buhas
109
#31024 2003-09-17 17:59 buhas
Turiu išmokėti dividendus akcininkams iš Norvegijos. Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis su Norvegija yra. Ar turiu Lietuvije mokėti kokius nors mokesčius nuo dividendų. Jei taip, tai gal galima kaip nors jų išvengti, na, pavyzdžiui ,apsirūpinant rezidavimo pažyma.

artas71
12730
#31030 2003-09-17 18:24 artas71
...ir toje dvigubo apmokestinimo sutartyje turi būti nurodyta,kaip apsimokestina dividendai.Jeigu bus parašyta 0, valio,mokėti nereikės,jeigu
bus parašyta 15%,gali rezidavimo pažymą paslėpti ir niekam nerodyti
(švelniai tariant).

Schema dvigubo mokesčių išvengimo sutarčių yra tokia:
- jei turi rezidavimo pažymą,taikai tuos tarifus,kurie parašyti "Dvigubo ...sutartyje";
- jei neturi, 10% pelno mokestis prie pajamų šaltinio.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

vilma2
117
#31077 2003-09-17 20:54 vilma2
Oi! Palaukit, o kaip gi su dividendais vokiečiui akcininkui? Ar su jais irgi kas nors turėjo būti kitaip? O kaip?

odisejas
299
#31093 2003-09-17 21:48 odisejas
dar nereiktu pamirsti, kad:

Lietuvos vieneto, kuriame dividendus gaunantis užsienio
vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant
dividendų paskirstymo momentą, valdo daugiau kaip 10 procentų
balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), tam užsienio vienetui
išmokami dividendai neapmokestinami, išskyrus atvejus, kai
dividendus gaunantis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip
organizuotas tikslinėse teritorijose.

o siaip pagal sutarti su Norvegija, jei akcininkui is Norvegijos priklauso daugiau nei 25 proc. akciju, taikomas ne didesnis nei 5 proc tarifas dividendams, kitu atveju 15 proc.

nesu tikras, bet jei bus pasinaudota pelno mokescio lengvata del 0% tarifo, o ne dvigubo apmokestinimo sutartimi, leidziancia kai kuriais atvejais 5 proc. tarifa, tai visai gali buti, kad tada jau norvegai apmokestins vietine dividendus gavusia imone. o kokie skandinavijos salyse mokesciu tarifai, geriau negalvoti.

odisejas
299
#31095 2003-09-17 21:55 odisejas redaguota: 2011-09-11 03-14

vilma2 rašė:

Oi! Palaukit, o kaip gi su dividendais vokiečiui akcininkui? Ar su jais irgi kas nors turėjo būti kitaip? O kaip?cia situacija analogiska kaip ir su norvegais:

1. Dividendai, kuriuos kompanija, Susitariančiosios Valstybės
rezidentė, moka kitos Susitariančiosios Valstybės rezidentui,
gali būti apmokestinami toje kitoje Valstybėje.
2. Tačiau tokie dividendai taip pat gali būti apmokestinami
toje Susitariančiojoje Valstybėje, kurios rezidentė yra
dividendus mokanti kompanija, ir pagal tos Valstybės įstatymus,
bet jeigu gavėjas yra faktiškasis dividendų savininkas, taip
imamas mokestis negali viršyti:
a) 5 procentų bendros dividendų sumos, jeigu faktiškasis
savininkas yra kompanija (bet ne bendrija), kuri tiesiogiai turi
ne mažiau kaip 25 procentus dividendus mokančios kompanijos
kapitalo,
b) 15 procentų bendros dividendų sumos visais kitais atvejais.
Šis paragrafas nekeičia kompanijos pelno, iš kurio mokami
dividendai, apmokestinimo.

vilma2
117
#31484 2003-09-18 21:23 vilma2
O Dieve! Visiškai nieko nesuprantu... smile Jei tai yra normali UAB, įsteigta Lietuvoje (ne kokia atstovybė ar pan.), akcininkas vienas - vokietis, pastaruosius 1,5 su trumpom pertraukom gyveno Lietuvoje ir tų kelių tūkstantėlių niekur neišvežė ir niekuo daugiau, išskyrus kaip lietuvišku pajamų mokesčiu neapmokestino. Ką daryti?????? Kur apie tai parašyta?

odisejas
299
#31486 2003-09-18 21:51 odisejas redaguota: 2011-09-11 03-14
Jei teisingai suprantu sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo tarp Lietuvos ir Vokietijos, tai lengvatinis 5 proc. mokestis dividendams gali būti taikomas tik kompanijoms, t.y. juridiniams asmenims. Tai reikštų, kad reiktų taikyti vokiečiui kaip fiziniam asmeniui 15 proc. tarifą ir po to šie jo gauti dividendai nebebūtų apmokestinti Vokietijoje arba šis mokestis būtų išskaičiuotas iš jo Vokietijoje mokamų mokesčių (tiksliai nežinau kokią dvigubo apmokestinimo išvengimo schemą šiuo metu taiko Vokietija, nes ji labai reformavo mokesčių sistemą per paskutinius kelis metus). Bet kuriuo atveju vokietis turi Vokietijoje deklaruoti iš užsienio gautas pajamas (dividendus) ir norėdamas išvengti papildomo apmokestinimo Vokietijoje ar mokesčio ten sumažinimo, turėtų pateikti Vokietijos mokesčių tarnyboms dokumentus apie mokesčio Lietuvoje sumokėjimą. Kokia forma šių dokumentų, nustatyto Vokietija.

Pelno mokesčio įstatymo lengvata dėl 0 proc. tarifo užsienio vienetams, taikomas tik juridiniams asmenims, nes užsienio vienetas pagal traktavimą yra "juridinis asmuo arba organizacija".

buhas
109
#31610 2003-09-19 13:03 buhas
Mano norvegas pasakė, kad pas juos dividendai neapmokestinami smile smile
Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje su Norvegija parašyta, kad dividendai gali būti apmokestinti toje kitoje šalyje, t. y. mano atveju Norvegijoje. Tai as prisidedu rezidavimo pažymą, kur įrašyti dividendai, ir nemoku jokių mokesčių. Ar taip? Nes pinigai dideli, o ta dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis parašyta taip aiškiai, kad ir dešimt kartų perskaičius ne ką aiškiau pasidarė.

vilma2
117
#31773 2003-09-20 12:59 vilma2
Ačiū odisėjau už paaiškinimą. Gal galėtum dar pasufleruoti, ku ieškoto tų "Dvigubo apmokestinimo sutarčių"?

artas71
12730
#31774 2003-09-20 13:16 artas71
www.lrs.lt -visos yra.

PVZ Su Šveicarija
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=193570&Condition2=

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

vilma2
117
#31775 2003-09-20 14:03 vilma2
Ačiū artai71!

ser
47
#73571 2004-04-03 19:10 ser
Padėkit! Musu UAB-o steigeja Latvijos bendrove (100 %). Sprendimas priimtas - išmokėti dividendus už 2003 metus. Ar apmokestinami jie? Pagal PMĮ 34str.2 punktą nereiktų. Bet gal ką nors ne taip supratau?

artas71
12730
#73572 2004-04-03 19:53 artas71 redaguota: 2011-09-11 03-23
Neapmokestinami.ser rašė:

Padėkit! Musu UAB-o steigeja Latvijos bendrove (100 %). Sprendimas priimtas - išmokėti dividendus už 2003 metus. Ar apmokestinami jie? Pagal PMĮ 34str.2 punktą nereiktų. Bet gal ką nors ne taip supratau?www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

ser
47
#73687 2004-04-05 11:35 ser
Ačiū, Artai! O per kiek laiko aš turiu sumokėti priskaičiuotus dividendus latviams? Kur galėčiau daugiau paskaityti?

Rasida
3017
#73694 2004-04-05 11:43 Rasida
Per 1 mėn. - ABĮ 60 str. tai parašyta:

"Bandrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos."

ser
47
#73704 2004-04-05 11:54 ser
Šis straipsnis jau taikomas 2003 metų dividendams?

Rasida
3017
#73712 2004-04-05 12:11 Rasida
ABĮ nauja redakcija nuo 2004 01 01.

IrinaP
60
#73730 2004-04-05 13:02 IrinaP
gal galite padėti pirma karta išmoku dividendus. Kaip juos apskaičiuoti? Ar teisingai suprantu: galiu išmokėti visą uždirbtą pelną iš pelno mokesčio deklaracijos (aišku atėmus pelno mokestį). O kaip tada su pelno nuostolio paskirstymo ataskaita, ten juk sukauptas pelnas visai ne toks? O jeigu pelnas praeitais metais buvo paliktas įmonėje o šiais akcininkas nori išimti per dividendus ar taip galima?

Dalia29
12709
#73756 2004-04-05 14:09 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-23
IŠ ABĮ:
59 straipsnis. Pelno (nuostolių) paskirstymas
1. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinę finansinę atskaitomybę, turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius).
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti bendrovės pelną (nuostolius) nurodoma:
1) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);
3) pervedimai iš rezervų;
4) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);
5) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;
6) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
7) akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
8) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;
9) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;
10) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;
11) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.

3. Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro grynojo ataskaitinių metų pelno (nuostolių) ir nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių metų pradžioje, pervedimų iš rezervų bei akcininkų įnašų nuostoliams padengti suma.


Su pelno mokesčio deklaracija nieko bendro neturi. smile Ji reikalinga pelno mokesčiui suskaičiuoti, o grynasis ataskaitinių metų pelnas kaip tik matosi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

IrinaP
60
#73759 2004-04-05 14:17 IrinaP
Jeigu 2003 metais grynasis ataskaitinių metų pelnas paskirstymui (iš pelno/nuostolio ataskaitos) sudaro 3000, o balase nepaskirstytas pelnas 53000, ar tai reiškia kad aš galiu visus 53000 išmokėti dividendais, jei įmonė netaps nemoki po tokio išmokėjimo?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Festiwal zycia, VšĮ - -
Megerita ir ko, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Vinčų g. 5-45
2015 - 2020 2018 - 2021
Paratas, UAB - -
Individuali įmonė - -
Šakių vaistinė, UAB
Šakių r. sav. Šakių m. V. Kudirkos g. 78
2015 - 2016 -
Kauno grupė, UAB
Kaunas Drobės g. 62
2018 - 2020 2018 - 2021
Edu2income Ltd, UAB - -
Ėriškių pakrantė, VšĮ - -
Pakruojo krepšinio klubas
Pakruojo r. sav. Pakruojo m. Statybininkų g. 3
2016 - 2020 -
Transomera, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Partizanų g. 61-806
2018 - 2019 2018 - 2021
Bendra Lietuvos-Olandijos įmonė UAB VTEX
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Nočios g. 16-10
2015 - 2020 2018 - 2021
Asociacija Programavimo klubas - -
Polisfera, UAB - -
Armanai, UAB - -
Utenos kultūros centras
Utenos r. sav. Utenos m. Aušros g. 49
- 2018 - 2021