Tess
20287
#509717 2008-04-08 20:05 Tess redaguota: 2011-09-11 05-47

Rolanda rašė:

Aš negrįžau. smile Aš niekur nebuvau išėjusi. Aš tik kaip ir prosas gydausi nuo priklausomybės. smile


O aš labai taves pasigedau. smile
Na matai notarė pataisė surašytus įstatsu ir nurodė, kad jeigu yra kolegialus valdymo organas, tadu yra tvirtinami visų valdybos narių parašai JAR-PP.
O pirmininkas turi teisę tik sušaukti valdybos posėdžius bei juose pirmininkauti.
Tai galvoju ar galėtu valdybos nariai surašyti kokį įgaliojimą. smile

Rolanda
6913
#509720 2008-04-08 20:15 Rolanda
Na, Tess, tavo notarė mane nustebino... Kiek pastaruoju metu steigiau asociacijų, visose būdavo numatyta valdyba ir prezidentas (dažniausiai, kartais - valdybos pirmininkas), bet parašą pas notarę tvirtindavome tik prezidento. Kaip skirtingai dirba miestuose notarai... smile
O dėl valdybos funkcijų priskyrimo prezidentui - manau, kad tavo notarė norės, kad toks įgaliojimas ( o jis galimas) irgi būtų pas ją tvirtinamas, ko gero... smile

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.

Rolanda
6913
#509721 2008-04-08 20:16 Rolanda
Kaip malonu girdėti, kad manęs pasigedai, Tess! smile smile

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.

Tess
20287
#509722 2008-04-08 20:19 Tess redaguota: 2011-09-11 05-47

Rolanda rašė:

Na, Tess, tavo notarė mane nustebino... Kiek pastaruoju metu steigiau asociacijų, visose būdavo numatyta valdyba ir prezidentas (dažniausiai, kartais - valdybos pirmininkas), bet parašą pas notarę tvirtindavome tik prezidento. Kaip skirtingai dirba miestuose notarai... smile
O dėl valdybos funkcijų priskyrimo prezidentui - manau, kad tavo notarė norės, kad toks įgaliojimas ( o jis galimas) irgi būtų pas ją tvirtinamas, ko gero... smile


Net nežinau ką ir daryti. Aišku pataisiau kaip liepė. Nes manau ji tikrai išmano geriau už manę.
Man tai dar neteko dirbti su kolegialiais valdymo organais, tai esu labai pasimetus. smile
Iš viso su asociacijomis labai mažai dirbai. Gal porą įsteigiau, bet ten buvo tik VNS ir pirmininkas.

Ar pas tave taip pat buvo tik kolegialus valdymo organas?
O gal ir vienasmenis, ir kolegialus?


Rolanda rašė:

Kaip malonu girdėti, kad manęs pasigedai, Tess! smile smile


Na kur aš be taves smile smile

Rolanda
6913
#509732 2008-04-08 20:39 Rolanda
Visokių variantų esu turėjusi. Ir tą citatą (į įstatus įtraukti) tau įrašiau iš vienų savo įsteigtos asociacijos įstatų. O kadangi notarė patvirtina tik prezidento parašą (JAR formoje), tai jokių papildomų įgaliojimų PAPRASTAI valdyba prezidentui nesuteikia. Jis veikia, vadovaudamasis įstatymu, įstatais ir susirinkimo sprendimais. Lig šiol jokių problemų nekilo.

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.

Tess
20287
#509735 2008-04-08 20:45 Tess
Prie valdybos funkcijų surašiau:
Asociacijos valdyba:
1. iš Asociacijos narių paskiria iždininką;
2. tvirtina Asociacijos ūkinės, gamtosauginės, biotechninės veiklos planus ir sąmatas;
3. ruošia Asociacijos nariams nuomojamų medžioklės plotų naudojimo tvarką;
4. vykdo BAsociacijos narių visuotinio susirinkimo sprendimus;
5. tikrina, ar kandidatas į Asociacijos narius atitinka šių įstatų keliamus reikalavimus Asociacijos nariams ir teikia pasiūlymus visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui;
6. šaukia bei organizuoja Asociacijos narių visuotinius susirinkimus;
7. sprendžia Asociacijos einamuosius finansinius klausimus, kartu su iždininku valdo Asociacijos banko sąskaitą (sąskaitas);
8. atstovauja Asociacija teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose;
9. pateikia Asociacijos narių visuotiniam susirinkimui dalykines bei finansines ataskaitas;
10. vykdo Asociacijos narių visuotinio susirinkimo pavestas funkcijas ir jų nutarimus, tvarko operatyvius Asociacijos veiklos reikalus;
11. pateikia svarstymui klausimus Asociacijos narių visuotiniam susirinkimui;
12. veikia Asociacijos vardu santykiuose su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, sudaro sandorius, darbo sutartis Asociacijos vardu;
13. pasibaigus finansiniams metams pirmame visuotiniame Asociacijos narių susirinkime pateikia Asociacijos veiklos ataskaitą;
14. skelbia viešąją informaciją bei organizuoja viešosios informacijos paskelbimą.

O pirmininkas tik organizuoja posėdžius.
Nes kaip supratau jis net nėra valdybos organas. Jis tik valdybos narys ir pildomų įgaliojimų neturi.
smile
1. Asociacijos valdymo organai yra:
1.1. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas;
1.2. Valdyba – kolegialus Asociacijos valdymo organas.

Rolanda
6913
#509764 2008-04-08 21:29 Rolanda
Tuomet prašau man paaiškinti, kas pasirašys, pvz. patalpų nuomos sutartį? Visa valdyba? Arba Omnitel sutartį? Arba paramos gavimo sutartį?
Neįsivaizduoju tokios situacijos... smile

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.

Tess
20287
#509772 2008-04-08 21:38 Tess redaguota: 2011-09-11 05-47

Rolanda rašė:

Tuomet prašau man paaiškinti, kas pasirašys, pvz. patalpų nuomos sutartį? Visa valdyba? Arba Omnitel sutartį? Arba paramos gavimo sutartį?
Neįsivaizduoju tokios situacijos... smile


Sakyčiau pasirašys valdybos įgaliotas asmuo ir gal valdybos pirmininkas. smile
Nežinau smile

[quote:73330fa507]5. Asociacijoje turi būti valdymo organas (vienasmenis ar (ir) kolegialus).[/quote]

Jie pasirinko kolegialų. smile
Ir man suteikė labai daug galvos skausmo. smile

Rolanda
6913
#509779 2008-04-08 21:54 Rolanda
Net nežinau, ką pasakyti... Tai kam renka prezidentą? Jei jis gali tik pirmininkauti susirinkimuose? LR Prezidentas bent jau užsienio politiką formuoja smile O tavo asociacijų prezidentai lieka popieriniais... Vargšeliai! smile

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.

Tess
20287
#509787 2008-04-08 22:02 Tess redaguota: 2011-09-11 05-47

Rolanda rašė:

Net nežinau, ką pasakyti... Tai kam renka prezidentą? Jei jis gali tik pirmininkauti susirinkimuose? LR Prezidentas bent jau užsienio politiką formuoja smile O tavo asociacijų prezidentai lieka popieriniais... Vargšeliai! smile


smile
Matytum kas buvo senose įstatuose parašyta smile
Bandau perdaryti, per daug taisyti neduoda.
Sutvarkiau kaip liepė notaras ir vsio.
Žiūrėsim kaip dabar į tai reaguos JAR.
Kad tik netektu dar redaguoti smile
Nors iš tiesų JAR neprivalo tikrinti steigimo dokumentų, nes jie jau yra patvirti notaro ir turinys neliečia. smile

Rolanda
6913
#509790 2008-04-08 22:09 Rolanda
Parašyk, kaip pasibaigs šis steigimas. Įdomu, kaip veiks ši asociacija?

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.

Tess
20287
#509792 2008-04-08 22:13 Tess redaguota: 2011-09-11 05-47

Rolanda rašė:

Parašyk, kaip pasibaigs šis steigimas. Įdomu, kaip veiks ši asociacija?


Čia yra įstatų keitimas smile
Būtinai parašysiu smile

Tess
20287
#509800 2008-04-08 22:25 Tess
O per kiek laiko privaloma pasirašytus įstatus patvirtinti pas notarą bei įregistruoti JAR? smile

Tess
20287
#509812 2008-04-08 22:46 Tess redaguota: 2011-09-11 05-47
Skaitau dar kartą LR AĮ ir tikrinu įstatus

[quote:b9f3b22110]2. Valdymo organas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje numatytų funkcijų, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui asociacijos veiklos ataskaitą, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka, sprendžia kitus šiame Įstatyme ir asociacijos įstatuose valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus. Valdymo organas taip pat priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip.[/quote]

Kitaip aš įstatuose nustatyti negaliu, nes valdymo organas vienas - tai Asociacijos valdyba - kolegialus organas.

Patariau sudaryti Asociacijos valdybos darbo reglamentą. Gal ten jie galėtu paskirstyti kas už ką atsako smile
Turiu UAB valdybos darbo reglamentą, neskaičiau, reikės pastudijuoti ir pritaikyti asociacijai smile

Rolanda
6913
#509829 2008-04-09 08:11 Rolanda
Taip, Tess, kažkiek UAB'o valdybos analogiją taikyti galima.
O notarė iš tiesų pareikalavo tvirtinti JAR-PP kiekvienam valdybos nariui?
Įdomu, kaip priims dokumentus VĮ RC.... Nors jiems kas? Kad ir kiekvienas asociacijos narys turėtų teisę sandorius pasirašyti - jie tik fiksuoja faktą.

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.

Tess
20287
#510009 2008-04-09 12:54 Tess redaguota: 2011-09-11 05-47

Rolanda rašė:

Taip, Tess, kažkiek UAB'o valdybos analogiją taikyti galima.
O notarė iš tiesų pareikalavo tvirtinti JAR-PP kiekvienam valdybos nariui?
Įdomu, kaip priims dokumentus VĮ RC.... Nors jiems kas? Kad ir kiekvienas asociacijos narys turėtų teisę sandorius pasirašyti - jie tik fiksuoja faktą.


Taip, šiandien pasirašė valdybos nariai. smile
Pravedė trumpą lekciją apie valdymo organus.
Viską supratau smile
Dabar valdybos posėdžio metų valdybos nariau surašys ir patvirtins įgaliojimą, kuriame surašys pirmininko veiksmus. Nes tikrai valdybos nariai nesitampys visi kartu. smile

nerika
469
#589371 2008-12-11 08:29 nerika
Sveiki visi, labai reikia informacijos apie klubo steigima ir vykdoma apskaita jame. Norima susikurt zveju kluba kuriame bus: vadinamas"prezidentas", pajamos bus is nario ir stojamojo mokescio bei 2% paramos, tai visa info ka zinau siai minutei. Niekada nebuvau su tuo susidurusi todel noreciau konkreciau suzinot apie tokio pobudzio klubus. Sake lyg tai reikia dar kokias deklaracijas pildyti kas ketvirti, na manau ir dar ko nors reikia, todel prasau skubios pagalbos atsiliept tos srities ismanelius smile. Dekoju is anksto sirdingai.

Meskimeno dėsnis: Niekuomet nėra laiko kažką gerai padaryti, bet visuomet atsiranda laiko tai perdaryti.

Gita1
7607
#589687 2008-12-11 17:13 Gita1
Pasiskaitykit pradžiai kaip tvarkoma tokių klubų (asociacijų) apskaita. Nuoroda ne kartą yra įdėta temoje "Asociacijos".. paskaitinėkit aną, o ir šitą temą ir tada kas jau konkrečiai bus neaišku ir klauskit.. smile

tiga
2302
#615604 2009-02-05 10:45 tiga
Mielos gudrios merginos ir moterytės, sumislijom čia mes kelios kaimo moterėlės įsteigti moterų klubą. Labai prašau pagalbos. Aš pati jau sužinojau, kad reikia pasirašyti įstatus, patvirtinti pas notarą, užsiregistruoti registrų centre, registruotis vmi, atsidaryti sąskaitą. Dabar pasakykite kas ta yr steigimo sutartis smile Va, apie ją nerandu nieko. Apie įstatus pasiskaitinėjau, turėčiau sukurpti, bet gal ir jūs turite ką patarti smile Nes kaip matau jūs čia tuose vandenyse nardote, tai gal turite kokių gudrių patarimų, pvz, ką reikia rašyti į įstatus, o ko geriau ne. Mes steigsime dabar trys, tai ta valdyba reikalinga, ar ne, o kaip su revizorium smile Tiesa, gal turite gerų minčių ir dėl klubo pavadinimo. Jeigu pasiūlysite tokį, kuris mums patiks, tai garantuoju pakvietimą pas mus, vaišes su sūriu ir medumi, lašinukais "palčiki obližiš" ir nuostabia kaimo aplinka.

Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

tiga
2302
#615657 2009-02-05 11:33 tiga
Na, tai nejau niekas nenori pamokinti mūsų smile

Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis