Niemand
4885
#1270049 2015-04-22 15:35 Niemand

Tijunas rašė:


Noriu paklausti dėl naudojimo per Dropbox - išarchyvavus "Apskaita5 portable sfx" į dropbox folderį nesuprantu, kaip paleisti programą. Ten 2 exe failiukai, bet nei vienas nėra tas, kurio tikiuosi... :/
Labai ačiū už atsakymąTen trys exe failiukai, bet kai kurie antivirusai vieną iš jų patyliukais ištrina.

Povilata
68
#1270054 2015-04-22 16:25 Povilata
Gal kas nors paprotinsit kur 1% Sodra. Papildoma įmoka pensijos kaupimui "įpaišyti" skaičiuojant DU?

veren
265
#1270076 2015-04-22 18:56 veren
meta klaidą, kas tai galėtų būt? :(
Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
Configuration system failed to initialize
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
System.Configuration
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
OnConfigRemoved
Klaidos stekas:
at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
at System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.OnConfigRemoved(InternalConfigEventArgs e)
at System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.RemoveConfigImpl(String configPath, BaseConfigurationRecord configRecord)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey)
at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.System.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.GetSection(String sectionName)
at AccDataAccessLayer.ConfigProxy.GetSection(String configKey)
at System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection(String sectionName)
at System.Configuration.ClientSettingsStore.ReadSettings(String sectionName, Boolean isUserScoped)
at System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.GetPropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
at System.Configuration.SettingsBase.GetPropertiesFromProvider(SettingsProvider provider)
at System.Configuration.SettingsBase.GetPropertyValueByName(String propertyName)
at System.Configuration.SettingsBase.get_Item(String propertyName)
at System.Configuration.ApplicationSettingsBase.GetPropertyValue(String propertyName)
at System.Configuration.ApplicationSettingsBase.get_Item(String propertyName)
at ApskaitaWUI.My.MySettings.get_UseThreadingForDataTransfer()
at ApskaitaWUI.MyCustomSettings.SettingsPersistenceObject.FetchMySettings()
at ApskaitaWUI.MyCustomSettings.SettingsPersistenceObject.GetSettingsPersistenceObject()
at ApskaitaWUI.MyCustomSettings.InitCache()
at ApskaitaWUI.MyCustomSettings.get_AllwaysLoginAsLocalUser()
at ApskaitaWUI.My.MyApplication.MyApplication_Startup(Object sender, StartupEventArgs e)
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnStartup(StartupEventArgs eventArgs)
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Root element is missing. (C:\Users\Diana\AppData\Local\Marius_Dagys\Apskaita5.exe_Url_hpxlirc2lszwabhsl0y45bmvz0ik2n15\1.0.0.0\user.config)
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
System.Configuration
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
ThrowIfErrors
Klaidos stekas:
at System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors()
at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Root element is missing.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
System.Xml
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
Throw
Klaidos stekas:
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowWithoutLineInfo(String res)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
at System.Xml.XmlTextReader.Read()
at System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile()

veren
265
#1270077 2015-04-22 19:00 veren

Povilata rašė:


Gal kas nors paprotinsit kur 1% Sodra. Papildoma įmoka pensijos kaupimui "įpaišyti" skaičiuojant DU?


kai pildot nauja DU žiniaraštį, yra viršuje tarsi naujas sheetas, kuriame nurodote tarifus..tai ten įprastai pas mane 3proc, tad keičiu į 4..kitaip sakant, vienas žiniaraštis nekaupiantiems, kitas kaupiantiems

veren
265
#1270079 2015-04-22 19:11 veren

veren rašė:


meta klaidą, kas tai galėtų būt? :(
Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:Istryniau viena failiuką, tam kartui suveikė

Annikute
15
#1270080 2015-04-22 19:17 Annikute

Niemand rašė:Annikute rašė:

Ar čia tikrai visas klaidos tekstas? Taip pat reikia visos info apie pirmą klaidą.Panašu, kad dėl kažkokių priežasčių sugadintas programos nustatymų failas.
Galima paleisti paiešką pgl apskaita5, ras kažkur keistoje vietoje folderį, kurio pavadinimas daugmaž Apskaita5.exe_Url_vg5mtmym2fnnxltpdbpbx245pe1l5bsx
Juos reikia ištrinti, kad priversti programą iš naujo sukurti settingus.

Dėkoju už atsakymą. Atlikome aukščiu paminėtus veiksmus, bet dabar nebeleidžia prisijungti prie duomenų bazės, meta naują klaidą. Labai bijau, ar nebūsiu praradusi trijų mėnesių darbo...
Nauja klaida:

Klaida vykdant SELECT sakinį (statement): [SELECT C.I_Kodas, C.I_Pavadinimas, C.I_PVM_kodas, C.I_Mail, C.I_Vadas, C.I_SD, C.NumbersInInvoice, C.AddDateToInvoiceNumber, C.DefaultInvoiceMadeContent, C.DefaultInvoiceReceivedContent, C.AccountClassPrefix11, C.AccountClassPrefix12, C.AccountClassPrefix21, C.AccountClassPrefix22, C.AccountClassPrefix31, C.AccountClassPrefix32, C.AccountClassPrefix41, C.AccountClassPrefix42, C.AccountClassPrefix51, C.AccountClassPrefix52, C.AccountClassPrefix61, C.AccountClassPrefix62, C.DefaultTaxNpdFormula, C.MeasureUnitInvoiceReceived, C.MeasureUnitInvoiceMade, C.I_Adresas, C.I_Bankas, C.I_Banko_sask, C.AddDateToTillIncomeOrderNumber, C.AddDateToTillSpendingsOrderNumber, C.BaseCurrency, C.Accountant, C.Cashier, (SELECT MAX(b.Op_data) FROM bz b WHERE b.Op_dok_rusis='uz' OR b.Op_dok_rusis='lik') FROM Imone C;='uz' OR b.Op_dok_rusis='lik') FROM Imone C;], Params:
Klaidos turinys: 'Unknown column 'C.NumbersInInvoice' in 'field list''.

Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal.Fetch failed (System.Exception: Klaida vykdant SELECT sakinį (statement): [SELECT C.I_Kodas, C.I_Pavadinimas, C.I_PVM_kodas, C.I_Mail, C.I_Vadas, C.I_SD, C.NumbersInInvoice, C.AddDateToInvoiceNumber, C.DefaultInvoiceMadeContent, C.DefaultInvoiceReceivedContent, C.AccountClassPrefix11, C.AccountClassPrefix12, C.AccountClassPrefix21, C.AccountClassPrefix22, C.AccountClassPrefix31, C.AccountClassPrefix32, C.AccountClassPrefix41, C.AccountClassPrefix42, C.AccountClassPrefix51, C.AccountClassPrefix52, C.AccountClassPrefix61, C.AccountClassPrefix62, C.DefaultTaxNpdFormula, C.MeasureUnitInvoiceReceived, C.MeasureUnitInvoiceMade, C.I_Adresas, C.I_Bankas, C.I_Banko_sask, C.AddDateToTillIncomeOrderNumber, C.AddDateToTillSpendingsOrderNumber, C.BaseCurrency, C.Accountant, C.Cashier, (SELECT MAX(b.Op_data) FROM bz b WHERE b.Op_dok_rusis='uz' OR b.Op_dok_rusis='lik') FROM Imone C;='uz' OR b.Op_dok_rusis='lik') FROM Imone C;], Params:
Klaidos turinys: 'Unknown column 'C.NumbersInInvoice' in 'field list''. ---> MySql.Data.MySqlClient.MySqlException: Unknown column 'C.NumbersInInvoice' in 'field list'
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.OpenPacket()
at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.ReadResult(UInt64& affectedRows, Int64& lastInsertId)
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.GetResultSet()
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.NextResult()
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.MySqlCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
--- End of inner exception stack trace ---
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCompanyInfo(String DatabaseName, String Password, CustomCompanyInfoFetchRoutine CustomFetchRoutine)
at ApskaitaObjects.Settings.CompanyInfo.Fetch(String Database, String Password)
at ApskaitaObjects.Settings.CompanyInfo..ctor(String Database, String Password)
at ApskaitaObjects.Settings.CompanyInfo.LoadCompanyInfoToGlobalContext(String Database, String Password)
at ApskaitaObjects.CustomCacheManager.AddCompanyInfoToLocalContext(String cDatabase, String cPassword)
at AccDataAccessLayer.Security.AccIdentity.DataPortal_Fetch(Criteria criteria))
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
Fetch
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCompanyInfo(String DatabaseName, String Password, CustomCompanyInfoFetchRoutine CustomFetchRoutine)
at ApskaitaObjects.Settings.CompanyInfo.Fetch(String Database, String Password)
at ApskaitaObjects.Settings.CompanyInfo..ctor(String Database, String Password)
at ApskaitaObjects.Settings.CompanyInfo.LoadCompanyInfoToGlobalContext(String Database, String Password)
at ApskaitaObjects.CustomCacheManager.AddCompanyInfoToLocalContext(String cDatabase, String cPassword)
at AccDataAccessLayer.Security.AccIdentity.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)
at Csla.DataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria)
at Csla.DataPortal.Fetch[T](Object criteria)
at AccDataAccessLayer.Security.AccIdentity.GetIdentity(String cDatabase, ICacheManager cCacheManager, String cPassword)
at AccDataAccessLayer.Security.AccPrincipal.Login(String cDatabase, ICacheManager cCacheManager, String cPassword)
at ApskaitaWUI.MDIParent1.Baze(Object sender, EventArgs e)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal_Fetch method call failed
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
CallMethod
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCompanyInfo(String DatabaseName, String Password, CustomCompanyInfoFetchRoutine CustomFetchRoutine)
at ApskaitaObjects.Settings.CompanyInfo.Fetch(String Database, String Password)
at ApskaitaObjects.Settings.CompanyInfo..ctor(String Database, String Password)
at ApskaitaObjects.Settings.CompanyInfo.LoadCompanyInfoToGlobalContext(String Database, String Password)
at ApskaitaObjects.CustomCacheManager.AddCompanyInfoToLocalContext(String cDatabase, String cPassword)
at AccDataAccessLayer.Security.AccIdentity.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Klaida vykdant SELECT sakinį (statement): [SELECT C.I_Kodas, C.I_Pavadinimas, C.I_PVM_kodas, C.I_Mail, C.I_Vadas, C.I_SD, C.NumbersInInvoice, C.AddDateToInvoiceNumber, C.DefaultInvoiceMadeContent, C.DefaultInvoiceReceivedContent, C.AccountClassPrefix11, C.AccountClassPrefix12, C.AccountClassPrefix21, C.AccountClassPrefix22, C.AccountClassPrefix31, C.AccountClassPrefix32, C.AccountClassPrefix41, C.AccountClassPrefix42, C.AccountClassPrefix51, C.AccountClassPrefix52, C.AccountClassPrefix61, C.AccountClassPrefix62, C.DefaultTaxNpdFormula, C.MeasureUnitInvoiceReceived, C.MeasureUnitInvoiceMade, C.I_Adresas, C.I_Bankas, C.I_Banko_sask, C.AddDateToTillIncomeOrderNumber, C.AddDateToTillSpendingsOrderNumber, C.BaseCurrency, C.Accountant, C.Cashier, (SELECT MAX(b.Op_data) FROM bz b WHERE b.Op_dok_rusis='uz' OR b.Op_dok_rusis='lik') FROM Imone C;='uz' OR b.Op_dok_rusis='lik') FROM Imone C;], Params:
Klaidos turinys: 'Unknown column 'C.NumbersInInvoice' in 'field list''.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
AccDataAccessLayer
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
FetchCompanyInfo
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCompanyInfo(String DatabaseName, String Password, CustomCompanyInfoFetchRoutine CustomFetchRoutine)
at ApskaitaObjects.Settings.CompanyInfo.Fetch(String Database, String Password)
at ApskaitaObjects.Settings.CompanyInfo..ctor(String Database, String Password)
at ApskaitaObjects.Settings.CompanyInfo.LoadCompanyInfoToGlobalContext(String Database, String Password)
at ApskaitaObjects.CustomCacheManager.AddCompanyInfoToLocalContext(String cDatabase, String cPassword)
at AccDataAccessLayer.Security.AccIdentity.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Unknown column 'C.NumbersInInvoice' in 'field list'
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
MySql.Data
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
OpenPacket
Klaidos stekas:
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.OpenPacket()
at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.ReadResult(UInt64& affectedRows, Int64& lastInsertId)
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.GetResultSet()
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.NextResult()
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.MySqlCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)Niemand
4885
#1270085 2015-04-22 20:03 Niemand

veren rašė:


meta klaidą, kas tai galėtų būt? :(
Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
Configuration system failed to initializeKonfiguracija sugadinta. Microsoftas retkarčiais tokį pokštą iškrečia be aiškių priežasčių.
Reikia ištrinti failą:
C:\Users\Diana\AppData\Local\Marius_Dagys\Apskaita5.exe_Url_hpxlirc2lszwabhsl0y45bmvz0ik2n15\1.0.0.0\user.config

Tijunas
2
#1270087 2015-04-22 20:10 Tijunas
Turiu keletą pradedančiojo klausimų:
1. Kokiu būdu sukelti pradinius prekių likučius?
2. Kur nustatyti nuo kurio numerio bus tęsiama SF ir KPO numeracija
3. Su kai kuriais klientais dirbama konsignacijos principu, kai atsiskaitoma tik už jų parduotas prekes. Iki šiol prekės pas juos keliaudavo su krovinio važtaraščiu, jie siunčia periodines savo pardavimų ataskaitas, pagal kurias suformuojama SF ir pagal kurią atsiskaitoma. Kaip tvarkingai suspaudinėti šioje programoje?

Labai ačiū atsakiusiems

Niemand
4885
#1270088 2015-04-22 20:12 Niemand

Annikute rašė:

Dėkoju už atsakymą. Atlikome aukščiu paminėtus veiksmus, bet dabar nebeleidžia prisijungti prie duomenų bazės, meta naują klaidą. Labai bijau, ar nebūsiu praradusi trijų mėnesių darbo...
Nauja klaida:

Klaida vykdant SELECT sakinįSu settingais tas neturi nieko bendro. Arba kažkas labai keisto nutiko su serverio duomenimis, arba bandot atsidaryti senos versijos duombazę su nauja versija.

Annikute
15
#1270097 2015-04-22 22:08 Annikute

Su settingais tas neturi nieko bendro. Arba kažkas labai keisto nutiko su serverio duomenimis, arba bandot atsidaryti senos versijos duombazę su nauja versija.

[/quote]

Jūs visiškai teisus... prisijungimo duomenis kopijavome iš senosios programos ir nepakeitėme duomenų bazės pavadinimo. Suvedus teisingai, programa kuo puikiausiai veikia!
Labai labai ačiū už pagalbą ir atsiprašau už kvailus klausimus...

reg1
12
#1270100 2015-04-23 08:19 reg1
Kaip atsidaryti skolų suderinimo aktą su klientais
Ačiū

Tabeliss
1521
#1270103 2015-04-23 08:39 Tabeliss

reg1 rašė:


Kaip atsidaryti skolų suderinimo aktą su klientais
Ačiū


O ar toks iš vis yra?

Povilata
68
#1270120 2015-04-23 10:17 Povilata

veren rašė:Povilata rašė:


Gal kas nors paprotinsit kur 1% Sodra. Papildoma įmoka pensijos kaupimui "įpaišyti" skaičiuojant DU?


kai pildot nauja DU žiniaraštį, yra viršuje tarsi naujas sheetas, kuriame nurodote tarifus..tai ten įprastai pas mane 3proc, tad keičiu į 4..kitaip sakant, vienas žiniaraštis nekaupiantiems, kitas kaupiantiemsAčiū

Niemand
4885
#1270143 2015-04-23 11:36 Niemand

Tabeliss rašė:reg1 rašė:


Kaip atsidaryti skolų suderinimo aktą su klientais
Ačiū


O ar toks iš vis yra?Tik planuose, duotuoju momentu artimiausias pgl prasmę smile Ataskaitos smile Neapmokėtų dokumentų žiniaraštis.

