Tax.lt narys provanse

Tax.lt narys nuo
2016-08-03
provanse
forume parašė 43 žinučių

provanse naujausios žinutės:

2019-10-14 13:55 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1417741
labai didelis ačiukas:) Viskas pavyko smile
2019-10-14 11:04 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1417735
O negalit detaliau - nelabai randu ir suprantu...
2019-10-11 12:00 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1417703
Sveiki, gal galit kas padėti - pas mane už 2 dienas ligos ima 0.85 koeficientą, o turi būti 0.6206. Kur man pakeisti kad nuolat teisingai skiačiuotų?: smile
2019-08-06 13:44 Programinė įranga » Rivilė » #1415879
Sveiki, norėjau paklausti kaip teisingai atostogos įvedamos (turiu ir algų ir personalo modulį), vis vedžiau per algas, o dabar pasižiūrėjau kad kur personale yra darbuotojų likučių ataskaita - nerodo jokių mano suvestų per algų modulį atostogų . Aš galvojau kad jei įvedu per algas, tai personale automatiškai sumažėja to darbuotoja atostogos...
2019-04-03 22:07 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1412294
PADĖKIT...
Sveiki, susidūriau su problema - žmogus sirgo visą mėnesį, susivedžiau ligą, bet tabelyje, perkėlus iš algos dokumentus rodo L raidę tik darbo dienomis, kitur P raidė susumuoja galutinį L skaičių gerai - 20. Problema - manau turi būti L visomis dienomis (ar aš neteisi?), bet kai pabandžiau pakeisti (kur darbo dienos palikau L, o kur poilsio vietoj P įrašiau L), tada man susumavo blogai galutinį rezultatą- L vietoj 20, gavosi 31(9kur neatvykimai į darbą). Ką man daryti? ar rivilėje nera galimybių žymėti L visas dienas ir gauti galutinį teisingą rezultatą?
2019-04-03 20:24 Programinė įranga » Rivilė » #1412291
PADĖKIT...
Sveiki, susidūriau su problema - žmogus sirgo visą mėnesį, susivedžiau ligą, bet tabelyje, perkėlus iš algos dokumentus rodo L raidę tik darbo dienomis, kitur P raidė susumuoja galutinį L skaičių gerai - 20. Problema - manau turi būti L visomis dienomis (ar aš neteisi?), bet kai pabandžiau pakeisti (kur darbo dienos palikau L, o kur poilsio vietoj P įrašiau L), tada man susumavo blogai galutinį rezultatą- L vietoj 20, gavosi 31 9kur neatvykimai į darbą). Ką man daryti? ar rivilėje nera galimybių žymėti L visas dienas ir gauti galutinį teisingą rezultatą?
2019-04-03 18:41 Programinė įranga » Rivilė » #1412286
Sveiki, susidūriau su problema - žmogus sirgo visą mėnesį, susivedžiau ligą, bet tabelyje, perkėlus iš algos dokumentus rodo L raidę tik darbo dienomis, kitur P raidė susumuoja galutinį L skaičių gerai - 20. Problema - manau turi būti L visomis dienomis (ar aš neteisi?), bet kai pabandžiau pakeisti (kur darbo dienos palikau L, o kur poilsio vietoj P įrašiau L), tada man susumavo blogai galutinį rezultatą- L vietoj 20, gavosi 31 9kur neatvykimai į darbą). Ką man daryti? ar rivilėje nera galimybių žymėti L visas dienas ir gauti galutinį teisingą rezultatą?
2019-03-30 14:02 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1412115
Sveiki, norėjau pagalbos. Įsigijome algos, personalo modulį. Ir susivedžiau į Personalą darbuotojus per priėmimą. dabar reikia įsivesti kiek atostogų jiems likę. Man parodė tik vieną būdą, bet nelabai man patinka, pvz ,žmogus priimtas 2007 metais, jis atostogavo pvz 15 kartų, dabar jam priklauso 200 d.d, išnaudojo 140 d.d., likutis 60 d.d.-rekomendavo imti bet kokią datą pvz 2016-01-01, kur dienos įrašyti 60, automatiškai programa įrašo atostogų pabaigą.Norėjau susivesti tvarkingai kad matytųsi žmogaus atostogų visa istorija: jei jis atostogavo pvz 15 kartų, tai 15 įrašų padaryčiau - bet taip neišeina, gaunasi arba atostogų pabaigos data blogai arba dienų skaičius bus blogas. Nes jei pvz atostogavo 14 kalend. dienų (10 darbo dienų) 2008-01-01 iki 2008-01-14, tai įrašius pradžią į operacija 2008-01-01 ir 14 d. duos teisingai pabaigą 2008-01-14, tačiau pažiūrėjus to žmogaus liktį šiai dienai ir matysiu kak sunaudota 14 darbo dienų. jei pasirinkiu operacijoje 10 dienų, tada pradžia atostogų 2008-01-01, bet pabaiga bus bloga 2008-01-10 - nesuprantu - negi aš dabar negaliu susivesti visos istorijos gražiai...
2019-02-12 18:00 Bendra » Sodra » #1409503
Sveiki, paklausiu kvailo dalyko - kaip galima iš savo įmonės Sodros paskyros užsipildyti SAM. Aš turiu mintyje, kad į ją turėtų automatiškai sušokti darbuotojai, jų procentai (pvz kai pildai už nedarbingumą -tai automatiškai pusė info atsiranda)- patarkite, gal aš nelabai suprantu
2019-01-21 19:19 Gyventojų pajamų mokestis » FR 0573 » #1407365
pildau GPM312 metinę, atlyginimai darbuotojams. Klausimas GPM nuo atlyginimo įrašyti ar tik į L10 ar ir į L11 langelius. ? L11langelį reikia pildyti ar ne?
2018-01-10 15:55 Programinė įranga » Rivilė » #1380515
Sveiki,
norėjau pasitikslinti kaip Rivilės programoje (pas mane Gama) įvesti patalpų pardavimą fiziniam asmeiui - bus PVM neapmokestinama. Viską susidėliojau (žinau kad per kodą daryti, ir ilgalaikiam turte viską pasidariau), tik nežinau kaip parodyti kad tai PVm neapmokestinama. Buavau seminare sakė, kad prie PVM tarifo neturi būti nieko, tik tuščia arba brūkšnelis, jokiu būdu nulis. Net pastabos kad neapmokestinamas tiekimas pagal PVM įstatymo 32 str. nėra kur įrašyti. Prikabinu dokumenta, kur ištrauka iš PVM sąskaitos faktūros -užmeskit akį - kaip visdėlto turėtų būti...
2017-10-20 09:30 Įvairūs » prastovu iforminimas ir apmokejimas » #1373848
Dar norėjau paklausti dėl prastovų - ar nereikia pranešti Sodrai? Ar pildoma kokia nors forma Sodrai dėl prastovų?
2017-10-09 17:52 Įvairūs » prastovu iforminimas ir apmokejimas » #1372942
Sveiki,
norėjau paklausti: prastova paskelbta 5 darbo dienoms. Susimaišiau kaip man skaičiuoti:
paskaičiuoju vidutinį darbo užmokestį ir:
už 1-ą diena - pilną VDU;
už 2 -ą ir 3-ią dienas 2/3 vdu;
o už 4-5 dieną 40% VDU?
Ar aš taip suprantu?

47 straipsnis. Prastova
1. Jeigu darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo kaltės ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo, darbdavys darbuotojui skelbia prastovą. Prastova gali būti skelbiama ir darbuotojų grupei.
2. Paskelbus prastovą, trunkančią iki vienos darbo dienos, darbuotojui mokamas vidutinis jo darbo užmokestis ir darbdavys turi teisę reikalauti darbuotojo būti darbovietėje.
3. Jeigu prastova skelbiama ilgesniam laikotarpiui negu viena darbo diena, bet ne ilgiau kaip trims darbo dienoms, negali būti reikalaujama, kad darbuotojas atvyktų į darbovietę kasdien ilgesniam negu viena valanda laikui. Buvimo darbovietėje per prastovą laiku jam mokamas vidutinis jo darbo užmokestis, o kitu prastovos laikotarpiu, kai darbuotojas neprivalo būti darbe, jam mokama du trečdaliai vidutinio jo darbo užmokesčio.
4. Jeigu prastova paskelbta neterminuotai arba ilgesniam negu trijų darbo dienų laikotarpiui, darbuotojas neprivalo atvykti į darbovietę, tačiau turi būti pasirengęs atvykti į darbovietę kitą darbo dieną po darbdavio pranešimo. Už prastovos laiką iki trijų darbo dienų mokama šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka, o už kitą prastovos laikotarpį jam paliekama keturiasdešimt procentų vidutinio jo darbo užmokesčio.
5. Kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova, darbuotojo gaunamas darbo užmokestis už tą mėnesį negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.
2017-08-09 23:05 Gyventojų pajamų mokestis » Dividendai. Deklaravimas ir apmokestinimas. » #1367657
Sveiki, gal galit tiksliai kas nors atsakyti ar fizinis asmuo akcininkas gali dividendus pasiimti turtu iš UAB?
Susimaliau, nes pagal AB įstatymą tik pingais, bet skaidrėje VMi kalbama kad paskirstytąjį pelną galima pasiimti ir turtu
60 straipsnis. Dividendai
1. Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius. Akcininkui išmokėtą dividendą bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai.

3. Dividendas gali būti skiriamas už finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.
4. Jeigu akcija nevisiškai apmokėta ir jos apmokėjimo terminas nepasibaigęs, akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija ne visiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas. Bedrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad mažinamas ir apmokėtų akcijų dividendas, jeigu už jas baigta mokėti tais finansiniais metais arba kitu laikotarpiu, už kurį skiriamas dividendas.
5. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną arba sprendimo skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį priėmimo dienos. Dividendus mokėti avansu draudžiama.
6. Bendrovė dividendus išmoka pinigais.
7. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje) buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.
2017-08-09 16:08 Bendra » Dėl kuro nurašymo » #1367642
Sveiki, norėjau pasitikslinti: pirkta 5 itrai benzino žolei nupjauti, nurašiau aktu nurodant kad sunaudota žoliapjovei. Kuro normų neskaičiavau ar to užtenka?
2017-08-07 14:51 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1367318
O prašymą kaip rašyti turi ?
Prašau suteikti 10 darbo dienų nuo
1 variantas pvz. 2017.07.10 iki 2017.07.23;
2 variantas nuo 2017.07.10 iki 2017.07.14 ir nuo 2017.07.17 iki 2017.07.21?
ar dar koks nors ? kaip Jūs elgiatės?
2017-08-07 14:10 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1367309
Sveiki,
kaip jūs dabar po naujo kodekso tabelį žymite atostogas? Ta prasme prašo 10 darbo dienų, ką žymėti kai yra šeštadienis ir sekmadienis P ar A?
kai prašo 5 darbo dienų tai viskas aišku, kad bus P, bet kai tarp atostogų yra sekmadienis ir šeštadienis?
2017-06-27 14:13 Programinė įranga » Rivilė » #1362450
Tai jei aš
K2731 pinigų ekvivalentai (pasirenku kaip tarpinę) 260 €??
D2419(-) abejotinos skolos -260
tai debete juk negali būti abejotinos skolos (sąskaita su minusu) čia panašiai kaip su ilgalaikio turto nusidėvėjimu: įsigijimo vertė lieka tokia pati tik kaupiasi nusidėvėjimas. tai manyčiau debete 2411 turi likti vertė, o 2419(-) kredite atsirasti irgi vertė, sumoje balanse bius nulis... Gal aš nusišneku...
2017-06-27 11:12 Programinė įranga » Rivilė » #1362398
kažkaip taip nesueina galai...
1 eilutė
susiradusi per žalią mygtuką to kliento neapmokėtą sąskaitą :
K2411 pirkėjai 260 e
D2731 pinigų ekvivalentai (pasirenku kaip tarpinę) 260 €
2 eilutė
kuriamas naujas dokumenntas to paties kliento užrašu abejotina skola:
D2731 pinigų ekvivalentai (pasirenku kaip tarpinę) 260 €??
K2419(-) abejotinos skolos -260
???
Juk skola ir turi likti 2411 sąskaitoje, niekur neatsiranda sąnaudų?

2017-06-27 09:41 Programinė įranga » Rivilė » #1362377
Sveiki, padėkite nurašyti skolą į abejotinas per Rivilę - pagal VMi ji neatitinka beviltiškos, tai bus neleidžiami atskaitymai.
suprantu kad turiu: D6 klasė abejotinos skolos (neleidžiami atskaitymai).
K 2411 klasė pirkėjų abejotinos skolos(-)
Ta skola turi likti ir debete 2 klasėje 2411 prikėjų skolos ir atsirasti kredite 2419(-). Per kur man tai viską padaryti?
Padėkite su elementariu klausimu
2017-04-12 10:10 Įvairūs » FR0791 formos pildymas » #1355369
Supratau. Ačiū
2017-04-12 09:55 Įvairūs » FR0791 formos pildymas » #1355363
Sveiki,
gal galit patarti: biurą nuomavomės iš kitos įmonės, dabar nusipirkom savo ir perėjom į nuosavas.
Nelabai suprantu ar seka tokia (bijau nesamones pridaryti):
1.) FR0791A kur padalinys biuras senu adresu renkuosi likviduoti įrašau datą nuo kada
2.) tada kuriu naują padalinį nauju adresu nurodant kad patalpos nuosavo?
ar tokia seka? Man neramu dėl likvidavimo, bandau keitimą- tai neleidžia keisti adreso biuro... gal kas darėt? pakonsultuokit prašau
2017-04-04 11:33 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1354642
Kaip gerai, kad yra su kuo pasitarti... smile Labai didelis ačiū, Tininga smile smile
2017-04-04 08:35 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1354619
Bet Tininga, juk 7.9 p punkte nerašo apie 3 mėnesius?- ten visur aš suprantu apie tą mėnesį (mano atveju kovą), kurio skaičiuojam atostoginius?
7.9. Jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu dėl pateisinamos priežasties nedirbo ir negavo įmonėje darbo užmokesčio, iš kurio pagal Aprašą turi būti apskaičiuojamas vidutinis darbo dienos (valandos) užmokestis, jis nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojui darbo sutartyje nustatytų darbo užmokesčio dydžių arba valandinio (dieninio) tarifinio atlygio, pagal kurį apmokama už pagamintą produkciją pagal išdirbio normas, o asmenims, su kuriais nesudaromos darbo sutartys, – iš įstatymų nustatytų darbo užmokesčio (atlyginimo) dydžių, juos dalijant iš darbo dienų (valandų) skaičiaus pagal darbuotojo darbo (pamainos) grafiką skaičiuojamuoju laikotarpiu.
2017-04-03 21:31 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1354611
Norėjau paklausti:
darbuotojas nuo 2016 m. lapkričio mėn 04 d.sirgo 4 ištisus mėnesius ir grįžo į darbą tik 2017 kovo 03. Padirbęs savaitę, išėjo savaitei atostogų. kaip skaičiuoti VDU? 2016 m. 12 mėn bei 2017 m 01 ir 02 mėn buvo biuletenis - nebuvo pajamų? Pareiginis darbo užmokestis 600 €. Man imti tris mėnesius prieš ligą 08,09, 10 (lapkričio netraukti) ar imti 2017 m. kovo mėn Du ir padalinti iš teorinio kovo mėn darbo dienų skaičiaus?
Apačioje nukopijavau vieną pavyzdį iš skaičiavimo rekomendacijų (bet gal jos pasenusios nes VDU tvarkoje nerandu kad imti prieš ligą 3 mėn?
3. jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu dėl pateisinamos priežasties neturėjo įmonėje darbo užmokesčio, iš kurio pagal Aprašą turi būti apskaičiuojamas vidutinis darbo dienos (valandos) užmokestis, jis nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojui nustatytos mėnesinės algos (dalijant iš darbo dienų (valandų) skaičiaus pagal darbuotojo arba įmonės darbo (pamainos) grafiką) arba valandinio (dienos) tarifinio atlygio, o kai darbuotojui nenustatyti šie dydžiai – kolektyvinėje sutartyje nustatyta;
4. jeigu darbuotojas dėl priverstinės prastovos, tarpsezoninio laikotarpio, ligos, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, tėvystės atostogų, dirbanti moteris – dėl nėštumo bei gimdymo atostogų skaičiuojamuoju laikotarpiu neturėjo uždarbio, vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas iš uždarbio, gauto paskutinius 3 mėnesius, einančius prieš priverstinės prastovos, tarpsezoninio laikotarpio, ligos, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, tėvystės atostogų, ar nėštumo bei gimdymo atostogų pradžią;


2017-03-02 18:34 Bendra » Gyvybės draudimas » #1351349
Norėjau paklausti: įmonė vadovą apsidraudė kaupiamuoju draudimu, ilgesniu nei 10 metų. Įmoka neviršija 25 pr. nustatyto pareiginio atlyginimo (atlyginimas pastovus)
Klausimas toks ar lyginame metų gale ar kiekvieną mėnesį dėl 25 proc? Nes dabar serga vadovas ir keletą mėnesių jo DU=0? Tai gal man reikėjo skaičiuoti GPM ir sodrą?
2017-02-02 11:49 Programinė įranga » Rivilė » #1348129
Gal galit patarti.
1.) žemė pirkta 2015 metais ir ilgalaikio turto modulį 2015 metais įvestas pirkimas, o įvedimo į eksploatacijos aktas 2016 metų ( tik nuo 201 metų naudojama ūkinėje veikloje). Suprantu kad nesiskaičiuoja nusidėvėjimas, bet kaip įvedimą į eksploataciją parodyti Rivilėje? Ten yra kur opreracijos galima rinktis įvedimas į eksloataciją mygtuką (bet nelabai suprantu kaip naudotis).
2.) ir dar neaišku jei pvz pastatą pirkom 2015 m. - tai ilgalaikiam turte nereikėjo fiksuoti pirkimo (pirkimas tik pirkimo modulį sąskaitų). Remontavom, kaupėm ruošiamas naudoti. Tai jei 2016 metais įvedu į eksploataciją, Tai Rivilėje 2016 m. darome pirkima suma pirkimo+remonto? ar tokia eiga?
2017-02-01 10:35 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1347888
Norėjau pasitikslinti ar duodamas inventorinis numeris šiam ilgalaikui turtui:
1) žemei;
2.) kiemo aikštelei;
3.) patalpoms?
Juk žemei tai niekur nepriklijuosi lapelio su inventoriniu numeriu?
2017-01-23 11:44 Pelno mokestis » ilgalaikio turto remonto sąnaudos » #1346742
Aš suabejojau, kad gal remontą iki eksploatacijos pagal mokesčius ir VAS skirtingai traktuoja.
Tai klausimas paprastas ar reikia sukauptom remonto išlaidom iki eksploatacijos (kurias pagal VAS pridėjau prie savikainos) išsirašyti sau saskaitą, ar ne?
2017-01-23 00:26 Pelno mokestis » ilgalaikio turto remonto sąnaudos » #1346649
Sveiki, tik noriu pasitikslinti: patalpos nupirktos, neįvestos į ekspoataciją, remontuojamos - dedu visas išlaidas prie savikainos. Po remonto ar man reikia PVM sąskaitą išsirašyti ar ne?
Suprantu, kad įvesto į eksploataciją patalpų po remonto reikėtų spręsti ar bus esminis pagerinimas ar ne, ir tada jau būtinai reikėtų PVM sąskaitos, jei esminis pagerinimas. O kaip su neįvesto į eksploataciją patalpų remontu (pridėti prie savikainos aš būtinai turiu pagal VAS)?
Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR