).
Ar visgi praktikoj paminetos Taisykliu nuostatos gali buti taikomos "lanksciai", t.y. laikyti, kad turtas, musu atveju, buvo isigytas ne tiesiogiai is paramos, ir todel/tokiu budu galima nerodyt dotacijos ?..
2016-05-12 02:21 Įvairūs » Asociacijos » #1318115
Sveikos/sveiki,
Gal esat susidure ir labai tikiuosi, kad galesit patarti ar bent pakomentuot del to kaip delioju korespondencijas, nes skaitant tiek pacias 1K-372 taisykles tiek ir ju 1 priede pateiktus “rekomenduojamus paaiskinimus” neturiu tikrumo del pacios irasu logikos teisingumo, nors grynai mechaniskai “i balansa iseinu”…

Situacija:
1.Asociacija pasirase paramos sutarti - 37000 sumai. [pagal apskaitos politika registruojama tik faktiskai gauta parama, tai jokiu irasu apskaitoj siuo atveju nera/nebuvo].
2.Iki paramos is finansuotojo faktinio gavimo, tam kad pagreitint darbu pradzia, Asociacija pasiskolino “trumpam” - 25000 suma. [Dr.231/Kr.4112]
3.Is tu pasiskolintu pinigu buvo nupirkta:
3.1. ivarus reikalingas veikloj mazavertis turtas uz 7000 suma [Dr.611/Kr.231] bei
3.2. Asociacijos veiklai butinas irenginys (ilgalaikis turtas) už 18000 suma [Dr.1240/Kr.231].
4.Pradejus naudoti irengini priskaiciuotas nusidevejimas -1000 [Dr.611/Kr.1243].

5.Paramos teikejas pervede Asociacijai 22000 suma [Dr.231/Kr.3424]
(o del visos, t.y. likusios, paramos sutarty nurodytos sumos -nelabai ka daugiau ir zada…, t.y. mazai tiketina, kad aplamai perves…)

Va ir iskilo klausimas kaip viska tvarkingai apskaityt einamuose metuose, nes papildoma bent 3000 suma faktiskai iplauks tik jau kita ataskaitini laikotarpi.

Taigi pirmiausia ta gauta (22000) finansavima panaudojom:
-patirtom 7000 sanaudomom uz mazaverti komensuoti [Dr.3424/Kr.512]
-likusi suma -15000 - parodyta kaip dotacija uz isigyta irengima (ilgalaiki turta) [Dr.3424/Kr.3421].
-bei is jos 1000 suma iskart panaudota nusidevejimui komensuoti [Dr.3421/Kr.512]

Metu uzdarymas: Dr.512/Kr.350 ir Dr.350/Kr.611 – po 8000.

BALANASAS:
turas=39000 fin+isipareigoj=39000
124 – 17000 3421 – 14000
231 – 22000 4112 – 25000.

Taciau labai “be rysio” atrodo, kad dotacijos suma yra mazesne uz ilgalaikio turto balansine/likutie verte.
Kartu nesu tikras, ar kitais metais, t.y. jau faktiskai gavus papildoma finansavima (pinigus), butu galima 3000 suma parodyt/priskirt dotacijai uz jau faktiskai turima ilgalaiki turta ??

Prasau, pasidalinkit izvalgom ar gerais patarimais.
Aciu!

(P.S. Tam kad nekomplikuot reikalo dar labiau, siuo atveju prasau, nekomentuokit su gauta paskola susijusiu dalyku, kaip pvz. palukanu ir kt. pan.)
2016-04-24 23:13 Įvairūs » Asociacijos » #1315774

Girele rašė:
Finansavimo pajamomis pripažįstamas TIK realiai gautas ir realiai panaudotas finansavimas.
Asociacija - NĖRA biudžetinė įstaiga, jų apskaitos LABAI skiriasi.
Jei nežinote niuansų, paskaitykite apskaitos taisykles
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/zdaGIfnHWv
[/quote]


Girele, ačiū už pastebėjimą (atkreiptą dėmesį), kad tai buvo apie VšĮ.
2016-04-22 21:44 Įvairūs » Asociacijos » #1315684

walej rašė:neringa-s rašė:Girele rašė:walej rašė:Aš siūlyčiau sąnaudas uždaryti su tuo finansavimu, iš kurio apmokėjote, o kai gausite 2016 m. atstatysite finansavimą. Taip darau aš, ir savivaldybėje dirbdama su projektais taip darome. Juk tai kažkokį finansavimą panaudojote t.y. iš kažkokių lėšų apmokėjote sąnaudas. :)


Patirtos sąnaudos ir jų apmokėjimas - nebūtinai lygūs skaičiai.
Pagal neringa-s žinutę suprantama, kad komercinės veiklos jie nevykdo, ir dalis sąnaudų metų pabaigoje liko NEAPMOKĖTOS, nes negautas projekto finansavimas. Neapmokėtų sąnaudų dalis ir sudaro neigiamą rezultatą.
Beje - NEGALIMA pripažinti NEGAUTO finansavimo pajamomis.
Jei dalis sąnaudų avansu apmokama iš komercinės veiklos, tai šios veiklos pajamos ir eis į veiklos rezultatų ataskaitos 1. eilutę "Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes"; bet ne į 2. "Finansavimo pajamos".
Jei Jūs iš negauto finansavimo "pagaminate" finansavimo pajamas - kaip Jums balansas sueina?Taip ir yra Girele smile Vadinasi, darau teisingai? Ūkinės komercinės veiklos mes nevykdome, tiesiog iš skolintų lėšų apmokėjome sąskaitas, finansavimą gausime tik šiais metais. Gavę finansavimą grąžinsime skolą, pripažinsime gautą finansavimą (nes dabar jį registravau kaip gautiną) ir finansavimo pajamas. Ar taip?


tai pasirodėte skolas kažkokiam asmeniui? Jei taip tada sutinku, kad gaunasi nuostolis, nes apmokėjimas buvo iš skolintų lėšų o ne iš finansavimo. Tai du skirtingi dalykai. Tiesa o kas skolino pinigus, tikriausiai ne koks narys ar su juo susijęs asmuo? smile
walej,
prašau, pakomentuokit detaliau "finansavimo atstatymą" sirtingais laikotarpiais/metais; t.y. kokias sąskaitų korespondencijas naudojat kai vienais metais tai parodot "iš skolinų" lėšų, o po metų - "permetat ant" tikrojo finansavimo?
Esam privatininkų, o ne iš biudžeto finansuojama įstaiga, todėl greičiausiai nežinom daug niuansų, ir tokiu būdu prisidarom bereikalingų bėdų/reikalų "lygiose vietose"...
Ačiū labai!
2016-04-22 21:11 Įvairūs » Asociacijos » #1315681

Gita1 rašė:Laimena rašė:


Sveiki. Asociacija gyvuoja iš paramos ir ūkinės komercinės veiklos nevykdo. Ankstesniais metais teikdavome VMI prašymą, kad asociacija negavo pajamų iš komercinės veiklos ir atleisdavo nuo PLN teikimo. Už 2015 m. jau yra prievolė teikti PLN. Tai ar man ją už praeitus metus deklaruoti su 0? Dėkoju.


Taip su nuliukais

Ačiū, Gita1, už paprotinimą/pasidalinimą pozicija !
Tiek daug metų pildau ir teikiu pln204, bet ta pln204 su "N" raide pasirodė kažkokia mistika..
O ir vmi viešai skelbiama iformacija (www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8416/0bc46d5f-32b1-4446-ab40-639ea27809e3"> www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8416/0bc46d5f-32b1-4446-ab40-639ea27809e3) nepasirodė kažkuo labai ypatinga ar naudinga..
2016-02-23 19:40 Įvairūs » Asociacijos » #1306558

Gita1 rašė:


Nu tai vmi tada irgi graži.. jei žino, kad toks dalykas įvyko, tai galėtų išsiųsti laiškus informacinius.. o aš čia savo vadovus nervinu, kodėl nepateikė, o sakė, kad pateikė..VMI paskelbe info, kad ivyko klaida, bet labai jau specifinej vietoje patalpono pranesima - EDSe

deklaravimas.vmi.lt/lt/Korteles/Naujienos_kortele/Naujienos_kortele.aspx?newsitemid=d125941c-b32b-429e-b647-855eb0517400
2015-12-07 14:01 Įvairūs » Asociacijos » #1295894
Dar pastebebiu, kad periodiskai iskyla tema apie Tarsos Mokesti uz panaudos budu naudojamus automobilius, kai kompensuojamas kuras.

Tai be anksciau temoje konstatuoto dalyko, kad Asociacijos dazniausiai naudoja automobilius NEkomercinei veiklai, yra dar vienas papildomas ir praktiskas budas - pasirasant panaudos sutartis is savininku/panaudos daveju kartu pasiprasyti/pareiklauti pazymos is autoserviso apie tai, kad automobilyje yra ir veikia duju neutralizavimo sistema (paprastai pazymas isduoda bene-visi normalesni servisai (Martonas, Ausegra ir daugelis kitu oficialiai dirbaciu tikrai isduoda) Tas pazymas servisai isduoda labiau p/l katalogus, t.y. tikrina ar gamintojas standartiskai montavo i atitinkama modeli katalizatorius. O pats tikrinimas dazniau apsiriboja patikrinimu ar tas katalizatorius faktiskai "neispjautas").
Naudojama formuoluote panaudos sutartyje: "Priededma: pazymos apie automobilyje XXX000 sumontuota ir veikiancia duju neutralizavimo iranga, kopija, 1 lapas)".

Dar info ne i sia Asociaciju tema - tokias pazymas is servisu renka ir visi mano zinomi UABai, ir kiek tikrino VMI, tai butent tu pazymu ir prase/tikrino. bet tikrai negirdejau, kad kazkas butu mokejes tarsos mokesti uz tuos naudojamus auto.
5str.3d.1p. www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFF9AE9162EE/bLRNfxMlxM
Lengvatu ir issimciu 1p.: www.vmi.lt/cms/web/guest/mokestis-uz-aplinkos-tersima4

2015-12-07 12:22 Įvairūs » Asociacijos » #1295854

renata1113 rašė:Lime rašė:


Mes asociacija. Tai asociacijom tai negalioja kaip supratau. O VšĮ reikia remtis ta 500 eurų riba?


Jei VšĮ yra viešojo sektoriaus subjektas, tada reikia remtis ta 500 eurų riba, o jei VšĮ ne viešojo sektoriaus subjektas, tada nusistato kiek nori.
Sveiki,
Suintrigavot su 500eur. Todel prasau, pasidalinkit kokiame teises akte nustatyta ta 500eur riba ilgalaikiam turtui?.
Nes p/l Asociaciju istatymo 2str.1d. (www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF00B0EA2F0E/aYICcDjePH)
Visos Asociacijos yra VIESIEJI juridiniai asmenys.. bet tikrai ne visos yra Viesiojo SEKTORIAUS.

Taigi, norisi buti tikriem del nustatytu ribu, nes musu asociacijos atveju tikrai labai aktualu kuo mazesne IT verte.
Aciu
2012-05-15 13:57 Įvairūs » Asociacijos » #1061035

Gita1 rašė:


Žinoma nešu :)Aciu.
Reiskia nieks nepasikeite i geraja puse:)
2012-05-14 22:31 Įvairūs » Asociacijos » #1060831

Gita1 rašė:


Aš nepildžiau, nes nevykdom ūkinės komercinės veiklos.

O atskira prasyma, kad neteikti PLN204 nesat i VMI, ar ne?
2012-05-12 22:56 Įvairūs » Asociacijos » #1060406
Aha, supratau.. jei neparasyta istatuose, reiskia pati auksciausia valdzia turi sprest
2012-05-12 22:12 Įvairūs » Asociacijos » #1060400
Ne istatuose, bet atskirame v.susrinkimo patvirtintam protokole. Tai vyko iskart po iregistravimo
2012-05-12 22:05 Įvairūs » Asociacijos » #1060398

Gita1 rašė:


Dėl diskusijų - taip.
Su buhalteriu aš daryčiau ne savanorystės sutartį.. dabar nepamenu kaip ji ten vadinosi, bet mums buvo teisininkų paruošta sutartis visiems tokiems darbams (kai dar nebuvo savanorystės įstatymo naujo, o senasis jau nebegaliojo)ir mums sakė nekeist jos.. Aš kažkaip supratusi esu (gal klystu), kad tos savanorių sutartys yra daugiau tokios trumpalaikės skirtos konkrečiam darbui atlikti.. pvz renginys koks.. sudaroma sutartis to renginio pagalbai, kažkokia išvyka ir reik palydėt vaikučius kokius ar pan. - sutartis, o čia darbas toks daugiau nuolatinis...
Idomu.
O kas turetu pavest organizuoti/vesti asociacijos apskaita? mano atveju visuotinis susirinkimas isrinko direktoriu ir buhalteri, abu visuotiniais pagrindais. Tiesa tai buvo labai seniai
2012-05-12 11:06 Įvairūs » Asociacijos » #1060277

Gita1 rašė:


Gregai, kai tik tas įstatymas išėjo teko bendrauti gyvai su vienu žmogum, kuris prisidėjo prie to, kad jis būtų. Tai sakė, kad čia neblogas pinigų plovimo mechanizmas, nes žmogus pasirašo, kad pinigus gavo, o pagrįsti nereikia jokiais dokumentais.. kiek tame tiesios ir išvis kaip apskaitomi maistpinigiai neturiu žalio supratimo, tai negaliu nieko patart.
Aciu.
Turbut eilini karta reiks sulaukti vmi "praktikos", kas reiskia, kad kazkiek nelaimeliu tures nukenteti nuo ju interpretaciju, kol inspekcija "uzlips" ant rimtesniu advokatu ir per teismus bus paaiskinta kas galima, o kas ne. Gaila tik kad praktikos reikia laukti labai ilgai, o praktika paskelbus dar tenka "drebet" uz praejusius 5 m.
2012-05-10 06:14 Įvairūs » Asociacijos » #1059550

Gita1 rašė:


savanoris yra savanoris, narys yra narys.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402802&p_query=&p_tr2=
11 straipsnis kas kompensuojama jam.

pas mane kompensuojama nariams tik kelionės išlaidos pagal bilietukus. atseit būna susirinkimas tarybos, jie nusprendžia kažkuriuos narius pasiųsti ten kur reikia, pirmininkas parašo įsakymą, kad siunčia ir apmokėti jiems kelionės išlaidas. dienpinigių nebūna niekad, bet nežinau kodėl neturėtų būt galima jų apmokėt..
Aciu, Gita smile .
Kaip manot, ar interpretaciju nurodyto straipsnio 3 daliai inspekcija gali prisigalvoti, kaip pavyzdiui, kad dienpinigiai nera kompensuojamos islaidos, jei nera kvitu.?
T.y. p/l 11str.(1)(3p.) maitinimas gali buti kompensuoamas TIK pagal kvitus/saskaitas...
2012-05-07 21:32 Įvairūs » Asociacijos » #1058712

Gita1 rašė:


Uj nežinau, mes nemokėjom niekad dienpinigių, tai nesigilinau smile
Yra gi daugiau atsakinėjančių, nesikreipkit asmeniškai smileAtsiprasau uz asmeniskuma ir del to sukelta nepatoguma. Aisku kreipiuosi i visus, tiksliau jau seniai kreipiausi, bet nebuvo jokio pasisakymo del tu komandiruociu...

..o gal teko nagrineti savanoriska veikla reglamentuojancius dokumentus, ar is ten kokiu nors praktisku patarimu galima pasisemt?
2012-05-07 20:07 Įvairūs » Asociacijos » #1058693
To: Gita1

Kazkada seniai seniai (sios temos 65 lape) klausiau del asociacijos nariu, kurie nedirba pagal DS, komandiruociu iforminimo.
Pirmiausia, aplamai ar galima siusti narius i komandiruotes?
Jei galima, tai ar galima jiems moketi dienpinigius?
Suprantu, kad jei aplamai yra galima siusti i komandiruotes, tai iseitu, kad keliones bei su tuos suijusias islaidas galima kompsnuoti p/l pateiktus dokumentus ir oficialu uzsienio valiutos kursa.
O kaip su dienpinigiais? Ar yra spec. normatyvai?

ACIU !!!
2009-05-04 12:11 Įvairūs » Asociacijos » #649140
Gita, butent Asociacija liko skolinga (t.t. ir nariams) uz igyvendintus projektus, nes negavo tiketusi iplauku (paramos). Todel noriu suzinot kas kaip daro praktikoj (gal Asociacijos skola pvz sudengi, t.y. suforminti kaip nariu inasus/parama?)
2009-04-27 18:18 Įvairūs » Asociacijos » #647408
Gaila, kad si tema taip greitai numire smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR