irta
471
#375903 2007-02-27 10:11 irta
Dėkui Vardas smile

Samajana
6112
#375942 2007-02-27 10:58 Samajana
Darbuotojas dirba nepilną DD ir į rankas gauna500LT su centais.Pagal du vykdomus raštus jam jau išskaičiuoju dukart po 100LT.Dabar atsiuntė alimentus.Trys vaikai po MGL.
Pusė atlyginimo ten 253 su centais.Klausimas.Ar yra kokios proporcijos nustatytos įstatymu?Ar nenusidėsiu prieš valstybę,jeigu vaikams pravesiu liūto dalį iš galimos išieškoti sumos?PVZ 243LT vaikams ir po 5LT anstoliams pagal kitus du vykdomus raštus už KET pažeidimus?

Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...

vardas
496
#375953 2007-02-27 11:05 vardas
Aš irgi turiu tokių skolininkų, kurie skolingi visiems ir vaikams, tai skambinau pačiam antstoliui ir liepė pirmiausia padengti įsiskolinimą vaikams , o tik po to visi kiti. Ties , dar nusiunčiaus raštą antstoliui, kad kol nebus pilnai atsiskaityta dėl vaikų išlaikyjmo įsiskolinimo , visi kiti išskaitymai pagal vykdomuosius raštus laikinai nebus vykdomi.

Loreta
28821
#375968 2007-02-27 11:16 Loreta redaguota: 2011-09-11 05-19
Proporcijas, Samajana, nustato :

736 straipsnis. Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydis

1. Iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos:
1) išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą ir žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimą, – iki penkiasdešimties procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas;
2) visų kitų rūšių išieškoms, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas, – dvidešimt procentų;
3) pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip penkiasdešimt procentų.
2. Iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma septyniasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas.
3. Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu šio straipsnio 2 dalyje nurodyta išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=162435

Pirmiausia išieškojimas nukreipiamas dėl alimentų. Tad jeigu tam išieškomų sumų neužtenka, kiti Vykdomieji dokumentai turi būti sustabdyti.

Špyga taukuota...

dangx
1517
#376215 2007-02-27 19:02 dangx
Kaip ištaisyti klaidą, jeigu anstoliui pagal vieną vykdomąjį dokumentą permokėjom 30 litų.Dar yra du raštai tam pačiam žmogui ir to pačio anstolio.

Seleste
227
#376217 2007-02-27 19:09 Seleste
Anstoliui parasykite rasta kaip pinigus sudelioti, o mokejima pataisykit israsydami pazyma ir paaiskindami kas ir kaip

Vimute
92
#378299 2007-03-06 09:06 Vimute redaguota: 2011-09-11 05-19
Sveiki pasakykite protingieji buhalteriai man neišmanėlei. ar reikia visdėlto daryti išskaitą iš kompec. nepan. atostogų smile 226str. nepabrėžia,kad "ir kiitų kompensacinių" butų nepan. atost. ,aš asmeniskai skaitau, kad nien žodis kompensacija
už nepan. atostogas,neturėtu buti išskaitoma bauda smile Ačiū.

Vimute
92
#378326 2007-03-06 10:07 Vimute redaguota: 2011-09-11 05-19

Vimute rašė:

Sveiki pasakykite protingieji buhalteriai man neišmanėlei. ar reikia visdėlto daryti išskaitą iš kompec. nepan. atostogų smile 226str. nepabrėžia,kad "ir kiitų kompensacinių" butų nepan. atost. ,aš asmeniskai skaitau, kad nien žodis kompensacija
už nepan. atostogas,neturėtu buti išskaitoma bauda smile Ačiū.Tai kaip jūs visdėlto darot ,ar išskaitinėjat baudas atleidžiant žmogų iš nepan. atost. kompensacijos smile

Mergyte
697
#386706 2007-03-31 21:04 Mergyte
Labutis visiems,
Norėjau paklausti kur galima pasitikslinti?
Antstolis atsiuntė reikalavimą :
1. po 125 Lt alimentų į mėn. iki vaiko pilnametystės
2. 50 proc nuo MMA nevirš. dalies, skola 5500 Lt
3. Teismo išlaidos
4. Antstolio išlaidos
Žmogus dirba pusę etato - 300 Lt.
Mes darėme taip:
300- 9Lt (Soc.dr.)= 291
Antstoliui 125 Lt
Antstoliui 291-125-(166 x 50proc.)=83 Lt
Alga 83 Lt
Bet girdėjau, kad jei pusė MMA , tai negalima daugiau kaip 50 proc. išskaičiuoti? Tada būstų taip:
300-9= 291 - 50 roc = 145.5 125 Lt ir 20.50 Lt

Seleste
227
#386709 2007-03-31 21:17 Seleste
Nuo minimalios algos daigiau nei 50proc negalima nuskaiciuoti. Gi zmogui irgi valgyti reikia

DK
225 straipsnis. Išskaitų iš darbo užmokesčio dydžio apribojimas

1. Kiekvieną kartą išmokant darbo užmokestį, bendras visų išskaitų dydis negali viršyti dvidešimties procentų, o išieškant sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu padarytos žalos atlyginimą ir tyčiniu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą - penkiasdešimties procentų darbuotojui išmokėtino darbo užmokesčio.

2. Darant išskaitas iš darbo užmokesčio pagal kelis vykdomuosius dokumentus, darbuotojui turi būti paliekama penkiasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio.

Mergyte
697
#386717 2007-03-31 21:58 Mergyte
Tai va. Žinau kad keitėsi. Todėl ir klausiu. Žmogus rėkia neteisingai išskaičiavai - per daug. Sako klausė pažįstamos.... smile
Antstoliams tas pats - tik duok kuo daugiau....
Kur reglamentuojame kiek išskaičiuoti galima?

Tess
20287
#386719 2007-03-31 22:03 Tess redaguota: 2011-09-11 05-21
Tai gi LR DK tik aktualioje redakcijoje. smile
[quote:cfb20e240d]224 straipsnis. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai
1. Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos tik įstatymų nustatytais atvejais.
2. Išskaitos iš darbuotojų darbo užmokesčio padengti jų įsiskolinimą įmonei, įstaigai ar organizacijai, kurioje jie dirba, gali būti daromos administracijos nurodymu:
1) grąžinti avansą, kuris buvo duotas, įskaitant jį į darbo užmokestį; grąžinti sumas, permokėtas dėl skaičiavimo klaidų; padengti neišleistą ir laiku negrąžintą avansą, kuris buvo duotas tarnybinės komandiruotės ar perkėlimo į kitą vietovę atveju, taip pat už ūkinius patarnavimus; atlyginti žalą, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė įmonei. Šiais atvejais administracija turi teisę duoti nurodymą padaryti išskaitą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią baigėsi avanso grąžinimo ar įsiskolinimo padengimo nustatytas terminas, buvo išmokėta suma, permokėta dėl skaičiavimo klaidų, arba paaiškėjo darbuotojo padaryta žala, jei darbuotojo įsiskolinimas neviršija jo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio;
2) darbuotoją atleidžiant iš darbo nepasibaigus tiems darbo metams, už kuriuos jis gavo atostogas, išieškoti už neatidirbtas atostogų dienas. Išskaita už šias dienas nedaroma, jei darbuotojas atleidžiamas iš darbo nesant jo kaltės.
3. Negalima iš darbuotojo išieškoti permokėto ir neteisingai pritaikius įstatymą apskaičiuoto darbo užmokesčio, išskyrus skaičiavimo klaidos atvejus.

225 straipsnis. Išskaitų iš darbo užmokesčio dydžio apribojimas
1. Iš darbo užmokesčio, neviršijančio Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos, išskaitų dydis negali viršyti dvidešimties procentų, o išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą ir žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimą – iki penkiasdešimties procentų darbuotojui išmokėtino darbo užmokesčio.
2. Darant išskaitas iš darbo užmokesčio, neviršijančio Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos, pagal kelis vykdomuosius dokumentus, darbuotojui turi būti paliekama penkiasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio.
3. Iš darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalios mėnesinės algos dydį, išskaitoma septyniasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio, jeigu teismas nenustato mažesnio išskaitų dydžio.

226 straipsnis. Draudimas daryti išskaitas iš išeitinės išmokos, kompensacinių ir kai kurių kitų išmokų
Neleidžiama daryti išskaitų iš išeitinės išmokos, kompensacinių ir kitų išmokų, iš kurių pagal įstatymus neišieškoma.
[/quote]

Mergyte
697
#386720 2007-03-31 22:05 Mergyte
Va naujausias. Tikrai tik 50proc.
225 straipsnis. Išskaitų iš darbo užmokesčio dydžio apribojimas

1. Iš darbo užmokesčio, neviršijančio Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos, išskaitų dydis negali viršyti dvidešimties procentų, o išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą ir žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimą – iki penkiasdešimties procentų darbuotojui išmokėtino darbo užmokesčio.

2. Darant išskaitas iš darbo užmokesčio, neviršijančio Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos, pagal kelis vykdomuosius dokumentus, darbuotojui turi būti paliekama penkiasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio.

3. Iš darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalios mėnesinės algos dydį, išskaitoma septyniasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio, jeigu teismas nenustato mažesnio išskaitų dydžio.“

Mergyte
697
#386721 2007-03-31 22:11 Mergyte
Labai ačiū visiems už pagalbą. Jūs nuostabūs žmonės. smile

Geniute
293
#386770 2007-04-01 12:06 Geniute
Sveiki, pamaciau straipsni apie anstolius ir iskilo toks klausymas. Gavom patvarkymą kuriame nurodoma kad turime isieskoti 100 lt. skolos ir 200 lt. vykdymo islaidų, is viso 300 lt. mes is darbuotojo iskaiciuojame po 80 lt. Kaip reikia parodyti B kl. pajamas deklaracijoje FR0471? Ar visa suma ar tik 200 lt. vykdymo islaidas? Pinigus pervedame anstoliui o ne zmogui.


Soffy
9214
#386773 2007-04-01 12:20 Soffy
Tai dabar gal susiraskite temą apie FR0471 ir ten paskaitykite :rollsmile
Tikrai daug kas paaiškės, manau.

Samajana
6112
#386775 2007-04-01 12:26 Samajana redaguota: 2011-09-11 05-21

Geniute rašė:

Sveiki, pamaciau straipsni apie anstolius ir iskilo toks klausymas. Gavom patvarkymą kuriame nurodoma kad turime isieskoti 100 lt. skolos ir 200 lt. vykdymo islaidų, is viso 300 lt. mes is darbuotojo iskaiciuojame po 80 lt. Kaip reikia parodyti B kl. pajamas deklaracijoje FR0471? Ar visa suma ar tik 200 lt. vykdymo islaidas? Pinigus pervedame anstoliui o ne zmogui.


Jeigu priimti taip,kad anstolis ne žmogus,tai reikia. smile
Jeigu žmogus-nereikia, jeigu išmoka nėra didesnė kaip290lt.

Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...

Loreta
28821
#386778 2007-04-01 12:30 Loreta
Nesutinku. Šiuo atveju pildyti FR0471 išvis nereikia - juk šias sumas moka ne įmonė, tai ne jos išlaidos. Tai išskaitos iš žmogaus DU - visa 300 Lt suma, tad jų įmonė nedeklaruoja.

Špyga taukuota...

Samajana
6112
#386779 2007-04-01 12:32 Samajana redaguota: 2011-09-11 05-21

Loreta rašė:

Nesutinku. Šiuo atveju pildyti FR0471 išvis nereikia - juk šias sumas moka ne įmonė, tai ne jos išlaidos. Tai išskaitos iš žmogaus DU - visa 300 Lt suma, tad jų įmonė nedeklaruoja.


smile Ar esate mačiusi arklį anstoliu dirbantį... smile Su balandžio pirmąja....

Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...

Loreta
28821
#386782 2007-04-01 12:37 Loreta
Antstoliu - ne, bet advokatu - tikrų tikriausią (čia rimtai) smile

Špyga taukuota...


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis