Girele
9659
1   #1407480 2019-01-22 15:44 Girele

Dorota1 rašė:Dorota1 rašė:


o kaip daryti jai nepakanka nario mokesčio perkelto į 5 kl, padengti 6 klases?

nes na jaipamagl mokėjimus tai pakanak, bet pvz ja gauta sąskaita sąnaudų o apmokėta ji bus tik kitais metais, kaip tada?


tai nuostoli rodyti veiklos ataskaitoje?
jai sąnaudos patyrtos 2015 o apmokėtos 2016??
padėkit bo jau nieko nebesuprantu, ar galibuti asociacijoje nuostolis?

ar eikia sąanaudom pripažinti pagal mokėjima? o ne saskaitos gavimą./?


Taip, nuostolis.
Taip, gali.
Ne, ne pinigų principas, o KAUPIMO.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Dorota1
13452
#1407482 2019-01-22 15:54 Dorota1 redaguota: 2019-01-22 15-56

Girele rašė:Dorota1 rašė:


o tesinis statusas Bendromėnes "Asociacijos" tai reiškia renkosiu asociacių balanas . Ar gali buti kad balanse tik turte pinigai likutis o nuosavybei nario mokesčia? nes visa kita sąanaudos.

Ir reikia papildomai pateikti aiškinamaji rašta ir veiklos ataskaita prie FA? ar pakanka aiškinamojo rašto?


Žr. 10str. www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF00B0EA2F0E/lrNxCwiHoD1. priėm4ė be veiklos ataskaitos(metinio pranešimo) gal nereikia Asociacijai jos pakanka aiškinamojo rašto>? nes všį žinau neleidžai pateikti be metinio pranešimo

2. ar PLN reikai teikti?

Paskutinis klausimas "Jei Bogu :) "

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


MantasMa
191
#1407485 2019-01-22 15:56 MantasMa
Jei RC sistemoj kontrolės nepajungtos ir priima nepilną dokumentų rinkinį, tai dar nereškia, kad įstatymus galima pažeidinėti ir tų dokumentų neteikti.

Girele
9659
1   #1407486 2019-01-22 15:57 Girele

Dorota1 rašė:pri4m4 be veiklos ataskaitos(metinio prane6imo) gal nereikia Asociacijai jos pakanka aiškinamojo rašto>? nes všį žinau neleidžai pateikti be metinio pranešimo


Asociacijų įstatymo straipsnį, kur nurodžiau - skaitėte?
Ataskaitas rengiate ne pagal tai, kas ką priima, o pagal tai, ko reikalauja įstatymas.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Dorota1
13452
#1407487 2019-01-22 15:57 Dorota1

MantasMa rašė:


Jei RC sistemoj kontrolės nepajungtos ir priima nepilną dokumentų rinkinį, tai dar nereškia, kad įstatymus galima pažeidinėti ir tų dokumentų neteikti.


na bet skaitau tai ri nesuprantu ar reikai jo ar ne, nes veiklos ataskaita tai yra prie balanso, tai ar čia turi omeny istatyme ja ar ne.


„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Dorota1
13452
#1407488 2019-01-22 15:58 Dorota1

Girele rašė:Dorota1 rašė:


Asociacijų įstatymo straipsnį, kur nurodžiau - skaitėte?
Ataskaitas rengiate ne pagal tai, kas ką priima, o pagal tai, ko reikalauja įstatymas.


tai sakau skaitau bet visur man aiškinamasi raštas o veiklos ataskaita gal ta kur prie balanso ar čia paie metini pranešima kalbama?

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


MantasMa
191
1   #1407489 2019-01-22 15:58 MantasMa
Veiklos ataskaitos balanse nėra. Balanse yra Veiklos rezultatų ataskaita

Girele
9659
#1407490 2019-01-22 15:59 Girele

Dorota1 rašė:2. ar PLN reikai teikti?

Paskutinis klausimas "Jei Bogu :) "


Jei nevykdote komercinės veikos - arba turėjo būti parašytas prašymas atleisti nuo deklaracijų teikimo, arba - teikiate nulinę deklaraciją.
Jei vykdote komercinę veiklą - taip, teikti PLN reikia.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Dorota1
13452
#1407491 2019-01-22 16:00 Dorota1

Dorota1 rašė:Girele rašė:1. Ar eikai to metinio pranešimo,
2. ar PLN reikai teikti?

Paskutinis klausimas "Jei Bogu :) "


atsakykit tik taip ir ne, ir viskas atstuosiu su tą Asociacija ilgiems laikams :D smile smile

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Girele
9659
#1407492 2019-01-22 16:01 Girele

Dorota1 rašė:na bet skaitau tai ri nesuprantu ar reikai jo ar ne, nes veiklos ataskaita tai yra prie balanso, tai ar čia turi omeny istatyme ja ar ne.Dar paskaitykite:
1. Asociacijos įstatuose nurodytas valdymo organas, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nurodytą atvejį, pasibaigus finansiniams metams turi parengti ir visuotiniam narių susirinkimui pateikti:
1) metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
2) veiklos ataskaitą.

2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
1) finansinės būklės ataskaita, kurioje rodomas visas asociacijos turtas, nuosavas kapitalas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;
2) veiklos rezultatų ataskaita, kurioje rodomos visos asociacijos ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai);
3) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kuriame detalizuojamos ir paaiškinamos asociacijos finansinės būklės ataskaitoje ir veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos sumos, nurodomas vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti (teikusi) įmonė, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis (teikęs) asmuo ir laikotarpis, už kurį jis tvarko (tvarkė) asociacijos apskaitą, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija ir kita šiame Įstatyme nurodyta informacija.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

MantasMa
191
#1407493 2019-01-22 16:02 MantasMa
1. Veiklos ataskaitą reikia teikti tiek všį, tiek asociacijoms, tiek labdaros fondams. Veiklos ataskaita neturi nieko bendro su Veiklos rezultatų ataskaita.
2. PLN berods dabar privaloma teikt bet kokiu atveju. Anksčiau leisdavo VMI žymėt, kad ūkinės veiklos nevykdai, dabar lyg to nebėra jau keletą metų.

Girele
9659
#1407494 2019-01-22 16:04 Girele

MantasMa rašė:


...
2. PLN berods dabar privaloma teikt bet kokiu atveju. Anksčiau leisdavo VMI žymėt, kad ūkinės veiklos nevykdai, dabar lyg to nebėra jau keletą metų.


Teikiasi atskiras prašymas per Mano VMI.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Dorota1
13452
1   #1407495 2019-01-22 16:04 Dorota1
AČIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
to ; MantasMA ir Girele, smile smile smile labai ačiu, ir nepykit ant manęs už įkyrumą ir durnumą smile

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


MantasMa
191
#1407499 2019-01-22 16:12 MantasMa
VšĮ tikrai nebegalima to prašymo teikti, nes VMI meta klaidą. Sąraše asociacijų lyg irgi nėra. Ar Asociacija=Bendrija?

Jūs negalite teikti pranešimo apie pelno nesiekiančių vienetų (toliau - PNV) ūkinės-komercinės veiklos nevykdymą. 2015 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pranešimus gali teikti tik tie PNV, kurių teisinė forma yra Sodininkų bendrija, Profesinė sąjunga ar susivienijimas, Šeimyna, Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija, Religinė bendruomenė ar bendrija, Politinė partija, Bendrija


Girele rašė:MantasMa rašė:


...
2. PLN berods dabar privaloma teikt bet kokiu atveju. Anksčiau leisdavo VMI žymėt, kad ūkinės veiklos nevykdai, dabar lyg to nebėra jau keletą metų.


Teikiasi atskiras prašymas per Mano VMI.Girele
9659
1   #1407501 2019-01-22 16:18 Girele

MantasMa rašė:


VšĮ tikrai nebegalima to prašymo teikti, nes VMI meta klaidą. Sąraše asociacijų lyg irgi nėra. Ar Asociacija=Bendrija?

Jūs negalite teikti pranešimo apie pelno nesiekiančių vienetų (toliau - PNV) ūkinės-komercinės veiklos nevykdymą. 2015 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pranešimus gali teikti tik tie PNV, kurių teisinė forma yra Sodininkų bendrija, Profesinė sąjunga ar susivienijimas, Šeimyna, Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija, Religinė bendruomenė ar bendrija, Politinė partija, BendrijaA, sory, paskutinį kartą teikia bendrijai :)

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Dorota1
13452
#1407521 2019-01-23 08:11 Dorota1
o kaip su sąnaudom, pvz kaimo bendruomene daug tavrko aplinką, tą jai už pinigus teikia paslaugas gyventojai arba ūkininkai, bet jokių kvitų neduoda. čia turbut tas pats kaip ir UAB viskas turi buti pagrysta dokumentais, ar Asociacijose galima kitaip? bet abėjoju

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Girele
9659
#1407522 2019-01-23 08:18 Girele

Dorota1 rašė:


o kaip su sąnaudom, pvz kaimo bendruomene daug tavrko aplinką, tą jai už pinigus teikia paslaugas gyventojai arba ūkininkai, bet jokių kvitų neduoda. čia turbut tas pats kaip ir UAB viskas turi buti pagrysta dokumentais, ar Asociacijose galima kitaip? bet abėjoju


Taip, ūkinės operacijos turi būti pagrįstos dokumentais, kaip nurodo BAĮ. Kitas klausimas - kiek tų paslaugų teikimas yra legalus mokesčių klausimais. Ūkininkas - gali išrašyti sąskaitą be problemų, o vat gyventojai...
Reiks jums fantaziją įjungti :)

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Dorota1
13452
#1407523 2019-01-23 08:33 Dorota1
taip Ūkininkai gali, bet nežinau kodėl nenori :) smile

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Girele
9659
#1407526 2019-01-23 08:43 Girele

Dorota1 rašė:


taip Ūkininkai gali, bet nežinau kodėl nenori :) smile


Nes reikės mokesčius mokėti :)


Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

errica2014
61
#1407533 2019-01-23 09:17 errica2014
Sveiki,

Asociacija organizavo parodą gavo tam finansavimą: iš finansavimo apgyvendino parodos dalyvius - asociacijos narius, taip pat buvo vaišinama maistu ir alkoholiu. Kokioms sąnaudoms priskirti tokias išlaidas ? Ar tai bus reprezentacija ar veiklos išlaidos ? Nežinau kaip daryti su pvm, ar galima visą atskaityti ? ar tai leidžiami atskaitymai ?
Kaip reikėtų tvarkingai viską susiforminti ?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis