Tax.lt narys A-n-d-r-i-u-s

Tax.lt narys nuo
2004-10-20
Miestas / vietovė
Kaunas
Profesija
Teisininkas
A-n-d-r-i-u-s
forume parašė 35 žinučių

A-n-d-r-i-u-s naujausios žinutės:

2008-03-01 13:56 Darbo teisė » sutartis » #496815
Daug kas priklauso nuo atliktų darbų specifikos.
Pvz. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų ranga. Sutarties dalykas - kūrybinės veiklos rezultatas, įforminamas projektiniais sąmatiniais dokumentais, reikalingais tam tikram objektui sukurti (darbui atlikti).
2008-03-01 12:09 Darbo teisė » sutartis » #496790
Tai turi būti rangos sutartis.

RANGOS SUTARTIS
Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.


Kitos sutartys skirtos sureguliuoti visai kitus santykius.

PAVEDIMO SUTARTIS
Pavedimo sutartimi viena šalis (įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies (įgaliotojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis.

AUTORINĖ SUTARTIS
Pagal autorinę sutartį viena šalis (autorius ar jo teisių turėtojas) perduoda arba suteikia autorių turtines teises į literatūros, mokslo ar meno kūrinį arba įsipareigoja sukurti sutartyje nurodytą kūrinį ir perduoti ar suteikti autorių turtines teises į jį kitai šaliai (teisių perėmėjui ar licenciatui), o kita šalis įsipareigoja naudoti kūrinį arba pradėti juo naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir sumokėti nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.
2005-08-22 13:06 Darbo teisė » paveluotas iforminimas. » #199759

Jurasic rašė:

su tookia arogancija, mazdaug ei cia jus visi, paklausykit proto boksto, ei cia gryba pjaunat ir bla bla bla, kai pats pjauna
net jeigu ir pjaunam nu tai ka, negalima graziai paaiskinti?
ai su mano choleriskais nervais, gal ir pasikarsciavau smile


Lietuviai lieka lietuviais. Gal teisingai rusų ambasadorius pasakė, kad lietuviai intrigantų ir skandalistų tauta"? Iš paprasto komentaro išputėt velniai žino ką.
Galiu ir nekomentuoti. Juk tai ne man reikalinga, o daugiau Jums gerbiamieji. Jei Jums nereikia mano teorinių ir praktinių pamastymų, tai aš turiu ką veikti.
Kas liečia taip vadinama savireklama. Šio forumo techninės galimybės leidžia susikūrti taip vadinama "vizitinę kortelę". Įrašiau savo vardą ir pavardę, kadangi nebijau atvirai išreikšti savo nuomonės.
Nedažnai komentuoju šiame forume. Tik kartais pasirenku kokią atskirą temą. Čia ne klientų paiešką kaip kam gali atrodyti. Jus gi buhalteriai patys viską tvarkot: įstatus, sutartys, skolas ir t.t.
Kas liečia nelegalaus darbo sampratą, darbo sutartį ir t.t.
Kaip aš matau gerb "Jurasic" Darbo kodeksą skaito pažodžiui. Mano komentarą sudaro: Darbo kodekso sisteminė analizė, mintys iš Darbo kodekso komentaro ir mano mintys. Beje Darbo kodekso komentaro autoriai yra ir pačio kodekso autoriai.
Akivaizdu, kad "Jurasic" vadovaujasi vien pažodiniu Kodekso normų suvokymu, etatistiniu mastymu.
Ar mano komentare buvo pasakyta, kad nereikia rašytinės darbo sutarties?
Vėlgi pasikartosiu painiojami du dalykai: sutarties sudarymas ir sutarties įforminimas. Darbo teisės teorijoje sakoma, kad darbo sutartis laikoma sudaryta ne nuo to momento kai pasirašoma, o nuo to momento, kai susitariama dėl visų sąlygų - Darbo kodekso 99 str. 1 d.

Atsakau papunkčiui.
1. Darbo kodekso 98 str. 1 d.
Nelegaliu darbu laikomas darbas:
1) esant šio Kodekso 93 straipsnyje nustatytiems darbo sutarties požymiams, dirbamas nesudarius darbo sutarties.

Taigi Darbo kodekso 93 str. nurodyti darbo sutarties požymiai.
Savo komentare aš juos sudėliojau į 5 punktus.

Darbo kodekso 95 str. nurodytos privalomos darbo sutarties sąlygos dėl kurių reikia susitarti:
1) darbuotojo darbovietės (įmonės, įstaigos, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.);
2) darbo funkcijų, t.y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų;
3) dėl darbo apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos ir kt.).

Darbo kodekso 99 str. 1 d.: Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl darbo sutarties sąlygų (Kodekso 99 str.).

Klausimas "Jurasic": kada laikoma sudaryta ir įsigalioja darbo sutartis?

2. 41(3) str. nepateikia nelegalaus darbo apibrėžimo. Todėl aiškinantis dėl nelegalaus darbo sąvokos vėl grįžtam atgal.

3. Ar mano komentare gerb "Jurasic" rado nors vieną sakinį, kad nereikia rašytinės darbo sutarties?

Gal galėtų "Jurasic" nurodyti Darbo kodekso normą, kur sakoma, kad darbo sutarties formos nesilaikymas daro sutartį negaliojančia?

Gal "Jurasic" apskritai galėtų nurodyti nors vieną Darbo kodekso normą, kur būtų pasakyta apie darbo sutarties negaliojimą?

Darbo sutarties sudarymas ir įforminimas yra tęstinis laike procesas.
Iš pradžiu susitaria darbdavys ir darbuotojas. Ir jau laikoma, kad darbo sutartis sudaryta. Sekantis veiksmas sutartų sąlygų perkelimas į rašytinės darbo sutarties tekstą. Po to sutarties pasirašymas (sutartų sąlygų patvirtinimas).

Apskritai norėčiau pastebėti, kad darbuotojas neturėtų faktiškai pradėti dirbti, kol nepasirašo darbo sutarties ir negauna egz. į rankas, kol nesupažindinamas su darbo tvarka ir darbo saugos reikalavimais. Ir atkris tada problema. Viską reikia atlikti laiku.

Mano komentaro esmė buvo, kad ne kaskart kai buhalteris ar kitas asmuo tvarkantis personalo klausimus apsižioplina, reikia taikyti "nelegalaus darbo" sąvoka.

Situacijų buna įvairių, mano ir kitų kolegų praktika tai rodo.
O "Jurasic" iškart baksnoja į . Iš karto bausti.
2005-08-19 14:17 Darbo teisė » paveluotas iforminimas. » #199424

Rola_ndas rašė:Keisk toną, teisininke...Jei gali pateikti geresnį ir protingesnį pasiūlymą, tai laukiam ...

Kas liečia toną, tai gal pats pakeisk.
Aš tai tik savo nuomonę pateikiau ir nieko daugiau
2005-08-19 13:32 Darbo teisė » paveluotas iforminimas. » #199396
Kaip matau šiek tiek diskusijoje "grybą" pjaunat, todėl jaučiu pareigą pateikti savo nuomonę.

Darbo kodekse nustatyta, kad nelagaliu darbu laikomas darbas kai yra nustatyti darbo sutarties požymiai, tačiau nesudaryta darbo sutartis.
Darbo sutarties požymiai yra:
a) darbuotojo ir darbdavio sisutarimas;
b) darbuotojo įsipareigojimas dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai;
c) darbdavio įsipareigojimas suteikti darbuotojui darbą;
d) darbdavio įsipareigojimas mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį;
e) darbdavio įsipareigojimas užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.

Darbo kodeksas nustato privaloma rašytinės darbo sutarties sudarymą. Tačiau nagrinėjant klausimą ar konkrečiu atveju buvo nelegalus darbas ar ne, būtina atsižvelgti į daug aplinkybių. Negalima vienareikšmiškai sakyti, kad jei nėra rašytinės darbo sutarties, tai yra nelegalus darbas.

Darbo kodekse nurodyta, kad darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl darbo sutarties sąlygų. Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą.
Atkreipkite dėmesį, kad kodeksas pirmiausia nurodo susitarimą dėl sutarties sąlygų, o ne faktinį pasirašymą. Šiuo atveju daugelis painioja du dalykus: sutarties sudarymą ir sutarties formos klausimą.
Sutarties formos nesilaikymas ne visada reiškia jos negaliojimą. Dažniausiai rašytinės formos sutarties nebuvimas tik apsunkina reikiamą įrodinėjimą.

Iš diskusijos matyti, kad kartais painiojami ne tik sutarties sudarymas ir sutarties forma, bet ir pranešimas SoDra'i. Pranešimas SoDra'i neteisingai siejamas su darbo sutarties galiojimu.
Noriu pažymėti, kad darbo kodeksas apskritai nenumato darbo sutarties negaliojimo. Numatytas tik atskirų neteisėtų darbo sutarties sąlygų negaliojimas.

Taigi jei žmogus buvo priimtas į darbą, su juo buvo sutarta dėl visų punktų, bet nesudaryta darbo sutartis, negalima vienareikšmiškai sakyti, kad tai nelegalus darbas.
Darbo legalumą šiuo atveju gali įrodyti darbo užmokesčio skaičiavimas, pasirašymas darbo instrukcijų ir pan.
Rašytinės sutarties nebuvimą ir nepranešimą SoDra'i šiuo atveju reikia vertinti ne kaip nelegalų darbą, o kaip atitinkamų teisės aktų, kurie reglamentuoja darbo santykius ir socialinę apsaugą pažeidimą.

Ką daryti tokiu atveju?
Jei darbdavys nėra linkęs specialiai pažeidinėti įstatymą, siūlau elgtis taip: sudaromas atskiras įmonės vidaus aktas, kuriame nurodoma, kad su darbuotoju buvo susitarta dėl atitinkamų darbo sąlygų ir darbo sutartis laikoma sudaryta nuo atitinkamos datos (nurodoma data kada turėjo būti sudaryta sutartis); taip pat nurodyti, kad dėl aplaudumo nebuvo atlikti tokie ir tokie veiksmai, todėl ši padėtis ištaisoma sudarant rašytinę darbo sutartį. Aktą pasirašo komisijos nariai, įmonės vadovas ir darbuotojas. Po to sudaroma rašytinė darbo sutartis ir pranešama Sodra'i. Jei SoDra pareikalaus, tai parašomas paaiškinimas veiksmų. Nemanau, kad už vienkartinę klaidą kažkas baus. Svarbu pripažinti savo klaidą ir ištaisyti padėtį.
Na o jei darbdavys linkęs pažeisti įstatymus. Tai aišku lieka įrodinėti Darbo inspekcijos pagalba arba per teismą.

Kas liečia diktofonu ar mobilka atliktus įrašus, tai negaliojantys įrodymai ir joks teismas jų nepriims kaip įrodymą.
2005-08-11 13:08 Įvairūs » ARESTAS » #197183
Viskas priklauso nuo reikalavimo dydžio.
Jei areštuotas turtas nedengia padarytos žalos, tai ko gero kreditoriui sužinojus apie naują turtą, jis stengsis areštuoti.
Be to akivaizdu, jei areštuotas turtas nedengia skolos, o skolininkas tuo metu už papildomus pinigus perka turtą (vietoje to, kad atsiskaityti su kreditoriumi), vienareikšmiškai jis yra nesąžiningas.
2005-08-02 11:00 Darbo teisė » Darbuotojas pervedamas i kita firma » #194046
Šiuo atveju pirmiausiai turi būti sudaromas trišalis susitarimas dėl darbuotojo perkėlimo (dviejų darbdavių ir darbuotojo). Po to senoje darbovietėje darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, o naujojoje sudaroma nauja darbo sutartis.
2005-08-01 22:30 Apskaita & Auditas » Delspinigių skaičiavimas » #193981
[quote=ileta]Supratau , kad jei delspinigiai nebuvo sumoketi už metus ir skolininką paduosim į teismą tada galima prisiteisti delspinigius už paskutinius 6 mėn iki ieškinio padavimo dienos. Koks tai būtų
Civilinio kodekso 1.125 straipsnio "Ieškinio senaties terminai" 5 dalis:
"5. Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas:
1) ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo."

Tačiau jei skolininkas neatkreips į tai dėmesį, tai galimas variantas, kad teismas priteis delspinigius už didesnį laikotarpį (jei reikalausit tarkim už 1,5 metų).
2005-08-01 19:55 Apskaita & Auditas » Delspinigių skaičiavimas » #193956
Paaiškinu palūkanų ir delspinigių skirtumą.

Palūkanos yra dvejopos paskirties:
1. tai atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsį svetimais pinigais.
2. jos kompensuoja kreditoriaus praradimus.
Taigi palūkanos skirtos apsaugoti turtinius kreditoriaus interesus. Atsižvelgiant į tai, kad palūkanos atlieka kompensavimo funkciją, palūkanos išieškomos iki visiško prievolės įvykdymo.

Delspinigiai ir baudos įeina į netesybų sąvoką.
Netesybos yra dvejopos paskirties:
1. tai prievolės užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę.
2. netesybos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma.

Esmė ta, kad netesybos (bauda ar delspinigiai) gali būti taikomos tik tada, kai skolininkas pažeidė susitarimą, o palūkanos gali būti skaičiuojamos ir nesant pažeidimo fakto. (pvz. palūkanos pasinaidojus banko paskola).
Be to teismų praktika laikosi nuomonės, kad delspinigius galima skaičiuoti tik už paskutinius 6 mėnesius.
2005-07-18 14:52 Darbo teisė » Kokia sutarti sudaryti » #189537

ingavlad rašė:

Na o dėl kodekso,tai aš pati studijuoju teisę VU,tad nedėstykit apie įstatymus,jie tam ir sukurti,kad būtų galima"apeit",tad jei darbdavys protingas,visada ras išeitį.

Gal tu geriau nestudijuok teisės mokslų. Su tokiu požiūriu nebusi teisininkė. O tik šiaip kažkoks žmogelis su diplomu
2005-06-27 23:42 Bendra » STATYBOS RANGOVO SUTARTIS » #184517

neomagik rašė:

Sveiki, as cia naujoke bet labai tikiuosi jusu supratingumo ir pagalbos. Ne per seniai atidareme vyro vardu Statybos Individualia Veikla. Mes abu popierizmo srity esam naujokai. Kreipiuosi i jus tokiu klausimu:

Turint nauja objekta (tarkim stoga) mes turim sudaryt su uzsakovu sutarti, kad butume garantuoti kad darbas bus apmoketas. Mane informavo , kad tai vadinama- rangovo sutartimi. Klausimas- kur rast tokios sutarties pavizdi? Ar reikia butinai kreiptis i jurista, kad jis individualiai ja sukurtu? Ar yra koks nors standartas?

Labai tikiuosi, kad padesit man rast sprendima.
Is anksto visiems dekoju.

Kiek man teko matyti ivairiu dokumentu pvz. siame portale. Galiu pasakyti - labai daug nesamoniu. Yra tikrai ir geru pavyzdziu. Taciau pasitaiko senu pvz. Standartiniu fraziu, kurios nieko nereiskia. Aklai perrasyta nuo istatymo ar Civilinio kodekso. Nepritaikyta konkretiems atvejams. Sumalta is skirtingu nesusijusiu variantu. Kam jus rasote sutarti, jei ir taip tos frazes nustatytos istatyme (nebent istatymas isakmiai reikalauja rasytines sutarties). Geriau pasikonsultuokit su teises specialistais - juristais. Tegul jums paruosia individualius dokumentus. (lai nebuna tai suprasta kai savireklama). Darbo turiu pakankamai. As sneku tik apie neteisinga tendencija. Skupus moka dukart. Pritaikius neva "teisinga" dokumenta, problemu taisymas kainuos daug brangiau. Labai daznai tenka taisyti blogai paruostus ivairius dokumentus. Buhalteris niekada iki galo neperpras teises, kaip ir teisininkas niekada iki galo nebus buhalteriu. Dirbkim kiekvienas savo darba (o to darbo visiem uzteks). smile
2005-05-23 20:02 Darbo teisė » Veiksmų eiliškumas priimant i darbą » #174242
1 punktas yra aiškiai perteklinis. Nereikia jokio prašymo priimti į darbą. Sudaroma rašytinė darbo sutartis. Prašymai buvo rašomi sovietmečiu, kai atskiros rašytinės darbo sutarties sudaryti nereikėjo, o buvo preziumuojama jog tokia sutartis yra.[quote=volgadon]1.Darbuotojas rašo prašymą priimti į darbą 2.Rašomas įsakymas ,kad priimam į darbą 3.Sudaroma darbo sutartis 2egz.4.Rašom formą į sodrą 4. Darbuotojas supažindinamas su darbo saugos instrukcijomis ir pasirašo.5.Prašymas taikyti
2005-04-30 13:44 Įvairūs » Del galimybes isvykti i JAV po vedybu » #167877
Kiek žinau naujokus šeimininiame gyvenime tikrina griežtai, ar tai nėra vedybos dėl akių.
Tačiau galėtum atidaryti įmonę Amerikoje. Labai didelė tikimybė gauti 10 metų verslo vizą.
Kaip tik derinu su specialistais iš JAV dėl bendradarbiavimo.
2005-04-01 23:27 Darbo teisė » Darbo sutartis su namudininkais » #157822
Namudininkui netaikomos įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklės.
Namudininkas savo darbolaiką skirsto savo nuožiūra. Tačiau Darbo sutarties su namudinikais ypatumuose namudininkas įpareigojamas savo darbo laiką apskaityti pats ir žymėti kitaip, nei nustatyta pavyzdinės formos žiniaraštyje. Taip pat draudžiama, kad namudininko darbo laikas būtų ilgesnis kaip 40 val. per savaitę.
2005-02-04 18:55 Bendra » Mainų sutartis » #143391
Taip gali būti nelygiavertė sutartis su priemoka.
Jei esate Kauno regione, galite man paskambinti ir sutvarkysim tą mainų sutartį kaip reikia. Tel. ir e-paštas pateiktas žemiau
2004-12-18 20:20 Bendra » Priminimas dėl Individualių įmonių » #131278
Primenu buhalteriams ir Individualių įmonių savininkams.

1. Individualios įmonės, kurių savininkai yra negamybinės organizacijos, laikomos įsteigtomis laikotarpiui iki 2004 m. gruodžio 31 d.
Šios įmonės iki nurodytos datos gali būti įstatymo nustatyta tvarka pertvarkytos, likviduotos ar perleistos kitiems asmenims.
Jeigu iki 2004 m. gruodžio 31 d. individuali įmonė, kurios savininkas yra negamybinė organizacija, neįgyja pertvarkomos ar likviduojamos įmonės statuso, taip pat jos neperleidžia kitiems asmenims, nuo 2005 m. sausio 1 d. jos valdymo organai, taip pat juridinių asmenų registro tvarkytojas dėl individualios įmonės likvidatoriaus paskyrimo turi teisę kreiptis į teismą.

2. Individuali įmonė, kurios pavadinime kaip savininkai yra nurodyti abu sutuoktiniai, iki 2004 m. gruodžio 31 d. turi priimti sprendimą dėl įmonės savininko arba individualią įmonę pertvarkyti į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, viešąją įstaigą ar į ūkinę bendriją, reorganizuoti padalijimo būdu į dvi individualias įmones, perleisti individualią įmonę ar ją likviduoti.

Paskubėkite, laiko liko labai mažai
2004-12-05 19:16 Bendra » Mainų sutartis » #127771
Sakykim taip: "būti realiai" ir "būti laikomam" yra panašus bet vis dėlto skirtingi dalykai.
Kodekse aiškiai parašyta: Mainų sutarčiai taikomos pirkimo-pardavimo reglamentuojančios normos (6 knygos XXIII skyrius), jeigu tai neprieštarauja šio skyriaus normoms ir mainų esmei.
Be to šios sutarties šalys laikomos, o ne yra pardavėju ir pirkėju.
Šnekant populiariai, yra panašiai kaip su nuoma ir panauda - labai panašu, bet vis dėlto ne tas pats.
2004-12-05 18:43 Bendra » Mainų sutartis » #127764

odisejas rašė:

Mainų sutartis - tai abipusis pirkimas-pardavimas. Sąskaitas reikia išrašyti, nes vienas turtas perkamas, o kitas parduodamas, reikia apskaičiuoti kelių mokestį, o be to gali skirtis mainomų prekių PVM apmokestinimo tarifas ir t.t.

Mainų sutartis ir yra mainų sutartis, tik su kai kuriais pirkimo-pardavimo sutarties elementais.
2004-11-17 15:08 Mokslas » Reikalingas buhalteris - pedagogas. Gal galite ką nors rekomenduoti? » #122200
Jei domina, tai galiu Jums paskaityti paskaitą apie buhalterių teisinę atsakomybę.
Taip pat kitos teisinės temos pagal Jūsų pageidavimus.

Prašome kreiptis
2004-11-15 12:40 Bendra » UAB steigimo aktas ir steigimo ataskaita » #121328
smile
Gerai atsiribojam nuošios diskusijos.
O ką daryti kai buhalteriai ir finansininkai diskutuodami grybą pjauna?
Juk buhalterija yra civilinių teisinių santykių atspindis.
O kur minties ir sąžinės laisvė, kur nuomonių pliuralizmas?
Šiaip "horošo posideli" ir padiskutavom.
Rimasas matosi šmaikštuolis.
Ir aš stengiuos nenusileisti.
2004-11-14 21:27 Bendra » UAB steigimo aktas ir steigimo ataskaita » #121214
smile
Suprantu tavo ironiją.
Skubu gyventi, todėl ir pridariau klaidų rašydamas.
Kas liečia požiūri į darbą...
Bet kuris specialistas daro klaidas.
Be abejo, aš taip pat turiu kažkokių paruoštų dokumentų šablonų.
Akcentuoti nerėčiau kitką - požiūrį į darbą.
"Tiesi" minėjo ne korektūros klaidas, o tai kad pakankamai žinoma teisinių paslaugų įmonė netinkamai atliko paslaugą.
Čia gali būti tik vienas patarymas. Daugiau ten nesikrepti.
Taip pat esant realiai žalai galima prisiteisti žalos atlyginimą.

Rimasui asmeniškai atsakyčiau Suchomlinskio žodžiais (reik tikėtis kad girdėjote apie tokią praeities asmenybę):
"Kaltės jausmas - taurus išauklėto žmogaus jausmas. Kaltės neišgyvena tik kvailys ir visiškas dorovinis tamsuolis".
2004-11-14 19:49 Bendra » UAB steigimo aktas ir steigimo ataskaita » #121206
smile
Labai norėjau įrodyti savo tiesą, kad tekste klaidų pridariau.
2004-11-14 16:13 Bendra » UAB steigimo aktas ir steigimo ataskaita » #121192
Bet juk tai ir yra reali kaina. Šiuo metu rinkoje nusistovėjo tokios kainos.

Jei tau reikia pas notarą patvirtinti dokumentus, tu nesakai "aš jums tiek nemokėsiu, nes dirbot su mano popieriais tik 15 min.".
Trauki piniginę ir moki lietuviškais piniginiais vienetais.

Pvz. parduotuvėje perki batoną už atitinkamą kainą ir nesideri su pardavėją.

Tai nelogišką. Problema yra tik tavyje, t.y. tiksliau ne būtent tavyje, o konkrečiu atveju asmenyje, kuris nesupranta ir nenori suprasti kad kiekviena prekė ar paslauga turi savo įkainius.
Individualūs specialistai (gydytojai, architektai, teisininkai) baigia pakankamai sidetingus mokslus.
Jiems keliami padidinti etikos ir atskomybės reikalavimai.
Privaloma apsidrausti savo atsakomybę.

Aš nekalbu apie štampuoja dokumentus ir neatsakingai atlieka savo pareigas.

Tarkim tu turi santechnikos įrangos parduotuvę. Ateinu aš ir sakau: "vat labai man patinka ta vonia. Pakraukit į tą automobilį. Ir ... na gal aš jau ir eisiu. Pinigai? Kokie pinigai? Jus ir taip daug turit. O man labai reikia vonios." smile
2004-11-14 10:38 Bendra » UAB steigimo aktas ir steigimo ataskaita » #121153
Tavo sarkazmas visai ne vietoj.
Jei turi problemų su dantimis, netaisai pats, o eini pas dantistą.

Be to, jei žinotum, tai greičiausiai pritartum man.

Labai dažnai tenka tenka taisyti įvairių firmų padėtį. Pradžioje prisirašo patys įvairių popieriukų pagal įvairius pavyzdžius, po to žiūrėk bankas paskolos neduoda, įstatuose įrašyta vienas, akcininkų protokele kitas, balanse trečias.
Po to atbega, ojojoi gelbėkit ištaisykit, padėkit.

Ir moka trigubą kainą, nes tenka labai daug ką taisyti.

Taigi reikia stengtis viską daryti tinkamai.
2004-11-12 20:58 Bendra » UAB steigimo aktas ir steigimo ataskaita » #121019
Ar Lietuvoje ateis laikas kai kiekvinas dirbs savo darbą ir baigs "našarinti".
Gal su tokiu mastymu kaip "našarom", "nachaliavu", "chaltūra" ir pan. šiek tiek paskubėjom įstoti Į Europos Sąjungą. smile
2004-11-07 11:36 Įvairūs » reikia nutraukti sutarti » #119161
Prieš nutraukiant bet kokią sutartį, reikia pažiūrėti ar pačioje sutartyje nustatytos nutraukimo sąlygos, taip pat pažiūrėti ką konkrečiu atveju kalba Civilinis kodeksas ir koks kitas įstatymas reguliuojantis tą veiklos rūšį.
Forma labai nėra svarbi. Svarbu, kad išlaikyti procedūrą ir nurodyti dokumente visą reikalingą informaciją.
2004-11-06 14:53 Įvairūs » kursinis darbas » #119040
Manyčiau jei nebūtų nuosavybės ir jos atsiradimo pagrindų bei pačios Individualios įmonės, nebūtų ir apskaitos. Todėl kursiniame reikėtų pateikti bent esmines nuostatas dėl nuosavybės ir Individualios įmonės.
2004-11-06 14:37 Gyventojų pajamų mokestis » Indviduali veikla » #119035

ulelau rašė:

Sveiki, noriu paklausti, o kas j8sų nuomone yra geriau ar dirbti pagal verslo liudijimą, ar individuali veikla? Na kas labiau apsimoka, kur paprasčiau tvarkyti apskaitą?

Taip pat būtina pažymėti, kad vykdant individualią veiklą pagal verslo liudijimą, galima verstis tik labai ribota ūkine komercine veikla. Veiklų, kurias galima verstis pagal verslo liudijimą sąrašas stipriai apkarpitas, paliekant tik nedidelio pelningumo ir apyvartos veiklas. Išskyrus statybinę veiklą. Matomai kažkam taip labai reikia smile . O verčiantis individualią veiklą mokant 15 arba 33 proc pajamų mokestį, veiklos sąrašas nėra ribotas.
2004-11-06 12:40 Gyventojų pajamų mokestis » Indviduali veikla » #119010
Šiek tiek patikslinu "IRENAPA" atsakymą.
Veiklos vykdymas pagal verslo liudijimą įeina į Individualios veiklos apibrėžimą.
Taigi individuali veikla vykdoma:
1. Pagal verslo liudijimą (sumokant valstybei nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokestį).
2. Užregistravus Individualią veiklą (pasirenkant 15 arba 33 proc. pajamų mokestį nuo gautų pajamų vykdant individualią veiklą).

Manyčiau, kad įstatymų leidėjas galėjo aiškiau apibrėžti Individualios veiklos apibrėžimą, kad nekiltų skirtingų aiškinimų.
2004-11-06 12:25 Gyventojų pajamų mokestis » Indviduali veikla » #119008
Šiek tiek patikslinu "IRENAPA" atsakymą.
Veiklos vykdymas pagal verslo liudijimą įeina į Individualios veiklos apibrėžimą.
Taigi individuali veikla vykdoma:
1. Pagal verslo liudijimą (sumokant valstybei nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokestį).
2. Užregistravus Individualią veiklą (pasirenkant 15 arba 33 proc. pajamų mokestį nuo gautų pajamų vykdant individualią veiklą).

Manyčiau, kad įstatymų leidėjas galėjo aiškiau apibrėžti Individualios veiklos apibrėžimą, kad nekiltų skirtingų aiškinimų.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR