Tax.lt narys dontcha

Mid
Tax.lt narys nuo
2009-05-14
Miestas / vietovė
Žemaitija
dontcha
forume parašė 2674 žinučių

dontcha naujausios žinutės:

2019-04-15 21:39 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1412743
Laba vakaras,
tikrinant pirkėjų skolas išlindo faktas,kad nėra užfiksuota apskaitoje 2017m. išrašyta sąskaita pirkėjui sąskaita.
Kaip teisingai pasielgti su šia sąskaita? kaip ja įtraukti į apskaitą? Ar įmanoma jas įtraukti į šiuos metus,nors pirkėjai manau ją įsitraukė į 2017m.?
2019-04-01 13:15 Bendra » Ligos pašalpa iš darbdavio 2d » #1412166
laba diena,
Ar ligos pašalpai yra taikomas NPD?
Apskaičiuota už 2 ligos dienas 33,61€,tada 15GPM būtų 5,04€?
Ar taip reiks skaičiuoti?
2019-03-25 15:42 Bendra » Mažoji bendrija » #1411756

dontcha rašė:


Laba diena,
fizinis asmuo turi įkures dvi mažasias bendrijas.
MB A yra senai įkurta, o MB B įkurta nesenai.
Buvo padarytas mokėjimas PSD už ta fizinį asmenį iš MB "B", tačiau Sodra PSD mokėjimą užfiksuoja prie MB "A".
Kaip teisingiau įforminti PSD apmokėjimą iš MB "B"?
K271 36€, D4482 36€ (apmokėjimas)
K4482 36€ D 2435(atskaitingas asmuo)


bei priskirti PSD sąnaudas prie MB "A"?
D 61 36€ , K 4482 36€
D4482 36€ K 2435 atskaitingas asmuo?
2019-03-21 15:19 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl GPM308 formos pildymo » #1411643

virbuh rašė:dontcha rašė:


Laba diena,
asmuo dirbantis vienoj darbovieteje ir turintis individualia imone.Ar šiam asmeniui nebgalima taikyti NPD jei pelna išsiima apie 20 000€?


Darbovietėje gali taikytis NPD, o pelnui NPD netaikomas. Taikoma, nebent būtų išmoka 02 kodu, tada pridėtų prie algos ir NPD metinį perskaičiuotų.


alga per metus 4800e, tai jiems taikoma NPD, BET DEKLARACIJOJE NPD NER IRAŠYTA KIEK TAIKO
2019-03-21 13:40 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl GPM308 formos pildymo » #1411639
Laba diena,
asmuo dirbantis vienoj darbovieteje ir turintis individualia imone.Ar šiam asmeniui nebgalima taikyti NPD jei pelna išsiima apie 20 000€?
2019-02-27 12:47 Bendra » Patalpų nuoma » #1410532
laba diena,
imone A nuomojasi patalpas iš imones B. įmonė A nori persirašyti elektra ir vandeni ant savo įmonės vardu,nes nori susigrązinti PVM už elektra ir vandenį. AR galima persirašyti sutartį kad tam tikram laikotarpiui įmonė A naudosis elektra ir vandeniu ir jai būtų išrašoma sąskaita?
2019-02-25 16:49 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #1410388
Aš abi pastabas supratau.
Ar galite parodyt pavyzdį kai turi buti jau trečia mėn išskaičiuojamas pvm jei per sausio-gruodžio mėn pajamos išskaičius PVM gaunasi 49 000€? žinant kad gruodžio mėn uždirbta 5000€
2019-02-25 11:46 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #1410346

trolis77 rašė:dontcha rašė:trolis77 rašė:dontcha rašė:


Laba diena,
asmuo vykdantis individualia veikla peršoko 45 000€ riba spalio mėn. Ar reiktų dabar nuo spalio mėn visiems mėnesiams pateikti FR608 deklaracijas ir išskaičiuoti PVM?


1) pateikiate FR608 už spalį
2) Vėl skaičiuojate pajamas už dabar jau kitokį laikotarpį (2017 gruodis - 2018 metų lapkritis). Jei riba viršyta, teikiate FR608
3) Ir taip už kiekvieną mėnesį.
4) Registruojatės PVM mokėtojais nuo 2019-03-01


Jei spalio mėn buvo 46705€ (2017m. rugsėjis-2018m. spalis)
Toliau imu (2017m.spali -2018m. lapkriti)gaunasi 49069€ ar i šia suma išsiskaiciuoja suma, kuria deklaruosiu už spali FR0608 deklaracijoje,omenyje 46705€ t.y. 1705€ iš jų sumokėti reikia 295,90€
ir gaunasi už lapkriti reikia išskaičiuoti nuo 4069€ t.y. 706,19€
AR aš gerai mastau?


Ne visai teisingai.
Pirma - PVM skaičiuojate ne nuo skirtumo Pajamos - 45000 €, o nuo paskutinio sandorio(ų), dėl kurio buvo viršyta riba, sumos.
Antra - kadangi apskaitoje registruojate pajamų sumažėjimą dėl priskaičiuotos PVM sumos, tai skaičiuodami kitų mėnesių pajamas, savaime tas priskaičiuotas PVM "išimamas'.


tuomet tada uz spali turejome 1705 € perviršijimas,čia reiktų atsekti nuo kurios dienos buvo perviršyta ta 45 000€ riba spalį ir nuo tos sumos iki spalio pabaigos būtų rasta suma iš kurios reikia išskaičiuoti pvm. p.s.asmuo užssima prekyba kasdien ir naudoja kasos aparatą.
skaičiuojant už lapkritį reiks iš tu 49705€ sumos išminusuoti 296€ PVM, ar ta visa 1705€ ? smile
2019-02-25 11:06 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #1410342

trolis77 rašė:dontcha rašė:


Laba diena,
asmuo vykdantis individualia veikla peršoko 45 000€ riba spalio mėn. Ar reiktų dabar nuo spalio mėn visiems mėnesiams pateikti FR608 deklaracijas ir išskaičiuoti PVM?


1) pateikiate FR608 už spalį
2) Vėl skaičiuojate pajamas už dabar jau kitokį laikotarpį (2017 gruodis - 2018 metų lapkritis). Jei riba viršyta, teikiate FR608
3) Ir taip už kiekvieną mėnesį.
4) Registruojatės PVM mokėtojais nuo 2019-03-01


Jei spalio mėn buvo 46705€ (2017m. rugsėjis-2018m. spalis)
Toliau imu (2017m.spali -2018m. lapkriti)gaunasi 49069€ ar i šia suma išsiskaiciuoja suma, kuria deklaruosiu už spali FR0608 deklaracijoje,omenyje 46705€ t.y. 1705€ iš jų sumokėti reikia 295,90€
ir gaunasi už lapkriti reikia išskaičiuoti nuo 4069€ t.y. 706,19€
AR aš gerai mastau?
2019-02-25 10:04 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #1410334
Laba diena,
asmuo vykdantis individualia veikla peršoko 45 000€ riba spalio mėn. Ar reiktų dabar nuo spalio mėn visiems mėnesiams pateikti FR608 deklaracijas ir išskaičiuoti PVM?
2019-02-15 14:17 Bendra » Sodra » #1409824

MantasMa rašė:dontcha rašė:


laba diena,
kokiomis dalimis reikia daryti išskaitymus iš darbuotojo, jei gautas raštas iš antstoliaus ir iš sodros?


Šitas tikriausiai

736 straipsnis. Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydis

1. Iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus tol, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos:

1) išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą – trisdešimt procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas;

2) visų kitų rūšių išieškoms, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas, – dvidešimt procentų;

3) pagal kelis vykdomuosius dokumentus – trisdešimt procentų.

2. Iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma penkiasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas.

3. Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu šio straipsnio 2 dalyje nurodyta išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1460, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11774

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/HnWlkKbaDt


sita info zinau, bet kaip isskaityta suma dalinti antstoliui ir vsd,ar po lygomis dalimis? tarkim iskaitome is darbuotojo 20e tai antstoliui 10e ir vsd 10e?
2019-02-15 12:47 Bendra » Sodra » #1409798
laba diena,
kokiomis dalimis reikia daryti išskaitymus iš darbuotojo, jei gautas raštas iš antstoliaus ir iš sodros?
2019-02-12 18:21 Bendra » Sodra » #1409510

Lari rašė:Fan rašė:

...ar pas jus jau yra S20 suvestinė? ar pas mane nėra ar aš jau "žabala?

Draudėjams tvirtinti ataskaitos bus pateiktos EDAS paskyroje (Suvestinė S20) nuo 2019-02-12 iki 2019-02-15.


Nėra S20 lauksime 2019 02 15d


pas mane yra ta suvestine bet deja tuscia smile
2019-02-05 22:57 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1408906
Sveiki,
kokiu kodu reikia rodyti automobilį, kuris yra 17m senumo?
2019-01-30 16:22 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1408371
Laba diena,
Kaip teisingai išskaičiuoti įsiskolinimus gautus pagal vykdomajį raštą iš antstolio ir gauta skola iš sodros už darbuotoją?Ar pirmiau reikia mokėti antstoliui ar sodrai, ar proporcingai skirti mokėjimus tiek antstoliams tiek sodrai išskaičius iš darbuotojo 30proc iš algos.:)
2019-01-29 11:50 Bendra » Parama (labdara) » #1408111

trolis77 rašė:nemos rašė:Aš be sutarties, nutarimo, įsakymo, susitarimo ir panašiai (be pagrindo) iš banko sąskaitos pinigų nepervedinėčiau.Būtent.
Nemanau, kad tokius smulkius pervedinėjimus galima laikyti paramos sąnaudomis.


Ar dėl 10e ar 15e reiktų skambinti į labdaros asociacija ir sudaryti sutartį dėl pinigų pervedimo?
2019-01-29 09:25 Bendra » Parama (labdara) » #1408069

nemos rašė:dontcha rašė:


laba diena,
imonė perveda kai kurioms paramoms organizacijoms po 10e ar po 15e.Ar reikia kokiu dokumentų,kad tai buvo suteikta parama?Ar užtenka to fakto, kad yra pavedimas į tos asociacijos banko sąskaitą?


O kokiu pagrindu perveda?


pavedime parašyta parama
2019-01-28 19:31 Bendra » Parama (labdara) » #1408025
laba diena,
imonė perveda kai kurioms paramoms organizacijoms po 10e ar po 15e.Ar reikia kokiu dokumentų,kad tai buvo suteikta parama?Ar užtenka to fakto, kad yra pavedimas į tos asociacijos banko sąskaitą?
2019-01-14 22:48 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1406803
Sveiki,
kaip teisingai pasielgti, jei įmonės kortele buvo atsiskaityta tele2 salone už paslaugas,o tele2 neišrašė jokios sąskaitos už tas paslaugas. Ar ta suma fiksuoti kaip įmonės savininko pinigų išėmimą? smile
2019-01-09 17:37 Bendra » Individuali įmonė » #1406428

virbuh rašė:dontcha rašė:


Sveiki,
Asmuo 2018m. įkūrė individualia įmone. Ar jis pirmais įmonės metais gali išsiimti pinigu 28 kodu (pajamos ne iš apmokestinto pelno )?


Jei pelno nėra, tai įmonės likimas tada neaiškus bus. Ne pasaulio pabaiga, jei paėmė, bet ėmimas juk pelno į skolą. kad netekt sugražint kada gyvenime, sakykim uždarant įmonę.


pelnas bus už tuos pirmus metus.
ar gali IĮ savininkas neapskaičiaves pelno iššiimti sau pinigu kodu 28?
Man kelia daug klausimu kas būtent galima išmokėti 28 kodu (pajamos ne iš apmokestinto pelno ) smile
2019-01-09 12:51 Bendra » Individuali įmonė » #1406381
Sveiki,
Asmuo 2018m. įkūrė individualia įmone. Ar jis pirmais įmonės metais gali išsiimti pinigu 28 kodu (pajamos ne iš apmokestinto pelno )?
2019-01-07 11:57 Bendra » Mažoji bendrija » #1406148
Sveiki,
asmuo yra dviejų MB narys. PSD mokėjimas atliktas iš MB "B" banko sąskaitos,o sodra PSD įmokas priskaičiuota už MB "A" nario apskaita. Ar galimas variantas ,kad MB "B" išrašo saskaita MB "A" už MB nario PSD? smile
2019-01-07 11:55 Bendra » Sodra » #1406147
Sveiki,
asmuo yra dviejų MB narys. PSD mokėjimas atliktas iš MB "B" banko sąskaitos,o sodra PSD įmokas priskaičiuota už MB "A" nario apskaita. Ar galimas variantas ,kad MB "B" išrašo saskaita MB "A" už MB nario PSD? smile
2019-01-02 15:10 Darbo teisė » Darbo užmokestis » #1405753
Sveiki, su naujais:)
Ar gerai mastau,jei darbuotojui butų išmokėta alga už gruodį gruodžio mėn, kai jo alga MMA ,tuomet NPD nebutu taikomas ir reiktų GPM sumokėti 60€, nes negalima taikyti 13 kart NPD. O jei išmokama alga už gruodi MMA sausio mėn, tuomet taikoma 20proc.GPM ir būtų 20€ GPM išskaitymas. smile
2018-12-28 22:22 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1405614

dontcha rašė:


Sveiki,
Ar bus leidžiami atskaitymai 2017m. gautino sąskaitos faktūros,kurios buvo gautos 2018 birželio mėn?


Direktorė atnešė sąskaitas faktūras,kurių išrašymo datos yra 2017m. Ar šias sąskaitas galiu traukti į 2018m. sąnaudas?Ar šios išlaidos bus leidžiami atskaitymai ?
2018-12-28 22:18 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1405613

aiwita rašė:dontcha rašė:


sveiki,
Ar telefono draudimas ir telefono stikliuko pirkimas yra leidžiami įmonės atskaitymai? smile
Ar trumpieji sms uab"mobi" skaitosi kaip suteikta parama?


Prie manęs buvo prisikabinę, kad dėklas telefonui nėra įmonės pajamoms uždirbti skirtas daiktas. Bet aš paaiškinau, kad įmonės telefonas turi būti saugus ir t.t. žodžiu, apsigyniau. Jei sugebėsit apsigint, viskas ok.
Sms' ais paaukoti pinigai nėra laikomi parama. Tai atskaitingo asmens skola. Paramai turi būti paramos gavėjo prašymas, direktoriaus įsakymas ir t.t.

Ar skaitos parama ar labdara jei pervedama pinigai pvz. vaikų namams arba vyskupijai
2018-12-27 22:46 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1405541
Sveiki,
gavau sąskaitas,kurios buvo išrašytos 2017m. už paslaugas. Kaip jas reiktu registruoti apskaitoje? smile
Ar jos butu neleidziami atskaitymai?
2018-12-27 22:28 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1405540
Sveiki,
Ar bus leidžiami atskaitymai 2017m. gautino sąskaitos faktūros,kurios buvo gautos 2018 birželio mėn?
2018-12-27 18:38 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1405534
sveiki,
Ar telefono draudimas ir telefono stikliuko pirkimas yra leidžiami įmonės atskaitymai? smile
Ar trumpieji sms uab"mobi" skaitosi kaip suteikta parama?
2018-12-11 06:23 Bendra » Darbo užmokestis » #1404684

Tininga rašė:dontcha rašė:


Labas, jei šiuo metu darbuotojui darbo sutartyje nurodyta 401€, tai ar galima jam nuo 2019m. sausio 1d. taikyti MMA 555€.Ir dar esme tame,kad tiems darbuotojams buvo alga 401€ dėl tos sodros reformos,kad nekvalifikuoti darbininkai turi gauti daugiau nei MMA. Ar geriau nuo 2019.01.01d rodyti jiems alga 556€ ?
Kaip su kilnojamo darbo priedais elgtis reiks,kai MMA bus 555€? Ar galės skirti darbuotojui iki 277€,kurie butų neapmokestinami?


Nekvalifikuotiems kaip ir iki šiol, taip ir toliau bus galima mokėti MMA. Kvalifikuotiems, kaip iki šiol, taip ir toliau nebus galima mokėti MMA.
Kilnojamojo darbo išmokos kaip iki šiol, taip ir toliau negalės viršyti pusės bazinio atlyginimo. Aišku, tos išmokos turėtų būti pagrįstos ir realiai susidarančios.


Tuomet nuo 2019.01.01 dienos kurie yra nekvalifikuoti privaloma mokėti 556€,nes MMA jau bus 555€.Ar gerai suprantu?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR