Petronele
18333
#595519 2008-12-31 13:30 Petronele redaguota: 2011-09-11 06-05

Petronele rašė:

...


Dar pridursiu (ir jau tikrai eisiu šampano gert):
4 str. 4 dalyje buvo rašoma apie su VL dirbančius asmenis - jie draudžiami tik bazinei pensijai. Šitas punktas nėra pakeistas, dėl to Sodros biudžete ir yra atskirai įvardintos įmokos bazinei pensijai.

NiekurNeiva
123
#595522 2008-12-31 13:54 NiekurNeiva redaguota: 2011-09-11 06-05
Dar kartą dėl Prašymo formos. Gal kad išvengti galimų būsimų nesusipratimų, tą prašymą rašyti ne visai laisvos formos ? Kodėl papildomai neapsidraudus ?
-------------------------------------------------------------------

23 straipsnis. Pajamų mokesčio iš A klasės pajamų
apskaičiavimo, išskaičiavimo ir sumokėjimo
tvarka
...
2. Kai gyventojas pateikia laisvos formos prašymą mokestį
išskaičiuojančiam asmeniui dėl taikymo, tai jam priklausantis
atimamas skaičiuojant apmokestinamąsias pajamas.

27 straipsnis. Pajamų mokesčio nuo mokestiniu laikotarpiu gautų
pajamų apskaičiavimas, deklaravimas,
sumokėjimas, permokos grąžinimas ir metinės
pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas
1. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs
pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų tiek A klasės,
tiek B klasės pajamoms, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki
kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės
1 dienos (jeigu šio straipsnio 4 dalyje ar šio Įstatymo 28
straipsnyje nenustatyta kitaip) privalo pats arba per savo
įgaliotą asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų
mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje
deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už
jas apskaičiuotą pajamų mokestį, jeigu šiame straipsnyje
nenustatyta kitaip.
...
3. Jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip, metinės pajamų
mokesčio deklaracijos turi teisę neteikti nuolatinis Lietuvos
gyventojas, kuris:
1) nepageidauja pasinaudoti teise iš pajamų atimti MNPD ar
MPNPD ir (arba) šio Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytas
išlaidas ir
2) per atitinkamą mokestinį laikotarpį gavo tik A klasės
pajamų.
.......
Prisegti failai
Prasymas_del_npd_PVZ_2.doc 37 KB

nieko_sau
3882
#595541 2008-12-31 15:35 nieko_sau
O ką-visai tinkamas prašymo variantas.

Sebestijonas
2424
#595542 2008-12-31 15:38 Sebestijonas
smile

NiekurNeiva
123
#595573 2008-12-31 21:39 NiekurNeiva
"Gudručiams" (t.y. tiems, kurie NĖRA SUSIDŪRĘ su VMI), reiktų priminti mokesčių inspekcijos galias - pakanka akcentuoti 1 punktą ...

www.vmi.lt/lt/?itemId=1013759
Mokestinių nepriemokų išieškojimas

Ne visuomet mokesčių mokėtojas (mokestį išskaičiuojantis asmuo) gali įstatymų nustatytais terminais sumokėti mokesčius bei su jais susijusias sumas. Mokesčių mokėtojui mokesčio įstatymo ar jo pagrindu priimto lydimojo teisės akto nustatyta tvarka laiku nesumokėjus minėtų sumų, atsiranda mokestinė nepriemoka (Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 2 str. 17 d.).

Mokestinės nepriemokos administravimo veiksmai:

1. Išieškojimas ne ginčo tvarka
2. Mokestinę nepriemoką turinčiam mokesčių mokėtojui taikomos mokestinės lengvatos:
 mokestinės nepriemokos atidėjimas arba išdėstymas;
 atleidimas nuo baudų ir delspinigių.
3. Mokestinės nepriemokos pripažinimas beviltiška mokestine nepriemoka.
4. Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties taikymas.
5. Mokestinės nepriemokos perėmimas.
6. Mokesčio bei su juo susijusių sumų sumokėjimas už mokesčių mokėtoją.

Wyga
1344
#595588 2009-01-01 12:01 Wyga
Sveiki,

tarkim, darbuotojo alga 800,00 ir išmoku gruodžio algą sausio mėnesį.
skaičiuoju GPM pagal naują bus 49,50
sodra 3 proc.-24,00
sodra 30,98 proc.-247,84

ar gerai kontuoju?
12.31 dieną
D6114
K4461 800,00

D6114
K4463 247,84

D4461
K4463 24,00

o sausio mėn.:
GPM D4461
K4462 49,50

kaip suprantu tų 6 proc. nuo 12 mėn.algos neskaičiuoju? nes tai yra mokestis sodrai ir jis tik skaičiuojamas nuo 2009 metų pajamų? Nežiūrima, kada išmokėjimas?

NiekurNeiva
123
#595596 2009-01-01 13:33 NiekurNeiva redaguota: 2011-09-11 06-05
PRAŠYMAS DĖL TAIKYMO NUO 2009-01-01 - lyg ir nebeliko klaumėlių ?

V SKYRIUS
PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO, DEKLARAVIMO IR GRĄŽINIMO
TVARKA

23 straipsnis. Pajamų mokesčio iš A klasės pajamų
apskaičiavimo, išskaičiavimo ir sumokėjimo
tvarka
...
2. Kai gyventojas pateikia laisvos formos prašymą mokestį
išskaičiuojančiam asmeniui dėl taikymo, tai jam priklausantis
atimamas skaičiuojant apmokestinamąsias pajamas.


Procedūrą įsivaizduoju tokią:
1. Darbuotojas ateina į Personalo skyrių, IDEALU, išklauso trumpą instruktažą
2. Pasirenka blanką PVZ_1 - taikyti tik (pvz. jei turi vaikučių)
3. Vadybininkė pasirašytą Prašymą užregistruoja Žurnale, užrašo registracijos Nr. ant prašymo
4. Tada darbuotojas pasirašo "kopiją gavau, parašas", vadybininkas taip apdorotą prašymą atšviečia
5. Darbuotojui atiduodama kopija, "užregistruotas" originalas įsegamas į atitinkamą Bylą.

VMI nuomonė nesikeičia:
Darbuotojas turi teisę mokestiniu laikotarpiu atsisakyti ar jo dalimi gyventojas NEGALĖS PASINAUDOTI mokestiniam laikotarpiui pasibaigus.

Pažymėtina, kad, apskaičiuojant metinį , į metines nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas (GPM) įskaitomos mokestiniu laikotarpiu gautos ne tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, bet ir motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, individualios veiklos pajamos, ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, turto nuomos pajamos, palūkanos, pajamos iš paskirstytojo pelno, neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos, gautos iš šio vieneto apmokestinto pelno, autoriniai atlyginimai, honorarai, metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, pensijos ir rentos, teismo priteistas arba pagal sutartį gautas išlaikymas, išmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, pensijų anuitetai, loterijų ir azartinių lošimų laimėjimai, sporto varžybų prizai.
Todėl nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam priklausantis metinis yra mažesnis nei pritaikytas, turės pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir iki deklaracijos termino pabaigos (gegužės 1 d.) sumokėti pajamų mokesčio skirtumą.

Svarbi aplinkybė - GRĄŽINIMAS NENUMATYTAS !!!

Skaičiuodamas buhalteris vadovausis dokumentais:
1) darbovietės informacija apie konkretaus darbuotojo pajamas ;
2) pateikta darbuotojo informacija apie vaikus ;
3) pateiktu darbuotojo prašymu taikyti .

Daugiau informacijos:

Gyventojų pajamų mokestis
Informacija atnaujinta
2008-12-30
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1084486
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000001599#tr1000001599

GPM skaičiuoklės:
www.tax.lt/naujos-mokesciu-skaiciuokles.php
(VMI 2008-12-30 pakeitė išaiškinimą dėl - Sveikatos draudimas ĮSKAIČIUOTAS
į 30.98 proc. ir papildomų 3 proc. darbdaviui mokėti nereikia)
Prisegti failai
Prasymas_del_NPD_taikymo PVZ 3.doc 35 KB

Elvusia
20041
#595598 2009-01-01 13:48 Elvusia redaguota: 2011-09-11 06-05
[quote=NiekurNeiva]..VMI nuomonė nesikeičia:
Darbuotojas turi teisę mokestiniu laikotarpiu atsisakyti
Įstatymo pakeitime šios nuostatos nebeliko, beje.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334556

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

Loreta
28819
#595602 2009-01-01 14:22 Loreta redaguota: 2011-09-11 06-05

Elvusia rašė:

Įstatymo pakeitime šios nuostatos nebeliko, beje.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334556


Vat man ir įdomu - įstatyme to nėra, o nuolat atnaujinamoji VMI informacijoje (konsultacijų dalyje "Klausiate - atsakome") tas teiginys išliko...

[i]Gyventojas turi teisę mokestiniu laikotarpiu atsisakyti
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1084486

O informacija paskutinį kartą atnaujinta 2008.12.30.

Špyga taukuota...

Elvusia
20041
#595604 2009-01-01 14:37 Elvusia
Pakeis.
Nespėja.
Buvau susitikus mūsų mokesčių inspektorę. Vargšė, už galvos susiėmusi. Sako, dieve, pati nespėju perkąsti pasikeitimų. O žmonės skambina, vis klausia. Sako - neturiu net ką protingo pasakyti.

Visi turėtume džiaugtis nuostabiu oru už lango (vežėm šunį pabėgiot į laukus - oras - nuostabybė), visgi Naujųjų metų šventė.
Bet kur gi tau, vieni (Kelias) perprogramuoja kasos aparatus, kiti studijuoja pasikeitimus. Nes dirbti reiks čia ir dabar. O paukščių kalbą išstudijuoti, kaip ne kaip, reikia laiko.

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

Loreta
28819
#595605 2009-01-01 14:41 Loreta redaguota: 2011-09-11 06-05

Elvusia rašė:

Pakeis.
Nespėja.


Suprantu aš tuos žmones. Juk ten dirba nė kiek ne kitokie kaip mes, o dauguma nė to nesupranta, kiek mes. Nes mes dirbam tiesiogiai, jie - ne.
Tik man šiek tiek apmaudu, kad sausio mėn numatyti seminarai ne šiais aktualiais klausimais, o pvz. - "Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM"... smile
Taigi - be komentarų...

Špyga taukuota...

Loreta13
31055
#595607 2009-01-01 14:54 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-05

Loreta rašė:

Tik man šiek tiek apmaudu, kad sausio mėn numatyti seminarai ne šiais aktualiais klausimais, o pvz. - "Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM"... smile
Taigi - be komentarų...

O čia jau nuo apskrities VMI priklauso.
Gal kokia ponia iš Klaipėdos VMI labai nori pasišnekėt apie transportą:))

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Linda6
12025
#595609 2009-01-01 14:57 Linda6
Užsirašiau į keturis seminarus.Pačiolio penktas. smile Net baliavoti nėjau, tikra zanūda patapsiu...bože, bože
Pasijutau vėl studente... smile

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

NiekurNeiva
123
#595625 2009-01-01 15:50 NiekurNeiva redaguota: 2011-09-11 06-05
[quote="Loreta"]

Elvusia rašė:

Įstatymo pakeitime šios nuostatos nebeliko, beje.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334556


Vat man ir įdomu - įstatyme to nėra, o nuolat atnaujinamoji VMI informacijoje (konsultacijų dalyje "Klausiate - atsakome") tas teiginys išliko...

27 straipsnis. ...
.........
9. Jeigu nuolatinio Lietuvos gyventojo pateiktoje metinėje pajamų
mokesčio deklaracijoje apskaičiuojama pajamų mokesčio permoka, ji
gali būti įskaityta arba grąžinta Mokesčių administravimo
įstatymo nustatyta tvarka.

Kaip ir argumentas grąžinimui ?
Tai kokia ta MAĮ tvarka ?

inva
98
#595634 2009-01-01 16:48 inva
sveiki. Noriu paklausti Jusų kam ir kokiu kodu vesti priv. sveikatos dr. 6proc. VMI ar Sodrai?

ANI
675
#595637 2009-01-01 16:51 ANI
tikrai žinau,kad 6 proc VMI

urtele
13547
#595638 2009-01-01 16:57 urtele redaguota: 2011-09-11 06-05

Loreta rašė:

Tik man šiek tiek apmaudu, kad sausio mėn numatyti seminarai ne šiais aktualiais klausimais, o pvz. - "Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM"... smile

Loreta, o tu manai, kad sausio mėn. seminare tau pasakytų ką nors daugiau negu tu žinai ? Manau, sujauktų dar labiau galvelę smile

Loreta13
31055
#595640 2009-01-01 17:12 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-05

urtele rašė:

sujauktų dar labiau galvelę smile

Tarkime, pas mus sausakimšai salei girdint buvo pasakyta, kad tie 6% skaičiuojami nuo tos pačios bazės, kaip GPM - atėmus .

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Petronele
18333
#595642 2009-01-01 17:17 Petronele redaguota: 2011-09-11 06-05

Elvusia rašė:

Visi turėtume džiaugtis nuostabiu oru už lango (vežėm šunį pabėgiot į laukus - oras - nuostabybė), visgi Naujųjų metų šventė.


Tikra tiesa. O prie jūros žmonių šiandien kaip vidurvasarį. Įstrigom kamštyje grįždami :)

urtele
13547
#595645 2009-01-01 17:26 urtele redaguota: 2011-09-11 06-05

Petronele rašė:

Tikra tiesa. O prie jūros žmonių šiandien kaip vidurvasarį.

Ale ir įdegusi smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis