zane
166
#50919 2003-12-18 12:36 zane
Gal kas žinote, kur galima būtų pasiskaityti apie tai?

Modestas
7023
#50921 2003-12-18 12:40 Modestas
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=198758&Condition2=
7 straipsnis. Patronuojanti ir dukterinė bendrovės

1. Bendrovė yra patronuojanti, jei kitoje bendrovėje, kuri yra dukterinė, ji tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką kitai bendrovei.

2. Bendrovė tiesiogiai turi balsų daugumą kitoje bendrovėje, kai turi įgijusi kitos bendrovės akcijų, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių daugiau kaip 50 procentų balsų.

3. Bendrovė netiesiogiai turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje, kai ji tiesiogiai turi balsų daugumą kitoje bendrovėje, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsų daugumą trečiojoje bendrovėje.

4. Bendrovė šio įstatymo prasme gali tiesiogiai daryti lemiamą įtaką kitai bendrovei, tik atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų:

1) turi teisę rinkti ar atšaukti kitos bendrovės administracijos vadovą, daugumą valdybos ar stebėtojų tarybos narių ir tuo pačiu metu yra šios kitos bendrovės akcininkė;

2) yra kitos bendrovės akcininkė ir pagal susitarimus, sudarytus su kitais šios kitos bendrovės akcininkais, gali spręsti, kaip panaudoti daugiau kaip pusę šios kitos bendrovės akcijų teikiamų balsų. Įgaliojimas, suteikiantis bendrovei teisę atstovauti kitam akcininkui ir už jį balsuoti bei priimti sprendimus, yra pakankamas tokio susitarimo įrodymas.

5. Bendrovė gali netiesiogiai daryti lemiamą įtaką trečiajai bendrovei, tik atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų:

1) gali tiesiogiai daryti lemiamą įtaką kitai bendrovei, tiesiogiai ar netiesiogiai turinčiai balsų daugumą trečiojoje bendrovėje arba galinčiai tiesiogiai ar netiesiogiai daryti lemiamą įtaką trečiajai bendrovei;

2) tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsų daugumą kitoje bendrovėje, galinčioje tiesiogiai ar netiesiogiai daryti lemiamą įtaką trečiajai bendrovei;

3) kartu su kitomis bendrovėmis, kuriose tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsų daugumą arba kurioms gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti lemiamą įtaką, arba šios kitos bendrovės kartu turi trečiosios bendrovės akcijų, kurios visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, arba tenkina šio straipsnio 4 dalyje išvardytas sąlygas.

Ininga
830
#72452 2004-03-31 09:06 Ininga
Jei įmonė yra įsigijusi kitos įmonės 50 proc. akcijų, ar reikia daryti konsoliduotą finansinę atskaitomybę?

Dalia29
12709
#72460 2004-03-31 09:22 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-22
Naujieji 14, 15, 16 . Ten smulkiai, kas kur kada.

puppa
496
#89234 2004-06-15 23:08 puppa
Gal galit pasidalinti patirtimi kurie veda patronuojančios įmonės apskaitą. Ar daug problemų iškyla sudarant konsoliduotą balansą? Kokie ypatumai pelno mok. atžvilgiu. Būtų labai malonu sulaukti komentaro.

Ininga
830
#89235 2004-06-15 23:24 Ininga
Dar kol kas konsoliduoto balanso nedariau, bet kiek gilinausi,-sakyciau truputi painoka.

puppa
496
#89237 2004-06-15 23:34 puppa
Neturiu jokios patirties šioje srityje, todėl galiu paklausti ir kvailai:
1. Ar prekybiniai santykiai tarp dukt. ir mot. vyksta kaip tarp dviejų atskirų įmonių - išrašant s-f.?
2. O kaip su pelno mok?
3. Ar sudarėt vienodus sąskaitų planus mot ir dukt įmonėje?

zane
166
#89240 2004-06-16 08:29 zane redaguota: 2011-09-11 03-26
[quote:b94f73d0a5]puppa
Parašyta: 2004-06-15 23:34

--------------------------------------------------------------------------------

Neturiu jokios patirties šioje srityje, todėl galiu paklausti ir kvailai:
1. Ar prekybiniai santykiai tarp dukt. ir mot. vyksta kaip tarp dviejų atskirų įmonių - išrašant s-f.?
2. O kaip su pelno mok?
3. Ar sudarėt vienodus sąskaitų planus mot ir dukt įmonėje?
[/quote]

1.taip
2.kiekviena moka atskirai
3.geriau turėti vienodus, bus lengviau konsliduojant

Dalia29
12709
#89260 2004-06-16 10:27 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-26
29. Konsoliduota finansinė atskaitomybė sudaroma, laikantis šių konsolidavimo procedūrų:
29.1. patronuojančios ir dukterinių įmonių finansinė atskaitomybė sujungiama eilutė po eilutės sudedant analogiškų straipsnių sumas;
29.2. eliminuojami visi konsoliduojamų įmonių tarpusavio operacijų ir sandorių rezultatai (pajamos ir sąnaudos, įplaukos ir išmokos), įmonių grupei priklausančių įmonių dividendai, skirti kitoms tos grupės įmonėms, investicijų į įmonių grupei priklausančias ar nuosavybės metodu į apskaitą įtraukiamas įmones nurašymo sumos, iš įmonių grupei priklausančių įmonių gautinos ir mokėtinos sumos, pelnas (nuostoliai), atsiradęs iš įmonių grupei priklausančių įmonių tarpusavio sandorių, kuris balanse yra įskaičiuotas į turto ar įsipareigojimų vertę, ir pan.;
29.3. eliminuojama kiekvienos dukterinės įmonės, kurios finansinė atskaitomybė konsoliduojama, nuosavo kapitalo dalis, proporcinga įmonių grupei priklausančių jos akcijų daliai, bei apskaitinė tų akcijų vertė įmonėse, kurioms priklauso dukterinės įmonės akcijos. Kiekvienos dukterinės įmonės, kurios atskaitomybė konsoliduojama, nuosavo kapitalo ir ataskaitinių metų pelno (nuostolių) dalis, tenkanti savininkams, kurie nėra tos įmonių grupės įmonės, konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje turi būti išskirta ir parodyta kaip mažumos dalis.

Čia iš 16

Skaitovas
26
#89262 2004-06-16 10:53 Skaitovas
Girdejau, kad yra kažkokių pasikeitimų nuo 2004m su palukanom, kurias dukterine įmonė moka patronuojančiai įmonei už paskolą. Ar teisybė, kad iki 2004m. mažesnes nei rinkos kaina palūkanas buvo galima priskirti leidžiamais atskaitymais, o nuo 2004m. leidžiamiems atsaitymams galima priskirti tik kazkokią dalį nuo patronuojančios įmonės dukterinėje įmonėje turimo nuosavo kapitalo. Kaip ten yra, gal kas žino?

sauluze
9
#89272 2004-06-16 11:30 sauluze
Sveiki,
Gal kas galėtumėt padėti su informacija.
Atėjau į naują įmonę, kuri turi Danijoje dukterinę bendrovę ir dukterinės bendrovės rezultatai apskaitomi nuosavybės metodu.
Gal žinote kur galima rasti informacijos apie nuosavybės metodo taikyma (dukterinių įmonių atžvilgiu), bei kokios mokestinės ypatybės pelno mokesčio , kitų mokesčių atžvilgiu?
Tiesiog nežinau nuo ko pradėti, nes anksčiau nesusidūriau.
Būsiu dėkinga už bet kokią informaciją.

DaivaP
5535
#89398 2004-06-16 15:57 DaivaP
Prašau patvirtinimo: UAB "AA" nusipirko visas UAB "BB" akcijas. Ar UAB "AA" tapo patronuojančia, o UAB "BB" dukterine?

UAB "BB" įstatinis kapitalas buvo 100 papr.akcijų po 100 Lt nominalia verte. T.y. visas akcijų paketas - 10000 Lt. UAB "AA" šias akcijas nusipirko už 12000 Lt. Kas čia pasikeitė: akcijų vertė, nominalas, UAB"AA" patyrė nuostolių? Nepagaunu kampo smile Prašau pagalboooos

sauluze
9
#89434 2004-06-16 17:10 sauluze
Čia lyg ir viskas aišku.
Jus patronuojanti įmonė Įmonės"BB" atžvilgiu
Įsigytos akcijos- finansinis turtas (trumpalaikis - jei ketinate akcijas perparduoti . Finansinio turto vertė lygi akcijų įsigijimo kainai. Jokio pelno ar nuostolio nėra, tai tik turto įsigijimas.
Tik va kaip apskaityti dukterinės įmonės veiklos rezultatus? Pas mus taikomas nuosavybės metodas, tik aš dar neradau info ka tai reiškia ir kaip iš tikro reikia apskaityti?

Apologetas
949
#89443 2004-06-16 17:37 Apologetas
Nuosavybes metodo taikyma apraso 15 verslo apskaitos standartas.

sauluze
9
#89500 2004-06-17 08:30 sauluze
AČIŪ
Dabar studijuosiu smile

DaivaP
5535
#89546 2004-06-17 10:20 DaivaP redaguota: 2011-09-11 03-26
Sekasi sunkiai smile
Reiškias turiu dukterinę (100 proc.). Ar būtinai turėsiu daryti konsoliduotą FA? Ar turėsiu taikyti nuosavybės ar savikainos metodą?
VAS_15:
"IV.5.Investuotojas, kuris turi dukterinių įmonių ir sudaro konsoliduotą finansinę atskaitomybę, savo atskiroje finansinėje atskaitomybėje investicijas į dukterines įmones parodo taikydamas nuosavybės metodą."

Tai, ką mes žinome, nesvarbu visai, o ko nežinome svarbu be galo. (nežinau, kas pasakė - tikrai ne aš smile )

DaivaP
5535
#89730 2004-06-17 17:27 DaivaP redaguota: 2011-09-11 03-26

DaivaP rašė:

Sekasi sunkiai smile
Reiškias turiu dukterinę (100 proc.). Ar būtinai turėsiu daryti konsoliduotą FA? Ar turėsiu taikyti nuosavybės ar savikainos metodą?Prašau pagalbos. smile Kas apsprendžia kokį metodą reikia taikyti? Iš vis kam to reikia?
Tiesiog niekada gyvenime nemaniau, kad man to reikės ir visą informaciją apie akcijas, dukterines įmonės praleisdavau. Dabar dėl to gailiuosi smile

artas71
12730
#89739 2004-06-17 18:49 artas71 redaguota: 2011-09-11 03-26
Dėl konsoliduotos FA - reiks daryti, bet nuo tada kai:
"... patronuojančiai įmonei perduodama faktinė dukterinės įmonės kontrolė. Įsigijimo data nebūtinai sutampa su nuosavybės teisės perdavimo ar pinigų sumokėjimo momentu.
Nuo įsigijimo dienos dukterinės įmonės veiklos rezultatai, turtas ir įsipareigojimai turi būti įtraukiami į konsoliduotą finansinę atskaitomybę. "


15 - IV skyrius Finansinė atskaitomybė.

Išvada - kai kontroliuojama 100% ir;
a) kai šios investicijos įsigytos nenumatant jas perparduoti ir/arba;
b) įmonei, į kurią investuota, veiklai netaikomi reikšmingi ilgalaikiai apribojimai, dėl kurių investuotojo sprendimai negali būti įgyvendinti;

reikia taikyti nuosavybės metodą.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

DaivaP
5535
#89742 2004-06-17 19:07 DaivaP redaguota: 2011-09-11 03-26
Ačiū, Artai.
Reiškias, kai perimsim kontrolę, tai datai sudarysim konsoliduotą FA?
Po to kas mėnesį turėsiu gauti iš tos įmonės sąskaitų apyvartas ir balansus?
Apskaita nėra kompiuterizuota. Vargas man smile
Teks gerai perskaityti smile

artas71
12730
#89743 2004-06-17 19:15 artas71 redaguota: 2011-09-11 03-26
Tu kas mėnesį darysi konsoliduotą FA? smile O kam? Šefas prašo?
Mes patys kontroliavom dukterinę, tai "Motininei" užsienio darydavom kas ketvirtį....

Jeigu perėmėt 2004, tai gali tekti daryti už 2004 , o metų eigoje treniruokis.
Kada nereikia 13 str.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=224421&Condition2=


DaivaP rašė:

... sudarysim konsoliduotą FA?
Po to kas mėnesį turėsiu gauti iš tos įmonės sąskaitų apyvartas ir balansus?www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR