Niemand
4845
#1333464 2016-10-04 13:32 Niemand

Polik rašė:


Kai suvedziau į apskaitą banko išrašą tai man suma rubliais atitiko, o kur suma eurais tai banko israse ir suvedus į programą jos skyriasi dėl bankų kursų. Gal valiutinei sąskaitoj turi tik sutapti sumos rubliais, o sumos eurais gali ir skirtis?
Jums be skirtumo, kaip bankas vertina jūsų rublius, kol nepradeda jų konvertuoti.

Irmantukas1
8
#1333577 2016-10-04 23:45 Irmantukas1
Labas vakaras Niemand. Prekių nurašymo akte, kažkodėl vienai prekei iš 9 išmeta klaidą ir neleidžia jos įkelti. Kame gali būti problemos?

Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
Exception has been thrown by the target of an invocation.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
mscorlib
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
_InvokeMethodFast
Klaidos stekas:
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at AccControlsWinForms.MethodInvoker`1.Invoke(T instance, String methodName, Object[] methodParams)
at AccControlsWinForms.CommonMethods.InvokeMethod[T](T instance, String methodName, Object[] params)
at AccDataBindingsWinForms.CslaActionExtenderQueryObject.InvokeQuery[T](T instance, String methodName, Boolean allowCancel, QueryObjectFetched callBackDelegate, Object[] params)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal.Create failed (System.Exception: Klaida vykdant SELECT sakinį (statement): [SELECT GoodsID, OperationType, WarehouseID, MAX(OperationDate), 0 FROM goodsoperations WHERE GoodsID=$GD GROUP BY GoodsID, OperationType, WareHouseID UNION SELECT GoodsID, 13, 0, MAX(ChangeDate), 0 FROM goodsvaluationmethods WHERE GoodsID=$GD GROUP BY GoodsID UNION SELECT GoodsID, AccountType, 0, MAX(ChangeDate), 0 FROM goodsaccounts WHERE GoodsID=$GD GROUP BY GoodsID;=$GD GROUP BY GoodsID, OperationType, WareHouseID UNION SELECT GoodsID, 13, 0, MAX(ChangeDate), 0 FROM goodsvaluationmethods WHERE GoodsID=$GD GROUP BY GoodsID UNION SELECT GoodsID, AccountType, 0, MAX(ChangeDate), 0 FROM goodsaccounts WHERE GoodsID=$GD GROUP BY GoodsID;], Params: ?GD=11;
Klaidos turinys: 'Input string was not in a correct format.Couldn't store <2016-01-29 00:00:00> in MAX(OperationDate) Column. Expected type is Double.'. ---> System.ArgumentException: Input string was not in a correct format.Couldn't store <2016-01-29 00:00:00> in MAX(OperationDate) Column. Expected type is Double. ---> System.FormatException: Input string was not in a correct format.
at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
at System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
at System.Double.Parse(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
at System.Convert.ToDouble(String value, IFormatProvider provider)
at System.String.System.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider provider)
at System.Data.Common.DoubleStorage.Set(Int32 record, Object value)
at System.Data.DataColumn.set_Item(Int32 record, Object value)
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Data.DataColumn.set_Item(Int32 record, Object value)
at System.Data.DataTable.NewRecordFromArray(Object[] value)
at System.Data.DataTable.LoadDataRow(Object[] values, Boolean fAcceptChanges)
at System.Data.ProviderBase.SchemaMapping.LoadDataRow()
at System.Data.Common.DataAdapter.FillLoadDataRow(SchemaMapping mapping)
at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue)
at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
--- End of inner exception stack trace ---
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.Goods.OperationalLimitList.GetDataSource()
at ApskaitaObjects.Goods.OperationalLimitList.Create(GoodsSummary goodsSummary, GoodsOperationType operationType, Int32 warehouseID, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.OperationalLimitList..ctor(GoodsSummary goodsSummary, GoodsOperationType operationType, Int32 warehouseID, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsOperationDiscard.Create(GoodsSummary summary, WarehouseInfo parentWarehouse, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsOperationDiscard.Create(Int32 goodsID, WarehouseInfo parentWarehouse, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsOperationDiscard..ctor(Int32 goodsID, WarehouseInfo parentWarehouse, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsDiscardItemList.DataPortal_Create(Criteria criteria))
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
Create
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.Goods.OperationalLimitList.GetDataSource()
at ApskaitaObjects.Goods.OperationalLimitList.Create(GoodsSummary goodsSummary, GoodsOperationType operationType, Int32 warehouseID, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.OperationalLimitList..ctor(GoodsSummary goodsSummary, GoodsOperationType operationType, Int32 warehouseID, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsOperationDiscard.Create(GoodsSummary summary, WarehouseInfo parentWarehouse, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsOperationDiscard.Create(Int32 goodsID, WarehouseInfo parentWarehouse, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsOperationDiscard..ctor(Int32 goodsID, WarehouseInfo parentWarehouse, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsDiscardItemList.DataPortal_Create(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Create(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)
at Csla.DataPortal.Create(Type objectType, Object criteria)
at Csla.DataPortal.Create[T](Object criteria)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsDiscardItemList.NewGoodsDiscardItemList(Int32[] goodsIDs, Int32 warehouseID, IChronologicValidator parentValidator)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal_Create method call failed
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
CallMethod
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.Goods.OperationalLimitList.GetDataSource()
at ApskaitaObjects.Goods.OperationalLimitList.Create(GoodsSummary goodsSummary, GoodsOperationType operationType, Int32 warehouseID, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.OperationalLimitList..ctor(GoodsSummary goodsSummary, GoodsOperationType operationType, Int32 warehouseID, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsOperationDiscard.Create(GoodsSummary summary, WarehouseInfo parentWarehouse, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsOperationDiscard.Create(Int32 goodsID, WarehouseInfo parentWarehouse, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsOperationDiscard..ctor(Int32 goodsID, WarehouseInfo parentWarehouse, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsDiscardItemList.DataPortal_Create(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Create(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Klaida vykdant SELECT sakinį (statement): [SELECT GoodsID, OperationType, WarehouseID, MAX(OperationDate), 0 FROM goodsoperations WHERE GoodsID=$GD GROUP BY GoodsID, OperationType, WareHouseID UNION SELECT GoodsID, 13, 0, MAX(ChangeDate), 0 FROM goodsvaluationmethods WHERE GoodsID=$GD GROUP BY GoodsID UNION SELECT GoodsID, AccountType, 0, MAX(ChangeDate), 0 FROM goodsaccounts WHERE GoodsID=$GD GROUP BY GoodsID;=$GD GROUP BY GoodsID, OperationType, WareHouseID UNION SELECT GoodsID, 13, 0, MAX(ChangeDate), 0 FROM goodsvaluationmethods WHERE GoodsID=$GD GROUP BY GoodsID UNION SELECT GoodsID, AccountType, 0, MAX(ChangeDate), 0 FROM goodsaccounts WHERE GoodsID=$GD GROUP BY GoodsID;], Params: ?GD=11;
Klaidos turinys: 'Input string was not in a correct format.Couldn't store <2016-01-29 00:00:00> in MAX(OperationDate) Column. Expected type is Double.'.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
AccDataAccessLayer
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
FetchCommand
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.Goods.OperationalLimitList.GetDataSource()
at ApskaitaObjects.Goods.OperationalLimitList.Create(GoodsSummary goodsSummary, GoodsOperationType operationType, Int32 warehouseID, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.OperationalLimitList..ctor(GoodsSummary goodsSummary, GoodsOperationType operationType, Int32 warehouseID, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsOperationDiscard.Create(GoodsSummary summary, WarehouseInfo parentWarehouse, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsOperationDiscard.Create(Int32 goodsID, WarehouseInfo parentWarehouse, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsOperationDiscard..ctor(Int32 goodsID, WarehouseInfo parentWarehouse, IChronologicValidator parentValidator)
at ApskaitaObjects.Goods.GoodsDiscardItemList.DataPortal_Create(Criteria criteria)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Input string was not in a correct format.Couldn't store <2016-01-29 00:00:00> in MAX(OperationDate) Column. Expected type is Double.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
System.Data
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
set_Item
Klaidos stekas:
at System.Data.DataColumn.set_Item(Int32 record, Object value)
at System.Data.DataTable.NewRecordFromArray(Object[] value)
at System.Data.DataTable.LoadDataRow(Object[] values, Boolean fAcceptChanges)
at System.Data.ProviderBase.SchemaMapping.LoadDataRow()
at System.Data.Common.DataAdapter.FillLoadDataRow(SchemaMapping mapping)
at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue)
at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Input string was not in a correct format.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
mscorlib
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
StringToNumber
Klaidos stekas:
at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
at System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
at System.Double.Parse(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
at System.Convert.ToDouble(String value, IFormatProvider provider)
at System.String.System.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider provider)
at System.Data.Common.DoubleStorage.Set(Int32 record, Object value)
at System.Data.DataColumn.set_Item(Int32 record, Object value)

Serebro
2364
#1333591 2016-10-05 09:38 Serebro
Labas rytas. Ar galima koreguoti esamą avanso apyskaitos formą programoje? Ar tiesiog kurtis kaip naują ataskaitą-suvestinę (mačiau pagalboje yra aprašyta) ir per ją tada formuotis avanso apyskaitą. smile

maronyte
24
#1333611 2016-10-05 10:42 maronyte
Sveiki,
noriu paklausti, kaip ten su programos atnaujinimais, prieš keletą puslapių skaičiau, kad daryti programos atnaujinimai ryšium su iMAS, bet atsidarius programą jokių atnaujinimų neradau, kaip būdavo paprastai, gal dėl to negaliu pridėti tų nelemtų kodų, nes : mokesčių nustatymai-kodai-insert, nieko nepadeda? Mačiau BETE teiravosi tuo pačiu klausimu, kaip ten baigėsi ar pavyko pridėti tuos kodus? Jeigu kas nors turite laiko padėkite neišmanėliui smile smile smile Ačiū ačiū ačiū

Serebro
2364
#1333615 2016-10-05 10:46 Serebro

maronyte rašė:


Sveiki,
noriu paklausti, kaip ten su programos atnaujinimais, prieš keletą puslapių skaičiau, kad daryti programos atnaujinimai ryšium su iMAS, bet atsidarius programą jokių atnaujinimų neradau, kaip būdavo paprastai, gal dėl to negaliu pridėti tų nelemtų kodų, nes : mokesčių nustatymai-kodai-insert, nieko nepadeda? Mačiau BETE teiravosi tuo pačiu klausimu, kaip ten baigėsi ar pavyko pridėti tuos kodus? Jeigu kas nors turite laiko padėkite neišmanėliui smile smile smile Ačiū ačiū ačiūPer "pagalba" skiltį (taip atrodo vadinasi) galite paspausti ieškoti atnaujinimų. Tai jei kartais atidarant programą neišmetė atnaujinimo, per ten susirasite naujausią naujinimą. smile

maronyte
24
#1333632 2016-10-05 11:04 maronyte
Rodo klaidą, kad negali prisijungti prie serverio, bet aš prisijungiant spaudžiu "be serverio".

ZaraRola
189
#1333648 2016-10-05 11:25 ZaraRola

Serebro rašė:


Labas rytas. Ar galima koreguoti esamą avanso apyskaitos formą programoje? Ar tiesiog kurtis kaip naują ataskaitą-suvestinę (mačiau pagalboje yra aprašyta) ir per ją tada formuotis avanso apyskaitą. smile


Sveiki,
kurtis savą ataskaitą tikrai galite su programoje įdėtu įrankiu (My-FyiReportingDesigner). Juo sukuriama .rdl ataskaita (naudojama 2005 m. RDL schema, jei teisingai supratau). Jeigu jūsų ataskaita nesudėtinga, tai problemų gal ir nekils, jei sudėtingesnė - reikės "įveikti" funkcijas, SQL užklausas, duomenų formatus ...

Esamos programos ataskaitos .rdlc formato. Jame skirtingai nuo .rdl kitoks DataSource/DataSet-o principas, o grafiniai elementai lyg ir tokie patys. Žiūrint ką toje ataskaitoje norite pakeisti. Nežinau ar įdėtas įrankis susidorotų, jei norėtumėte įdėti naujus DataSet-us.

Serebro
2364
#1333651 2016-10-05 11:29 Serebro

ZaraRola rašė:Serebro rašė:


Labas rytas. Ar galima koreguoti esamą avanso apyskaitos formą programoje? Ar tiesiog kurtis kaip naują ataskaitą-suvestinę (mačiau pagalboje yra aprašyta) ir per ją tada formuotis avanso apyskaitą. smile


Sveiki,
kurtis savą ataskaitą tikrai galite su programoje įdėtu įrankiu (My-FyiReportingDesigner). Juo sukuriama .rdl ataskaita (naudojama 2005 m. RDL schema, jei teisingai supratau). Jeigu jūsų ataskaita nesudėtinga, tai problemų gal ir nekils, jei sudėtingesnė - reikės "įveikti" funkcijas, SQL užklausas, duomenų formatus ...

Esamos programos ataskaitos .rdlc formato. Jame skirtingai nuo .rdl kitoks DataSource/DataSet-o principas, o grafiniai elementai lyg ir tokie patys. Žiūrint ką toje ataskaitoje norite pakeisti. Nežinau ar įdėtas įrankis susidorotų, jei norėtumėte įdėti naujus DataSet-us.Avanso apyskaitoje noriu ištrinti skiltis liekana/antiišlaidžiai smile nuskambėjo taip sudėtingai, kad net atšoko fantazija to imtis smile smile

maronyte
24
#1333652 2016-10-05 11:29 maronyte
Kol kas ačiū padėjusiems "susikrapščiau" atnaujinimus, dar kažkur mačiau kaip "nukrapštyti" slaptažodžio reikalavimą ir manau, judėsiu toliau. smile Gero darbelio visiems smile

Serebro
2364
#1333655 2016-10-05 11:33 Serebro

maronyte rašė:


Kol kas ačiū padėjusiems "susikrapščiau" atnaujinimus, dar kažkur mačiau kaip "nukrapštyti" slaptažodžio reikalavimą ir manau, judėsiu toliau. smile Gero darbelio visiems smileslaptažodį nuimti reikia, per db struktūros tikrinimą ir pataisymą.

ZaraRola
189
#1333668 2016-10-05 12:10 ZaraRola

Serebro rašė:


Avanso apyskaitoje noriu ištrinti skiltis liekana/antiišlaidžiai smile nuskambėjo taip sudėtingai, kad net atšoko fantazija to imtis smile smile


Apyskaitoje liekana/antiišlaidžiai yra keliose vietose. Įmeskite paveikslėlį, ką ten reikia pataisyti, pabandyčiau "pažaisti".

Serebro
2364
#1333688 2016-10-05 13:31 Serebro

ZaraRola rašė:Serebro rašė:


Avanso apyskaitoje noriu ištrinti skiltis liekana/antiišlaidžiai smile nuskambėjo taip sudėtingai, kad net atšoko fantazija to imtis smile smile


Apyskaitoje liekana/antiišlaidžiai yra keliose vietose. Įmeskite paveikslėlį, ką ten reikia pataisyti, pabandyčiau "pažaisti".Labai Jums ačiū smile , bet nebereikia smile

Viktorija1186
10
#1333798 2016-10-05 23:08 Viktorija1186
Sveiki,ar tiesa,kad dirbant su apskaitos 5 programa neišeis prisijungti prie išmaniosios sistemos i.saf ir teikti duomenis mokesčių inspekcijai?

balalaika
443
#1333799 2016-10-06 00:03 balalaika

Viktorija1186 rašė:


Sveiki,ar tiesa,kad dirbant su apskaitos 5 programa neišeis prisijungti prie išmaniosios sistemos i.saf ir teikti duomenis mokesčių inspekcijai?
Sveiki,

NETIESA !

Ačiū! Peace!

Viktorija1186
10
#1333801 2016-10-06 00:26 Viktorija1186
Na supratau tada,gera žinia.bet vistiek nesuprantu,kodėl tada man neišeina prisijungt pries i.saf sistemos,nors prie i.mas ir i.vaz sistemos aš prisijungiau.teks kažkaip išsiaiškint šitą reikalą.
Ačiū už atsakymą.

BETE
68
#1333928 2016-10-06 14:17 BETE

noriu paklausti, kaip ten su programos atnaujinimais, prieš keletą puslapių skaičiau, kad daryti programos atnaujinimai ryšium su iMAS, bet atsidarius programą jokių atnaujinimų neradau, kaip būdavo paprastai, gal dėl to negaliu pridėti tų nelemtų kodų, nes : mokesčių nustatymai-kodai-insert, nieko nepadeda? Mačiau BETE teiravosi tuo pačiu klausimu, kaip ten baigėsi ar pavyko pridėti tuos kodus? Jeigu kas nors turite laiko padėkite neišmanėliui smile smile smile Ačiū ačiū ačiū
viskas gerai-pagaliau pavyko; viską dariau kaip nurodė ir spaudžiau" insert" -puikiai gavosi-pasitikrinau, smile gerai deklaraciją užpildė.Ačiū visiems už pagalbą

saurimas
69
#1333941 2016-10-06 14:55 saurimas
Patestavau šiandien importą į I.SAF - jei programoje gautoje sąskaitoje faktūroje nurodom "Reali data", kuri skiriasi nuo "Data" - suimportavus į "Reali data" dėmesio nekreipiama. Tiek "Data" tiek "Registravimo apskaitoje data" yra vienodos.
Aš suprantu, kad sąskaitos Data laukas turėtų nueiti į Registravimo apskaitoje data, o sąskaitos Reali data laukas - į Data (išrašymo data) isaf?

Mega232
8
#1333964 2016-10-06 16:44 Mega232
Sveiki,

Gal patartumėte kodėl visoms eilutėms pasižymi speciali apmokestinimo schema, iškarpa iš xml failo:

2016-09-12
SF
T


i.saf registre irgi visos eilutės pažymimos kaip specialus apmokestinimas.. Tarsi ir jokių specialių nustatymų nedariau...

Iš anksto ačiū!


Mega232
8
#1333965 2016-10-06 16:44 Mega232
Sveiki,

Gal patartumėte kodėl visoms eilutėms pasižymi speciali apmokestinimo schema, iškarpa iš xml failo:

2016-09-12
SF
T


i.saf registre irgi visos eilutės pažymimos kaip specialus apmokestinimas.. Tarsi ir jokių specialių nustatymų nedariau...

Iš anksto ačiū!


Mega232
8
#1333966 2016-10-06 16:49 Mega232

2016-09-12
SF
T


Prisegti failai

tax.png 4,6 KB

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis