angelka
2819
#1286959 2015-09-17 13:28 angelka
Tai bet aš vis tiek dabar dar labiau "susibalamutijau". Tai jei Vadovas-MB narys- išnuomoja bendrijai turtą, šios jo paslaugos neapsimokestina SODROS ir PSD mokesčiais?

Audriuliukas
177
#1286962 2015-09-17 13:31 Audriuliukas
Neapmokestinama sidros įmokomis, jei FA yra dirbantis pagal DS.

virbuh
8024
#1286963 2015-09-17 13:34 virbuh

angelka rašė:


Tai bet aš vis tiek dabar dar labiau "susibalamutijau". Tai jei Vadovas-MB narys- išnuomoja bendrijai turtą, šios jo paslaugos neapsimokestina SODROS ir PSD mokesčiais?Už nuomą pinigus tas narys gauna? Iš VMI konkretaus atsakymo lygtai nėra, bet tas naujas įstatymas lygtai abejones sukelia..

angelka
2819
#1286964 2015-09-17 13:35 angelka
Citata iš Sostinės auditorių išaiškinimo:
"Taigi šis pokytis paliečia visas MB, kuriose su MB nariais, būtų sudaromos civilines paslaugų sutartys, išskyrus civilinę vadovavimo paslaugų sutartį su MB vadovu. "

Pagal juos, tik vadovavimo sutartims negalioja nauja apmokestinimo tvarka. Jei vadovas - MB narys - ne tik vadovautų, bet ir išnuomotų bendrijai turtą, už turto nuomą gautos iš bendrijos pajamos būtų apmokestinamos, kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

virbuh
8024
#1286965 2015-09-17 13:35 virbuh

Audriuliukas rašė:


Neapmokestinama sidros įmokomis, jei FA yra dirbantis pagal DS.
Kodėl taip manote? Pagal kokį įstatymą?


ramunala
9
#1286966 2015-09-17 13:36 ramunala

Audriuliukas rašė:angelka rašė:


Matau, Andruliukas, Jūs manęs nesuprantate. Suprantu, kad MB vadovas, būdamas kad ir MB nariu, gali dirbti pagal civilinę paslaugų (na tarkime vadovavimo, įmonės veiklos koordinavimo ir pan.) sutartį, ir jam jokie papildomi mokesčiai nebus skaičiuojami.
Aš domiuosi, ar civilinė turto nuomos sutartis prilyginama civilinei paslaugų teikimo sutarčiai, dėl ko turto nuoma iš MB nario apmokestinama didesniais mokesčiais.mano nuomone, jei MB narys, vadovas nuomos NT --> MB, tai čia bus tiesiog jau kitas reikalas, toks pat kaip ir kad aš nuomočiau savo NT kitam JA.
Išrašinėji sąskaitas ar kvitus pagal sudarytą ir pasirašytą Nuomos sutartį tarp JA ir FA.
Pasibaigus metams FA deklaruos gautas pajamas iš NT nuomos ir susimokės GPM (B klasės pajamos)

Nemanau, kad čia reiktų plakti viską į viena sutartį.

Ir nicką skaitome įdėmiau :)


Taip, pats bendrijos narys, kaip FA susimokės 15proc, bet pagal VMI šios išmokos už nuomą, bus traktuojamos kaip DU pajamos ir bendrija turės sumokėti papildomai PSD 9 ir VSD 26.3. Paskaitykit VMI pateiktą atsakymą, dėl MB narių iš bendrijos gaunamų pajamų apmokestinimo auditors.lt/wp-content/uploads/2015/09/RM-18120.pdf"> auditors.lt/wp-content/uploads/2015/09/RM-18120.pdf

Audriuliukas
177
#1286970 2015-09-17 13:50 Audriuliukas

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494003"> www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494003
8 straipsnis. Pajamos ir atvejai, kada socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos
1. Socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos nuo:
3) išmokų už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį, komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokų, skirtų kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamų įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;

Audriuliukas
177
#1286972 2015-09-17 13:54 Audriuliukas
Taip, pats bendrijos narys, kaip FA susimokės 15proc, bet pagal VMI šios išmokos už nuomą, bus traktuojamos kaip DU pajamos ir bendrija turės sumokėti papildomai PSD 9 ir VSD 26.3. Paskaitykit VMI pateiktą atsakymą, dėl MB narių iš bendrijos gaunamų pajamų apmokestinimo auditors.lt/wp-content/uploads/2015/09/RM-18120.pdf"> auditors.lt/wp-content/uploads/2015/09/RM-18120.pdf

Reiks apmokestinti Sodros įmokomis, jei suplaksite su vadovavimo sutartimi gautas pajamas.
Jei deklaruosite 02 kodu (kaip su A klasės pajamomis), bet čia nėra A klasė, čia yra kaip B klasės pajamos.angelka
2819
#1286973 2015-09-17 13:54 angelka
Taip, tai taip, bet įstatymas draudžia MB nariui nuomoti turtą bendrijai, todėl už "draudžiamą veiklą" gaunamos pajamos prilyginamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms.

Audriuliukas
177
#1286974 2015-09-17 13:55 Audriuliukas
Tai taip, bet mes kalbame apie tai, kaip reiktų daryti kad "nuostoliai" būtų minimaliausi. :)


virbuh
8024
#1286977 2015-09-17 14:13 virbuh

Audriuliukas rašė:


Tai taip, bet mes kalbame apie tai, kaip reiktų daryti kad "nuostoliai" būtų minimaliausi. :)Palaukime VMI išaiškinimų tada bus tikrai aišku. Kol kas apie nuomos pajamas labai miglotai rašoma, bet rašo, kad jos gal bus apmokestinamos, kaip 02 kodu pajamos.

Audriuliukas
177
#1286978 2015-09-17 14:17 Audriuliukas
Tada reikia išskirti:
FA - MB vadovas, narys Tomas Tomauskas gaus pajamas pagal civilinę sutartį (kodas -70)
FA (traktuokim kaip atskirą asmenį) gaus pajamų iš NT nuomos (kodas - 93)

virbuh
8024
#1286980 2015-09-17 14:25 virbuh

Audriuliukas rašė:


Tada reikia išskirti:
FA - MB vadovas, narys Tomas Tomauskas gaus pajamas pagal civilinę sutartį (kodas -70)
FA (traktuokim kaip atskirą asmenį) gaus pajamų iš NT nuomos (kodas - 93)93 netinka VMI, jei nuspręs kad tai 02 pajamos, mes savavališkai negalėsim to daryt smile

angelka
2819
#1286981 2015-09-17 14:25 angelka

Audriuliukas rašė:


Tada reikia išskirti:
FA - MB vadovas, narys Tomas Tomauskas gaus pajamas pagal civilinę sutartį (kodas -70)
FA (traktuokim kaip atskirą asmenį) gaus pajamų iš NT nuomos (kodas - 93)


Tai viskas tvarkoje, jis gali deklaruoti, kaip tik nori, tačiau deklaruoja ir MB išmokėjusi nariui tokias išmokas.
Mokesčių inspekcija, be abejo, priims deklaracijas tiek iš bendrijos, tiek iš bendrijos nario. Tačiau bendrijos tikrinimo metu, jei toks bus, tikrintojas privers perskaičiuoti mokesčius, išmokėtas išmokas už turto nuomą prilygindamas išmokomis susijusiomis su DS. Jei patikrinimo bendrijoje nebus, klaida 5-erių metų laikotarpyje bus surasta, nagrinėjant pateiktų GPM deklaracijų duomenis. Vėlgi mokesčių inspekcijos atstovas skambins Tomui Tomauskui, prašys pateikti dokumentus, pagrindžiančius gautų pajamų kilmę ir pastebėję neatitikimus, nurodys padaryti patikslinimus deklaracijose, atitinkamai nurodys sumokėti trūkstamus mokesčius.

Audriuliukas
177
#1286985 2015-09-17 14:32 Audriuliukas
Tai reikia popierius sustvarkyti, aš daryčiau taip pasirašyčiau sutaris:

1)Civilinę pasaugų (vadovavimui);
2) Nuomos sutartį.


Pasibaigus metams, MB buhalteris FR0471 išmokas deklaruos dviem kodais (kaip reikia).

FA ir tuo pačiu vadovas pateiks savo GPM308 atitinkamai.


angelka
2819
1   #1286988 2015-09-17 14:37 angelka
Nu taip, tik VMI disponuoja ir Registrų centro duomenų baze. Manau, akcijos-atrakcijos metu prafiltruos ar Tomas Tomauskas nėra tos pačios MB narys :)
MB buhalteriui patarčiau geriau MB vadovui pridėti pinigų prie vadovavimo sutarties, o turtą iš jo naudoti pagal panaudos sutartį. :)

Audriuliukas
177
#1286997 2015-09-17 14:50 Audriuliukas
O draudžiama būtų gauti nuomos pajamas kaip už nuomą, o ne kaip nežinia už ką.

Tai tam juk ir yra kodai, kad skirti kokios pajamos yra gaunamos...

Šiek tiek Jūs čia gąsdinate, manau, ne kiek kitus, bet ir save.
Kodėl aš už nuomą gautus pinigus turiu slėpti?


angelka
2819
#1287005 2015-09-17 15:09 angelka redaguota: 2015-09-17 15-14
Aš ne gąsdinu, o dėstau savo nuomonę. Juk yra konkretus VMI išaiškinimas auditors.lt/wp-content/uploads/2015/09/RM-18120.pdf.
Nors aš tikrai drįsčiau ginčytis ir prieštarauti tokiam VMI išaiškinimui, nes:
MBĮ 22 str, 2 dalis kalba apie su MB vadovu sudaromą civilinę (paslaugų) sutartį, nedetalizuojant, kokių paslaugų tai sutartis, taigi, ji galėtų būti ne tik vadovavimo, bet ir nuomos (!?). O būtent šioje įstatymo nuostatoje ir numatyta vienintelė civilinės (paslaugų) sutarties sudarymo su MB nariu (vadovu) galimybė.

Tačiau pagal dabar galiojantį VMI išaiškinimą, tikrinimo metu, mokesčių mokėtojas pasielgęs taip, kaip Audriuliukas bandai modeliuoti, tikrai turės problemų.

Audriuliukas
177
#1287009 2015-09-17 15:16 Audriuliukas redaguota: 2015-09-17 15-20
tai jau vien sutartis su vadovu sako kad apie vadovavimo sutartį eina kalba, ne apie langų valymus, dulkių šluostymus bei nuomos paslaugų teikimą.

o dėl problemų turėjimo: kaip jie (VMI) man nuomos pajamas gali priskirti A klasės pajamoms, išeina taip, kad būdamas MB vadovu nieko nuomot negali Bendrijai.
Logikos nėra, aš tame išaiškinime nematau, jokio preteksto už nuomą gautas pajamas traktuoti kaip už nuomą.


virbuh
8024
#1287012 2015-09-17 15:25 virbuh

Audriuliukas rašė:


tai jau vien sutartis su vadovu sako kad apie vadovavimo sutartį eina kalba, ne apie langų valymus, dulkių šluostymus bei nuomos paslaugų teikimą.

o dėl problemų turėjimo: kaip jie (VMI) man nuomos pajamas gali priskirti A klasės pajamoms, išeina taip, kad būdamas MB vadovu nieko nuomot negali Bendrijai.
Logikos nėra, aš tame išaiškinime nematau, jokio preteksto už nuomą gautas pajamas traktuoti kaip už nuomą.
Ne taip supratot, tai B klasės pajamos, kurios apmokestinamos kaip 02 kodu pajamos.
Palaukit gal dar negalutinis sprendimas.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Interjero dizaino kompanija Mensa, UAB - -
L. Khanna IĮ
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 28-226
- 2020 - 2020
Apsidė, UAB
Klaipėdos r. sav. Kvietinių k. Gargždupio g. 1
2015 - 2021 2018 - 2022
Guris, UAB
Marijampolės sav. Pietarių k. Beržų 1-oji g. 31
2015 - 2021 2018 - 2022
Asociacija Bitės namai - -
Ligrema, IĮ
Vilnius J. Savickio g. 4-7
- 2018 - 2020
RIGODA, UAB - -
KOMBITRA, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Taikos g. 165-10
- 2018 - 2019
Lietuvos mažojo futbolo asociacija
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 105-40
2015 - 2020 2018 - 2022
SAULĖTEKA, UAB
Vilnius Angelavos g. 42-2
2015 - 2021 2018 - 2022
Begėdis, MB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 13-91
2019 - 2021 -
Loneseta, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 56-101
- 2018 - 2022
Dainosva, UAB - -
NETWORK, UAB - -
Greitvila plius, UAB - -