Tax.lt narys artas71

Mid
Tax.lt narys nuo
2003-04-16
Tikras vardas
Artas
Miestas / vietovė
Sostinė
Profesija
Buhalteris
Tinklapis
www.finviz.com
Pomėgiai
Mokesčiai, Akcijos, Investiciniai fondai
artas71
forume parašė 12560 žinučių

artas71 naujausios žinutės:

2017-05-22 19:40 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #1358681
Savaitės 2017.05.15 - 2017.05.21 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS PERSPĖJIMAS
VMI įspėja: kitą savaitę – intensyvus institucijų dėmesys krovinių vežėjams. VMI informuoja, jog gegužės 22 – 28 d. konsoliduotos VMI, Policijos ir Muitinės departamentų, Valstybinės kelių transporto inspekcijos bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų pajėgos visoje šalyje vykdys intensyvias krovinių gabentojų patikras keliuose. Jų metu institucijų specialistai ir pareigūnai tikrins, ar kroviniai gabenami laikantis taisyklių, ar kroviniai registruoti VMI i.VAZ sistemoje.
• „Vyksiančių plataus masto patikrų metu VMI vertins, kaip krovinių vežėjai laikosi reikalavimo teikti išrašomų važtaraščių duomenis į Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) Elektroninių važtaraščių posistemį i.VAZ. VMI manymu, krovinių pervežėjai turėjo pakankamai laiko prisitaikyti prie naujo krovinių registravimo i.VAZ‘e reglamentavimo, tad kitą savaitę kartu su kolegomis iš kitų institucijų vertinsime, ar visi mokesčių mokėtojai tinkamai vykdo savo prievoles«, - sako VMI prie FM Kontrolės departamento direktorius Marius Žemgulis, pažymėdamas, kad kitos kontroliuojančios institucijos gabenamus krovinius vertins pagal savo kompetenciją.
• Mokesčių administratorius rekomenduoja krovinių vežėjams dar kartą pasitikrinti, kuriais atvejais privaloma teikti važtaraščių duomenis į i.VAZ. Atnaujinta informacija paskelbta adresu Konsultacinės medžiagos katalogas à I.MASài.VAZàBendrojo pobūdžio klausimai àAr visais atvejais mokesčių mokėtojai privalo teikti krovinio važtaraščio duomenis VMI?
• Ankstesnių patikrų rezultatai rodo, kad didžioji dalis tikrintų krovinių gabentojų tinkamai teikia važtaraščių duomenis – 77 proc. atvejų VMI neturėjo jokių priekaištų. Kitais atvejais nustatyta pažeidimų – t.y. mokesčių mokėtojai yra i.VAZ vartotojai, tačiau arba iš viso nepateikė, arba teikė tik dalies gabenamų krovinių važtaraščių duomenis, kroviniai gabenti su PVM sąskaitomis faktūromis, atitinkančiomis važtaraščius, tačiau jų duomenys į i.VAZ nepateikti, klaidingai traktuojamas gabenimas savo sąskaita. VMI pastebėjo, kad pasitaiko ir grubių piktnaudžiavimo atvejų, kai duomenis į i.VAZ bandoma perduoti patikrinimų metu.

SAVAITĖS PRIMINIMAS
VMI informuoja, kad gyventojams, privalėjusiems, tačiau dar nepateikusiems Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) deklaracijų (forma KIT715) už 2012, 2013, 2014, 2015 ir 2016 m. mokestinius laikotarpius, bus išsiųsti priminimai. VMI duomenimis, juos gaus per 3,4 tūkst. gyventojų, privalėjusių deklaruoti vadinamąjį brangų nekilnojamąjį turtą, sumokėti priklausantį NTM, bet to iki šiol nepadariusių. Jų nedeklaruota ir nesumokėta NTM suma siekia beveik 2 mln. eurų.
• „Daugiausiai priminimų skirta 2016 m. turėjusiems brangų nekilnojamąjį turtą. Jie NTM deklaracijas turėjo pateikti ir mokestį sumokėti dar pernai iki gruodžio 15-osios, – sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja Virginija Ginevičienė, primindama, kad prieš porą metų buvo pakeistas ir sumažintas brangaus nekilnojamojo turto apmokestinimas. – Už 2015 metus ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, NTM apskaičiuojamas taikant individualią 220 tūkst. eurų neapmokestinamąją vertę kiekvienam gyventojui, turinčiam brangaus nekilnojamojo turto. Kiekvienas žmogus moka ne už šeimos, o tik už jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.»
• Turimo turto mokestinės vertės daliai, viršijančiai neapmokestinamąjį dydį, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas (iki 2014 m. gruodžio 31 d. taikomas 1 proc.).
• Taip pat apskaičiuojant NTM papildoma lengvata taikoma šeimos nariams priklausančio nekilnojamojo turto vertei, jei tos šeimos augina tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ar tos šeimos augina neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tokiu atveju neapmokestinamoji nekilnojamojo turto, priklausančio šeimos nariams, vertė didinama 30 procentų (66 tūkst. eurų) ir yra taikoma individualiai kiekvienam iš sutuoktinių jų pasirinktu santykiu. Šiuo atveju sutuoktiniai gali šią vertę paskirstyti lygiomis dalimis, t. y. po 33 tūkst. eurų, arba vienas iš sutuoktinių prisitaiko visą neapmokestinamąją 66 tūkst. eurų vertę, arba kiekvienas iš sutuoktinių neapmokestinamąją vertę paskirsto savo pasirinktu santykiu. Svarbu, kad bendra paskirstyta neapmokestinamoji vertė neviršytų 66 tūkst. eurų.

SAVAITĖS SPRENDIMAS
Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo 2017 m. vasario mėn.praktika. Paskelbtas LVAT sprendimas teismo byloje, kurioje buvo ginčijamas 0% PVM tarifo taikymo pagr5stumas. Problema buvo tame, kad VMI vis didino ir didino dokumentų, veiksmų ir kitų aplinkybių sąrašą, tam, kad įmonės pagrįstų 0% PVM taikymą, išvežant prekes į ES. Keliolika bylų VMI laimėjo, tvirtindama, kad «tiekėjas neįsitikino, kad pirkėjas turi pakankamų resursų (darbuotojų, sandėliavimo patalpų, piniginių lėšų), nuolatinio veiklos (ofiso, sandėliavimo patalpų) adreso») ir todėl privalo sumokėti į biudžetą 21% PVM nuo išvežtų tam ES pirkėjui prekių vertės. Toks LVAT sprendimas stipriai apramins VMI.
• Citata:
• Šiais aspektais LVAT pastebėjo, jog Iš Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo matyti, kad jame nėra konkrečiai nustatyta, kokius įrodymus apmokestinamieji asmenys privalo pateikti, kad tokiais atvejais, koks buvo nagrinėjamas apžvelgiamoje byloje, galėtų pasinaudoti 0 procentų PVM tarifu. Šio įstatymo 56 straipsnyje yra nustatyti tik bendro pobūdžio reikalavimai PVM mokesčio mokėtojui įrodyti, kad jo atliktas prekių tiekimas į kitą valstybę narę, atitiko tas sąlygas, kurių buvimas suteikia teisę į 0 procentų PVM tarifo taikymą. Tačiau toks abstraktus įrodinėjimo pareigos nustatymas, LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, neatitinka teisinio saugumo principo reikalavimų, nes PVM mokesčio mokėtojui prieš sudarant tokio pobūdžio sandorius nėra iš anksto žinoma, kokius įrodymus jis turi surinkti, kurie iš įrodymų yra pakankami bei leistini reikiamoms aplinkybėms įrodyti, kokių įrodymų iš jo ateityje gali pareikalauti pateikti mokesčių administratorius ir pan. Dėl to įvertinusi šio teisinio reguliavimo nacionalinėje teisėje ydingumą, atsižvelgusi į įprastus reikalavimus, kurie taikomi įforminant tokio pobūdžio tiekimus (sandorius), LVAT teisėjų kolegija sprendė, kad pirminiais leistinais bei pakankamais įrodymais, kurie PVM mokesčio mokėtojui suteiktų teisę į 0 proc. PVM tarifo taikymą, pripažintini PVM sąskaita faktūra ir prekių gabenimo dokumentai.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA


Pakeistos Sodros biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 346 pakeistos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647. Taisyklės išdėstytos nauja redakcija. Naujos redakcijos taisyklėse nurodyta, kad jeigu pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams dėl kokių nors priežasčių už kalendorinį mėnesį nebus apskaičiuota pajamų, nuo kurių mokamos „Sodros“ įmokos, ir jie nebus apsidraudę ar apdrausti kitur ( pvz dirbs kitur, sirgs, vykdys individualiąją veiklą, turės IĮ arba yra studentai, pensininkai), tokie darbuotojai patys iki kitų metų gegužės 1 dienos turės sumokėti PSD įmokas nuo MMA per mėnesį.
• Taisyklėse išliko kai kurios nuostatos dėl įmokų skaičiavimo įsigijus verslo liudijimus, vykdant individualiąją veiklą, už IĮ, MB ir ŪB savininkus, taip pat išsamiai išdėstyta skolų „Sodrai“ atidėjimo bei išieškojimo tvarka.

Pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės
Lietuvos Respublikos Finansų ministro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-43 pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės.
• Taisyklės pakeistos, atsižvelgiant į 2016 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-87, kuriuo pakeista gyventojų 2017 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikytino metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – MNPD) apskaičiavimo formulė bei padidinti riboto darbingumo asmenims taikomų individualių neapmokestinamųjų pajamų dydžiai.
• VMI primena, kad nenuolatiniai Lietuvos gyventojai Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formas mokesčių administratoriui turi pateikti, norėdami pritaikyti MNPD iš šaltinio Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir/arba norėdami prisitaikyti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies 20 punkte nustatytą pajamų mokesčio lengvatą Lietuvoje gautoms palūkanoms už ne nuosavybės vertybinius popierius ir/arba palūkanoms už indėlius (t. y. norėdami iš Lietuvos Respublikos biudžeto susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką).

Pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklės
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-40 pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103.
• Pakeitimais numatyta, kad meno kūrėjų statusą turintys gyventojai nuo 2017 metų turės teikti FR0478 formą (apie paramos gavimą ir jos panaudojimą). Paramos gavėjai – juridiniai asmenys nuo 2017 metų turės deklaruoti ir iš gyventojų gautus 2 proc. GPM, kuriuos perveda VMI. Formoje reikės nurodyti bendrą
• Gyventojai, turintys meno kūrėjo statusą ir įsiregistravę kaip paramos gavėjai bei gaunantys paramą, turės pateikti užpildytą pagrindinę FR0478 formą, jeigu per metus paramos gaus daugiau nei 12 minimalių mėnesinių algų.

Pakeistos Kasos aparatų naudojimo taisyklės
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-42 pakeistos Kasos aparatų naudojimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255.


KITOS NAUJIENOS


Finansų ministerija informuoja: Lietuva išnaudojo žemų palūkanų aplinką ir 1,3 mlrd. eurų pasiskolino palankiomis sąlygomis
Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 1,3 mlrd. eurų išleisdama iš karto dvi euroobligacijų emisijas - 750 mln. eurų nominalios vertės 10 metų ir 550 mln. eurų nominalios vertės 30 metų.
• „Lietuva didelę sumą ilgam laikotarpiui skolinosi leisdama iš karto dvi emisijas. Sprendimą skolintis ilgam laikotarpiui lėmė palanki situacija tarptautinėse finansų rinkose ir mūsų noras ilgam laikotarpiui fiksuoti žemas skolos palūkanų normas. Skolos valdymo strategija leido išnaudoti investuotojų paklausą ilgo laikotarpio investicijoms. Savo ruožtu, ilga skolinimosi trukmė leis tolygiau paskirstyti skolos grąžinimo srautus ir ilgesnį laiką naudotis patraukliomis finansavimosi sąlygomis“, – sakė finansų ministras Vilius Šapoka.
• 750 mln. eurų nominalios vertės 10 metų euroobligacijų emisija yra pigiausia per Lietuvos skolinimosi istoriją – už ją bus mokama 0,95 proc. metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 1,129 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 98,316 proc. jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2017 m. gegužės 26 d. ir išperkamos 2027 m. gegužės 26 d.
• 550 mln. eurų nominalios vertės 30 metų emisija ypatinga tuo, kad tai ilgiausios trukmės euroobligacijų emisija per mūsų šalies skolinimosi praktiką. Už ją Lietuva mokės 2,1 proc. metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 2,188 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 98,079 proc. jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2017 m. gegužės 26 d. ir išperkamos 2047 m. gegužės 26 d.

Finansų ministerija informuoja: konferencijos dėmesio centre – diskusijos, kaip skatinti kapitalo rinkas ir Fintech plėtrą
Vilniuje vyko Finansų ministerijos kartu su Lietuvos finansų rinkų institutu organizuota penktoji Tarptautinė finansų rinkų konferencija. Joje buvo dalijamasi gerąja patirtimi apie šalių taikomas naujausias kapitalo rinkų skatinimo priemones. Be to, ne mažai dėmesio buvo skiriama ir šiuo metu Vyriausybėje svarstomoms su finansinių technologijų (fintech) sektoriaus plėtra susijusioms iniciatyvoms su kitų šalių ekspertais aptarti.
• „Siekdami tvaraus ir ilgalaikio augimo, privalome tinkamai išnaudoti visus turimus privalumus – gerą infrastruktūrą, talentingus žmones, šalies vietą pasaulio žemėlapyje. Apie tai ir kalbėjome su ekspertais iš kitų šalių, su kuriais vienareikšmiškai sutarėme, kad efektyviai veikiančios finansų rinkos, fintech plėtra ir yra tas raktas, atversiantis kelią tvaraus ir ilgalaikio augimo link“, - teigia finansų ministras Vilius Šapoka.
• Be to, ministras pastebėjo, kad Lietuva pastaraisiais metais sukūrė gerą pagrindą finansinių technologijų (fintech) pramonei – itin daug dėmesio skiriama paskatoms, kad fintech kompanijos kurtųsi mūsų šalyje. Vyriausybei siūlomi tolesni sprendimai, susiję su fintech plėtrai palankia teisine aplinka, kapitalo pasiūla kiekviename plėtros etape (pvz., galimybėmis Fintech įmonėms pasinaudoti Europos Sąjungos investicijomis finansuojamomis priemonėmis, kaip „Inogeb LT“), finansinių technologijų produktų paklausa, jos skatinimu ir kt.
• Renginyje taip pat buvo diskutuojama apie finansų sektoriaus vaidmenį ekonomikoje, investavimo strategijos pasaulyje pokyčius ir kylančias rizikas, aptariama investicinių bei pensijų fondų valdymo teisinės ir mokestinės aplinkos svarba realiosios ekonomikos augimui.
• Šiais metais konferencijoje pranešimus skaitė tarptautiniu mastu pripažinti akademikai, Europos Sąjungos (ES) politikos formuotojai, verslo ir valdžios institucijų atstovai iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Danijos, Belgijos, Izraelio, Švedijos, Airijos ir Lietuvos.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja: paruoštos Finansinių ataskaitų formos anglų kalba
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad paruoštos Finansinių ataskaitų formos anglų kalba, galiojančios nuo 2016-01-01 pagal atskiras įmonių rūšis.
Formas galima rasti čia.

Ūkio ministerija praneša: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai gali kreiptis dėl portfelinių garantijų už lizingo sandorius
Ūkio ministerija informuoja, kad Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai jau gali kreiptis į AB Šiaulių bankas ir lizingo bendrovę SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialą dėl portfelinių garantijų už lizingo sandorius. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) pasirašė sutartis su minėtomis finansų įstaigomis dėl portfelinių garantijų lizingo sandoriams suteikimo pagal finansinę priemonę „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – Portfelinės garantijos lizingo sandoriams).
• „Smulkusis ir vidutinis verslas, siekdamas išlikti konkurencingas, turi ieškoti naujų galimybių. Susidūrus su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema, portfelinės garantijos lizingo sandoriams priemonė palengvins finansavimo gavimą, leis plėsti ir modernizuoti vykdomą verslą ar pradėti naują veiklą“, – sako ūkio viceministrė Lina Sabaitienė.
• Šiai finansinei priemonei įgyvendinti Ūkio ministerija skyrė 4 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pagal portfelinių garantijų lizingo sandoriams priemonę, SVV subjektams bus garantuojama iki 80 proc. lizingo sandorio sumos. Lizingas bus teikiamas naujai (nenaudotai) gamybinei įrangai ir naujiems (nenaudotiems) įrenginiams, technologinėms linijoms bei technikai įsigyti. Didžiausia lizingo suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui.
• Lizingo sandoriai suteikiami tik potencialiai ekonomiškai gyvybingoms veikloms, susijusioms su SVV subjektų steigimu, plėtra ar stiprinimu, finansuoti arba naujiems projektams įgyvendinti, patekti į naujas rinkas arba jau įsteigtų įmonių naujai veiklai vykdyti.
• Pagal sutartyje numatytas sąlygas, portfelinių garantijų lizingo sandoriams priemonės valdytojai, t. y. AB Šiaulių bankas ir SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas, teikiamiems lizingo sandoriams taikys mažesnę maržą nei rinkos sąlygomis teikiamiems lizingo sandoriams. Taip pat priemonės valdytojas taikys mažesnę pradinę įmoką (procentais nuo turto įsigijimo kainos) nei rinkos sąlygomis.

VMI ramina: mokesčių mokėtojų duomenys – saugūs
VMI prie FM informuoja, jog visi mokesčių mokėtojų duomenys yra apsaugoti ir pasaulinio viruso grėsmės jiems nėra. VMI specialistai jau penktadienį ėmėsi visų būtinų priemonių, kad virusas negalėtų pakenkti mokesčių administratoriaus darbui.
• „VMI duomenų saugumui skiria ypatingą dėmesį, aktyviai bendradarbiauja su kibernetiniu saugumu besirūpinančiomis institucijomis, įgyvendina visas teikiamas jų rekomendacijas. VMI nuolat atnaujina programinę įranga, naudoja ne tik profesionalias antivirusines programas, bet taiko ir kitas būtinas saugumui užtikrinti priemones. Norime užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų duomenų saugumui nėra jokios grėsmės", - pažymi VMI prie FM viršininko pavaduotojas Vygantas Ivanauskas.
• Šiandien VMI specialistai tęsia saugumo priemonių atnaujinimo darbus, toliau diegiami savaitgalį išleisti atnaujinimai institucijos serveriuose, todėl kai kurios (daugiausiai vidinės) VMI sistemos trumpam gali būti nepasiekiamos. Elektroninio deklaravimo sistemos atnaujinimo darbai bus vykdomi esant mažiausiam vartotojų srautui.

FNTT tyrimas: mėsos vyniotiniai, kumpiai ir dešrelės Kauno turgavietėse pirkėjams pardavinėti nelegaliai, bendrovėje – juodoji buhalterija
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai atskleidė dar vieną mėsos perdirbimo bendrovę, kuri, kaip įtariama, dalį savo produkcijos parduodavo šešėlyje. Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl apgaulingai tvarkomos buhalterinė apskaitos ir neteisingų duomenų teikimo mokesčių administratoriui.
• Pirminiais tyrimo duomenimis, mėsos perdirbimo bendrovės atsakingi darbuotojai susitarė su mėsos produkciją perkančiais prekeiviais iš Urmo bazės, Žaliakalnio ir Šilainių turgaus ar turinčiais prekybos kioskus, kad dalį pagamintų vyniotinių, dešrelių, kumpių galima būtų parduoti be apskaitos dokumentų. Įtariama, kad šešėlyje parduota mėsos produkcija nebuvo įtraukiama į Kaune veikiančios bendrovės apskaitą. Atskleista, kad ir dviejose bendrovės prekybos vietose, esančiose Šilainių turgavietėje, galėjo būti prekiaujama žalia mėsa ar rūkytos mėsos produkcija be apskaitos dokumentų.
• FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai atliko kratas mėsos perdirbimo administracinėse ir gamybinėse patalpose Kaune. Kratos atliktos bendrovės akcininkės, joje dirbančių šeimos narių gyvenamosiose patalpose ir mėsos produkcijos prekybos vietose – Šilainių turguje, bei pas tris bendrovės vadybininkus. Pastarieji priiminėdavo produkcijos užsakymus, nuosavais automobiliais išvežiodavo bendrovės pagamintą produkciją ir iš mėsos pirkėjų surinkdavo grynuosius pinigus.
• Pirminiais tyrimo duomenimis, bendrovės kasa nebuvo tvarkyta beveik dvi savaites, nors mėsos produkciją prekiaujanti bendrovė tą turėtų daryti kasdien. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Kauno apskrities specialistai šiame tyrime atliko žaliavų ir pagamintos produkcijos likučių inventorizaciją, nes tokie duomenys nebuvo kaupiami bendrovės buhalterijoje.
• Be kita ko, rasti juodosios buhalterijos užrašai, kuriuose galimai atsispindi parduodamos produkcijos pirkėjams, atsiskaitymai.
• „Ankstesni tyrimai rodo, kad mėsą ar jos produkciją parduodanti bendrovė dažnai sumažina realią apyvartą ir taip vengia mokėti mokesčius. Įtariama, kad bendrovių apskaitoje nedeklaruojami visi sandoriai, klastojamos sąskaitos faktūros ir kiti dokumentai. Taip iškraipomi duomenys apie realią bendrovių prekybą, bendrovės vengia mokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM), vėliau iš šių pinigų gali būti mokami atlyginimai vokeliuose”, – sako Kauno FNTT apygardos valdybos viršininkas Alvydas Packevičius.
• FNTT per metus atlieka apie 10 ikiteisminių tyrimų, susijusių su šešėline prekyba mėsa ir jos produktais. Atliekant šiuos tyrimus fiksuojamos tendencijos, kad bendrovėms įsigyjant mėsą iš ES valstybių ir ją parduodant Lietuvos įmonėms ir fiziniams asmenims, apskaitoje nedeklaruojami visi sandoriai, klastojamos sąskaitos-faktūros ir kiti dokumentai. Taip iškraipomi duomenys apie realią įmonės prekybą ir vengiama mokėti mokesčius. Fiziniai asmenys, neįsteigę įmonės ir neregistravę individualios veiklos, neįteisintose mėsos tvarkymo patalpose antisanitarinėmis sąlygomis gamina mėsos gaminius, kuriuos parduoda turgavietėse ar savo namuose.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

2017-05-22 19:40 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #1358680
Savaitės 2017.05.15 - 2017.05.21 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga
2017-05-15 13:42 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #1358003
Savaitės 2017.05.08 - 2017.05.14 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga
SAVAITĖS CITATA
• Keičiantis VMI administravimo stiliui verslui svarbu prisitaikyti prie naujos aplinkos ir žinoti, ko galima tikėtis iš mokesčių administratoriaus patikrinimo metu ar paprašius susigrąžinti mokesčio permoką. Šio internetinio seminaro metu aptarsime naujai taikomą VMI administravimo stilių, kuris atspindi esminį krypties keitimą nuo “mokesčių mokėtojo draugo” į gana vienkryptę jėgos struktūrą, kuri ieško formalių priežasčių traktuoti situaciją ne mokesčių mokėtojo naudai bei remiasi iš esmės nauja koncepcija: “teisėta, bet neteisinga”.
UAB «Merits» («Mokesčių sufleris») konsultacinio vebinaro pristatymas


SAVAITĖS PROJEKTAS
Liberalas Simonas Gentvilas antradienį įregistravo naują Alkoholio kontrolės įstatymo pataisą. Ja siūloma drausti prekiauti alkoholiu Lietuvoje antradieniais ir ketvirtadieniais, tiesa, draudimas galiotų tik Seimo „valstiečiams“. Seimo narys taip pat siūlo uždrausti prekybą alkoholiu 1000 metrų aplink Seimą. „Alkoholinių gėrimų įsigijimas, naudojimas, demonstravimas, vartojimas ar reklamavimas netoliese institucijos – Seimo, kuris priimdama įstatymus siekia mažinti alkoholio vartojimą, kompromituotu ne tik Lietuvos Respublikos Seimą kaip instituciją, bet ir pačius Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos Lietuvos Respublikos Seimo narius. Alkoholio prieinamumu netoliese Seimo, būdu rodoma nepagarba šios institucijos siekiams ar tikslams“, – teigiama pataisos argumentuose. S.Gentvilas neslepia tokiu būdu bandantis atkreipti dėmesį į absurdą
Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/linksmybes-seime-iregistruotas-siulymas-drausti-parduoti-alkoholi-valstieciams-antradieniais-ir-ketvirtadieniais-662-795120


SAVAITĖS KOMENTARAS
Leonas Lingis, profesinių paslaugų bendrovės „EY“ mokesčių padalinio partneris: "Kur Lietuvą paliks drąsus Latvijos šuolis į mokesčių permainas?"
TEISĖS AKTŲ APŽVALGA


Pakeistos fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklės
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. VA-37 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-36 „Dėl fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo« pakeitimo» pakeistos Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklės.
• 34 punktas papildytas 34.1 papunkčiu, kuriame įtvirtinta nauja nuostata, kad mokesčių administratorius gali savo iniciatyva įregistruoti mokesčių mokėtoją į mokesčių mokėtojų registrą, jei pagal jo metinėje pajamų deklaracijoje pateiktus duomenis nustato, kad asmuo vykdė veiklą, tačiau jos nebuvo įregistravęs. T.y jeigu VMI pasirodys, kad pagal asmens gautas pajamas, pvz. deklaruotas trečiųjų asmenų ir patekusias į preliminarią deklaraciją GPM308 yra pagrindo asmeniui registruoti IDV, tai ir užregistruos neatsiklausus pačio asmens .

VMI informuoja: 2018 metų žemės mokestis turės būti apskaičiuojamas pagal nustatytas naujas žemės mokestines vertes
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atkreipia dėmesį, jog atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (toliau − ŽMĮ) 10 straipsnio 4 dalies nuostatas, pagal kurias masinis žemės vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metai, šiemet atliekamas naujas masinis vertinimas ir 2018 metų žemės mokestis turės būti apskaičiuojamas pagal nustatytas naujas žemės mokestines vertes.


VMI informuoja: pakeistas pelno mokesčio įstatymo 57 straipsnio apibendrinto paaiškinimas (komentaras)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 57 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimus, kurių nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2017-04-19 raštas Nr. (14.16.01)-5K-1707211)-6K-1702847). Šį komentarą galima rasti VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge.
• Be kitų pakeitimų VMI komentarą papildė 9.2 punktu, kuris privers įmones peržiūrėti sutartyse nuolaidų suteikimo sąlygas. Įmonėms- nuolaidų gavėjoms gresia PLN204 tikslinimai ir papildomi delspinigiai (prekių pirkėjams dėl nuolaidų turėtų perskaičiuoti prekių savikainą).
• 9.2. Kitais atvejais, po prekių tiekimo arba paslaugų teikimo pasikeitus aplinkybėms (pvz., suteikus įvairias nuolaidas, pirkėjui atsisakant suteiktų paslaugų, sumažėjus kainai dėl netinkamai atliktų paslaugų ir kt.) prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas turi mažinti / didinti pajamas ir atitinkamai koreguoti sąnaudas to mokestinio laikotarpio, kurį prekės buvo parduotos arba paslaugos suteiktos. Analogiškos nuostatos taikomos ir prekių ar paslaugų pirkėjui. Pvz., Įmonė 2017 metais suteikia nuolaidas 2016 metais parduotoms prekėms, tai skaičiuojant pelno mokestį už 2016 metus, iš įmonės uždirbtų pajamų atimamos jos suteiktos prekybos nuolaidos.

KITOS NAUJIENOS
Finansų ministerija informuoja: daugiabučių renovacijai Lietuvoje – 50 mln. eurų ERPB paskola
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) gegužės 10-ąją pasirašė sutartį su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB) dėl 50 mln. eurų paskolos daugiabučių namų renovacijai Lietuvoje. Ši paskola suteiks galimybę finansuoti ne mažiau kaip 150 daugiabučių namų atnaujinimą, o tai ne tik paspartins renovacijos procesus šalyje, bet ir ženkliai pagerins renovuotų daugiabučių namų gyventojų gyvenimo sąlygas.
• Šiuo metu paskolų daugiabučių namų renovacijai paklausa Lietuvoje yra didelė. Šalyje yra apie 38 tūkst. daugiabučių namų, kuriuose gyvena 66 proc. gyventojų, ir maždaug 35 tūkst. namų yra pastatyti anksčiau nei prieš tris dešimtmečius. Šiuo metu renovuota tik 4 procentai senos statybos daugiabučių.
• Gautas ERPB finansavimas bus skirtas daugiabučių namų atnaujinimo lengvatinėms paskoloms, kurioms bus taikomos VIPA daugiabučių namų renovacijos (modernizacijos) tvarkos apraše numatytos sąlygos. Ši iniciatyva ir toliau padės taupyti energiją, mažinti angliesdioksido išmetimą ir įgyvendinti klimato kaitos sušvelninimą didinant energijos vartojimo efektyvumą gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose.
• Daugiabučių namų gyventojai mūsų šalyje jau įsitikino renovacijos privalumais – gyventojų, norinčiųjų renovuoti daugiabučius ir gauti perpus mažesnes sąskaitas už šildymą skaičius išlieka pastovus. VIPA finansuotų projektų statistiniais duomenimis vienam butui vidutiniškai tenka 8,5 tūkst. eurų investicijų, įvertinus valstybės teikiamą paramą – 5,5 tūkst. eurai. Socialiai remtiniems asmenims mokėjimus kompensuoja valstybė, o gyventojai, priėmę sprendimą renovuoti daugiabučius namus, gauna perpus mažesnes šildymo sąskaitas, pagerėjusią gyvenamąją aplinką bei padidėjusią būsto vertę.
• Pasak Susan Goeransson, ERPB Savivaldybių ir aplinkos infrastruktūros komandos direktorės: „Tai yra svarbi investicija ERPB ir pirmoji didelė ERPB investicija į pastatų energijos vartojimo efektyvumą Lietuvoje. Tai labai dera su Banko strategija, siekiant užtikrinti perėjimo prie žaliosios ekonomikos tikslus ir klimato kaitos padarinių mažinimą. Seni, nerenovuoti daugiabučiai namai yra vienas iš daugiausiai prie išmetamo CO2 kiekio prisidedančių faktorių. Bendradarbiavimas su VIPA yra būdas spręsti šią problemą“. Matti Hyyrynen, ERPB vadovas Baltijos šalims, papildydamas teigia, kad ši paskola, kartu su ERPB teikiama technine pagalba, kuriant palankią pakeitimo vertybiniais popieriais teisinę aplinką, atveria kelius platesniam privataus sektoriaus dalyvavimui, finansuojant energinio efektyvumo didinimo projektus Lietuvoje.
• Šios paskolos pasirašymui taip pat pritarė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kadangi tokių tarptautinių finansų institucijų, kaip ERPB, pasitikėjimas ir dalyvavimas Lietuvos daugiabučių namų renovacijos programoje dar labiau didina finansavimo patikimumą privačių investuotojų akyse.
• Finansų viceministrės Loretos Maskaliovienės teigimu, iš ERPB gauta paskola – itin svarbus žingsnis Lietuvai. „Rimtas tarptautinės bendruomenės požiūris ir pasitikėjimas Lietuvoje įgyvendinamu gyvenamųjų pastatų atnaujinimo finansavimo mechanizmu – efektyvaus mūsų institucijų veikimo ir teisingų pasirinkimų, įgyvendinant vieną svarbiausių Lietuvoje projektų, rodiklis. Toks vertinimas leidžia mums kur kas drąsiau dairytis investuotojų užsienyje“, - sakė L. Maskaliovienė.
• Pasak Aplinkos viceministrės Rėdos Brandišauskienės, Lietuvoje aktyviai dirbama, didinant pastatų energinį efektyvumą. „Pastaraisiais metais Lietuva tapo viena iš ES lyderių įgyvendinant daugiabučių pastatų energinio efektyvumo didinimo projektus. Jie leidžia mums net tik pagerinti gyvenimo kokybę būsto savininkams bei miestų estetinį vaizdą, bet ir apčiuopiamai sumažinti šiltnamio efektą didinančių dujų išmetimus į atmosferą bei skatinti statybų sektorių.“ – teigia R. Brandišauskienė.
• Ateityje privačius investuotojus VIPA sieks pritraukti įgyvendindama paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais bei kitas lėšų pritraukimo schemas. Tikimasi, kad gauta paskola sudarys galimybes įvykdyti pilotinį paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais sandorį, tokiu būdu pritraukiant apie 100 mln. eurų iš tarptautinės kapitalo rinkos. VIPA ir ERPB bendradarbiavimas dėl Energijos taupymo paslaugų teikimo rinkos atsiradimo, daugiabučių renovacijos programos finansavimo bei kokybiško ir skaidraus pakeitimo vertybiniais popieriais modelio Lietuvoje įgyvendinimo prasidėjo dar 2013 m. Tikimės, kad šis bendradarbiavimas ir ateityje duos apčiuopiamus rezultatus.

Ūkio ministerija džiūgauja: finansinės priemonės stipriai prisideda prie ekonomikos augimo
„Įvairūs verslai, pasinaudoję UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) įgyvendinamų ir administruojamų priemonių lėšomis, per 2016 metus sukūrė daugiau kaip 1300 naujų darbo vietų. 2016 m. pabaigos duomenimis, per skirtingas „Invegos“ priemones jau paremta daugiau 5 678 projektų, iš jų 1 918 įgyvendinama regionuose. Valstybė per „Invega“ verslo finansavimo bei darbo vietų kūrimui skatinti įsipareigojo skirti iki 752,1 mln. eurų, o tai papildomai pritraukė ir dar pritrauks iki 307 mln. eurų privačių investicijų. Investavę įvairių „Invegos“ priemonių lėšas verslo projektams įgyvendinti, smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) sukūrė per 784,4 mln. Eur bendrosios pridėtinės vertės“, – tokius 2016 m. „Invegos“ pasiekimus vakar LR Vyriausybės posėdyje pristatė ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.
• „Per skirtingas finansines priemones skatinome verslumą, ypač regionuose, didinome verslo, darbo rinkos, ypač socialiai pažeidžiamų grupių, užimtumą, lengvinome finansavimo naštą bei skatinome privačių investicijų pritraukimą. Jau ir verslas mato finansinių priemonių naudą, ypač jas derinant tarpusavyje, pvz., pritrauktas kapitalas įmonėms leidžia papildomai pritraukti ir skolinio finansavimo, dėl ko novatoriškos bei perspektyvios verslo idėjos gali būti įgyvendintos su nedideliu pradiniu nuosavu kapitalu, taip valstybė efektyviai skatina novatoriškų įmonių plėtrą“, – teigia „Invegos“ generalinis direktorius Audrius Zabotka.
• 2016 metais „Invega“ administravo kelis kontroliuojančiuosius fondus, kurie finansuojami iš trijų šaltinių: 1) iš 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų (SF) lėšų, 2) iš 2007–2013 m. ES SF lėšų, kurias SVV subjektai panaudojo bent kartą ir kurios grįžo į kontroliuojančiuosius fondus, 3) iš 2014-2020 m. ES fondų investicijų lėšų. Per šiuos fondus 2016 metais finansavimą gavo daugiau kaip 950 SVV subjektų, o investicijų suma siekė per 168,5 mln. Eur. Daugiausia SVV subjektų paremta didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos, statybos ir mokslinės bei techninės veiklos sektoriuose.
• Įgyvendindama įvairias Ūkio ir Socialinės ir darbo ministerijų parengtas visuotinės dotacijos arba kompensavimo priemones, „Invega“ 2016 m. iš viso pasirašė 1037 dotacijos sutartis su projektų vykdytojais, pagal kurias 475 įmonėms buvo išmokėta 0,59 mln. Eur, leidusių susimažinti finansinę naštą ar remtinos darbuotojų grupės įdarbinimo kaštus.
• Palyginti su 2015 m., 17 proc. išaugo „Invegos“ suteiktų garantijų suma, kuri 2016 m. pabaigoje siekė 44,6 mln. Eur, o garantuotų paskolų suma išaugo 18 proc. ir sudarė 66,8 mln. Eur, nors bendras garantuotų projektų skaičius siekė 409 ir buvo 13 proc. mažesnis nei 2015 m. Daugiausia (36,92 proc.) garantijų, kurios įmonėms atstoja dalį kredito įstaigų prašomo užstato, suteikta prekybine veikla užsiimančioms įmonėms. Iš gamybos srityje veikiančių įmonių išsiskiria statybos ir remonto darbus atliekančios įmonės bei maisto pramonė, o paslaugų srityje – viešbučių, maitinimo, transportavimo, sveikatos apsaugos paslaugas teikiančios įmonės.
• Per ataskaitinį 2016 m. laikotarpį garantijų gavėjams (kredito įstaigoms) buvo išmokėta 0,875 mln. Eur išmokų suma. Tai yra 0,915 mln. Eur mažiau nei buvo išmokėta per 2015 m.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja: paruošta Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto procesų 2017 m. I ketv. apžvalga
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad paruošta Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto procesų 2017 m. I ketv. apžvalga.
Apžvalgą galima rasti čia. Laikotarpiu nuo 1993 m. iki 2017 m. kovo 31 d. bankrotas buvo paskelbtas 21792 įmonėms ir 16 bankų iš kurių 16885 įmonės (77,5 proc.) ir 14 bankų (87,5 proc.) bankroto procesas baigtas (16433 įmonės likviduotos, 212 bankroto bylų panaikinta, 240 įmonėms bankroto bylos nutrauktos arba nutraukti ne teismo tvarka vykdomi bankroto procesai, iš jų 100 pasirašyta taikos sutarčių, 79 įmonės atsiskaitė su kreditoriais, 28 įmonių kreditoriai atsisakė reikalavimų). 2017 m. I ketv. pabaigoje bankroto procesas buvo vykdomas 4909 įmonėse, iš jų likvidavimo procedūra vykdoma 3189 įmonėse, 1720 bankrutuojančioms įmonėms sprendimas dėl tolesnės bankroto procedūros vykdymo dar nebuvo priimtas. Per 2017 m. I ketv. bankroto procesai buvo pradėti1 860 įmonėms. Lyginant 2017 m. I ketv. su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu bankroto procesų skaičius išaugo 46,8 proc. (2016 m. – 586 įm.).
• Nuo Fizinių asmenų bankroto įstatymo įsigaliojimo (2013-03-01) iki 2017-03-31 bankroto bylos iškeltos 1472 fiziniams asmenims, iš kurių 1309 fiziniams asmenims procesas tebėra vykdomas, o 163 fiziniams asmenims bankroto procesai (11,1 proc.) baigti: 53 fiziniams asmenims bankroto bylos baigtos (46 – įgyvendinti planai, 1 – patenkinti visi teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai anksčiau nei nustatyta plane, 2 – gali ir galės ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus, 4 –visi kreditoriai atsisakė savo reikalavimų ir teismas priėmė nutartį priimti atsisakymus), 106 fizinių asmenų bankroto bylos buvo nutrauktos, 4 fizinių asmenų bankroto bylos buvo panaikintos.
• Per 2017 m. I ketv. bankroto bylos iškeltos 100 fizinių asmenų, t.y. 25 proc. daugiau nei atitinkamu 2016 m. laikotarpiu (80 asm.).


Sodra praneša: nedarbo socialinio draudimo išmokos didės, bus suvienodintas socialinio draudimo išmokų apmokestinimas
Sodra informuoja, kad nuo liepos 1 d., įsigaliojus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisoms, nedarbo draudimo išmokos bus apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu – t. y. 15 proc. Tai jau buvo įtvirtinta ir praeitais metais Seimo priimtame Socialinio modelio pakete. Nedarbo socialinio draudimo išmokos didėja, nes jos bus skaičiuojamos pagal kitą formulę ir pastovioji dalis priklausys nuo minimalios mėnesinės algos (dabar priklauso nuo valstybės remiamų pajamų dydžio).
• Taip pat nuo liepos 1 d. nuo 6 iki 9 mėnesių ilgėja nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė visiems bedarbiams nepriklausomai nuo turimo stažo. Šiuo metu iki 9 mėnesių mokama tik turintiems 35 metų darbo stažą.
• Be to, didėja gaunančiųjų nedarbo socialinio draudimo išmoką aprėptis, nes reikės tik 12 mėnesių per 30 mėnesių darbo stažo (dabar reikia 18-os per 36 mėnesius).
• Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vedėjos Nijolės Dilbienės, siekiama suvienodinti socialinio draudimo išmokų apmokestinimą, nes, pavyzdžiui, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu (daugumoje Europos Sąjungos šalių, taip pat Latvijoje ir Estijoje, gyventojų pajamų mokestis mokamas ne tik nuo nedarbo, ligos, motinystės (tėvystės) pašalpų, bet taip pat ir senatvės pensijos).
• Apmokestinus nedarbo socialinio draudimo išmokas gyventojų pajamų mokesčiu, į valstybės biudžetą būtų surenkama papildomų lėšų, kuriomis būtų galima finansuoti aktyvias darbo rinkos politikos priemones, nes jos yra efektyvios ir ieškantiems darbo, ir darbdaviams.
• Pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymo nuostatas, nedarbo draudimas yra socialinio draudimo rūšis, kai nedarbo draudimo išmokomis kompensuojamos šios rūšies draudimu apdraustiems asmenims dėl nedarbo negautos pajamos ar tik dėl dalinio darbo negautų pajamų dalis.
• Nuo 2017 m. sausio 1 d. gyventojui taikomas mėnesio neapmokestinamų pajamų dydis nuo 200 eurų padidėjo iki 310 eurų, taigi jei asmuo uždirbo minimumą, gyventojų pajamų mokestis nebus nuskaičiuojamas, bet neapmokestinamų pajamų dydis gali būti taikomas „Sodros“ nustatyta tvarka.
• Vidutinė nedarbo išmoka, kuri, prognozuojama, 2018 m. sieks 221,7 Eur, nebus apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu, nes bus mažesnė už minimalų šalies atlyginimą. 2018 m. maksimali nedarbo išmoka, kuri bus apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu, bus 654,3 Eur.

Sodra praneša: vaiko priežiūros išmokos bus mokamos anksčiau
„Sodra“, atsižvelgdama į išmokų gavėjų poreikius, ankstina vaiko priežiūros išmokų mokėjimo laiką – jų išmokėjimas paankstinamas 5 dienomis. Taigi, vaikus auginantys tėvai išmokas gaus jau ateinantį pirmadienį.
• „Iki šiol šios išmokos buvo pervedamos kiekvieno mėnesio 20 dieną. Tačiau tiek finansinių įsipareigojimų, tiek kitokių buitinių poreikių turinčioms jaunoms šeimoms tai nebuvo patogu. Todėl nuo gegužės mėnesio vaiko priežiūros išmokos į gavėjų sąskaitas bus pervedamos kiekvieno mėnesio 15 dieną“, – teigia „Sodros“ direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė.
• Anksčiau vaiko priežiūros išmokos buvo pervedamos mėnesio 20 dieną. Dabar tai bus daroma mėnesio 15 dieną;
• Jei ši diena sutaps su savaitgaliu, išmokos bus mokamos viena diena anksčiau arba viena diena vėliau: penktadienį, jei pervedimo dieną sutaps su šeštadieniu, arba pirmadienį, jei išmokos diena sutaps su sekmadieniu;
• Šiuo metu vaiko priežiūros išmokas gauna 42,6 tūkst. vaikus auginančių žmonių: 33,2 tūkstančiai mamų ir 9,4 tūkstančiai tėčių. Vidutinė vaiko priežiūros išmoka – 369 eurai.

FNTT praneša: verslininkas iš Plungės iššvaistė beveik 60 tūkst. eurų bendrovės turto
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimas dėl verslininko iš Plungės. Jis įtariamas iššvaistęs beveik 60 tūkst. eurų bendrovės turto.
• Tyrimo metu išaiškinta, kad prieš keletą metų plungiškis įsigijo 100 proc. Vilniuje registruotos ir medinių namų statyba besiverčiančios bendrovės akcijų. Naujasis bendrovės savininkas turimus medienos apdirbimo įrenginius, kurie buvo anksčiau įsigyti už Europos Sąjungos (ES) paramos lėšas ir gautą paskolą, iš Vilniaus nugabeno į Plungę.
• Dešimtis tūkstančių eurų kainuojančius medienos rąstų apdirbimo įrenginius plungiškis paliko Plungėje, nesaugomoje teritorijoje. Tyrimo metu nustatyta, kad naujasis bendrovės savininkas ir vadovas į Plungę atgabentų įrenginių nesumontavo ir jokios veiklos nevykdė.
• Po kurio laikotarpio nesaugomoje teritorijoje palikti įrenginiai dingo, o plungiškis dėl prarasto bendrovės turto į policiją nesikreipė. Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl turto iššvaistymo, paaiškėjo, kad bendrovės savininkas ne tik neišsaugojo tūkstančius kainuojančių įrenginių, bet ir turėtas bendrovės lėšas – daugiau nei 20 tūkst. eurų – panaudojo senoms savo asmeninėms skoloms sumokėti.
• Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jį kontroliavo Vilniaus apygardos prokuratūra. Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Už didelės vertės svetimo turto iššvaistymą plungiškiui gali grėsti maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki septynerių metų.


Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

2017-05-14 23:17 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1357971
32 langelyje
2017-05-14 17:34 Blevyzgos » TAX MEETAS 2017 » #1357956
Aha, ir man įdomu. Negaliu birželio vidurys-pabaiga, ir liepos pabaiga.

P.s: dar kaip alternatyva www.pramogostau.lt/sodybos-su-pramogomis-1048717416/nakvynes-pasiulymas-kaimo-turizmo-sodyboje-apyniu-namai-kupiskio-rajone
2017-05-08 21:46 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #1357554
Savaitės 2017.05.01 - 2017.05.07 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS SKAIČIAI
77 proc. privalančiųjų deklaruoti gyventojų tai padarė laiku.
• Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad pasibaigus gyventojų pajamų ir turto deklaravimui, preliminariais duomenimis, gyventojai pateikė daugiau nei 1,47 mln. pajamų deklaracijų. Daugiausia jų sulaukta buvo pirmąją preliminarių deklaracijų paskelbimo dieną – pateikta daugiau nei 121 tūkst. deklaracijų. Su mokesčių inspekcijos specialistų pagalba buvo užpildyta kas ketvirta deklaracija.
• „VMI sulaukia vis daugiau teigiamų įvertinimų dėl kasmet paprastinamo deklaracijų teikimo, vis daugiau duomenų sukeliama į preliminarias deklaracijas ir vis daugiau gyventojų savarankiškai teikia deklaracijas naudodamiesi el. deklaravimo sistema ar išmaniąja programėle - atitinkamai mažėja gyventojų, kurie tiesiogiai kreipiasi į Mokesčių inspekciją dėl pagalbos deklaruojant pajamas. Nors privalantieji deklaruoti savo pajamas ir turtą turėjo tai padaryti iki šio antradienio, tačiau dalis gyventojų to dar nepadarė«, - sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė, informuodama, kad šįmet dėl įvairių priežasčių deklaracijų dar nepateikė daugiau nei 150 tūkst. tai padaryti privalančių gyventojų.
• Didžiausią nedeklaravusiųjų dalį sudaro gyventojai, kurie pernai pasinaudojo didesniu nei priklauso neapmokestinamuoju pajamų dydžiu (NPD) ar papildomu NPD. Taip pat „smulkieji» verslininkai, t.y., gyventojai, kurie pernai vykdė individualią veiklą pagal pažymą ar su verslo liudijimu. Atkreiptinas dėmesys, kad šie gyventojai deklaracijas privalo pateikti net ir tuo atveju, jei negavo jokių pajamų.
• VMI ragina gyventojus, privalėjusius, tačiau laiku nepateikus deklaracijų, nedelsti ir jas pateikti kuo skubiau, kadangi nuo deklaravimo ir sumokėjimo termino pabaigos, t.y. gegužės 2 dienos, už kiekvieną pradelstą dieną jiems yra skaičiuojami delspinigiai – 0,03 proc.
• Tiems gyventojams, kurie turėtų sumokėti pajamų mokestį, tačiau dėl finansinių sunkumų laikinai neišgali to padaryti, primena, jog jie gali kreiptis į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir tartis dėl mokestinės paskolos ar mokesčių atidėjimo.
• VMI primena, kad gyventojai, norintys susigrąžinti GPM permoką, teikti ir tikslinti deklaracijas gali dar 5 metus. Pateiktų prašymų pervesti 2 proc. paramą ir 1 proc. paramą politinėms partijoms po gegužės 2 d. VMI nebepriima, tačiau laiku pateiktus prašymus koreguoti galima iki rugpjūčio 20 dienos.
• Šiuo metu 313 tūkst. gyventojų, teisingai užpildžiusių GPM deklaracijas ir jas pateikusių el. būdų, jau susigrąžino 39 mln. eurų GPM permokos. 674 tūkst. gyventojų deklaravo apie 89 mln. eurų GPM permokos, o daugiau nei 252 tūkst. gyventojų deklaravo 118 mln. eurų mokėtino GPM.

SAVAITĖS SKAIČIAI-2
160 tūkstančių žmonių Lietuvoje negauna „minimumo“. 199,63 EUR - toks vidutinis darbo užmokestis „ant popieriaus“ yra privačiame sektoriuje dirbančių žmonių, kurie uždirba mažiau nei minimalią mėnesinę algą (MMA). Mažesnius nei MMA darbo užmokesčius kovo mėnesį gavo 160 tūkst. asmenų – kas dešimtas pagal darbo sutartį dirbantis žmogus.
• Per metus uždirbamos pajamos yra svarbios ne tik kaupiamam stažui, bet ir skaičiuojant žmogui priklausančias išmokas. Ligos, motinystės, tėvystės, nedarbo išmokos tiesiogiai priklauso nuo oficialaus darbo užmokesčio ir mokamos nuo tos sumos, nuo kurios sumokamos įmokos. Taigi, jei asmuo darbo užmokesčio gauna, pavyzdžiui 200 eurų „ant popieriaus“, jo ligos išmoka būtų 18 eurų (sergant 5 dienas, iš kurių „Sodra“ apmoka 3 dienas), motinystės išmoka – 200 eurų, vaiko priežiūros išmoka vaiką auginant dvejus metus – 156 eurai per mėnesį „ant popieriaus“.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA


Priimti Europos darbo tarybų įstatymo pakeitimai
Seimas priėmė Europos darbo tarybų įstatymo pakeitimus. Šio įstatymo tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos įmonės ir Europos Sąjungos įmonių grupės darbuotojų teisę būti išklausytiems, taip pat teisę į darbuotojų informavimą ir konsultavimą.

VMI informuoja: pakeistas VMI prie FM viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. VA-35 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo« pakeitimo» (toliau ― įsakymas).
• Įsakymu išdėstytos nauja redakcija formos FR1045, FR1046, FR1048, FR1062, kuriose pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso numatyti straipsniai į atitinkamus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso įtvirtintus straipsnius.
• Įsakymu pakeistos formų pildymo taisyklės, nurodant, jog siekiant surašyti administracinio nusižengimo protokolą ar nurodymą, naudojamos administracinių nusižengimų protokolo bei administracinių nurodymų formos patvirtintos 2015 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo« (toliau - Nutarimas). Administracinio nusižengimo protokolo bei nurodymo formos užpildymo tvarką reglamentuoja Nutarimas.
• Įsakymu panaikinta administracinio nusižengimo protokolo forma bei administracinio nurodymo forma.

KITOS NAUJIENOS


Finansų ministerija informuoja: Vilniuje penktąjį kartą bursis finansų rinkų profesionalai iš viso pasaulio
Finansų ministerija kartu su Lietuvos finansų rinkų institutu (LFRI) gegužės 18 d. Vilniuje organizuoja jau penktąją Tarptautinę finansų rinkų konferenciją. Joje politikos, akademinės bendruomenės bei finansų rinkos lyderiai aptars finansų rinkų tendencijas ir plėtros perspektyvas, diskutuos apie finansinių technologijų (fintech) sektoriaus plėtrą ir investicinių bei pensijų fondų svarbą realiosios ekonomikos augimui.
• „Džiugu, kad į Lietuvą atvyksta tokia gausybė aukščiausio lygio ekspertų, su kuriais visuomet malonu pasidalinti įžvalgomis ir gerosiomis patirtimis. Šis kartas – jau penktasis, bet kitoks ne tik todėl, kad jubiliejinis – šįkart jau ir mes turime patirties, kuri naudinga atvykstantiems ekspertams, ir galime pristatyti žaibiškai link fintech lyderės regione besibraunančios Lietuvos pasiekimus“, - sako finansų ministras Vilius Šapoka.
• „Tai – bene svarbiausias ir didžiausias tarptautinis metų renginys finansų rinkų tematika Lietuvoje. Šios srities Lietuvos specialistai ir politikos formuotojai turės galimybes tiesiogiai išgirsti ir pabendrauti su savo sričių ekspertais iš viso pasaulio“, - teigia LFRI direktorius Marijus Kalesinskas.
• Renginyje pranešimus skaitys tarptautiniu mastu pripažinti akademikai, Europos Sąjungos (ES) politikos formuotojai, verslo ir valdžios institucijų atstovai iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Danijos, Belgijos, Izraelio, Švedijos, Airijos ir Lietuvos.

Finansų ministerija informuoja: siekiama efektyvesnio ir skaidresnio valstybės valdomų įmonių turto naudojimo
Finansų ministerija parengė Valstybės valdomų įmonių (VVĮ) nekilnojamojo turto valdymo gaires su pagrindiniais principais, kuriuos rekomenduojama taikyti valdant ir naudojant valstybės valdomų įmonių nekilnojamąjį turtą.
• Valstybės valdomų įmonių veikla yra ypač reikšminga įgyvendinant valstybės nustatytus strateginius tikslus, užtikrinant valstybei svarbios infrastruktūros kūrimą bei eksploatavimą, teikiant visuomenei ir verslui būtinas paslaugas. Valstybės valdomos įmonės savo veikloje naudoja didelės vertės nekilnojamąjį turtą, kurio išlaikymo sąnaudos turi įtakos valstybės valdomų įmonių veiklos rezultatams ir (arba) teikiamų viešųjų paslaugų kainoms. Ne visada šis turtas yra naudojamas efektyviai ir skaidriai, todėl valstybės, kaip šių įmonių akcininkės ir savininkės, tikslas yra įdiegti gerąją nekilnojamojo turto valdymo praktiką visose VVĮ.
• Kaip teigia finansų viceministras Darius Sadeckas, šiose gairėse apibrėžiami pagrindiniai principai, kuriais rekomenduojama vadovautis visoms valstybės valdomoms įmonėms. „Siekiama, kad valstybės valdomos įmonės peržiūrėtų ir optimizuotų savo valdomą ir naudojamą nekilnojamąjį turtą, atsisakytų nenaudojamo ir nereikalingo turto, apsibrėžtų skaidrias ir viešas nekilnojamojo turto realizavimo taisykles (procedūras), viešintų sudaromus sandorius, siektų, kad visi šio turto sandoriai atitiktų rinkos sąlygas. Tikimės, kad visos šios priemonės padės skaidrinti ir efektyvinti valstybės įmonių veiklą bei sudarys sąlygas optimizuoti jų veiklos sąnaudas, o tai savo ruožtu didins įmonių konkurencingumą bei mažins paslaugų kainas, kuriomis daugeliu atvejų naudojasi reikšminga visuomenės dalis“, – teigia D. Sadeckas.
• Susipažinti su rekomendacinėmis valstybės valdomų įmonių nekilnojamojo turto valdymo gairėmis galima Finansų ministerijos internetinėje svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/rekomendacines-valstybes-valdomu-imoniu-nekilnojamojo-turto-valdymo-gaires

Valstybinė darbo inspekcija pristato projektą: Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą
• Projekto tikslas – skatinti profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimą vystant socialinį dialogą ir sudaryti sąlygas socialinių partnerių interesų derinimo kokybei užtikrinti. Projektu taip pat siekiama užtikrinti socialinio dialogo Lietuvoje situacijos stebėseną ir rezultatų vertinimą šalies mastu.
• Projekto veiklos sustiprins profesinių sąjungų atstovavimą, paskatins darbdavius ir darbuotojus vystyti socialinį dialogą įmonėse, didins jų įsitraukimą į kolektyvines derybas, kurios inspiruotų kolektyvinių sutarčių pasirašymą. Vykdomos veiklos skatins aktyvesnį profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų dalyvavimą, prisidedant prie darbo santykių, socialinio draudimo ir užimtumo didinimo sričių tobulinimo, padės darbuotojus aktyviau įtraukti į įmonės valdymą ir bendrą socialinę kolektyvinę atsakomybę.
• Projektą kartu su Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendins socialiniai partneriai. Tai Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas”, Lietuvos darbdavių konfederacija ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai.
• Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojamos apskritojo stalo diskusijos, sukurtos socialinio dialogo viešinimo priemonės, atliktas tiriamasis darbas ir sukurta metodika parengti vertinimo sistemai už pasiekimus socialinio dialogo vystymo srityje bei išleistas metodinis leidinys. Taip pat bus organizuojami mokymai–diskusijos institucijų ir organizacijų atstovams bei socialiniams partneriams. Visuomenei bus rengiami atvirieji mokymai, regioninės konferencijos. * Projekto metu bus organizuojamos tarptautinės konferencijos, vykdomos kitos tarptautinio bendradarbiavimo veiklos, atliekamos socialinės apklausos socialinio dialogo vystymo srityje.
• Numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus parengtos metodinės priemonės kolektyvinių derybų vedimui, kolektyvinių sutarčių šablonai ir pan. Visos šios priemonės ateityje pasitarnaus sklandesniam kolektyviniam bendradarbiavimui ir socialinės atsakomybės skatinimui Lietuvoje. Tai yra – darbo sąlygų ir aplinkos gerinimui, didesniam darbuotojų įtraukimui į įmonių valdymą, didesnei darbdavių atsakomybei kolektyvinių susitarimų rengimui ir įgyvendinimui.
• Projekto metu sukurtos metodinės priemonės bus viešai pasiekiamos visiems suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms.
• Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017-04-10, pabaiga – 2020-10-09.
• Dėl išsamesnės informacijos kreiptis: projekto vadovė Daiva Petronienė, +370 698 82100.

VMI praneša: mėsos perdirbimo įmonėje šimtai kilogramų neaiškios kilmės mėsos ir dvigubi važtaraščiai
Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Kauno AVMI) specialistai kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (toliau – FNTT) pareigūnais, patikrinę mėsos perdirbimu ir prekyba užsiimančią įmonę, nustatė daugybę pažeidimų su galimai neapskaitytomis pajamomis – nuo neišduodamo kasos kvito, šimtų kilogramų skerdienos be dokumentų iki kelių tonų žaliavos trūkumo. Mokesčių slėpimą paslėpti bandyta ir dvigubais važtaraščiais.
• Kauno AVMI Kontrolės departamento specialistai kartu su FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjais tikrino mėsos įmonės visus padalinius gamybos ir sandėliavimo patalpas bei 5 parduotuves. Patikrinimo metu rasta daugybė pažeidimų: daugiau nei 500 kg skerdienos be įsigijimo dokumentų, beveik 9 tonų žaliavos trūkumas, kurios vertė viršija 13 tūkst. eurų. Įmonės kasoje nustatytas beveik 6,8 tūkst. eurų stygius.
• „Daugelis mokesčių mokėtojų jiems priskirtas mokestines prievoles atlieka sąžiningai, tačiau vis dar pasitaiko atvejų, kai nesąžiningais principais veikiantys verslininkai bando apeiti mokestinius įstatymus ir slėpti pajamas», - sako Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė. Pasak J. Stankienės specialistai stebi ir analizuoja visą turimą informaciją įvairiuose sektoriuose, o pastebėję tam tikrų rizikos faktorių, gavę sąmoningų gyventojų pranešimus, imasi kontrolės veiksmų.
• Tikrinant tos pačios įmonės prekybos vietas nustatyta pažeidimų elektroninių kasos aparatų (toliau – EKA) apskaitoje, kasose rastas grynųjų pinigų perteklius, pirkėjams neišduodami fiskaliniai kvitai. Vienoje įmonės parduotuvėje, motyvuojant kasos aparato gedimu, tiesiog buvo prekiaujama be jo. Kitoje prekybos vietoje Kauno AVMI specialistai kasoje rado ne tik grynųjų pinigų perteklių, bet buvo aptikti mėsai ir jos gaminiams pateikti dviejų tipų važtaraščiai. Kaip žodžiu paaiškino įmonės darbuotojai, pagal vienus važtaraščius realizavus produkciją, pajamos yra neapskaitomos, o prekybos vietoje neapskaityti pinigai kartu su neoficialiais važtaraščiais grąžinami į gamybos cechą, kur produkcijos gabenimo dokumentai vėliau sunaikinami.

VMI praneša: leidimus žymėtiems degalams ūkininkai gali įsigyti paprasčiau
Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI) informuoja, jog VMI ūkininkams parengė atmintinę, padėsiančią susipažinti su paprastesne leidimų įsigyti lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų dyzelinių degalų, skirtų žemės ūkiui, išdavimo tvarka. Joje mokesčių mokėtojai ras su mokestinių prievolių vykdymu, degalų apskaita susijusią informaciją, atsakymus į kitus aktualius klausimus.
• „Mažindama administracinę naštą mokesčių mokėtojams, VMI nuo 2016 metų rugpjūčio 1 dienos supaprastino minėtų leidimų išdavimo tvarką – dabar teikti prašymo ir atsiimti šių leidimų nebereikia vykti į VMI aptarnavimo padalinį, pakanka prisijungti prie Mano VMI portalo. Tikimės, jog susipažinę su atmintinėje glaustai ir aiškiai pristatyta naująja tvarka, mokesčių mokėtojai jos laikysis, aktyviai naudosis Mano VMI el. paslauga, leidžiančia atsispausdinti leidimus savarankiškai ir taip bus taupomas jų laikas", - sako Vilniaus AVMI viršininkė Edita Glumbakienė, pažymėdama, kad vis dar tebesitęsiančiais 2016 – 2017 ūkiniais metais mokesčių mokėtojams jų Mano VMI paskyrose pateikta 90 tūkst. automatiškai sugeneruotų leidimų įsigyti žymėtus degalus – tai 63 proc. visų šiais ūkiniais metais išduotų leidimų žymėtiems degalams, skirtiems žemės ūkiui, įsigyti.
• Atmintinę galima rasti VMI interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.16.6/-/asset_publisher/0OhS/content/atmintine-apie-gazolius-skirtus-naudoti-zemes-ukyje/10174.
• Vilniaus AVMI primena, jog pasikeitus leidimų įsigyti lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų dyzelinių degalų, skirtų žemės ūkiui, išdavimo tvarkai, mokesčių mokėtojams nebereikia teikti prašymų VMI. Leidimai su apskaičiuotu lengvatinių degalų kiekiu generuojami automatiškai pagal VMI turimus duomenis apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir praeitų ūkinių metų (nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.) kuro įsigijimų duomenis. Leidimai VMI nebepasirašomi, todėl ūkininkai ir juridiniai asmenys juos gali peržiūrėti ir atsispausdinti savarankiškai prisijungę prie Mano VMI, nebereikia vykti į Mokesčių inspekcijos aptarnavimo padalinius atsiimti leidimo.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

2017-05-08 21:34 Blevyzgos » TAX MEETAS 2017 » #1357553
Vis dar nėra organizatorių.... Labai gaila. smile
P.s: visi entuziastų organizuoti susitikimai buvo super (kaip ir paskutinis Lietuvos pačiam kraštukyje).
2017-05-01 10:46 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #1356921
Savaitės 2017.04.24 - 2017.04.30 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS SKAITALAS
Aušra Maldeikienė "Briedžių medžioklė".

SAVAITĖS SKAITALAS-2
Gintaras Černius "Ar pavyks Lietuvai ištrūkti iš įsisukusios mokesčių grobstymo karuselės".


SAVAITĖS LEIDINYS
Finansų ministerija informuoja, kad parengė apibendrintą ir iliustratyvią 2017 m. Lietuvos viešųjų išlaidų analizę.
2017 m. Lietuvos viešųjų išlaidų analizę galima rasti čia.

SAVAITĖS TYRIMAS
Vilniaus universiteto tyrimas apie pajamų nelygybę. Grupė Vilniaus universiteto (VU) mokslininkų atliko tyrimą „Pajamų pasiskirstymo veiksniai: darbas, kapitalas ir gerovės valstybė“, kuris pristatytas balandžio 21 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Kai kurie šio tyrimo rezultatai buvo netikėti.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA


Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 6 ir 10 straipsniai
Seimas priėmė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 6 ir 10 straipsnių pakeitimus.
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimas, kuris įsigalios nuo 2018 sausio 1 d. numato teisę gauti ligos išmoką, nustatytą šio įstatymo 8 straipsnyje, seneliui (senelei) ar globėjui, slaugančiam sergantį iki 14 metų vaiką. Išmoka iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų pradedama mokėti nuo pirmosios vaiko slaugymo dienos ir mokama ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

VMI komentuoja: dėl gydytojų, dalyvaujančių klinikiniuose vaistinių preparatų tyrimuose, veiklos priskyrimo mokslinei veiklai
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavusi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos bioetikos komiteto, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų nuomones, paaiškina dėl gydytojų, dalyvaujančių klinikiniuose vaistinių preparatų tyrimuose, veiklos apmokestinimo:
• Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje biomedicininiai tyrimai apibrėžti kaip biomedicinos mokslų hipotezių patikrinimas mokslo tiriamaisiais metodais, kuriuo siekiama plėtoti mokslo žinias apie žmogaus sveikatą, ligas, jų diagnostiką, gydymą ar profilaktiką. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje nustatyta, kad klinikinis vaistinio preparato tyrimas – tai bet koks su žmonėmis atliekamas biomedicininis tyrimas, skirtas nustatyti, patikrinti ir patvirtinti vieno ar kelių tiriamųjų vaistinių preparatų klinikinį, farmakologinį ir (ar) kitokį farmakodinaminį poveikį ir (ar) nustatyti nepageidaujamas reakcijas į vieną ar kelis tiriamuosius vaistinius preparatus, ir (ar) ištirti vieno ar kelių tiriamųjų preparatų rezorbciją, pasiskirstymą, metabolizmą ir išskyrimą, siekiant nustatyti tiriamojo vaistinio preparato saugumą ir (ar) veiksmingumą.
• Kadangi klinikinio vaistinio preparato tyrimo tikslas (apibrėžtas konkretaus klinikinio tyrimo tyrėjo susitarime, kuriame nustatytos ir tyrėjo funkcijos, su užsakovu) nėra sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, gydytojų, farmacijos įmonės užsakymu savarankiškai vykdančių klinikinį vaistinio preparato tyrimą, veikla laikytina moksline veikla. Tokiu atveju pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas kitos (ne laisvųjų profesijų) individualios veiklos pajamos, tame tarpe ir individualios mokslininko veiklos pajamos, apmokestinamos 5 proc. pajamų mokesčio tarifu.
• Tačiau, jeigu gydytojo savarankiškai vykdomos veiklos tikslas yra asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, t. y. pacientų gydymas, tai tokia veikla galėtų būti laikytina laisvosios profesijos (gydytojo) veikla. Tokiu atveju pagal GPMĮ nuostatas gyventojų, vykdančių laisvosios profesijos veiklą, individualios veiklos pajamoms apmokestinti taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

VMI informuoja: pakeistas pelno mokesčio įstatymo 57 straipsnio apibendrintas paaiškinimas (komentaras)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 57 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimus, kurių nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2017-04-19 raštas Nr. (14.16.01)-5K-1707211)-6K-1702847). Šį komentarą galima rasti VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge.
Informacinį pranešimą galima rasti čia.

KITOS NAUJIENOS


Finansų ministerija informuoja: trijų mėnesių centrinės valdžios sektoriaus deficitas – 46,4 mln. eurų
FFinansų ministerijos duomenimis, 2017 m. trijų mėnesių centrinės valdžios sektoriaus deficitas sudarė – 46,4 mln. eurų arba 0,1 proc. prognozuojamo šių metų bendrojo vidaus produkto (BVP). Praėjusių metų tą patį laikotarpį centrinės valdžios sektoriaus deficitas siekė 197 mln. eurų.
• Šių metų trijų mėnesių centrinės valdžios sektoriaus pajamos buvo beveik 2 mlrd. 706 mln. eurų, išlaidos – 2 mlrd. 723 mln. eurų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per šių metų sausį-kovą sudarė 29,4 mln. eurų. Daugiausiai pajamų per tris mėnesius gauta iš mokesčių (52,4 proc.) ir socialinių įmokų (43,1 proc.). Didžiausia visų išlaidų dalis (58,3 proc.) skirta socialinėms išmokoms.
• 2017 metų kovo mėnesio centrinės valdžios sektoriaus deficitas sudarė 93,9 mln. eurų (0,2 proc. prognozuojamo šių metų BVP). 2017 m. centrinės valdžios pajamos kovo mėnesį buvo 982,5 mln. eurų, išlaidos – 1 mlrd. 54 mln. eurų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per šių metų kovą sudarė 22,2 mln. eurų.
• Kovo mėnesį pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (49,1 proc.) ir socialinės įmokos (44,6 proc.). Daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (60,4 proc.).
• Prognozuojamas 2017 metų BVP – 40,585 mlrd. eurų.

Valstybinė darbo inspekcija informuoja: balandžio 28 d. – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena
Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad balandžio 28 d. – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Valstybinė darbo inspekcija (VDI), minėdama Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną ir siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į darbuotojų saugą ir sveikatą, trečius metus kvietė spręsti nacionalinį e. testą, kuris buvo paskelbtas VDI interneto svetainėje www.vdi.lt. Testą sudaro 25 klausimai su galimais 3–4 atsakymų variantais.
Testo klausimus ir teisingus atsakymus galima rasti čia.

VMI praneša: modelis „Įspėjau – pasirink“ sėkmingai be kontrolės procedūrų skaidrina įmonių atlyginimus
VMI praneša, kad su darbo santykiais susijusių mokesčių ir įmokų vengimas – vienas iš dažniausiai pasitaikančių šešėlinės ekonomikos reiškinių. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI), siekdama sumažinti vieną iš rizikų, kurios poveikis biudžeto pajamoms yra didelis bei norėdama kuo mažiau trukdyti sąžiningus mokesčių mokėtojus, daugiau nei dešimt metų taiko modelį „Įspėjau – pasirink«. Nuo 2013 m. šią gerąją bendravimo su mokesčių mokėtojais praktiką perėmė ir Sodra bei Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI).
• VMI pastebi, kad mokesčių, susijusių su darbo santykiais, siekiama išvengti įvairiais būdais, pvz. neapskaitant viso darbuotojų dirbamo laiko, mokant darbuotojams neapskaitytą darbo užmokestį „vokeliuose», dirbant nelegaliai, darbuotojus įdarbinant, tariamai, darbui ne pilną darbo dieną ar dalį užmokesčio išmokant kaip, pvz., mokestį už transporto priemonių nuomą. Šie aspektai dažnai turi įtakos įmonėje mokamų atlyginimų vidurkiui.
• Veikiant pagal „Įspėjau – pasirink« modelį, tam tikrais kriterijais atrinktų rizikingiausių įmonių vadovai sulaukia įspėjamųjų laiškų, yra kviečiami į VMI pokalbiams. Tik tokiu atveju, kai verslininkai nesugeba pagrįsti oficialiai mokamo dažnai net mažesnio nei „minimumas» atlyginimo (o tai parodo galimą „vokelių« mokėjimo riziką įmonėse) ir nekoreguoja apskaitomo užmokesčio, sulaukia ir VMI inspektorių vizito.
• „Visų pirma reikėtų pažymėti, kad pats faktas, kad mokamas minimalus ar mažesnis už jį darbo užmokestis nėra traktuojamas kaip mokesčių vengimo įrodymas - daugelyje įmonių yra darbuotojų, dirbančių ne pilnu krūviu, sezoniškai, atliekančių pagalbines funkcijas ir pan. Įtarimai kyla tada, kai didžioji dalis darbuotojų, dirbančių aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą, gauna mažesnį nei minimalus darbo užmokestį», - sako Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė, pažymėdama, kad šio modelio taikymo privalumas – įmonės netrukdomos kontrolierių vizitų, griežtos kontrolės procedūros (patikrinimai) taikomos tik įmonei nenorint bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi.
• Kauno AVMI 2016 m. išsiuntė klausimynus 1623 mokėtojams dėl darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną ir sulaukė 1315 (81 proc.) atsakymų. Į pokalbį dėl mažo vidutinio darbo užmokesčio ir didelio ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų skaičiaus buvo pakviesti 562 mokesčių mokėtojai. Pokalbių metu 411 (73 proc.) mokesčių mokėtojų įsipareigojo didinti oficialiai deklaruojamą darbo užmokestį, arba mažinti darbuotojų, dirbančių nepilną darbo dieną skaičių. Atlikti veiksmai buvo rezultatyvūs - mokėtojų, kurių atžvilgiu taikytos prevencinės priemonės, oficialiai deklaruojama gyventojų pajamų mokesčio suma šoktelėjo apie 20 proc. Neabejotinai galima daryti išvadą, kad atlyginimas ir anksčiau buvo mokamas didesnis, tačiau jis buvo deklaruojamas ne visas ir ne už visą atlyginimą mokami mokesčiai. Taigi, VMI neprašo didinti atlyginimus, o tik siekia, kad visas realiai mokamas darbo užmokestis būtų deklaruotas ir apskaitytas.
• Praėjusiais metais VMI, Sodra ir VDI specialistai visoje Lietuvoje stebėjo ir taikė įvairias poveikio priemones daugiau nei 6000 juridinių asmenų. Palyginus šiose įmonėse dirbančių ir minimalų atlygį gaunančių darbuotojų skaičius 2016 m. pradžioje ir pabaigoje, pastebima, kad jų sumažėjo 6,67 proc., per tą patį laikotarpį šalies mastu tokių darbuotojų sumažėjo 2,66 proc. Vidutinis darbo užmokestis kontroliuotose įmonėse palyginus su 2015 m. IV ketvirčiu išaugo 23,63 proc., kai tuo pačiu laikotarpiu visose Lietuvos įmonėse vidutinis darbo užmokestis augo 10,15 proc.

Sodra primena: stažo sukaupiame tiek, kiek oficialiai uždirbame pajamų
Sodra primena, kad stažas skaičiuojamas pagal pajamas ir nuo jų sumokėtas įmokas. Jei per 1 metus uždirbama mažiau nei 12 MMA ir sumokama mažiau mokesčių, nesukaupiamas 1 metų stažas.
• Per šiuos metus nesukaupti 1 metų stažo rizikuoja 160 tūkstančių žmonių, t. y. jų mėnesinis darbo užmokestis nesiekia MMA – 380 eurų.
• Dirbti ne visu etatu šalies įstatymai nedraudžia, tačiau kiekvienam dirbančiam žmogui svarbu, kad būtų oficialiai apskaitomas visas jo realiai dirbamas laikas, o dirbant visą darbo dieną ir pilną mėnesį atlyginimas negali būti mažesnis nei Vyriausybės nustatytas minimumas – 380 eurų. Jei darbo laiko apskaita valandinė, valandos įkainis negali būti mažesnis kaip 2,32 euro.
• Oficialiai deklaruojant ne visą darbo užmokestį nukenčia ne tik stažas, bet ir socialinės garantijos – gaunamos mažesnės, nuo deklaruojamų pajamų skaičiuojamos ligos, nedarbo, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos.
• Savo sukauptą stažą galite pasitikrinti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros adresu https://gyventojai.sodra.lt.

FNTT tyrimas: Mažeikių bendrovė nelegaliai prekiavo chemikalais iš Lenkijos- šešėlyje ūkininkams pardavė tonas produkcijos
Mažeikiuose registruotos bendrovės direktoriaus pavaduotojas per maždaug pusantrų metų ūkininkams nelegaliai pardavė produkcijos už daugiau kaip 180 tūkst. eurų. Įmonės bendraturtis įvairius chemikalus pirko Lenkijoje ir Latvijoje, o vėliau be apskaitos dokumentų jais prekiavo Lietuvoje, įtaria Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
• Įtariama, kad mažeikiškis be apskaitos dokumentų Lenkijoje įsigijo apie 2 tonas įvairių augalų apsaugos priemonių, kurios nebuvo registruotos Lietuvoje. Pirminiais skaičiavimais, mažeikiškis per daugiau nei vienus metus nelegaliai produkcijos Šiaulių regiono ūkininkams pardavė už daugiau kaip 180 tūkst. eurų.
• FNTT Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad 2016–2017 metais Mažeikių bendrovė direktoriaus pavaduotojas iš Latvijos įmonės už 25 tūkst. eurų nusipirko vieną toną draudžiamo Lietuvoje herbicido „Mistral“.
• Ši nesertifikuota šalyje priemonė yra skirta purkšti bulves nuo piktžolių. Išaiškinta, kad minėtas kiekis chemikalų be apskaitos dokumentų buvo parduotas regiono ūkininkams, o Mažeikių bendrovės buhalterinėje apskaitoje už tai gauti pinigai buvo įtraukti kaip pinigai už kitą parduot1 prekę.
• Tyrimo metu FNTT Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai atliko 11 kratų, kurių metu paimti tyrimui reikšmingi dokumentai, užrašai, kompiuterinės laikmenos. Kratų metu Mažeikių bendrovės sandėlyje buvo aptikta daugiau kaip 500 kg augalų apsaugos priemonių – „Mistral“, „Monitoru“, „Grodil“, „Titus“. Bendra šių Lietuvoje draudžiamų ir be apskaitos dokumentų įsigytų priemonių vertė siekia 24 tūkst. eurų.
• Pernai ir užpernai įmonės apyvarta siekė apie 5 mln. eurų, 2014 metais – apie 4,6 mln. eurų. Ikiteisminį tyrimą, atliekamą dėl sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo, organizuoja ir jam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūra.
• Neteisėta prekyba augalų apsaugos priemonėmis tarnybos pareigūnų akiratyje atsiduria nebe pirmą kartą. Prieš porą mėnesių FNTT Šiaulių apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame nustatyta, kad Šiaulių rajono gyventojas, neturėdamas leidimo ir be apskaitos dokumentų, pardavė ūkininkams produktų už daugiau nei 60 tūkst. eurų. Įtariamasis iš vienos Lenkijos įmonės įsigydavo didelius kiekius Lietuvoje neregistruotų ir draudžiamų prekiauti pesticidų, parduodavo juos ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms. Šiuo metu baigta baudžiamoji byla nagrinėjama Šiaulių apylinkės teisme.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

2017-04-25 17:42 Blevyzgos » Pasijuokime mieli draugai » #1356423
Katė žiūri siaubo filmą smile smile smile :

www.youtube.com/watch?v=_cVM5infYxk
2017-04-24 10:27 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1356250
Galite pildyti, galite nepildyti. SAV forma yra mėnesinė -metinė. Pvz. jei koks IĮ savininkas nori gauti banke kreditą, jis kiekvieną mėn. pildo SAv įrašydamas didesnes nei MMA sumas, nuo kurių turi susimokėti sodrai. Tai forma, leidžianti žinoti savarankiškai dirbančių asmenų pajamas kitoms institucijoms (pvz. kredito įstaigoms, antstoliams).

Jeigu jums neaktualu- nepildote.
2017-04-24 09:09 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #1356244
Savaitės 2017.04.17 - 2017.04.23 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS SKAIČIUS
VMI informuoja, kad gyventojams, privalėjusiems, tačiau dar nepateikusiems pajamų deklaracijų dėl per didelio pritaikyto metinio nepamokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD), siunčia išankstinius priminimus. VMI duomenimis, per dideliu nei priklauso NPD pernai pasinaudojo 277 tūkst. šalies gyventojų, iš kurių deklaracijas iki šios dienos pateikė beveik pusė tai privalančių padaryti.
• Išankstiniai priminimai apie pareigą pateikti deklaraciją siunčiami Mano VMI sistemos naudotojams, likusieji gyventojai, kurie nesinaudoja Mano VMI, turėtų savarankiškai pasitikrinti, ar privalo deklaruoti pajamas. Iš viso deklaracijas dėl per didelio NPD dar turėtų pateikti apie 145 tūkst. gyventojų. Pažymėtina, kad tie gyventojai, kurie iki gegužės 2-osios nepateiks privalomų deklaracijų, negalės paremti ir savo pasirinktų organizacijų bei kitų paramos gavėjų – jų paramos prašymai nenagrinėjami.

SAVAITĖS STRAIPSNIS
"Verslo žinios" apie i.VAZ (važtaraščių registravimo sistemos) taisyklių pakeitimus: "VMI atleidžia e.važtaraščio gniaužtus".

SAVAITĖS LAIMIKIS
Klaipėdos AVMI per pastarąsias dvi savaites nustatė net kelis neapsikaityto darbo užmokesčio mokėjimo statybų sektoriuje atvejus: Klaipėdos UAB darbuotojams „vokeliuose« išmokėjo apie 130 tūkst., Telšių UAB – apie 28 tūkst. eurų sumas, neįtrauktas į įmonių buhalterinę apskaitą. Algas statybininkams mokėdami „juodai» įmonių vadovai bandė išvengti mokesčių valstybei. Dėl Klaipėdos bendrovės galimai nusikalstamos veiklos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (toliau – FNTT) pradėjo ikiteisminį tyrimą, Telšių įmonei taip pat gresia tiek teisinės, tiek mokestinės sankcijos.
• Patikrinimą uostamiesčio statybų bendrovėje Klaipėdos AVMI darbuotojai atliko kartu su FNTT Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnais. Jo metu biure rasta per 9 tūkst. eurų galimai neapskaitytų pajamų suma, skirta išmokėti darbuotojams „vokeliuose«, bei „juodosios» buhalterijos užrašai. Tai, kad neoficialią dalį sutarto atlyginimo – kiekvienam po 400 eurų ar daugiau, priklausomai nuo uždarbio - įmonės vadovas išmokėdavo grynais į rankas, patvirtino ir darbuotojai. Preliminariais skaičiavimais, per 2015-2017 m. neapskaityto darbo užmokesčio, išmokėto nuslepiant mokesčius, suma gali siekti apie 130 tūkst. eurų.
• Mokėti visus mokesčius vengė ir Moldovos Respublikos piliečio vadovaujama Telšių bendrovė, veiklą Lietuvoje pradėjusi vos prieš metus. Apie „vokelius« įmonėje Mokesčių inspekcijai pranešta pasitikėjimo telefonu 1882. Patikrinus informaciją, nustatyta, kad per palyginti trumpą veiklos laiką įmonė 18 darbuotojų išmokėjo per 27 tūkst. eurų neapskaityto darbo užmokesčio. Įvairiems statybos – betonavimo, renovavimo ir kt. - darbams ji samdė ne tik lietuvaičius, bet ir moldavus, kuriems taikė tą patį apmokėjimo modelį – dalį „vokeliuose». Išanalizavę įmonės buhalterinius duomenis Mokesčių inspekcijos darbuotojai atskleidė, kad oficialiai statybininkams ji mokėjo tik minimalų atlyginimą, o papildomai išmokėtos neoficialios sumos svyravo nuo 70 iki 530 eurų per mėnesį vienam darbuotojui.
• „Statybų sektorių VMI vertina kaip vieną rizikingiausių, todėl taiko kompleksines priemones, kuriomis siekiama įtikinti šiame versle veikiančias įmones atsisakyti blogosios praktikos – neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimo, gautų pajamų nedeklaravimo, nelegalaus darbo ir kt. Ne vienerių metų VMI įdirbio rezultatai ryškėja – turimais šių metų duomenimis, šalyje mažėja „vokelių« mokėjimo atvejų, ši teigiama tendencija pastebima ir Klaipėdos regione, auga šio regiono statybų verslo deklaruotos pajamos, atitinkamai ir deklaruoti mokesčiai, didėja ir įdarbinamų darbuotojų skaičius, vidutinio darbo užmokesčio rodikliai. Tikimasi, kad bendromis VMI, kitų institucijų ir, be abejo, skaidriai dirbančio verslo, netoleruojančio nesąžiningų konkurentų, pastangomis šis išskaidrinimo procesas įgaus norimą pagreitį», - sako Klaipėdos AVMI Kontrolės departamento direktorė Gražina Rimkienė.
• Klaipėdos AVMI duomenimis, š.m. sausio – vasario mėn., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, Klaipėdos regiono statybų verslo deklaruotos pajamos išaugo 38 proc. (pajamų augimas ypač ryškus Tauragės ir Telšių apskrityse, atitinkamai 62 proc. ir 53 proc.), deklaruotas mokėtinas PVM augo 32 proc., padidėjo ir šiame sektoriuje dirbančiųjų skaičius bei 11 proc. - mokamas vidutinis darbo užmokestis sektoriaus darbuotojams.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA


Pakeistas Vyriausybės nutarimas dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 283 pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 86. Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatos išdėstytos nauja redakcija.


Pakeistos Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms taisyklės
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 284 pakeistos Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1191. Taisyklės išdėstytos nauja redakcija.


Pakeista Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinė) forma
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. DĮ-103 pakeista Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinė) forma. Neteko galios Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. DĮ-65 „Dėl Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinės) formos patvirtinimo“.
Pakeistas Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-250pakeistas Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119. Įsakymas išdėstytas nauja redakcija.
• Įsakymas įsigalioja 2017 gegužės 1 dieną.

Patvirtintas Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V4-66 ,,Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) patvirtintas Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).
• Apraše nustatyti bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai, informacijos apie bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą pateikimo tvarka bei bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo vertinimo tvarka. Taip pat Įsakyme nustatyta, kad Aprašo 5 punkte nurodytą ataskaitą už 2016 kalendorinius metus bankroto ir restruktūrizavimo administratoriai turi pateikti Tarnybai iki 2017 m. birželio 1 d.

VMI informuoja: pakeistas pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktų apibendrintas paaiškinimas (komentaras)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktų komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimus kurių nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2017-04-05 raštas Nr. (14.16.01)-5K-1705774-6K-1702582).
• Komentaras papildytas nuostatomis, nuo ko priklauso pelno mokesčio lengvatos laisvoms ekonominėse zonose veikiančioms įmonėms (nuo investuotos sumos ir nuo vidutinio darbuotojų skaičiaus per moketinį laikotarpį).
Šį komentarą galima rasti VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge.

KITOS NAUJIENOS


Finansų ministerija informuoja: pirmasis ketvirtis valstybės biudžetui buvo dosnus pajamų
Pirmąjį šių metų ketvirtį valstybės ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 3,4 proc. (63,7 mln. eurų) daugiau, o vien tik valstybės biudžetas – 2,1 proc. (31,2 mln. eurų) daugiau nei planuota, rodo išankstiniai Finansų ministerijos duomenys.
• Faktinės bendros abiejų biudžetų sausio-kovo mėnesių pajamos – 1,9 mlrd. eurų, o tik valstybės biudžeto – 1,5 mlrd. eurų. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pajamų gauta atitinkamai 13,9 proc. (233,7 mln. eurų) ir 15,1 proc. (202 mln. eurų) daugiau.
• Didžiausios įplaukos gautos iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) – 857,6 mln. eurų, t.y., 2,1 proc. (17,8 mln. eurų) daugiau nei planuota ir 11,9 proc. (91,4mln. eurų) daugiau nei pernai sausį-kovą. Viršplaninių pajamų gauta dėl didesnės nei pernai tuo pat metu PVM permokos bei išaugusių mažmeninės prekybos apimčių.
• Už visas akcizines prekes per tris mėnesius gauta 343 mln. eurų – 3,1 proc. daugiau nei prognozuota. Akcizų surinkimui teigiamos įtakos turėjo spartesnis nei buvo prognozuota alkoholinių gėrimų pardavimų augimas prieš akcizo didėjimą nuo kovo 1 dienos.
• Pelno mokesčio įplaukos sudarė 112,7 mln. eurų – 3,3 proc. mažiau nei planuota dėl sumažėjusios mokesčių mokėtojų, avansinį pelno mokestį deklaruojančių mokėti pagal numatomą pelno mokesčio sumą, avansinio pelno mokesčio prievolės.
• Gyventojų pajamų mokesčio įplaukos į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus pirmąjį ketvirtį sudarė 340,9 mln. eurų, ir buvo 5,8 proc. didesnės nei prognozuota. Tam įtakos turėjo mokėjimo termino kalendorinis veiksnys –didesni nei prognozuota mokėjimai už 2016 m. gruodžio mėnesį (kurio paskutinė diena sutapo su savaitgaliu) persikėlė į 2017 m. sausio mėnesį, taip pat sparčiau nei prognozuota augantis darbo užmokesčio fondas. (Atsižvelgiant į 2017 m. kovo mėnesį atnaujintą ekonominės raidos scenarijų, 2017 m. prognozuojamas 7,5 proc. darbo užmokesčio fondo augimas, kai tuo tarpu 2016 m. rudenį, rengiant 2017 m. biudžeto rodiklius, darbo užmokesčio fondo augimo prognozė 2017 m. sudarė 7 proc.)
• Patvirtintos 2017 m. valstybės biudžeto pajamos (be ES lėšų) sudaro 6,386 mlrd. eurų, su ES lėšomis – 8,487 mlrd. eurų.

Finansų ministerija informuoja: valdžios sektoriaus finansai 2016 metais – pertekliniai
Finansų ministerijos informuoja, kad pirmą kartą per 26-erius metus nuo šalies Nepriklausomybės atkūrimo valdžios sektorių sudarantys biudžetai buvo pilnesni nei planuota – 2016 metais pasiektas valdžios sektoriaus perteklius sudarė 0,3 procento bendrojo vidaus produkto (BVP).
• „Džiugiu, kad atsakingas viešųjų finansų planavimas ir valdymas duoda vaisių, parodo, kad galime atsisakyti nuolatinio deficito praktikos. Be to, tai kartu didelis akstinas nesustoti ir siekti tvaraus bei ilgalaikio šalies vystymosi, išlaikant pagreitį“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.
• Perteklinės lėšos 2016 m. prisidėjo prie valstybės skolos sumažėjimo - iš viso valdžios sektoriaus skola 2016 m. sumenko nuo 15,9 mlrd. eurų iki 15,5 mlrd. eurų. Skolos lygis praėjusiais metais sudarė 40,2 proc. BVP.
I6samiau - Lietuvos statistikos departamento pranešime.

Sodra praneša: pirmojo metų ketvirčio finansiniai rezultatai – pajamų augimo tendencija išlieka
Sodra informuoja, kad palyginus su praėjusiais metais, „Sodros“ biudžeto įplaukos ir išmokos augo vienodai – 12,6 proc. Skaičius šiek tiek koregavo anksčiau nei planuota, išmokėtos kompensacijos finansinės krizės metu dirbusiems pensininkams. Tam buvo gauta 81,3 mln. asignavimų iš Valstybės biudžeto. Dar 0,3 mln. Eur asignavimų skirti paimtų paskolų palūkanoms dengti.
• VSDF biudžeto statistika 2017 m. sausio–kovo mėnesiais (operatyviniais duomenimis):
• Pajamos
• 901,3 mln. Eur (nevertinant gautų asignavimų, 92 mln. Eur arba 12,6 proc. daugiau nei pernai);
• 799,5 mln. Eur sudarė draudėjų ir apdraustųjų soc. draudimo įmokos (89,5 mln. Eur arba 12,6 proc. daugiau nei pernai);
• Kitos įmokos: savarankiškai dirbančiųjų soc. draudimo įmokos – 16 mln. Eur, asignavimų iš valstybės biudžeto – 81,9 mln. Eur, veiklos pajamų – 3,3 mln. Eur.
• Išmokos
• 994,2 mln. Eur (111,6 mln. Eur arba 12,6 proc. daugiau nei pernai);
• 728,3 mln. Eur sudarė pensijų soc. draudimo išmokos (99,4 mln. Eur arba 15,8 proc. daugiau nei pernai);
• 81,6 mln. Eur – ligos soc. draudimo išmokos (14,1 mln. Eur arba 20,9 proc. daugiau nei pernai);
• 73,5 mln. Eur – motinystės soc. draudimo išmokos (7,9 mln. Eur arba 12 proc. daugiau nei pernai);
• Kitos išmokos: nedarbo soc. draudimo išmokos – 23,6 mln. Eur, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos – 6,6 mln. Eur, pervedimai į pensijų fondus – 41 mln. Eur.
• VSDF biudžeto išmokos, negalutiniais duomenimis, buvo 92,9 mln. eurų didesnės nei pajamos. Pernai tuo pačiu metu šis skirtumas siekė 137,7 mln. Eur. Planuojama, kad metinis biudžeto balansas bus teigiamas.

VMI prašo gyventojų, teikiančių deklaracijas, neužmiršti nurodyti ir užsienyje gautas pajamas bei informuoti apie elektronines sąskaitas
VMI praneša, kad praėjusiais metais užsienyje gautas pajamas deklaravo apie 43 tūkst. nuolatinių Lietuvos gyventojų. Šiemet apie užsienyje turimas sąskaitas jau pranešė daugiau nei 400 gyventojų.
• Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) nuolatiniams Lietuvos gyventojams primena nepamiršti deklaruoti užsienio bankuose esančias sąskaitas bei e. sąskaitas. Apie užsienyje turimas sąskaitas gyventojai turi pranešti iki šių metų gegužės 1 d. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai taip pat turėtų nepamiršti deklaruoti ir užsienyje gautų pajamų bei turimo turto.
• „VMI atkreipia dėmesį, kad ši tvarka galioja tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams, ne emigrantams, kurių pajamų apmokestinimu rūpinasi valstybės, kuriose jie gyvena ir dirba", - sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė, pažymėdama, kad teisingai pateikdami reikiamą informaciją, mokesčių mokėtojai taupo savo sumokėtus mokesčius - nebereikia naudoti valstybės lėšų, siunčiant įvairius laiškus ir priminimus.
• Praėjusiais metais užsienyje gautas pajamas deklaravo apie 43 tūkst. nuolatinių Lietuvos gyventojų, deklaruota pajamų suma viršija 787 mln. eurų. Daugiausia nuolatinių Lietuvos gyventojų deklaravo pajamas gautas Norvegijoje (11,4 tūkst.), Didžiojoje Britanijoje (7 tūkst.), Švedijoje (3,6 tūkst.). Didžiausia pajamų suma - 291 mln. eurų gauta Norvegijoje, Didžiojoje Britanijoje -121 mln. ir Vokietijoje - 44 mln. eurų. Pajamų Lietuvos gyventojai gauna ir egzotiškose šalyse: Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Kinijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Meksikoje, Singapūre, Japonijoje.
• VMI pastebi, jog visuomenei suprantant, kad vyksta informacijos apie gautas pajamas mainai tarp įvairių šalių mokesčių administratorių, daugelis gyventojų tinkamai ir laiku deklaruoja pajamas gautas užsienyje. Nuo šių metų rudens informaciją apie užsienyje turimas sąskaitas ir gautas pajamas VMI pirmą kartą gaus iš 50 valstybių.

Sodra informuoja: nesukaupę būtinojo stažo pensininkai gauna dvigubai mažiau nei turintieji 30 ir daugiau metų stažo
158,8 euro. Tokio dydžio vidutinę senatvės pensiją gauna žmonės, nesukaupę būtinojo stažo, kuris šiuo metu yra 30 metų. Jiems pensija yra mažesnė: tiek jos pagrindinė, tiek papildoma dalys; jie taip pat negauna ir priedo už stažo metus. Tuo tarpu, žmonių, turinčių 30 metų ir ilgesnį stažą, vidutinė senatvės pensija yra beveik dvigubai didesnė – 287,3 euro.
• Neraminanti statistika: kiekvienais metais ketvirtadalis į pensiją išeinančių žmonių neturi sukaupę būtinojo 30 metų stažo, o iš viso tokių pensininkų šiuo metu yra virš 51 tūkst. Jų vidutinis stažas – 22,5 metų.
• Kaip nutinka, kad pritrūksta iki privalomojo stažo?
• Dirbant nelegaliai ar „puse etato“, neapskaitant viso darbo laiko, gaunant dalį atlyginimo vokelyje ir t.t… Sukauptą stažą pensijai galima pasitikrinti asmeninėje „Sodros“ paskyroje – https://gyventojai.sodra.lt.
• Ką bendra turi atlyginimas ir stažas?
• Stažas yra tiesiogiai susietas su minimalia mėnesine alga (MMA). Jei darbuotojas per mėnesį oficialiai uždirba bent MMA ir už jį nuo šios sumos yra sumokami visi priklausantys mokesčiai, jis sukaupia 1 mėnesio stažą. Kad sukauptų 1 metų stažą, už darbuotoją turi būti sumokėti mokesčiai nuo 12 MMA. Jei už „pusę etato“ yra oficialiai mokama pusė darbo užmokesčio, tai ir stažo per metus sukaupiama tik pusė, t. y. ne 12, o 6 mėnesiai. Taigi, kad taip dirbdamas žmogus sukauptų 30 metų stažą, jam reikėtų padirbėti 60 metų!

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

2017-04-24 09:01 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1356242

dalmik rašė:


Aš gavau pajamų tik kelis mėnesius. Galbūt tokiu atveju prisitaikytų mėnesio VSD įmokų lubos?

Kitas dalykas, pataisykite jei klystu, galbūt darbo stažas(skaičiuojamas pensijai) keliais mėnesiais trumpesnis bus užregistruotas?Neaišku kokios pajamos. Šiaip yra skaičiuojama IDV registracijos laikotarpiui. Jeigu pvz. padirbę kelis mėn. būtumėt nutraukę IDV (išsiregistravę) lubos būtų taikomos.

Stažas pensijai gauti skaičiuojamas nuo Jūsų pajamų, lyginant su MMA. Jeigu pvz. per metus dirbote tik 1-ą mėn. bet gavot let say 4000 EUR pajamų, pasiskaičiuos kaip stažas už metus su viršum.

Pasiskaitymui
www.sodra.lt/lt/naujienos/nesukaupe-butinojo-stazo-pensininkai-gauna-dvigubai-maziau-nei-turintieji-30-ir-daugiau-metu-stazo
2017-04-24 08:51 PVM » Individuali veikla pagal pazyma ir PVM » #1356240
Turi prisiskaičiuoti, turi deklaruoti, kursas -pagal sąskaitos datą.
2017-04-18 20:16 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #1355805
Savaitės 2017.04.10 - 2017.04.16 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS SKAIČIUS
• Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, jog virš 200 tūkst. gyventojų, jeigu būtų pateikę pajamų deklaracijas už 2015 m., galėjo susigrąžinti apie 16 mln. Eur gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokos. Vienam gyventojui vidutiniškai tenka po 80 Eur.
SAVAITĖS STRAIPSNIS
"Verslo žinios": VMI švelnina požiūrį į valdybas.


SAVAITĖS STRAIPSNIS-2
"Verslo žinios": VMI veda deklaravimo labirintu: kelios veiklos, skirtingi klientai. )
TEISĖS AKTŲ APŽVALGA
Pakeistos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) naudojimo taisyklės
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. VA-30 pakeistos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) naudojimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. VA-119.
• Svarbesni pakeitimai.
• Taisyklės papildytos keliais punktais - taisyklės numato galimybę i.SAF posistemyje fiziniams asmenims, PVM mokėtojams išrašyti PVM s-f. Juridiniai asmenys tokios galimybės neturės.
• „17(1). i.SAF posistemyje elektronines PVM sąskaitas faktūras gali išrašyti tik fiziniai apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje. i.SAF posistemyje šių asmenų išrašytos elektroninės PVM sąskaitos faktūros, mokesčių mokėtojui tai nurodžius i.SAF posistemyje, gali būti automatiškai įtraukiamos į išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą tą laikotarpį, kurį jos išrašytos.“
• „17(2). i.SAF posistemyje elektronines PVM sąskaitas faktūras gali gauti visi apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais, vykdantys ekonominę (PVM apmokestinamą ir / ar neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., atliekantys valstybės ar savivaldybių funkcijas). i.SAF posistemyje šių asmenų gautos elektroninės PVM sąskaitos faktūros, mokesčių mokėtojui tai nurodžius i.SAF posistemyje, gali būti automatiškai įtraukiamos į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą pagal jų gavimo datą, neatsižvelgiant į jų išrašymo datą.“

Pakeistos informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklės
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. VA-33 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. VA-102 „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo« pakeitimo».
• Pakeitimai parengti iš esmės siekiant ištaisyti techninio pobūdžio klaidas, taip pat neatitikimus, identifikuotus perkeliant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija patvirtintą automatinių informacijos mainų globalų standartą (angl. Common Reporting Standard ― CRS), susijusį su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais, į nacionalinę teisę. Pakeitimai naujų teisės normų nesukuria.
• Esant pokyčiams, susijusiems su jurisdikcijų statusu, atnaujinami jurisdikcijų sąrašai. Pakeičiamas taisyklių 8 priedas „Jurisdikcijos, apie kurias reikia pranešti“ ir 9 priedas − „Dalyvaujančios jurisdikcijos“. Paminėti priedai išdėstomi nauja redakcija.

KITOS NAUJIENOS
Finansų ministerijos 2016 metų projekcijos - tiksliausios
Objektyvūs kriterijai rodo, kad Finansų ministerijos parengtas 2016 m. ekonominės raidos scenarijus buvo nešališkas, o rodiklių prognozės - tiksliausios.
• Tokia išvada daroma, nes ministerijos rengto scenarijaus rodiklių standartinės paklaidos neviršija tokių pat Europos Komisijos (EK) ir Lietuvos banko (LB) rodiklių paklaidų keturis metus paeiliui ir atitinka nešališkumo vertinimo kriterijus.
• Palyginti su kitomis nepriklausomomis institucijomis, Finansų ministerijos 2016 m. ekonominės raidos scenarijus buvo tiksliausias – visų analizuojamų rodiklių standartinės paklaidos buvo mažesnės arba neviršijo LB ir EK atitinkamų prognozuojamų rodiklių standartinių paklaidų.
• Vertinimo laikotarpiu (2015 m. rugsėjis – 2016 m. gruodis) Finansų ministerija atnaujino ekonominės raidos scenarijų 3 kartus, EK – 4 kartus, LB – 6 kartus.
• Nešališkumas vertinamas pagal tvarką, įgyvendinant Biudžeto sandaros įstatymo 37 straipsnio nuostatas bei perkeliant į nacionalinę teisę ES Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms nuostatą dėl fiskaliniam planavimui skirtų ekonominės raidos scenarijų vertinimo pagal objektyvius kriterijus.
Finansų ministerija informuoja: „Lietuvos energijos“ 2016 metų indėlis į biudžetą – 101 mln. eurų dividendų
Finansų ministerijos valdoma valstybės energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ iš 2016 m. pelno į valstybės biudžetą iš viso perves beveik 101 mln. eurų dividendų.
• Mažesnė pusė šios sumos (41 mln. eurų) už praėjusių metų pirmąjį pusmetį jau įmokėta, kita pelno dalis (60 mln. eurų), skirta dividendams už praėjusių metų antrąjį pusmetį, bus pervesta netrukus. Atitinkamą įsakymą pasirašė finansų ministras Vilius Šapoka.
• „Energetikos bendrovės veiklos rezultatai yra įrodymas ir pavyzdys, kad ir valstybės įmonės gali būti valdomos efektyviai, drąsiai pertvarkius sektorių iš esmės ir pagal pažangiausią tarptautinę praktiką. Todėl dabar turime ir rekordinę grąžą dividendais į valstybės biudžetą, ir kokybiškesnes bei pigesnes paslaugas vartotojams“, - sako finansų ministras V. Šapoka.
• Skaičiuojama, kad nuo 2013 metų pertvarkyta „Lietuvos energija“ į valstybės biudžetą sumokėjo per 180 mln. eurų dividendų.
• Per tą laikotarpį „Lietuvos energijos“ EBITDA išaugo beveik 70 proc., pajamos – 36 proc., sąnaudos sumažėjo 24 proc. Tuo pat metu Lietuvos gyventojams elektra vidutiniškai atpigo apie 20 proc., gamtinės dujos – apie 30 proc.
• Bendrovė ir toliau sieks didinti veiklos efektyvumą, atsisakyti su jos tiesiogine veikla nesusijusių funkcijų, skatins inovacijų plėtrą, didins gamybos pajėgumus, įgyvendindama kogeneracinių jėgainių projektus, ieškos plėtros galimybių atsinaujinančioje energetikoje.
• Vienintelė „Lietuvos energijos“ akcininkė yra valstybei atstovaujanti Finansų ministerija, valdanti 100 proc. įmonės akcijų.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba primena, kokia viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiama informacija teikiama tarnybai
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad remiantis Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 18 punktu, viešojo intereso įmonių auditoriai ir viešojo intereso įmonių audito įmonės užpildytas 2016 kalendorinių metų informacijos formas dėl atliktų viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditų (Tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai) pateikia Tarnybai iki 2017 m. gegužės 1 d.
• Audito įmonės užpildytą finansinių metų, kurie baigėsi 2016 m. gruodžio 31 d., informacijos formą dėl pardavimo grynųjų pajamų (Tvarkos aprašo 3 priedas) pateikia Tarnybai iki 2017 m. birželio 1 d.
• Remiantis Tvarkos aprašo 15 punktu, jeigu teikiamos informacijos formos pateikiamos tiesiogiai Tarnybos administracijos darbuotojui ar atsiunčiamos paštu, jos taip pat turi būti pateiktos užpildytos excel formatu ir pateiktos elektroniniu būdu.

Sodra atsako į klausimus, susijusius su pajamų deklaravimu savarankiškai dirbantiems
Sodra atsako į klausimus, susijusius su pajamų deklaravimu savarankiškai dirbantiems.
• Iki kada, deklaravus pajamas, reikia sumokėti įmokas?
• Įmokos už praėjusius metus turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos, t. y. iki šių metų gegužės 2 d.
• Ar reikia „Sodrai“ deklaruoti pajamas (teikti pranešimą)? Kokiais būdais, terminas?
• Pajamos yra deklaruojamos Valstybinei mokesčių inspekcijai.
• Asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, „Sodrai“ gali pateikti SAV pranešimą apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais. SAV pranešimas teikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (už 2016 metus SAV pranešimas turi būti pateiktas iki šių metų gegužės 12 dienos).
• Jeigu asmuo „Sodrai“ nepateikia SAV pranešimo arba VMI deklaruojant pajamas neužpildo priedo GPM308, asmens draudžiamosios pajamos, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos, registre bus išdėstytos mėnesiais proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.
• Ar reikia „Sodrai“ deklaruoti PSD įmokas (teikti pranešimą)?
• Ne, PSD įmokų deklaruoti nereikia.
• Ką daryti, jei asmuo negali laiku sumokėti įmokų? Kada galima kreiptis dėl įmokų atidėjimo, jeigu pajamos jau deklaruotis, tačiau įmokoms trūksta lėšų?
• Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.
• „Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:
• kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
• kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
• kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
• kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.
• Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
• Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMI turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t.y. po gegužės 2 d.

VMI praneša: 9 tūkst. gyventojų nesusigrąžino beveik 0,8 mln. eurų GPM permokos už 2015 metus
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) duomenimis, už 2015 metus negrąžinamos gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) permokos 9 tūkstančiams gyventojų, kurie turi pradelstų mokestinių prievolių, t. y., nėra pateikę ar patikslinę ankstesnių laikotarpių privalomų deklaracijų – nekilnojamojo turto, pridėtinės vertės mokesčių ar kito mokestinio laikotarpio gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų. Negrąžinta jiems deklaruotų permokų suma sudaro apie 792 tūkst. eurų.
• „Permokos bus grąžintos, tereikia minėtiems gyventojams įvykdyti savo prievoles: pateikti ar patikslinti ankstesnių laikotarpių privalomas deklaracijas, - paaiškina ir problemos sprendimą nurodo VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė. – Sakykime, mokesčių mokėtojas pateikė metinę gyventojo pajamų deklaraciją, kurioje nurodė jam grąžintiną gyventojų pajamų mokesčio permoką. Tačiau nustatyta, kad jis nėra pateikęs privalomos pateikti praėjusio mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos, taip pat nepatikslino ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamų deklaracijos. Vadinasi, nepašalino nustatytų šios deklaracijos trūkumų, nors apie tai bei terminus juos pašalinti buvo informuotas pagal nustatytą tvarką. Tokiu atveju mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į tai, kad sprendimui dėl mokesčio permokos grąžinimo priimti trūksta duomenų, nusprendžia negrąžinti mokesčio permokos iki mokėtojas pateiks nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją bei atitinkamai patikslins metinę pajamų deklaraciją."

FNTT tyrimas: neskaidriais viešaisiais pirkimais įtariamos statybų bendrovės
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) tęsia ikiteisminį tyrimą, kuriame aiškinasi keliolikos bendrovių veiklą, sietiną su galbūt neskaidriais viešaisiais pirkimais atliekant statybos darbus. Tyrimas atliekamas dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnyba ir pinigų plovimo.
• FNTT įtaria, kad įgyvendinant ES lėšomis vykdytus projektus Respublikinėje Kauno ligoninėje ir Palangos šilumos tinkluose, viena iš ikiteisminio tyrimo akiratyje esančių Vilniuje registruotų statybos bendrovių viešųjų pirkimų metu slapta susitardavo su kitais konkurso dalyviais.
• Šiame ikiteisminiame tyrime taip pat tiriamos aplinkybės dėl valstybės įmonės Turto banko vykdyto 27,5 mln. eurų vertės projekto – Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos. Nustatyta, kad darbuotojas, kuris buvo vienas iš viešojo pirkimo komisijos narių, pirkimo procedūros metu dirbo ir konkursą laimėjusioje bendrovėje.
• Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta daugiau kaip 30 fizinių ir juridinių asmenų kratų. Jų metu rasti ir paimti tyrimui reikšmingi duomenys, nemaža grynųjų pinigų suma eurais. Įtarimai dėl minėtų nusikalstamų veikų pareikšti 7 atsakingiems bendrovių asmenims.
• FNTT, atlikdama šį tyrimą, bendradarbiauja su Viešųjų pirkimų tarnyba.
• Atliekamą ikiteisminį tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

2017-04-18 19:25 Bendra » Atostogų rezervas » #1355804
Aš keliems savo klientams, kurie tą PMĮ 5 straipsnio 2 dalį (pajamos 300k ir 10vnt darbuotojai) lengvatą taiko ir labai norėjo leidžiamų nepanaudotų atostoginių atskaitymų, pasakiau - mano einamųjų mokestinių metų leidžiamų atskaitymų paskaičiavimas jums kainuos šiek tiek ( o vienu atveju ir žymiai) daugiau nei sumokėtas šiek tiek didesnis 5% pelno mokestis, kuris gali būti mažesnis jau kitais metais, perskaičiavus atostogų rezervą.

Tai vadinama pridėtinė vertė klientui.

P.s: ir nemėgstu užsiimti apskaitos darbais, kurie aiškiai nenaudingi ar bereikalingi mano klientams (nors ir jie pasiruošę už juo apmokėti). Turiu daug kitų naudingesnių darbų (TFAS analizė, NBA, dėl PVM užklausos į FM prie VMI (jau 3 variantai), naudinga info NBA ir pan.)
2017-04-18 19:12 Bendra » Atostogų rezervas » #1355803
Na, mano nuomone, taip "žaisti" nelabai apsimoka. Tada jau kiekvienais metais reikia skaičiuoti leidžiamus ir neleidžiamus atskirai atskaitymus.
2017-04-18 18:11 Bendra » Atostogų rezervas » #1355797
Į leidžiamus atskaitymus geriau netraukti, o visą sumą rodyti PLN204 S priede.
2017-04-11 18:54 Blevyzgos » SU GIMTADIENIU! SU ŠVENTĖMIS!!! » #1355330
Samajana,

Dar metais subrendai (net nesimato) ir protas, matau, subrendo, tapo dar aštresnis per tuos metus
Linkiu, kad smagių įvykių, svarbių datų, susitikimų su senais draugai dar būtų daug daug netolimoje ateity.


P.s: o likerių pavadinimus ne vyrų reikalas atsiminti :)
2017-04-10 17:54 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #1355210
Savaitės 2017.04.03 - 2017.04.09 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS STRAIPSNIS
"Verslo žinios": VMI atsako į 3 populiariausius klausimus dėl pajamų deklaravimo.


SAVAITĖS NAUJENA
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad balandžio 6 d. pradedamas Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) permokų grąžinimas. Pirmąją dieną daugiau nei 22 tūkst. gyventojų bus pervesta apie 3 mln. eurų. Ypatingai suklusti turėtų tie gyventojai, kurie tikisi permokos grąžinimo: pinigai, kaip ir pernai, bus grąžinami tik tiems, kurie yra pateikę visas reikiamas teisingas deklaracijas už praėjusius metus. Permokų grąžinimo eiliškumas nustatomas pagal deklaracijos pateikimo datą – pirmiausia pinigai grąžinami tiems, kurie pirmieji teisingai pajamas deklaravo elektroniniu būdu.
• „Tokią permokų grąžinimo tvarką nustato Mokesčių administravimo įstatymas. Gyventojus raginame Elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau – EDS) pasitikrinti ar visos privalomos deklaracijos ir dokumentai yra pateikti ar patikslinti. Nepateikus reikiamų dokumentų, taip pat nebus pervedama ir gyventojo skiriama 2 proc. parama«, - sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė, primindama, kad gyventojai visus pranešimus apie nepateiktas deklaracijas ar kitus dokumentus, gali rasti EDS skiltyje „Pranešimai vartotojui».
• VMI primena, kad permokos visų pirma įskaitomos gyventojų mokestinėms nepriemokoms padengti (jei tokių yra), o likusi suma – grąžinama. Pažymėtina, kad Privalomojo sveikatos draudimo įsiskolinimai „padengiami« tik už 2015 metus, mat nuo 2016 metų PSD administravimu rūpinasi Sodra. Mokesčių mokėtojams, pasinaudojusiems GPM lengvata, permoka turi būti grąžinta iki liepos 31 dienos.
• Iki šiandien VMI sulaukė 743 tūkst. įvairių mokestinių laikotarpių pajamų deklaracijų, 28 tūkst. turto deklaracijų bei 83 tūkst. prašymų paremti įvairias organizacijas, menininkus ir partijas. Pirmąją deklaravimo dieną šiemet VMI sulaukė rekordinio skaičiaus pajamų deklaracijų – jų pateikta per 120 tūkst.
• Praėjusiais metais iš 672 tūkst. gyventojų, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių privalėjo pateikti deklaracijas, 537 tūkst. tą padarė laiku - 8 iš 10 gyventojų laiku pasirūpino tinkamai įvykdyti mokestinę prievolę. VMI gyventojams 2016 m. grąžino 66 mln. eurų GPM permokos.
• Pajamų deklaracijas šiemet privalo pateikti gyventojai, vykdę individualią veiklą ar gavę pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, taip pat gyventojai, kurie privalo pateikti turto deklaracijas dėl užimamų pareigų (politikai, tarnautojai ir kt.) ir, be abejo, gyventojai, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis bei susigrąžinti dalį mokesčių. Pajamų deklaracijas taip pat reikia pateikti, jeigu gyventojui buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis ir dėl to privalu sumokėti dalį GPM arba susigrąžinti šį mokestį, nes buvo taikytas per mažas neapmokestinamasis pajamų dydis. Lengvatomis gali pasinaudoti žmonės, kurie praėjusiais metais mokėjo įmokas už būsto kreditą, už sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje.

SAVAITĖS PROJEKTAS
Vėl siūloma keisti Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, susijusias su buhalterio profesionalo apibrėžimu.
• Siūloma pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
• 6. Buhalteris profesionalas – asmuo, išlaikęs buhalterius arba (ir) auditorius vienijančios Lietuvos profesinės organizacijos organizuojamus savanoriškus buhalterio profesionalo egzaminus, nuolatos keliantis ir palaikantis savo profesines žinias, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtintą egzaminų organizavimo ir kvalifikacijos kėlimo bei palaikymo tvarką.
• Siūloma keisti ir 10¹ straipsnį:
• Pakeisti 10¹ straipsnį ir jį išdėstyti taip:
• 10¹ straipsnis. Buhalterio profesionalo egzaminų ir profesinių žinių atnaujinimo tvarka ir sąrašo sudarymas bei skelbimas
• 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga tvirtina buhalterio profesionalo egzaminų organizavimo tvarką ir šių egzaminų programą, kurią parengia buhalterius arba (ir) auditorius vienijančios Lietuvos profesinės organizacijos. Buhalterio profesionalo egzaminus organizuoja buhalterių arba (ir) auditorių Lietuvos profesinės organizacijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtintą buhalterio profesionalo egzaminų organizavimo tvarką.
• 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga tvirtina buhalterio profesionalo pastovaus profesinių žinių atnaujinimo tvarką, kurią parengia buhalterius arba (ir) auditorius vienijančios Lietuvos profesinės organizacijos. Buhalterio profesionalo pastovų profesinių žinių atnaujinimo priežiūrą atlieka buhalterių profesinės organizacijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtintą buhalterio profesionalo profesinių žinių kvalifikacijos kėlimo ir palaikymo tvarką.
• 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga tvarko ir skelbia savo interneto svetainėje buhalterių profesionalų sąrašą ir nustato įrašymo į šį sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarką.
• 4. Lietuvos buhalterių arba (ir) auditorių profesinės organizacijos teikia buhalterių profesionalų sąrašui tvarkyti reikalingą informaciją apie organizacijos narius Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai įstaigai jos nustatyta tvarka.
• 3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinamosios nuostatos
• 1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
• 2. Siekiant pateisinti teisėtus asmenų lūkesčius, kurie iki įstatymo įsigaliojimo išlaikė kvalifikacinius egzaminus buhalterių arba (ir) auditorių Lietuvos profesinėje organizacijoje ir užtikrino savo kvalifikacinių žinių atnaujinimą, yra nustatytos pereinamosios nuostatos dėl šių asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą. Asmuo įrašomas į buhalterių profesionalų sąrašą, jei yra tenkinamos visos šios sąlygos:
• 1) Jeigu asmuo išlaikė profesinius egzaminus (buhalterinės apskaitos, mokesčių ir teisės) buhalterių arba (ir) auditorių Lietuvos profesinėje organizacijoje iki įstatymo įsigaliojimo ir atnaujino profesines žinias, išklausydamas ne mažiau nei 20 akad. val. per paskutinius vienerius metus, buhalterių arba (ir) auditorių Lietuvos profesinė organizacija iki 2018 m. birželio 30 d. pateikia duomenis apie tokius asmenis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai įstaigai dėl asmenų įtraukimo į buhalterių profesionalų sąrašą;
• 2) Lietuvos buhalterių arba (ir) auditorių profesinė organizacija atsako už šių duomenų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka;
• 3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija pagal pateiktą informaciją apie išlaikytus profesinius egzaminus ir kvalifikacijos kėlimą ir palaikymą, priėmė sprendimą dėl asmens įrašymo į Buhalterių profesionalų sąrašą.
Įstatymo pakeitimų aiškinamąjį raštą galima rasti čia.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA
Priimti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai
Seimas kovo 30 dieną priėmė Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimus. Įstatymo pakeitimai įsigalioja nuo 2018 sausio 1 dienos.


Priimti Darbo kodekso pakeitimai
Seimas balandžio 7 dieną priėmė Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 133 ir 134 straipsnio pakeitimus.
• 133 straipsnis papildytas 2 dalimi:
• 2. Per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per tris mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos darbuotojams suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Įvaikinus du ir daugiau vaikų – šios atostogos suteikiamos per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per šešis mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos. Šioje dalyje nurodytos atostogos nesuteikiamos tuo atveju, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įtėviui tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti.“
• Įstatymo pakeitimai įsigalioja nuo 2018 sausio 1 dienos.

VMI informuoja: nebus galimybės duomenis į i.SAF teikti Excel (*.xls, *.xlsx) formatu
Atlikus išsamią duomenų teikimo į i.SAF posistemį „Microsoft Excel" rinkmenomis analizę ir įvertinus dviejų mokesčių mokėtojų apklausų rezultatus nuspręsta atsisakyti duomenų teikimo būdo „Microsoft Excel» rinkmenomis dėl šių priežasčių:
• labai nedidelė dalis mokesčių mokėtojų naudotųsi šiuo funkcionalumu;
lyginant su i.SAF posistemyje esančiu duomenų įvedimu vienoje formoje, „Microsoft Excel« reikėtų pildyti daugiau nei vieną rinkinį duomenų, o „Microsoft * * Excel» nėra pritaikytas patogiam darbui su keliais tarpusavyje susietais objektų sąrašais;
• „Microsoft Excel« ribotai gali užtikrinti įvedamų duomenų teisingumą.
• Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklėse yra nustatyta, kokiu būdu gali būti teikiami registrų duomenys:
• i. SAF pateikiant XML formato registrų duomenų rinkmeną;
• naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i. SAF duomenų rinkmenai pateikti;
• registrų duomenis įvedant į i. SAF;
• išrašant PVM sąskaitas faktūras tiesiogiai i. SAF.
KITOS NAUJIENOS
Finansų ministerija informuoja: ES finansų ministrai Maltoje diskutavo, kaip užtikrinti investicijoms palankų mokestinės aplinkos tikrumą
Antrąją Valetoje (Maltos Respublika) vykstančio neformalaus Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdžio dieną ES finansų ministrai didžiausią dėmesį skyrė diskusijoms apie mokestinės aplinkos tikrumą.
• Posėdžio metu ministrai diskutavo, kokiomis priemonėmis būtų galima pasiekti aukštesnį mokestinio tikrumo lygį ES, kad Sąjunga būtų patraukli investicijoms.
• „Investicijų pritraukimas ir ekonomikos augimas, kartu užtikrinant efektyvias kovos su mokesčių vengimu ir piktnaudžiavimu taisykles, išlieka esminiu uždaviniu, kuriam turime skirti didelį dėmesį. Tam labai svarbu užtikrinti mokestinės aplinkos tikrumą“, – sakė V. Šapoka.
• Ministras pritarė nuomonei, kad siekiant didinti mokestinį tikrumą, svarbi prielaida yra teisėkūros kokybė, tačiau išreiškė viltį, kad tai nebus daroma skubotai. „Nauji teisės aktai Europos Sąjungos lygiu turi būti nuosekliai ir gerai išdiskutuoti, o jų perkėlimas į nacionalinę teisę vykdomas palaipsniui, paliekant pakankamai laiko jų įgyvendinimui“, – teigė V. Šapoka.
• Posėdžio metu ministrai taip pat trumpai aptarė pagrindines gaires ruošiantis G20 susitikimui Vašingtone ir naujosios JAV administracijos veiklą.
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba kviečia į seminarą
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad 2017-04-28 10 val. organizuojamas 6 akad. val. seminaras „Kilnojamojo turto nuvertėjimas ir jo įtaka turto vertei. Technologinių įrenginių retrospektyvinis vertinimas“.
• Smulkesnė informacija teikiama skyriuje Veiklos sritys/ Vertinimas/ Mokymai/ Kiti kvalifikacijos kėlimo seminarai.
• Maloniai kviečiame į seminarą registruotis iki 2017-04-24 el. paštu Ramune.Grudzinskiene@avnt.lt arba telefonu (8 5) 212 5464.
• Registruojantis būtina nurodyti klausytojo vardą, pavardę ir mokėjimo rekvizitus (jei asmuo už seminarą mokės asmeniškai - asmens kodą, adresą ir telefono numerį; jei už seminarą mokės įmonė - įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, telefono numerį). Nurodyti duomenys reikalingi išankstinio mokėjimo sąskaitai ir sąskaitai faktūrai parengti.
Sodra praneša: ilgalaikė PSD įmokų skola sumažėjo beveik 11 mln. eurų
Sausio pabaigoje „Sodra“ informavo už privalomąjį sveikatos draudimą (PSD) įsiskolinusius klientus, kad nesumokėjus jų susikaupusios 11–12 mėnesių skolos, ji bus išieškota. Kilus dideliam žiniasklaidos susidomėjimui ir žmonių aktyvumui socialiniuose tinkluose, „ledai pajudėjo“: skolininkai per nepilnus tris mėnesius sumokėjo 5,11 mln. eurų įsiskolinimų, dar apie 5,8 mln. eurų skolų buvo perskaičiuotos skolininkams pateikus reikiamus dokumentus. Visos PSD įmokos ir padengti įsiskolinimai yra pervedami į Privalomojo sveikatos draudimo fondą.
• Pasak Valstybinės ligonių kasos (VLK) direktoriaus pavaduotojos Žadvilės Abelienės, mokėti PSD įmokas yra svarbu, nes apsidraudę turi teisę gauti gydymo paslaugas nemokamai. Neapsidraudusiems nemokamai gali būti teikiama tik būtinoji medicinos pagalba, o už kitas jiems reikalingas, būtinas paslaugas gali tekti susimokėti iš savo kišenės.
• „Džiugu, kad žmonės supranta šių įmokų svarbą. 5,11 mln. eurų įsiskolinimų suma yra tikrai nemaža ir, pavyzdžiui, šių lėšų visiškai pakanka Radviliškio regioninės ligoninės visų metų veiklai, pacientų gydymui“, – sakė VLK direktoriaus pavaduotoja.
• Paskelbus apie būsimą skolų išieškojimą, „Sodros“ informacijos centro konsultantai per dieną sulaukdavo daugiau nei tris kartus gausesnio paklausimų srauto, o „Sodros“ specialistai per tris mėnesius turėjo išnagrinėti 52 tūkst. elektroniniu ir įprastiniu paštu pateiktų dokumentų, prašymų netaikyti sankcijų ir kitokių paklausimų. Per šį laikotarpį jokios sankcijos PSD skolininkams taikomos nebuvo.
• „Kaip ir anksčiau, „Sodra“ nekelia tikslo išieškoti įmokų iš žmonių, kurie Lietuvoje negyvena ir, pagal įstatymus, neturi mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Todėl toliau rag * Nenumetuotas sąrašas
iname pasitikrinti įsiskolinimą internete, adresu www.sodra.lt/pasitikrink bei susitvarkyti išvykimo deklaracijas Registrų centre arba per Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI)“, – kalbėjo „Sodros“ direktorius Mindaugas Sinkevičius.
• M. Sinkevičius teigė, kad siekdama, jog tai padaryti būtų kuo paprasčiau, „Sodra“ supaprastino procedūras: įmokų skaičiavimas sustabdomas vadovaujantis VMI pateiktomis galutinai iš Lietuvos išvykstančių asmenų pajamų deklaracijomis, visus dokumentus, suteikiančius pagrindą perskaičiuoti PSD įmokas ir įsiskolinimus
e45, leista pateikti supaprastintu būdu – skenuotus elektroniniu paštu.
• Išieškojimas – kraštutinė priemonė, kurią „Sodra“ pradėjo taikyti po daugiau nei pusę metų trukusios aktyvios komunikacijos, skirtos ir Lietuvoje gyvenantiems, ir į kitas šalis išvykusiems žmonėms. Kadangi pateikti dokumentai jau apdoroti, toliau bus vykdomas PSD įsiskolinimų išieškojimas. Dar kovo mėnesį sankcijos bus pritaikytos 2 mėnesius įmokų nesumokėjusiems asmenims; jų yra maždaug 23 tūkst., o jų skola sudaro apie 1,6 mln. eurų.
• Bendras PSD skolininkų, skolingų nuo 1 mėn. iki 14 mėn. įmokų, skaičius yra apie 285 tūkstančius, o jų skola siekia beveik 83 mln. eurų.
• Už ilgiausią – 14 mėn. laikotarpį – skolingų asmenų yra 107,3 tūkstančio, jų skola sudaro 49,6 mln. eurų. Per du mėnesius skolininkų sumažėjo daugiau nei 30-čia tūkstančių, o skola sumenko beveik 11 mln. Eur.
VMI praneša: po VMI vidinio tyrimo pradedami nauji mokesčių mokėtojų kompleksiniai patikrinimai, plečiamos vykdomų kontrolės veiksmų apimtys
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, jog darbo grupė (komisija), kuri vertino institucijos veiksmus dėl „Vilniaus prekyba» ir koncerno „MG Baltic« įmonių grupių veiklos, pateikė savo vertinimus. Darbo grupė (komisija) vertinimą atliko pagal atliktų mokestinių tyrimų bei operatyvių patikrinimų dokumentus, gavo kontrolės veiksmus atlikusių specialistų paaiškinimus, tačiau ji neatliko mokesčių mokėtojų pakartotinių kontrolės veiksmų.
• Darbo grupė išsiaiškino, kad iki šiol vykdyti operatyvūs patikrinimai bei mokestiniai tyrimai daugiausiai buvo skirti vertinti tam tikrus atskirus sandorius, surinkti papildomą informaciją, jų metu nebuvo kompleksiškai vertinta ir pasisakyta dėl mokestinių prievolių vykdymo visumos. Todėl, siekiant išsiaiškinti, ar mokesčių mokėtojai nenaudoja mokesčių vengimo schemų ir kad būtų padarytos vienareikšmiškos išvados dėl mokestinių prievolių vykdymo, komisija rekomendavo taikyti griežčiausią kontrolės formą - kompleksinius mokestinius patikrinimus. Tokie patikrinimai turi apimti ne tik jau tirtus, bet kur kas ilgesnius veiklos periodus. Taip bus atlikta ir buvusių veiksmų rekontrolė.
• VMI, atsižvelgusi į komisijos rekomendacijas bei pastabas, jau pradėjo minėtų grupių atrinktų įmonių ir akcininkų patikrinimus. Patikrinimus atliks VMI darbuotojai, kurie iki šiol neatliko jokių kontrolės veiksmų minėtų įmonių atžvilgiu.
• Be to, VMI darbo grupė nustatė, kad vienos iš „MG Baltic» grupės įmonių (kuriai VMI pagal įmonės pateiktas aplinkybes buvo pateikusi įpareigojantį sprendimą, patvirtinantį, kad įmonei, veikiant nurodytomis aplinkybėmis, neatsirastų mokestinių prievolių), sandorių faktinės aplinkybės galimai neatitinka įmonės anksčiau nurodytų sprendimo vykdymo sąlygų. Patikrinimo metu pasitvirtinus turimai informacijai, VMI netaikys anksčiau teikto įpareigojančio sprendimo ir įvykusius veiklos perleidimo sandorius vertins iš naujo.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

2017-04-06 18:12 Blevyzgos » TAX MEETAS 2017 » #1354983
NBA visuotinio narių susirinkimo sprendimu (balsuojant už lėšų skyrimą 22 už 300 EUR, 2 už 250 EUR, ne vieno prieš, ne vieno susilaikiusio) nuspręsta;
- skirti 300 EUR sumą tax.lt vasaros susirinkimo organizavimui.

Organizavimas bus patikėtas čia pateikusiems savo pasiūlymus savanoriams. Nesvarbu iš kokio Lietuvos kampelio, viduriuko ar apykraščio.
Tax.lt susirinkimas vyks ten, kur pasiūlys savanoriai-organizatoriai.

Jokių išankstinių sąlygų, pilnas savarankiškumas (carte blanche ) organizuojant susitikimą.

Lauksime iniciatyvių, kūrybiškų narių.2017-04-06 18:05 Įvairūs » Buhalterių klubas - nepelno siekianti organizacija » #1354982
Gerbiami kolegos,


Informuojame, kad įvyko seminaras su auditoriumi Artūru Kapitanovu " Mokesčių naujovės ir 2016 finansinės atskaitomybės paruošimas" bei Visuotinis narių susirinkimas Kaune. Pirmą kartą vyko tiesioginė seminaro ir susirinkimo garso transliacija.

Pagrindiniai sprendimai:
1) nario mokestis 2017 metams - 20 EUR, stojamasis - 20 EUR;
2) nuspręsta skirti solidžią sumą Asociacijos tinklalapio atnaujinimui (bus ieškoma optimalaus kokybės ir kainos santykio varianto, gal labiau kokybės) ;
3) planuojami 3-4 seminarai per metus už 15-30 EUR kainą nariams ir 40-55 EUR kainą ne nariams;
4) nuspręsta skirti 300 EUR sumą tax.lt vasaros susitikimui.
2017-04-03 19:14 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #1354603
Savaitės 2017.03.27 - 2017.04.02 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS NAUJIENA
Po Trišalės tarybos susitarimų pataisytas Darbo kodeksas teikiamas derinti
• Socialinės apsaugos ir darbo ministerija susitarimų Trišalėje taryboje pagrindu parengė Darbo kodekso, Užimtumo įstatymo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektus ir teikia juos derinti suinteresuotoms institucijoms, socialiniams partneriams ir visuomenei.
• „Atsižvelgėme į visus Trišalėje taryboje sutartus punktus ir teikiame pataisytus dokumentus derinti suinteresuotoms institucijoms, taip pat profesinių sąjungų, darbdavių atstovams ir visuomenei. Labai tikimės, kad po to, kaip per kiek daugiau ne dviejų mėnesių intensyvių derybų laikotarpį pavyko sutarti dėl esminių darbo santykių ir užimtumo skatinimo reguliavimo punktų, visas socialinis modelis artimiausiu metu bus įgyvendintas“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė.
• Pastabas ir siūlymus teisės aktų projektams galima teikti iki šių metų balandžio 12 d. Seimo teisės aktų registre.
• Praėjusių metų pabaigoje Seimas atidėjo kai kurių socialinio modelio teisės aktų, t.y. Darbo kodekso, Užimtumo įstatymo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimą iki 2017 m. liepos 1 d. tam, kad būtų geriau suderinti socialinių partnerių interesai ir užtikrintas darbuotojų bei darbdavių interesų balansas. Šių metų kovo 15 d. Trišalėje taryboje profesinių sąjungų, darbdavių ir Vyriausybės atstovai baigė svarstymus ir pasirašė susitarimą dėl sutartų punktų.
• Susitarimo pagrindu Darbo kodekse siūloma nustatyti, kad suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui, įvykdžius informavimo konsultavimo procedūrą su darbo taryba ir atsižvelgus į profesinės sąjungos nuomonę. Suminės darbo laiko apskaitos atveju maksimalus darbo laikas per savaitę – 52 val. be papildomo darbo ir netaikant šio maksimalaus darbo laiko budėjimui. Naktinio darbo laiko apskaitinis laikotarpis – 3 mėnesiai; Darbo taryba privaloma, jeigu įstaigoje dirba 20 ir daugiau darbuotojų. Viena vieta taryboje yra skiriama profesinės sąjungos nariui, kuris bus renkamas iš ne mažiau kaip 3 įmonės profesinių sąjungų kandidatais pasiūlytų įmonės darbuotojų. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančiai profesinei sąjungai, darbo taryba nesudaroma ir jos funkcijas vykdo įmonės profesinė sąjunga. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo įmonės profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė.
• Taip pat sutarta grąžinti kompensaciją dėl kilnojamojo darbo ir lauko sąlygų.
• Siekiant užtikrinti darbo netekusių asmenų saugumą, Nedarbo socialinio draudimo įstatyme siūloma nustatyti, kad teisei į nedarbo draudimo išmoką reikalaujamas 12 mėnesių nedarbo draudimo stažas būtų įgyjamas per 30, o ne per 24 mėnesius, bei nustatyti, kad nedarbo draudimo išmoka mokama 9 mėnesius.
• Siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį asmenų, netekusių darbo, sugrįžimą į darbo rinką, Užimtumo įstatyme siūloma įtvirtinti naują socialinių, darbo įgūdžių lavinimo priemonę ir taip ilgai nedirbusiems bedarbiams sudaryti galimybę atkurti ar tobulinti socialinius ir darbo įgūdžius. Paramos mokymuisi priemones siūloma papildyti nauja priemone – savišvietos ir neformaliuoju suaugusiųjų švietimo būdu įgytų kompetencijų vertinimu ir pripažinimu.
• Siūloma papildyti papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų sąrašą ir nustatyti galimybę asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, ir asmenims, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga, priskirti papildomai remiamo darbo rinkoje asmens požymį, o siekiant užtikrinti jų integraciją į darbo rinką taikyti įdarbinimo subsidijuojant priemonę.
• Pagal susitarimą įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugos bus teikiamos ne tik bedarbiams, bet ir kitiems darbo ieškantiems asmenims, o konsultavimo paslaugos papildytos nauja palaikymo darbo vietoje paslauga. Kartu siūloma nustatyti galimybę paramos judrumui priemonėje dalyvauti ir darbdaviui, įdarbinusiam teritorinės darbo biržos siunčiamą bedarbį ir patiriančiam bedarbio vežimo į darbo vietą išlaidas, bei asmenims, dalyvaujantiems stažuotėje ir socialinių, darbo įgūdžių lavinimo priemonėje.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA


VMI konsultuoja: kaip mokesčių mokėtojas turi patikrinti klientą ir kokius veiksmus privalo atlikti, kad neprarastų teisės į PVM atskaitą ir 0 proc. PVM
VMI konsultacinėje bazėje paskelbė leidinį kaip mokesčių mokėtojas turi patikrinti klientą ir kokius veiksmus privalo atlikti, kad neprarastų teisės į PVM atskaitą ir 0 proc. PVM, ir įsitikinti, kad nedalyvauja sukčiaujant PVM srityje.
Leidinį galima rasti čia.

VMI informuoja: atnaujintas leidinį „Nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimas, deklaruojant 2016 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas pajamas"
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad atnaujino leidinį „Nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimas, deklaruojant 2016 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas pajamas«. Leidinys skelbiamas VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge.
Leidinį galima rasti čia.

KITOS NAUJIENOS


Finansų ministerija informuoja: dviejų mėnesių centrinės valdžios sektoriaus perteklius – 47,5 mln. eurų
Finansų ministerijos duomenimis, 2017 m. dviejų mėnesių centrinės valdžios sektoriaus perteklius sudarė 47,5 mln. eurų arba 0,1 proc. prognozuojamo šių metų BVP. Praėjusių metų tą patį laikotarpį centrinės valdžios sektoriaus balansas buvo neigiamas – deficitas sudarė 70,4 mln. eurų arba 0,2 proc. BVP.
• Šių metų dviejų mėnesių centrinės valdžios sektoriaus pajamos buvo 1 mlrd. 723 mln. eurų, išlaidos – 1 mlrd. 668 mln. eurų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per šių metų sausį-vasarį sudarė 7,2 mln. eurų. Daugiausiai pajamų per du mėnesius gauta iš mokesčių (54,3 proc.) ir socialinių įmokų ( 42,3 proc.). Didžiausia visų išlaidų dalis (56,9 proc.) skirta socialinėms išmokoms.
• 2017 metų vasario mėnesio centrinės valdžios sektoriaus deficitas sudarė 183,4 mln. eurų (0,5 proc. prognozuojamo šių metų BVP). 2016 m. centrinės valdžios pajamos vasario mėn. buvo 801,7 mln. eurų, išlaidos – 971,2 mln. eurų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per šių metų vasarį sudarė 13,9 mln. eurų.
• Vasario mėnesį pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (45 proc.) ir socialinės įmokos (50,2 proc.). Daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (51,4 proc.).
• Prognozuojamas 2017 metų BVP – 40,585 mlrd. eurų.

Finansų ministerija informuoja: ministerija inicijuos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo pakeitimus
Atlikusi vidaus kontrolės valstybinėse institucijos auditą, Valstybės kontrolė rekomendavo Finansų ministerijai inicijuoti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo bei susijusių teisės aktų pakeitimus atsižvelgiant į gerąją tarptautinę praktiką.
• „Finansų ministerija pritaria Valstybės kontrolės įvertintam vidaus kontrolės stiprinimo valstybės institucijose poreikiui. Pateiktos rekomendacijos sudarys sąlygas tobulinti vidaus kontrolės sistemas, padėsiančias visų institucijų vadovams siekti geriausių rezultatų“, - sakė finansų ministras Vilius Šapoka.
• Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme įtvirtinti pagrindiniai vidaus kontrolės principai nustato vidaus kontrolės tikslus bei vadovų atsakomybę. Ministerija pritaria Valstybės kontrolės siūlymui dėl Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo papildymo detalesnėmis vidaus kontrolės nuostatomis ir dėl tikslingumo sustiprinti vidaus kontrolės reglamentavimą teisės aktais.

Finansų ministerija informuoja: Finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijus - patvirtintas
Finansų ministerijos parengtas 2017–2020 m. ekonominės raidos scenarijus yra tinkamai pagrįstas ir atitinka ekonomikos aktualijas, skelbia jį patvirtinusi Valstybės kontrolė.
• Finansų ministerija prognozuoja, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) vidutiniu laikotarpiu augs vidutiniškai 2,5 proc. per metus. 2017 metais, padidėjus darbo našumui, jis gali augti dar sparčiau – 2,7 proc., o 2018 m. BVP augimas gali siekti 2,6 proc.
• Numatoma, kad 2018–2020 metais darbo užmokestis augs vidutiniu metiniu tempu, artimu 6 proc. Ekonomikai augant, nedarbo lygis toliau mažės ir 2017 metais sudarys 7 proc., 2018 m. – 6,4 proc., 2019 m. – 5,9 proc., 2020 m. – 5,4 proc.
Daugiau informacijos apie ekonomines projekcijas galima rasti čia.


Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja: paskelbta metodinė informacija dėl bankroto administratoriaus pareigos bankroto atveju nutraukti darbo sutartis
Tarnyba, atlikdama bankroto administratorių veiklos priežiūrą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-07-05 įsakymu Nr. 1K-270 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių 6.1 papunkčiu, rengia ir skelbia Tarnybos interneto svetainėje informaciją dėl bankroto procedūras reguliuojančių teisės aktų taikymo.
• Atliekant bankroto administratorių veiklos priežiūrą, sutinkama atvejų, kuomet bankroto administratoriai, vykdydami savo funkcijas, nevienodai traktuoja atvejus, susijusius su nėščių (esančių nėštumo ir gimdymo atostogose) moterų ir darbuotojų, auginančių vaiką (-us) iki 3 metų (esantiems atostogose vaikui prižiūrėti), atleidimu iš darbo, kuomet įmonėms yra iškeliamos bankroto bylos. Taip pat praktikoje pastebima nemažai atvejų, kuomet terminai, susiję su darbuotojų atleidimu, skaičiuojami skirtingai. Atsižvelgiant į tai, taip pat į 2017-03-13 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Inspekcija) raštu Nr. SD-25-3140 pateiktą konsultaciją šiuo klausimu skelbiama Tarnybos nuomonė dėl bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo.
• Atsižvelgiant į tai, Tarnyba skelbia metodinę informaciją „Dėl bankroto administratoriaus pareigos darbdavio bankroto atveju nutraukti darbo sutartis su nėščiosiomis moterimis, esančiomis jų nėštumo ir gimdymo atostogose bei darbuotojais, auginančiais vaikus iki 3 metų, taip pat dėl terminų skaičiavimo, atleidžiant darbuotojus“.
Metodinę medžiagą galima rasti čia.


VMI informuoja: pajūrio metalo gaminių įmonėje – „vokeliai“ ir 7 nelegalai
VMI prie FM Pasitikėjimo telefonu 1882 buvo gautas pranešimas, kad vienoje pajūrio metalo gaminių įmonėje darbuotojams bus mokami „vokeliai». Tikrinti informacijos išvyko Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Šiaulių AVMI) specialistai. Jie kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnais nustatė, kad įmonės darbuotojams „vokeliuose« išmokėta apie 3 tūkst. eurų neapskaityto darbo užmokesčio ir išaiškino 7 nelegaliai dirbusius asmenis. Įmonė papildomai priskaičiavo beveik 12 tūkst. eurų darbo užmokesčio, atitinkamai sumokėdama beveik 2 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio ir beveik 5 tūkst. eurų valstybinio socialinio draudimo įmokų.
• VMI ir FNTT darbuotojai pasiskirstė į dvi grupes ir vienu metu stebėjo skirtinguose miestuose patalpas, kuriuose tvarkoma apskaita bei vyksta gamyba. Pastarosiose ir pastebėtas direktorius, kuris vos pamatęs svetimus žmones suskubo kažką slėpti striukės kišenėje. Paprašytas direktorius iš kišenės ištraukė, ką slėpęs. Lapuose su darbuotojų pavardėmis buvo pieštuku įrašytos kelios sumos. Susisiekus su kolegomis, tuo pačiu metu tikrinusiais įmonės buhalterinę apskaitą kitame mieste, tapo aišku, kas čia per skaičiai. Pareigūnai turėjo žiniaraščius, kuriuose greta oficialus darbo užmokesčio, kuris pervestas į darbuotojų sąskaitas bankuose, buvo grynais pinigais išmokama suma, t. y. neapskaitytas darbo užmokestis. Prie kai kurių pastarųjų sumų buvo pliuso ženklai.
• „Tiksliai sukoordinuotų veiksmų ir specialistų profesionalumo dėka nutraukta šio naujo mokesčio mokėtojo ydinga darbo praktika. Pasiteisina centralizuotai organizuojamas ir mūsų darbuotojų kontroliuojamų teritorijų pasikeitimas, - sako VMI prie FM Kontrolės departamento direktorius Marius Žemgulis apie sprendimą pavesti šiauliečiams tikrinti „vokelius» pajūryje. – Mokesčių inspekcija gali ir yra pasiruošusi padėti naujiesiems mokesčių mokėtojams suprasti mokestines pareigas, įprasti jas tinkamai vykdyti, bet negali būti jokios kalbos apie nesąžiningus rinkos dalyvius, kenkiančius kitiems ūkio subjektams, slepiančius mokesčius ir gyvenančius sąskaita sąžiningųjų, kokių yra didžioji bei pagrindinė dalis.«
• Įmonės vadovas pripažino, mokėjęs neapskaitytą darbo užmokestį, sakė, tai buvęs pirmas kartas ir mokėjęs iš savo asmeninių pinigų, o pliuso ženklai padėti žiniaraštyje ties „vokeliais», t. y. iš „vokeliams« skirtų beveik 9 tūkst. eurų išmokėta apie 3 tūkst. eurų neapskaityto darbo užmokesčio. Šiaulių savivaldybė už tokią sumą galėtų įrengti vieną vaikų žaidimų aikštelę.

VMI informuoja: PVM sąskaitas faktūras teikti bus paprasčiau
informuoja, kad verslo atstovai jau gali duomenis į i.SAF teikti pasinaudodami žiniatinklio paslauga, t.y. automatiškai perduodant registrus į VMI. Taip pat suteikiama galimybė savarankiškai administruoti gaunamus pranešimus iš i.MAS sistemos ir taip sumažinti tiesiogiai neaktualios informacijos srautą.
• „Mokesčių mokėtojai iki šiol duomenis galėjo pateikti dviem būdais: pildydami duomenis i.SAF portale arba įkeldami užpildytą rinkmeną (failą). Dabar duomenis į i.SAF galima pateikti ir naudojantis žiniatinklio paslauga – automatiniu duomenų teikimo būdu»,- informuoja I.SAF ir i.VAZ posistemių sukūrimo projekto vadovė Virginija Ginevičienė, akcentuodama, kad tai yra lengvesnis ir greitesnis būdas perduoti registrus VMI, ypač tiems mokesčių mokėtojams, kurie teikia vienu metu daugiau PVM sąskaitų faktūrų.
• Norėdamas pasinaudoti naująja i.SAF posistemio duomenų teikimo paslauga, mokesčių mokėtojas turėtų pritaikyti savo kompiuterines sistemas remdamasis VMI pateiktu programos aprašu, kurį galima rasti apsilankius VMI portale i.SAF žiniatinklio paslaugų specifikacija.
• VMI taip pat siūlo pasinaudoti nauja informacinių pranešimų valdymo funkcija. Atsižvelgiant į mokesčių mokėtojų siūlymus, nuo šiol galima pasirinkti, kuriuos i.MAS pranešimus gauti el. paštu. Taip pat galima užsisakyti pranešimus tik apie savo pasirinktas paslaugas. Ši funkcija skirta palengvinti ir padėti mokesčių mokėtojui išfiltruoti tik jam aktualią informaciją. Svarbu paminėti, kad net ir pasirinkus šią paslaugą, visi pranešimai bus saugomi i.MAS pranešimų dėžutėje. Mokesčių mokėtojai galės juos peržiūrėti jiems tinkamu metu.
• i.MAS sistema naudojasi daugiau nei 77 tūkst. vartotojų, o per mėnesį sulaukiama vidutiniškai apie 110 tūkst. pateiktų mėnesinių registrų į i.SAF.
• i.SAF ir i.VAZ yra Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) posistemiai. i.MAS tikslas — mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą bei gerinti mokesčių surinkimą. Nuolat atnaujinamą informaciją, atmintines, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie i.SAF, galima rasti VMI interneto svetainėje, adresu www.vmi.lt/cms/i.saf.

VMI informuoja: interneto žaidimai, e. prekyba, muzika internetu ir kiti lietuvių pomėgiai generuoja solidų PVM į šalies biudžetą
Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI) informuoja, kad užsienio šalių bendrovės, daugiau nei vienoje ES šalyje ne PVM mokėtojams teikiančios tokias el. paslaugas kaip interneto žaidimai, programėlės išmaniesiems telefonams, el. knygos, paieška įvairiose duomenų bazėse, muzikos ar filmų pardavimas internetu, el. žurnalų ar laikraščių prenumerata ir kt., pasinaudodamos MOSS (angl. Mini One Stop Shop) sistema, 2016 m. Lietuvai deklaravo beveik 4,9 mln. eurų mokėtino PVM. Tai yra 33 proc. daugiau nei 2015 m.
• „Kasmet auganti minėtas el. paslaugas teikiančių užsienio bendrovių Lietuvai deklaruojama PVM suma rodo, kad mūsų šalies gyventojai yra itin aktyvūs el. paslaugų vartotojai, kartu generuojantys papildomas pajamas į Lietuvos biudžetą. Pavyzdžiui, jeigu Lietuvos gyventojas nusprendžia prisijungti prie užsienio bendrovės valdomos interneto platformos, kurioje sumokėjęs registracijos mokestį gali žiūrėti filmus, klausytis ar įsigyti muzikos, nuo gyventojo sumokėto mokesčio paslaugą teikianti užsienio bendrovė moka PVM Lietuvai. Taigi aktyvūs tokių paslaugų vartotojai, sumokėdami tiekėjui už įsigyjamą paslaugą, daro didelę įtaką šalies biudžetui«, - sako Vilniaus AVMI viršininkė Edita Glumbakienė.
• Kaip ir 2015 m., pernai lietuviai itin aktyviai naudojosi bendrovės „Valve Corporation» – interneto žaidimų, tarp kurių ir populiarusis „Counter strike«, kūrėjos el. paslaugomis. Ji Lietuvai sumokėjo didžiausią PVM sumą – beveik 463 tūkst. eurų. Taip pat aktyviai naudojamasi ir „eBay Europe S.a.r.l», Lietuvai sumokėjusios apie 377 tūkst. eurų PVM, el. platformos paslaugomis. Trečioje vietoje rikiuojasi bendrovė „iTUNES S.a.r.l.«, į Lietuvos biudžetą sumokėjusi beveik 257 tūkst. eurų PVM. Privačių būstų nuomotojus ir trumpalaikei nuomai būsto ieškančiuosius jungianti bendrovė „AirBNB Ireland» į Lietuvos biudžetą sumokėjo apie 126 tūkst. eurų PVM, o bendrovė „Amazon Services Europe Sarl« – 109 tūkst. eurų PVM.
• Svarbu paminėti, kad savo nišą užsienyje randa ir Lietuvos el. paslaugų kūrėjai. Palyginti su 2015 m., praėjusiais metais Lietuvos mokesčių mokėtojų užsienio valstybėms deklaruota PVM suma išaugo 77 proc. ir siekė 460 tūkst. eurų. Vienas iš veiksnių, turėjusių įtakos geram rezultatui, yra nuo 53 iki 67 išaugęs tokių mokėtojų skaičius. Kita vertus, galima daryti prielaidą, kad lietuviškos el. paslaugos tampa patrauklesnės užsienio rinkų vartotojams, pasirenkamos tinkamos reklamos priemonės vartotojų dėmesiui patraukti.
• Didžiausias užsienio šalims mokėtino PVM sumas deklaravo UAB „Atomis», UAB „Nabaka«, „UAB CGTrader» ir kt.

FNTT praneša: sulaikytas kriminalinės grupuotės vadeiva: rastos neperšaunamos liemenės ir ginklas
Specialios tarptautinės operacijos metu Kaune sulaikytas organizuotos kriminalinės grupuotės vadeiva, įtariamas prekyba narkotikais, mokesčių grobstymu, pinigų plovimu. Sulaikant įtariamąjį rastas šaunamasis ginklas, kelios neperšaunamos liemenės.
• Ikiteisminis tyrimas dėl Didžiosios Britanijos piliečio James Mulvey pradėtas pagal Jungtinės Karalystės pareigūnų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) pateiktą teisinės pagalbos prašymą. Dalis organizuotos grupės narių, kaip parodė tyrimas, nuolat lankėsi Lietuvoje, palaikė ryšius su keliais Lietuvos piliečiais. J. Mulvey, kaip įtariama, vadovauja organizuotai nusikalstamai grupuotei, kuri importuoja didelius kokaino kiekius į Angliją ir Velsą.
• Antradienį vakare, tarptautinės operacijos metu, J. Mulvey Kaune buvo sulaikytas. FNTT turėjo duomenų, kad įtariamasis ginkluotas, be to, anksčiau buvo teistas už pasipriešinimą pareigūnams. Todėl į pagalbą sulaikant buvo pasitelkti Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
• „Vykdyta didžiulė operacija. Įtariamasis kurį laiką buvo stebimas, o likus trims dienoms iki sulaikymo jis pakeitė gyvenamąją vietą. Todėl, įvertinę situaciją, sulaikant pasitelkėme „Aro“ pareigūnus“, – pažymėjo FNTT Kauno apygardos valdybos viršininkas Alvydas Packevičius.
• FNTT Kauno apygardos valdyba išsiaiškino, kad J. Mulvey Lietuvoje valdo nekilnojamąjį turtą, registruotą Lietuvos pilietės vardu. Taip pat kelias bendroves, kurių formali vadovė yra ta pati Lietuvos pilietė. Vykdant teisinės pagalbos prašymą, kovo pabaigoje buvo atliktos kratos trijuose butuose Kaune, taip pat dviejuose automobiliuose, kurie stovėjo prie įtariamojo gyvenamosios vietos. Viename iš butų rastas neturint leidimo laikomas šaunamasis ginklas – pistoletas „Glock“ su dėtuve, kurioje buvo 14 šovinių, taip pat daugybė kitų šovinių.
• Tarptautinės operacijos metu J. Mulvey sulaikymo dieną areštuoti dar 5 asmenys. Įtariamieji siejami su nusikalstama grupe ir grobstytais mokesčiais, pinigų plovimu. J. Mulvey dabar laukia ekstradicijos.
• Tyrimą dėl J. Mulvey atlieka Anglijos ir Velso Nacionalinių nusikaltimų agentūra, Regioninis turto sugrąžinimo skyrius, Regioninis organizuotų nusikaltimų skyrius Vakarų Midlandse, o Jos Didenybės mokesčių ir muitų inspekcija – dėl nusikalstamų veikų: valstybės biudžeto apgaudinėjimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir pinigų plovimo. Įtariama, kad padaryta žala siekia apie 3 mln. svarų sterlingų.

FNTT praneša: bendrovė 220 tonų kiaulienos pardavė šešėlyje – į turgavietę be dokumentų pateko produkcijos už pusę milijono eurų
FNTT Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl 19 asmenų, šešėlyje pardavusių 220 tonų kiaulienos skerdienos, kuri buvo paruošta Kaišiadorių rajone veikiančioje žemės ūkio bendrovėje.
• Tarp įtariamųjų – pati aukščiausia žemės ūkio bendrovės vadovybė: bendrovės direktorė, vyriausioji buhalterė, pardavimų skyriaus vadovė. Įtarimai pareikšti ir bendrovės vadybininkui, dviem bendrovės vyriausiesiems sandėlininkams ir dvylikai skerdieną be apskaitos dokumentų pardavusių prekeivių.
• Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad Kaišiadorių rajone veikianti bendrovė per trumpesnį nei pusantrų metų laikotarpį pardavė beveik 220 tonų kiaulienos skerdienos – kiaulių pusių ir žalios mėsos. Paskaičiuota, kad Kaišiadorių žemės ūkio bendrovė, neišrašydama būtinų apskaitos dokumentų, skerdienos pardavė už beveik 0,5 mln. eurų.
• Nustatyta, kad žalią kiaulieną šešėlyje realizuodavo Alytaus regiono turgaviečių prekeiviai. Paaiškėjo, kad skerdieną be apskaitos dokumentų įsigijo 17 asmenų: tarp jų – viena bendrovė ir 13 asmenų, dirbančių pagal verslo liudijimus. Produkciją turgaus prekeiviai užsakydavo per bendrovės vadybininką telefonu, gavėjams ji buvo pristatoma pagal krovinio važtaraščius. Šešėlyje pardavus produkciją, nesumokėta per 170 tūkst. eurų pridėtinės vertės (PVM) ir pelno mokesčių.
• FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai išaiškino, kad šalia tokios šešėlinės prekybos skerdiena žemės ūkio bendrovėje dirbantis vadybininkas su pagalbininkais vykdė ir dar vieną neteisėtą verslą. Iš skerdienos, įsigytos be jokių buhalterinės apskaitos dokumentų, įtariamieji gamindavo įvairią mėsos produkciją, kurią nelegaliai parduodavo tose pačiose Alytaus regiono turgavietėse. Vadybininkas, kaip rodo ikiteisminio tyrimo duomenys, pats sau užsakydavo produkciją iš bendrovės.
• Kelis šimtus tonų šešėlyje pardavusios Kaišiadorių bendrovės vadovybės ir turgaus prekeivių byla perduota nagrinėti Alytaus rajono apylinkės teismui. Baudžiamasis kodeksas nustato, kad už apgaulingą apskaitos tvarkymą, neteisingų duomenų pateikimą gali grėsti maksimali iki ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, o už įvykdytą sukčiavimą – iki trejų metų.
• Šešėlinė prekyba mėsa ir jos gaminiais FNTT Kauno valdybos akiratyje atsiduria ne pirmą kartą. Pavyzdžiui, pernai metų pabaigoje FNTT išsiaiškino, kad Kaune įsikūrusi viena stambiausių Lietuvos mėsos perdirbimo bendrovių daliai savo klientų pusę pagamintos rūkytos ir kitokios produkcijos realizuodavo be apskaitos dokumentų. Tyrimo duomenys parodė, kad mėsos perdirbimo įmonės atsakingi darbuotojai susitarė su mėsos produkciją perkančiomis Kauno, Klaipėdos bendrovėmis ir asmenimis, prekiaujančiais mėsos produkcija turgavietėse.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

2017-03-27 09:07 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #1353740
Savaitės 2017.03.20 - 2017.03.26 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga
SAVAITĖS CITATA
• Finansų ministerija giriasi, kad padidinus neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) cituoju «Mokesčių našta mažas pajamas gaunantiems asmenims BE VAIKŲ ateinančiais metais sieks 33,6 proc. ir bus artima ES valstybių vidurkiui» (t.y. vis dar didesnė, bet jau «artima») O kaip asmenims SU VAIKAIS? Du vaikus auginančio ir minimumą uždirbančio gyventojo mokestinė našta yra 30.6%: (jis uždirba €500: į rankas gauna €346 ir sumoka €153 eurus mokesčių). Keli įdomūs faktai:
• 1. Lietuva turi didžiausią mažai uždirbančių ir vaikus auginančių darbuotojų apmokestinimą civilizuotame pasaulyje (EPBO šalyse)
• 2. Skurdo rizikos riba du vaikus auginančio asmens yra €414, tad dideli mokesčiai šią šeimą padaro skurdžiais t.y. į rankas po mokesčių lieka tik €346
• 3. Skurstančių vaikus auginančių vienišų tėvų yra 57.5% (antras rodiklis ES po Bulgarijos) - dvigubai didesnis nei pensininkų (27.6%).
• 4. «Nekenčiami kapitalistai» - Australija, Kanada, Naujoji Zelandija ir Airija bei «socialiai nejautri» Danija taiko neigiamus mokesčius t.y. primoka, kad tokios šeimos dirbtų ir augintų vaikus (o ne gyventų iš pašalpų).
• Asmeniškai nesuprantu kur yra ekonominė logika apmokestinti šeimas, nustumiant jas žemiau skurdo ribos, o už gautas lėšas «rūpintis» nuskurdintomis šeimomis ir kompensuoti sąskaitas už «šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidas»? Patys nuskurdina, kad nebegalėtų susimokėti sąskaitų net už vandenį, o vėliau - teikia kompensacijas (iš jų pačių sumokėtų pinigų)… Absurdas…
• Žygimantas Mauricas, banko „Nordea“ ekonomistas bei Baltijos šalių tyrimų padalinio vadovas, premjero Sauliaus Skvernelio visuomeninis konsultantas

SAVAITĖS STRAIPSNIS
"Verslo žinių" straipsnis: "Finansinių ataskaitų pateikimas: RC šiemet bausti bus paprasčiau".


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA


Pakeistos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-140 pakeistos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-555.


VMI informuoja: dėl Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo pakeitimo
Lietuvos Respublikos Finansų ministro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė 2017-03-23 informacinį pranešimą Nr. (18.18-31-1E)RM-8501 dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo« pakeitimo.
Raštą dėl pakeitimų galima rasti čia.

VMI informuoja: patikslinta verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė 2017-03-15 informacinį pranešimą Nr. (32.42-31-1E) RM-7150 „Dėl verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinės (plačiosios) patikslinimo».
• Atmintinė patikslinta atsižvelgiant į nuo 2016 m. lapkričio 24 d. įsigaliojusio nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo „pakeitimo« nuostatas bei į nuo 2017 m. pasikeitusią valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką.
Atmintinę galima rasti čia.

KITOS NAUJIENOS


Finansų ministerija informuoja: Euro grupė diskutavo apie šalių biudžetų planus ir pensijų sistemų tvarumą
Briuselyje vykusiame Euro grupės posėdyje euro zonos finansų ministrai aptarė Stabilumo ir augimo pakto (SAP) nuostatų įgyvendinimą bei analizavo žingsnius, kurių buvo imtasi po Europos Komisijos pateiktos nuomonės dėl šalių biudžetų planų.
• Europos Komisija jau anksčiau pateikė nuomonę, kad Lietuva rizikuoja 2017 metais reikšmingai nukrypti nuo vidutinės trukmės tikslo ir neatitikti Stabilumo ir augimo pakto reikalavimų, tačiau jei Lietuvai bus suteikta išlyga dėl socialinio modelio, šalis atitiks SAP nuostatas. Dėl šios išlygos taikymo bus nuspręsta įvertinus 2017 m. Lietuvos Stabilumo programą gegužės mėnesį.
• „Šalims, kurios įgyvendina svarbias, į ilgalaikį finansų tvarumo stiprinimą orientuotas struktūrines reformas, pakto nuostatai numato galimybę neįtraukti jų kaštų vertinant valdžios sektoriaus balanso ir išlaidų didėjimo rodiklių atitikimą ES fiskalinės drausmės taisyklėms, todėl esame pateikę prašymą taikyti išimtį dėl socialinio modelio įgyvendinimo ir greitu metu Komisija, įvertinusi Lietuvos stabilumo programą, turėtų pateikti savo sprendimą“, – sakė finansų ministras Vilius Šapoka.
• Posėdžio metu buvo aptartas ir pensijų sistemų tvarumo klausimas, kuris vis dar išlieka aktualus ES darbotvarkėje, nes artimiausius du dešimtmečius numatomas tolesnis išlaidų pensijoms augimas. Euro zonoje išlaidos pensijoms vidutiniškai sudaro 12,5% BVP arba 25% visų valstybės išlaidų, tačiau egzistuoja ženklūs skirtumai tarp šalių narių.
• „Su euro zonos finansų ministrais sutarėme dėl lyginamųjų standartų, kurie nuo 2018 metų bus naudojami kas trejus metus vertinant pensijų sistemų tvarumą ir padės nustatyti reformų poreikį šioje srityje“, – teigė V.Šapoka.
• Euro grupėje taip pat buvo aptartas Graikijos finansinės paramos programos įgyvendinimas, analizuotos euro zonos šalių pateiktos metinės skolinimosi ataskaitos.
• Rytoj V. Šapoka dalyvaus Ekonomikos ir finansų ministrų tarybos (ECOFIN) posėdyje, kuriame ES finansų ministrai diskutuos apie bendrąjį atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą, kuriuo būtų siekiama sumažinti sukčiavimą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje. Taip pat bus aptariamas 2017 metų Europos semestras, pristatoma informacija apie Europos gynybos fondo kūrimo eigą bei numatoma tolimesnė veikla po kovo 17-18 d. Badan Badene (Vokietija) vykusio G20 finansų ministrų bei centrinių bankų valdytojų susitikimo.
Ūkio ministerija informuoja: turintys didelę patirtį užsieniečiai lengviau galės įsidarbinti Lietuvoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose
Lietuvai reikalingi kvalifikuoti profesionalai iš Europos Sąjungai (ES) nepriklausančių valstybių ateityje turės galimybę lengviau įsidarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose. Vyriausybė šiandien posėdyje pritarė Ūkio ministerijos parengtam nutarimo projektui, pagal kurį ilgametę profesinę patirtį (ne trumpesnę nei 5 metai) įgiję, tačiau aukštojo mokslo diplomo neturintys aukštos kvalifikacijos užsieniečiai galės įsidarbinti greičiau. Šį nutarimo projektą Ūkio ministerija parengė įgyvendinama Mėlynosios kortelės direktyvos ir įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatas.
• Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, vienas iš veiksnių, pagal kurį investuotojai renkasi valstybę investicijoms, yra kvalifikuota darbo jėga. Siekiant išlaikyti Lietuvą patrauklią tiesioginėms užsienio investicijoms, būtina sudaryti palankias sąlygas šalyje veikiantiems darbdaviams atsivežti trūkstamų aukštos kvalifikacijos specialistų.
• „Ūkio ministerijos parengta tvarka sprendžiamas kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas Lietuvoje: sudaromos sąlygos pritraukti aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių, turinčių tik ilgametę profesinę patirtį ir į aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas priimti kvalifikuotų specialistų. Ši tvarka ypač aktuali sparčiai Lietuvoje ir ES augančiam informacinių technologijų (IT) sektoriui. Šiam sektoriui būdinga, kad jame yra labai daug profesionalų, neturinčių aukštojo mokslo diplomo, tačiau turinčių įspūdingos praktinės veiklos patirties“, – sako M. Sinkevičius.
• Remiantis VšĮ „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, prognozuojama, kad daugiausia iš tiesioginių užsienio investicijų tikslinių sektorių naujų darbo vietų 2016–2020 m. laikotarpiu bus sukurta paslaugų centrų sektoriuje (pusšešto tūkstančio), informacinių technologijų sektoriuje (beveik 3500) ir pramoninių įrenginių ir įrangos gamybos sektoriuje (daugiau kaip 1000). Lyginant šiuos duomenis su šiuo metu atskiruose sektoriuose dirbančių specialistų skaičiumi, matyti, kad didžiausi naujų darbo vietų augimo tempai numatomi IT sektoriuje – 60 proc. Prognozuojama, kad 2020 metais šalyje reikės 10 tūkst. IT specialistų, o bendrai visose ES valstybėse IT specialistų poreikis išaugs iki 900 tūkst.
• Norintiems Lietuvoje dirbti ES valstybėms nepriklausiantiems aukštos kvalifikacijos specialistams bus išduodamas profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai dokumentas, nustatantis, kad per penkerius profesinės veiklos metus darbuotojas įgijo reikiamas darbdaviui kompetencijas, būtinas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą. Pripažinimas bus išduodamas tik darbdavio prašymu ir galios tik konkrečiai darbdavio nurodytai darbo vietai. Toks dokumentas nereiškia, kad užsieniečio patirtis yra prilyginama visai aukštojo mokslo kvalifikacijai, kurią liudija aukštojo mokslo diplomo turėjimas. Numatoma, kad tokių prašymų būtų apie 300 per metus.
• Sprendimą dėl užsieniečio profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai priims Ūkio ministerija atsižvelgdama į komisijos, sudarytos iš suinteresuotųjų valstybinių institucijų atstovų, siūlymą. Numatyta, kad prireikus komisija galės pasitelkti nepriklausomų ekspertų, taip pat kreiptis į užsienio šalių institucijas.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba kviečia teikti pastabas dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos tobulinimo tvarkos projekto
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama nustatyti bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus, informacijos apie bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos tobulinimą pateikimo ir šios informacijos vertinimo tvarką, parengė Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos tobulinimo tvarkos projektą (toliau – Tvarkos projektas).
Su Tvarkos projektu galima susipažinti čia.
Pastabas Tvarkos projektui kviečiame teikti iki 2017 m. kovo 30 d. el. paštu Jurgita.Petlickaite@avnt.lt.


Sodra rekomenduoja: per kredito įstaigas išmokėtų pensijų kompensacijų išgryninimui siūloma naudotis būtiniausių mokėjimo paslaugų krepšeliu
Kovo 15 dieną „Sodra“ per kredito įstaigas pervedė šiuo būdu išmokėti numatytas pensijų kompensacijas. Per išmokas pristatančias įstaigas pensininkai jas gaus kartu su pensijomis – įprastu metu.
Su šiuo mokėjimu kompensuojamas sumas gavo ir prašymus išmokėti pensijų kompensacijas jau pateikę kompensacijų nesulaukusių pensininkų turto paveldėtojai. To dar nepadarę turto paveldėtojai, pagal įstatymą, turi kreiptis į „Sodrą“ ir pateikti prašymą bei pristatyti paveldėjimo dokumentus. Paveldėtojams bus grąžinta visa apskaičiuota kompensacijos suma.
Antrasis pensijų kompensavimo etapas prasidėjo 2016 metais. Jo metu per ekonominę krizę sumažintų pensijų dalis buvo grąžinta tuomet dirbusiems pensininkams. Ankstyvesnį ir greitesnį, nei anksčiau numatyta, kompensavimą Seimas įstatymu patvirtino pernai metų pabaigoje.
Antrajam pensijų kompensavimo etapui skirta daugiau nei 120 mln. eurų, kurie buvo padalyti maždaug 81,4 tūkstančio pensininkų. Vidutinė kompensacijos suma siekė apie 1 000 eurų.
Pigesnis išgryninimas pasirinkus pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą
„Sodra“ primena, kad nuo vasario 1 d. Lietuvos bankas patvirtino gyventojams bankuose ir kredito unijose teikiamą pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą, į kurią įeina būtiniausios mokėjimo paslaugos. Šių paslaugų paketo mėnesio kaina negali viršyti 1,5 Eur, o gaunantiems socialinę paramą ji turi būti perpus mažesnė – ne daugiau 0,75 Eur.


VMI primena: elektroninių sąskaitų deklaravimas gyventojams – tik pasiekus 15 tūkst. € apyvartą (įplaukas)
VMI informuoja, kad Lietuvos mokesčių mokėtojai deklaruoti užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas sąskaitas turi iki gegužės 2 dienos. Informaciją VMI apie tokių sąskaitų atidarymą bei uždarymą reikia pateikti pasiekus ar viršijus metinę 15 tūkst. € apyvartą. Tokius duomenis už 2015 ir 2016 metus prašoma pateikti iki 2017 metų gegužės 2 dienos.
• VMI primena, kad, atsižvelgusi į visuomenės racionalias pastabas dėl galimo skirtingo taisyklių interpretavimo, praėjusiais metais atidėjo reikalavimą pateikti Mokesčių inspekcijai pranešimą FR0526 apie elektronines sąskaitas. Mokesčių mokėtojai iki nustatyto termino gali pranešti VMI apie 2015 ir 2016 metais atidarytas bei uždarytas sąskaitas naudojantis VMI elektroninio deklaravimo sistema (https://deklaravimas.vmi.lt/), atsiųsti paštu ar atnešti į VMI teritorinį padalinį. Pažymėtina, kad ši tvarka galioja tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams (ne emigrantams). Nenuolatiniu Lietuvos gyventoju laikomas fizinis asmuo, kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau užsienyje nei Lietuvoje. Vien dėl to, kad žmogus, ilgą laiką gyvenantis užsienyje, neužpildė galutinai išvykstančiojo deklaracijos, pateikti informacijos apie sąskaitas užsienyje VMI nereikalauja. Vis dėl to VMI rekomenduoja nenumoti ranka ir į prievolę pateikti galutinai išvykstančiojo deklaraciją.
• VMI primena, kad, pasitarusi su visuomene bei ekspertais, nustatė 15 tūkst. € apyvartos ribą, kurią pasiekus toje pačioje kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoje turimoje sąskaitoje, reikia informuoti apie sąskaitas bei skyrė pakankamai laiko prievolei įvykdyti. Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojai turi informuoti tik apie sąskaitos atidarymo/ uždarymo faktą be jokių operacijų skaičiaus ar jų detalizavimo, be tikslios apyvartos sumos.
• Lietuvos mokesčių administratoriui informaciją apie atidarytas bei uždarytas sąskaitas užsienio bankuose bei elektronines sąskaitas 2015 metais pranešė 584 gyventojai, 2016 m. tokių buvo 3,6 tūkst., o šiemet VMI jau gavo beveik per 230 tokių pranešimų.
• VMI primena, kad praėjusių metų pabaigoje pakoreguotose taisyklėse aiškiau reglamentuota, apie kokias sąskaitas gyventojas turi pateikti informaciją. Pirmiausia, tai jau paminėta aukšta (15 tūkst. €) apyvartos riba, leidžianti neteikti informacijos gyventojams, kurie naudoja elektronines sąskaitas smulkiems kasdieniams pirkiniams. Taisyklėse taip pat aiškiau nurodyta, kad reikia deklaruoti tik užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atsidarytas sąskaitas*: informacijos apie įvairių lojalumo programų sąskaitas, parduotuvių, degalinių korteles, paskyras, kurios yra naudojamos tik žaidimams ir / arba azartiniams lošimams žaisti elektroninėje erdvėje, Mokesčių inspekcijai pateikti nereikia.
• Pildantis pranešimą FR0526 mokesčių mokėtojas taisyklėse ras įvairių pavyzdžių, aiškią informaciją, kokius duomenis reikia pateikti. Pvz., informuojant apie PAYPAL sąskaitą, vietoje sąskaitos numerio reikia pateikti elektroninio pašto adresą, kuris naudojamas jungiantis prie PAYPAL paskyros. VMI savo interneto svetainėje paskelbė dažniausiai užduodamus klausimus – atsakymus, kurie padės gyventojams teisingai įvykdyti savo mokestines prievoles (https://www.vmi.lt/cms/apie-uzsienio-valstybiu-istaigose-atidarytas-ir-uzdarytas-saskaitas). Daug naudingos informacijos apie kredito, mokėjimo ir elektroninių sąskaitų įstaigas galima rasti Lietuvos Banko interneto svetainės skyriuje „Kredito ir mokėjimų rinka» - https://www.lb.lt/kredito_ir_mokejimu_rinka.

VMI informuoja: paramos gavėjų sąraše – ir menininkai
VMI informuoja, kad gyventojai, ketinantys skirti paramą įvairioms visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, fondams ir kt. bei politinėms partijoms, prašymus mokesčių administratoriui turėtų pateikti iki šių metų gegužės 2 dienos. Nauja tai, kad šiemet pirmą kartą gyventojai gali paremti menininkus. Paramą galinčių gauti menininkų, kurių šiuo metu yra apie tūkstantį, sąrašas skelbiamas VMI interneto svetainėje https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1 .
• „VMI kasmet siekia, kad pajamų deklaravimo procesas vyktų kuo sklandžiau, taptų kuo paprastesnis ir suprantamesnis gyventojams, todėl šiemet atnaujino deklaravimo sistemą, taip pat parengė 1,5 mln. preliminariai užpildytų deklaracijų. Deklaravimui įsibėgėjant, norime priminti gyventojams apie galimybę savo sumokamo pajamų mokesčio dalį skirti pasirinktai organizacijai – šiuo metu tokia galimybe pasinaudoja du iš trijų tai galinčių padaryti mokesčių mokėtojų«, - teigia VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė ir pažymi, kad iki 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio paramą galima skirti įvairioms organizacijoms, labdaros fondams, įstaigoms ir menininkams bei iki 1 proc. – politinėms partijoms.
• Tinkamai užpildytą Prašymą (FR0512 formos 3 versija) patogiausia pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS) arba išmaniąją e.VMI programėlę. Taip pat prašymą galima įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui arba atsiųsti paštu*. Paramos teikėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad nėra galimybės prašymą pateikti per darbdavį, taip pat jau keleri metai VMI nepriima prašymų, kuriuos urmu bando pristatyti paramos gavėjai.
• „Jei mokėtojai nori paramos skyrimo prašymus pateikti asmeniškai, tuomet turi tai daryti pateikdami ir asmens tapatybės dokumentą, arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą, kuris turi notaro išduotą įgaliojimą. Pluoštais atsiųsti paštu ar teikiami tiesiogiai VMI darbuotojui prašymai nenagrinėjami, jeigu kartu nepridėti atstovavimą kiekvienam gyventojui, kurio prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai. Tai yra būtina, kad mokesčių administratorius identifikuodamas prašymus teikiančius asmenis, galėtų užtikrinti skaidrumą ir savanorišką paramos skyrimą», - pažymi S. Aliukonytė-Šnirienė, akcentuodama, kad gyventojų, privalančių pateikti metinę pajamų deklaraciją, tačiau tokių deklaracijų iki gegužės 2 d. nepateikusių, prašymai dėl paramos skyrimo nebus nagrinėjami.
• Taip pat pažymėtina, kad gyventojas, nusprendęs tą patį paramos gavėją (ar gavėjus) remti ilgesnį laikotarpį, iki gegužės 2 dienos gali pateikti tik vieną prašymą, o parama bus pervedama tiek metų, kiek žmogus nurodys prašyme. Maksimalus paramos skyrimo terminas – penkeri metai.
• VMI duomenimis, pernai daugiau kaip 23 tūkst. paramos gavėjų buvo pervesta 16,6 mln. €, kuriuos skyrė beveik 554 tūkst. šalies gyventojų. Partijoms per 1 mln. € skyrė beveik 69 tūkst. mokesčių mokėtojų.

FNTT tyrimas: prekyba mobiliaisiais nemokant mokesčių krovė turtus: pardavėjui du nauji „Porsche“ ir vila Ispanijoje, Lietuvai – 4 mln. eurų žala
Tarptautinės operacijos metu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) išaiškino organizuotą grupuotę, prekiavusią mobiliaisiais telefonais ir jų priedais. Įtariama, kad šia nusikalstama veika Lietuvos biudžetui padaryta žala – 4 mln. eurų.
• Grupuotė naudojo sudėtingas pridėtinės vertės (PVM) ir pelno mokesčio grobstymo schemas, mobiliuosius telefonus pardavinėjo Lietuvoje veikiančioms elektroninėms parduotuvėms, mobiliojo ryšio tiekėjams, mažiesiems prekybos tinklams nemokėdama mokesčių – taip buvo iškreipiama konkurencija. Nusikalstamai veiklai iš Ispanijos, kurioje nuomojosi vilą, vadovavo jau anksčiau į FNTT akiratį patekęs ir teistas vilnietis. Praėjusią savaitę tarptautinės operacijos metu sulaikytas jis ir penki jo bendrininkai.
• Dalį iš nusikalstamos veikos gautų pajamų veiklos organizatorius naudojo asmeninėms reikmėms. Pavyzdžiui, pernai įtariamasis įsigijo du naujus „Porsche“ automobilius, kurių kiekvieno kaina apie 140–150 tūkst. eurų. Vilnietis nuomojo vilą ant jūros kranto Ispanijos kurorte, pirkdavo prabangos prekes. FNTT tyrėjų skaičiavimais, asmeninių poreikių tenkinimui per metus nusikalstamos veikos organizatorius išleisdavo apie penktadalį milijono eurų.
• Vilniečio suburta nusikalstama grupuotė naudojo sudėtingas mokesčių grobstymo schemas, maskavosi, jiems buvo žinomi pareigūnų ne viešo pobūdžio veiklos metodai. Įtariama, kad vilniečio organizuota grupuotė klastojo fiktyvių įmonių dokumentus, juose įrašydavo kitų bendrovių įvykdytus mobiliųjų telefonų ir jų priedų įsigijimus iš Europos Sąjungos (ES) valstybių bei jų pardavimus Lietuvoje. Pirminiais skaičiavimais, slepiant tikrąjį prekybos mastą į valstybės biudžetą buvo nesumokėta daugiau kaip 4 mln. eurų PVM ir pelno mokesčių. Prekybos mobiliaisiais telefonais ir jų priedais apyvarta per nepilnus dvejus metus galėjo siekti apie 20 mln. eurų.
• Tyrimo duomenimis, organizuotos grupės nariai įsteigė 5 Lietuvoje registruotas įmones ir 13 bendrovių užsienio valstybėse bei lengvatinio apmokestinimo zonose ir joms vadovavo. Įtariama, kad klastojant šių įmonių ir bendrovių buhalterinės apskaitos dokumentus – pirkimo–pardavimo sutartis, PVM sąskaitas faktūras ir kt. – buvo siekiama neapskaityti tikrosios prekybos mobiliais telefonais ir jų priedais apyvartos. Siekdami apsunkinti nusikalstamos veikos schemos išaiškinimą, Vilniuje veikusios organizuotos grupės nariai reguliariai keisdavo fiktyvias įmones, įsigydami ar įsteigdami naujas. Minėtoms įmonės vadovavo statytiniai, dalis jų – asocialūs asmenys. Jiems už parašą ant oficialių dokumentų buvo mokama po 50 eurų.
• Bendros tarptautinės operacijos metu FNTT ir Ispanijos teisėsaugos pareigūnai nusikalstamos veiklos organizatoriaus ir jo bendrininkų darbo vietose, namuose, sandėliuose, prekybos vietose, automobiliuose atliko daugiau kaip 20 kratų. Jų metu buvo rasti ir paimti buhalterinės apskaitos dokumentai, įvairūs juodraščiai, per 30 mobiliojo ryšio telefonų, kompiuteriai ir kompiuterinės laikmenos.
• Kelerius metus mobiliuosius telefonus Lietuvos didžiausioms elektroninėms parduotuvėms, mobiliojo ryšio tiekėjams, mažiesiems prekybos centrams pardavinėję nusikalstamos veikos organizatoriai iškreipė sąžiningą konkurenciją, nes išvengę mokesčių šalies ribose galėjo pasiūlyti prekes už mažesnę nei rinkos kainą.
• Daugiau kaip 200 tūkst. eurų vertės įtariamųjų turtui pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Vilniaus miesto apylinkės teismas nusikalstamos veiklos organizatoriui skyrė pačią griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą 3 mėn., jo bendrininkams paskirtos kitos kardomosios priemonės.
• Atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisėtos įmonių veiklos organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.


Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

2017-03-24 10:04 Įvairūs » Buhalterių klubas - nepelno siekianti organizacija » #1353562
Gerbiami kolegos,


Informuojame, kad seminaras su auditoriumi Artūru Kapitanovu " Mokesčių naujovės ir 2016 finansinės atskaitomybės paruošimas" bei Visuotinis narių susirinkimas vyks Kaune balandžio 6 dieną .
Tiksli seminaro vieta bus nurodyta el. paštu - pranešime (bus išsiųstas šiandien-rytoj)

Registracija nuo 8:45, pradžia 9:00

Seminaro kaina nariams: be pietų 20 EUR, su pietumis - 24 EUR.
Ne nariams kaina - 50 EUR, su pietumis 55 EUR.

Registracijos forma Asociacijos nariams bus atsiųsta šiandien-rytoj.

Vilniečiams, norintiems dalyvauti seminare ir neturinčių galimybių savarankiškai nuvažiuoti į Kauną nuvežimą paderinsime atskirai, kreiptis į asociaciją el. paštu.

Geros dienos
2017-03-20 09:34 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #1352830
Savaitės 2017.03.13 - 2017.03.19 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga


SAVAITĖS SUSITIKIMAS
Finansų ministras Vilius Šapoka kovo 14 dieną susitiko su Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos nariais ir aptarė kompleksinės mokesčių pertvarkos aspektus.
• Vienas pagrindinių mokesčių pertvarkos tikslų, kurį akcentavo ministras, yra pritaikyti priemones, kurios padėtų sumažinti mokesčius mažiausiai uždirbantiems asmenims ir paskatintų produktyvesnes investicijas. Susitikime su mokesčių konsultantais ministras pabrėžė, kad bus peržiūrimos įvairios šiuo metu galiojančios lengvatos ir paliktos tik tos, kurios yra socialiai teisingos ir efektyvios.
• Be to, susitikime finansų ministras minėjo, kad daug dėmesio bus skiriama savanoriškam mokesčių mokėjimui – tai visuomenės finansinis švietimas, ir mokesčių procedūrų supaprastinimas (pvz. preliminarių PVM deklaracijų formavimas ir kitos paslaugos mokesčių mokėtojams). Taip pat buvo akcentuota, kad gaunama vis daugiau informacijos apie mokesčių mokėtojus iš įvairių šaltinių, todėl vengiantys mokėti mokesčius nuo šios pareigos nepasislėps.
• Papildoma informacija
• Šiuo metu Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija (LMKA) vienija 30 patyrusių mokesčių srities profesionalų – praktikų, kuriems taikomas bent 5 metų profesinės patirties reikalavimas;
• LMKA tikslas – teikti konstruktyvius pasiūlymus ir pastabas teisėkūros ir teisės aktų įgyvendinimo procesuose, kurie pagerintų mokestinę aplinką.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA


Pakeistas Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1K-99 pakeistas Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046.


Pakeistos Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes, gaunamas pašto siuntose, apskaičiavimo taisyklės
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1B-190 pakeistos Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes, gaunamas pašto siuntose, apskaičiavimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1B- 124.


VMI komentuoja: dėl paramos skyrimo religinėms bendruomenėms ir bendrijoms
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina dėl vienetų, kurie užsiima vaizdo ir ryšio sklaida bei teikia paramą religinėms bendruomenėms bei bendrijoms ir galimai neteisėtai naudojasi mokestinėmis lengvatomis paramai, kuri pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas suprantama, kaip neatlygintinas įstatyme numatytų dalykų teikimas.
VMI raštą galima rasti čia.

VMI konsultuoja: ar visais atvejais mokesčių mokėtojai privalo pateikti krovinio važtaraščio duomenis VMI?
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos primena, kadpagal Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo«, nuostatas, VMI privalomai teikiami važtaraščių, jeigu šie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išrašyti, duomenys, esant visoms šioms sąlygoms: kroviniai pakraunami ir gabenami kelių transporto priemonėmis tik Lietuvos Respublikos teritorijoje; krovinio siuntėjas ir gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo ir yra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai tarp siuntėjo ir/ar gavėjo, ir/ar vežėjo, ir/ar vežimo organizatoriaus, ir/ar kito jų įgalioto asmens. VMI atkreipia dėmesį, kad išsamesnę informaciją dėl prievolės gabenimams Lietuvos Respublikos keliais naudoti važtaraštį pagal kompetenciją galėtų suteikti Valstybinė kelių transporto inspekcija (toliau – VKTI).
• Pateikiamos 19 dažniausiai pasitaikančių situacijų, ir kiekvienu atveju paaiškinama, ar reikia teikti duomenis i.VAZ.

KITOS NAUJIENOS


Finansų ministerija informuoja: siūloma „grįžtančių lėšų“ priemones taikyti plačiau
Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leistų plačiau naudoti finansines priemones, taip skatinant pažangias investicijas.
• „Finansinės priemonės, ypač pasiteisinusios energijos efektyvumo bei smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo projektuose, paskatino ieškoti galimybių jas pritaikyti kitose srityse. Įvertinę „atsinaujinantį“ jų pobūdį ir siekdami sukurti ilgalaikius finansavimo mechanizmus, pasiūlėme plėsti jų pritaikymo sričių sąrašą. Taip galėsime finansuoti daugiau valstybei ir žmonėms svarbių projektų“, − sakė finansų ministras Vilius Šapoka.
• Šios priemonės svarbios ne tik todėl, kad užtikrinamas tęstinumas, kai paskolintos ar investuotos lėšos sugrįžta ir yra panaudojamos kitiems projektams, bet kartu projektų vykdytojai skatinami efektyviau ir atsakingiau planuoti investicijas bei įgyvendinti projektus.
• Šiuo metu finansinės priemonės (paskolos, garantijos, rizikos kapitalo investicijos) įgyvendinamos investuojant į smulkiojo ir vidutinio verslo, kitų ūkio subjektų steigimo, veiklos vykdymo ir plėtros, daugiabučių ir viešosios infrastruktūros atnaujinimo ir energijos efektyvumo projektus.
• Jei Investicijų įstatymo pakeitimams pritars Seimas, tai atvers galimybes didinti finansinių priemonių apimtį, įtraukiant savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo, kultūros paveldo pritaikymo visuomenės poreikiams bei vandentvarkos projektus. Tai leistų didinti lankytojų srautus, skatintų turizmą šalyje. Be to, numatyta atnaujinti ir vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklus, skatinti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtrą. Tam iš viso numatyta skirti apie 92 mln. eurų 2014–2020 m. ES fondų investicijų.
• Finansų ministerijos duomenimis, 2007–2013 m. laikotarpiu, taikant ES fondų lėšomis finansuojamas priemones, paskolas, garantijas ar rizikos kapitalo investicijas gavo beveik 8000 įmonių. Be to, sudarytos 1055 sutartys dėl daugiabučių namų modernizavimo. Projektų įgyvendinimui taip pat pritraukta apie 585 mln. eurų privačių lėšų.

Finansų ministerija informuoja: dviejų mėnesių valstybės biudžeto pajamos – didesnės nei planuota
Finansų ministerijos duomenimis, per du šių metų mėnesius valstybės ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 2,7 proc. (32,4 mln. eurų) daugiau, o vien tik valstybės biudžetas – 0,8 proc. (8 mln. eurų) daugiau nei planuota, rodo išankstiniai Finansų ministerijos duomenys.
• Faktinės bendros abiejų biudžetų sausio-vasario mėnesių pajamos – 1,2 mlrd. eurų, o tik valstybės biudžeto – 1 mlrd. eurų. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pajamų gauta atitinkamai 117,2 mln. eurų ir 89,3 mln. eurų daugiau.
• Didžiausios įplaukos gautos iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) – 666,7 mln. eurų, t.y., 2,2 proc. (14,2 mln. eurų) daugiau nei planuota ir 9,2 proc. (56 mln. eurų) daugiau nei pernai sausį-vasarį.
• Už visas akcizines prekes per du mėnesius gauta 199,9 mln. eurų – 0,9 proc. mažiau nei prognozuota, pelno mokesčio įplaukos sudarė 1,8 mln. eurų – 30,3 proc. mažiau nei planuota.
• Gyventojų pajamų mokesčio įplaukos į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus per du mėnesius buvo 207,7 mln. eurų – 4,8 proc. didesnės nei prognozuota.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja: parengta ataskaita dėl auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo 2016 metais
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad Tarnyba parengė ataskaitą dėl auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo 2016 metais, kurioje pateikiami apibendrinti auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo rezultatai. Ataskaita parengta įgyvendinant Audito įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą skelbti apibendrintus auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo rezultatus.
Ataskaitą dėl auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo 2016 metais galima rasti čia.

Ūkio ministerija praneša: svarbiausi Ūkio ministerijos darbai
Kovo 13 dieną pristatyti Vyriausybės prioritetiniai darbai, numatyti Vyriausybės programoje. Svarbiausi Ūkio ministerijos darbai susiję su šiais išsikeltais prioritetais: patrauklios investicinės aplinkos, verslui palankios aplinkos ir regionų pažangos, efektyvaus ir skaidraus turto valdymo, inovatyvios pramonės.
• „Vyriausybės programoje numatyti darbai yra neatidėliotini, juos įgyvendinti svarbu, kad pajustume didesnį investuotojų susidomėjimą ir norą steigti šalyje įmones, kad verslas turėtų galimybę dirbti ir rasti kvalifikuotų darbuotojų, paprasčiau įdarbinti specialistus. Todėl turime dėti daug pastangų kurdami verslui aplinką palankią, mažindami biurokratiją, kurdami įvairius paskatos mechanizmus įmonių produktyvumui ir inovatyvumui didinti, kad šalis būtų patraukli steigti ir vystyti verslą bei išsiskirtų iš kitų šalių“, – sako ūkio ministras M. Sinkevičius, pristatydamas Ūkio ministerijos prioritetinius darbus.
• Ūkio ministerija kurs patrauklią investicinę aplinką siekdama tapti investicijų lydere. To siekiant VšĮ „Investuok Lietuvoje“ bus suformuota speciali grupė, kurios svarbiausias tikslas – pritraukti stambių gamybinių projektų. Šiam tikslui pasiekti taip pat numatoma kurti specialias finansines ir mokestines paskatas. Planuojama taikyti didesnes pelno mokesčio lengvatas reinvesticijoms.
• Ūkio ministerija vykdys aktyvią talentų pritraukimo į Lietuvą politiką – įkurs talentų pritraukimo agentūrą arba talentų pritraukimo padalinį Ūkio ministerijos pavaldžioje įstaigoje, sukurs specialią paskatų sistemą talentingiems asmenims į Lietuvą pritraukti.
• Taip pat Ūkio ministerija lengvins sąlygas pritraukti trūkstamų aukštos kvalifikacijos specialistų iš trečiųjų šalių. Keičiami teisės aktai, siekiant sudaryti lengvesnes įsidarbinimo Lietuvoje sąlygas ir supaprastinti administracines procedūras.
• Siekiant pritraukti tiesioginių užsienio investicijų, planuojama gerinti laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) reguliavimą: tobulinti žemėtvarkos procedūras, sudaryti sąlygas LEZ operatoriams paprastai ir greitai į LEZ įtraukti naujas ir pašalinti nekonkurencingas teritorijas. Ūkio ministerija sukurs palankesnį įmonių veiklos LEZ teritorijose reglamentavimą ir pagreitins teritorijų planavimo procedūras LEZ teritorijose.
• Siekiant pritraukti investicijų taip pat daug dėmesio bus skiriama administracinei naštai verslui mažinti ir nuolatinei administracinės naštos prevencijai vykdyti, akcinių bendrovių teisiniam reguliavimui tobulinti. Ūkio ministerija didins verslo priežiūros institucijų efektyvumą, kad verslo priežiūros funkcijos būtų atliekamos koordinuotai ir mažiausiomis sąnaudomis, kuo mažiau trikdant verslo subjektų veiklą ir kartu užtikrinant veiksmingą visuomenės interesų apsaugą.
• Kurdama verslui palankią aplinką, Ūkio ministerija sieks, kad Lietuva taptų startuolių rojumi. Šiais metais Ūkio ministerija visiškai įgyvendins metų pradžioje pradėtą vadinamąjį „Startup Visa“ projektą. Nuo 2017 m., įsigaliojus Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisoms, startuolių vizas gali gauti užsieniečiai, ketinantys užsiimti naujų technologijų ar kitų Lietuvos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu.
• Prie inovacijų kūrimo mūsų šalyje norintys prisidėti startuoliai savo veiklą galės pradėti kur kas lengviau: iki antrojo 2018 m. ketvirčio ketinama įsteigti rizikos kapitalo fondą, kuris investuos į naujų perspektyvių idėjų įgyvendinimą. Taip pat ketinama sukurti akceleravimo, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas startuoliams.
• Tikimasi, kad minėtos priemonės padės padidinti startuolių skaičių nuo 315 startuolių 2016 m. iki 720 startuolių 2020 m. ir pritrauks nuo 16 mln. eurų 2016 m. iki 26 mln. eurų 2020 m. investicijų.
• Ūkio ministerija planuoja parengti Socialinio verslo įstatymą, kuris padės subalansuoti iškreiptą socialinių įmonių prilyginimo socialiniam verslui situaciją ir visapusiškai sureguliuoti socialinio verslo teisinę padėtį, nustatyti socialinio verslo skatinimo paramos formas. Tikimasi iki 2020 m. turėti Lietuvoje apie 150 socialinių verslų.
• Tarp Ūkio ministerijos išsikeltų tikslų – augantis eksporto mastas, todėl bus atnaujinta Lietuvos eksporto gairių 2014–2020 m. strategija ir peržiūrėtos prioritetinės rinkos, eksporto skatinimo prioritetai.
• Planuojama diegti vieno langelio elektroninę sistemą, kurioje bus sutelkta visa eksportuotojams aktuali informacija apie galimybes prioritetinėse rinkose. Informacija apims eksporto galimybių analitiką, verslo misijų ir tarptautinių parodų planus, naudingus kontaktus, kvietimus dalyvauti tarptautiniuose viešuosiuose pirkimuose.
• Ūkio ministerija yra numačiusi optimizuoti ir centralizuoti išteklius, siekdama sukurti sistemą, kuri sujungtų bendram darbui ambasadas, profesionalų tinklus, pasaulio lietuvius, kad jie prisidėtų tiek renkant visą informaciją apie galimybes eksportuoti, tiek ir skleidžiant informaciją užsienio rinkoms apie Lietuvą.
• Stiprinti verslo atstovų eksporto įgūdžius yra būtina, kad verslas būtų pasirengęs iššūkiams ir suprastų eksporto diversifikavimo svarbą. Todėl planuojama rengti naujas prekės ženklų ir eksporto kompetencijų vystymo mokymo programas, reikalingas eksporto srityje dirbantiems žmonėms ugdyti tiek regionuose, tiek didžiuosiuose miestuose.
• Šiomis priemonėmis planuojama pasiekti, kad lietuviškos kilmės prekių (be energetikos produktų) eksportas į tikslines eksporto rinkas 2017–2020 m. kasmet didės po 4 proc., palyginti su ankstesniais metais, o lietuviškos kilmės paslaugų eksportas į tikslines eksporto rinkas – po 6 procentus.
• Ūkio ministerija stiprins VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir „Versli Lietuva“: iškels joms didesnių tikslų, sieks didinti valstybės investicijų į šias institucijas grąžą. Taip pat bus aiškiai matuojama šių organizacijų pridėtinė vertė, kurią Lietuva gauna per pritrauktas investicijas, aukštesnės pridėtinės vertės eksporto masto didėjimą, startuolių ir verslumo rodiklių augimą.
• Regionų plėtros priemones numatyta tiesiogiai susieti su regiono ekonomikos stiprinimu – tam bus visapusiškai skatinama investicijų integracija – kad socialinė infrastruktūra būtų stiprinama atsižvelgiant į investuotojų ir verslų poreikius. Verslumui regionuose didinti bus siūlomos finansinės paskatos.
• Siekiant didesnės valstybės valdomų įmonių grąžos visuomenei ir Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO), vienas iš svarbiausių darbų – efektyvus ir skaidrus valstybės turto valdymas. Tai bus daroma centralizuojant valstybės valdomų įmonių valdymą, atskiriant politikos formavimą nuo valstybės įmonių valdymo – į įmonių kolegialius organus pritraukiant daugiau nepriklausomų narių, kurie būtų išrinkti laikantis skaidrių procedūrų, ir į šiuos kolegialius organus nerenkant politikų. Siekiant įmonių valdymo efektyvumo ir skaidrumo, bus diegiama gerosios įmonių valdysenos praktika.
• Ūkio ministerija kartu su valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija į vieną įmonę konsoliduos tas pačias funkcijas atliekančias 42 miškų urėdijas. Reforma turėtų užtikrinti ilgalaikį šalies valstybinio miškų ūkio sektoriaus efektyvumą, didžiausią finansinę grąžą valstybei ir sumažins valdymo kaštus. Taip pat bus sujungiamos kelių priežiūrą vykdančios valstybės įmonės ir centralizuojamas jų valdymas.

VMI praneša: pažyma apie pajamas – ir internetu, ir paštu
VMI informuoja, kad pažymą apie savo pajamas nuo šio pavasario galima gauti neiškėlus kojos iš namų. VMI, siekdama taupyti gyventojų laiką bei efektyvinti mokestines procedūras, pakeitė ir supaprastino pažymų apie gyventojų gautas pajamas* išdavimo tvarką.
• Šią pažymą nuo šiol galima užsisakyti Mano VMI sistemoje, o VMI ją atsiųs klasikiniu paštu. Tokių pažymų gyventojams dažniausiai prisireikia norint pasinaudoti lengvatomis užsienyje, pavyzdžiui, tėvams mokant už vaikų mokslus kitose šalyse.
• VMI kasmet vidutiniškai paruošia 4 tūkst. pažymų apie pajamas.
• „Iki šių metų kovo mėnesio galiojo tvarka, kad gyventojai pažymas apie gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą pajamų mokestį galėjo išsiimti tik tiesiogiai kreipdamiesi į VMI arba siųsdami prašymą klasikiniu paštu. Papildžius taisykles atsirado ir trečias - elektroninis būdas, kai prašymą galima pateikti per Mano VMI. Ši naujovė turėtų ypač nudžiuginti gyvenančiuosius užsienyje, tai pat gyventojus, kurie taupo savo laiką ir mėgsta tvarkyti dokumentus el. būdu. Nuo šiol jie prašymus dėl pažymos išdavimo jau gali teikti ir el. būdu, o jiems pageidaujant, pažymą per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo išsiųsime paštu. Norėčiau akcentuoti, kad gyventojai būtų atidūs ir teisingai nurodytų adresą, kuriuo tikisi sulaukti pažymos», - sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė.
• VMI atkreipia dėmesį, kad pajamas deklaruoti privalantis gyventojas pažymą gaus tik tuomet, jei bus tinkamai pateikęs metinę pajamų deklaraciją. Pajamas ir turtą bei kitas deklaracijas patogiausia teikti per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt).

FNTT tyrimas: Kauno bendrovė už 20 mln. Eurų pirko šimtus krovininių automobilių, o mokesčių nemokėjo: vilkikai parduoti į Rusiją, Baltarusiją
Įtariama, kad Kauno rajono bendrovės, prekiaujančios vilkikais, sunkvežimiais ir priekabomis, direktorius sukčiaudamas, į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau nei pusketvirto mln. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą ir išsiaiškino, kad per kelerius metus vilkikais ir kitomis transporto priemonėmis prekiaujanti bendrovė iš Radviliškio rajone registruotos bendrovės nupirko 546 krovinines transporto priemones, kurių bendra vertė viršijo 20 mln. eurų. Tai – tarptautinio sukčiavimo tyrimo dalis.
• FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai atskleidė, kad Baisogaloje (Radviliškio rajone) registruota bendrovė buvo naudojama šimtų krovininių automobilių pirkimo–pardavimo grandinėje, kad jos vardu buvo įforminami fiktyvūs jų įsigijimo dokumentai. Pati bendrovė neturėjo lėšų ir negalėjo savarankiškai prekiauti tūkstančiais eurų kainuojančiais vilkikais ir puspriekabėmis. Nustatyta, kad realiai krovininius automobilius bei priekabas iš įvairių pardavėjų pirkdavo įtariamojo vadovaujama bendrovė, vėliau juos parduodavo Baltarusijos ir Rusijos rinkai.
• Tyrimo metu išaiškinta, kad įtraukus į daugiau nei 20 mln. 266 tūkst. eurų vertės krovininių transporto priemonių pirkimo–pardavimo grandinę fiktyvią bendrovę, Kauno rajone veikianti bendrovė į valstybės biudžetą nesumokėjo per 3,5 mln. eurų PVM.
• Atliekant šį tyrimą FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai išsiaiškino, kad Kau4ecno rajono bendrovės apskaitoje buvo įtraukta 151 melaginga PVM sąskaita faktūra, kuriose buvo nurodyti duomenys apie transporto priemonių įsigijimą iš fiktyviai veiklai naudotos bendrovės.
• FNTT, atlikdama šį tyrimą, bendradarbiavo su Lenkijos Respublikos teisėsauga, nes manoma, kad Kauno rajone registruotos bendrovės vadovas veikė kartu su dviem Lenkijos piliečiais. Dėl šių asmenų galimo tarptautinio sukčiavimo Lenkijos teisėsaugininkai tęsia tyrimą savo valstybėje.
• Kauno rajone veikusios bendrovės direktoriui, įtariamam sukčiavimu, apgaulingu ir aplaidžiu apskaitos tvarkymu ir neteisėtu įmonės veiklos organizavimu, gresia maksimali laisvės atėmimo iki aštuonerių metų bausmė.
• Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir jį kontroliavo Kauno apygardos prokuratūra.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

2017-03-19 20:23 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl GPM308 formos pildymo » #1352811
Geriau vėliau susimokėti, o pradžioje atsiimti. Mokestinis kreditas be palūkanų.
2017-03-13 12:30 Bendra » Skolinimasis » #1352152
Ne. Jeigu pavedimo suma virš 15000 EUR, bankas, taikydamas Lietuvos banko nustatytas vindikacijos (patikrinimo) procedūras automatiškai perduoda arba ne duomenis apie mokėtoją ir gavėją FNTT - dėl pinigų plovimo prevencijos. Pavedimų, kurių suma virš 50 000 EUR, informacija FNTT perduodama automatiškai
2017-03-13 12:13 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #1352148
Savaitės 2017.03.05 - 2017.03.12 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga
SAVAITĖS PRANEŠIMAS
• Svarbi informacija „Sodros“ el. paslaugų naudotojams su stacionaria el. parašo įranga!
• Dėl naujų technologinių sprendimų keičiami kompiuterių pritaikymo reikalavimai darbui su stacionaria el. parašo įranga - asmens tapatybės kortele, saugia USB laikmena ir valstybės tarnautojo pažymėjimu.
• „Sodros“ el. paslaugų naudotojus su asmens tapatybės kortelėmis, ir/arba saugiomis USB laikmenomis, ir/arba valstybės tarnautojo pažymėjimais prašome atnaujinti kompiuterių programinę įrangą pagal instrukciją, kurią galima rasti http://www.sodra.lt/lt/kaip-naudotis-elektroniniu-parasu.
• Artimiausiu metu stacionari el. parašo įranga veiks tik kompiuteriuose su atnaujinta programine įranga.
• Taip pat informuojame, kad šiuo metu stacionarus el. parašas neveikia Firefox 52.0 naršyklės versijoje (ši versija išleista kovo 7-ą dieną).
• Atsiprašome už nepatogumus.

SAVAITĖS SKAITALAS
"Verslo žinios" išvardino mokesčių lengvatas, kurias gauna ūkininkai. Sąrašas įspūdingas.


TEISĖS AKTŲ APŽVALGA


Pakeistos Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklės
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1K-79 pakeistos Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1K-270.


VMI informuoja: dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-22 Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių 1 priedas „Pajamų rūšių kodų sąrašas« papildytas nauju pajamų rūšies kodu – 05.


VMI konsultuoja: dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1K-75 „Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo» patvirtinta vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, galiojanti nuo 2017 m. kovo 7 d., – 2,99 euro.
Raštą galima rasti čia.

VMI komentuoja: dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, atsižvelgiant į 2016 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos PVM įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) (toliau - komentaras) papildymą, kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2017-03-03 raštas Nr. ((14.16-01)-5K-1703023)-6K-1701783). Šį komentarą galima rasti VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge.
Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-03-07 rašte Nr. (18.2-31-2E) RM-6449

KITOS NAUJIENOS


Finansų ministerija informuoja: Vyriausybė nepritarė naujai mokesčių lengvatai
Vyriausybė, atsižvelgusi į Finansų ministerijos argumentus, nepritarė siūlymui žemės ūkio kooperatinių bendrovių pelnui taikyti nulinį pelno mokesčio tarifą.
• „Finansų ministerija peržiūri visas galiojančias mokesčių lengvatas ir, kol šis darbas nebus baigtas, jokioms naujoms lengvatoms nepritars. Be to, primenu, kad žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms jau yra taikomas lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas, o nulinis tarifas sukurtų ydingą praktiką“, – sakė finansų ministras Vilius Šapoka.
• Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, įmonių, kurių per mokestinį laikotarpį daugiau nei 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už savo nariams parduotus ar iš jų įsigytus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą, kai bazinis šio mokesčio tarifas - 15 proc.
• Be to, tokių žemės ūkio kooperatyvų pelno išmokos ūkininkams (kooperatyvų nariams) neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.
• 17-oji Vyriausybė, įgyvendindama kompleksinę mokesčių pertvarką, yra numačiusi riboti naujų lengvatų atsiradimą bei peržiūrėti šiuo metu galiojančias.

Finansų ministerija informuoja: sudaromos lengvesnės sąlygos darbuotojams suteikti bendrovės akcijų
Finansų ministerija informuoja, kad Vyriausybė posėdyje pritarė Ūkio ministerijos siūlymui sudaryti sąlygas motyvuoti akcinių bendrovių darbuotojus ir didinti jų įsitraukimą į įmonės veiklą – neatlygintinai arba iš dalies neatlygintinai suteikti jiems bendrovės akcijų. Lengvesnis akcijų suteikimas darbuotojams, stebėtojų tarybai ir valdybai leis dar labiau įsitraukti į įmonės veiklą.
• „Siūlomais pakeitimais siekiame didinti akcinės bendrovės teisinės formos patrauklumą ir tikimės, kad ši forma taps priimtinesnė vidutiniam verslui. Be to, pakeitimai šalyje padės kurti patrauklią investicinę aplinką, nes kartu bus mažinama ir administracinė našta verslui“, – sako ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.
• Vyriausybė taip pat pritarė kitiems Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimams – numatoma sumažinti minimalų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo dydį iki 25 tūkst. eurų (anksčiau – 40 tūkst. eurų).
• Taip pat atsisakoma maksimalaus uždarosios akcinės bendrovės (UAB) akcininkų skaičiaus ribojimo. Iki šiol maksimalus akcininkų skaičius buvo 250. Šis pakeitimas leis didinti akcininkų skaičių.
• Siekiant sukurti aiškias teisines sąlygas UAB santykinai nebrangiai pritraukti lėšų kapitalo forma, dalytis verslo rizika, gauti papildomos patirties vykdant planuojamą įmonės veiklą, bus nustatytos sąlygos, kada UAB galės siūlyti įgyti jos akcijų, ir tai nebus laikoma viešu vertybinių popierių siūlymu.
• Civiliniame kodekse ketinama nustatyti, kad notarinės sandorių formos nebus reikalaujama sudarant UAB akcijų pirkimo–pardavimo sutartis, kai UAB akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos perduotos tvarkyti juridiniam asmeniui, turinčiam teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas, arba kai UAB akcijos parduodamos sudarius valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo sandorį.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja: Tarptautinis nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumas paskelbė 2016 m. atliktų tikrinimų rezultatų apžvalgą
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad Tarptautinis nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumas (IFIAR) 2017 m. kovo 3 dieną paskelbė 2016 m. atliktų tikrinimų rezultatų apžvalgą, kurioje apibendrinta viešojo intereso įmonių, tarp jų ir svarbių finansų institucijų, audito bei audito įmonių kokybės kontrolės sistemos tikrinimų, atliktų 36 IFIAR narių audito priežiūros institucijų, rezultatai.
• Apžvalgoje apibendrinta 34 IFIAR narių pateikta informacija apie atliktų 855 įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, auditų tikrinimų rezultatus bei 12 IFIAR narių pateikta informacija apie atliktų 35 svarbių finansų institucijų auditų tikrinimų rezultatus.
• Apžvalgos duomenimis, net 42 procentai tikrintų viešojo intereso įmonių auditų ir 49 procentai tikrintų svarbių finansų institucijų auditų turėjo trūkumų. * IFIAR pastebi nežymią bendrą nustatomų trūkumų mažėjimo tendenciją, tačiau taip pat pabrėžia, kad tikrinimų metu kasmet nustatomų trūkumų gausa ir jų pasikartojimas vis dar kelia IFIAR susirūpinimą.
• IFIAR 2016 metais atliktų tikrinimų apžvalgoje, kaip ir 2015 metų apžvalgoje, išskirtos tos pačios audito sritys, kuriose daugiausia nustatyta trūkumų. * IFIAR išskiria šias įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, audito sritis, kuriose nustatoma daugiausa trūkumų: tikrosios vertės nustatymas (32 proc.), vidaus kontrolės tikrinimas (18 proc.), pajamų pripažinimas (13 proc.) ir nauja 2016 atliktų tikrinimų apžvalgoje išskirta sritis – audito atranka (17 proc.). IFIAR taip pat pastebi, kad daugiausia svarbių finansų institucijų audito trūkumų nustatoma vidaus kontrolės tikrinimo srityje.
IFIAR nurodo, kad audito įmonių svarbiose vidaus kokybės kontrolės srityse taip pat nustatoma daug trūkumų, tarp jų užduoties atlikimo (49 proc.), nepriklausomumo ir etikos reikalavimų (40 proc.), žmogiškųjų išteklių (31 proc.) ir stebėsenos (28 proc.) srityse.
• IFIAR pabrėžia, kad siekiant finansinių ataskaitų audito kokybės gerinimo, turi būti iš esmės išanalizuotos trūkumų pagrindinės priežastys ir imamasi tinkamų priemonių. Taip pat IFIAR pastebi, kad didžiausių audito įmonių tinklų taikoma audito trūkumų pagrindinių priežasčių analizė , net ir lyginant skirtingas tam pačiam tinklui priklausančias audito įmones, yra skirtinga ir kviečia audito įmones taikyti nuoseklesnes ir griežtesnes priemones.

Valstybinė darbo inspekcija informuoja: statybų sezonui rengiasi ir darbo inspektoriai
• Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad nuo kovo antros pusės ir balandžio mėnesį suintensyvinami statybviečių tikrinimai nelaimingų atsitikimų darbe ir nelegalaus darbo prevencijai. Apie būsimąjį vizitą tikrintojai ūkio subjektų individualia tvarka neinformuos.
• Iš anksto pranešdama apie būsimus patikrinimus VDI ragina visas statybos darbus vykdančias įmones dar kartą peržvelgti darbo vietas – ar jos yra saugios. *
• Statybvietės bus tikrinamos pagal Prevencinio statybviečių patikrinimo kontrolinį klausimyną arba Statybviečių, kuriose atliekami statinių renovacijos darbai, patikrinimo kontrolinį klausimyną. Šie klausimynai paskelbti viešai, VDI interneto svetainėje (www.vdi.lt) – taigi, pagal juos darbdaviai gali pasitikrinti, ar nėra pažeidimų.
• Gegužės mėnesį darbo inspektoriai iš naujo grįš į jau tikrintas įmones, kuriose buvo rasta pažeidimų, kontroliuodami, ar pažeidimai ištaisyti pagal ankstesnius darbo inspektorių reikalavimus ar rekomendacijas.
• „Norėtume atkreipti dėmesį, kad tikrinimų metu nustatę šiurkščius pažeidimus, tiesiogiai gresiančius darbuotojų saugai ir gyvybei, darbo inspektoriai tikrai neapsiribos prevenciniais įspėjimais, – pabrėžia Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Ramūnas Rakauskas. – Už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimą, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims gresia bauda nuo 500 iki 2000 eurų. Tai numato Administracinių nusižengimų kodeksas ir tuo pačiu darbo inspektoriui suteikia teisę adekvačiai ir griežtai įvertinti nusižengimo sunkumą.“
• Nelegalus darbas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1000 iki 5000 eurų; pakartotinis nelegalus darbas – baudą nuo 5000 iki 6000 eurų.
• Tokius intensyvaus tikrinimo reidus statybvietėse darbo inspektoriai vykdo nuosekliai metai iš metų. Darbų mobilumas, besikeičiantys pavojai, darbų vykdytojų suderinamumo stoka, darbuotojų kaita ir patirtis, vidinės kontrolės darbe organizavimo ypatumai ir pan. lemia, kad statybos sektoriaus įmonėse nelaimingų atsitikimų darbe rizika yra vieną iš didžiausių.
• Apie trečdalis visų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyksta darbuotojui nukritus iš aukštai. Todėl, lankydamiesi statybvietėse, darbo inspektoriai ypatingą dėmesį skirs pažeidimams, dėl kurių darbuotojams yra pavojus nukristi iš aukštai arba į gylį. Kaip rodo skaudi praktika, nukrentama nuo stogų ar kitų pastato konstrukcijų – nesinaudojant kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis, apsaugančiomis nuo įvairaus pobūdžio kritimų. Nereti pažeidimai, kai neaptveriamos arba netinkamai aptveriamos pavojingos zonos, kuriose yra rizika darbuotojams nukristi (angos sienose, grindyse, laiptų aikštelės, liftų šachtos, iškasos), taip pat neaptveriamos ir pačios statybvietės. Naudojamos pavojingos savadarbės paaukštinimo priemonės, kurių konstrukcija neatitinka saugų darbą užtikrinančių reikalavimų. Krintantys, virstantys daiktai, ruošiniai, kroviniai statybvietėse taip pat dažnai traumuoja darbuotojus.
• Pastebėtina, kad nors pernai, palyginti su 2015 m., mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius statybos sektoriuje sumažėjo, tačiau skaičiuojant 100 tūkst. darbuotojų jų dažnumas čia yra 1,6 karto didesnis negu vidutinis šalyje.

FNTT tyrimas:
Prekyba automobiliais besiverčiantis verslininkas per 11 bendrovės veiklos mėnesių suklastojo 9 transporto priemonių įsigijimo ir pardavimo dokumentus. Ikiteisminio tyrimo metu atskleista, kad Vokietijoje gyvenantis vyras Telšiuose įsteigė automobilių prekybos bendrovę, tačiau realybėje bendrovė automobilių nei pirkdavo, nei parduodavo.
• Tai rodo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdybos kartu su Šiaulių apygardos prokuratūra baigtas ikiteisminis tyrimas dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo Telšiuose registruotoje bendrovėje. Jos vadovas – Vokietijoje gyvenantis asmuo.
• Tiriant bylą išaiškinta, kad automobilių prekeivis, kaip įtariama, suklastojo, pavyzdžiui, vienos Vokietijos bendrovės sąskaitą faktūrą. Joje buvo įrašyta, kad iš Vokietijoje esančios bendrovės už 360 tūkst. eurų perkamas mobilusis „Liebherr“ kranas. Kaip įtariama, verslininkas iš Vokietijos „ant popieriaus“ įsigytą kraną, suklastojus ir pardavimo dokumentus už 370 tūkstančių eurų ketino parduoti Jungtinių Arabų Emyratuose veikiančiai bendrovei. Tiriant šias aplinkybes iš Vokietijos teisėsaugos institucijų buvo gauta duomenų, kad šioje valstybėje nurodyta bendrovė neegzistuoja, dokumentuose pateikti duomenys yra melagingi. Be to, įtariama, kad automobilių prekeivis, Lietuvoje nusipirkęs 7 senas, ne daugiau kaip 500 eurų vertės, transporto priemones, suklastojo ir jų įsigijimo dokumentus. Tokiu būdu, automobilių prekeivis, apgaule norėjo parodyti, kad Telšiuose įsteigta bendrovė neva vykdo realią veiklą.
• Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Telšių rajono apylinkės teismui. Už apgaulingai tvarkytą apskaitą automobilių prekeiviui gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai
Medžiagą redagavo: artas71
Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas


2017-03-13 12:12 Bendra » Skolinimasis » #1352147
Nereikia -nes, ne grynaisiais.
2017-03-10 19:05 Blevyzgos » SU GIMTADIENIU! SU ŠVENTĖMIS!!! » #1352046
Visiems siaubingai didelis AČIŪ už sveikinimus. Ačiū Jums !!!

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 120 svečiai ir 1 nariai
Prisijungę nariai: jurgita12

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2016 m. III ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2016 m. III ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2016-01-01
112 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2016-01-01
445 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2016-07-01
2,32 EUR ir 380 EUR