IrenaKa
25
#1270202 2015-04-23 16:45 IrenaKa

Niemand rašė:Tabeliss rašė:reg1 rašė:


Kaip atsidaryti skolų suderinimo aktą su klientais
Ačiū


O ar toks iš vis yra?Tik planuose, duotuoju momentu artimiausias pgl prasmę smile Ataskaitos smile Neapmokėtų dokumentų žiniaraštis.Aš einu į sąskaitų apyvartų žiniaraštį, po to (spausdinimo peržiūra). įkeliu į ekselį ten vietoje apyvartos žiniaraštis įrašau skolų suderinimo aktas. Ten viską ko reikia galima įrašyti, ar ištrinti kad atrodytų kaip suderinimo aktas. Aš taip dariau su sena programa, žiūrėjau kad ir dabar taip galima.
IrenaKa
25
#1270206 2015-04-23 16:51 IrenaKa
Pardavus prekę (kuri buvo į savikainą tarnsportavimo įšlaidos įtrauktos) kažkodėl ir Bendram Žurnale , o taip pat ir sandėlyje savikaina nusirašė tik pačios prekės. Dabar sandėlyje prekių kiekis 0 o suma likutyje yra lygi transportavimui.

EKK
7
#1270214 2015-04-23 18:12 EKK redaguota: 2015-04-23 18-31
Niemand
Migravau is Cento i Apskaita 5 ir galiu pasakyti tai yra super pagaliau baigesi pastovus galvos skausmai...
Super viskas paprasta ir programa tikrai labaiiiii aktuali ipac smulkiam verslui. Ir tikrai gali buti simboliskai mokama... smile

Noriu paklausti ar cia man tik nesigauna Apskaita5Portable
Prekes Bendri Duomenys yra grafa Pavadinimas Saskaitoje
Uzvedus nauja Israsyta Saskaita Faktura ir su + igelus preke is sandelio Turinys Lietuviskai vistiek yra rodomas prekes pavadinimas taipat taspats atvaizduojama ir sugeneravus PrintPreview saskaita spauzdinimui. Nurodyta Vnt. pardavimo kaina neisiraso.
Sios funkcijos neveiksnios ?

Ir gal kada ateiti nusimato kad mesteltu pranesima jog preke parduodama zemiau savikainos :)

saurimas
69
#1270268 2015-04-23 22:21 saurimas
Sveiki, keletas pastebėjimu:
1. išrašytų sąskaitų faktūrų registre neveikia exportas į Excel (gautų sf veikia). Pridedu printscreen'ą.
2. Būtų labai gerai, jei faktūrų registro apačioje būtų suminė lentelė, nes dabar pvz. darant pvm deklaraciją reikia keltis i excel ir sumuoti rankom. O kadangi neveikia ir 1 punktas tai visai sunku :(
3. Ataskaitos/finansinė atskaitomybė. Du kartus paspaudus pele ant bet kurios eilutės atsidaro sąskaitos apyvartos žiniaraštis, kas yra labai patogu, bet būtų logiškiau, kad filtras būtų nuo einamojo laikotarpio pradžios iki einamojo laikotarpio pabaigos (dabar nuo buvusio laikotarpio pradžios).
4. Ateityje reiktų prekių/paslaugų įsigijimų/pardavimų ataskaitos.

Aurimas
Prisegti failai

Clipboard01.jpg 140 KB

Tabeliss
1521
#1270301 2015-04-24 08:54 Tabeliss

saurimas rašė:2. Būtų labai gerai, jei faktūrų registro apačioje būtų suminė lentelė, nes dabar pvz. darant pvm deklaraciją reikia keltis i excel ir sumuoti rankom. O kadangi neveikia ir 1 punktas tai visai sunku :(paspaudus mygtuka print preview rodo ir sumą. nebūtinai excelis

nekokia
10
#1270378 2015-04-24 12:36 nekokia
Sveiki,
Noriu importuoti faila is banko, bet meta klaida:
Klaida. Faile nurodyta sąskaitos valiuta LTL nesutampa su pasirinktos sąskaitos valiuta

Ka ne taip darau? Bandziau pakeisti valiuta saskaitos, bet vis vien tas pats?
Is anksto aciu :)

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis