Bingo
756
#236023 2005-12-21 09:36 Bingo redaguota: 2011-09-11 03-56
Susidūriau su atgaliniu lizingu, kai įmonė nusiperka turtą, po to parduoda lizingo davėjui ir išsiperka atgal. Na berods nei pagal , nei pagal pelno mokesčio įstatymą pajamų neatsiranda, bet mano klausimas yra dėl korespondencijų ir PVM. Taigis įmonė nusipirktą turtą su PVM s.f faktūra parduoda lizingo davėjui. Kaip man tai atvaizduoti? Ir kaip su PVM, ar tai bus normalus pardavimo PVM visai sumai?

Loreta13
31055
#236037 2005-12-21 10:10 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 03-56
[quote=Bingo]Susidūriau su atgaliniu lizingu, kai įmonė nusiperka turtą, po to parduoda lizingo davėjui ir išsiperka atgal. Na berods nei pagal
Su PVM ten viskas normaliai. Juk valdžios nenuskriaudi, o atvirkščiai smile
Man kiti dalykai neduoda ramybės, nes su savo programa nežinau kaip išspręsti.
Kai nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo mažosios sumos, (pirkimo iš tiekėjo kainos) o turtas apskaitomas visa pirkimo iš lizingo suma.
O gal aš ten gerai dar neįsiskaičiau (kas dažnai būna smile ) ir yra kitaip smile

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Bingo
756
#236048 2005-12-21 10:34 Bingo
Hmm tai taip išeitų tą skirtumą reikia padėti kažkur kitur, o ne didinti turto vertę? Mano atveju tai kainos yra tos pačios, nėra nei padidėjimo nei sumažėjimo. Bet kaip dėl turto pardavimo lizingui korespondencijų, jei tai nepajamos? D Pirkejų skolos o kas kredite? 4 kl. Lizingo skola kažkokia?

atir
361
#236056 2005-12-21 10:54 atir
Pas mane taip pat yra situacija su atgaliniu lizingu, kurią nelabai sugebu išspręsti.
Turtas jau buvo pirktas lizingo būdu ir beveik išmokėtas, nusidėvėjimo skaičiuoti taip pat jau nedaug telikę (nepilnai metai).
Įmonės vadovybė nusprendė daryti išankstinį išpirkimą iš lizingo, o po to parduoti lizingo bendrovei daug didesne kaina nei likutinė ir vėl nusipirkti iš lizingo už tą pačią kainą kokia pardavė lizingui.
Ar mūsų turto pelningas pardavimas nepripažįstamas pajamomis, aš kažkaip visiškai susipainiojiau su tuo atgaliniu lizingu.
O kaip tada su nusidėvėjimu, tai ką aš skaičiuosiu nuo pardavimo sumos nebus sąnaudos mąžinančios apmokestinamą pelną.

Bingo
756
#236062 2005-12-21 11:06 Bingo
Šiaip yra VMI komentaras su pavyzdžiais. Tiesioginio linko neduosiu, bet comments.vmi.lt įvedę užklausoje žodį "atgalinis" turėtumėt rasti.

atir
361
#236063 2005-12-21 11:09 atir
ačiū

anai
649
#236158 2005-12-21 13:52 anai redaguota: 2011-09-11 03-56
26. Pagal nuo 2004 m. sausio 1 d. apskaitoje taikomo 20 ,,Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ nuostatas atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sandorio ekonominė prasmė gali būti prilyginama finansavimui už užstatą (lizingo davėjas skolina lizingo gavėjui pinigų, kaip užstatą naudodamas iš jo nusipirktą ir jam pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį perduotą tą patį turtą).
Atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sandoris pelno mokesčio tikslams taip pat gali būti laikomas finansavimo už užstatą sandoriu, jei pagal tokį sandorį:
- numatytas nuosavybės teisės perėjimas ir
- turtas iš lizingo davėjo atperkamas ta pačia kaina, kuria jis prieš tai buvo parduotas tam lizingo davėjui, ir
- sandoris visiškai įvykdomas.
Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sandoris, jei įvykdomos visos aukščiau minėtos sąlygos, apmokestinamas tokia tvarka:
- vienetui perleidus ilgalaikį turtą lizingo davėjui, dėl turto perleidimo atsiradusios turto vertės padidėjimo pajamos arba nuostoliai (turto pardavimo ir jo įsigijimo kainos, nenudėvėtos (ar neamortizuotos) iki turto perleidimo, skirtumas), nelaikomos to vieneto pajamomis ar leidžiamais atskaitymais (apskaitoje apskaičiuotas ilgalaikio turto perleidimo pelnas (nuostoliai) nėra pelno mokesčio objektas);
- vienetui tą patį ilgalaikį turtą gavus iš lizingo davėjo pagal atgalinės (finansinės nuomos) sutartį, to turto nusidėvėjimo (ar amortizacijos) skaičiavimas tęsiamas tuo pačiu metodu nuo nenudėvėtos (ar neamortizuotos) iki turto perleidimo lizingo davėjui įsigijimo kainos, įskaitant atvejus, kai naujoji turto įsigijimo kaina yra mažesnė už iki perleidimo lizingo davėjui šio turto nenudėvėtąją įsigijimo kainą.

Pavyzdžiai:

1. 2004 m. sausio mėn. įmonė A, gavusi banko paskolą, pasistatė gamybinį pastatą, kurio įsigijimo kaina yra 1 000 000 Lt. Nustatyta pastato likvidacinė vertė – 100 000 Lt, nusidėvėjimo normatyvas – 8 metai. Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu. Po vienerių metų nuo pastato eksploatacijos pradžios paaiškėjo, kad dėl apyvartinių lėšų stygiaus įmonė A negalės laiku grąžinti paskolos. 2005 m. sausio 31 d. įmonė A nusprendė pastatą parduoti ir įsigyti jį pagal atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sutartį.
Pastatas lizingo davėjui parduodamas rinkos kaina – už 1 200 000 Lt ir už tą pačią (1 200 000 Lt) kainą iš lizingo davėjo atperkamas. Sutarties sudarymo mokestis – 12 000 Lt. Tarkime, kad įmonė A iki pastato pardavimo lizingo davėjui ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskyrė 112 500 Lt nusidėvėjimo sumą. Šio pastato iki jo perleidimo lizingo davėjui nenudėvėta įsigijimo kainos dalis sudarė 887 500 Lt (1 000 000 Lt - 112 500 Lt).
Pardavus pastatą ir gavus pinigus iš lizingo davėjo, 312 500 Lt (1 200 000 Lt - 887 500 Lt) turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, įmonės A pajamoms nepriskiriama.
Įmonė A turės tęsti pagal atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sutartį gauto pastato nusidėvėjimo skaičiavimą tuo pačiu tiesiniu metodu nuo nenudėvėtos iki turto perleidimo lizingo davėjui įsigijimo kainos, padidintos sutarties sudarymo mokesčio suma, t. y. nuo 899 500 Lt (887 500 Lt + 12 000 Lt). Įmonė A ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams šią kainą galės priskirti per laikotarpį, ne trumpesnį už PMĮ 1 priedėlyje ilgalaikio turto grupei, kuriai priskiriamas pastatas, nustatytą maksimalų laikotarpį, įskaitant laikotarpį, kurį buvo skaičiuojamas to turto nusidėvėjimas (ar amortizacija) iki jo perleidimo lizingo davėjui.
Pagal atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sutartį mokamos palūkanos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 17 str. 1 dalį, laikantis kaupimo principo.
2. Sąlygos analogiškos kaip ir 1 pavyzdyje, tik šiuo atveju pastatas lizingo davėjui parduodamas už 800 000 Lt rinkos kainą.
Pardavus pastatą ir gavus pinigus iš lizingo davėjo, (-) 87 500 Lt (800 000 Lt - 887 500 Lt) turto vertės sumažėjimo nuostolis, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, įmonės A leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas.
Įmonė A turės tęsti pagal atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sutartį gauto pastato nusidėvėjimo skaičiavimą tuo pačiu tiesiniu metodu nuo nenudėvėtos iki turto perleidimo lizingo davėjui įsigijimo kainos, padidintos sutarties sudarymo mokesčio suma, t. y. nuo 899 500 Lt (887 500 Lt + 12 000 Lt). Įmonė A į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus šią kainą galės įskaityti per laikotarpį, ne trumpesnį už PMĮ 1 priedėlyje ilgalaikio turto grupei, kuriai priskiriamas pastatas, nustatytą maksimalų laikotarpį, įskaitant laikotarpį, kurį buvo skaičiuojamas to turto nusidėvėjimas iki jo perleidimo lizingo davėjui.
Pagal atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sutartį mokamos palūkanos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 17 str. 1 dalį, laikantis kaupimo principo.


Jei atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sutartis nutraukiama (įskaitant atvejus, kai iš šios sutarties kylančios teisės ir prievolės perleidžiamos trečiajai šaliai), tai tokia sutartis pelno mokesčio tikslams laikoma ilgalaikio turto pirkimo–pardavimo sutartimi. Tokiu atveju vienetas turės pripažinti ilgalaikio turto perleidimo pajamas (turto vertės padidėjimo pajamas) pagal rinkos kainą nuo to turto perleidimo lizingo davėjui (pirkėjui) datos PMĮ 16 str. 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. Taip pat jis turės perskaičiuoti iki sutarties nutraukimo ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskirtinas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (ar amortizacijos) sąnaudas, laikantis PMĮ 19 str. 4 dalies reikalavimų (žr. PMĮ 19 str. 4 dalies komentarą). (papildyta 2005 12 02 VMI prie LR FM raštu Nr. (18.10-31-1)-R-10681)

Sfera
1348
#241682 2006-01-17 16:08 Sfera redaguota: 2011-09-11 03-58
Sveiki.Turiu grižtamajį lizingą.
Skaitau ir PM komentarą,ir 20 ,ir šią temą-vistiek nelabai aišku,dar reikia jūsų pagalbos.. smile
Savo transporto priemones pardavėm bankui,gavosi nuostolis iš turto perleidimo.Tai tas nuostolio,kaip suprantu,bus neleidžiami atskaitymai?
Iš banko savo turtą išpirkinėsim pagal mokėjimų grafiką.
Visos papildomos išlaidos-turto vertinimo,registravimo,admin.mokesčiai-turėtų didinti perkamo iš banko turto savikainą?(ar tiesiog dėti į sąnaudas?)
O nusidėvėjimą skaičiuoti nuo padidintos pirkimo kainos ,t.y,prie nenudėvėtos kainos iki perleidimo pridėjus papild.išlaidas ?Ir skaičiuoti likusį laiką?
Bus didelis dėkui,jei pagelbėsit. smile

Sfera
1348
#241777 2006-01-18 07:13 Sfera redaguota: 2011-09-11 03-58

Sfera rašė:

Sveiki.Turiu grižtamajį lizingą.
Skaitau ir PM komentarą,ir 20 ,ir šią temą-vistiek nelabai aišku,dar reikia jūsų pagalbos.. smile
Savo transporto priemones pardavėm bankui,gavosi nuostolis iš turto perleidimo.Tai tas nuostolio,kaip suprantu,bus neleidžiami atskaitymai?
Iš banko savo turtą išpirkinėsim pagal mokėjimų grafiką.
Visos papildomos išlaidos-turto vertinimo,registravimo,admin.mokesčiai-turėtų didinti perkamo iš banko turto savikainą?(ar tiesiog dėti į sąnaudas?)
O nusidėvėjimą skaičiuoti nuo padidintos pirkimo kainos ,t.y,prie nenudėvėtos kainos iki perleidimo pridėjus papild.išlaidas ?Ir skaičiuoti likusį laiką?
Bus didelis dėkui,jei pagelbėsit. smile


Gal šiandien mano klausimas kam nors pasirodys įkandamas smile

Bingo
756
#241852 2006-01-18 10:23 Bingo
Taigi viskas ką klausi parašytą aukščiau esančiame VMI komentare. Neledžiamų atskaitymų nebus, nes šio turto perleidimo pelnas ar nuostolis iš vis nėra pelno mokesčio objektas. Prie ilg. turto savikainos pridedi lizingo admin išlaidas. O kur dėti įvertinimo sąnaudas sunku pasakyt, greičiausiai tiesiai į 6 klasę. Nusidėvėjimą tesi tuo pačiu metodu, nuo buvusios sumos, tik padidintos lizingo admin mokesčiu.
Nežinau ar aš gerai darau, bet turto pardavimą lizingui užfksavau taip:
D Pirkėjo skola (2 klase)
K Lizingo ilg. skola (4 klase)
O parduodamas turtas kaip buvo, taip ir liko ilg turto klasėje.
Taip padariau remiantis paaiškinimu, kad tokia operacija skaitoma finansavimas už užstatą. Tobiš pajamų būti neturi.

Sfera
1348
#242430 2006-01-19 16:01 Sfera
Ačiū,Bingo,už atsakymą.
Bet kur dėti kainų skirtumą-jei tai ne nuostolis?Kur parodyti?
O su PVM viskas kaip įprastose sąskaitose:
D Pirkėjų skola K Mokėtinas PVM?

Sfera
1348
#244884 2006-01-27 15:30 Sfera
Dar norėčiau patarimų iš dirbančių su lizingu... smile
Jei teisingai supratau,tai parduodamo ir paskui atperkamo turto galima visai "nejudinti" ir tada neišlenda pardavimo nuostolis ar pajamos.Nežinau, ar gerai padariau korespondencijas, bet 2 kl.Pirkėjų skolą parduodant ir 4 kl. Skolą lizingui fiksavau per tarpinę turto sąskaitą.O IT taip ir liko nejudintas savo klasėj,tik padidinau vertę adm.mok.

Bingo
756
#244894 2006-01-27 16:09 Bingo redaguota: 2011-09-11 03-58
Tiesa šnekant judinti reikia :) Po savaitės galvos laužymo šiaip tai sudėliojau viską į vietas. Iš tikrųjų reikia apsispręst kuo vadovautis - pelno mokesčio komentaru ar pasaka tokia.
Turim turtą, kurį kažkada nusipirkom, jis kažkiek nusidėvėjo ir sąskaitų likučiai yra tokie:
D 12 Ilg turtas 100
K 128 Nusidev 10

Turtą parduodam lizingui:

D 24 Pirkėjai 118
K Pardav. PVM 18
K 12 Ilg turtas 100 (nurašom parduoto turto savikainą ir nusid)
D 128 10
K 4441 Atgalinio lizingo operacijos rezulatas (būsimosios pajamos) 10

Atperkam atgal:

D 12 Ilg turtas 100
D gautinas PVM 18
K 40 Įsipareigojimai Lizingui 118

Ir ką mes turim po tokių operacijų:
Turte stovi 100lt, nusidėvėjimo nebėra, reiškia turto vertė padidėjo.
Mistinės būsimosios pajamos yra 10lt, kurias reikia amortizuoti per lizingo laikotarpį lygiom dalim. Taigi registruojam nusidėvėjimą nuo naujosios vertės kaip iprasta ir amortizuojam pelna šitos operacijos:
D 6115 5lt (suma kaip pvz)
K 128 5lt
D 4441 1lt (suma kaip pvz)
K 6115 1lt Nusidėvėjimo sąnaudos
Suma sumarum, nors turto vertė padidėjo, bet nusidėvėjimo sąnaudos sumažinamos amortizuojan gautą pelną (sąsk. 4441) ir jos lieka tokios pačios kaip ir iki visų šių atgalinio lizingo operacijų. Pagal pelno mokestį irgi viskas švarų ir jokios painiavos - pajamų (5klasė) neatsirado, sąnaudų padidėjimo irgi nėra.

Bingo
756
#244896 2006-01-27 17:02 Bingo
šiek tik apsimelavau. Žodžiu turto nusidėvėjimas tesiamas pagal anksščiau nustatytą nusidėvėjimo metodą, tik nuo naujos vertės. Jei tarkim nusidėvėjimas 15metų, nudėvėta 1metai, tai tesiam nusidėvėjimą likusius 14metų. O štai 4441 sąskaita (pelnas iš šios operacijos) amortizuojama per lizingo laikotarpį. Kadangi šitie laikotarpiai nesutaps daugeliu atveju, tai nusidėvėjimo 6 kl. sąskaitoje susikaups kitokia suma, nei kad nebūtų atgalinio lizingo operacijos, jau nešnekant, kad reikia gi pridėti ir administracinį mokestį prie turto vertės, kad vėlgi keis nusidėvėjimo dydį.

Loreta13
31055
#244897 2006-01-27 17:08 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 03-58
Bingo
Na tiek visokių protingų operacijų.
Visa bėda kitame. Kai visa tai vykdai kompiuterine programa:
IT, nusidėvėjimas, pirkėjai, tiekėjai...ir t.t.
Jau gal mėn. galvoju, kaip viską ten atlikt....
Nesugalvojau...

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Loreta13
31055
#244899 2006-01-27 17:15 Loreta13
Be to pas mane šalia tokio kaip jūsų lizingas yra ir kita šiek tiek situacija.
Pirkome labai pigiai (vertė ryškiai sumažinta, vokietis nenorėjo visos kainos rašyt) , pardavėme lizingui labai brangiai (tikra rinkos kaina).
Jokio nusidėvėjimo iki tol neskaičiavau. Nes tik pirkome ir iš kart pardavėme ir vėl pirkome smile
Na ranka nekyla skaičiuot nusidėvėjimą nuo mažos kainos, nes juokinga būtų. Transporto priemonė kainuojanti 0.5 mln, pirkta už 20000 Lt

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Bingo
756
#244902 2006-01-27 17:24 Bingo
Dėl suvedimo viso šito į programą sutinku, kad yra diiidelis problemsas. Bet kadangi pas mane nėra ilgalaikio turto modulio, tai ekseliukas viskas puikiai sukramto :) Po to belieka per didžiają knygą suvaryt operacijas. Na ir sužaist su skolų dangstymais dar aišku. O dėl to kad pas tave labai pigiai nupirkta, tai musėt gaunasi atvirkščias variantas - reiktų amortizuot būsimąsias sąnaudas, ko pasekoje nusidėvėjimo sąnaudos padidėtų iki normalių. Nors sąnaudų amortizavimas tai aišku skamba labai įdomiai :)

Bingo
756
#244903 2006-01-27 17:36 Bingo redaguota: 2011-09-11 03-58
Ai jūs iš pradinio tiekėjo pigiai pirkot. Nu jo, tada gausis labai mažos sąnaudos. Ko gero, pagal reiktų atlikti turto perkainavimą, kas dar labiau supainiotų viską.

artas71
12729
#244908 2006-01-27 18:59 artas71
Dar truputis kontuočių- kad nenuobuodžiautumėt:
www.finansai.com/posts3957-0.html

ir VMI pasipasakojimai apie grįžtamąjį lizingą:
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/B3BCD17F92BA6233422570CB0042FD7E

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Bingo
756
#244947 2006-01-27 23:57 Bingo
taip taip, žinom skaitėm. VMI komentaras netgi idėtas šitoje temoje. Deja, aiškiau nepasidaro.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis