domux
4
#33190 2003-09-26 09:49 domux redaguota: 2011-09-11 03-14
tarkim komandiruote vyko dvi dienas i ryga, kaip paskaiciuot dienpinigius[color=red][/color]

Rasida
3019
#33193 2003-09-26 09:51 Rasida
Sveikinam tapus naujuoju nariu ir norime maloniai priminti, kad reikėtų vadovautis taisyklėmis ir paieškos sistema smile Ačiū smile

salma
113
#33198 2003-09-26 10:07 salma
reikia gi žmogui pagelbėti. smile
Atsiversk , temas kurias matai tituliniame lape apie komandiruotes ir dienpinigius ir viską surasi smile smile

domux
4
#33203 2003-09-26 10:23 domux
ACIU

artas71
12728
#34384 2003-10-01 15:21 artas71
LRV nutarė (dar nutarimo oficialaus teksto nėra):

Nutarta nuo spalio 1 d. neapmokestinti užsienio komandiruočių dienpinigių tose įmonėse, kuriose mokama ne mažesnė nei minimali mėnesinė alga (450 Lt). Nuo 2004 m. sausio 1 d. ši nuostata bus taikoma toms įmonėms, kuriose vidutinis darbo užmokestis bus ne mažesnis kaip 600 Lt. Tais atvejais, kai darbo užmokestis nesieks nustatytos ribos, o dienpinigiai ir toliau sudarys didžiąją dalį darbuotojo pajamų, jie bus apmokestinami ta pačia tvarka, kaip kitos su darbo santykiais susijusios pajamos. Finansų ministerijos įsitikinimu, taikant šias nuostatas sumažėtų iki šiol egzistuojanti paskata didžiąją dalį darbo užmokesčio mokėti dienpinigių pavidalu.
Iš 865 krovinių gabenimo įmonių, kurios pateikė duomenis, 577 įmonėse vidutinis darbo užmokestis yra mažesnis net už Vyriausybės patvirtintą 450 Lt minimalią mėnesinę algą. 183 įmonėse darbo užmokesčio vidurkis yra didesnis už MMA, tačiau nesiekia 600 Lt. Neapmokestinamieji komandiruočių dienpinigiai kai kuriose iš šių įmonių siekia apie 90 proc. realių pajamų.
Komandiruočių Lietuvos teritorijoje dienpinigių apmokestinimo tvarka liks nepakitusi – t.y. nuo spalio 1 d. bus neapmokestinami dienpinigiai, jei jų bendra suma per mėnesį neviršija 50 proc. darbo užmokesčio. Šią ribą viršijantys dienpinigiai bus apmokestinti kaip ir kitos su darbo santykiais susijusios pajamos.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Loreta
28819
#34387 2003-10-01 15:27 Loreta
Man čia įdomūs 2 kriterijai:

1. Kodėl VDI ramiai žiūri į tokias įmones, kuriose darbuotojai gauna mažesnį DU nei MMA? Juk tai draudžiama įstatymu.
2. Kuo vadovaujantis nuo 2004.01.01. pasirinktas VDU - 600 Lt? Vakar girdėjau, kad nuo 2004.01.01. žadama nustatyti MMA 500 Lt.

Špyga taukuota...

artas71
12728
#34391 2003-10-01 15:32 artas71
Neoficialus nutarimo tekstas (projektas - lyginamasi variantas):


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. SAUSIO 28 D. NUTARIMO NR. 99 ,,DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2003 m. d. Nr.
Vilnius


Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 99 ,,Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 11-396, 2003, Nr. 86-3911):
1. Išdėstyti 2.2 punktą taip:

,,2.2 Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarka taikoma apskaičiuojant komandiruočių kompensacijų dydžius (išskyrus kompensacijų, mokamų biudžetinių įstaigų darbuotojams), laikantis nuostatos, kad šių kompensacijų, išskyrus dienpinigius, dydžiai, išskyrus 2.3, 2.4 ir 2.5 punktuose nustatytus atvejus, atitinka apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną iš pajamų atskaitomas komandiruočių sąnaudas; jeigu kompensacijas išmokantis vienetas išmokų mokėjimo mokestiniu laikotarpiu apmokestinamąjį pelną apskaičiuoja pagal 2.1 punkte nurodytus nutarimus, šių nutarimų nuostatos atitinkamai taikomos ir apskaičiuojant išmokamų komandiruočių kompensacijų dydžius.“
2. Išdėstyti 2.3 punktą taip:
,,2.3. Komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje, patvirtintoje šiuo nutarimu, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarime Nr. 613 ir 1996 m. sausio 23 d. nutarime Nr. 120 nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį neviršija 50 procentų gyventojo darbuotojo mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtą laiką.“
3. Papildyti šiais 2.4 ir 2.5 punktais:
,,2.4. Iki 2003 m. gruodžio 31 dienos komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje, patvirtintoje šiuo nutarimu, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarime Nr. 613 nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių suma per mėnesį neviršija 50 procentų darbuotojo mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtą laiką, tuo atveju, kai darbuotojo mėnesinė alga ar valandinis tarifinis atlygis už faktiškai dirbtą laiką neviršija minimaliosios mėnesinės algos arba minimaliojo valandinio atlygio. Šio punkto nuostatos netaikomos Lietuvos Respublikos laivo įgulos jūreiviams mokamiems dienpinigiams.
2.5. Nuo 2004 m. sausio 1 dienos komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje, patvirtintoje šiuo nutarimu, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarime Nr. 613 nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių suma per mėnesį neviršija 50 procentų darbuotojo mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtą laiką, tuo atveju, kai darbuotojo mėnesinė alga ar valandinis tarifinis atlygis už faktiškai dirbtą laiką neviršija minimaliosios mėnesinės algos arba minimaliojo valandinio atlygio, padauginto iš koeficiento 1,3. Šio punkto nuostatos netaikomos Lietuvos Respublikos laivo įgulos jūreiviams mokamiems dienpinigiams“.


Ministras Pirmininkas

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Dalia29
12709
#34403 2003-10-01 16:27 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-15

Loreta rašė:

Man čia įdomūs 2 kriterijai:

1. Kodėl VDI ramiai žiūri į tokias įmones, kuriose darbuotojai gauna mažesnį DU nei MMA? Juk tai draudžiama įstatymu.
.


Čia tos, kur dirba 0.5 etato, mano supratimu.

IrenaR
2889
#34451 2003-10-01 19:45 IrenaR
Čia tikriausiai apie vežėjus į užsienį, nes dėl jų komandiruočių ir kilo triukšmas. Jiems moka min algą tik kelionės metu, o būnant Lietuvoje nieko nemoka. Taip ir gaunasi, kad žmogus neuždirba MMA.

artas71
12728
#34714 2003-10-02 17:38 artas71
Yra.

2003 m. spalio 1 d. Nr. 1212
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 11-396, Nr. 86-3911):

Tekstas lyg tas pats.....

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

nieko_sau
3882
#34774 2003-10-03 10:17 nieko_sau
jau yra VŽ:
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=218621&Condition2=

alen
111
#34779 2003-10-03 10:37 alen redaguota: 2011-09-11 03-15
Dėl vežėjų, praneša LINAVA;
Nuo р. m. spalio 1 d. nutarta neapmokestinti užsienio komandiruočių dienpinigių tose įmonėse, kuriose mokama ne mažesnė nei
minimali mėnesinė alga (450 Lt). Nuo 2004 m. sausio 1 d. ši nuostata bus taikoma toms įmonėms, kuriose vidutinis darbo
užmokestis bus ne mažesnis kaip 600 Lt. Tuo atveju, jei darbo užmokestis nesieks nustatytos ribos, jie bus apmokestinami ta
pačia tvarka, kaip kitos su darbo santykiais susijusios pajamos.

Kaip informavo LR Vyriausybės spaudos tarnyba, komandiruočių Lietuvos teritorijoje dienpinigių apmokestinimo tvarka liks
nepakitusi - t.y. nuo spalio 1 d. bus neapmokestinami dienpinigiai, jei jų bendra suma per mėnesį neviršija 50 proc. darbo
užmokesčio. Šią ribą viršijantys dienpinigiai bus apmokestinti kaip ir kitos su darbo santykiais susijusios pajamos.

Atstovė spaudai Lina Karsokaitė

IrenaR
2889
#34783 2003-10-03 10:44 IrenaR
[quote="alen"] Nuo 2004 m. sausio 1 d. ši nuostata bus taikoma toms įmonėms, kuriose vidutinis darbo
užmokestis bus ne mažesnis kaip 600 Lt. Tuo atveju, jei darbo užmokestis nesieks nustatytos ribos, jie bus apmokestinami ta
pačia tvarka, kaip kitos su darbo santykiais susijusios pajamos.

Kai suprasti "vidutinis darbo užmokestis bus ne mažesnis kaip 600 Lt. ". Bendras įmonės vidurkis ar konkretaus darbuotojo?

nieko_sau
3882
#34784 2003-10-03 10:44 nieko_sau
Tik įdomiai gaunasi su tais komentarais dėl 600 lt-vyriausymės nutarime 450x1,3=585 lt, jei pakels po Naujų metų minimalią algą iki 500, kaip buvo kalbėta, tai bus 650 smile

IrenaR
2889
#34786 2003-10-03 10:46 IrenaR
Negi Vyriausybė negali priimti nutarimų, kurie kiekvienam būtų iš karto aiškūs smile smile

nieko_sau
3882
#34787 2003-10-03 10:46 nieko_sau
Ką sako Linava-manau nereikia kreipti dėmesio. Pakeitime nėra kalbama apie jokį vidutinį atlyginimą.
Vėl įdedu nuorodą:
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=218621&Condition2=

IrenaR
2889
#34796 2003-10-03 11:05 IrenaR
Oficialiame tekste nėra 600 Lt, tik 1,3 koef. nuo Naujųjų Metų.Bet vėl - kaip suprasti : apmokestinama"tuo atveju, kai darbuotojo mėnesinė alga ar valandinis tarifinis atlygis už faktiškai dirbtą laiką neviršija minimaliosios mėnesinės algos arba minimaliojo valandinio atlygio". O jei lygu, t.y. gauna MMA?

ginttarr
501
#34799 2003-10-03 11:12 ginttarr
Formaliai žodį "nevirsija" galima suprasti kaip "maziau" ar "lygu"; tokiu atveju išeina, kad darbuotojo atlyginimas turėtų būti 451Lt, kas galėtume atskaityti visus dienpinigius.

nieko_sau
3882
#34802 2003-10-03 11:24 nieko_sau
Kaip visada-konkretumo vėl trūksta. Kodėl mums kyla tokie klausimai-o įstatymų leidėjams-ne? Čia klausimas aišku į tyrus...

Dalia29
12709
#34804 2003-10-03 11:27 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-15

nieko_sau rašė:

Tik įdomiai gaunasi su tais komentarais dėl 600 lt-vyriausymės nutarime 450x1,3=585 lt, jei pakels po Naujų metų minimalią algą iki 500, kaip buvo kalbėta, tai bus 650 smile


Taip išeina, užtat jie prie konkrečių sumų ir neprisirišo. O apie tuos 600.00 Lt , manau, kad tai buvo maždaug ta suma, kurios pageidavo valdžia, o daugiau, jiems dar geriau smile
Irena, manau, kad konkretaus darbuotojo, važinėjančio į komandiruotes.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis