Tax.lt narys Kristiana__

Mid
Tax.lt narys nuo
2004-06-15
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
Buhalterė
Kristiana__
forume parašė 7930 žinučių

Kristiana__ naujausios žinutės:

2017-11-17 15:17 Bendra » Vel komandiruotė... » #1376113
Vokiečiai pagal čekiukus PVM grąžina.
Už prekes negrąžina ir pagal sąskaitas.


aiwita rašė:Tininga rašė:Saule65 rašė:


Ar čia grąžina tik nuo čekiukių, kur perkame prekes? ir jei bus 50Eur, bet mes nesikreipsime tai bus neleidžiami atskaitymai?


Už prekes paprastai negrąžina.


Man vokiečiai grąžino. Turėjau tokį čekį be sąskaitos užpernai


2017-11-08 14:30 Apskaita & Auditas » Transporto įmonių apskaita » #1375311
Ne buhalterio.
Nebent buhalteris yra įgaliotas.


Dorota1 rašė:


bet čia kai suorantu ne buhalterio reikalai? geriau nieko ir neklausiu direktoriaus, o tai tikrai dar raštus po to rašynėti turėsiu smile


2017-11-07 16:51 Apskaita & Auditas » Transporto įmonių apskaita » #1375274
Dorota1, ir įmesta nuorodą paskaitykit.
9. Įmonė privalo:

9.1. prieš vairuotojo kelionę išduoti vairuotojui nustatytos formos blanką, užpildytą pagal šias taisykles, jeigu jis buvo laikinai nedarbingas arba kasmetinėse atostogose, arba atostogavo ar ilsėjosi, arba vairavo įmonės transporto priemonę, kuriai netaikomas reglamentas (EB) Nr. 561/2006 arba AETR, arba nevairavo, tačiau dirbo kitus darbus, arba buvo darbe;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-382, 2010-08-18, Žin., 2010, Nr. 100-5197 (2010-08-21), i. k. 1102213ISAK002B-3829.2. nustatyti blankų išdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarką įmonėje;

9.3. blankus kartu su tachografų registracijos lapais ar duomenimis, perkeltais iš vairuotojo kortelės ir skaitmeninio tachografo, saugoti ne trumpiau kaip 1 metus;

9.4. blankus ir jų apskaitos dokumentus pateikti kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus teisės aktų nustatyta tvarka;

9.5. užtikrinti, kad blankai nebūtų išduodami nurodant veiklos laikotarpius, neatitinkančius realios vairuotojo veiklos.

10. Blankus pasirašo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už keleivių ar krovinių vežimo veiklą įmonėje.

2017-11-07 16:45 Apskaita & Auditas » Transporto įmonių apskaita » #1375273
7. Vairuotojas kelionės metu privalo turėti nustatytos formos blanką, užpildytą pagal šias taisykles, jeigu jis buvo laikinai nedarbingas, kasmetinėse atostogose, atostogavo ar ilsėjosi, nevairavo įmonės transporto priemonės.

Tą blanką matėt? Atsisiuntėt?

http://www.oldvkti.gov.lt/index.php?175914922

Dorota1 rašė:


bet na jai pas mus tabelyje tesiog P poilsio diena, tai tam lape ir rašyti kad nedirbo nuo tada iki tada?
na ir ar tai bunant kadencijose reikalingas toks lapas vairuotojams,( paklausiu direktoriaus ar pildo, bijau atsakymo kad ne ir tada sakys jai reikia pildyk :):):) )


2017-11-07 15:05 Apskaita & Auditas » Transporto įmonių apskaita » #1375264
II. BLANKO PILDYMAS3. Blanko, naudojamo patvirtinti vairuotojo veiklos laikotarpius pagal reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR), formoje (toliau – blankas) nurodoma: įmonės pavadinimas, įmonės adresas, pašto indeksas, miestas, šalis; telefono ir fakso numeriai (nurodant tarptautinį kodą), elektroninio pašto adresas; asmens, išrašiusio pažymą, vardas, pavardė, pareigos; vairuotojo, kurio veikla nurodoma blanke, vardas, pavardė, gimimo data; vairuotojo pažymėjimo, tapatybės kortelės arba paso numeris; nuo kada vairuotojas įdarbintas įmonėje, nurodant metus, mėnesį ir dieną; laikotarpiai, nurodant metus, mėnesį, dieną ir valandas, kai vairuotojas buvo laikinai nedarbingas arba kasmetinėse atostogose, arba atostogavo ar ilsėjosi, arba vairavo įmonės transporto priemonę, kuriai netaikomas reglamentas (EB) Nr. 561/2006 arba AETR, arba nevairavo, tačiau dirbo kitus darbus, arba buvo darbe. Atsižvelgiant į vairuotojo veiklą pasirenkamas ir pažymimas vienas iš blanko 14–19 punktuose esančių langelių.

III. BLANKŲ IŠDAVIMAS IR SAUGOJIMAS7. Vairuotojas kelionės metu privalo turėti nustatytos formos blanką, užpildytą pagal šias taisykles, jeigu jis buvo laikinai nedarbingas, kasmetinėse atostogose, atostogavo ar ilsėjosi, nevairavo įmonės transporto priemonės (-ių), kurioms netaikomas reglamentas (EB) Nr. 561/2006 arba AETR, nevairavo, tačiau dirbo kitus darbus arba buvo darbe, ir kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus, pateikti blanką už visą laikotarpį arba tam tikrą jo dalį, nurodytą reglamento (EB) 3821/85 15 straipsnio 7 dalyje arba AETR 10 straipsnio 1 dalies d punkte.

e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.300225/FXgSZWdXtgDorota1 rašė:


kokiais atvėjai reikalingas atostoginių lapas? ir ar tai reiškia kad tą laiką reikia žymėti tabelyje atostogas kai vairuotojas nevažiuoja?

p.s pas mane dirba kadencijom užsienyje darbuotojai jokių lapų nerašau( gal direktorius išrašo neklausiau, nes nežinau ra mums aktualu), bet va kitoje įmonėje dirba pažystamas, važiuoja savaite kita namie, ir jis sako kad butinas atostoginių lapas, jam išrašo kaskart


2017-11-06 16:20 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1375202
Man taip drąstiškai didėjo tik kraujo spaudimas smile


RamintaR rašė:


4410 Lt, po 5 metų 14900 EUR.
Gal kam didėjo taip drastiškai?


2017-11-06 16:10 Blevyzgos » Saugokitės aferistų » #1375201
Nu vat man vistiek neaišku, kodėl bankai nesuinteresuoti tų sukčių sugauti ...
Jie juk vykdo tas, ale, tipo , pinigų plovimo prevencijas. Priverstinai pildom deklaracijas su daugybę išsamios informacijos. Tokis, kaip Swedbankas, vienai mano įmonių net neleido daryti pavedimų, kol neužpildėm tos deklaracijos.
Suprantu, kad tie bankai užsienyje, toms shemoms, ale ten irgi vyskta prevencijos.
Buvau pasakojusi kažkur taxe, kaip susiradau to banko kontaktus, į kurį prašė pervesti pinigus mano "direktorius", nurodžiau sąskaitą, į kurią turėjau pervesti - tyla. Jokios reakcijos.
Dabartis, skalambija saugokitės, saugokitės", o ar nereikėtų ir informuoti, kad praneštume bankams, kad ten plaukia įtartini pinigai, o ar neturėtų bankus informuoti, kad atkreiptų dėmesį į tokią informaciją.

Keista man tokia "politika".


2017-10-30 16:44 Bendra » Viešoji įstaiga » #1374716
2. Viešajai įstaigai neleidžiama:

1) gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta viešosios įstaigos įstatuose;

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E52802BE548/iqwqVGCnqx


poniax rašė:


Bėda, kad atsidariau banką, ir pamačiau, jog pervestas mokėjimas, o pavedimo paskirtis- PASKOLA :( Tai spėju, kad pinigai is tikslines veiklos (PVZ mokymai), turim ir netikslines veiklos... bet pajamų dar per mažai, kad paskolą duoti iš netikslinės veiklos

Niekaip nerandu straipsnio VšĮ įstatyme, kuriame butu parasyta, kad všį negali skolinti pinigų. Randu, kad tik ji gali skolintis... HELP :(


2017-10-30 16:19 Darbo teisė » darbo sutarties keitimas » #1374704
Dar vienas straipsnelis. Gal kam pravers.

www.vz.lt/eksperto-atsakymai/darbo-kodeksas-2017/2017/08/29/neterminuota-darbo-sutartis-su-uzsenieciu---kodel-ne
2017-10-30 15:54 Darbo teisė » Dekretines ir motinystes pasalpa » #1374699
Teisingai. Pats.
O darbdavys? Privalo jį priimti po metų, nors ir parašyta dviems metams?
Manau, darbdavys privalo tikrai priimti po 2 metų, o dėl ankstesnio sugrįžimo į darbą yra tarpusavio sutarimo reikalas, bet ne prievolė.


Tininga rašė:

Darbuotojas pats sprendžia, kaip nori naudotis atostogomis - imti jas pakaitomis su kitu tėvu, imti dalimis ir pan.
Tik turi įspėti darbdavį prieš 14 kalendorinių dienų apie savo sumanymą.2017-10-30 15:51 Darbo teisė » darbo sutarties keitimas » #1374698
Mūsų darbuotojai patenka į sąrašą, kur LDB įdarbinimo grandinėje nedalyvauja.
Žinau, kad su LDB kovoti tas pats, kas su vėjo malūnais.
O DK nėra parašyta išvis apie užsieniečių sutarčių rūšis. vadinas, galioja tokios pat, kaip lietuviams.
Ir dabar aptikau migracijos paaiškinimą šią tema:
2017-08-22 Dėl užsieniečių pateikiamų darbo sutarčių
Darbdaviams dažnai kyla klausimų dėl su užsieniečiais sudaromų darbo sutarčių. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nereglamentuoja, kokios darbo sutartys turi būti sudaromos su užsieniečiais, taigi darbdaviui nėra įpareigojimo su užsieniečiais sudaryti tik terminuotas sutartis. Atsižvelgdamas į tai, užsienietis leidimui laikinai gyventi ar daugkartinei nacionalinei vizai gauti gali pateikti tiek terminuotą, tiek ir neterminuotą darbo sutartį.

www.migracija.lt/index.php?534733705

Aš dabar sudarinėju tik neterminuotas sutartis su užsieniečiais. Visur praėjo.


Loreta rašė:


Iki liepos 1 d. su užsieniečiais buvo galima sudaryt tik terminuotas. Kadangi darbo vizomis užsiima Darbo birža, ji pati ir nurodo, kaip formuluojama darbo sutartis. O formuluojama "Darbo vizos galiojimo metu". Vadinasi, nurodomas terminas.
Seminaruose teko aiškintis, tai teisininkai taip pat aiškina, kad tai yra terminuotos darbo sutartys.
Kristiana, Darbo birža užsieniečių darbo sutarčių su kitokia formuluote ("neterminuota") nepriima.
Kur naujajame darbo kodekse parašyta, kad nuo liepos 1 d. galima sudaryt neterminuotas, kokiu pagrindu? Darbo vizų niekas neatšaukė smile2017-10-30 15:40 Darbo teisė » Dekretines ir motinystes pasalpa » #1374692
O kas neduoda? smile jeigu darbuotojas parašė 2 metams?


Tininga rašė:

O kas jam duoda tą teisę? smile2017-10-30 15:32 Darbo teisė » Dekretines ir motinystes pasalpa » #1374687
Bet juk darbdavys gali ir nepriimti anksčiau nei po 2 metų, jeigu parašyta 2 metams.
Čia juk tarpusavio susitarimo reikalas, gaunasi.


Tininga rašė:

Galiu tik patikinti, kad tas atostogas bet kada galite nutraukti (išmoka bus mokama nepriklausomai nuo to, ar būsite atostogose) smile


2017-10-30 14:37 Įvairūs » Darbo sutartis » #1374667
O kaip jis toje Vokietijoje atsiras?


mellisa rašė:


Sveiki! Gal galite paaiškinti, kaip turėtų atrodyti DS su vairuotojų, kuris priimamas į darbą sunkvežimio vairuotojų, bet vairuotojų dirbs Vokietijos įmonėje? Gal kas turi pvz? bučiau labai dėkinga smile


2017-10-27 15:13 Bendra » Viešoji įstaiga » #1374573
O iš kokių lėšų ji skolis?


poniax rašė:


Ar gali VšĮ teikti paskolą fiziniam asmeniui? Tokia veikla nėra VšĮ tikslinė veikla...


2017-10-25 16:22 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #1374347
Pagal VMI išaiškinimą, PVM mokėti nuo paskutinio sandorio, kuriuo viršijate PVM ribą.Meri123 rašė:


Sveiki!
Vėl tenka ieškoti kolegų pagalbos...:) Dėl PVM ne PVM mokėtojui.
Įmonė teikia paslaugas ir yra ne PVM mokėtoja. Rugpjūčio mėn. įmonė suteikė paslaugų už beveik 8000 Eur ir viršijo 45000 Eur ribą. Pateikė VMI FR0608 deklaraciją ir sumokėjo į biudžetą PVM (5511 Eur x 17,355 % = 956 Eur).
Rugsėjo mėn. įmonė vėl viršijo 45000 Eur ribą beveik 5000 Eur. Per rugsėjo mėn gautos pajamos 2800 Eur.
Nuo kokios sumos turiu priskaičiuoti ir mokėti PVM? Riba viršyta beveik 5000 Eur, bet rugsėjo mėn. pagamos tik 2800 Eur.
Padėkit, nes susipainiojau galutinai...:)2017-10-25 15:36 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1374331
Reikia mokėti nuo visos sąskaitos sumos, kurią sąskaita buvo viršita ta riba.
*********
"pagal PVM įstatymo 71 straipsnio ir 92 straipsnio nuostatas, prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda, jeigu 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas viršija 45000 eurų. Jeigu tokie asmenys nepateikia prašymo registruotis PVM mokėtojais, tai yra privaloma skaičiuoti PVM už visas šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas dėl kurių tiekimo (teikimo) buvo viršyta 45000 eurų riba."
**********
Patarčiau pasiskaityti PVMĮ komentaro 71 str. Ten yra pavyzdys, bus aiškiau suprasti.


dontcha rašė:


Sveiki, prieš tampant PVM mokėtojais buvo perlipta per 45 000€ riba, viršyta suma yra yra 556€ ir nuo jų reikia atskaičiuoti PVM. Ar ta 118€ mokėtina PVM galima trauktį į sąnaudas?


2017-10-19 14:42 PVM » Marža (naudoti automobiliai) » #1373796
O sunkvežimį irgi galima su maržą parduoti, jeigu verčiasi naudotų daiktų prekyba.


Stora10 rašė:


Taikyti maržą galima tik jei:
- pastoviai verčiatės naudotų daiktų prekyba;
- parduodate veikloje naudotą ilgalaikį turtą.
Kitu atveju pasižiūrite, ar galima taikyti lengvajam PVMĮ 33 straipsnį.
O sunkvežimį parduodate su PVM.


2017-10-18 16:08 Bendra » Dienpinigiai už komandiruotę » #1373720
Būna tada, kai sutariama su darbuotoju konkreti suma kartu su DU ir dienpinigiais ir dienpinigiai kas mėnesį mokami skirtingai, kad pasiekti tą sutartą sumą, jeigu teisingai supratau, ko klausėte.


KALANKE rašė:


[/quotO galit pasakyti ar kai sakote pritempinėjat prie darbo užmokesčio kada taip būną?gal kai skaičiuojat dienpinigius Lietuvoje? Mes jei mokam dienpinigius ta pagal DS nustatytą DU *1,3.


2017-10-18 16:05 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1373717
O tai pardavėt su marža ar be PVM?


ara rašė:


Pardavėm lengvąjį įmonės auto naudotą kaip IT. FR 600 dedu į 13 ar 16 laukelį? Isaf -e žymėti PVM 33 kodu?


2017-10-18 14:55 Bendra » Dienpinigiai už komandiruotę » #1373699
Nesumokami mokesčiai, tenkantys darbo užmokesčiui smile
Tai, ar tai yra pažeidimas ? smile


Tininga rašė:


Žiūrint formaliai - ar tai yra pažeidimas? smile


2017-10-18 14:42 Bendra » Dienpinigiai už komandiruotę » #1373695
Jeigu taip pastoviai kaitalioste tuos dienpinigius, gali prisikabinti, kad taip pritempinėjat prie darbo užmokesčio.
2017-10-10 15:35 Įvairūs » prastovu iforminimas ir apmokejimas » #1373055
Aš tai nesuprantu, kaip man dabar reikės skaičiuoti .
Už liepą, rugpjūtį skaičiavau pagal seną (MMA). Nepasiekė rankos pasigilinti, kaip pagal naują skaičiuoti.
Tai čia valachitų valachitos.


Tininga rašė:

Aš tai nelabai suprantu, kad tiek pripainioti čia reikėjo smile2017-10-10 15:09 Įvairūs » prastovu iforminimas ir apmokejimas » #1373046
Kitu protu dabar perskaičiau tą 2- punktą.
Vargas su prastovų skaičiavimu.


Tininga rašė:

Na, kad tas 4 punktas nukreipia į 2 ir 3...2017-10-10 14:49 Įvairūs » prastovu iforminimas ir apmokejimas » #1373033
Aš tai truputį kitaip suprantu apmokėjimą už prastovą pagal 47 str.
provanse atveju, mano manymu, kadangi prastova skelbiama 5 dienoms, tai apmokėjimas tik pagal 4 punktą, t.y. " o už kitą prastovos laikotarpį jam paliekama keturiasdešimt procentų vidutinio jo darbo užmokesčio.".

2017-10-09 17:30 Bendra » Sodra » #1372939
Teisingai.
Atleidime nurodėt liepos mėn. priskaitymus, o birželio priskaitymus nurodėt SAMe už birželį. Rugpjūtį jau nieko nereikėjo rodyti.


ddddaivaa rašė:

Jis atleistas liepos men. atleidime 2-SD parodžiau. Teikdama už 07men SAM rugpjūčio 10d. jau jo nerodžiau, ar teisingai taip?2017-10-09 16:37 Bendra » Sodra » #1372935
Jeigu atleistas spalį, tai atleidime rodot spalio priskaitymus, o SAME rodot rugsėjo.


ddddaivaa rašė:


Sveiki,

Noriu pasitikslinti,
Atleistas darbuotojas, pateikta 2-SD. Ar reikia to darbuotojo duomenis dar rodyti ir SAM? Nes nenurodžiau ir sodros suvestinėse man trūksta to sodros įmokų skirtumo :(


2017-10-05 15:05 Bendra » buhalterio atsakomybe » #1372635
Nu tikrai ne valytoja nurodyta smile
Kas registruoja duomenis, tas ir nurodytas.


AuraDa rašė:


Gal kas galite pasakyti kas pas jus nurodyta tokiam dokumente? "Įmonės vadovo įsakymas, kuriame nurodytas atsakingas asmuo už teisingą apskaitos duomenų registravimą" Nenoriu "ant savo galvos" prisiimt nebūtinų dalyku.


2017-10-02 16:29 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #1372311
1.8
Koks yra prašymo grąžinti PVM pateikimo terminas?
Prašymą grąžinti PVM galima pateikti iki kitų kalen
dorinių metų, einančių po tų
kalendorinių metų, už kurių atitinkamą laikotarpį n
orima susigrąžinti PVM, rugsėjo 30 d.

www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/PVM+GR%C4%84%C5%BDINIMAS+U%C5%BDSIENIO+APMOKESTINAMIESIEMS+ASMENIMS.pdf/285c330b-89be-49a4-b6bd-e40de23b2c53

Bent jau čia nerašo apie jokius terminų perkėlimus, ryšium su 30 d. sutapimu su savaitgaliu.

Skambinčiau VMI, o jeigu jie nežinotų, skubėčiau dar teikti tą prašymą.


jolkyte rašė:


Sveiki,

Nerandu taisyklės koks galutinis terminas per EPRIS užpildyti prašymus už 2016 m.
2017-09-30 ar dėl termino ne darbo dieną, yra galimybė teikti šiandien ?


2017-10-02 14:44 Bendra » Sodra » #1372294
Jeigu dar neišsiaiškinote.
Atleidimas ir priėmimas su 96 kodu "DARBO SUTARTIES RŪŠIES PRISKYRIMAS/PAKEITIMAS"


Vakare86 rašė:


Nuo 10-02 darbo sutartis iš terminuotos pakeista į neterminuotą. Kokią formą reikia pateikti Sodrai kai pasikeičia darbo sutarties rūšis?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 123 svečiai ir 0 nariai

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2016 m. III ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2016 m. III ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2016-01-01
112 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2016-01-01
445 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2016-07-01
2,32 EUR ir 380 EUR