Zaloji
257
#1286945 2015-09-17 12:59 Zaloji

angelka rašė:


Aš domiuosi, ar civilinė turto nuomos sutartis prilyginama civilinei paslaugų teikimo sutarčiai, dėl ko turto nuoma iš MB nario apmokestinama didesniais mokesčiais.


Taip, prilyginama.

angelka
2819
#1286946 2015-09-17 13:01 angelka
Be to, įstatymo leidėjai paliko spragą. MB narys gali parduoti prekes ar turtą mažajai bendrijai ir taip išvengti papildomų mokesčių. Prekių pirkimo pardavimo sutartis tikrai nėra sutartis dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo.

ramunala
9
#1286947 2015-09-17 13:03 ramunala

angelka rašė:


LR MB 22 str. kalba apie MB vadovo pareigas.

"Čia, ko gero, reikėtų Civilinį kodeksą skaityti, kad būtų aišku, ar turto nuoma yra paslauga.


LR teisėtvarkoje nėra tokio termino kaip „civilinė paslaugų sutartis“, tačiau yra terminas „civilinė teisė“, kurios sąvadas vadinasi Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Taigi civilinė paslaugų sutartis apima visas civilinės teisės sąvade minimas sutartis, kurios yra susitariama dėl:
autorinio atlyginimo; paslaugų pagal individualios veiklos pažymą ir verslo liudijimą; turto nuomos; pavedimo susitarimas (įgaliojimas)." auditors.lt/"> auditors.lt/

Audriuliukas
177
#1286950 2015-09-17 13:05 Audriuliukas

angelka rašė:


Matau, Andruliukas, Jūs manęs nesuprantate. Suprantu, kad MB vadovas, būdamas kad ir MB nariu, gali dirbti pagal civilinę paslaugų (na tarkime vadovavimo, įmonės veiklos koordinavimo ir pan.) sutartį, ir jam jokie papildomi mokesčiai nebus skaičiuojami.
Aš domiuosi, ar civilinė turto nuomos sutartis prilyginama civilinei paslaugų teikimo sutarčiai, dėl ko turto nuoma iš MB nario apmokestinama didesniais mokesčiais.mano nuomone, jei MB narys, vadovas nuomos NT --> MB, tai čia bus tiesiog jau kitas reikalas, toks pat kaip ir kad aš nuomočiau savo NT kitam JA.
Išrašinėji sąskaitas ar kvitus pagal sudarytą ir pasirašytą Nuomos sutartį tarp JA ir FA.
Pasibaigus metams FA deklaruos gautas pajamas iš NT nuomos ir susimokės GPM (B klasės pajamos)

Nemanau, kad čia reiktų plakti viską į viena sutartį.

Ir nicką skaitome įdėmiau :)

Protingas ne tas, kuris protingai kalba, o tas, kuris nesielgia kvailai. (A.M.)

angelka
2819
1   #1286952 2015-09-17 13:12 angelka
Atsiprašau Audriuliukas.:)


angelka
2819
#1286959 2015-09-17 13:28 angelka
Tai bet aš vis tiek dabar dar labiau "susibalamutijau". Tai jei Vadovas-MB narys- išnuomoja bendrijai turtą, šios jo paslaugos neapsimokestina SODROS ir PSD mokesčiais?

Audriuliukas
177
#1286962 2015-09-17 13:31 Audriuliukas
Neapmokestinama sidros įmokomis, jei FA yra dirbantis pagal DS.


Protingas ne tas, kuris protingai kalba, o tas, kuris nesielgia kvailai. (A.M.)

virbuh
7938
#1286963 2015-09-17 13:34 virbuh

angelka rašė:


Tai bet aš vis tiek dabar dar labiau "susibalamutijau". Tai jei Vadovas-MB narys- išnuomoja bendrijai turtą, šios jo paslaugos neapsimokestina SODROS ir PSD mokesčiais?Už nuomą pinigus tas narys gauna? Iš VMI konkretaus atsakymo lygtai nėra, bet tas naujas įstatymas lygtai abejones sukelia..

angelka
2819
1   #1286964 2015-09-17 13:35 angelka
Citata iš Sostinės auditorių išaiškinimo:
"Taigi šis pokytis paliečia visas MB, kuriose su MB nariais, būtų sudaromos civilines paslaugų sutartys, išskyrus civilinę vadovavimo paslaugų sutartį su MB vadovu. "

Pagal juos, tik vadovavimo sutartims negalioja nauja apmokestinimo tvarka. Jei vadovas - MB narys - ne tik vadovautų, bet ir išnuomotų bendrijai turtą, už turto nuomą gautos iš bendrijos pajamos būtų apmokestinamos, kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

virbuh
7938
#1286965 2015-09-17 13:35 virbuh

Audriuliukas rašė:


Neapmokestinama sidros įmokomis, jei FA yra dirbantis pagal DS.
Kodėl taip manote? Pagal kokį įstatymą?

ramunala
9
#1286966 2015-09-17 13:36 ramunala

Audriuliukas rašė:angelka rašė:


Matau, Andruliukas, Jūs manęs nesuprantate. Suprantu, kad MB vadovas, būdamas kad ir MB nariu, gali dirbti pagal civilinę paslaugų (na tarkime vadovavimo, įmonės veiklos koordinavimo ir pan.) sutartį, ir jam jokie papildomi mokesčiai nebus skaičiuojami.
Aš domiuosi, ar civilinė turto nuomos sutartis prilyginama civilinei paslaugų teikimo sutarčiai, dėl ko turto nuoma iš MB nario apmokestinama didesniais mokesčiais.mano nuomone, jei MB narys, vadovas nuomos NT --> MB, tai čia bus tiesiog jau kitas reikalas, toks pat kaip ir kad aš nuomočiau savo NT kitam JA.
Išrašinėji sąskaitas ar kvitus pagal sudarytą ir pasirašytą Nuomos sutartį tarp JA ir FA.
Pasibaigus metams FA deklaruos gautas pajamas iš NT nuomos ir susimokės GPM (B klasės pajamos)

Nemanau, kad čia reiktų plakti viską į viena sutartį.

Ir nicką skaitome įdėmiau :)


Taip, pats bendrijos narys, kaip FA susimokės 15proc, bet pagal VMI šios išmokos už nuomą, bus traktuojamos kaip DU pajamos ir bendrija turės sumokėti papildomai PSD 9 ir VSD 26.3. Paskaitykit VMI pateiktą atsakymą, dėl MB narių iš bendrijos gaunamų pajamų apmokestinimo auditors.lt/wp-content/uploads/2015/09/RM-18120.pdf"> auditors.lt/wp-content/uploads/2015/09/RM-18120.pdf

Audriuliukas
177
#1286970 2015-09-17 13:50 Audriuliukas

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494003"> www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494003
8 straipsnis. Pajamos ir atvejai, kada socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos
1. Socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos nuo:
3) išmokų už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį, komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokų, skirtų kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamų įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;

Protingas ne tas, kuris protingai kalba, o tas, kuris nesielgia kvailai. (A.M.)

Audriuliukas
177
#1286972 2015-09-17 13:54 Audriuliukas
Taip, pats bendrijos narys, kaip FA susimokės 15proc, bet pagal VMI šios išmokos už nuomą, bus traktuojamos kaip DU pajamos ir bendrija turės sumokėti papildomai PSD 9 ir VSD 26.3. Paskaitykit VMI pateiktą atsakymą, dėl MB narių iš bendrijos gaunamų pajamų apmokestinimo auditors.lt/wp-content/uploads/2015/09/RM-18120.pdf"> auditors.lt/wp-content/uploads/2015/09/RM-18120.pdf

Reiks apmokestinti Sodros įmokomis, jei suplaksite su vadovavimo sutartimi gautas pajamas.
Jei deklaruosite 02 kodu (kaip su A klasės pajamomis), bet čia nėra A klasė, čia yra kaip B klasės pajamos.
Protingas ne tas, kuris protingai kalba, o tas, kuris nesielgia kvailai. (A.M.)

angelka
2819
#1286973 2015-09-17 13:54 angelka
Taip, tai taip, bet įstatymas draudžia MB nariui nuomoti turtą bendrijai, todėl už "draudžiamą veiklą" gaunamos pajamos prilyginamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms.

Audriuliukas
177
#1286974 2015-09-17 13:55 Audriuliukas
Tai taip, bet mes kalbame apie tai, kaip reiktų daryti kad "nuostoliai" būtų minimaliausi. :)

Protingas ne tas, kuris protingai kalba, o tas, kuris nesielgia kvailai. (A.M.)

virbuh
7938
#1286977 2015-09-17 14:13 virbuh

Audriuliukas rašė:


Tai taip, bet mes kalbame apie tai, kaip reiktų daryti kad "nuostoliai" būtų minimaliausi. :)Palaukime VMI išaiškinimų tada bus tikrai aišku. Kol kas apie nuomos pajamas labai miglotai rašoma, bet rašo, kad jos gal bus apmokestinamos, kaip 02 kodu pajamos.

Audriuliukas
177
#1286978 2015-09-17 14:17 Audriuliukas
Tada reikia išskirti:
FA - MB vadovas, narys Tomas Tomauskas gaus pajamas pagal civilinę sutartį (kodas -70)
FA (traktuokim kaip atskirą asmenį) gaus pajamų iš NT nuomos (kodas - 93)

Protingas ne tas, kuris protingai kalba, o tas, kuris nesielgia kvailai. (A.M.)

virbuh
7938
#1286980 2015-09-17 14:25 virbuh

Audriuliukas rašė:


Tada reikia išskirti:
FA - MB vadovas, narys Tomas Tomauskas gaus pajamas pagal civilinę sutartį (kodas -70)
FA (traktuokim kaip atskirą asmenį) gaus pajamų iš NT nuomos (kodas - 93)93 netinka VMI, jei nuspręs kad tai 02 pajamos, mes savavališkai negalėsim to daryt smile

angelka
2819
#1286981 2015-09-17 14:25 angelka

Audriuliukas rašė:


Tada reikia išskirti:
FA - MB vadovas, narys Tomas Tomauskas gaus pajamas pagal civilinę sutartį (kodas -70)
FA (traktuokim kaip atskirą asmenį) gaus pajamų iš NT nuomos (kodas - 93)


Tai viskas tvarkoje, jis gali deklaruoti, kaip tik nori, tačiau deklaruoja ir MB išmokėjusi nariui tokias išmokas.
Mokesčių inspekcija, be abejo, priims deklaracijas tiek iš bendrijos, tiek iš bendrijos nario. Tačiau bendrijos tikrinimo metu, jei toks bus, tikrintojas privers perskaičiuoti mokesčius, išmokėtas išmokas už turto nuomą prilygindamas išmokomis susijusiomis su DS. Jei patikrinimo bendrijoje nebus, klaida 5-erių metų laikotarpyje bus surasta, nagrinėjant pateiktų GPM deklaracijų duomenis. Vėlgi mokesčių inspekcijos atstovas skambins Tomui Tomauskui, prašys pateikti dokumentus, pagrindžiančius gautų pajamų kilmę ir pastebėję neatitikimus, nurodys padaryti patikslinimus deklaracijose, atitinkamai nurodys sumokėti trūkstamus mokesčius.

Audriuliukas
177
#1286985 2015-09-17 14:32 Audriuliukas
Tai reikia popierius sustvarkyti, aš daryčiau taip pasirašyčiau sutaris:

1)Civilinę pasaugų (vadovavimui);
2) Nuomos sutartį.


Pasibaigus metams, MB buhalteris FR0471 išmokas deklaruos dviem kodais (kaip reikia).

FA ir tuo pačiu vadovas pateiks savo GPM308 atitinkamai.


Protingas ne tas, kuris protingai kalba, o tas, kuris nesielgia kvailai. (A.M.)

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis