Rainis
15064
#867462 2010-10-21 10:18 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-00

gyte rašė:

Kodel? Juk salygos FOB. Kai pakrovė į denį, tai prekės tapo mūsų tik tada. Tik su transportu kažkaip nežinau.


Niekas neginčija, kad tai jūsų prekės.
Kalbama apie tai, kokia suma apskaičiuoti jų įsigijimo vertę, nes sąskaita tai išrašyta valiuta, kurios kursas kasdien kinta. Juk nepajamuosite prekių apskaitoje doleriais ar juaniais?
O prekių vertė apskaičiuojama tik pagal sąskaitos išrašymo dienos kursą.
Tos pardavimo sąlygos, visokios DDU FOB ir taip toliau, nustatomos pirkimo - pardavimo sutartyse ir reikšmės turės tik tada, kai iškils kokios nors problemos kelyje nuo pardavėjo iki pirkėjo. Tai tiesiog vienos ar kitos šalies atsakomybės už prekes nustatymas geografiškai, jei taip galima išsireikšti.
O prekių įsigijimo savikainos nustatymui apskaitoje tos sąlygos jokios reikšmės neturi - visada valiuta perskaičiuojama sąskaitos išrašymo dienos kursu.

gyte
10
#867463 2010-10-21 10:22 gyte redaguota: 2011-09-11 07-00
Pagal 9 atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos pirkimo dieną galiojančiu oficialiu LR kursu. O pagal FOB sąlygas pirkimas įvyksta, kai prekės atsiranda ant laivo denio.

O kur parašyta, kad pajamuojama sąskaitos datos kursu visada? Gal jūs ir teisus(-i). Ir nesukčiau galvos, jei tai būtų tą patį mėnesį. Bet kažkaip, šiuo atveju nesu tikra.

Chetrik, ačiū. Aš kažkaip labiau sutikčiau su jūsų nuomone.

gyte
10
#867482 2010-10-21 10:45 gyte
Ačiū, o į nuosavybę mano atveju perėjo 08.08.

gyte
10
#867489 2010-10-21 10:53 gyte
O transporto paslaugas sąskaitos išrašymo data ir kursu?

Rainis
15064
#867497 2010-10-21 11:06 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-00

Luka_Paciolis rašė:

Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr.110-3992; 2008, Nr. 149-6000; toliau-PMĮ) 7 straipsnio nuostatas, kai sandoris sudaromas užsienio valiuta, tai pagal tokį sandorį įsigyto turto įsigijimo kaina įvertinama litais pagal turto įsigijimo dienos valiutos kursą (t.y. pagal turto perėjimo įmonės pirkėjos nuosavybėn datą).


Nerandu Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnyje nieko apie sandorio, sudaryto užsienio valiuta, įvertinimą. Gal per daug naują įstatymo variantą skaitau?
Nieko panašaus nėra ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme. Priešingai, PVMĮ 14 straipsnio nuostatos leidžia daryti išvadą, kad apmokestinimo PVM momentas atsiranda gavus sąskaitą.
Bet darykite kaip norite, jei matote tame tokią jau didelę reikšmę. Tik manau, kad valiutos perskaičiavimas pagal važtaraščių datas dar turi būti pagrįstas ir bent jau buhalterinėmis pažymomis.

gyte
10
#867506 2010-10-21 11:15 gyte
Tai, kaip muitinėje skaičiuojama tų prekių apmokestinamoji vertė PVM ir muitams, kitas reikalas, man aktualu savikaina šiuo atveju.

gyte
10
#867680 2010-10-21 13:33 gyte
Tai dėl trasnporto kas nors galėtų patarti? jei prekes FOB Kinija - pakrovimo data. O transporto firmos invoice sąlygos FOB Kaunas. Transporto suma kokios datos kursu keliaus?

Rainis
15064
#867698 2010-10-21 13:47 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-00

Luka_Paciolis rašė:Rainis rašė:

Nerandu Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnyje nieko apie sandorio, sudaryto užsienio valiuta, įvertinimą. Gal per daug naują įstatymo variantą skaitau?


Sunku man pasakyti ką Jūs skaitote ir kaip skaitydamas suprantate, tačiau aš skaitau PMĮ komentarą kuris yra aktualus nuo 2010-06-23. smile
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000087449&tree_id=1000002122


Štai visas PMĮ 7 straipsnis - jūsų cituotas net nepanašus:
7 straipsnis. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
1. Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus, išskyrus atvejus, kai pagal šio skyriaus nuostatas pajamos gali būti pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą, ir šio straipsnio nuostatas.
2. Neigiama prestižo vertė priskiriama pajamoms jos įsigijimo momentu, jei šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.
3. Kai siekiant valdyti kito vieneto grynąjį turtą ir veiklą įsigyjamos jo akcijos, įsigijimo momentu nustatyta neigiama prestižo vertė pajamoms priskiriama vėlesnio šių vienetų reorganizavimo ar perleidimo, jei tai bus atliekama, momentu.

O cituojate jūs kažkokio įstatymo kažkokio straipsnio kažkokį VMI išaiškinimą. Kaip jau sakiau, PVMĮ visiškai aiškiai apibrėžta, nuo kokios apmokestinamos vertės skaičiuoti menamą PVM - nuo išrašytos sąskaitos datos įvertinimo.
Tai dabar paaiškinkite man tokį atvejį:
Prekių pristatymo sąlygos DDU.
Sąskaita išrašyta 09.10 dieną USD.
Lietuvos sieną kirto 09.12 dieną.
Į įmonės teritoriją pateko 09.13 dieną.
Kurios dienos USD kursu pajamuoti prekes?
Ir dar ne vieną panašų atvejį galėčiau pateikti.
Incoterms sąlygos apibrėžia tikrai ne kaip skaičiuoti įsigyjamų prekių savikainą.

gyte
10
#867705 2010-10-21 13:53 gyte
O ką VASai apibrėžia? O incoterms sąlygos apibrėžia tikrai ne savikainą, bet pirkimo momentą.

Rainis
15064
#867823 2010-10-21 15:01 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-00

gyte rašė:

O ką VASai apibrėžia? O incoterms sąlygos apibrėžia tikrai ne savikainą, bet pirkimo momentą.


Ne pirkimo momentą, bet perėjimo nuosavybėn momentą.
Radau tą ištrauką, kuria remiasi Luka
III. SANDORIŲ UŽSIENIO VALIUTA PIRMINIS PRIPAŽINIMAS
4. Sandoris užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu turi būti įvertinamas finansinės
atskaitomybės valiuta pagal sandorio dienos valiutos kursą.

- tai ištrauka iš apie valiutos kursus.
Ir dabar belieka ginčytis apie sandorio sąvoką - kurią dieną jis laikomas sudarytas ar įvykęs? Kai pasirašoma pirkimo - pardavimo sutartis? Kai išrašoma sąskaita? Kai prekė pereina pirkėjo nuosavybėn?
Manau, kad galėtume išskirti ne vieną sandorio etapą, nes tai tikrai nėra momentinis įvykis. Ir būtent kurį etapą pasirinkti valiutos kurso skaičiavimui, tai galėtume ginčytis ne vieną dieną.
Aš remiuosi man svarbesniu PVMĮ - kaip jį suprantu.

zodiakas
2831
#873693 2010-11-05 11:05 zodiakas
Išrašėm sąskaitą švedijos kronomis., daleiskim 35000 sek. Mums pervedė eurais 3500,00eur. .Gal pasakysit kaip iš sekų paversti eurus.

Loreta13
31055
#873900 2010-11-05 19:00 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 07-01

zodiakas rašė:

Išrašėm sąskaitą švedijos kronomis., daleiskim 35000 sek. Mums pervedė eurais 3500,00eur. .Gal pasakysit kaip iš sekų paversti eurus.

Skaičiuojate litais pardavimo dienos kursu.
Skaičiuojate litais pinigų mokėjimo dienos kursu.
Skirtumas - teigiamas, ar neigiamas valiutos kurso pokytis.
Dažnai kitos šalies nuosavos valiutos keitimo į EUR kursas netinka su pas mus skelbiamu.
Todėl išraiška litais EUR gavimo dieną (EURx3,4528) gali ne visai tikti su jūsų suskaičiuotu likučiu.
Galima tą skirtumą registruot 611X sąskaitoje.
Bet tai neturi būt didelės sumos.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

keryda
300
#968232 2011-07-14 17:55 keryda
sveiki, pirkome prekes is JAV, pagal CIF salygas.
Paeiliui gavome siuos dokumentus:
2011-04-17 data JAV israse saskaita.
2011-06-28 logistikos imone israse saskaita (terminalo mokestis; dokumentu mokestis), taip pat saskaitoje nurodyta importo data: 2011-06-27
2011-06-30 muitines tarpininkas israse saskaita (krovinio transportavimas; BD tranzito deklaracijos paruosimas)
2011-07-01 tas pats muitines tarpininkas israse kita saskaita (garantinio rasto pateikimas importui; muitines eksplotavimo zona; BD deklaracijos paruosimas)
2011-07-04 lietuvos muitine prieme siunta. Iskirti muito mokesciai A00 ir importo PVM B00.
Ar:
1. prekes pajamuoti JAV saskaitos israsymo data?
2. logistikos ir muitines tarpininko saskaitas pajamuoti ju israsymo data ir visas ju pasluagas - i prekiu savikaina?
3. O muitine dar atsius kokia saskaita, ar mokescius prisiskaityti tiesiog is deklaracijos, deklaracijoje nurodyta priemimo data 2011-07-04)?
Bet kaip cia man tuos mokescius susikoresponduoti?
D 20.. muito mokesciai A00 i prekiu savikaina?
D 243.. importo pvm B00
K 443 skola muitinei
4. O kaip importo pvm priskaityti i 448.. kalse? ka debetuoti? ior kuria data?
Ar as suprantamai cia paklausiau tiek prirasius istoriju smile labai prasau pakonsultuoti :)

keryda
300
#968250 2011-07-14 18:26 keryda
O kaip su korespondencijom, nebesuprantu... smile
1. tai is deklaracijos, deklaracijos data, kaip sukoresponduoti muita ir importo pvm?
2. Sumokejus muita ir PVM, ta diena kaip sukoresponduoti?

keryda
300
#968254 2011-07-14 18:48 keryda
Zodziu, vietoj skola tiekejams (K 443), reikia registruoti moketinus mokescius atskirai.
O pas mane saskaitu plane 6 klaseje yra muito mokesciu sanaudos, kam tada ta saskaitareikalinga?? smile

keryda
300
#968309 2011-07-14 21:55 keryda redaguota: 2011-09-11 07-24

Luka_Paciolis rašė:keryda rašė:

O pas mane saskaitu plane 6 klaseje yra muito mokesciu sanaudos, kam tada ta saskaitareikalinga?? smile

Aš negaliu pasakyti kam reikalinga 6 kl. sąskaita. Čia tik Jūs turite žinoti kodėl tokią sąskaitą įvedėte į savo sąskaitų planą. smile


vat ir klausiu, sakau, gal ko nezinau, nes nesuiduriau su ja. o saskaitu planas man atiteko jau sudarytas.. smile bet aciu tau uz atsakymus, bandysiu tvarkytis smile

nalaila
1060
#975318 2011-08-09 16:53 nalaila
Pirmą kartą susidūriau su pirkimais iš ES.
Situacija tokia: komandiruotė piltas kuras, mokėta už kelius, viešbutį atsiskaityta asmenine kortele.
1. Ar tuos užsienietiškus kuro čekiukus galiu traukti į sąnaudas?
2. Pajamuojant viešbučio sąskaitas EUR kursas fiksuotas, o kaip su apmokėjimais, žmogus apmokėjo kortele visai kitu kursu, ką tokiu atveju daryti, kaip matyti kokiu kursu apmokėjo?

Rainis
15064
#975325 2011-08-09 17:12 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-26

nalaila rašė:

Pirmą kartą susidūriau su pirkimais iš ES.
Situacija tokia: komandiruotė piltas kuras, mokėta už kelius, viešbutį atsiskaityta asmenine kortele.
1. Ar tuos užsienietiškus kuro čekiukus galiu traukti į sąnaudas?
2. Pajamuojant viešbučio sąskaitas EUR kursas fiksuotas, o kaip su apmokėjimais, žmogus apmokėjo kortele visai kitu kursu, ką tokiu atveju daryti, kaip matyti kokiu kursu apmokėjo?


Viskas traukiama į komandiruočių sąnaudas, perskaičiavus į litus.
Dėl apmokėjimo kortele - skirtumas tarp viešbučio sąskaitos ir apmokėjimo yra banko paslaugų sąnaudos.

igorvorobjov
414
#975342 2011-08-09 18:24 igorvorobjov
Kurą būtų teisingiau traukti kaip visą kurą t.y. per atsargas ir po to nurašinėti jau pagal kelionės lapus. Visus mokėjimus kabint ant atskaitingo asmens ir traukti į avansinę apyskaitą.

nalaila
1060
#975472 2011-08-10 09:44 nalaila redaguota: 2011-09-11 07-26

igorvorobjov rašė:

Kurą būtų teisingiau traukti kaip visą kurą t.y. per atsargas ir po to nurašinėti jau pagal kelionės lapus. Visus mokėjimus kabint ant atskaitingo asmens ir traukti į avansinę apyskaitą.Visa tą aš suprantu, bet man tada reikia jo kortelės išrašo, nes aš nežinau kiek jam litų nuskaitė.
Tą išrašą pridedu prie avansinės ir viskas?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis