Tax.lt narys Lari

Tax.lt narys nuo
2010-03-02
Lari
forume parašė 1043 žinučių

Lari naujausios žinutės:

2021-08-20 22:20 Programinė įranga » Rivilė » #1432554
Yra ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktas
2021-07-28 08:32 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Šios savaitės NAUJIENOS - įdėkite čia naujieną ! » #1432316
Buhalterinės apskaitos įstatymą keis Finansinės apskaitos įstatymas
Pristatome pagrindinius pokyčius, siūlomus įtvirtinti naujajame Finansinės apskaitos įstatyme, kuris, jei jį priimtų Seimas ir pasirašytų prezidentas, įsigaliotų 2022 m. gegužės 1 d.

Bus keičiamos/naikinamos sąvokos ir nuostatos
Pakeitimais siūloma naikinti „vyriausiojo buhalterio (buhalterio)“ ir „buhalterinės apskaitos“ sąvokas, pakeičiant jas į sąvokas „apskaitą tvarkantis asmuo“ ir „finansinė apskaita“


Finansinės apskaitos dokumentai
Siūloma nustatyti, kad finansinės apskaitos dokumentai parengiami ūkinės operacijos metu arba jai įvykus ar pasibaigus ir pateikiami (išsiunčiami) gavėjui nedelsiant, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos įvykus ar pasibaigus ūkinei operacijai.
2021-05-14 10:55 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1431389
Pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms" paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2020 05 11 nutarimu Nr. 474 (toliau – aprašas1), subsidijos skyrimo tikslas – padėti mikroįmonėms įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes, skiriant subsidiją apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui).

Pagal priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravim tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2021 01 15 nutarimu Nr. 24 (toliau – aprašas2), priemonės (subsidijos) skyrimo tikslas – padėti įmonei įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes ir išsaugoti įmonės likvidumą.

Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 57 str. 3 dalies nuostatomis, pelno mokesčiui skaičiuoti vienetas gali naudoti buhalterinėje apskaitoje naudojamus visuotinai pripažintus pajamų, sąnaudų pripažinimo, atsargų įkainojimo metodus, jei PMĮ nenustato ko kita.

Įmonių gautos apraše1 ir apraše2 nustatytos subsidijos pagal bendras subsidijų (dotacijų) apskaitos nuostatas yra laikomos subsidijomis negautoms pajamoms kompensuoti.

Pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu šios įmonių gaunamos apraše1 ir apraše2 nustatytos lėšos taip pat laikomos subsidija negautoms pajamoms kompensuoti ir pagal PMĮ nuostatas yra priskiriamos apmokestinamoms pajamoms
2021-05-14 10:32 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1431386

aruncikas rašė:


Laba diena,
Situaciją tokia, kad pardavimų pajamos už metus neviršija 300.000 eur. Gautos subsidijos mikroįmonėms "dėka" pajamos viršija šią ribą, ir pelno mokestį pakelia iki 15 proc. tarifo. O kadangi pelno buvo nemažai, pelno mokesčio "priemoka" nuo 5 iki 15 proc. yra net didesnė už gautą subsidiją. Absurdas gaunasi - gauta valstybės parama virsta nuostoliu įmonei, ir dar tokioje sunkioje situacijoje? Ką daryti tokiu atveju, gal yra kokios išimtys?


Ta pati istorija - mokėsime PM 15% ir Avansu PM už 2021 m
2021-05-14 09:28 Įvairūs » Klausimas dėl netinkamai padarytos sodros įmokos » #1431382
Buvo toks atvejis. UAB grąžino tuos sumokėtus pinigus buhalteriui, tekstas: už Sodros įmoka
2021-05-13 10:09 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1431355

Whagati rašė:


įmonė 2020 metais gavo pelną, tačiau 2019 metais buvo didelis nuostolis.
52 eilutėje 0, bet meta klaidas, kad pildyčiau 52A ir 52B, padėkite smile


52A = "0", 53A savo mokesčio kodą (2), Tada 54A 5%, o 55A gaunasi 0 ,ir klaidų nebemeta.
2021-05-07 16:02 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1431273

linlek rašė:


Laba diena,
už 2020 m.gruodžio mėnesio prastovas gauta subsidija 2021 m. vasario mėn. Ar reikia mažinti darbo užmokesčio sąnaudas 2020 metais? Ir kokia būtų sąskaitų korespondencija?


Pagal Užimtumo įstatymo nuostatas karantino ir ekstremalios padėties dėl koronaviruso metu darbdaviui paskelbus prastovą, jis turi galimybę gauti subsidiją. Subsidija skiriama kompensuoti dalį darbo užmokesčio, kuris buvo sumokėtas per prastovą.

Įmonių gautos subsidijos už prastovas pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra laikomos subsidijomis patiriamoms išlaidoms kompensuoti ir joms yra taikomos bendros subsidijų (dotacijų) apskaitos nuostatos, t. y. ši gautų lėšų suma pajamoms nepriskiriama, o ja yra sumažinamos įmonės patiriamos sąnaudos, t. y. darbo užmokesčio sąnaudos.
Gautų subsidijų už darbuotojų prastovas registravimas apskaitoje
Pagal 21-ojo verslo apskaitos standarto (VAS) „Dotacijos ir subsidijos“ 17.2 punktą dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta, ir tokia pat dalimi mažinama pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamų sąnaudų straipsnio suma.

Kai prastovas dėl karantino paskelbusi įmonė gauna subsidiją, kompensuojančią darbuotojų darbo užmokestį, apskaitoje registruojama gauta dotacija:

D 271 Sąskaitos bankuose

K 402 Su pajamomis susijusios dotacijos

Registruojant patirtoms sąnaudoms kompensuoti panaudotą dotaciją daromi šie įrašai:

D 402 Su pajamomis susijusios dotacijos

K 6304 Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos
2021-03-22 13:18 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1430546
Juridiniai asmenys, teikdami 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT711, iki 2021-02-15 kartu privalo deklaruoti ir 2021 m. trijų ketvirčių mokėtiną avansinį nekilnojamojo turto mokestį, jei metinė juridiniam asmeniui priklausančio mokėti nekilnojamojo turto mokesčio suma už einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise turėtą ir /arba įsigyjamą nekilnojamąjį turtą viršija 500 eurų. Avansinis NTM sumokamas atskirai už kiekvieną ketvirtį iki kovo 15 d., birželio 15 d. ir iki rugsėjo 15 d. Likusi suma sumokama pateikus deklaraciją KIT711 iki kitų metų vasario 15 d.
2021-03-22 13:11 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1430543

Dianele23 rašė:Tai teikiu deklaraciją 1 ketvirčiui pasibaigus ir susimokame avansinį, taip?


2021-03-15
Sumokėti mokestį
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokestinis laikotarpis: 2021-01-01–2021-12-31

2021-02-24 14:58 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1430012
Plačiau parašykite apie situaciją

Snaiga rašė:


Sveiki, bandau tvarkyti su algos moduliu ir matau , kad yra ne visos sisteminės kintamosiso reikšmės. Ar visgi turi būti ir kažkaip reikia atsinaujinti, ar čia man pačiai reikia viską ranka susivesti?
Ačiū už atsakymą.


2021-02-11 14:07 Bendra » Sodra » #1429698
Jai likutis nurodytai datai sutampa su Jûsų apskaitos duomenimis- tvirkinkite

leliuks rašė:


Laba diena.Ar galiu patvirtinti jei yra permoka sodroje?


2021-02-10 11:17 Bendra » Sodra » #1429616
Pasirašyti >>> Registracijos numeris >>>Pateikti

vilije rašė:


Kurioje vietoje įrašyti?2021-02-10 11:08 Bendra » Sodra » #1429614
Pasirašius finansinės metinės ataskaitas F4 prieš pateikiant reikia įvesti registracijos numerį


vilije rašė:


Patvirtinti nelaidžia rašo: Veiksmas atidėtas dėl tikrinimo klaidų.
Nenurodytas privalomas užpildyti laukas

Atrodo viskas užpildyta2021-02-10 10:14 Bendra » Sodra » #1429609
2021 02 10 šiandien jau paskelbta metinė F4 (F4-1) ataskaita
draudejai.sodra.lt/sodra-login/
Ataskaitos >>S 20

Caskada rašė:Lari rašė:


Sodra rašo:
2021-02-09
Informuojame, kad metinės F4 (F4-1) ataskaitos į draudėjų paskyras bus pateiktos suderinimui 2021 m. vasario 11 d. Suderinimo terminas - 2021 vasario 12 d.Sakykite, o kur ieškoti tos F4 formos? Aš prisijungus niekur nerandu smile


2021-02-09 14:06 Bendra » Sodra » #1429573
Sodra rašo:
2021-02-09
Informuojame, kad metinės F4 (F4-1) ataskaitos į draudėjų paskyras bus pateiktos suderinimui 2021 m. vasario 11 d. Suderinimo terminas - 2021 vasario 12 d.
2021-02-04 13:42 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1429438
GPM312
L8 laukelyje įrašoma (Eur, ct) :
 Apmokestinamųjų A klasės išmokų (neatėmus NPD,
GPM, VSD ir PSD įmokų) suma, ir/ arba
 Neapmokestinamųjų A klasės išmokų (išskyrus
nurodytas Taisyklių 1 priede) suma, ir/ arba
 B klasės išmokų (išskyrus Taisyklių 7 punkte nurodytas B
klasės išmokas) suma.
 Jeigu nuo B klasės išmokų buvo išskaičiuotas ir/arba
išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas GPM,
turi būti įrašoma B klasės išmoka, neatėmus GPM.
2021-02-04 13:19 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1429435
Kiek išmokėta


leliuks rašė:


Įmonė išmoka akcininkui už patalpų nuomą. Reikia žiūrėti kiek išmokėta, o ne kiek priskaičiuota?


2021-02-03 15:06 Programinė įranga » Rivilė » #1429389
Reikia pagalbos.
Kaip nustatyti , kad operacijos atsargos gali vesti tik vienas žmogus (Vardas Pavardė - apskaitininkas)?
2021-02-02 09:49 Bendra » Sodra » #1429314
Sodra rašo:
2021-02-01
Informuojame, kad metinės F4 (F4-1) ataskaitos į draudėjų paskyras bus pateiktos suderinimui 2021 m. vasario 8 d. Suderinimo terminas - 2021 vasario 10 d.
2021-02-01 16:19 Bendra » Sodra » #1429293
Ar jau paruošta ataskaita S 20 Metinė finansinė ataskaita F4?
2021-01-22 15:03 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1428996

Kotryna rašė:

Kaip suprasti - gavau iš Mano VMI prominimą apie kalendorinius įvykius:

2021-02-01
Deklaruoti
Gyventojų pajamų mokestis
FR0471 Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažyma
Mokestinis laikotarpis: 2020-01-01–2020-12-31

Argi ne GPM312 formoje ir A ir B išmokos deklaruojamos ?Tik įmonės turi teisingai dirbti,
O VMI :
Problema sprendžiama.
Atsiprašome už nesklandumus.
2021-01-22 14:58 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1428995
2021 01 22 ISAF

Informuojame, jog dėl techninių sutrikimų formuojami klaidingi kryžminio sutikrinimo ataskaitų duomenys. Problema sprendžiama.
Atsiprašome už nesklandumus.
2020-11-30 15:59 Darbo teisė » Pensijinio amziaus zmogaus atleidimas is darbo » #1427931
Darbuotojas išėjo iš darbo nuo 2020 m 03 31 dienos pagal LR DK 56 str. 1 d. 4 p., sukakus įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžiui ir įgijus teisę į visą senatvės pensiją. Kompensacija jam buvo išmokėta.
Nuo 2020 08 01 d priimtas į darbą tas darbuotojas-pensininkas. Nuo 2020 12 07 d parašė prašymą atleisti iš darbo.
Tai turime išmokėti DU + nepanaudotas atostogos ir viskas?

2020-11-25 14:35 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1427840

Saule65 rašė:


Aš suprantu, kad realybę, bet kaip gali būti, vakar neatitikimų nebuvo, įmonės buvo pateikusios, o šiandien jau nebe? smile


Pas mus be pakeitimą
2020-11-25 14:18 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1427838

Saule65 rašė:


Kaip Jums kolegos kryžminis sutikrinimas:


Kryžminis sutikrinimas - rodo realybė
2020-10-16 23:44 Gyventojų pajamų mokestis » Dividendai. Deklaravimas ir apmokestinimas. » #1427282
...Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną...

Imone del Coronos negalejo išmoketi laiku.Dabar turi pinigu išmokejimui.
Klausimas: Ar reikia akcininko protokola taisyti ?
2020-06-26 10:58 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1425189
Mokesčių žinios Nr. 25 (1156)

Nustatyta, kad pakeitimai dėl NPD taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d. deklaruojant 2020 metų mokestinio laikotarpio pajamas ir apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį.


Mokestį išskaičiuojančio asmens ir gyventojo, gavusio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas, abipusiu susitarimu dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo taikyto ir po šio įstatymo įsigaliojimo pasikeitusio NPD gyventojų pajamų mokestis gali būti perskaičiuojamas iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus 2020 metų mokestiniam laikotarpiui, dėl pasikeitusio NPD mokėtinas gyventojų pajamų mokestis perskaičiuojamas, kai gyventojas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnyje nustatyta tvarka pateikia metinę pajamų mokesčio deklaraciją, o susidariusi gyventojų pajamų mokesčio permoka įskaitoma arba grąžinama Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

2020-06-23 15:29 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1425140
Ar paskelbti Kryžminio sutikrinimo rezultatai 2020 05m?
2020-06-11 10:27 Apskaita & Auditas » Subsidijos » #1424883
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija pravede mūsų mikroįmonėi subsidija skirta apyvartinėms lėšoms. 3373,16€
Gautos piniginės lėšos apskaitoje registruojamos :
D 271 Sąskaitos bankuose
K 5401 Kitos pajamos

Klausimas : Ar subsidija priskiriama apmokestinamoms pajamoms?
Atsakymas
„Tai reiškia, kad Pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu šios mikroįmonių gaunamos lėšos pagal PMĮ nuostatas yra priskiriamos apmokestinamoms pajamoms ir nuo jų gali tekti sumokėti pelno mokestį. Tokiu atveju pelno mokestį deklaruoti ir susimokėti reikia įprasta tvarka, iki kito mokestinio laikotarpio birželio 15 dienos“,Auditorius, mokesčių konsultantas Artūras Kapitanovas primena, kad standartas yra 15 proc. mokesčių tarifas, taip pat yra 5 proc., jeigu įmonės pajamos neviršija 300 tūkst. Eur.
2020-06-09 15:43 Gyventojų pajamų mokestis » GPM311 forma ir jos pildymas » #1424833
METINĖ PAJAMŲ DEKLARACIJA Pateikimo data 2020-04-22
Dokumentas priimtas
Grąžintina suma bus pervesta į sąskaitą
Dar negavau

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
SKAIRA, UAB - -
Ruslan Fisenko personalinė įmonė
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 58-108
- 2018 - 2021
T. Plančiūno automobilių remonto įmonė - -
Alaušo krantai, UAB - -
JG Padangos, UAB
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Energetikų g. 14-18
2015 - 2020 2018 - 2021
Burpis, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Statybininkų pr. 30-54
2016 - 2020 2018 - 2021
Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija Nr. 19 - -
Pabridentas, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Taikos g. 69-49
2017 - 2020 2018 - 2021
Klaipėdos rajono lauko teniso sporto veteranų klubas Kliošys - -
MEDVEŽA, UAB
Plungės r. sav. Stanelių k. Švyturio g. 42
2015 - 2015 2018 - 2021
Angrupa, UAB
Klaipėda Debreceno g. 11-52
- 2021 - 2021
Lansada, UAB - -
Dalios Andriuškevičienės individuali įmonė - -
V. Butkaus įmonė Varpas - -
Marvus, UAB - -