vigilija2
82
#726729 2009-12-01 12:01 vigilija2
viska suprantu bet mano virsininkas ne gal yra koks apejimas tu istatymu? smile

zaika
3681
#726731 2009-12-01 12:03 zaika redaguota: 2011-09-11 06-31

vigilija2 rašė:

viska suprantu bet mano virsininkas ne gal yra koks apejimas tu istatymu? smilesunkus variantas su tuo apėjimu šiuo metu, juk bibliotekininkams mokėjo už papildomą darbą (kaip ir priklauso pagal DK), bet kaip viską išvertė? sunku, ką ir patarti, belieka tikėtis, kad nepastebės smile

holdingas
6994
#726732 2009-12-01 12:03 holdingas
Būkim bėdni, bet teisingi. Neišnaudojom - zabirajte atgal. smile

vigilija2
82
#726737 2009-12-01 12:06 vigilija2
Dieve ot laikai atejo jei nepadarsi kaip vadovas lieps neteksi darbo jei patikrins auditas ar seik kas tai tie sikna nutarkuos ir ka reikia daryti? nieko lauksim nauju gak kitais kas pageres smile

zaika
3681
#726738 2009-12-01 12:07 zaika
tai jūs darykit, kaip liepia valdžia, tik perspėkit, kaip gali būti. o auditas ne jum už tai tarkuos, o jam smile

Amanda
3820
#726745 2009-12-01 12:14 Amanda
Kubilius juk sakė po skandalo su bibliotekininkais, liko pinigų į biudžetą nešam, va taip.

holdingas
6994
#726750 2009-12-01 12:15 holdingas
Argi? Auditas tarkuos vieną vietą buhui irgi. smile
Mano manymu, čia sprendimas būtų toks:
1. Išsitrauki įstatymą ar norminį kokį aktą ar dar kokį doką, kuris būtent reglamentuoja jūsų veiklą ir kur parašyta apie premijų skirimą (neskirimą).
2. Duodi vadovui pasirašyti (tipo kad susipažino, atseit ne koks kolūkietis).
3. Ir jeigu po to viso vadovas išleidžia įsakymą skirti tuos priedus - bala nematė. Darot taip, kaip liepa vadovas. Jus kaip nekaip pavaldi vadovui.
4. Ateina auditas - rodot rašytinus dokus, kad vadovą įspėjot.
5. Ramiai miegat sau su premijom ir nesukat galvos.

Mano išvada būtų tokia: susipažinkit su įsakymu ir išmokėkit tuos priedus.

vigilija2
82
#726757 2009-12-01 12:23 vigilija2
Aciu bandysiu. Aciu uz patarimus.

renata1113
1953
#726763 2009-12-01 12:28 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-31

vigilija2 rašė:

viska suprantu bet mano virsininkas ne gal yra koks apejimas tu istatymu? smileApie kokius apėjimus svajojate. Labai aiškiai biudžeto sandaros įstatyme yra parašyta:
6 straipsnis. Asignavimų valdytojų teisės
Biudžeto asignavimų valdytojas turi teisę:
1) biudžetiniais metais, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo ketvirčio pabaigos, keisti patvirtintų jų vadovaujamų biudžetinių įstaigų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų programoms numatytų biudžetų asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį (valstybės biudžeto asignavimų valdytojas Vyriausybės nustatyta tvarka praneša apie tai Finansų ministerijai, o savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas – savivaldybės administracijai jos nustatyta tvarka), neviršydamas patvirtintų tam tikrai programai bendrųjų asignavimų išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, sumų. Asignavimų sumos išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, yra maksimalios ir jų ekonomija gali būti naudojama turtui įsigyti;
2) biudžetiniais metais vieną kartą per ketvirtį keisti bendros asignavimų sumos ketvirtinį paskirstymą programai vykdyti, suderinęs su Finansų ministerija (valstybės biudžeto asignavimų valdytojas) arba su savivaldybės administracija (savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas);
3) sudarydamas programų ir programų sąmatų projektus, teikti programų bei jų sąmatų alternatyvas (valstybės biudžeto asignavimų valdytojas – Finansų ministerijai, o savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas – atitinkamai savivaldybės administracijai);
4) įsiskolinimams padengti skirti lėšas iš bendros patvirtintų asignavimų išlaidoms ekonomijos (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas) nekeičiant patvirtintų sąmatų nepriklausomai nuo asignavimų paskirstymo pagal funkcijas ir programas.

7 straipsnis. Asignavimų valdytojų atsakomybė
Biudžeto asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų vadovai įstatymų nustatyta tvarka atsako už:
1) programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų (atsižvelgiant į šio Įstatymo 6 straipsnio 4 punkto nuostatas), už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus ir rezultatyvų naudojimą;
2) atsiskaitymus su darbuotojais, mokesčių administravimo įstaigomis, visų rūšių energijos ir kitų darbų, paslaugų bei prekių tiekėjais, išskyrus atvejus, kai laiku neapmokamos mokėjimo paraiškos, pateiktos Valstybės iždui ir savivaldybių administracijoms asignavimams gauti;
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357681

O kaip žinia nutarimas Nr. 511 pagal hierarchiją yra žemesnis už Biudžeto sandaros įstatymą, taigi visi tikrintojai, kontrolieriai, auditoriai ir dar vln... žino kas labai mėgsta ir mėgs cituoti mano paryškintus įstatymo punktus ir taikysis kaip "nutarkuoti" visus kaltuosius ir nekaltuosius, ir visus kitus pakliuvusius po ranka.

Deja realybė tokia, o rinktis tai jums.

Jurga777
20
#786167 2010-04-01 09:32 Jurga777
Esame viešoji įstaiga, savivaldybė skiria finansavimą ir darbo užmokestį skaičiuojame vadovaujantis nutarimu Nr. 511, už kokius darbus vyriausiam buhalteriui galima skirti priedą ar priemoką smile

IIInga
172
#793961 2010-04-19 10:54 IIInga
Laba diena. Kuom vadovaujantis galima buhalteriui skirti nuolatinį priedą (koeficientu) už papildomą darbo krūvį? Mat išeina iš darbo 0,5 etato užimanti buhalterė ir noriu prisiimti visus jos darbus už tai gaudama priedą (ko tik nepadarysi dėl papildomų pinigėlių smile ) Kaip vis tai galime teisingai įforminti?
Ačiū už komentarus.

Elste
27086
#793962 2010-04-19 10:56 Elste redaguota: 2011-09-11 06-45

IIInga rašė:

Laba diena. Kuom vadovaujantis galima buhalteriui skirti nuolatinį priedą (koeficientu) už papildomą darbo krūvį? Mat išeina iš darbo 0,5 etato užimanti buhalterė ir noriu prisiimti visus jos darbus už tai gaudama priedą (ko tik nepadarysi dėl papildomų pinigėlių smile ) Kaip vis tai galime teisingai įforminti?
Ačiū už komentarus.


paprasčiausiai - pakeliate atlyginimą ir viskas.
Tarkim gaudavo 1000 Lt,o dabar išėjus tam darbuotojui ir padidėjus darbo krūviui, atlyginimas nuo 05.01 1500 Lt.
Įsakymas apie tai, jūsų sutikimas pasirašytinai ant jo, Darbo sutarties pakeitimas.


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

jurate_kr
1263
#794037 2010-04-19 12:20 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 06-45

IIInga rašė:

Laba diena. Kuom vadovaujantis galima buhalteriui skirti nuolatinį priedą (koeficientu) už papildomą darbo krūvį? Mat išeina iš darbo 0,5 etato užimanti buhalterė ir noriu prisiimti visus jos darbus už tai gaudama priedą (ko tik nepadarysi dėl papildomų pinigėlių smile ) Kaip vis tai galime teisingai įforminti?
Ačiū už komentarus.O nenorit papildoma darbo sutartimi 0,5 etato.

IIInga
172
#794059 2010-04-19 12:40 IIInga
Aš nieko prieš pasiimti tą 0,5 etato, bet kaip dėl valandų. Gi priklauso dar 4 val per dieną, kaip tada tabelyje žymėti?

Elste
27086
#794067 2010-04-19 12:50 Elste redaguota: 2011-09-11 06-45

IIInga rašė:

Aš nieko prieš pasiimti tą 0,5 etato, bet kaip dėl valandų. Gi priklauso dar 4 val per dieną, kaip tada tabelyje žymėti?


arba per tas pačias 8 padaromas tas darbas ir gaunama tik didesnė alga.
Arba dvi darbo sutartys. Pagal vieną dirbate savo darbą, pagal kitą sutartį tą 0,5 etato. Ir tabelyje dvi eilutės - kaip atskirų dviejų žmonių.


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

jurate_kr
1263
#794076 2010-04-19 12:57 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 06-45

Elste rašė:


arba per tas pačias 8 padaromas tas darbas ir gaunama tik didesnė alga.


Abejoju ar biudžetinėje taip galima. Pareiginė alga pagal koeficientus, o koeficientus tvirtina steigėjas.

IIInga
172
#794077 2010-04-19 12:57 IIInga
Ar gerai supratau, per savaitę tabelyje atsispindi 40 val - 1 etato ir 20 val. 0,5 etato. Bet ar taip galima? Pas mus direktorė labai kimba prie valandų, jai nesvarbu ar darbai padaryti, o svarbu, kad sėdėtum nuo 8 iki 17 val. Ar tokiu atveju man nereikėtų dar 4 val per dieną papildomai dirbti?

jurate_kr
1263
#794080 2010-04-19 12:59 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 06-45

IIInga rašė:

Ar tokiu atveju man nereikėtų dar 4 val per dieną papildomai dirbti?


Tada Jūsų atveju geriau priedas už papildomus darbus, o kokius perrašykit iš išėjusios darbuotojos pareigų.

IIInga
172
#794085 2010-04-19 13:01 IIInga redaguota: 2011-09-11 06-45

jurate_kr rašė:Elste rašė:


arba per tas pačias 8 padaromas tas darbas ir gaunama tik didesnė alga.


Abejoju ar biudžetinėje taip galima. Pareiginė alga pagal koeficientus, o koeficientus tvirtina steigėjas.Pas mus direktorė tvirtina koeficientus. Aš galvojau apie nuolatinį priedą prie atlyginimo, dėl laisvo 0,5 etato. Tik nesu tikra ar taip galima? Jei taip, kuom vadovaujantis (teisės aktu) direktorė galėtų jį skirti.

jurate_kr
1263
#794112 2010-04-19 13:24 jurate_kr
Mes vadovaujamės:
LRV Nutarimas
Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo
1993 m. liepos 8 d. Nr. 511

5.2. nustatyti kitiems darbuotojams priedus už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) vykdymą, priemokas už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba rašytiniu darbuotojo sutikimu – papildomų darbų vykdymą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis), nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Bendra šių priedų ir priemokų suma neturi viršyti darbuotojui nustatyto 0,9 tarnybinio atlyginimo dydžio. Priedas (priemoka) mažinamas (-a) arba panaikinamas (-a), jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai arba jie nevykdo minėtųjų darbų; (galioja nuo 2009 08 23 iki 2010 12 31 pagal 2009 08 19 LRV nut. Nr. 843)Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Statybos renovacijos projektavimo sprendimai, MB - -
Daugiabučio namo savininkų bendrija Skalda
Šilutės r. sav. Šilutės m. Knygnešių g. 4
- 2018 - 2021
Landšafto studija, UAB
Klaipėdos r. sav. Gručeikių k. Geležinkelio g. 12
2015 - 2020 -
VLI TIMBER, UAB
Anykščių r. sav. Kurklių II k. Gražiavietės g. 5
2015 - 2020 2018 - 2021
Minija, UAB - -
PERPETUUM MOBILE, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Nemuno g. 115
2015 - 2020 2018 - 2021
Avotini Lietuva, UAB
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Tilžės g. 103
2015 - 2020 2018 - 2021
Skylas, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Savickio g. 4
2017 - 2019 2018 - 2021
Viešoji įstaiga Mažeikių naftos sporto klubas
Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Strazdelio g. 1
2016 - 2018 2018 - 2019
Metalhausas, MB
Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 114-203
2018 - 2020 -
Individuali įmonė - -
Takerta, UAB - -
Bitkoinas, UAB
Šakių r. sav. Griškabūdžio mstl. Rygiškių g. 13
- 2018 - 2018
Ūkininkų arka, MB
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vasario 16-osios g. 41
2019 - 2019 2020 - 2020
Miesto studija, UAB - -