Tax.lt narys MantasMa

Mid
Tax.lt narys nuo
2017-04-11
Tikras vardas
Mantas
Miestas / vietovė
Vilnius
Tinklapis
http://mantas.malcius.lt
MantasMa
forume parašė 111 žinučių

MantasMa naujausios žinutės:

2019-02-21 09:40 Bendra » Sodra » #1410150
www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/noriu-sumoketi-imokas/turiu-samdomu-darbuotoju
DUK

Kada darbdaviai neturi taikyti „grindų“ už samdomus darbuotojus?

Darbuotojas jau dirba pas kitą darbdavį arba draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (auginantis vaiką iki trejų metų, slaugantis namuose neįgalų asmenį, privalomosios pradinės karo tarnybos karys, dvasininkas ir vienuolis, meno kūrėjo statusą turintis darbingo amžiaus asmuo (VSDĮ 6 str. 2, 3, 4, 6, 7 d.).
Gavo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją, su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo.
Buvo ne vyresni nei 24 metų (taikoma iki kalendorinio mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai).
Turi nustatytą 0-55 proc. nedarbingumo lygį.
Gavo motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.

2019-02-15 17:21 Gyventojų pajamų mokestis » Gyventojų pajamų mokestis » #1409852
O kaip jūs deklaracijas pildot instrukcijų neskaitę?
Būna data konkreti, tai ten pildymo data.
Jei tik metai ir mėnuo, tai aišku, kad bus ataskaitinis mėnuo, už kurį deklaruojama.

8. Deklaracijos 3 ir 4 laukeliuose atitinkamai turi būti įrašomi kalendoriniai metai ir mėnuo, kurio Deklaracija teikiama.
2019-02-15 15:04 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1409830
Taip, nepatingėkit pildymo instrukciją paskaityt:

U1 laukelyje turi būti įrašomas vieneto identifikacinis kodas tais atvejais:
- kai Lietuvos vienetas mokestiniu laikotarpiu išmokėjo dividendus Lietuvos ar užsienio vienetui (finansų maklerio įmonei, kredito įstaigai ir pan.), kuris dividendus paskirstė galutiniams jų gavėjams ir kuris dividendus išmokėjusiam Lietuvos vienetui neatskleidė akcininkų sąrašų;
- kai Lietuvos vienetas mokestiniu laikotarpiu išmokėjo palūkanas Lietuvos ar užsienio vienetui, kuris palūkanas paskirstė faktiškiesiems jų savininkams ir kuris palūkanas išmokėjusiam Lietuvos vienetui neatskleidė faktiškųjų palūkanų savininkų sąrašų.
Jeigu išmokas išmokėjęs asmuo neturi į U1 laukelį įrašytinų duomenų apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją, šis laukelis gali būti neužpildomas.
36. Deklaracijos U priedo U2 laukelyje turi būti įrašoma (skaitmeniu), koks nenuolatinio Lietuvos gyventojo identifikavimo kodas yra nurodytas U1 laukelyje. Turi būti įrašomas:
36.1. skaitmuo 1 − kai U1 laukelyje nurodytas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar Mokesčių mokėtojų registre,
36.2. skaitmuo 2 − kai U1 laukelyje nurodytas verslo liudijimo numeris,
36.3. skaitmuo 3 − kai U1 laukelyje nurodytas PVM mokėtojo kodas,
36.4. skaitmuo 4 − kai U1 laukelyje nurodytas individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdymo pažymos numeris,
36.5. skaitmuo 5 − kai U1 laukelyje nurodytas gyventojui išduoto leidimo nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje numeris,
36.6. skaitmuo 6 − kai U1 laukelyje nurodytas Lietuvos ar užsienio vieneto identifikacinis kodas.
Deklaracijos U2 laukelis neužpildomas, jeigu nėra užpildytas U1 laukelis.
2019-02-15 14:30 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1409826
Eee. ES narė Latvija? Leidimas laikinai gyventi kitoje ES narėje ES piliečiui?

Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis. Jis paprastai išduodamas vieneriems ar dvejiems metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas laikinai gyventi išduodamas penkeriems metams.
www.migracija.lt/index.php?-1347764668
2019-02-15 14:24 Bendra » Sodra » #1409825
Tikriausiai šitas galioja. Proporcingai sumoms.

754 straipsnis. Reikalavimų patenkinimo eilė

1. Hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės.

2. Pirmąja eile patenkinami reikalavimai išieškoti išlaikymą ir reikalavimai atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo.

3. Antrąja eile patenkinami darbuotojų reikalavimai, atsirandantys iš darbo teisinių santykių.

4. Trečiąja eile patenkinami visi kiti reikalavimai.

5. Jeigu išieškotos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, jie patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)


-------------
Čia dar info nemažai
www.tax.lt/temos/8906-antstoliai/56
2019-02-15 13:13 Bendra » Sodra » #1409803

dontcha rašė:


laba diena,
kokiomis dalimis reikia daryti išskaitymus iš darbuotojo, jei gautas raštas iš antstoliaus ir iš sodros?


Šitas tikriausiai

736 straipsnis. Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydis

1. Iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus tol, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos:

1) išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą – trisdešimt procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas;

2) visų kitų rūšių išieškoms, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas, – dvidešimt procentų;

3) pagal kelis vykdomuosius dokumentus – trisdešimt procentų.

2. Iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma penkiasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas.

3. Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu šio straipsnio 2 dalyje nurodyta išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1460, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11774

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/HnWlkKbaDt
2019-02-15 13:08 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1409801
Gyventojui taikytinas MNPD = 4 560 – 0,5 x (GMP – dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių).

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202/wVGhEHdaRq

MNPD= 4560 – 0,5 (9880-12*400) = 2020

Nusiapvalino keli skaičiai su tax.lt skaičiuokle, normalu.
2019-02-15 11:47 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1409794

danguteka rašė:


Laba diena,
parašykite, prašau koks bus metinis NPD jei pajamos su darbo santykiais buvo 9880,00 Eur.
Nesu tikra ar teisingai paskaičiavau. Todėl noriu pasitikrinti save. Ačiū Jums.


Dalinat metinę algą iš 12
Einat į www.tax.lt/skaiciuokles/atlyginimo_ir_mokesciu_skaiciuokle
Pasirenkat 2018 metus
Suvedat ką gaunat padalinus iš 12
parodo mėnesinį NPD
Dauginat iš 12
2019-02-12 15:51 Bendra » Pilna finansine atskaitomybe » #1409483

GabrieIe rašė:


Sveiki, pirma karta darysiu imones finansine atskaitomybe, iki tol dariau tik pirminius buhalterio darbus, tad kol kas sunkiai gaudausi, kas prie ko. Gal galit paprotinti, nuo ko pradeti? Nuo balanso ar nuo pelno nuostolio ataskaitos? Visus skaicius tureciau imti is DK?


Tai jei pelno ir jo mokesčio nepaskaičiavot, tai ir balanso tikriausiai nelabai be jo padarysit.
2019-02-07 19:30 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1409106
NPD yra darbuotojo ir buhalterio reikalas. Aš iš viso žodžiu pasakiau man nulinį taikyt ir taiko jau keletą metų.
O kad vienam pritaikė, o kitam ne, nors abu prašė, tai vėlgi buhalteris apsirikt galėjo. Menka bėda, susigrąžins per deklaraciją.
2019-02-06 15:12 Gyventojų pajamų mokestis » 2019 m. atlyginimo ir mokesčių skaičiuoklė » #1408977

smalsuole rašė:


Tuomet tada reikia dar papildomo stulpelio gal, gautųsi NPD DU ir NPD ligai smile


Padariau universalesnę, kad tiktų visiems atvejams ir pridėjau apačioj, kad išvestų, kiek NPD pritaikyta darbo užmokesčiui ir kiek ligos pašalpai
docs.google.com/spreadsheets/d/1UQywdCoPQqpeOf6TqJyVvunTyAKk9XTUlshGzlKKS2I
2019-02-06 08:58 Bendra » Sodra » #1408917
O tai prie formos esančių paaiškinimų niekaip negalima paskaityt?
www.sodra.lt/dokumentai/formos-ir-sablonai-darbdaviams/darbuotojams-apskaiciuoti-atlyginimai-bei-imokos-sodrai
2019-02-05 15:13 Gyventojų pajamų mokestis » 2019 m. atlyginimo ir mokesčių skaičiuoklė » #1408864
GPMui skaičiuot atskirų stulpelių nereikia, nebent dėl savęs norit matyt atskiruose langeliuose, kiek kam NPD priskirta.
2019-02-05 14:57 Gyventojų pajamų mokestis » 2019 m. atlyginimo ir mokesčių skaičiuoklė » #1408859
Funkcijos jokios ten nereikia specialios
Ligos NPD = NPD / viso priskaityta * ligos priskaityta
2019-02-04 16:34 Bendra » Darbo užmokestis » #1408762

Ingusia22 rašė:


Mantai, bandžiau ir savo pasitikrinti skaičiavimus, bet man keisti neleidžia NPD smile ar galėtumėte patikrinti mano kiek gaunasi į rankas, jei DU 1297,94 EUR+ ligos pašalpa 128,87 EUR. Tik NPD 308 EUR (nes neįgalumą turi). Papildomai nekaupia. Aš gavau 955 EUR smile


Na ten apsaugos uždėtos, kad kiekvienas norintis neprigadintų nieko. Galima failą atsisiųst - tada viską leis redaguot.

Padariau atskirą lapą su pasirenkamu NPD
docs.google.com/spreadsheets/d/1UQywdCoPQqpeOf6TqJyVvunTyAKk9XTUlshGzlKKS2I
2019-02-04 16:00 Bendra » Darbo užmokestis » #1408755

lapute12 rašė:


Sveiki,

darbuotojo atlyginimas 557,91 + liga 66,12 viso 624,03, į rankas gauna 440,10 Eur? (kaupia 1,8%).


Panašu, kad taip, man vienu centu kitaip gavosi, tai ne esmė.
docs.google.com/spreadsheets/d/1UQywdCoPQqpeOf6TqJyVvunTyAKk9XTUlshGzlKKS2I
2019-01-31 08:30 Bendra » Viešoji įstaiga » #1408406

gerberaklausia rašė:


Sveiki, turiu šviežiai įsteigus všį, gal galėtumėt padėt man su info, iki kada reiktų praeitų metų ataskaitas parašyti, ir kur priduoti?

šiek tiek info:
všį įsteigta pernai metais, veikia kelis mėnesius.
yra vadovė/direktorė
buhalterines paslaugas perkama iš individualia veikla dirbančios buhalterės.

ar ataskaitas rašo vadovas? ar buhalteris buhalterines ataskaitas gali parašyti? gal dar ko reiktų? ačiū
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E52802BE548/vJANcvICnP
12str - veiklos ataskaitos reikalavimai
Rašot jūs, bet galit kartu su buhaltere, nes ten pagrinde buhalteriniai skaičiai turi atsispindėti, apie pačią veiklą ir jos rezultatus gali būt tik pora sakinių.
Pavyzdys: kaimograndine.lt/zyma/veiklos-ataskaita/

Pateikti Registrų centrui berods iki gegužės galo, kartu su finansinėmis ataskaitomis, kurias supildys buhalterė.
2019-01-30 20:25 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1408384
Darbo užmokesčiui taikomas 20proc gpm. Jei viršys lubas, susimokės per metinę deklaraciją.
NPD tai nuo senų laikų galima netaikyt, nesigirdėjo, kad kas šitą malonę būtų panaikinę.
2019-01-29 15:07 Gyventojų pajamų mokestis » 2019 m. atlyginimo ir mokesčių skaičiuoklė » #1408171
Pridėjau dar pasirenkamą II pakopos tarifą
docs.google.com/spreadsheets/d/1UQywdCoPQqpeOf6TqJyVvunTyAKk9XTUlshGzlKKS2I

Gelsvus laukelius galima redaguoti. Jei kažką kita norite keisti - reiks atsisiųsti.
2019-01-29 14:23 Gyventojų pajamų mokestis » 2019 m. atlyginimo ir mokesčių skaičiuoklė » #1408160

tomukas rašė:


O kas ten su ta ligos išmoka? Ką jai daryti? GPM 15% taikyti ir viskas? :)


Iš bendro neprofesinio išprusimo, kaip suprantu:
1. Taikyt 15%
2. Netaikyt sodros mokesčių
3. Taikyt NPD pagal darbo užmokesčio/ligos dydžio proporciją.

Pataisykit, jei klystu, ne buhalteris esu.

Prisigalvojo visokių skirtingų tarifų lygioj vietoj. Žmonėms tik galvos skausmo pridarė.
2019-01-29 14:10 Gyventojų pajamų mokestis » 2019 m. atlyginimo ir mokesčių skaičiuoklė » #1408153

Lari rašė:


Ar yra galimybe padaryti Skaičiuoklė ir ideti Suma uz 2 ligos dienos is darbdavio (GPM 15% nuo ligos)?Padariau greituoju būdu
docs.google.com/spreadsheets/d/1UQywdCoPQqpeOf6TqJyVvunTyAKk9XTUlshGzlKKS2I
2019-01-28 19:50 Bendra » Sodra » #1408030
Tikrai jie kaupė 2+0+0 o ne 2+2+2?
2019-01-28 08:51 Bendra » Darbo užmokestis » #1407911

Saule65 rašė:


Sveiki. Prašau apšvieskite. Žmonės dėl nekaupimo gali atsisakyti iki birželio mėnesio atrodo. Dabar pažiūrėjus į Sodros suvestinę, visiems darbuotojams yra pridėti 1.8proc. Tai ar gerai suprantu, kad jiems turiu papildomai atskaičiuoti procentus į kaupimą?


www.tax.lt/temos/5141-sodra/494#1407334
2019-01-23 09:29 Gyventojų pajamų mokestis » Patalpų nuoma iš fizinio asmens ir GPM » #1407536

vilmabux rašė:


Aš taip pat nerandu patalpų nuomai GPM tarifo. Atsidarius nuorodą nerodo.


Rodo nuorodą atidarius, pačioj apačioj. 15% iki 120VDU

2019-01-22 16:12 Įvairūs » Asociacijos » #1407499
VšĮ tikrai nebegalima to prašymo teikti, nes VMI meta klaidą. Sąraše asociacijų lyg irgi nėra. Ar Asociacija=Bendrija?

Jūs negalite teikti pranešimo apie pelno nesiekiančių vienetų (toliau - PNV) ūkinės-komercinės veiklos nevykdymą. 2015 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pranešimus gali teikti tik tie PNV, kurių teisinė forma yra Sodininkų bendrija, Profesinė sąjunga ar susivienijimas, Šeimyna, Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija, Religinė bendruomenė ar bendrija, Politinė partija, Bendrija


Girele rašė:MantasMa rašė:


...
2. PLN berods dabar privaloma teikt bet kokiu atveju. Anksčiau leisdavo VMI žymėt, kad ūkinės veiklos nevykdai, dabar lyg to nebėra jau keletą metų.


Teikiasi atskiras prašymas per Mano VMI.


2019-01-22 16:02 Įvairūs » Asociacijos » #1407493
1. Veiklos ataskaitą reikia teikti tiek všį, tiek asociacijoms, tiek labdaros fondams. Veiklos ataskaita neturi nieko bendro su Veiklos rezultatų ataskaita.
2. PLN berods dabar privaloma teikt bet kokiu atveju. Anksčiau leisdavo VMI žymėt, kad ūkinės veiklos nevykdai, dabar lyg to nebėra jau keletą metų.
2019-01-22 15:58 Įvairūs » Asociacijos » #1407489
Veiklos ataskaitos balanse nėra. Balanse yra Veiklos rezultatų ataskaita
2019-01-22 15:56 Įvairūs » Asociacijos » #1407485
Jei RC sistemoj kontrolės nepajungtos ir priima nepilną dokumentų rinkinį, tai dar nereškia, kad įstatymus galima pažeidinėti ir tų dokumentų neteikti.
2019-01-22 15:35 Įvairūs » Asociacijos » #1407479
Tai praeitame puslapyje jau atsakyta www.tax.lt/temos/3800-asociacijos/161#1406932
2019-01-21 15:26 Bendra » Sodra » #1407334
Kurie kaupė sodros dalį, tuos automatiškai permetė į 1,8.
Iš jų vieni atsisakė toliau kaupt ir tapo 0, kiti pasirinko pilną kaupimą ir tapo 3.
Kažkaip taip tikriausiai. Nematau jokio briedo.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR