areta
785
#69482 2004-03-18 16:10 areta
Sveiki,
Įmonė pirko automobilį už 4661 Lt.
Apdraudė jį civilinės atsak.draudimu.
Ta patį mėn. buvo padaryta auto avarija- kaltininkai ne mes.
Iš draudimo bendrovės gavom 10000 Lt draudimo žalos atlyginimą.
Vėliau remontavom šį automobilį, remontas kainavo 4000 Lt.
Ar teisinga, kad :
10000 Lt yra neapmokestinamos pajamos.
Ir ar privalau fin.apskaitoje didinti auto verte 4000 Lt suma, jeigu nusidėvėjimą, kuris bus leidžiami atskaitymai, skaičiuosiu nuo 4661 Lt
o neleidžiami nuo 4000 Lt
O gal galima tiesiog tuos 4000 remonto išl. iš karto dėti prie neleidžiamų atskaitymų ir nedidinti auto vertės?
O jeigu ateityje vėl remontuosiu šį automobilį???

A.s.

Dalia29
12709
#69485 2004-03-18 16:28 Dalia29
Siūlyčiau labai labai atidžiai persiskaityt PMĮ 12 str.s dalies komentarą.

areta
785
#69488 2004-03-18 16:50 areta
Aš jį labai labai atidžiai perskaičiau, ir
padariau anksčiau parašytas išvadas...
Parašiau forumui, nes abejoju...

A.s.

Ekfin
1895
#69491 2004-03-18 17:05 Ekfin
Areta, geras klausimas. Prieš kurį laiką buvau išmokęs, kad jei remontas būtų <50%, tai pajamos - neapmokestinamas, o remontas - neleidžiami, net jei ir didesni už draudimo išmoką. Atsimenu, per vieną seminarą labai piktinomės... O kaip tavo atveju, jei >50% ir didiname vertę? Jei vestume paralelė tarp abiejų variantų ir kas nors patvirtintų (neturiu komentaro), kad nuokas nuo tų laikų nepasikeitė, tai kiltų tau klausimas: kam du kartus dėti į neleidžiamus - pirmą kart iš karto, antrą - per nusidėvėjimą?

areta
785
#69500 2004-03-18 17:49 areta
Manau teisingiau į neleidžiamus dėti nudėvint padidintą IT vertė.
Bet man jau bloga nuo tų dėliojimų- vedi dvi korteles-viena mokesčiams kita finansasms... Kad kas mane palaimintų ir sakytų: Dėk viską iš karto į neleidžiamus ir nedidink vertes...

A.s.

Ekfin
1895
#69523 2004-03-19 06:03 Ekfin redaguota: 2011-09-11 03-22

areta rašė:

Manau teisingiau į neleidžiamus dėti nudėvint padidintą IT vertė.
Bet man jau bloga nuo tų dėliojimų- vedi dvi korteles-viena mokesčiams kita finansasms... Kad kas mane palaimintų ir sakytų: Dėk viską iš karto į neleidžiamus ir nedidink vertes...Aš tai tikrai taip darau, kai <50% ir >dr.išmokos (auditas neprisikabino). Bet gal sakau yra kur nors išaiškinimas, kad jei >50%, tai nudėvint leidžiami atskaitymai. Tai būtų naudinga ir teisinga. Šiaip visą žalą dėti iš karto į neleidžiamus, o po to dar ir nudėvint į neleidžiamus - tai gaunasi dvigubai. Tada geriau nedėti prie vertės.

Dalia29
12709
#69534 2004-03-19 07:38 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-22
4. Turto draudimo atvejais (ne gyvybės draudimo grupės, nurodytos Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos 1996 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 12 6-12 punktuose), pirmiausia draudimo įmonės kompensuoja nuostolius pagal pateiktus dokumentus (sąskaitas ar sutartis), pagrindžiančius patirtas turto atstatymo išlaidas. Tokiu atveju, patirta tikroji žala lygi vienetų finansinėje apskaitoje fiksuojamiems nuostoliams, todėl, kai draudimo įmonės išmokama draudimo išmoka ne didesnė, negu pateiktuose dokumentuose (sąskaitose ar sutartyse) nurodyta suma, visa draudimo išmoka nepamokestinama

. Jeigu draudimo įmonės nesilaiko draudimo sutartyse nustatytos tvarkos ir draudimo išmokos viršija sumas, nurodytas turto atstatymo išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose (sąskaitose ar sutartyse), tai viršijanti dalis priskiriama apmokestinamoms pajamoms.

Pavyzdys
UAB X 2002 m. vasario mėnesį įsigijo 60 000 Lt kainavusį lengvąjį automobilį ir, apdraudusi nuo nelaimingų atsitikimų (avarijų), tą patį mėnesį jį pradėjo naudoti. 2002 m. liepos mėnesį šis automobilis avarijoje buvo apgadintas. UAB X po įvykio automobilį suremontavo ir už tai autoremonto įmonei pagal PVM sąskaitą faktūrą apmokėjo 20 000 Lt, kuriuos draudimo įmonė kompensavo bendrovei.
Šiuo atveju UAB X neapmokestinamosioms pajamoms gali priskirti 20 000 Lt sumą. Jeigu draudimo įmonė būtų kompensavusi didesnę sumą negu 20 000 Lt, tai ši suma, viršijanti draudimo išmokos dalį, būtų priskiriama apmokestinamosioms pajamoms.

areta
785
#69635 2004-03-19 10:51 areta redaguota: 2011-09-11 03-22
Dalia29,
"Kadangi turtas gali būti apdraustas ne tik jo balansine verte, bet ir jo atstatomąją verte ar kitokia verte, kuri apskaičiuojama draudimo sutartyje nustatyta tvarka..."
"Kai turto draudimo išmokos išmokamos ne pagal pateiktus turto atstatymo dokumentus, o pagal žalos įvertinimą, nustatytą vadovaujantis draudimo sutarties nuostatomis, tai neapmokestinama draudimo išmokos dalis, neviršijanti žalos, apskaičiuotos draudimo sutartyje nustatyta tvarka."
PVZ.
UAB Y 2002-03-01 apdraudė savo pastatą ir sutartyje nurodė, jog pastatas draudžiamas jo atstatomąja verte, kuri lygi 10 mln. lt, o pastato likutinė vertė sudarė 8 mln Lt 2002-07 mėn. vėtros pastatas buvo nugriautas. Kadangi pastato atstatymo darbus UAB Y planavo atlikti po dviejų metų, draudimo įmonė pagal sudarytos sutarties nuostatas išmokėjo draudimo išmoką ne pagal pateiktus turto atstatymo dokuentus, o pagal suderintą žalos apskaičiavimą. Pagal sutartyje aptartą žalos nustatymo tvarką buvo apskaičiuota 6 mln Lt žala, kurią kompensavo draudimo įmonė.
Pagal UAB Y apskaičiavimą dėl draudiminio įvykio finansinėje atskjaitomybėje fiksuoti nuostoliai sudarė 4 mln lt. Kadangi turtas buvo apdraustas didesne verte, negu jo likutinė vertė, draudimo išmoka viršijo patirtus finansinėje atskaitomybėje fiksuotus nuostolius, tačiau tokia išmoka neapmokestinama, nes ji neviršija žalos, apskaičiuotos sutartyje nurodyta tvaka, atsižvelgiamt į turto draudimo sumą. jeigu draudimo įmonė būtų kompoensavusi daugiau negu 6 mln. Lt, tai šią sumą viršijanti suma būtu priskiriama apmokestinamoms pajamoms."

Ar galiu remiantis tuo, gautą draudimo kompensacija sudėlioti taip:
4000Lt neapmokestinamos pajamos
6000 Lt apmokestimanamos pajamos.

Ir kaip tuo atveju, kai mes gaunam draudimo kompensacija ir kurį laiką neremontuojam automobilio- pvz. 3 mėnesius. Į ką man atsižvelgt gavus išmoką, kai nėra jokių remonto dok-ų?

A.s.

areta
785
#69705 2004-03-19 12:57 areta redaguota: 2011-09-11 03-22
Radau atskirą VMI komentarą Civilinės atsakomybės draudimo grupei.
VMI Pvz.:
"UAB X 2002-04 mėn. apdraudė įsigytą auto transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Įvykus draudiminiam įvykiui (avarijai), nukentėjo UAB Y priklausantis auto...
... Tuo atveju, kai draudimo išmokos pagal Civilinės atsakomybės sutartis mokamos tiesiogiai nukentėjusiam asmeniui ir draudėjas jokių išlaidų nepatiria, tai, apskaičiuojant draudėjo apmokestinamąjį pelną, tokios draudimo išmokos į jo pajamas neįtraukiamos. Be to, jeigu nukentėjęs asmuo yra vienetas, mokantis pelno mokestį, tai jo tiesiogiai iš draudimo įmonės gaunamos lėšos laikomos žalos atlyginimu, kuris neapmokestinamas"

Man jau visai galvelė susisuko...
Žmonės-kur ieškoti teisingo sprendimo????

A.s.

danguolep
1496
#69745 2004-03-19 13:42 danguolep redaguota: 2011-09-11 03-22

areta rašė:

Sveiki,
Įmonė pirko automobilį už 4661 Lt.
Apdraudė jį civilinės atsak.draudimu.
Ta patį mėn. buvo padaryta auto avarija- kaltininkai ne mes.
Iš draudimo bendrovės gavom 10000 Lt draudimo žalos atlyginimą.
Vėliau remontavom šį automobilį, remontas kainavo 4000 Lt.
Ar teisinga, kad :
10000 Lt yra neapmokestinamos pajamos.
Ir ar privalau fin.apskaitoje didinti auto verte 4000 Lt suma, jeigu nusidėvėjimą, kuris bus leidžiami atskaitymai, skaičiuosiu nuo 4661 Lt
o neleidžiami nuo 4000 Lt
O gal galima tiesiog tuos 4000 remonto išl. iš karto dėti prie neleidžiamų atskaitymų ir nedidinti auto vertės?
O jeigu ateityje vėl remontuosiu šį automobilį???


Mano nuomone:
1)4000 lt pajamos bus neapmok , likę 6000 apmok
2)remontas 4000neleidžiami atsk,bet kadangi tai yra > 50 proc ,turėsi to IT antrą kortelę užsivesti, remonto sumą(vertės padidėjimą) nudėvėsi per likusi auto dėvėjimo laikotarpį ir visada bus neleidžiami atrskaitymai.

areta
785
#69753 2004-03-19 13:52 areta
danguolep,
O kaip tokiu atveju, kai mes gaunam iš draudimo kompensacija 2003-12mėn.,o auto remontuosim daug vėliau t.y. po 5 mėn.2004metais???
Pinigai juk įplaukė dabar. Iš kur man žinot kiek mes sukisim į remontą kitais finansiniais metai? Negi turiu 2003m apmokestint visą gautą kompensaciją?
Ir kaip supantat VMI kometarą, kur kalbama būtent apie Cilininės atsakomybės draudimą??? Aš supratau taip: Gauta kompensacija, t.y. visi 10000Lt yra neapmokestinamos pajamos. O išlaidos, kurias aš patirsiu remontuodama auto- bus neleidžiami atskaitymai.
Ar kas nors palaiko mane????

A.s.

areta
785
#69754 2004-03-19 13:52 areta
ups... kompas buvo sustreikavęs

A.s.

areta
785
#69755 2004-03-19 13:52 areta
ups......

A.s.

areta
785
#69756 2004-03-19 13:53 areta
ups

A.s.

areta
785
#69757 2004-03-19 13:54 areta
...

A.s.

areta
785
#69758 2004-03-19 13:54 areta
...

A.s.

areta
785
#69763 2004-03-19 14:02 areta
...ot aš čia "pridėjau" atsakymų...

A.s.

areta
785
#69764 2004-03-19 14:02 areta
...

A.s.

Reta
494
#69777 2004-03-19 14:13 Reta
Areta, aš manau, kad 2003 m. gautus pinigus traukti ne į pajamas, o į būsimų laikotarpių pajamas (49 sąskaita pagal seną sąsk.pl), o 2004 m., kai žinosi kokia sąnaudų suma (nemažinanti apmok.pelno) , ir bus aišku kiek kompensacijos apmokestinsi.

areta
785
#69787 2004-03-19 14:46 areta redaguota: 2011-09-11 03-22
Radau atskirą VMI komentarą Civilinės atsakomybės draudimo grupei.
VMI Pvz.:
"UAB X 2002-04 mėn. apdraudė įsigytą auto transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Įvykus draudiminiam įvykiui (avarijai), nukentėjo UAB Y priklausantis auto...
... Tuo atveju, kai draudimo išmokos pagal Civilinės atsakomybės sutartis mokamos tiesiogiai nukentėjusiam asmeniui ir draudėjas jokių išlaidų nepatiria, tai, apskaičiuojant draudėjo apmokestinamąjį pelną, tokios draudimo išmokos į jo pajamas neįtraukiamos. Be to, jeigu nukentėjęs asmuo yra vienetas, mokantis pelno mokestį, tai jo tiesiogiai iš draudimo įmonės gaunamos lėšos laikomos žalos atlyginimu, kuris neapmokestinamas"

Čia nieko nešneka apie kompensacijų ribas t.y. kurį kompensacijos dalis apmokestinamos, o kuri neapmokest. pajamos. Čia pasakyta aiškiai, kad tokios pajamos neapmokestinamos.
O dėl to, kad pasinaudoti būsimų sąnaudų sąsk.- kažkaip rankos dreba imti ir metams laiko "nuskriausti" mokesčius...

Pakomentuokit aukščiau parašytą str.

A.s.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis