Loreta13
31050
#820822 2010-06-20 14:57 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-50

ginn_ta rašė:

Ar skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas įneštam turtui įstatiniu kapitalu įprasta tvarka?

Žinoma :))
Įvedate eksploatuoti ir skaičiuojate.
Beje, tokiam turto įnešimui reikalingas turto vertinimas, nes įvertinama rinkos kaina.
Nebent yra įsigijimo dokumentai.
Čia mokesčiams.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000080932&tree_id=1000002281
O pagal ABĮ: [quote:4b27975248]8. Nepiniginį įnašą, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti akcijas, turi įvertinti nepriklausomas turto vertintojas teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaitoje, be kitos informacijos, turi būti:

1) nurodytas asmuo, kurio turtas įvertintas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė);

2) kiekvieno iš įvertinto turto elementų aprašymas;

3) panaudotų vertinimo metodų aprašymas;

4) nurodytas numatomų įsigyti už nepiniginį įnašą akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir akcijos priedas (akcijos nominalios vertės perviršis);

5) išvada, ar nustatyta nepiniginio įnašo vertė atitinka akcijų, numatomų išleisti už šį įnašą, skaičių pagal jų nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą.

9. Šio straipsnio 8 dalyje nurodyta turto vertinimo ataskaita turi būti pateikta steigėjams.

10. Šio straipsnio 8 dalyje nurodyta turto vertinimo ataskaita kartu su kitais bendrovei įregistruoti įstatymų nustatytais dokumentais turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui.[/quote] www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363813
8 straipsnis

ginn_ta
1571
#820823 2010-06-20 15:04 ginn_ta
Įvertinimas yra.
Sakaičiuojant automobiliui senesniam nei 5 metai, ilgalaikio turto nusidėvėjimas 10 m. o galima parinkti likvidacinę vertę 1 Lt? ir metinė nusidėvėjimo norma būtų (15000-1)/10, o mėnesinė - dar dalinti iš 12 mėnesių?

Loreta13
31050
#820824 2010-06-20 15:07 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-50

ginn_ta rašė:

Įvertinimas yra.
Skaičiuojant automobiliui senesniam nei 5 metai, ilgalaikio turto nusidėvėjimas 10 m. o galima parinkti likvidacinę vertę 1 Lt? ir metinė nusidėvėjimo norma būtų (15000-1)/10, o mėnesinė - dar dalinti iš 12 mėnesių?

Visiškai, taip :))

ginn_ta
1571
#820825 2010-06-20 15:12 ginn_ta
O kaip sakykit su tomis likvidacinėmis vertmis, jei senesnis auto gal dar suprantu per 10 metų jis tikrai susidėvi, bet jei naujas ir nusidėvėjimas 5 metai, tai 1 lt truput nelogiška, bet taip galima?

Loreta13
31050
#820826 2010-06-20 15:32 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-50

ginn_ta rašė:

O kaip sakykit su tomis likvidacinėmis vertmis, jei senesnis auto gal dar suprantu per 10 metų jis tikrai susidėvi, bet jei naujas ir nusidėvėjimas 5 metai, tai 1 lt truput nelogiška, bet taip galima?

Logiška :))
Viskas gerai. [quote:a119a61834]Nuo 2009 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių vienetas pats nusistato (pasirenka) ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpį, ne trumpesnį negu nustatyti šio Įstatymo 1 priedėlyje ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai (metais), ir likvidacinę vertę, ne didesnę kaip 10 procentų įsigijimo kainos. [/quote] mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000081848&tree_id=1000002284


ginn_ta
1571
#820827 2010-06-20 15:41 ginn_ta
O ilgalaikio turto apskaitai pakaks IT įvedimo į eksplotaciją aktų ir ilgalaikio turto apskaitos kortelių? Ir korespondencijos bus kas mėnesį D 6115 ir K 1230? Ir jei pradedamas naudoti turtas 06.02 tai nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo 07.01? Dėkui.

Rainis
15064
#820828 2010-06-20 15:48 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-50

ginn_ta rašė:

O ilgalaikio turto apskaitai pakaks IT įvedimo į eksplotaciją aktų ir ilgalaikio turto apskaitos kortelių? Ir korespondencijos bus kas mėnesį D 6115 ir K 1230? Ir jei pradedamas naudoti turtas 06.02 tai nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo 07.01? Dėkui.


Tik ne K1230 smile
Būtina speciali sąskaita sąskaitų plane 1237, kontrarinė sąskaitai 1230. Joje ir registruojate bei kaupiate IT nusidėvėjimą.
O IT įsigijimo savikaina per visą jo eksploatavimo laiką turi išlikti apskaitoje tokia, kokia buvo (su retom išimtim).

Loreta13
31050
#820829 2010-06-20 15:49 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-50

ginn_ta rašė:

O ilgalaikio turto apskaitai pakaks IT įvedimo į eksplotaciją aktų ir ilgalaikio turto apskaitos kortelių? Ir korespondencijos bus kas mėnesį D 6115 ir K 1230? Ir jei pradedamas naudoti turtas 06.02 tai nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo 07.01?

Korespondencija šiek tiek ne tokia:))
Skaitykite 12 .
www.aat.lt/get.php?f.743
Priskaičiavus nusidėvėjimo sąnaudas, kredituojama 1237 sąskaita.
Įvedus birželio mėn., pirmą kart nusidėvėjimą skaičiuosite už liepą.

aguona005
24
#843239 2010-08-23 09:50 aguona005
Kokiai IMT rūšiai priskiriamas interneto svetainės svetainės sukūrimo išlaidos ir jos palaikymo sąnaudos.

amadina22
19802
#843240 2010-08-23 09:53 amadina22 redaguota: 2011-09-11 06-55

aguona005 rašė:

Kokiai IMT rūšiai priskiriamas interneto svetainės svetainės sukūrimo išlaidos ir jos palaikymo sąnaudos.Nematerialusis turtas

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.


aguona005
24
#843245 2010-08-23 09:58 aguona005
Labai ačiū, Amadina smile

Laceratia
2262
#843334 2010-08-23 14:28 Laceratia
Įmonė turi tris automobilius. Persiregistravus iš individualios į UABą, buvo surašytas turto perdavimo aktas. Klausimai:
1. Ar turėčiau imti jų likutinė vertę, ar pradinę įsigyjimo savikainą ir nudėvėtą sumą (kai dar buvo individuali įmonė)?
2. Tas pats ir su nudėvėjimo metais tęsti ankstesnį nusidevėjimą ar pradėti iš naujo skaičiuoti metus dėvėjimo(pagal normatyvus)?

Laceratia
2262
#843357 2010-08-23 14:57 Laceratia
Jau išsiaiškinau, galit neatsakyt :)

Berzal
187
#847872 2010-09-04 17:35 Berzal
laba diena,
Norėčiau jūsų pagalbos:
2009 m. buvo pirktas greideris 1981 m. gamybos. Aš pritaikiau 8 m. nusidėvėjimo normatyvą.(kažkas man patarė) Man dabar liepė direktorius perskaičiuot ir pritaikyt 4 metus ir pataisyt pelno mokesčio deklaraciją, pelno mokestis dar nesumokėtas. Ar aš padariau klaidą, ar toks normatyvas turi būti? Prie kurio punkto PMĮ priedelyje reikia priskirti visokius traktorius,greiderius?
Labai dėkoju tiems kas man padėsit.

Rainis
15064
#847887 2010-09-05 09:36 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-56

Berzal rašė:

laba diena,
Norėčiau jūsų pagalbos:
2009 m. buvo pirktas greideris 1981 m. gamybos. Aš pritaikiau 8 m. nusidėvėjimo normatyvą.(kažkas man patarė) Man dabar liepė direktorius perskaičiuot ir pritaikyt 4 metus ir pataisyt pelno mokesčio deklaraciją, pelno mokestis dar nesumokėtas. Ar aš padariau klaidą, ar toks normatyvas turi būti? Prie kurio punkto PMĮ priedelyje reikia priskirti visokius traktorius,greiderius?
Labai dėkoju tiems kas man padėsit.


Taip, padarėte klaidą. Nereikia nekritiškai naudotis kitų patarimais (mano taip pat), bet pirma paskaityti įstatymą, o tik tada, jei kas neaišku, klausti.
Taigi dabar - paskaitykite Pelno mokesčio įstatymo priedą, kur ir nurodyti rekomenduojami maksimalūs nusidėvėjimo normatyvai. Raskite jums tinkamą ilgalaikio turto grupę ir pakeiskite nusidėvėjimo laikotarpį iš 8-nerių metų į rekomenduojamą.
Nors tikriausiai daug to nusidėvėjimo 2009 metais neprisirinko, bet skirtumas, aišku, susidarys. Patikslinkite PLN204. Apskaitoje įtrauksite 2009 metų papildomą nusidėvėjimą pagal buhalterinę pažymą. MFA taip pat bus netiksli, bet manau, kad klaida jums bus neesminė, tai taisysite perspektyviniu būdu, ruošdama 2010 metų MFA.


Berzal
187
#850965 2010-09-14 13:40 Berzal
[quote="Rainis"]laba diena,
bus netiksli, bet manau, kad klaida jums bus neesminė, tai taisysite perspektyviniu būdu, ruošdama 2010 metų MFA.
dėkoju už atsakymą, man leido nebetaisyti 2009 m. PLN204, tik pataisyti 2010 m. nusidevėjimus. Nelabai žinau, kaip teisingai taisoma, aš suprantu taip t. y. surašoma BP ir įtraukiama nepriskaičiuota nusidevėjimo suma į einamo mėnesio sąnaudas. Ar reikia perrašyt il. turto korleles, ar toliau rašyt kaip priklauso?
o kur dėti sumą, kuri turėjo būti 2009 metuose?

daisy1
888
#850979 2010-09-14 13:56 daisy1
Berzal, bet čia gaunasi nusidėvėjimo normatyvo tikslinimas, pasiaiškinkit ar nereikalingas MA sutikimas
Pelno mokesčio įst 18 str 12 dalis
Vienetai, atlikę ilgalaikio turto rekonstravimą ar remontą, kuris pailgino turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerino jo naudingąsias savybes, pakeitę jo naudojimo paskirtį, įsigiję kitą to paties ilgalaikio turto dalį, arba vietos mokesčio administratoriaus sutikimu dėl objektyvių aplinkybių gali tikslinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus

Berzal
187
#851000 2010-09-14 14:15 Berzal redaguota: 2011-09-11 06-56

daisy1 rašė:

Berzal, bet čia gaunasi nusidėvėjimo normatyvo tikslinimas, pasiaiškinkit ar nereikalingas MA sutikimas
Pelno mokesčio įst 18 str 12 dalis
Vienetai, atlikę ilgalaikio turto rekonstravimą ar remontą, kuris pailgino turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerino jo naudingąsias savybes, pakeitę jo naudojimo paskirtį, įsigiję kitą to paties ilgalaikio turto dalį, arba vietos mokesčio administratoriaus sutikimu dėl objektyvių aplinkybių gali tikslinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus


nesupratau, aš pritaikiau dvigubai didesnį normatyvą, negu nurodytą taikyti PMĮ priede, kodėl turėčiau turėti leidymą?

daisy1
888
#851059 2010-09-14 15:38 daisy1
Tai būtent jūsų atveju normatyvų tikslinimo priežastis ir būtų tai kad teisingai neįvertinote naudingo tarnavimo laiko. Jei jums vis tik dar yra abejonių, juk reiktų konsultuotis su mokestininkais, pasiskambinkit 1882

Be to, negi jūs vis tik manote, kad VMI galėtų duoti sutikimą taikyti trumpesnius normatyvus nei numatyta 1 priedėlyje?

airen
802
#852134 2010-09-16 16:06 airen
Nupirktas mob.telefonas. Jo vertė virš 1000 Lt, tai jau ilgalaikis turtas. Koks nusidėvėjimo normatyvas: 3 ar 4 metai smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Medžiotojų klubas UOBESKA - -
VENECIJOS NAKTIS, UAB - -
Alčesta, UAB - -
Skandinavijos rinkodaros grupė, UAB - -
3D emocija, MB
Baltų pr. 29-78, Kauno m., Kauno m. sav. 48244
2016 - 2020 -
IPKA, UAB
A. Vivulskio g. 6-29, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03221
2015 - 2020 2018 - 2022
ŽILGA, UAB - -
Prienų rajono vaikų klubas Spindulėlis - -
Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Nepriklausomybės g. 38B, Šalčininkų m., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav. 17115
- 2018 - 2022
Dzūkijos vandenys profesinė sąjunga, UAB - -
GERTI, UAB - -
Rafus, UAB
D. Poškos g. 47-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08114
2015 - 2020 2018 - 2022
A. Kašelionio firma Alstena
Likiškėlių k., Alytaus sen., Alytaus r. sav.
- 2018 - 2022
Daugiabučio namo Mechanikų g. 13 savininkų bendrija
Mechanikų g. 13, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 79229
- 2018 - 2022
Nuomonės lyderiai, UAB
Įsruties g. 24-11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06221
2018 - 2020 2018 - 2022