dontcha
2713
#1392946 2018-05-28 09:23 dontcha
Laba diena,
ar VŠĮ FA teikiant registrų centrui reikia veiklos ataskaitos ir aiškinamojo rašto?

Tobulėjimui nėra ribų

Sita
372
#1392947 2018-05-28 09:23 Sita
Taip, reikia.

dontcha
2713
#1392948 2018-05-28 09:29 dontcha

Sita rašė:


Taip, reikia.


o ka reiktų rašyti veiklos ataskaitoje jei aiškinamajame rašte viska surašiau. smile

Tobulėjimui nėra ribų

Sita
372
#1392951 2018-05-28 09:51 Sita
www.tax.lt/temos/15528-vsi-finansine-atskaitomybe/4

MantasMa
194
1   #1392997 2018-05-28 11:57 MantasMa

dontcha rašė:


o ka reiktų rašyti veiklos ataskaitoje jei aiškinamajame rašte viska surašiau. smileTikrai tikrai visa tai Aiškinamajame rašte yra?

12 straipsnis. Viešosios įstaigos veiklos ataskaita

KEISTA:

2013 06 25 įstatymu Nr. XII-403 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 75-3755)1. Pasibaigus finansiniams metams turi būti parengta viešosios įstaigos veiklos ataskaita.

2. Viešosios įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams;

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė);

KEISTA:

2017 06 22 įstatymu Nr. XIII-489 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-11076)4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui;

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms;

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms;

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms;

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, nurodytiems šio Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

3. Viešosios įstaigos veiklos ataskaitoje gali būti pateikta ir kita informacija, kurią pateikti veiklos ataskaitoje sprendimu nurodo visuotinis dalininkų susirinkimas.

4. Viešosios įstaigos veiklos ataskaita ir metinis finansinių ataskaitų rinkinys yra vieši dokumentai. Viešosios įstaigos veiklos ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, o tais atvejais, kai auditas atliktas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir auditoriaus išvada ir šie dokumentai turi būti paskelbti viešosios įstaigos interneto svetainėje, jeigu viešoji įstaiga ją turi. Be to, tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su šiais dokumentais susipažinti viešosios įstaigos buveinėje.

KEISTA:

1. 2015 04 23 įstatymu Nr. XII-1651 (nuo 2015 06 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-06526)

2. 2017 06 22 įstatymu Nr. XIII-489 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-11076)


ritukse
1376
#1411940 2019-03-27 12:59 ritukse
Laba diena , įsteigta VŠĮ ar gali direktorė tvarkyti ir buhalterine apskaitą

MantasMa
194
#1411943 2019-03-27 13:08 MantasMa
10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas

1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko:

1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris);

2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

2. Ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus šio straipsnio 5, 6 ir 9 dalyse nustatytus atvejus.

3. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyti asmenys turi atitikti šio įstatymo 102 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

4. Viešojo sektoriaus subjektų apskaita tvarkoma šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka arba centralizuotai.

5. Mažosios bendrijos apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti tos bendrijos narys.

6. Individualios įmonės apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti tos įmonės savininkas.

7. Ūkininko ūkio apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti pats ūkininkas arba ūkininko partneriai.

8. Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti pats gyventojas.

9. Pelno nesiekiančio ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens supaprastintą apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti to juridinio asmens valdymo organo narys arba dalyvis.

reniuke
244
#1427261 2020-10-15 15:12 reniuke
Sveiki,
Turiu tokią situaciją: VŠĮ nusipirko 100 proc. UAB akcijų. VŠĮ pelno nesiekianti, UAB sieks pelno.
Klausimas: kas vyksta su apskaita. VŠĮ apskaitą tvarko pagal VŠĮ reikalavimus, pildo PLN formą pelno nesiekiančių ir t.t., o UAB pagal reikalavimus keliamus UAB?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis