jurate_pet
14
#41331 2003-11-06 12:04 jurate_pet
smile Gal kas galite pagelbėti:
Įmonė X turi 100 vnt. akcijų įmonėje Y. Gautas pranešimas, kad įmonė Y sumažino savo įstatinį kapitalą, todėl sumažėja ir įmonė X akcijų skaičius, tuo pačiu ir finansinis turtas. Kokie įrašai turi būti daromi finansinėje apskaitoje? Kaip ši operacija paveiks įmonės pelną?

Ine
65
#41347 2003-11-06 12:43 Ine
D64.. Netekimai
K 16.. Finansinis turtas

jurate_pet
14
#41361 2003-11-06 13:19 jurate_pet
O kaip su pelno mokesčiu? Ar tai galima priskirti leidžiamiems atskaitymams?

Ine
65
#41371 2003-11-06 13:39 Ine redaguota: 2011-09-11 03-16
Manau turėtum vadovautis šiuo VMI komentaru. 31 str.

15) sąnaudos dėl ilgalaikio turto ir vertybinių popierių perkainojimo.
(2003-07-01 įstatymo Nr. IX-1659 redakcija; Žin., 2003, Nr. 74-3417)

Komentaras

Teisės aktų nustatyta tvarka vienetai turi teisę perkainoti ilgalaikį turtą ir vertybinius popierius. Jeigu toks ilgalaikio turto ir vertybinių popierių perkainojimas yra atliktas turto perkainojimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, tai ilgalaikio turto ir vertybinių popierių vertės padidėjimas priskiriamas neapmokestinamoms pajamoms, o minėto turto vertės sumažėjimas – neleidžiamiems atskaitymams.
Šio punkto nuostata galioja nuo 2002 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pradžios.

TYTE
1640
#124156 2004-11-23 08:48 TYTE
Sveiki, pirmą kartą susidūriau su finansiniu turtu. Nežinau kokiais dokumentais remiantis užregistruoti apskaitoje. Ar teisingai jei kitos įmonės akcijos užregistruojamos įsigijimo verte (įsigijimo vertė mažesnė nei nominali). Ar skirtumas tarp akcijų įsigijimo vertės ir akcijų nominalios vertės turi būti kaip nors apskaitomas?

TYTE
1640
#124190 2004-11-23 09:43 TYTE redaguota: 2011-09-11 03-33

TYTE rašė:

Sveiki, pirmą kartą susidūriau su finansiniu turtu. Nežinau kokiais dokumentais remiantis užregistruoti apskaitoje. Ar teisingai jei kitos įmonės akcijos užregistruojamos įsigijimo verte (įsigijimo vertė mažesnė nei nominali). Ar skirtumas tarp akcijų įsigijimo vertės ir akcijų nominalios vertės turi būti kaip nors apskaitomas?


Taxiečiai, patarkit...

dainan
895
#492610 2008-02-21 10:03 dainan
Sužinojau ,kad Investicinis gyvybės draudimas yra ilgalaikis finansinis turtas. Patarkite,kaip dokumentuoti tokį turtą? Ar reikia užvesti jam IT kortelę,ar reikia kokio nors akto(manau ,kad įvedimo į eksploataciją aktas čia netiks...?
Gal kas turit tokį draudimą -pasidalinkit patirtimi.

artas71
12730
#492628 2008-02-21 10:13 artas71
Reikia jums perskaityti Verslo apskaitos standartą apie Finansinį turtą.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

dainan
895
#492633 2008-02-21 10:16 dainan redaguota: 2011-09-11 05-44

artas71 rašė:

Reikia jums perskaityti Verslo apskaitos standartą apie Finansinį turtą.


Skaičiau,bet arba aš akla arba ten apie dokumentus nieko neparašyta... smile

Rolf
17232
#492639 2008-02-21 10:22 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-44

dainan rašė:

Sužinojau ,kad Investicinis gyvybės draudimas yra ilgalaikis finansinis turtas. Patarkite,kaip dokumentuoti tokį turtą? Ar reikia užvesti jam IT kortelę,ar reikia kokio nors akto(manau ,kad įvedimo į eksploataciją aktas čia netiks...?
Gal kas turit tokį draudimą -pasidalinkit patirtimi.Taigi čia ne ilgalaikis mater.( nemater. ) turtas, kad jam korteles vesti.dainan
895
#492644 2008-02-21 10:27 dainan redaguota: 2011-09-11 05-44

Rolf rašė:dainan rašė:

Sužinojau ,kad Investicinis gyvybės draudimas yra ilgalaikis finansinis turtas. Patarkite,kaip dokumentuoti tokį turtą? Ar reikia užvesti jam IT kortelę,ar reikia kokio nors akto(manau ,kad įvedimo į eksploataciją aktas čia netiks...?
Gal kas turit tokį draudimą -pasidalinkit patirtimi.Taigi čia ne ilgalaikis mater.( nemater. ) turtas, kad jam korteles vesti.

Tai nereikia jokių dokumentų?

artas71
12730
#492649 2008-02-21 10:29 artas71 redaguota: 2011-09-11 05-44
.....
trumpalaikio kreditavimo sutartį, leidžiama atlikti išlaidų operacijas, viršijančias pinigų likutį įmonės sąskaitoje banke, finansinio turto
vertė lygi nuliui, sąskaitos likučio viršijimas
pripažįstamas finansiniu įsipareigojimu;
4.2. Sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės - gautinos sumos už parduotą produkciją, suteiktas paslaugas ar paskolas, išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą ir kitos pagal sutartis užregistruotos finansinės skolos įmonei;
4.3. Kitų įmonių išleisti vertybiniai popieriai - kitų įmonių akcijos, obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai((kokiu dokumentu forminama), kurie įsigyjami siekiant gauti ekonominės naudos.
5. Balanse finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį:
5.1. ilgalaikiam finansiniam turtui ( priskiriama:
5.1.1. ilgalaikės investicijos į kitas įmones (kokiu doku forminama?);
5.1.2. suteiktos ilgalaikės paskolos (kokiu dokumentu forminamą)?;
5.1.3. po vienerių metų gautinos sumos;
5.1.4. kitas finansinis turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą.
5.2. trumpalaikiam finansiniam turtui (įskaitant gautinų sumų ir suteiktų paskolų einamųjų
metų dalį) priskiriama:
5.2.1. trumpalaikės investicijos į kitas įmones(kokiu dokumentu forminama);
5.2.2. suteiktos trumpalaikės paskolos(kokiu dokumentu forminama);
5.2.3. per vienerius metus gautinos sumos;
5.2.4. pinigai ir jų ekvivalentai;
5.2.5. kitas finansinis turtas, kuris atitinka trumpalaikio.

Parasčiausia galvoti logiškai -kokiu doku perkamos tarkim kitų įmonių akcijos ar suteikiamos paskolos? Ar vedama akcijoms įvedimo į ekspoataciją aktas?ar jos(akcijos) dėvisi?Ir pan...

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

sandra9
345
#495325 2008-02-27 10:50 sandra9
Na aš irgi neseniai perskaičiau,kad kaupiamąjį gyvybės draudimą,kai naudos gavėja įmonė reikia registruoti prie ilgalaikio finansinio turto.
Nežinojau šito ir vislaik registruodavau į tokia korespondencija D 6113
K 271
Įdomu kaip kiti daro (darė)? Ar taip jau visi teisingai į finansinį turtą nuvarydavo? smile Negi dabar taisyti viską? Mokam gal nuo kokiu 2003 metų.
Ką Jūs darysit (kas taip pat "pridarė" kaip ir aš)?

sandra9
345
#495363 2008-02-27 11:23 sandra9 redaguota: 2011-09-11 05-44

sandra9 rašė:

Na aš irgi neseniai perskaičiau,kad kaupiamąjį gyvybės draudimą,kai naudos gavėja įmonė reikia registruoti prie ilgalaikio finansinio turto.
Nežinojau šito ir vislaik registruodavau į tokia korespondencija D 6113
K 271
Įdomu kaip kiti daro (darė)? Ar taip jau visi teisingai į finansinį turtą nuvarydavo? smile Negi dabar taisyti viską? Mokam gal nuo kokiu 2003 metų.
Ką Jūs darysit (kas taip pat "pridarė" kaip ir aš)?


Asara
925
#502617 2008-03-19 12:01 Asara
ar kas nors turite vertybinių popierių teisingiau jos vadinamos išvesticinės finansinės priemonės. Kaip jūs dirbate? Jie juda kiekvieną dieną, bet brokerio sąskaitoje. kaip vesti apskaitą, kiekvieną dieną??
Pasidalinkite patirtimi kas dirbate su tokiais, labai prašau...

kationcas
284
#756957 2010-02-05 09:55 kationcas redaguota: 2011-09-11 06-37
sveiki,
mūsų UAB turi kito UAB akcijų 30%.
pagal
žinome, kad ta įmonė arti bankroto.
1. kaip praktiškai apskaičiuoti mūsų turimų akcijų vertės sumažėjimą?
2. kokiais dokumentais jį pagrįsti?
3. ar tai bus leidžiami atskaitymai? smile

kationcas
284
#757223 2010-02-05 14:25 kationcas redaguota: 2011-09-11 06-37

kationcas rašė:

sveiki,
mūsų UAB turi kito UAB akcijų 30%.
pagal
žinome, kad ta įmonė arti bankroto.
1. kaip praktiškai apskaičiuoti mūsų turimų akcijų vertės sumažėjimą?
2. kokiais dokumentais jį pagrįsti?
3. ar tai bus leidžiami atskaitymai? smile


turbut uzdavineju keistus klausimus ir niekas su manim nenori kalbet paskutiniu metu smile

Colop
13656
#757224 2010-02-05 14:26 Colop
per daug sudėtingų dalykų klausinėjate :))) smile

kationcas
284
#757231 2010-02-05 14:34 kationcas redaguota: 2011-09-11 06-37

Colop rašė:

per daug sudėtingų dalykų klausinėjate :))) smile


aciu bent uz paguoda
vis smagiau zinot, kad nezinai sudetingo dalyko.. smile

Rainis
15064
#757282 2010-02-05 14:57 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-37

kationcas rašė:

sveiki,
mūsų UAB turi kito UAB akcijų 30%.
pagal
žinome, kad ta įmonė arti bankroto.
1. kaip praktiškai apskaičiuoti mūsų turimų akcijų vertės sumažėjimą?
2. kokiais dokumentais jį pagrįsti?
3. ar tai bus leidžiami atskaitymai? smile


Pirmiausiai apsispręskite, kaip jūs tas turimas akcijas apskaitote. Pagal turimą paketą tas UAB gali būti laikomas asocijuota įmone ir jo akcijų apskaitai taikomos 15 nuostatos.
Iš to, kad jūs vadovaujatės 18 , galima daryti išvadą, kad akcijas įsigijote pardavimui. Bet jei nepardavėte per metus laiko, tai iš tokio turto išimkite ir perkvalifikuokite į asocijuotos įmonės akcijas.
Tokios akcijos apskaitoje gali būti įvertinamos nuosavybės arba savikainos metodu. Apie tai informacijos savo klausime nepateikėte.
Jūs privalote gauti tos įmonės MFA ir pagal jos duomenis apskaičiuoti turimų akcijų balansinę vertę. Jei įmonė žada bankrutuoti, tikėtina, kad jūsų turimų akcijų vertė lygi nuliui.
Tai neleidžiami atskaitymai.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR